Hockey-keepers: nieuwe stijl f.et in uuek T wente gen PSV 4MATEURTEAM LOOT RUSSEN Koerstips Maarten Sikking en Jan-Willem Buy maken in Brussel hun „grote woordenwaar VEEL SPANNING, MAAR GEEN DOELPUNTEN 1 H Voorronde van toernooi om Olympische titel UVS-FLUKS Nauwgezette controle op doping 'Roodenburg is erg gebrand op doelpunten LUGDUNUM C.V.V. IAG 26 SEPTEMBER 1970 PAGINA 17 EIDSCH DAGBLAD SPORT - LEIDSCH DAGBLAD - SPORT LEIDSCH DAGBLAD SPORT LEIDSCH DAGBLAD - SPORT - LEIDSCH DAGBLAD SPORT LEIDSCH DAGBLAD >30 BRUSSEL (GPD) Het mo derne hockey veel mankracht de verdediging en op het middenveld is niet alleen voor de aanvallers, maar zeker voor doelverdedigers vaak een ;al frustrerende sport. Voor de keepers van sterke elf- iallen kunnen daarover meepra- Eén van hen is de Eind- aovenaar Maarten Sikking (22), lie in het Brusselse Europa be- ter-toernooi driemaal het doel an het Nederlandse hockey-elf- »1 verdedigde en daarby geen ■nkele keer gepasseerd werd. sikking: „Ik heb soms het ge- oel dat ik bij Feijenoord keep, so weinig krijg ik vaak te doen. En als je dan in actie moet ko men, is het meestal voor de nare klusjes". Voor Sikking is het een schrale iroost, dart, hij de schaarse kar weitjes in de interlands tegen Oostenrijk, Engeland en Polen »p feilloze wijze opknapte. .Neem die wedstrijd tegen En geland. Ik heb toen ongeveer rier ballen te verwerken gekre gen. Toch moet je je voortdu rend ontzettend goed concentre ren. Wat tot gevolg heeft dat je na zo'n wedstrijd geestelijk vol komen uitgeput bent. Ik lag 's avonds al om negen uur op bed". Liever keept Sikking tegen ploegen, waarvan de vuurlinie hem constant onder schot neemt. Zoals vorig jaar in Am stelveen tegen Pakistan. „Ik was toen lichamelijk kapot. Maar dat schenkt je als keeper veel meer bevrediging". Reactie Vooral Sikkings fabelachtige reactievermogen imponeerde in dat duel. ,Jk heb veel aan zaal hockey gedaan. Dat is goed voor de reactie. Ik geloof trouwens dat wij een beter reactievermo gen hebben dan voetbalkeepers, omdat er met een kleinere bal wordt gespeeld. Toch is dat niet de enige en belangrijkste eigen schap van een goede hockey- doelman. Je moet ook over veel spelinzicht en durf beschikken. Angst heb ik nooit gekend Ook al ben ik inmiddels al twee keer lek geslagen, zodat ik de geva ren nu heus wel zie. En verder Is het beslist noodzakelijk, dat je een basisopleiding als voetballer hebt genoten, waardoor je goed links en rechts leert trappen. Ik heb dan ook vroeger in een Eindhovens amateur-clubje ge speeld". In de schaduw van HTCC'er Maarten Sikking staat nu al enige tyd Jan-Willem Buy, kee pend bij EMHC, eveneens uit Eindhoven. Op verzoek van Sik king kwam Buy ook in Brussel enkele malen in actie.Hij heeft er tenslotte toch ook maanden lang voor getraind". Nieuwe stijl De twee Eindhovense goalies vinden dat zij in Nederland een nieuwe keepersstijl hebben ge ïntroduceerd. Zelfs slaakten zij in het verleden de uitdagende kreet: „In het westen kunnen ze niet keepen". Hetgeen hen uiteraard in de randstad hevig werd kwalijk genomen. Sikking: „Na afloop van Ne derland—Pakistan kwam Lau Mulder, de vroegere keeper van het Nederlandse elftal, bij me. Hij zei: „Je slaat de bal veel te ver van je af". Waarop ik ant woordde: „Maar, beste man, zo moet het ook. Jullie gaven de bal vroeger maar een tikje, zo dat je er voortdurend bovenop moest gaan zitten, daarmee aan de lopende band strafcorners veroorzakend". Sikking en Buy vinden dat de „Amsterdamse school" be lichaamd door Mulder en Boks veel te statisch keepte. Zy pleiten voor een grotere beweeg lijkheid. Om die