INDUSTRIE 2 WERKSTERS KOTTER AARS - FR AIZERS - DRAAIERS LEERLING MACHINEDRAAIERS EN LEERLING RANKWERKERS leerling- verplegenden (m. en vr.) Academisch Ziekenhuis Leiden export Een goede en een leerling-monteur kunnen bij de N.Z.H. hun handen uit de mouwen steken. Ook u wilt weten waar u aan toe bent. Vast werk, prettig werk in een bedrijf waar de opdrachten binnen stromen. OPMAKERIJ ik de koning ASSISTENTE Toor' KOK. Wasserij Spronk mnl. medewerker Signalement van de man en de vrouw die wi] zoeken allround metselaars opperlieden grondwerkers/sjouwers 1 STRAATMAKERS EN OPPERLIEDEN. neaeriana i assistente technische dienst BADHOTEL ZEERUST N.V. In onze moderne en goed geoutilleerde werkplaatsen bieden wij een plaats met toekomst aan: Mogelijkheid van herscholing en/d bijscholing .s aanwezig. In ons dynamisch groeiend bedrijf is ook plaats voor: Jonge LTS-ers zijn de vakmensen van morgen. Zij krijgen daarom in ons bedrijf een opleiding tot het diploma Bemetel, waarna plaatsingsmogelijkheid oestaat als geschoold draaier of bankwerker. U zult in de toekomst de naam van "De Industrie" hooghouden en daar hebben wij wel wat voor over. Een interessante toekomst voor vakmensen en voor wie dat wil worden. U? Neemt u eens contact cp met onze personeelsafdeling. N.V. Motorenfabriek Prins Hendrikstraat 37, Afphen a.d. Rijn, Tel. 01720-3691, toestel 33 Voor onze afdeling zoeken wij een voor de afdelingschef die mede de zorg op zich wil nemen voor onze monster kamer en voor de goede afwerking van onze zui ver wollen dekens en plaids. Wij denken aan een dame van tussen 30 en 40 jaar oud, die op een prettige wijze mede leiding kan geven aan onze afdelingsmeisjes en die zin heeft voor goede afwerking. Ervaring In een soortgelijke functie is wel van belang, maar niet noodzakelijk. Sollicitaties en inlichtingen bij de LEIDSE DEKENFABRIEK KANAALWEG 160 - LEIDEN Telef. overdag 01710-34246 Telef. avonds 01710-43839 Het Rijnlands Lyceum te Oegstgeest vraagt voor maandag t/m vrijdag van 14.00—18.00 uur. Reiskosten worden vergoed. Aanmelden: Apollolaan 1, Oegstgeest. Bij het Academisch Ziekenhuis Leiden kunnen Leerling-Verplegenden (M. en Vr.) worden geplaatst ter opleiding voor het diploma Ziekenverpleging A. Toelatingseis: Gymnasium, tenminste drie-jarige H.B.S. of M.U.L.O.-diploma. Aanvang opleiding: 1 december 1970. Duur opleiding: 31/2 jaar. Minimum leeftijd: 17 jaar en 7 maanden. Bruto salaris per maand: eerste jaars leerling- verplegenden f. 342,alsmede voeding, inwoning en bewassing. Minimum salaris van 23-jarigen en ouderen f. 682.50 bruto per maand. Bovengenoemde salarissen worden verhoogd met een toeslag voor onregelmatige diensten. Na het behalen van het diploma is snelle promotiemogelijkheid aanwezig. Tweemaal per maand vergoeding van reiskosten naar het ouderlijk huis. Het eerste uniformpakket wordt door het ziekenhuis verstrekt. Schriftelijke sollicitatie te richten aan de Directrice met vermelding van de letters LD-LV. Hotel Restaurant DE VRIENDSCHAP gevraagd een zelfstandig werkende KOK met spoed. MIENING 25 - ZOETERWOUDE - TEL. 1715—289 LEIDEN Schutterstraat 2 A WOONHUIS terstond geheel ontruimd te aanvaarden. Koopsom f. 15000. Hypotheek beschikbaar. Xnl.: MAKELAARSKANTOOR „NASSAUPARK", Lisse. Directie J. TH. appel, Nassaupark 29, telef. 02530- 4022. ll vraagt voor directe indiensttreding zelfstandig werkende In de toekomst eventueel woonruimte 'beschikbaar. Stationsplein 2, tel. 2118 Alphen aan den Rijn. UITZENDBUREAU Telef. 