h FINLAND KUNSTAAS IS IN OPMARS Uit in de Randstad n<* DE GOEDE VANGST EEN SPORTVISSER Speciaalzaak „DE SPORT" ^Trilon een lijn 3 x sterker dan andere H Den Holder, Oudste Leidse Hengelsportzaak JANVOSSENSTEEG 75—77 ALPHEN AAN DEN RIJN Vogelpark Avifauna: Schitterende collectie vogels uit de ge hele wereld, waterpartijen, speeltuin, kanovtfver. rondvaart restaurant. Geopend dagelijks van 8.30 tot 24 uur. AMSTERDAM Stadsschouwburg26 sept. 13.30 en 20 15 uur Ned Comedie „Het bezoek van de oude dame". 27 sept. 13.30 uur Nationale Ballet 27 28 ,29 sept. 20 uur Ned Operastichting „Lucia dl Lammennoor 29 sept 20.15 uur Nw. Rotterd. Toneel. Ed- ward in. Concertgebouw: 26 sept. 20.15 uur Christiaan Bor Stanley Hoogland. 28 sept. 20.15 uur George van Renesse en Felix de Nobel. Carré: t m 25 okt. 20.15 uur (beh. zo. en ma.) Toon Hermans One Man Show. Dc Kleine Komedie: 26 27 sept 20 15 uur Toneelgroep The ater ..De Butler", v.a. 30 sept. Toneelgr. Centrum „Drie maan den heen". De la Mar-theater: t m 30 sept 2015 uur De Jasperina De Jong Show Bosbaan: 27 sept. Kano-clubkampioenschappen van de Ned Kano Bond. DEN HAAG Kon. Schouwburg: 27 sept. 20.15 uur Haagse Comedie „Je weet het nooit". 27 sept. 14 uur Haagse Comedie ,.4x anders". Ned. congresgebouw: 26 sept. 20.15 uur Residentieorkest. 30 sept. 20.15 uur Residentieorkest. Diligent!»29 sept 20.15 uur Flamenco-gitarist Paco Pena. Houtrusthallen: t/m 2 nov. Damesbeurs. HAARLEM Stadsschouwburg: 28 sept 20 uur Toneelgroep Centrum ..Drie maanden heen". 27 sept. 20.15 uur Musical „De Kleine Para de". 1 okt. 20.15 uur „Neerlands hoop in bange dagen". 2 okt 20.15 uur Première Pantomime Theater Caroussel „Balladen en sprookjes voor grote mensen", 3 okt. 20.15 uur Toneel groep Centrum „Kees de jongen" De Hallen: t/m 4 okt. Tentoonstelling van Pasternak tot Amalrik. LEIDEN Leidse Schouwburg: 28. 29 sept 20.15 uur Toneelgroep The ater ..Feeksje temmen". Stadsgehoorzaal: 29 sept. 20 uur Residentie-orkest. ROTTERDAM Rotterdamse Schouwburg: 26 sept. 20.15 NRT Het leven van Edward III. 29 sept. 20.15 uur Ned. Comedie. 28. 30 sept 20 15 uur Ned. Danstheater. Doelen: 27 sept. 20.15 uur Rotterd. Philharm Orkest. 28 sept. 20.15 uur Ein Abend in Wien. 29 sept. 20.15 uur Concert door Rotterdamse koren. Grote Schouwburg: t'm 30 sept. Musical Hair. Hofplein-theater: 27, 30 sept. NRT „Vrouwen geen probleem". WASSENAAR DUINRELL: Recreatiepark tl.000.000 m2) met speeltuin, ka novijver. sprookjesland, aqua - stereo - show. restaurant en rondvaart. Geopend van 9 tot zonsondergang. Dierenpark: Tropische vogels en andere zeldzame dieren, speeltuin, vermaarde Louise-hal. cafe-restaurant. Geopend van 8 uur tot zonsondergang 36 SEPTEMBER 1970 LEIDSCH DAGBLAD Nergens komt u beter op verhaal dan in Finland. Het land tien keer zo groot als Nederland, maar telt slechts 4.7 mil- en inwoners. Die zijn dan ook stuk voor stuk aardig en voor- innend, al wekken ze de indruk wat in zichzelf gekeerd te ip. Ze hebben er twee keer zoveel sauna's als auto's, maar zijn zeventien vliegvelden waartussen de Finse luchtvaart- aatschappij Finnair de verbinding onderhoudt. ter wereld ziet men nog chten temidden van het stadsver- x tegen bomen hameren? In Hel- ii, de witte metropool aan de Fin- Oolf met zijn vele groene parken. ter wereld kunt u een corn et eiland afhuren om ongestoord relaxen in een comfortabele bun- ow met sauna en motorboot? n het oostelijke Saimaa—district, land van de duizend meren, arvan Finland er volgens een offi- e telling 