reden spelen zij ook met lichte legguards. .Jets wat nu veel keepers in Neder land van ons hebben overgeno men. Evenals het dragen van een masker". Bij HTCC is Sikking nooit veldspeler geweest. „Ik werd meteen keeper. Op school zei den ze al tegen mij: jij bent zo lomp, ga jij maar in het doel". Maar Sikking maakte in HTCC snel vorderingen, ook al heeft hij tot op dit moment nog nooit één gerichte keeperstrai ning gehad. ,Jk heb het me zelf allemaal moeten leren". Als zuiderling (hij werkt ove rigens op een assurantiekantoor in Breukelen) kostte het hem in het begin wel enige moeite om bij de merendeels uit het westen afkomstige spelers uit de Oranje-selectie respect af te dwingen. „Toen ik voor het eerst kwam. zeiden ze tegen mij: .Maar jongen, wat kom jy hier doen. je hebt je legguards ver keerd aan". Maar later werd ik toch wel in de groep opgeno men. Als je enkele topprestaties hebt geleverd, komt dat van zelf. Stijgende lijn In het niveau van het Neder lands elftal constateert Sikking een stijgende lyn. „We zyn pro fessioneler en harder geworden. We stellen ons nu helemaal in dienst van het elftal, wat de nodige discipline vereist. Vroeger werd er veel orthodoxer ge speeld. Maar met het huidige spelersmateriaal kunnen we veel systemen uitvoeren: we hebben hier in Brussel toch nog geen enkele wedstryd op dezelfde manier gespeeld?" Toch ziet Sikking een even tuele eindstrijd tegen West Duitsland na een zege van daag op Spanje somber te gemoet. .Als de Duitsers in top vorm zijn, kunnen we er met van winnen". Maai- misschien valt er L^g wat te redden als Sikking zich weer eens toelegt op zijn specia liteit: het stoppen van zoge naamd „onhoudbare" ballen. Sikking: „Ja dat lukt Buy en mij nog weieens. By die man nen van de „Amsterdamse school" zag je dat nooit IOVEN (GPD) PSV en FC Twente hebben 90 mi ning tevergeefs geprobeerd de 20.000 toeschouwers op punt te trakteren. Die 20.000 zagen een fel aanvallende maar tevens een bijzonder knap verdedigende tegen- o kon het gebeuren dat er in beide kampen bijzonder dtt belrijpe kansen te aanschouwen vielen. Goed, er was Ie spanning, die tenslotte nog veel vergoedde, maar groeide niet uit tot een gebeuren om er intens warm open. 'ers nog altijd zonder Radovic lieten even eschouwers niet lang in tere over hun bedoelin- ner Kurt Under had het nen vóór de strijd trou- ielijk aan het verstand Aanvallen en nog eens had zijn parool ge- hovenaren handelden' in- die geest. Van meet af Sl in zij met snelle aanvallen. 14(iensie van FC Twente in- nder druk zette. Maar het leklaar dat deze defensie it vijf man opererend niet in paniek raakte. fet omdat de passes van de elden zo zuiver op maat leden, dat er ernstige ver kon ontstaan. [Twentse achterhoede was p Epi Drost, die zowel Van n als Devrindt bijzonder egenheid gaf een doorbraak L De blonde Bent Schmidt- )rT| in op de rechter PSV-vleu- oe nog wel enkele 'charges' tegen de Fin Oranen, maar ■ie ioorzetten hielden voor de 'erdedigers geen verrassin- ïrva tto. nte beperkte zich in deze ut schaarse uitvallen, die goed van opbouw waren, de voorhoede misten Ach- 'ahlplatz en René van de de nodige schotvaardigheid, •etreft was er geen verschil iuurlinie" van PSV waarin rrindt andermaal niet aan »stelde verwachtingen vol- Wissels rindt. Het moet voor de euw een grote teleurstelling $t dat hij na de rust werd door Eef Mulders. Met de n de invaller kwam er in- het eerste kwartier meer de PSV-aanval. Dat schiep Ie minuut voor Willy van i de gelegenheid een fraai lossen, dat echter door Jelman Schrijvers vakkun- gekeerd. zy het ten koste hoekschop nu vonden