01710-31710 Körevaarstraat 33 Leiden iiciabu VRAAGT voor de wasserij. Aanmelden Iedere werkdag WASSERIJ SPRONK. Witte Singel 14 - Leiden voor onze distributie-administratie Assistent Hij is ca. 21 jaar jong en heeft MULO-diploma in zijn zak. Tot zijn afwisselende taak kan hij o.m. rekenen: - Het maandelijks rapporteren van mutaties en eindvoorraden. - Het verstrekken van informaties betreffende voorraden en zendingen. - De voorraad- en opslag-administratie. Assistente Zij is tussen de 17 en 21 jaar en heeft naast haar MULO-opleiding tevens een type-diploma in haar bezit. Naast haar taak als receptioniste' telefoniste zal zij o.m. belast worden met het klaarmaken van verzenddocumenten en het samenstellen en typen van ontvangst- en verzendlijsten. Beloning: Een dynamische en afwisselende job in ons distributiecentrum in Alphen aan de Rijn, waar zij alle administratieve werkzaamheden ten behoeve van het magazijn en de expeditie voor hun rekening nemen. Zij komen te werken in een modern geoutilleerde ruimte en vinden daar een mooie start om zich eventueel verder te bekwamen in het expeditiewezen. Vanzelfsprekend worden deze man en deze vrouw goed betaald en zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden van het kaliber dat het zee: de moeite waard maakt nadere inlichtingen over deze interessante job in te winnen. Dat kunnen zij doen door te schrijven of te bellen naar de afdeling Personeelszaken van Nestlé N.V., Haarlemmerweg 319, Amsterdam. Telefoon- 020-18 22 43, toestel 424. ISS Gevraagd op bouwwerk in Wassenaar BOUW- EN EXPL. MIJ. ALKEMADE (BEMA) Leuvensestraat 85 te 's-Gravenhage. Tel. 070-544600 of 'g avonds 01740-4287 (Hr. Koene). vraagt voor de Centrale Export Afdaling De taken bestaan o.a, uit het verzorgen van de export-correspondentie en het afhandelen van een aantal administratieve werkzaamheden. Als vooropleiding is MMS of MULO noodzakelijk. De combinatie van de diploma'6 Steno Nederlands en Engels of Nederlands en Frans wordt verlangd. Een sollicitatie-formulier wordt op aanvraag toegezonden. SIKKENS GROEP NV Rijksstraatweg 31 Sassenheim 01711-6944 toestel 2083 afdeling Personeelszaken I •3 0 cs at c O t- monteur Is ome moderne gwage in Leiden, Rijnsburgerweg,wordt bet wagenpark regel matig onderhonden. Er k genoeg werk aan de winkel voor nog een goede monteur en een leerling-monteur. Maar toot wat boort wat. Goed werk wordt goed betaald. Als er 's avonds eena gewerkt moet worden komt er nog een fikse toeslag op het vaste salaris. Verder krijgen zij een waarderingspremie, gratis bedrijfskleding etc. etc. En bovendien mogen zij - en hun gezin! - gratis reizen op het hele lijnennet. Sollicitaties aan ons hoofdkantoor in Haarlem. Noord-Zuid-Hollandse Vervoer Mij. N.V. Leidsevaart 396 Haarlem TeL 023 -519227 GEVRAAGD VOOR DIRECT vervoer beschikbaar. Hoog loon. Aanmelden H. P. IMANSE Azollastraat 66 - Lisserbroek - Telef. O2530- P. VAN VELZEN, Druivenstraat 11, Leiden fassor De Fasson-Europa groep: leidinggevende fa kanten van zelfklevende materialen, o.a. voor grafische industrie. Verkoopkantoren te Di land, Frankrijk, Engeland, België, Italië, Spa Zwitserland, Denemarken, Zweden en Nef land. zoekt die verantwoordelijk la voor de admintrtri n filing en typewerk behorend bik het plannen van het preventief onderhoud het bestellen van de benodigde materials: het bijhouden van de magazijn voorraden het telefonisch kontakt houden mot levera^ ciers Vereisten zljm enige administratieve ervaring M.U.L.O.-diploma type-diploma leeftijd 19-23 jaar Wij bledero goede honorering prettige werksfeer goede sociale voorzieningen Sollicitaties te richten aan de chef van de «I t ling Personeelszaken, Lammenaohansweg 14 Leiden. Telefoon 01710-44941. Lammenschartsweg 140-Lelde - lO Daar het in ons bedrijf steeda drukker wordt is er 1 voor; EEN ASSISTENT v. d. directie welke een gedegen opleiding heeft genoten en reeds err heeft. Leeftijd 2230 Jaar. EEN ERVAREN RECEPTIONISfe welke de moderne talen beheerst en type-em tb heeft leeftijd 1923 Jaar HUISDAME BUFFETJUFFROUW KAMERWERKMEISJE DAME voor onze wasserij (waar alleen kleingoed wordt gewassen met mod machines) SERVEERSTER CHFF DE RANG BARMAN LEERLING-KELNER WU voeren een algehele sluiting van het hotel door. «f" het personeel van 23 nov.14 dec. vakantie kan opne NOORDWIJK AAN ZEE li oei ho TELEFOON 01710-^ ok DO

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 16