62.000 in totaal moet >ben. En waar kunt u nog uw ei- strand uitzoeken om ongestoord :unnen zonnebaden en zwemmen? de Aelandarchipel 'spreek uit iand") met zyn 6500 eilanden de westkust, dat prat gaat op zekere autonomie binnen de Fin- {publiek- t Ben Finse vakantie staat borg Br een comfortabel avontuur. Dat ituur begint al ten noorden van mburg, in Lubeck of Travemunde. ir de luxe schepen van Finland cr te S »r f 4 ers klaarliggen voor een twee gse mini—cruise naar Helsinki. brengen het ms "Fin- ll dia" en het m.s. Finnhansa de rist met zijn auto (eenvoudig op afrijsysteemvia de Oostzee en de Botnische Golf naar de Finse hoofdstad. Men kan echter ook een enkele reis nemen voor f 258.en via Zwe- I den en Denemarken terugreizen. Mo- j gelijkheden te over. Voor die prijs j staat de Fin land vaarder een slaap- I cabine ter beschikking, wordt hij gastronomisch verwend en ruim 38 uur plezierig beziggehouden. Als het. schip de haven van Helsinki binnen loopt. begint de ontdekkingstocht. Helsinki heeft de toerist veel te bie den. 's Zomers als de meeste inwo ners de zomermaauden buiten door brengen is het lunapark Linnanmas- ki in vol bedrijf. Er zijn uitstekende restaurants en prachtige winkels, die de befaamde Finse sieraden, wand tapy ten, meubelen, glas— en aardewerk aan de man brengen. De stad telt de meeste nachtclubs van Scandinavië, maar ook een tien tal goede theaters. De Finnen vor men een cultuurminnend volk. dat graag theaters bezoekt en 's zomers veel festivals organiseer! Beroemd ls openluchttheater van Tampere, dat een draaiende toeschouwerstri bune h eeft- Er zyn weinig landen waar een zo intensief toneelleven be staat. Helsinki ls niet duurder dan Am- sterdam. Alleen de drank vormt een uitzondering, maar de wodka wordt dan ook door de staat in monopolie vervaardigd. Het is ook de stad van de architectuur. Er zijn prachtige kerken, zowel oude als nieuwe, zo wel luthers en grieksorthodox. De Taivallahtikerk bijvoorbeeld, een schepping van de gebroeders Suomalainen. uitgehouwen in de rot- sen is de moeite van een bezoek meer dan waard Iets over de routes: er zijn er een aantal die de automobilist goed op weg helpen. Zo voert route nr. 5 via het prachtige oostelyke merengebied naar Lapland. Daarvoor moet dan wel de nodige tyd genomen worden, want Finland is uitgestrekt en de af standen zijn groot. Lapland ligt bij na even ver van Helsinki als Mün- chen van Amsterdam. Dan is wel licht de poëtische grensroute beker die door het oude-romantische Ka- relie voert. Of de driehoekstoer, die de toerist in Tampere en Turku brengt, na Helsinki de belangrijkste steden van Finland. Met de 50.000 hotelbedden die Fin land in de prijsklasse van f25 to' f 60 heeft aan te bieden, vindt iedere toerist onderweg gegarandeerd een goede, comfortabele slaapplaats. Wie ergens wat langer wil vertoeven, huur één van de 1500 bungalows, meestal fraai gesitueerd op een eiland of aan de oever van een meer. Zy zijn er van eenvoudig tot luxueus, maar hebben allemaal een sauna De prijs varieert van 75 tot 300 Finmark per week. waarbij bedacht moet worden, dat de Finn- mark ongeveer negentig cent staat. Er zijn ook complete bungalowpar ken. voorzien van alle comfort, waar het gezellig toeven is. Na het vissen, zeilen of woudlopen kan er 's avonds in de discotheek of in de openlucht gedanst worden. Men kan in het tweetalige Finland, dat een belangrijke Zweedse minder heid heeft zyn vakantie inrichten zo als men dat zelf verkiest. Er zijn 400 campings, er zijn zomerhotels