de gasten oord op het furieus aan vallend PSV. De Twentenaren lieten zich niet in de hoek drukken en brachten de Eindhovenaren zelfs aan de rand van een achterstand. In de 68ste minuut kogelde Pahlplatz de bal namelijk steenhard tegen de on derkant van de lat. maar het leer kaatste weer even hard terug vóór het doelvak. Voor Twente-trainer Kees Rijvers was dit kennelijk het sein alles op de aanval te zetten'. Hy haalde uit de middenlinie eerst Van der Vall en vervolgens Jeuring, die liet vervangen door respectievelijk Streuer en Notten, twee jeugdige aanvallende knapen. Ook trainer Linder achtte een wy- Harry Vos (l) en Pleun Strik (r) nemen FC Twente-aanvaller René v. d. Kerkhoff „in de tang". ziging op zyn plaats. Vijf minuten voor tijd verving hij in de voorhoede Willy van der Kuylen om het met Guus Hiddink te proberen. Dat ge beurde rijkelijk laat. Het zette dan ook geen zoden aan de dyk. Het was en bleef 0-0. Stand ADO 5 5 0 0 10 13—3 Sparta 5 5 0 0 10 13—3 Feijenoord 5 4 1 0 9 12—3 PSV 6 3 2 1 8 9—4 FC Twente 6 3 2 1 8 6r—3 Ajax 5 3 1 1 7 9^-1 Holland Sp. 5 2 2 1 6 6—5 NEC 5 2 2 1 6 5—4 DWS 5 2 7 2 5 5—6 Haarlem 5 0 3 2 3 4—6 MW 5 0 3 2 3 2—5 Go Ahead 5 1 1 3 3 5—9 FC Utrecht 5 1 1 3 3 6—11 Telstar 5 0 3 2 3 4—9 NAC 5 1 1 3 3 6—11 Volendam 5 1 0 4 2 5—11 Excelsior 5 0 2 3 2 4—12 AZ '67 5 0 1 4 1 1—9 ADVERTENTIE ZONDAG 2.30 UUR DUINDIGT. 27 SEPTEMBER - 1.30 Sterrebeekprijs: Ina van Hovi, Ivan Axkit, Isolde O, Harvey Scotch - Prijs van Den Haag: Ingrid Ha nover, Fideel, Indien. Immer Wieder Beneiuxprijs: Henri Buitenzorg. Eternelle, Hélène Hanover. Happie T - Sociëteitsprys: Puina. Golden Star S. Sapphire, Wild Cat - Prijs van Amsterdam: Gallant Way. Gunnar Dear. Davioli. Djimy - Prijs van Duindigl: Eland. Felix. Beaujolais Florissant - Kuunreprijs: Anton Royal Hanover. Carlo6 Pluto. Fillette Six - Wassenaarse Pauw: Jolly Vista S. Turquoise, Head High. Johan - Sociëteitsprijs: Gudo van Bonni. Gea- tonka. rijder J. v. Dooyeweerd, Fa- biola Kitty - Kortrijkprys: Istanbul. Fandongo, Gracia Sylvia, Hyaoint. MUNCHEN (ANP» Het Neder landse amateurelftal zal in de eerste ronde van de kwalificatie voor het voetbaltoernooi van de j Olympische Spelen 1972 in Mun- I chen uitkomen tegen Rusland. De loting heeft gisteren in de Beier- 1 se hoofdstad plaatsgevonden tij- dens de vergadering van het ama teurcomité van de internationale voetbalorganisatie (FIFA). Voor het Olympische voetbaltoernooi van 1972 hebben zich 84 landen aangemeld. Zes meer dan voor het toernooi van Mexico in 1968. Het was niet eenvoudig een systeem te bedenken, volgens welk de veer tien plaatsen in het eindtoernooi het organiserende West-Duits-, land en titelhouder Hongarye zijn van het spelen van Voorron den vrijgesteld moesten worden verdeeld. Besloten is nu de kandi daten in te delen in vijf groepen naar geografische ligging. Zo nemen uit Afrika 20 landen, uit I Azië 17, uit Noord- en Midden- Amerika en de Caraibische Eilan- i den 13, uit Zuid-Amerika 10 en uit j Europa 24 landen deel. Het aan tal finalisten dat uit de respectieve lijke werelddelen kan worden ge- I plaatst bedraagt drie. drie. twee. en vier. In de eerste ronde van Europese j groep komt het tot de volgende ont-1 moetingen Groep 1FrankrijkIJsland. Rus landNederland en Luxemburg Oostenrijk, Groep 2: PolenGriekenland, Bul garije - Engeland en Turkije Spanje. Groep 3: JoegoslaviëIerland, Mal- j taFinland en ItaliëOost-1 Duitsland. Eén uit- en één thuiswedstrijd zul- len uitmaken wie verder speelt. De eerstgenoemde landen spelen de eerste wedstrijd thuis. De elf win- naars worden in vier groepen in