Deze klant van u leest per dag gemiddeld drie kwartüi in de krant, blQkt uit het Nationaal Dagblad Onderzoek. b.b.h.h. zoekt woonruimte, in Zn., Kaasmarkt 2-7. te Lelden Lelden -Oegstgeest P. H. Bac- tel 01710-25341. kers3 Herengracht 51 Lelden, fl Hlllman Imp. zéér sportieve SLEUTELTJES Personeel gevraagd Gevraagd banketbakker B A.s. echtpaar (man by ma- Trilling op t stuur wordt Wanninkhof Turfmarkt 9-lO.iiine. vrouw schoonheldsspec.I iveroorzaakt door onbalans van Lelden tel. 24082. x j zoekt woonruimte, min 2 ka- de banden, laat uw banden ba- WIJ kunnen Jongens plaat- n^ers en keuken ln Valkenburg i lanceren. beanen (uitlijnen) sen. Aanmelden dag. Wasserij of omliggende pl. tegen red (en doorsmeren. Wij zijn gespe- Nooitgedacht V. d. Valk Bou- prijs tel. 02159-12412 ciallseerd op dit gebied. Auto- manweg 184. Leiderdorp. x Jong echtpaar. 2 kinderen, i bandencentrale fa L. Berk en Grammofoonplaten verko pen assisteren by Inkoop, adm. daarvan, aannemen telefoon het op prettige wijze te woord staan van onze klanten, dat zijn werkzaamheden waarvoor wij een vlot meisje vragen. U kunt zich aanmelden tijdens de openingsuren aan de zaak of na tel. afspraak 51608 (na 19.00-507601. Radio Westrik Geversstr. 39. Oegstgeest. Een goede haan. Stichting boven de 40. Boersstraat 11, Amsterdam tel. 020-720675 vr. proefnummer 75 cent aan postzegels bijvoegen CV monteurs gevraagd v. aanneemwerk grote projecten, tel. 01710-24310. Wij vragen een leerllngver-1tot april 1971 slaapkamer met prijs uitvoering f 1950. Flat 110 R '66 f1950. Skoda 1000 MG '67 f 1950. Ferd. Bollaan 20. Voor- Ischoten (Vlletwijk) tel. 01717- I'890 x VIV. Ilc |u\e '65 r 1800. VN de luxe '62 f975" Trabant 601 '65 f875. Daffodil \32 f 450 IVW bus met ramen '64 f 975. Huurovername per I maart Ferd. Bollaan 20. Voorschoten - - (Vlietwijk) tel. 01717-4890. X B Opel 1100 '67 f 4500, Opel Kadett Coupé "65 f2350, Tau- nus 12M Combi '66 f 1350. Ferd. Bollaan 20. Voorschoten (Vlietwijk) tel 01717-4890. x Noord «Uk aan Zee te huur 7 CV \zam 1907 aangeh. 2350.- Beethovenlaan Woonruimte aangeboden 1971 4 kamermalsonnette Lei den huurprijs lncl. servicekos ten c.v. en water f 296,- per maand overname volledige z.g. a.n. stoffering f1750.- tel. na 6 uur 25970. koopster leeftijd 15 k 16 Jaar. stromend warm en koud water 17 Lelden P. de Gruyter en Zoon NV.Persoonlijk aanm. NV Hema. c.v. met gebruik van keuken fl Hat 1500 Langevoort Oegstgeest vraagt Haarl.str. 136 Lelden. een nette verkoopster voor de fijne voeeswaren. Inl. bij de bedrijfsleider van bovenge noemd filiaal. e Flinke werkster of meisje ge vraagd ln Jong gezin 2 x p.w. of 5 halve dagen. Mevr. Kist, Cle matislaan 15. Wassenaar tel. 01751-3942. de Welke vrouwl. hulp wil ons kleine kantoor schoonhouden, benodigde tijd 9 uur per week. Telefoon 53341. Dagblad zoekt met spoed in Sas8enheim Agent/ bezorger dagelijks vanaf 16 uur ruime vergoeding soil. br. bur. v. d. bi. no. 1341. x Schildersbedrijf van Gent f 35.- p.p. tel. 01719-3225 b igg. 5309. Gevr. Ie kapster reizen geen probleem u wordt gehaald en B De PTT zorgt dat al uw gebracht Tlelemans Kapsalons post naar uw nieuwe adres Damln. 58 Leldschendam tel. gaat als u even een verhulsbe- 01761-3325. richt Invult op het postkantoor Wl| vragen een actief mei»- fl slaapkamer te huur voor je voor onze administratie lft. juffrouw alleen, omg. Koolln. 16 a 18 Jaar opleiding op mu- Bur. v. d. bl. no. 86421. lo niveau gewenst. Pers aan-|g Leeg te aanvaarden per 1 januari 1971 ruim herenhuls 7 kamers, keuken, zolder badka mer met aanslultmogelljkheld voor wasautomaat, voortuin m. achtertuin op zuiden, c.v. aard gas gelegen ln rustige, bosrijke omgeving. koopsom k.k. f 58.000.- tel. 01710-54465. bc meldingen N.V Hema Haarl.- straat 136 Lelden. 3 Gebrs. Coster Haarlemmer straat 115, Lelden vr. verkoop ster en aankomend verkoopster voor de afdeling Jongenskle- dlng 14 dagen zomer- en 14 da gen wlntervakantle aanm. Tel. 01710-25317 dhr. van Ploeg Gevr. meisje als hulp I. d- Te k. aangeb. herenhuls np vraagt onderhoudsscbilder of hulsh. in gezin met kleine kin-'goede stand 6 kamers badk. Iemand, die daarvoor opge- deren voor 2 dagen p.w. Rhijn- c.v. f 65000.- k.k. Br. bur. v. geleld wil worden zomer en geesterstraatweg 12, Oegstgeest d. bl. 110. 86204 e winterwerk. Hoo gloon. Van tel. 54924. B Tc koop in Lelden troon hoot Gent Geversstraat 7. Oegst- fl Werkster gevr. voor 4 och- geheel gemeub. vraagprijs gee6t tel. 53063. x tenden p.w. van dinsdag t.m. I f 8000. tel. 26712. B Bezorgers gevr. voor het vrijdag 2uur per dag Mevrouw a Aangeb. gemeub. kante viazcia i >uu mei ranim verspreiden van drukwerk voor Hollebeek Nic Beetsstr. 13 verwarm, en gebr van douche Bouwjaar 1970 slechts 18.000 Oegstgeest en Leiden aanme]-j Lelden na 6 uur. Kn,u,i«-°Uf' V nr' km gelopen Deze prachtige H l.z.g.st. met schuifdak en radio kmst. 73.000 Groenestyn 7. Hazerswoude R. Dijk. x Te koop Flat 1100 '62 mei 54479. x LAG occasions door inruil verkregen Austin Seven 1968 Austin 1000 1969 Morris 850. 1968 Morris 850 1966 2x VW 1500 kever 1968 VW 1200 1969 Hillmad Imp 1968 Bovag Ga rantie LAG NV v. Oldenbarne- veltstraat 37. 01710-54909— 1683. x Goedkope auto's en sleutel- auto's VW 1500 Ponton 1963. Flat 600 1964. Morris mini 1965 Morris 850 Traff 1965. LAG NV v. Oldenbarneveldstr. 37 Lel den tel. 01710-54909-51683. x VW bus te koop aangeboden met ramen en banken bouwjaar '66, f 1550 Os en Paardenlaan 25 Leiden. J Te koop N luxe hj 'til pry- x notk te bevr. Geerllngs, Gevers den: A. Oudshoorn. LageB WIJ kunnen een bijrijder, Morsweg 33. Leiden tel. 43589. plaatsen aanm zat. v. Llm- g Maisonnette t.k. leegteaan- Gevestigd: eiectrotechnisch bur8 Stirumstraat 14 tot 's-1 vaarden. Thorbeckestraat 71 bureau J. C. Verkuylen Hob-1 avonds 8 uur aanm dag. Was- Katwijk a Z. Kooppr f40.000 bemastr. 