AKZO Op zoiets zijn onze mannen noi trots ambitieuze medewerkers El CENTRALE RAIFFEISEN-BANK assistent-accountant CHAUFFEUR enkele dai Jhi Academisch Ziekenhuis Leiden medewerksters MTS'ers bouwkunde Arnhem Telefoniste Kamermeisjes voor de avondnren Assistent van de nachtportier Medewerkster lichte administratieve werkzaamheden Telefoniste Restaurant-Hostess Serveerster ALGEMEEN ASSURANTIEKANTOOR IM. NOOMEN N.V. grondwerkers leidse onderwijsinstell 2 METSELAARS 1 OPPERMAN IIIIDIllttllOttllllliWIIIlMllttlilllWHilttliiiWIttlttlllUttliiliWilillllHininill MEDEWERKSTERS Voor het wegen van goud kunnen wij op ons GOUD- WEEGKANTOOR plaatsen. Verder hebben wij op onze INPAKAFDELING een FUNCTIE vrij voor het inpakken van onze zilveren artikelen. Interesse? Wij betalen een goed salaris! Voor beide funkties zoeken wij jonge mede werksters. Uw sollicitatie zien wij met belangstelling tegemoet op ons adres Le'.deeweg 219, Voorschoten. Ook kunt u telefonisch kontakt opnemen onder num mer 01717-4500. N.V. Koninklijke Van Kempen en Begeer In do leeftijd von 20 - 30 |aar betengtltltenden, die tevens geinteresseerd zijn In do vo/worklM ven do gegevens djn.v. oen computer, zullen starten In do lunklle van workvoorberelder, eerst op kantoor en na enige DJd op do bouwplaats; WERKVOORBEREIDER KANTOOR tb.v. do projeklon WERKVOORBEREIDER BOUWPLAATS hierna kan een keuze worden gemaakt taasen oen ultvoertngslunktle, hetzij In one rayon elledrecht hetzl| fct ons rayon leidschendam. waarbij achtereenvolgens de volgende promotiemogelijkhedenaanwezig zljni efficiënte werkmethoden teneinde de produklMtell te verhogen. KALKULATOR het aan de hand van bestek en tekeningen analysoren dar teneinde tot een Inschrtjfbegroting te komen. ASSISTENT UITVOERDER lelden ven en toezicht honden op voorbeden en werknemer*; UITVOERDER te verantwoordel|k voor da realHelle van een bouwprolekL rf. ImallW, X. bitV.. k.( ASSISTENT BEDRIJFSLEIDER het assisteren van de bedrijfsleider bl| dim teek. ter.begeleiden van de In uitvoering zijnde proleklen, in en toezicht op de uitvoering en werkvoorbereiding; ln/1 aan eir /Mrai/tla Mirf.ik.il/.. L....L. Belangstellenden wordt vwroeht alch schriftelijk la richten lot AKZO Onze accountantsdienst is belast met de controle ven een groot aantal dochterondernemingen in en buiten Nederland. Door toename van het aantal te controleren bedrijven zal de personeels bezetting moeten worden uitgebreid. Wij hebben dan ook plaatsings mogelijkheden voor 1e assistenten te Arnhem, 's-Gravenhage en Sassenheim die in een vergevorderd stadium zijn met hun studie voor het N.l.v.R.A., danwel postdoctoraal accountancy studeren of in het bezit zijn van het volledig S.P.D. Meerdere jaren controle-ervaring, bij voorkeur bij industriële ondernemingen, achten wij voor deze funktie noodzakelijk. 2e assistenten te Arnhem, Deventer, 's-Gravenhage, Hengelo en Sassenheim die reeds enige jaren studeren voor het N.l.v.R.A.-diploma, dan wel in het bezit zijn van M.B.A. en studeren voor het S.P.D. Wij verlangen voor dit niveau enige iaren controle-ervaring. 