gedeeld, waarin 't normale compe- MUNCHEN (ANP) - Het ama teurcomité van de FIFA heeft bekendgemaakt dat spelers, die hebben deelgenomen aan het toernooi om het wereldkam pioenschap in Mexico, niet in aanmerking komen voor het Olympische voetbaltoernooi van 1972 Aldus ook artikel drie van het FIFA-reglement. Deze ver klaring werd echter onmiddel lijk afgezwakt. Het heet nu: „Wanneer een nationale voet balbond een voetballer, die in 1970 in Mexico heeft gespeeld, in Münohen wil laten uitkomen, dan moet deze instantie de ajmateurstatus van de betreffen de sportman bevestigen". Wat betreft de controle op het gebruik van stimulerende middelen maakte de FIFA, bij monde van perschef Roger Courte. het volgende bekend- „In de voorronde-wedstrijden zal telkens per ploeg, een spe ler. door de scheidsrechter uit geloot. worden getest. In de groepswedstrijden worden dit er twee en tijdens het eindtoernooi zullen zioh na de wedstrijd per ploeg vijf spelers moeten ver voegen". HENNiE DE KLERK i I LEIDEN Na drie uur com petitievoetbal in de hoogste klasse van de amateurs herin neren de kolommen vóór- en te gendoelpunten (0—0) achter de positie van Roodenburg niet al leen aan de als vanouds sterke afweer van de blauw zwarten. maar ook aan het ont stellend gebrek aan schotvaar digheid. Herinnert het aantal punten dat de ploeg heeft ver zameld (.2), aan wedstrijden, waarin Roodenburg bij wfjze van spreken nog wel twee maal anderhalf uur had kunnen door voetballen zonder dat er een doelpunt gescoord of tegenge- scoord zou zijn. Dat zit de Noord-bewoners erg hoog. Zon dag in de (uit) wedstrijd tegen JVV wil Roodenburg dan wel eens eindelyk afrekenen met dat „nul-complex." Eerste teke nen in die richting: de opstel ling van Cees van Leeuwen (op de plaats van Eelke de Jonge), de man die in de wedstrijd te gen Zwijndrecht zoveel snelheid méér in de aanval bracht en de uitspraken van middenvelder Hennie de Klerk. De Klerk zegt: „We zijn er allemaal erg op gebrand om doelpunten te maken. Dat moet er eindelijk eens een keer uitkomen. En het kan. want we zijn als ploeg sterk gegroeid in eigen kunnen En als we dan ook nog een keer doelpunten kunnen maken, zijn we er helemaal van overtuigd li dat we een goed seizoen tege- I moet gaan." „Bang voor het duel tegen RVC ben ik niet. ik geloof wel dat we kunnen win- nen. RVC heeft weliswaar een j stugge ploeg, waarin een hoop j ex-profspelers uitkomen en i ze kennen veel meer proftruc jes, maar toch heb ik wel hoop. We zijn mentaal deze week zo jj opgepept dat we alleen maar gebrand zyn op het maken van doelpunten. Zet dus maar een twee." Andere prognoses van De Klerk: Voor het duel tussen Lugdunum (waarin doelman Honsbeek wordt vervangen door Waasdorp, Rijneveld weer her steld Is van zyn blessure. Ver mond naar de middenlinie is verhuisd en Gys Collee zal aan treden voor de gepasseerde Hans van der Starp» en CVV. „Dat wordt voor my een gelyk- spel. Lugdunum heeft een goe de voorhoede, maar CW heeft meer ervaring. Bovendien vind ik dat wy biy mochten zyn dat we by Lugdunum giykspeel- den." Voor UVS—Fluks: „UVS heeft wat goed te maken en heeft daarvoor ook de kwalitei ten: één." Teylingen—Docos 1. PDK—Al phen 1. Van Nispen—SJZ 3 Concordia—VVSB 2. Foreholte ASC 2. Warmunda—Concor dia 1, Altior—ESDO 1, Rypwe- i tering—VTL 2. Bodegraven— ESTO 1. Wassenaar—Floreant 1. WaddinxveenVredenburg 3 en Alphia—BEC 1. titie-schema zal worden afgewerkt. De vier groepswinnaars zullen in 1 Munchen van de party zyn. In j tegenstelling tot in de eerste ronde. waar bij een gelyke stand de twee de wedstryd twee keer een kwartier wordt