64 Hazerswoude tel.benj Nooltedacht v d valk 01728-821 vraagt vrijblijvend I Boumanweg 184. Leiderdorp. Inlichtingen. x B Kapsalon ..Het kappershuls" Wil kunnen meisjes plaat- vraagt voor spoedige in dienst- sen aanmelden dagelijks tredlngie &Ite-lef Wasserij Nooitgedacht van de Hoofdstr. 32 Noordwijk telef. Valk Boumanweg 184, Leider- -498. dorp. B Wij vragen enkele school- w 4 meisjes als hulpverkoopster v. WH hebben plaats voor ge- de geheie zaterdag. N.V. Hema pensioneerden voor halve da-1 Lelden gen aanm. dag. Wasserij Nooit- wlnkelmelsle ge- Leiueraorp. .drljf (geen zelfbediening) 's- Wasserij Spronk vraagt ninl maJandags vrj, Firma De Ko- medewerker voor de wasserij. njn_ de Kempenaerstraat 26. Aanmelden iedere werkdag |tel 52763 Oegstgeest X"f3iL?prOI,k- W,t" S'ngei Mevr. de Konlnt de lien,- d. bl. no. 86437 penaerstraat 26 tel 52763. tee Sïs'sri.'a.TieS? ™iSt" V trtt iVim um maandaes vrll I blok 5 r°yale kamers, ruime tot plm. 3 uur s maandags vrij. keuken 2 bal cons 8 vaste kas- I ten plus kelderberging totaal '110 m2. Huur garage mogelijk Personeel aanqeboden oplevering ie kmmaai 1971 prijs incl. vloerbedekking en 3 kamers luxaflex f 45000 - k. vrij op naam B Te huur t.m. mei '71 (evt. langer) kleine geheel gemeub. woning op mooie stand te ca. 4 pers. ook geschikt voor Noordwijk a. Zee. Ingericht v. verpleegsters. Br. bur. v. d. bl. no. 86442. Te huur aangeh. per 1 okt. ln Lelden 2 gestoff. kamers m. c.v. voor werkend meisje (geen echtpaar) p.m. lncl. ver warming gas water en licht f135 Br. bur. v. d. bl. no. 1777. B Gevr. een kamer met kost voor Jongen van 18 Jaar Wer kend veel afwezig. Br. bur. v. B Gevr. verkoopster en leer ling verkoopster, Schoenhandel Boons, Utrechtse Veer 15. Rijn- str. 3. Voor ons agentschap In Koudekerk vragen wij nette bezorger. Aanmelden dage lijks bij J. de Kooter agent Leidsch Dagblad. Prinses Bca- trlxstr. 15. Gevr. winkelmeisje hoog -Ik. Inl. Debussvstr. 5 telefoon m Twee schilders bieden zich 26765 aan voor wltwerk. behangwerk.l looi. 5-daagse werkweek7 vrije schilderwerk voor binnen en bedrijfskleding. Aanm. Slagerij bulten. Br. bur. v. d. bl. ond. nr j De Roode. Sieboldstr. 12-14.114882. Lelden, tel. 21603 schoonmaakbedrijf kan weer werksters plaatsen voor de avonduren en tevens vragen wij een longen, hoog loon en goede sociale voorzieningen. Aanm. J. Klinkhamer. Coran- tljnstr. 86. tel. 42775 x B Nette bezorgers gevr. voor ochtendblad. Aanmelden NDU Noordelnde 30. Lelden. x B Gevr. meisje voor de win kel ln brood en banketzaak plm. 17 Jr. meerdere hulp aan wezig F. Raaphorst van 't Hoff- straat 21 Leiden tel. 23695. x B Uitzendbureau Luba NV vr. met spoed Jonge mensen die var lnpakwerk houden. Hoog loon bel ons op en u kunt direct aan de slag. Lage Rijndijk 53a. Lelden, telefoon 43690. x B Uitzendbureau Luba NV. heeft werk voor u ln diverse categorieën, bel ons op en u kunt u direct aan de slag. Lage Rijndijk 53a Lelden tel. 43690. Centra markt Ter Mors we gens uitbreiding en reorganisa tie hebben wij op korte ter mijn plaats voor 2 caissières, bijna iedere zaterdag vrij. slechts bij toebeurt dienst bent Tl hulp caissière dan leiden wij u op tot volwaardig caissière. Aanm. dag. Diamantpl. 55, of tel. 40154-43256. x B 22 flinke, stevige Jongens kunnnen beginnen aan hun calrrière bij Centramarkt Ter Mors als assistent van onze be drijfsleider kunnen zij zich be kwamen ln het enerveren de proces van de levensmidde len distributie ln een op de toekomst gericht bedrijf maak een afspraak of kom eens langs. Diamantpl. 55. tel. 40154 -43256. x B Vlotte meisjes passen pre cies ln ons team van mede werkers bij Centramarkt Ter Mors is er plaats ln onze hy permoderne slagerij voor een aantal meisjes, om ons kwa liteitsvlees op deskundige wij ze langs electron, weg te ver pakken en te beprlJzen maak een afspraak of kom eens langs Diamantplein 55 tel. 40154-43256. x B Met spoed gevraagd net zelfstandig meisje als oppas vor 2 kinderen Inl. Narmstraat 33 na 19.30 Lelden. x Gevr. per 1 okt hulsh. hulp gehuwd geen bezwaar daar werktijden n.o.t.k. zijn aanm. na 7 uur RlJnsburgerweg 88 Tel. 52283. x B Wij vragen ervaren chauf- reur voor het vervoeren van Kllets en kisten. Steyn em-l llage NV Industrieweg 2. Voorschoten, tel. 01717-3768. x Gevr. banketbakkers bedien de fa. Kluit Breestraat 114 tel 25423. x B Gevr. hulp 1. d. hulsh. voor een K dag p.w. mevr. v. d. Lin den Thorbeckestraat 25 Lelden x Gevr. Jonge energieke leer ling monteur voor reparatie- tuinbouwkundige installatie en werktuigen. Zeer afwisse lend werk voor 'n Jongeman die fan aanpakken weet. Op IJver eh enthousiasme wordt meer Selet dan op diploma's. J. v. er Meer. Noordelnde 45. Roe- lofarendsveen tel. 01713-2464. X[| Werkster gevraagd voor. maandag en vrijdag van 95 uur. Mevr. Feenstra, van Slln- gelandtlaan 3 Lelden tel. 50160. B Gevraagd enkele nette meis jes voor licht sorteer en inpak- werk maandag t/m vrijdag leeftijd 15 a 16 Jaar Telders- kade 1 bgg Telderskade 34. Leiden ZW. x Voor 3 October en ook daarna kunnen Jongens wer ken bij G. v. d. Hulst Hoofd straat 145 Valkenburg. Net meisje of vrouw gevr. voor maandag en vrijdag van 9 tot 12 uur 4 k. flat Rdw. v. Beinumstr Aanm Temminck- Woningruil fl K. Enger, dameskapper bU u thuis. Heeft nog plaatsen I' vrij. Afspraken of Inlichtingen g Aangeboden flat In Kousen- Boshof 53. ook voor prulken- daal wil rullen voor flat of shows. x woning in Leiden en omgeving fl Let op behoedt u voor de winter laat Juist nu uw dak re pareren of vernieuwen gespe cialiseerd ln dakwerk telef. 