MiDDELHOFKs MODESHOW bont en couture in Holiday Inn VAN EGMOND - BREESTRAA' WERKPLAATSHULP Jhg&i we beloven geen snelle carrière, maar wel een snelle baan EXTRA Wij helpen met 127 volt TEL. 40641* TEL. 32222-32422 OMEGA De geboorte van een nieuw horloge Dynamic VOOR DANSLES DMi-OauUmWIELINGA TO RHU TER Tandarts Kengen H. C. Jasperse Van der Luit Bedrijfspand Vlieg op 30 september a.s. Voorschoten van Ing'en Schoiiau Muziek leren? HERENHUIS n sw KERMIS IN VOORHOUT Vrijstaande villa MAKELAARSKANTOOR H. D. van WELZEN verpleeghulp bejaardenhelpster huishoudelijke hulp iemand voor de wasserij VAN ROSSIIM DU CHATTEL DRIESSEN aardappelschiller ster JUEM Wasserij Spronk mnl.medewerker hoek- hererihuis. TEKENTAFELS EN -MACHINES DEMMENIE 153S331 KOK LANGEZAAL Extra aanbieding 27 sept. 1945 27 sept. 1970 27 september hopen onze ouders A. P. KOSSEN en J. KOSSEN—SPEK j hun 25ste huwelijksver- Jaardag te herdenken, wy stellen in de ge- legcnheid hen met deze heugiyke dag te felici- teren op: vrydag 25 i september tussen 5 en 6.30 uur in gebouw ..Irene", Hoofdstraat 82. Leiderdorp. Hun zeer dankbare kinderen en kleinkinderen j PETRA - MIKE en MARCEL - SONJA - JAAP en ROBBERT e CARLA - GERT RUUD YVONNE EDDY g LEILA. "V randstad uitzendbureau Tet 44841 ,4>E SLEUTELKONING" SLEUTELS SLOTEN - NAAMPLATEN Auto. en huisdeorsleutels klaar terwijl n wacht. AUTOSLEUTELS volgens codenummer LEIDEN TEL. 33958 HAARLEMMERSTRAAT 273 's maandags gesloten. Wegens vakantie gesloten van 3 t.m. 19 sept. 'U NIEUWE RIJN 28 -r- TELEF. 21707 INSCHRIJVING DAGELIJKS VAN 2 TOT 9 UUR. ELKE ZATERDAG DANSAVOND VAN 9—12 UUR personenauto's bestelauto's busjes PRAKTIJK HERVAT ARTS. MAANDAG AFWEZIG de aanwezige huisartsen nemen waar. Begrafenis onderneming Leiden. Haagweg 31 TeL 01710—23574 Wassenaar, Deylerweg 127 TeL 01751—2436 TE KOOP met 4 - kamer woning op nette stand, groot 100 m2 voor vele doeleinden geschikt. Overname inventaris mo gelijk. SPOEDIG LEEG TE AANVAARDEN. REDELIJKE PRIJS J. J. G. DE CLER Rijnsburgerw. 154, Leiden met de Europa- en Wereldcuphouder Feijenoord naar ROEMENIË voor de Euro pa Cupwedstrijd seizoen '70'71 tegen U. T ARAD. Ééndaagse vliegreis per KLM f 289.p.p. INKLUSIEF entreebewijs Stadion, Lucht haven belastingen, vervoer luchthaven stadion. Reis, bagage ongevallen verzeke ring, visumkosten. Katwijk, Boulevard 48 Tel. 01718—13477 Transporten Modern Herenhuis aan de Kon. Julianalaan 25 met voor- en achtertuin, met stenen schuur en achteruit- I gang. Betimmerde zolder met nieuwe CV-gas. Geheel ge stoffeerd. Overname huur- garage mogeiyk. Vrije vesti ging, leeg eind oktober. PRIJS n.o.tJc. Tel. 01717-3463 Begrafenis-onderneming 'Eenvoud' Begrafenissen, crematies en opbaringen. Kantoor en rouwkamer: Hogewoerd 84 - Leiden - Tel. (01710)-20975- 34035. Voor families die een begrafenis of crematie niet van uit het sterfhuis kunnen of wensen te doen plaatsvin den, bestaat de gelegenheid gebruik te maken van onze speciaal daarvoor Ingerichte rouw- en ontvangkamer. Indien de wedstryd wordt afgelast of één dag uitge steld, komen de kosten van logies en maaltyden voor onze rekening. Wordt de wedstryd na uitstel van eén dag alsnog afge last. dan wordt de gehele reissom terugbetaald. Inlichtingen en boekingen by REIS- EN PASSAGEBUREAU STADHUISPLEIN 3 HAVEN 21 Het meest complete reisbureau van Leiden en omstr. Het gaat ongelofelyk gauw en gcmakkelyk met KLAVAR; en U kunt onbeperkt verder studeren. ELEKTR. ORGEL, piano, accordeon, gitaar, enz.. Groepslessen voor kinderen. Bilhjk tarief Alle Inlicht ge heel vryblyvend. J. NEDERLOF, Kore vaarstr. 