verlengd, waarna eventueel strafschoppen genomen worden. gaat men in de groepen over tot het spelen van beslissingswedstry-1 den. IJshockey De Nijmeegse ys- hockeyclub heeft voor het komende seizoen de Canadees André Lecair gecontracteerd. De 21-jarige doel ver dediger. die in zyn vaderland speel de voor Montreal, heeft reeds een jaar Nederlandse ervaring. Hy speel de de afgelopen competitie voor Den Bosch. \DVERTENTIE Aanvang 2.30 uur n.m. Terrein Haarlemmervaart. Het zou een examenopgaaf kunnen zyn: beschrijf de winnaar van een wielerronde a. halverwege de wed stryd, en b. by het passeren van de de meet. Daar gaat al een vin ger de luch t in. „Wat is een meet, meester?" De meester zucht, over zoveel onverstand. „De meet. lieve kind, is een term die uitsluitend in wielerkringen wordt gebruikt, en neemt de plaats in van de woorden „finish" of,, eindstreep". Daar gaat een ander vingertje de lucht in. „Ja", wat nou weer, Jaap-Hendrik?" Jaap- Hendrik, moet u weten, is de eigen- wyste van de klas, hy denkt altyd alles beter te weten. „Dus de uitdruk king ,,van meet af aan" betekent eigeniyk „van finish af aan", mees ter?" De meester zucht nog dieper, gaat naar de kast. haalt de dikke Van Dale eruit, slaat het woord meet" op, en leest daar: „Merk, streep vanwaar men werpen, knik keren enz. moet by verschillende jongensspelen). Zuidned. eindstreep: „Hy kwam als eerste over de meet". Hij slaat het boek weer dioht, zet het terug in de kast, en vraagt: „Ben je nou tevreden, Jaap-Hen drik?" Zo gaan die dingen. De kin deren buigen zich over hun beschry- vingen van de wielrenner halverwege de wedstrijd en vlak voor het over schrijden van de meet. Ik zal ze een handje helpen. Halverwege de koers ziet de renner er als volgt uit. Uit het wegdek rijzen twee snel rond draaiende cirkels op. die vanuit een vast middelpunt als een harp zyn bespannen met metalen snaren die een zoemend geluid voortbrengen tydens het rijden. Beide cirkels wor den byeengehouden door een buizen stelsel, dat vereenvoudigd gezegd eer driehoek vormt. Tussen de zoge naamde ..wielen" bevinden zich aan beide zijden zogenaamde „trappers' die net als de wielen ronddraaien Die trappers worden rondgedraaic door de voeten en benen van d< coureur, zodat we aan een en het zelfde voorwerp minstens zes rond draaiende onderdelen kunnen waar nemen: twee wielen, twee trappers, en twee benen. De wielrenner weet zich op een tot nu toe niet opgehel derde manier op dit fragiele en aan alle kanten bewegende staketsel in evenwicht te houden, waarby hy meestal plaatsneemt op het zoge naamde zadel, een smal. hardleren, puntig uitlopende driehoek ter groot te van een gestrekte hand. Het zit comfort op deze „zadels" is te ver- gelyken met het schrylings zitten op een boerenhek, en het effect van het zititen by een wat langere etappe is alleen te vergeiyken met het ef fect dat men krijgt als men als kind langs een lange trapleuning om laag- ghjdt waarop koperen knoppen zyn aangebracht om het glyden langs de trapleuning te voorkomen. Veel ren ners hebben dan ook last van kar bonkels op hun zitvlak. Geen wonder, het woord „zitvlak" geeft al aan dat men vlak moet zitten, terwyi het ren nerszadel juist niet vlak is. maar messcherp het zitten veronaange naamt. Door de structuur van hun vehikel ziet men een coureur nooit in men- selyke gedaante, zyn rug is gekromd, hy houdt hem eerder horizontaal dan vertikaal, terwyl de vertikale stand de mens juist van de meeste dieren onderscheidt. De wielrenner is een dier dat het lopen op handen en voeten, dank zy zyn technisch ver nuft, heeft weten te „verbeteren" tot het