01710-43307. Lelden, x tel. 01650-40234 fl Aangeb. heel huls met tuin* omg. Lage Rijndijk gevr. huis- Je omg binnenstad. Br. bur. v. d. bl. no. 86422 fl B.z.a. als hulpverkoopster vr. jB Ken mooi bovenhuis met enkele middagen p.w plus za- balkon ruilen voor een klein terdags. Br. onder nr 86393. x benedenhuis of heel huisje. Br. BEnkele avond HBS-ers h. bur. v. d. bl. no. 1817. met Jarenlange kantoorerva- m Aangeb. 4 kamerflat ring. mulo en rijbewijs BE- zoeken part time Job. Br ond. Voorschoten met cv huur f147, p. mnd. ruilen voor huls in Leiden. Br. bur. v d. bl. no. 86432. Auto's nr. 1709. WIJ vragen werk o.a. met sel. timmer, tegel, schilder, stucwerk, wij zijn ook ge- j specialiseerd ln repareren van pannendaken en mastiek da- ken, of vernieuwen hiervan. stuur even een kaartje of kom even langs Wij komen vrij- fl Te k. Fiat 11 on '62 prijs blijvend, bij u langs. J. Harte- f 600.- met ruilmotor telefoon veld. Nicolaasbeetsstr. 16a Lei-[21444 den Let op een specialist in dakwerk, goten, dakkapellen, alles maken wij waterdicht met garantie. Wij komen by u langs met goede referentielijs ten tel. 01710-45506 x Onderaannemer vr. groot en klein werk. Alleen wij geven garantie op ons werk wij ma ken en repareren o.a. metsel - Te k. 2 CV 1964 mot. uit stekend met of zonder radio, tegen elk aannemelijk bod. C. J. Langereis. Hogewoerd 140. tel. 25946. B Te k. motortruck 1c gebrui ken voor diverse doeleinden. Tel. 01717-2613 bgg 01717- 6912. fl I.z.gvst. wegens aanschaf |VW bus Opel Rekord caravan werk. timmerwerk, schilders- met ramen kleur Ivoor Lust- werk. tegelwerk. loodgieters- hoflaan 5 tel.26534. SnSwerTk1ïïre9St.e TeV P.r»oo„au.. V.1V. liOO i maandag na 17.00 uur te be- Le opbeho'edtu TOOfjde zjChtlgen te bevr. Boslaan 219. winter Laat nu uw pannendak of mastiekdaken repareren of vernieuwen ook voor als uw on derhoud of verbouwingswerk w.o. metselwerk tegelwerk. Stucwerk, rioleringswerk, tuin muren. tuinpaden enz. bij ons voll. garant. Tel. 44268. ax Rijnsburg '63 fl Aangeh. Citroen f 500.- Beethovenlaan 121. Lel den. fl Renault 4 '67 export duurste uitvoering 43.000 km weens spoed slechts f 1850, Richard tel. 01717-4008. fl VW 1200 de luxe type 1865 met schuifdak f 1600,- of f550 contact rest ln termijnen. Leidseweg 111 Voorschoten te lefoon 01717-4523. fl Aangeb. 2 Cl Azam '65. 1 z.g.st. Km.st. 76000. Marelaan 42 Oegstgeest tel. 52664. n,'nl?kZ RrTfr' B *koda 1»»<> MB '67 f 1950. men met plm. 4 pers, Br. bur. piRt 1100 R .66 f 1950 Hil_ man Imp. sport ultv. '65 f 1950 B Administratie een probleem voor u? Wij lossen dit voor u op. laat uw boekhouding door ons verzorgen, vertrouwd vei lig. vakkundig, administratie kantoor N. Driebergen. Ptr. v. Saksenstr. 117 Rijnsburg telef. 01718-16626. WIJ kunnen weer lichte d. bl. no 1769. fl Biedt zich aan chauffeur p. u. of p. dag alle rlJbew. Br. bur. v. d bl. no. 1770. Woonruimte gevraagd B Vlotte werkende jongedame, leeftijd 29 Jaar zoekt vrije zit slaapkamer met gebruik van douche en keuken etc. br. ond. nr. 1689. e B Gevraagd woonark (zonder, ligplaats) betonnen casco af metingen ong. 14 a 16 m x ong. 4 mtr. Alleen schriftelijke aan biedingen J. Wesselman Veen- derdlJk 4, Rijpwetering. x B Mie heeft in Leiden of omg voor a.s. studenten echtpaar enkele kamers of etage te huur kunt u ons blij maken bel dan 08895-1381 x L.l. doktersassistente in A.Z.L. zoekt kamer was en kookgel. weekends afw. Bin nenweg 133 H'stede tel. 023- 283005. x Wij zoeken voor een onzer medewerkers (echtpaar zonder kinderen) woonruimte te huur of te koop. Cévé Leiden Post bus 366, Lelden of tel. 23516. Geef ons kosteloos uw ka mers op. wi.) verhuren ze voor u. Kamerverhuurkantoor C. F. Hansen, Rapenburg 60 tel. 31786. fl Heer zoekt net kosthuis, liefst met huiselijk verkeer omg. Katwijk Rijn of Hoor- Ferd. Bollaan 20 Voorschoten, (Vlietwijk) tel. 01717-4890. fl Kadett Coupé I. '65 f 2350. V.W. de luxe '65 f1800.- Tau- nus 12M Combi '66 f 1350.- Ferd. Bollaaan 20 Voorschoten (Vlietwijk) tel. 01717-4890. VW-bus met ramen en schuifdeur '64 f975.- Trabant 601 '65 f875.- V.W. de luxe '62 f 975,- Vauxhall Vlva '64 f 1450 Taunus 12M '64 f750.- Ferd. Bollaan 20 Voorschoten (Vlletwijk) tel. 01717-4890. g Fiat 1500 wit. schuifdak 70.000 km. slaapstoelen, zeer goed onderhouden t.e.a.b. Gal gewater 10. De Jong. Te k. Fiat 600. BJ. 1967. f 2100.- Mej. Paes tel 24102. B Aangeboden part. Volvo 122 S schuifdak. radio, toeren- teller. Sportief uiterlijk tel 01710-25263 te bevr. na maandag 28 sept auto komt van eerste eigenaar Inruil mogelijk. Aanbet. f 2500 Off. Mazda-dealer Calex Auto bedrijf NV, Kort Galgewater 14-16, Leiden, tel. 33355. x H Te koop Austin Cambridge Drlma motor en nieuwe ban den f 325. Berkenkade 20. Lei derdorp. tel. 20383. x Auto's auto's auto's zonder aanbetaling P. L. v. d. Berg oa Taunus 12-15m. Fiat 850. Fiat 124. Opel Kadett. VW 1500. Opel Kadett mod. 1966. Daf 33. Trabant 1965, Renault R 10 enz. enz. kijk en verge lijk Lage Morsweg 67 telef. 30692. x B Opel Kapltan de Luxe h). 1963 o.a. voorzien van radio, slaapstoelen, trekhaak enz. pr. f750. Ford Cortina bj 1964. benz. 112 nieuwe banden enz f 750. Atjehstraat 53a Kool zijstraat Sumatrastraat den. B Te huur gevr. garage in Lel- den of omstreken. Telef. 21293 of Meerruststr. 