in de universiteitssteden, men kan loge ren op een boerderij en daar het le ven met de Finse boeren leven, er zijn jeugdherbergen. Voor wie de Finnen wat beter wil leren kennen, wordt graag een ontmoeting met een Fins gezin gearrangeerd Men kan het land ook per vliegtuig of per boot ontdekken. Finnair g eeft voor 80 dollar zgn. "holidaytickets" uit waarmee men 14 d agen onbeperkt door Finland kan kruisen Wat de boot betreft: er is een cruise van een week door het oostelyke meren gebied. er zyn dagtochten langs de eilanden. Voor een Finse vakantie zijn juni of september de beste maan- den, zeker voor Lapland, dat in juli 1 door de muggen wordt geregeerd Suomi: het land van de duizend meren rkfe o I nneer it kunstaas is in opmars. Dat mogen we gerust zeggen, we zien welke grote hoeveelheden spinners, iels, jigs, streamers en plugs er dagelijks over de toon- nk gaan bij de hengelsportwinkelier. Iedere zichzelf ipecterende hengelsportdetaillist beschikt over een ipectabele voorraad in alle formaten, kleuren en vormen, ant wie neemt er in deze haastige moderne maatschappij *0 de tijd om eerst geduldig wat aasvisjes te vangen al- rens de jacht op de snoek, de snoekbaars of de baars te DOOR BRAM VAN LEEUWEN Alles tezamen een grote wirwar, waarin de beginner zonder twijfel in de kortst mogelijke tyd verdwaald en die tenzij hy deskundig ad vies krijgt tenslotte met een totaal ongeschikte spinner de deur uitgaat. Om by de meest eenvoudige raad geving tc beginnenu hoeft zich niet tc verdiepen in de kleur van de spinner Er zyn weliswaar sportvis sers, die zweren by een bepaalde kleur, maar hoe de tekening van het spinnerblad ook is en welke kleuren van het palet daarvoor ook gebruikt worden, het maakt in de praktijk al lemaal bitter weinig uit. Veel belangrijker is dat het kust- aas door een deskundig visser wordt gehanteerd. Dat hij er in slaagt het stukje dode metaal tot leven te bren gen. Op zo'n manier, dat een kanjer van een baars of een snoek aan zyn gezichtsvermogen begint te twijfe len en toehapt. Een belangrijke vraag, die we ons zelf moeten stellen alvorens we een spinner aanschaffen is: „waarvoor gaan we hem gebruiken?" Vissen we ermee in een ondiepe sloot met vrij veel begroeiing of gooien we de spinner uit in diep en stromend wa ter. Is dat laatste het geval dan geef ik de voorkeur aan een spin ner met een smal blad, omdat deze spinner een kleine „slag" maakt en gemakkelijk naar de gewenste diep te zinkt. Blyft de spinner dan nog te hoog dan moet u eens een iets ver zwaarde spinner gebruiken. Past u echter op want u heeft zo een zwa- I re spinner in handen die alleen bruikbaar is in sterk stromend wa- I ter. Vist u echter in ondiep water! dan is de spinner met een breed blad te prefereren, omdat door de gyros- copische werking de spinner dicht onder de oppervlakte blijft. Spinner De groot van de spinner is afhan kelijk van twee dingen. Aan de ene kant wordt het formaat bepaald door de soort vis waarop wordt ge jaagd en aan de andere kant is be langrijk in welk water wordt gevist. In breed en diep water gaan de tril lingen snel verloren zodat een spin- ner van flink formaat noodzakelijk is. In ondiep en smal water kunt u volstaan met een kleine spinner In enen? rat is er gemakkelijker dan r een paar piek aan weige ld koper en metaal in de :el te halen, dat qua vang- cht nietonderdoet voor een ïnd aasvisje. Zelfs de jeugd, we vroeger de eerste wankele ■■pen in de vissport zagen zetten een uiterst goedkoop Japan- tje zijn nu al vroeg