ryden op handen en voeten, en met zyn neus vlak op het loopvlak van de band van zyn voorwiel, heeft de coureur zyn hele leven een geur van verschroeide rubber in zyn neus Een beetje wielrenner, ao hebben on derzoekingen uitgewezen, is onmid- dellyk in staat te ruiken of een fiets band van Vredestyn, Michelin of een andere fabriek ls. Rest nog te melden dat de wielrenner, halverwege de wedstryd. met zyn hoofd zodanig tussen zyn schouders fietst dat hy by koud weer zyn schouders als oor kleppen kan gebruiken, en dat hy by het beklimmen van bergen be halve alle bewegingen in de lengte as van zfjn vehikel, ook korte, in de heupwiegende bewegingen maakt in de hreedte-as van zyn rywiel. Alles byeen moet men helaas spreken van een ab-normaal mens. die als de dorpsgek zou worden beschouwd als hy zyn motoriek ook zonder behulp van zijn aluminium buizenstelsel zou handhaven. Een heel ander wezen komen we I tegen, als diezelfde coureur op het I punt staat als winnaar de meet te passeren. De wielrennery is al een oude bezigheid, de coureurs zyn langzaam naar dit nieuwe „finish - wezen" toegegroeid, op oude fotogra fieën zal men het nog niet of mis schien hoogst zelden aantreffen, men kan wel zeggen dat het eindprodukt pas de laatste twee. drie jaren is bereikt. U herinnert zich de beechry- ving van ditzelfde wezen halverwege de koers. Met dit portret in gedach ten, zal het u moeite kosten dezelfde figuur te herkennen als hy als win naar de eindstreep overschrijdt Niet langer zit hy als een tyger. met gekromde klauwen, boven op zyn prooi „de fiets", met verkrampt ge zicht en schokschouderend lichaam, maar als een phoenix ryst hy op uit zyn dierUjkheid en ontpopt zich als de triomferende mens in zyn schit terende schoonheid. De rug kaars recht, zich uitrekkend als wilde hij de sterren plukken (zoals een inter nationaal befaamd sportjournalist het zo treffend uitdrukte), de armen en de vingers aan de handen ge- «trekt. de tanden ontbloot in een stralende schaterlach, de flets als een wormvormig en onopgemerkt aanhangsel onder zich, is hy mens onder de mensen (..met mens meer mans"), hun beste, grootste, onover- trefbaarste vertegenwoordiger. de neus van de zalm En dat allee niet dank zy zyn overwinning want sinds er gefietst wordt, wordt er ge wonnen), ook niet dank zy zyn gro tere prestaties in vergeiyking met het verleden (want Coppi was niet slechter dan Monserezelfs niet dank zy de geleideiyke verbetering door uitselectie van het mensenras (wat toch een voor de hand liggende gedachte zou zyn), maar alleen maar dank zy de fotografie! Jazeker, men sen, we danken meer aan de foto grafie dan we zo op het eerste ge acht denken. De fotografie, aange lengd met de televisie. Pas in de loop van de laatste jaren zyn de renners er zich van bewust geworden dat je een mooier plaatje maakt als je de meet passeert met een triomf gebaar en een stralende lach, dan wanneer je als een aap op een aluminium hekwerk met een uitgeput ponem de eindstreep overschrijdt. Vandaar dat by het wereldkampioenschap by de professional sprinters, de Australiër Johnson liever het risieo nam met een banddikte door Gaiardoni te worden verslagen, dat dat hy het risico nam als een woeste hurkende aap op de foto te komen: nog me ters had hy af te leggen, Gaiardoni sprintte nog uit volle macht. John sons voorsprong was niet groter dan een kwart wiel. maar toch. ondanks zijn snelheid van ruim 60 km uur stak hy zyn rechterhand al omhoog' Want het gaat er niet om wie het eerst over de finish komt. maar wie het eerst op de foto staat

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 17