188. Lei derdorp. x fl Te koop Opel Kadett 1964 gereviseerde motor Prima st. f 850. na 6 uur. Merelstraat 56. Leiderdorp. x B Auto's keuze uit plm. 20 st. redelijke prijzen betrouwbare wagens inruil en financiering is mogelijk by autohandel Era des prinsenstraat 43a Leiden zij straat Herensingel tel 01710— 43783. x Weekend-aanbieding: Scal- dia 408 .type 1967. blauw, van eerste eigenaar. 36.000 km. Aanbet. f 750. Geldig alleen op 26 en 27 september 1970. Galgewater 14-16 Leiden, tel. 33355. Dagelijks geopend van 9 tot 21 uur Zat. en zond. van 9 tot 18 uur. x B Glas 1204 b.J. 1965. vele ace. Inruil en financiering mogelijk Aanbet. f 700. Calex Autobe drijf NV. Kort Galgewater 14- 16, Lelden, tel. 33355 x fl Goedkope Inruilauto's: Peu geot 404 type 1963, blauw f 500 Opel Rekórd b.j. 1963 f 450. Mercedes Benz 220 SE bouwjj. 1960. kapotte motor f 150. Galgewater 14-16. Leiden, tel. 33355. x fl Calex heeft ze. Calex heeft ze. Goede ert goedkope inruil auto's Wij hebben een voor raad van ong. 75 oude occa sions. Geopend: dagelijks van 9 tot 21 uur. zaterdags en zon dags van 9 tot 18 uur. Calex Automobielbedrijf NV. Kort Ga'.gewater 14-16, Lelden, tel. 33355. x B Ford 15M sept '69 27.000 km gelopen, kleur gebroken wit. 1. pr.st. wegens vertrek door le elenaar te koop. aangeb. Ro6- sinistr. 16. Lelden, tel. 30235. x Dav 750 de luxe 1965 \an lste eigenaar. kokosmatten, slechts 42000 km. gereden, pracht auto f 1350. met 3 maanden schriftelijke garan tie. inruil mogelijk. Gevaks Le vendaal 113, tel. 32972. x fl Daf 33. model 66. nieuwe banden, kokosmatten, weinig fereden. zeer mooi f 1650. met maanden schriftelijke garan tie. Inruil mogelijk. Gevaks Le vendaal 113. tel. 32972. x B Autogarages f 350. schuur tjes f 185. vakantiehuisjes f 950 Vr. gratis prospectus. Hout bouw Ubachs, Kerkrade. e EB Diverse '68-er en '69-erKe- vers km-standen 10 a 70.000. Schriftelijke V-garantie. Met gratis autoradio en tectylbe- handeling. Indien tijdens het a.s weekend gekocht wordt. Kamsteeg Occasion-Centrum. Geversstraat 30. Oegstgeest. tel. 01710-51940. x H VW 1600 Ponton '69 Rood. niet Ingeruild, maar door Kamsteeg-medewerker bereden en onderhouden. Km-st.: 16.000 Zeer grote korting op nieuw prijs!!! Kamsteeg Occasion- Centrum geeft ook op deze V- occaslon tijdens het a.s week eind een gratis autoradio en 30. Oegstgeest, tel 01710-51940. x VW Pick Up met, huif '67. type. '68. dus nieuwe model! Slechts 40.000 km bereden. U- nleke Kamsteeg financlerings- regelin. Geversstraat 30. Oegstgeest. x B 2 VW's bestelwagen '69/'69 Mét. resp. zonder zijramen. er met fabrieksnleuwe mo tor aantrekkelijk te financie ren. Kamsteeg Occasion-Cen trum Geversstraat 30. Oegst geest. tel. 01710-51940. Ook 's- avonds en in 't weekend ge opend x VW 1600 Variant-Bexteluitv fl Te k. zeer goed onderhou- i aan Ford Corsair de luxe 1967 er mooi Willem van de i Zaandreef 25 Voorschoten Tel. i 01710-44290. x Assurantie kantoor biedt aan wegens terugname V.W. 1600 T.L. (Fast back) '68 nieuwprijs f 9500.- nu slechts f4650,- of f 155.- p.m. Fiat 850 '68 zeer mooi f31.50,- of f 110.- p.m. Ford 12M type '68 f34.50 of f 120.- p.m. Opel Record ca ravan 1700 '65 f 1950,— of f 100.- p.m. Toorenveldstr. 11. Oegstgeest tel. 01710-53 53. x 1 lord Cortina unieke sanbleding' Gekleurd en gega randeerd A.s. weekend: gratis autoradio en tectylbehan- deling! Kamsteeg-Oegstgeest. x B Te k. Peugeot 204 b.J. 1968 zeer goed onderh en deskun dig bereden 40.000 km arage keuring toegestaan vraagpr. f 4200.- te bevr. Pr. Bern- hardlaan 55 Voorschoten 3899. B Benzine en wegenbelasting weer duurder koop nu bil ons een zuinige Flat 500 of 600 ruime sortering ln diverse prijsklasse Bovag garantie soe pele financiering Geenjaar, Autobedrijf Utrechtse Veer 3 tel. 44084-30794. x B Auto's worden weer duur der koop nu nog voordelig bij Geenjaar Autobedrijf o.a. di verse Slmca's type 1501-1300 en 1000 tegen interessante prijzen met BOVAG-garantle. Geenjaar Auto's Utrechtse Veer 3 tel. 44084-30794. x fl 3 VW's 1600 TL '68 en '69 Rood. groen. wit. Gekleurd en schriftel gegarandeerd. Met tij dens het a.s. weekend een gratis autoradio en tectylbehan deling. Kamsteeg Occasion- Centrum Geversstr. 30. Oegst geest, tel. 01710-51940. x 3 Diverse Fords 12M 17M en 20M luxe en stationcars bj. 1966 en 1967 Opel 1900 Sta tioncar 1966 f 2800. Opel Luxe 1700 1966 nieuwe motor f2500 en nog vele andere voordelige auto's Bij Geenjaar Autobe drijf Utrechtse Veer 3 telefoon 44084-30794. X B Assurantiekantoor biedt aan wegens terugname Opel Kadet nov. '65 radio f 1950. of f100. p.m. VW 1500 (model kever) '68 f3650.- of f 120.- p.m. O- pel Record 1700 '67 f 3750,- of f 120.- p.m. Ford 12M '64 '65 f 1150.- of f 50.- p.m. Too- renveldstraat 11 Oegstgeest tel. 01710-53653. X B 2 VW's 1200 '69 Wit. grijs Nauwelijks bereden. Gekeurd en schriftelijke gegarandeerd Tijdens het a.s. weekend ge kocht gratis autoradio en tectvlbehandeling. Kamsteeg. Occasion-Centrum. Geversstr. 30. Oegstgeest. tel. 01710-51940 Ook "s avonds en ln 't week end geopend x a Daf 44 de luxe 1967. 2 CV (lelijke eend) 1968. VW 1300 Am. ultv. 1967. fa. ..Voordorp" Leidseweg 37. Voorschoten, x B Morris 850 de luxe 1968. Jaquar MK Ten 1965. Fa. 1 ..Voordorp". Leidseweg 37. Voorschoten, tel. 01717-3993. x Te koop aangeh. Ford Tau- nus 17M Super 1965. inruil en I financiering mogelijk, te be vragen Stouten. Aloëlaan 22. Leiden. x B Ford Cortina 1200 1967. Ford Taunus 20M 1966. Ford Zephyr V4 1967. Fa. ..Voor dorp". Leidseweg 37. Voorscho ten. x H Auto Heemskerk Occasions, ruime keus Bovag gar. iedere keuring mog. Geopend van 9 tot 18 uur voor bezoekers uit Leiden, u volgt de prov. weg aansluitend op de W. de Zwij gerlaan. v. Alkemadeln. 