5, Leiden Tel. 01710—24358. nicm ge- Te koop in Sassenheim een in aanbouw zynd royaal een van twee onder een kap, j - voorzien van c.v. en garage. Indeling: grote kamer (7,5 x 4,5 m.>. 4 slaapkameis, grote tuin op het zuiden, etc. KOOPSOM f79.000—, lage overdrachtskosten Voor alle inlichtingen Woningbureau Romeyn Heereweg 87 Lisse, telefoon 02530—4092. b.g.g. 01710-51897 Zes topmannequins en een dressman tonen a.s. dinsdag 15 sep 2e: tember in de Holiday Inn (aan de Rijksweg Den HaagAmsterdai J even buiten Leiden) internationale bontmodellen van Van Egmond Breestraat. Zowel in midi als maxi. I De couturier Gérard Brussé completeert de show met zijn hoede JJ en haute couture modellen uit de nieuwe collectie. Gérard Brussé is zojuist terug uit Amerika. Medewerking aan deze grote show verleent verder het bekend^ televisie-trio Koos Huismans. Presentatie Karin van WamelenKraaykamp. Aanvang van de show 20.15 uur. Gaarne telefonisch plaalto reserveren. H< h s>u: eef internationale bontmode Breestraat 173 - Leiden Telefoon OI7IO—23337 op MAANDAG 14. DINSDAG 15 en WOENSDAG 16 SEPTEMBER MAANDAG AANVANG 8.00 uur. mjn.v. De Bintangs Dinsdagavond aanvang 7.30 u. m.m.v. The Rocking Four en E woensdag aanvang 7.30 uur m.m.v. The Rocking Four en E BEAT STEMMING en GEZELLIGHEID Dit alles in de feesttent op het kermisterrein. TE KOOP op goede stand te OEGSTGEEST (Hof- brouckerlaan hoek Marelaan). Bev. 7 kamers, c.v. olie, rondom veel zon, ruime garage. Het geheel PRACHTIG afgewerkt en prima onder houden. Spoedig LEEG te aanvaarden. J. J. G. DE CLER RIJNSBURGERWEG 154 - LEIDEN AANKOOP, VERKOOP EN TAXATIE van onroerende goederen ONTEIGENINGEN Oegstgeest lllllllllllllllllillllllliilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli j Willem de ZwUgerlaan 26—28 Gevraagd in onze moderne verpleeginrichting HUIZE SOLGLYTT een een of iemand die daarvoor opgeleid wil worden, een en Salaris volgens bestaande regelingen. Aanmelden: PLANTSOEN 1 - LEIDEN OMEGA HIELD REKENING MET: 1. De vorm van de pols 2. Waterdicht als een onderzeeër 3. De wet van de zwaartekracht 4. Het menselijke waarnemingsvermogen 5. Tegemoetkoming aan de speciale eisen die de huid stelt. OFFICIAL AGENT BREESTRAAT 96 LEIDEN By het Marine Vliegkamp Valkenburg (ZH) test iar worden geplaatst een Voor informaties kunt U zich op dinsdag. 16 septem) '2 a.s. tussen 9.00 uur en 10.30 uur, vervoegen bij Personeelsofficier van het Vliegkamp. BEDRIJFSPANDEN ril Haarlemmerstraat. Kantoorruimte of studio van 300 2e etage met eigen opgang. In modern gebouw met 2 ten. garderobe, uitstekende TL-verlichting, centrale ve Df ming en prima staat van onderhoud. Direct te betrekl HUURPRIJS f 18.000,— per jaar. 1< Zeer groot Dubbel Zakenpand, geschikt voor allerlei einden. Op een van de meeste ideale plaatsen in Leidi i ti Parterre: 2 grote bedrijfsruimten met etalages, appan b gangen en groot terrein .achter het gebouw met uitbra i c mogelijkheden, garage enz. Op de le en 2e etage aparte woningen met eigen irie j: Op 3e etage 2 grote kamers en zolderruimte. Van alle is de frontbreedte 12 meter. De diepte parterre is 11, ged. 14,70 meter. Van de etages bedraagt de diepte 9.501 KOOPSOM f260.000,— H' l t Gaarna maken wy met U een afspraak voor een beziebfod if om verschillende zaken nader te bespreken. DE VEREEN. NED. MAKELAARS BUK* LYSTENMAKFRY PANCRAS nicuwilr.ll leiden tcl.2AOH2 uw adres voor klassiek cn modern inlijstwcrk DOEHETZELVER nu ook kken-van REPRODUCTIES vanaf f.