in het be- van een flinke werphengel -molen en een aantal spin- tjes en lepeltjes. Graag wilde llllllll&l bij dat laatste verschijnsel n stilstaan. If constateer namelyk herhaalde- dat de jeugd al in een zeer g stadium overgaat op het vis- den met de werphengel. Ze stropen pen. vaarten en kanalen af op naar baars en snoek. En wer- !k, ze slagen er zo nu en dan ook laars en snoek te strikken. Toch of ik, dat de jeugd daarmee een eerde basis krijgt om later met f meer plezier en nog groter suc- de vissport te beoefenen. Werpen of vissen et wegwerpen van een spinner of 5ie n kan iedereen na een paar keer nen weL Maar er werkelijk mee tn is een andex-e zaak. Mocht het 10181 onverhoopt ergens achter een akel boven of onder water bly- zitten, geen nood, de vissport en feller staat altyd klaar om voor paar kwartjes een nieuw exem- r te leveren. Hoewel de jeugd hoérdoor reeds op zeer Jeugdige jt §fijd kennis maakt met de werp- gel geloof ik. dat de Jeugdige tvisser er beter aan zou doen maar eens een goedkoop Japan- llllfl je te hanteren. ^aiers in de eerste klas van de re school wordt de leerlingen niet direct een moeilijke vier- 1 ^vergelijking voorgelegd, terwijl ie tafel van twee nog niet onder de knie hebben. Het voordeel van zo'n Japannertje is. dat de jeugd te maken krijgt met de meest elemen taire dingen in de vissport zoals af peilen, uitloden, kiezen van een ge schikte pen en het beste nylon. Pas als hem op die manier enig begrip is bijgebracht over het vangen van vis, kan hy overstappen op het „werpen". Dan zal de jeugd in de werphengel met kunstaas niet langer een stok zien waarmee Je een spinner of een ADVERTENTIE HET SNOEKSEIZOEN NADERT Grote werphengel en molenreclame met kanjer-kortingen. UW HENGELSPORTZAAK Fa. Robbers Zn. HAVEN 24-26A. LEIDEN. TEL. 25107 Iepen een flink eind kan weggooien en waarmee ja wanneer je geluk hebt een baars of een snoek kan vangen. Hij zal dan beseffen, dat er verschil bestaat tussen het zo ver mo gelijk wegsmijten van een spinner en het werkelyk „vissen" met kunst aas. Soorten Sprekend over kunstaas herinner ik me, u enkele weken gelegen be loofd te hebben, dat ik iets dieper zou ingaan op de verschillende soor ten kunstaas. We beginnen dan maar by de meest populaire: de spinner Van dit kunstaas zyn bij de hengel sportwinkelier tientallen verschillen de soorten verkrijgbaar; verzwaar de en niet verzwaarde, met groot en klein blad, met breed en smal blad, met een dreg en met een fleurhaak, in rood, blauw en groen en nog min stens een dozijn andere exemplaren. ieder geval moet u op de lUn een j anti-kinkvaantje of een anti- I kinkloodje bevestigen. Doet u dat niet, dan gaat de nylon- lyn op de molen snel kinken en zit u in de kortst mogelijke tyd met een onontwarbare bos lussen. Han- dig zyn ook de spinstangetjes, die i zorgen voor een goede ligging van de spinner in het water. Ze voldoen beter dan de diamantdraadjes. Een heel ander stukje kunstaas Ls de „jig". Persoonlijk ben ik nog al enthousiast over dit dingetje, niet in de laatste plaats door de vry goede resutaten die ik er steeds mee heb gehaald. Voor diegene, die niet weet maar geschept omdat de kans an ders groot is dat de vis ontsnapt. Vissen met de jig eist weinig of geen byzonder techniek. Er wordt vis mee gevangen door het kunstaas uitsluitend binnen te draaien met een redelijke snelheid Maar een jig wordt pas werkelyk levend in het water wanneer met een topeind van de werphengel geregeld rukjes aan de nyloniyn worden gegeven, waar door