1. Roe- 'ofarendsveen. tel 017132866 x 3 Weg. mil. dienst aang. Sim- ca 1000 1964 met nwe motor, koppeling en remmen. Te be vragen na 7 uur. Amethisthof 19. Lelden. x Te koop een Borgward Isa bella TS l.g.st. moet weg t.e.a.b. Te bevr. Burg. Brugplein 4. Leiderdorp, tel. 33621. x WJ Gevr. legen contante beta ling. U kunt uw auto direct aan ons verkopen, mits deze schadevrij en niet ouder dan 1966 is. Auto Heemskerk telef. 01713-2866 of 01712-529. X Diverse aanbiedingen Te k. V.W. de luxe 1961 Rood 60 000 km. Gegaran- met schuifdak nieuw gespoten technisch 100 pet. f575.- Ge rard Doustr. 10 Hazerswoude. Tel. 01728-510. D Taunus 17 S 1963 sterke mo tor f495,- tel. 51795 liefst tus sen 6 en 8 uur. Kleur blauw groen. deerd. le aanbetaling slechts f 1500.-!! Kamsteeg Occasion- Centrum. Oegstgeest. Gevers- straat 30. x fl Saab '63 voor een echte auto-liefhebber f 850.- Kam steeg-Oegstgeest. x fl Ford 12M Coupé '65 rood. Te k. gevr. jonge absoluut f 1750.- Kamsteeg Oegstgeest. schadevrije auto's niet ouder dan bj. '68 en weinig gelopen. Alle merken ook Amerikanen tegen contante betaling. Marei Wassenaar tel. 01751-2545. Van part. Ford 12M Combi B Morris 1100 '69 Wit. V-ga- rantle. 2-drs. Voordelig inge ruild. le aanbet. f 1300.- Kam steeg Occasion- Centrum Ge- versstraat 30. Oegstgeest. telef. Ï964 motor geretl»«rd. b,tnd<m prima. Prijs f 900.- tel. 34135. m 1 weeKena geopend. x Tegen contante betaling B VW 's 1600 Variant '68/'69 nes" Br bur: v. d "bl. no 15057. Roede auto's te koop fevraagd Oeteet tel. 01717-3993-5252. goedgekeurd en schrift, gega- - ,oco randeerd. Tijdens het a.s. «traat 18 na 8 uur 's avonds, mrr ln centrum Lelden Ek- fl Te k. M 13»o t>j. l»»8. weekend n)et grati5 autoradio Gevr. hulp in de hulsh. die sterlaan 30 Leldschendam tel. Hooftstraat 223 Alphen a. d. en tectylbehandeling. le aan- selfst. kan werken in gezin v. 101761-7533. Rijn. betaling v.a. f1700,- Kamsteeg 2 personen, van 8.30 tot 3.30|B Rijksambtenaar alleenstaand B Te k. W 1500, bj. 1966 l. tectylbehandeling. Geversstr. u. Roslne 8teenstr. 16 Lelden 1 zoekt woonruimte met keuken, pr At. Krimkade 67. Voorecho-130. Oegstgeest, tel. 01710- tel. 26854. Br. bur. v. d. bl. no. 86425. 1 ten. 51940. x R Austin Seven b.|. '63 Prins Bernhardstr. 29. Noordwijk tel. 3110. m Daffodil 1965 te k. Smit, Dahliastr. 14c Katwijk a. d. Rlln. H In verhand met vertrek hul- teland MGB te k. Te bevra gen na 18 uur. Kijfgracht 23. Lelden fl Te k. l.g.st. zijnde Renault R4 Combi bl. 1966 gelopen 47.000 km prijs f850. Te bevr. Pr Bernhardstre 28 Koude kerk a. d. Rijn 's avonds na 6 uur. fl Aangeb. Opel Caravan 1700 bj. 1965 ln onberlsp. staat, voorzien van Imperial en trek haak. Volledig te flnanciëren. Tel. 01717-6301 Autoverhuur Koop nu een autoradio en spaar veel geld. kies er één uit onze collectie v.a. f 109, gra tis ontstoren en gratis monte ren. gratis antenne Autoshop Ton Rljsbergen. Maresingel 64 tel. 31260. x fl Auto-Accessoires: Week- aanbiedlng: Stuurhoes met 'Irukknopbevestiging. nu tijde, lijk f 3,20!!! Duizenden auto- extra's voor alle merken ln Kamsteeg's Auto-Shop. v. d. Valk Boumanwec 2. Leider dorp. tel. 01710-42041. Ook ge opend op zaterdag. (VW-ril- ders: ook voor alle onderdelen!) x Tegen de laagste prijs leve ren wi le klas uitlaten tevens oor praktisch alle auto's over- zetdorpels en reparatiestukken. Autoshop Ton Rijsbergen. Mareslnel 64 tel. 31260. x 0 Bel 21629 voor uw taxi kwit antie v. ziekenhuis. Taxicen trum Noordeinde M. J. Schut te. Levendaal 179. Lelden. e H Nieuwe auto huren, veilig ituren steeds nieuwste model len. Werkhoven's garagebe drijf alleen Mare dijk 34a. Lel den. tol. 22300 abce Fietsen, bromfietsen en motoren Te k. Moby lette l.z.g.st. Em- malaan 35 Oegstgeest. 2de hands bromfiets om zelf op te knappen dlv. merken w.o. Puch Sparta. Batavusenz. Fa Dusoswa. Turfmarkt 2. Lei den. x Te k. aangeh. bromfiets, merk Mobylette van 1968 ln red. st. t.e.a.b. lncl. verz Te bevr. 's avonds na 19 uur. Merelstr. 2 Leiderdorp. Diverse goederen en diensten gevraagd Perzische kleden te koop ge vraagd. oude perz. tapijt en kle den. Br. bur. v. d. bl. 14947. x B ..Roslne" geeft de hoogste prijs voor goud. zilver, en Ju welen. Gr. keus ln verlovings ringen gouden zilveren verzil verde art. en uurw. Steenstr. 16 tel. 23645. e O Nieuwe diepvriezers, licht ochad'.gd 5 ji. ga. 2t'0 li ter f 425. 300 1. f ódu. 42J litar f 790. 600 lf 950. lncl. BTW Leiderdorp, 'el 01710-31726. e B Nu volautomaat wasmachi ne van bekend merk van f 625, voor f 525 lncl btw. Voor In lichtingen Postbus 137, Lei den. e B Noor maar f 1630 Incl. btw nu zelf centrale verwarming maken. Met deskundig advies ;Voor Inl. postbus 137 Leiden. e B Koeliechuisch bureau We ner voor koel- en vriensinstal- laties. Gekoelde toonbanken, wandmeubelen. koelcellen en ljstoonbanken. Vraag vrijblij- if Koeltechnlscl Leiderdorp, tel. 31726. e B Aangeb. Etna 4 pits gasfor nuis voor aardgas. In goede staat, f 100. Na 5 uur. Peter v. Anrooystraat 30. Lelden, tel. 01710-42294. X B Accordeons-accordeons voor een goed en goedkoop instru ment naar Jan Oorschot. Hoef- kade 854. Den Haag. tel. 070- 630538. Inkoop-Inruil, garan tie. x Nu Siemens volautomaat v. f 855 nu f 684. Bedrijf ideaal, tel. 25942. postb. 13. Lelden, e BAangeh. vloer-, kraal- pn sponninghout. rasten. spanlat ten. alle soorten balkhout deu ren met en zonder kozijnen, breedflensbalken din. no. 24 straatstenen en kolken. Ijze ren golfplaten. Fa de Bolster Overryn 8. Leiden, tel. 23502. B Meubelhaniel ..Morspoort". spec. In Oud-H. tafels en stoe len, broodkasten, dlv. uitvoe ringen, Morsstr. 