\SO |j'l Deel uitmakend ran de Hollandscbe Beton Groep Voor onze vestiging te OUDE WETERING zoeken wij een voor opruimwerkzaamheden, het schoonhouden van het fabrieksterrein, de fabriekshal, de kan tine etc. Ook voor een 65 -er, die ongeveer 4 uur per dag beschikbaar heeft en een goede gezond heid geniet, bestaat de mogelijkheid tot plaat sing. Schriftelijke of mondelinge sollicitaties kunnen worden gericht aan de afdeling Personeels zaken Zoeterwoudseweg 1, Leiden. Telefoon: 01710—4 11 41. N.V. NEDERLANDSCHE ELECTROLASCH MAATSCHAPPIJ-LEIDEN VESTIGINGEN TE - OUDE WETERING - SCHEEMOA - SITTARD - SPUKENISSE VRAAGT voor de wasser y. Aanmelden Iedere werkdag WASSERIJ SPRONK Witte Singel 14 - Leiden TE KOOP in Leiderdorp aan de Koningstraat 60 een ge heel gemoderniseerd vooroor logs Indeling: Engelse kamer, 9.5 m lang, 5 slaapkamers, bad kamer, c.v. leuke tuin. Oprit voor garage. VRAAGPRIJS f 64.000,— Inl. Woningbureau Romeyn, Heereweg 87, Llsse, telefoon; 02530—4092, b.g.g. teL 01710- 51897. (FABRIKAAT POOL EN NESTLER) LETTERPRESS (Af wrijf letters - Symbolen en rasters). PLAK RASTERS (film) TEKENFOLIE ZELFKLEVEND DEKVEL Voor alle technische TEKENMATERIALEN HAARLEMMERSTRAAT 167—171 - TELEF. 21400 HOTEL RESTAURANT TOOR vraagt voor directe indiensttreding zelfstandig werkende Stationsplein 2, tel. 2118 Alphen aan den Ryn. No tans Mi*. S. M. BRAN' DENBERG te Leiden, zal op vrijdagen 18 en 25 sept. 1970 te 19 uur in het Notarishuis te Leiden, ex. art. 1223 B W. by opbod en afslag publiek verkopen: 1. het woonhuis en erf Wilhelminapark 30 te Oegst geest, groot 1.77 A., verh. voor f 135,25 p. m. Lasten plm. f 142,61 p. j. 2. het huis en erf, bev. be- drijfs- en woonruimte, Pie terskerkgracht 28, hoek Dief- steeg te Lelden, groot 33 ca., Beneden verh. voor f216,65 p. m. Huur opbrengst boven huis plm. f300— p. m. Lasten plm. f 176.48 p. J. 3. het winkelhuis met maga zijnruimte Diefsteeg 17 te Leiden, groot 82 ca. verh. voor f60,- p. m. Lasten plm. f 139,92 p.J. Behalve veilingskosten moe ten kopers betalen: met trek geld, benevens voor lasten '70 en achterst, lasten, en kos ten: voor perc. 1 f193,62, voor perc. 2 f 217,24 en voor perc. 3 f 187,77. Bezichtiging: 15, 17, 22 en 24 sept. "70 van 1416 uur; het benedenhuis Pieterskerkgr. 28 echter van 1415 uur. Betaling kooppenn. 26 okt. 1970. Inl. ten kant. van voorn, no taris, Turfmarkt 4, telefoon 31917. 01710-5» j GEVERSSTR. 63 OEGSTGEES' Elektr. koffiemolens, 127 Volt 9,9 ar Uw Haardrogers, slechts 7,9+a Elektr. kachels van 39,50 voor fe< 9,5+ Elektr. kachels, 2 staats, flt van 49,50 voor 12,91 jr Elektr. kachels, luxe model van 79,50 voor 19,9! jjjjj het Haast U voor wij zijn uitverkocM 10 dit is maar een partij die wij voo' U kochten en voor deze prijzer aanbieden, dit komt nooit meer to ■op Natuurlijk weer bij: Stille Rijn 1- Telefoon 26545 Leidt" f !ei Butaan gaskachels slechts 59,50

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 4