3e assistenten te Amsterdam, Arnhem, 's-Gravenhage en Sassenheim met een middelbare schoolopleiding, die zich door studie verder wensen te bekwamen. Wij bieden u een veelal ambulante afwisselende funktie met goede carrièremogelijkheden binnen een dynamische groep van onder nemingen Tijdens uw werk krijgt u de praktische vorming als aanvulling op uw theoretische opleiding. Wij adviseren u gaarne over de door u te volgen opleiding en kennen daarvoor een goede studiekostenregeling. Belangstellenden nodigen wij uit hun sollicitatie, onder vermelding van nr. 7018, te zenden aan AKZO n.v. afdeling personeelszaken, Velperweg 76 te Arnhem. bundelt de activiteiten van een groot aantal ondernemingen in binnen- en buitenland. Deze fabriceren chemische vezels en andere chemische produkten, kunststoffen, synthetisch leer, farmaceutische produkten, cosmetica, levensmiddelen, verven, lakken, was- en reinigingsmiddelen. n noed (me»- Wekelijks komt er een aantal van dergelijke kolossen uit onze fabriekshal rijden. Wagens die duizenden kilometers over de westeuropese wegen bolderen en dat veilig kunnen doen omdat onze mannen er aan gewerkt hebben! Kom hun trots delen onze BANKWERKERS LASSERS HOUTBEWERKERS en AUTOSPUITERS kunnen het zonder u niet meer aan (ze hebben er meer collega's bij nodig) en als u er veel voor voelt, maar nog geen bankwerker, spuiter, houtbewerker of lasser bentdan leiden we u er graag voor op (leeftijd boven 40 is geen bezwaar). De Deckets-lonen zijn goed (meerl goed geloven we zelfs). Je werkt er! uur per dag, in een fijne hypermode bedrijfshal, na een jaar geniet je 174 vakantie, natiiürlijkeventuele reisonkosten worden vergoed, ooki bedrijfskleding en verder vind je a alles wat er op en aan hoort Kom eens praten. van 8 tot 5 aan ons bedrijf Lammenschansweg 138" te Leiden 's avonds nadat u daarvoor telcfonj een afspraak heeft gemaakt: (01710)-32241, toestel 07 en na 71 (01710)-40178. EN ZONEN N.V. Carrosseriefabriek Bij de TELEFOONCENTRALE bestaat gelegenheid tot plaatsing en opleiding van een telefoniste. Minimum leeftijd: 18 jaar. Een MULO of MAVO-diploma Is vereist. Het salaris loopt op tot een maximum van f 799,bruto per maand. 5-daagse werkweek. Toelage voor weekend- en onregelmatige diensten. 6% vakantietoelage De premie A.O.W/A.W.W. komt voor rekening van het Rijk. Schriftelijke sollicitaties te richten aan het Hoofd van de afdeling Personeelszaken van het Academisch Ziekenhuis te Leiden, onder vermelding van de letters -LEIDEN aan Rijksweg 4, Aoaetefdam-Oeti Haag. bij <te OqdeRijn. zoekt ¥Oori Geboden wordt een bijzonder prettige werkkring, waaraan «Ben aard een uitstekend salaris verbonden is. Sofficitafies aan de directie van de Holiday Wra, Postbos ISO, Lekten. Auto-financieringen, auto-verzekeringen en schaderegeling geschieden vlot en coulant door onze vakkundige medewerkers. 93 ail Rapenburg 1 Lelden Telefoon 01710-4.28.41 (6 lijnen) Gevraagd Hoog loon. Inlichtingen: tel. 01710—21374 GEVRAAGD een op Hanomag. Verder sloop- en andere werkzaamheden P. VAN DIEMEN Hogewoerd 83, Leiden. De Centrale Raiffeisen-Bank, gevestigd te Utrecht, vraagt voor het inspectierayon „'s-Gravenhage" enkele die tot taak zullen hebben de administraties van de aangesloten banken (voorlopig onder leiding) te controleren. Zij dienen bij voorkeur het einddiploma H.B.S., Havo of MEAO (adm. richting) te hebben behaald en in het bezit te zijn van het praktijkdiploma boekhouden, doch ook gegadigden m het bezit van het MULO-diploma en het M.B.A.