58. ce B Traphek led I ng. Bekleed zelf uw trap, enorm voordelig! Wij nemen de maat en leveren u Iedere gew. bekleding, gegaran deerd pasklaar gesneden v. fa briek. Vraagt vrybl. prijslpg. De Trappenspeclallst Postbus 59. Voorschoten, tel. 01717-5981 aa 18 uur 01751-2443 ce fl Vakkundige reparatie kunst gebitten binnen enkele uren, gereed C. v. Berge Henegou wen. -Hubrechtstr 26. Leider dorp. tel. 33361. geen filialen. Bereikbaar met bus 42 en 15. Doeskwartier. oe fl stofzuigeronderdelcn voor vrijwe! elk merk uit voorraad leverbaar. De stofzuiger spe cialist. Korevaarstraat 16. tel. 20164 ce B Stofzulgcrreparaties. repa reren en ombouwen van alle merken stofzuigers. De stof- zuigerspecialist. Korevaarstr. 16. tel. 20164. ce B Stofzuigers keuze uit plm. 25 modellen. Hoover. Holland- Electro. Mlele, Excelsior. AEG (Electrolux. Siemens. Milfisk ce fl Pruiken, synthetisch of echt haar. kwaliteit ls de lste ver eiste. Daarom direct Pelattl synthetisch v.a. f 40 echt haar v.a. f79. Pelattl Lelden. Bree straat 32. tel. 25212. e B Te koop aangeb. hangkast voor de keuken, tv-tafel en tv- fauteuil. Pr. Zernlkelaan 10. Voorschoten, tel. 01717-2417. x fl Te koop aangeh. tel.heant- woorders. P.T.T. goedgekeurd, tel. 070-868322. financiering mogelijk. x B Verb, van porseleinen ser viezen. Leerdam glasw. ver chroomde gestoff. klapstoelen, formicatafels. kapstokken, bar krukken enz. Leldens grootste verhuurder de Gouden Sleutels sinds 1898. Haarl.str. 229. Lel den. tel. 21691. de B NNII verzorgen al atv druk werk tegen billijke prijzen Vi sitekaartjes geboortekaartjes verlovingskaartjes. huwelijks aankondigingen enz. Prima af werking en vlotte bediening. Drukwerkservice Halpa Haar- lemmerstr. 64 tel. 24185. d e B Prulken. synthetisch baar f 59. lange halve pruik schou derlengte f79. grote sort. Da meskapsalon Koetsier. Hoge woerd 21, Lelden, tel. 20560. x fl Coupons mod. damesstoffen te koop o.a. Trevira. weefjersey Acryl etc. ln diverse dessins en kleuren v.a f2.95 per me ter. Atelier E.L.V.A. Magdale- na Moonsstraat 68. x fl Zeeuwsche aardappelen al le soorten 10 kg f2.60 35 kg. 8.75 70 k. 17. gratis thuis aard- appelhandel J. Kooien Granaat hof 16 Leiden tel. 43031 x fl Aanbieding zelf meenemen, nylontapijt 3.80 breed, stunt huls. Herensingel 10. 11. 12. tel 26003, Rijnsburg. Winkelcen trum Remise, tel. 16812. cd B 1000 kisten Zeeuwse aard appelen. alle soorten. 25 kg f 7.50. 10 kg f 3,20, gratis thuis LEO Aardappelhandel J. Koo ien. Granaathof 16. telef. 43031. Lelden. x B Bljverwarmlngsbutagas- kachel aangeb. gloednieuw f 65. Kennedylaan 25 Lelden ZW. tel. 40183. x B Heren accordeonisten. Te koop eletron. accordeon met 60 w. versterker, kost nieuw f 4230. voor f 2250 a contant Hansenstr. 67. Lelden, telef. 20063. x B Tc koop een l.g.st. zijnde Erres wascomblnatie met ver warming. M. P. v d Meer. Geestweg l Roelofarendsveen tel. 01713-2851 x B Te k. h.h. studenten klein oliekachel Jaarsma met ka mertankje vaste prijs f 50.-. Storm Buljslngstraat 39 Lel den. 0 Intelligente mensen zoch ten eenvoudige manier om goedkoper ln te kopen. Oplos sing: collectief Inkopen by een geselecteerde groep winkels. Resultaat: 10-15 pet. korting. Consumentenoranisatle Lln- kanto, Hoolgrt. 67. Lelden tel. 33914. B Te k. kinderwagen kleur wit zeer mooi driedelig, Trompstr. 64 Leiden. Te k. Slegel oliehaard t.e.a. te bevr. Hof v. Venetië 6. Lelden. B Studie plano te k. U. v. Strien. Calandstr 33. Lelden, na 6 uur. B Te k. open haard bankstel antieke eethoek 1 pers bed. antieke fauteuil 2 fauteuils a f 30.- p. st. 3 zlts bank f 40,- tel. 01711-2436 B Aangeb. compleet drumstel tegen elk aannemelijk bod; Da Costastr. 60 's avonds tussen 7- 8 uur. B Antieke kisten fraaie antiek mahonie bank. tafels, stoelen, schilderijen koper tin klokken, Eendules olielampen ink. ver- oop. Nieuwe Rijn 60. tegen over Waters teeg tel. 22150. B Accu VW 1200 6 Trilt ba gagenet. zwart jasje en vest 20.- bruine schoenen br. neus m. 71/2 nieuw 20.- Swift. Jur- diac haard 10.- Hetelucht- kachei Vroling eiken armstoe len. Tel. 01751-4775 Te k. aangeb. badgeijser o- liekachel met tank Wytten- bach weg 96 Oegstgeest. S Nangeb. eethoek 3 fauteuils 2 salontafels en 4 bijzettafel- j es t.v. iafel 2 pannenrekjes j Bruijnzeeldubbele t.l. ver luchting alles 1.z.g At. V. Osta- dehof 23 Voorschoten, fl Wegens verhuizing te k. aangeb. ijskast tafelmodel AEG 127 v. 2 oliekachels. 1 grote. 1 kleine beiden met buiten tank. grasmachientje stapel bedden. kinderledikant, teak ttafel 1.20x0.70, plus 6 stoe len wascomblnatie AEG tur- -rv. rbanv'TtJs tel. 6-7 ui- '•amicidag 510P3 7J Te k. amgeh. z.g.a.n. tvvee- ngkinderwagen van Swieten- straat 27. Zoeterwoude Dorp. fl Kamerbiljart met kamgaren 3 grote ballen, 2 keuen enz. in st v. nieuw slechts f175.- De- clmastr. 4 Lelden tel. 25384. B Aangeb. 2 pers. slaapka merameublement compl met toilettafel f 275. Roomburger laan 53. fl Regenkleding In diverse uit voeringen en kleuren baga- geriemen. fietstassen tent- stokken. waterdicht preparaat etc. nwe zittingen ln tuin- en kampeerstoelen. Brussé. zeil makerij. Middelweg 49. Lel den tel. 24307. B Gebroken ruilen? Snel her steld. Ook levering en plaatsen van ventilatoren Glashandel H. Finger Tomatenstr. 12. telef. 42926. B Bij elk baltvuitzet een plas tic broekje SGA. g] Tapijt Dumplii" uw flat ge heel opnieuw belegd m. de bes te vloerbedekking voor plm. f 1000 Dat kan alleen bij shop Zuidwest. Donizettilaan. t.o. nr. 13. achter de Kenne- dylaanflat Geopend dinsdag tot zat. van 12.30 tot 15.30 u. zat. van 9 tot 17 uur tot ziens. B Man. man. wat wordt ons bed slecht. Ja vrouw dat moet Je laten repareren bij een vak man. dus bij Jan Vonk Haar- lerrvmerstr. 