de jig als het ware in het wa ter op en neer huppelt. Verrassingen ADVERTENTIE Morsstraat 47, Leiden, tel. 21751. wat een „Jig" is. het volgende het kunstaas bestaat uit een loden bal letje of blokje, waaraan een flinke haak is bevestigd. De haak wordt gecamoufleerd door een plukje gei tenhaar, vandaai- de bijnaam van de Jig. „geitensik" By de goedkopere exemplaren is het geitenhaar ver vangen door nylondraden, maar de ze hebben aanmerkelijk minder vangkracht omdat de nylondraden na een paar keer niet meer uitwaai eren zoals de geiteharen. Jigs De ..Jigs" zijn verkrUgbaar ln ver schillende gewichten Voor redelyk diep water gebruik ik meestal een drie- of vyfgrams jig. Een voor deel van de jig boven de spinner is volgens my het feit. dat dit kunst aas minder snel verspeeld wordt dan de spinner. Dat komt omdat de spinner in de meeste gevallen is uit gerust met een dreg "driepootshaaki of een fleurhaak 'tweepoothaak) en j daardoor veel sneller vastraakt aan obstakels dan de jig. die slechts één haak heeft. Bovendien is deze haak met de punt naar de oppervlakte ge richt. Een tweede voordeel is. dat met de jig een vry verre worp kan worden gemaakt. Vooral in breed en diep water kan dat een voordeel zyn. In de derde plaats kan de ge vangen vis met een jig in negen van de tien gevallen gemakkelyk worden onthaakt. Bij het gebruik van een dreg of fleurhaak is het vaak anders en komen baarzen met door priemde ogen naar de oppervlakte. Bepaald geen „sportief" gezicht Wel moet met een vis aan de Jig wat voorzichtiger gemanoeuvreerd worden, in elk geval moet de vis niet uit het water worden getild, Met de Jig is overigens Iedere verrassing op een visdag mogeiyk. Ik ving met dezelfde jig minuscule baarsjes maar ook exemplaren van ver boven de dertig centimeter. Zelfs de snoek vergrijpt zich nogal eens aan dit doelmatige stukje kunstaas. Enkele weken geleden gebeurde het zelfs, dat ik aan de jig een kroes karper ving, terwyk ik er ook al vaak flinke voorns mee verschalkt heb. Aan het slot nog iets over een an der aantrekkeiyke kunstaassoortde plug. Dit imitatievisje, dat blyft dryven, maar door de kracht waar mee de lyn wordt binnengedraaid onder water verdwynt is uitermate geschikt om mee te vissen in ondiep water. Nu is er één bezwaar verbon den aan de plug: er zyn zeer veel slechte plugs in de handel. Zo wor den er houten tweedelige plugs ver kocht. die na een paar keer te zyn gebruikt krimpen en uitzetten waar door de verf ervan afspringt en de plug begint te zinken. Verder zyn er rubber plugs die na een paar forse snoekbeten te hebben doorstaan de geest geven. Ze zyn lek en zinken met dezelfde snelheid naar de bo dem als de eerder genoemde houten plugs. ADVERTENTIE Hengelsportartikelen De grootste keus Mitchell en Cap-dealer FA. TEUNISSEN LEVENDAAL 28 - LEIDEN Persooniyk geef ik de voorkeur aan plastic plugs uit één deel. De zevengrams ls uitermate geschikt voor het vangen van baars en wan neer uboven de twaalf gram komt is het ook een uitstekend lokkertje voor de snoek. Dergelyk kunstaas is byzonder geschikt voor die dagen waarop de roofvis zeer traag aast. Met een plug kan zeer langzaam worden gevist en de resultaten zyn soms verbluffend. verlangt hat allerbeste materiaal, daarom gaat hij naar da HAARLEMMERSTRAAT 11 TELEFOON 24020 - LEIDEN ADVERTENTIE ADVERTENTIE TTtlon van Pezon A Michel ln elke dikte van 8/00 tot 50/00. Triion vist lichter, ls sterker en onzichtbaar ln water Jong geleerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 15