-dipioma kunnen reflecteren. Enige ervaring in een controlerende functie strekt tot aanbeveling. Men dient bereid te zijn verdere vakstudie ter hand te nemen en de militaire dienstplicht vervuld te hebben dan wel daarvan zijn vrijgesteld. Na een opleidingstijd van ongeveer vijf maanden begint men zijn werkzaamheden in het rayon standplaats 's-Gravenhage. Het bezit van het volledige S.P.D.-diploma of een vergelijkbaar gedeelte van de NTVRA-opleiding maakt promotie tot de zelfstandige functie van inspecteur mogelijk. Naast een gunstige spaarregeling kan aanspraak gemaakt worden op studiekostenvergoeding met diplomagratificatie en een reis- en verblijfkostenvergoeding zowel tjjdens de opleiding als daarna. Eigenhandig geschreven sollicitaties vóór 28 september 1970 te richten aan de afdeling Personeelszaken van de Centrale Bank te Utrecht, St Jacobsstraat 30. Nadere inlichtingen worden ook telefonisch verstrekt'(030-28411, toestel 598/556.) of 070 - 836445 (rayonbureau 's-Gravenhage) Zoekt u een bijverdienste en hel per dag enkele uren beschikbai Bij de Leidse Onderwijsinstellingen kunnf termijn in haar nieuwe vestiging te Lei< worden geplaatst voor het onderhoud van i Geboden wordt: goede verdiensten en I waarden. Werktijden van 912 's morgens of van l Aanmelden dagelijks op de afdeling Woonboot „Cheemathina", Schelpenka* Telefoon 41226 VOOR WERK OMGEVING LEIDEN. I chuur OEGSTGEEST Karei Doormanlaan 3. Rustig en vry g< huis met voor- mi achtertuin, stenen schui om. Woonkamer met open haard en par tal earners en centrale verwarming. Uitsteka houden en vrijwel direct te betrekken. VRIJE VESTIGING Homeruslaan 7. Zeer royaal hoekhuis met en achtertuin met stenen schüur. Bevat woonkamer met parket en open haard, zetf keuken, 5 slaapkamers, groot zonnebalkon o| grote badkamer. Centraal verwarmd en vo alle moderne comfort. Fraaie afwerking ging. Spoedig te betrekken. LEIDEN Faljerilstraat 2. Groot en zonnig gelegen i garage en grote tuinen. Centraal verwarmd. grote woonkamer met erker en open k woonkr. 9.75 x 3.80), 5 slaapkamers, grote royale zolder (event. 6e sip. kr.) en vliering, onderhouden en spoedig te betrekken. Vrij» Gunstige ligging t.o.v. Leidse ziekenhuizen Plantage 20. Zeer groot praktijkhuis in staat van onderhoud. Grote tuin en twee Centraal verwarmd, 9 kamers, grote keui 1 badkamer, veel sanitair enz. Geschikt af» huis, kantoorruimte en woonhuis. Cenl stad SASSENHEIM Willibrorduslaan 1, Zeer vrij gelegen hod L garage en ruime tuinen. Centraal verwart kamers, woonkamer, badkamer, dubbele be en 2e etage parket. VRIJE VESTIGING. Spoedig te betrekken. Voor een bezichtiging van bovenstaande FF ken wij gaarne een afspraak met U. Indien U een volledig overzicht wenst van kantoor aangeboden objecten, dan zenden «f W onze gele informatiegids. TX. VEREEN. NED. MAKELAAR! b 7«t 'JCj*. teuumssia. fca OEGSTt - ia; St

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 22