81. tel. 22589. over trekken. bijvullen ln één dag klaar. B Elektro Technisch Bedrijf J. W Timmers. Surinamestr. 30 Lelden tel. 23374 aanleg, en onderhoud van licht en krachtinstallaties land. er kend Installateur, fl l aat vakkundig uw schil derij. porselein en aardewerk restaureren bij kunsthandel T. Ooms. ruim 30 Jaar erva ring v. Inlijsten van platen, foto's enz. Haarlemmerstr. 93 Leiden kunst- en antiekhandel telef. 36358. H Voor korrekte bemidde ling bij verkoop van uw zaken of bedryf bureau Internos. In lichtingen tel. 53912. fl Schilderijen, antiek, curiosa Botsotkade 1 (hoek Kalserstr.) Leiden. fl Sakrate zo heet onze kant en klaarcement alleen maar water toevoegen, en u metselt. In balen van 45 liter en 22 liter. Het Houtpaleis Heren straat 20 tel. 32648. f] Te k. aangeb. onderstel. Bruijnzeelkeuken aanrecht pl. kastjes kleur wit l.z.gAt. rede lijke prys tel. 32984. fl Te k. nieuwe Etna gashaard 2 mnd gebr f 250.- te bevr. tel. 24638. B Te k. studiepiano Duits merk tel. 25428 Leiden. Le ssen en clubs fl Kokkie boekte hockey spelen bij Zuldwijck' Kom zaterdag 2.30 op Roomburg eens kij ken Je stick staat klaar, fl Scooterles uw adres ver keersopleiding ..Diana" Jac. Urlusplantsoen 391. Leiden tel. 40091 44060 22928 01719 2341. 9 Goed autorijden begint hij de theorie dat. wordt iedere dinsdagavond gegeven om. 20 u bij verkeersopleiding Jac. Urlusplantsoen tel. 40081 va- mor VAR NBA gedipl. ieder een is welkom. fl Vamor auto- en sc.ooler- rljschool Diana Jac. Urluspl. 391 tel. 44060 40091 geeft les in Simca en Vespa, bevoedh. tot meerijden m. examen. B Judo leert u veel liet er en goedkoper bij judoclub Een dracht 295 m2 judoruimte Ves- testraat 40 Leiden. Gezellige dansclub ouderen, dames en heren boven 23 Jaar van goede stand kunnen deel nemen. Br. bur. v. d. bl. ond. nr. 14933. e B Goed dansen leren voor Jon gelui en ouderen Klub boven de 23. Voor gehuwden 4 klubs Welkom van harte! Evert Cas- telein. Hooglandse Kerkgracht 48. tel. 01710-23583 e B Voor een goede rijop leiding uw adres autorijschool v. Berge Henegouwen Lessen ln de nieuwste VW's 1300 en 1600. Theor. les met llchtb. voor Lelden en omstr. Autorijschool v. 3erge Henegouwen tele foon 02532-7979. Hogewoerd 169. tel. 22447. x B Autorijschool Buis Prettig en niet duur f 11. 'n vol uur tel 72276. Boerslaan 70 Katwijk, x B Sportschool De Vries voor judo. boksen, damesgymnas- 'tlek en conditietraining. Inl. tel. 34972b.g.g. 42598. x B ToonkunMkoor Lelden In schrijving van nieuwe leden iedere woensdag van 20.00 tot 21 uur in de Vredeskerk aan de Burggravenlaan in Studie: Jeanne d' Are au Blicher. x II 10 autorljlessen voor f47,50 vervolg en losse lessen f8.- BTW inbegrepen, gratis VW foto instructieboek Autorijsch combinatie ..De Centrale" aan meldingsadres Leiden Mors str. 36 tel. 42503 Alphen a. d. Rijn Hooftstr. 257. tel. 3752 b. g.g. 5599. x B Wjj lessen nu ook In Daf 10.- per uur. Ryschool A. v. d. Hoogen Pioenstraat 14 Lelden tel 24246 x B Judo volgens het unieke leerplan van Anton Geesink ls alleen mogelijk bij: Sport school De Vries. tel. 34972 b.g.g. 42598. Uiterstegracht 136. Ge- weg. omstandigheden een z.g.a.n. 5 pk Bernard wa terpomp (benzine) l.pr.staat. Vraagprijs f 650.- tel. 01719- 5352. gj Te k. aangeh. baby auto- Eeenlasapparaat Nokweg 12, eimuiden. Vakantie, camping en watersport fl Nieuwe stacaravans van 1000 tot f 2000 korting. Ook di verse occasions ca 40 st. van f 1250 Kruisweg 1603 1539. Hoofddorp, gelegen op Hoofd weg Hoofddorp Heemstede 8 km van Amsterdam tel. 02508 en 587 ook 's zondags, g Prachtige stalen kruiser, casco lengte 8.50 m br. 2.90 m ruime stahoogte te bevra gen Café op de Hoogte Haar lemmerstr. 4. Hilleom of tel. 02520-5133 ook zaterdags en zondags te bezichtigen. H Te k. Eister Doerak 7 m.. 30 pk. Diesel, nieuwe lak. nwe klaar, prijs f 18.000.-. Inlich tingen: Havenmeester ..Does haven" Leiderdorp tel. 01710- 40208. fl Polyester voor het bekleden van houten metalen en polyes- terboten en het bekleden van dakgoten D. Segaar. Rijn- en Schiekade 166b. tel. 33874. e B ..Johnson buitenboordmoto ren. rep. inr. flnanc. off. dea ler. Techn. bur. Bloem Jacht en scheepsart. Hogewoerd 104. tel. 31620. ce fl Seagull en Tomosdealer voor Leiden. Kaag en omstreken. Jachthaven Zwanegat Haar- lemmertrekv. l warmond, tel. 01710-2618-2534. x fl Te huur aangeh. stalling voor zeil- en speedboten en vouwcaravans. Gelegenheid er aan te werken. Th. v. d. Berg. Vlietweg 84. Lelden, tel. 01717- 2746 fl „Johnson" de meest gevr. b.b. motor, lnr. flnanc. rep. hoofddealer voor Lelden en omstreken. Jachtwef Poelgeest Haarl.trekvaart 16a. Ingang by Kwaakbrug. tel. 01710-54054. Ook zondags open x fl Alphen kreu/.er te koop 1970 's avond6 na 6 uur tel. 30578 x fl Te koop polyester toer vls- boot 5 m. lang 1.55 br. en voor zien van ruiten en dekzeil met 6 pk buitenboordmotor en kar net geheel ln prima staat ook evt. winterstalling, vaste prijs f900. H. Smit Bronck- horststr. 7 Noordwijk tel. 01719 2676. x B Gevraagd caravan niet duur 2 grote en '2 kleine slaapplaat sen. goede isolatie Beethoven laan 17. Leiden. x B In verband met tntroduk- tle nieuw model. Tomos 4 pk. aantr. inr. prijzen. Nieuwprijs f 750 flnanc. mogeiyk. Jacht haven Zwanegat. Haarlem mertrekvaart. Warmond, telef. 01711-2534. x fl Stalen kajuitmotorboot f 1995. Prys zonder motor, vlet- model. lang 5.50 meter, breed 1.80 meter. Twee slaapbanken gas. kuiptent enz. 10 pk West- bend b.b. motor f 750. Proef vaart toegestaan. Beethovenln. 27. Lelden x g Te k. een kajuitboot l.st.v. m. 35 pk. Penta b.b. mo tor met afstandbed. binnen en buitenverl. RVS aanrecht vr.c. met waterspoeling en vele acc. overal stahoogte met zonne tent en afdekzeil voor de win ter. tel. 25355 of 40728 na 7 u. fl Te k. caravan Meibro 300 sol. 1970 nieuw 814 pers. met voor- en w.v. tent event, win- terberglng en standplaats tel. 01710-50717. B Tour zeiljacht Drankenklasse 9-2 meter Seagull motor. Dacron tuig tegen elk aanne melijk bod. Zeilboot 425 a 1.50 blanc met tuig f 1600.- telef. 01710-34164. Huisdieren B Weggelopen zwart-witte kat met geel bandje. Adr. Lange Vrouwe Kerksteeg 14 Lelden. specialiseerd ln Jeugdludo. fl Boksen voor conditie /elf verdediging wedstrijd boksen, bij erkende Ver. P.T.S. o.l.v. D. Snik wordt lid. Inl. Ooster straat 34 Leiden tel. 43034. fl Leidsch muzleklyceum In- schryving nieuwe leerlingen vanaf heden instrumentaal on derricht. instrumenten event. In bruikleen ook Oegstgeest. Korevaarstr. 5 tel. 24358. B Huiswerkcursus. Oegstgeest byiessen. wiskunde, talen etc. gev. sinds 1955 ultst. ref. M M. Ponjée Terweeweg 92 tel. 52050. -s Vamor rijschool Frans Goddijn lest in Opel Torna t en- straat 57 tel. 34430 bgg 25574. fl Kent u ZuldwUck niet? Bel dan eens op of kom langs by Imkje Zitman Burggravenln. 16 (33534) na 19.00 uur. T.V. en radio fl Televisies, televisies, televi sies, goed spelende gebruik te tv toestell. le en 2e net ver schillende merken vanaf f 50, Noordeinde 51a. Leiden. Na 7 uur 's avonds. x B AWS tv avond- en week- eindservice tel. 23739 tot 22.30 uur. Tevens bieden wil dag service x B Speciale afd. gebr. recor ders alle merken en prijzen, radio's pick-ups stereo enz. ei gen reparatteafd. alles garan tie Nieuwe Rijn 60. Diversen B Denkt U er vooral aan hedenavond een bezoek te brengen aan de speciale bingo avond in het St. Leonardus- huis Haagweg 14, georgani seerd door de Leldse Polo en Zwemvereniging ..De Sleutel stad" Er zyn prachtige prij zen. Toegang vrij. fl Denkt U er vooral aan hedenavond een bezoek te brengen aan de speciale bingo avond ln het St. Leonardus- huls Haagweg 14. georgani seerd door de Leldse Polo en Zwemvereniging ..De Sleutel stad" er zijn prachtige prijzen. Toegang vrij. B Dordrecht Het hetere en meest succesvolle bureau zoekt serieuze kennismaking voor: leuke jeugdige charmante groepsleidster 30 Jaar vlot ty pe. Tel. (01850) 40353 Beek manstraat 99 Dordrecht. B Gevr. In klein arbeidersge zin van 3 pers. een goede of zelfstandige huishoudster in tern. N.H. of G.G. 1 kind geen bezwaar. Br. bur. v. d. bl. no. 86416. B Durex automaat. Haarl.str. 68. Durex automaat Haarlstr. 68 Durex automaat Haarlstr. 68 x S fl Huwelijk Voor der aardige, go^ de. sportieve dame 45 ken wij contact m«l trouwe heer 45-50 iy middenstand. Gesch met max. 3 klndere0 zwaar Br. van ser. ne aan A.P.A.B. no j bus 1830. Den Haag. Dordrecht. Het meest succesvolle bv„ serieuze kennismaltit Sympathieke, blonde ster. 27 Jaar uit denstand. Alphen a. postbus 115 tel. 017) B Aanstaande 2 uur geeft PoppentJ bella een voorstelling j se Volkshuls Apothefe Pr wordt gespeeld lekgeprikta ballon 6 jr. Toegang f0,75. B Weggehaald ee wagen, vouwwagen ejï het het kind zeer is terug te bezorgen] gersingel 10 Lelden. 9 Nette weduwe a leze weg serieuze kenj met nette heer leeft Jaar om de avonden door te brengen een 1 bewonend. Br. bur r 86414. l,et u even op! mooie degeiyke I tas weekendtas, portefeuilles. porten enz. voor alle rep&r aan lederen kleding lijk naar Stouten 71 Lange Mare 71 Leid H 23680. B Electr. orgels Tan electr. orgels vanaf fi orgels vanaf f198, gels vanaf f198, el vanaf f198. elektr. 1 af f 198. Nederlof. straat 5 showroom 1 3 fl Beter stencilwa I verslagen, prijscourai 11 culalres. vérenlglngn in kleur. Van der type. copleer- en ad richting Lammen 101. telef. 30065. B Huwelijk. Oudste en meest discrete hu n reau International D« schikt over moderne '8 puter voor 'n jxilste pai iai gratis brochure bi] 11.. toor. Postbus 18. Hi 05206—2526. Belt t derstaande filialen. 0 denklaan 3. telef. OlTv Den Haag 2077. poe tel. 070-605455. Zoekt u contact i ren en bent u het a m beu? wij selecteren pi ter de luiste partnet 11 Meer dan 40.000 kiB wachten ook op uw gratis en vrijblljve mentatie materia D ..Vriendschapsdienst" je 37 Wezep. fl Duo Fred Wilton gel accordeon en drui uw part,yen en brullf11 p.a. Kulvenhoven. 42850. B Zalen met complet ris te huur voor brul cepties. vergaderlnge Leonardushuis. Haagip B Postzegels: f 4,75. 50 Suriname len f 4.95 50 Europa iC f5.25. 100 USA f 'r China f 3.75. Beel giro 2078293 t.n.v. stad. Postbus 73 B Helderziende uur Stationsweg 21a' [k B Drukkerij de I (li verlovlngs huwelijk» kaarten, moderne en modellen. Geboorte! 24 uur klaar Nwe Rif m den tel. 25699. B Kunst en antleknf. gehoorzaal Leiden o| 26 sept. geopend van Ml uur. zondag 27 sep SI tot 22 uur. entree f 1, t b.v. Leldse bedde 1 Henry Dun ant. B Te k. gevr. perce grond of weiland, pj.. grond. Directe om| Br bur. met opgave Ie prijsopg. v. d. bl. B 16.25 Pernianent-ie Air. compl. dinsd. wd derdag. Bespr niet 111 Salon Rita Willem lil 15. Lelden, tel. B Belangrijk bericht van de brandweer kapsalon Ernest. Lani 3 t m 12 oktober ij' kant ie gesloten. renhaarverzorging ne sooniyke smaak! 1st' vestgracht 29. Lel( 1 Morsstr. fl Je hockeystick i d steeds klaar by Zul t] B %mbte loos gescheiden zoei i making met nette vrouw slank type le l< 40-44 laar. Br. bur. no. 1792. SLEUTEITJ 120 woorden 2130 woorden 3140 woorden 4150 woorden (max. 50 woorii), (een woord hoogste a ters). Bewijsnumnd extra. Administral merbrteven f 0,52 !lllillllll!l!lllll»IIHlllllllllW

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 10