MISS PEACH Scheepsberichten Ons dagelijks vervolgverbaal „De versierde door bezemsteel Agaiha Christie M Gir ID JE i» ?n El 3374 1 m Appie Happie 12 SEPTEMBER 1970 LEIDSCB DAGBLAD PAGINA 21 <za: - -- zond.: ik'van een liefdespartner", 18 dl woe.: ,,De eerste liefde", I me 2.30, 7, 9.15. Zond. ook 4.45 1 kt norst. vrij. en zat. om 23.30 u, led", 18 Jr. bo* «kerk: Orgelconcert H. C. Jas- I uur nam. weidse bioscopen ERA: Dond., vrij., zat., De laatste rekening betaal 18 Jr. Dag. 2.30, 7, 9.15. Zond. R: „Woodstock", a.l. Dag. 2.30 Het Intieme) dagboek van ite' maagd", 18 jr. Dag. 2.30. 7, jnd. ook 4.30. Vrij. en zat. lofft. om 23.30 uur: „Meisjes- „K m maar wijfje", 18 Jr. 30, 7, 9.15. Zond. ook 4.45. BON: „Mash", 18 jr. Dag. 2.30, Zond. 2.15. 4.30, 7, 9.15. IEMIOONSTELL1NÜEN le Van der Vllst (Botermarkt positie drie Jonge Haar- Mders (dinsdag t/m zat. 9 orm."6 uur nam. t.e.m. 2 ok- fkenhal. Dag 10-4 uur zondag nuseum van Oudbeden (Ra- 33) Werkd. 10 uur voorm 5 i,Zond. 1-5 uur nam. [useum voor Volkenkunde, tagt 1) dag 10-5 uur Zondag nam. Legermuseum Geopend maan- en met vrijdag 9 uur voorm jyj.nam. zond- en feestdagen 1-6 u luseum voor de geschiedenis mrwetenschappen. Dag 10-4 u uur. park: Oegstgeesterweg (Kikker- Flora van eigen bodem dag Walenkamp (Nleuwsteeg 4 en afiek di. za 1-6 uur nam. cof- anno 1866 ma- za 10 uur uur nam. Botanicus tot. 30 sept, dage- 9 tot 12 en van 1.30 tot 6 u. van 10 tot 4 uur tenhal: 350 Jaar Pilgrim Fa- 10 uur voorm.5 uur nam —5 uur nam.) t.e.m 3 ok- >01 AT riek - voor Volkenkunde: 10 uur voorm.—5 uur —5 uur nam.) t.e.m nuseum De Valk tot nalf sep- dlnsdag tot en met zaterdag .zondag 1-5 uur na aar Kunstzaal Heuff: Expo- els Andre Mielen maandag erdag 10 uur voorm.5 uur ■"'jSvendien dinsdagsavond 810 e_rel (t.e.m. 16 september) 't Duyvenhuys (Rapenburg iltie Cathy Jansen en Loes loogaard dinsdag t.e.m. zon- uur nam. (t.e.m. 17 sep- 5KUREN ZIEKENHUIZEN )EMISCH ZIEKENHUIS, s behalve op dinsdag van 15 uur. Dinsdag van 13.00 Zaterdag en zondag van uur. hoog pklinlek: Dagelijks van 19 ur. Zaterdag en zondag te- 13.30—14.30 uur. nren (alleen voor ouders) t/m. vrijdag van 19.00—19.15 rdag en zondag van 14.15— llniek: maandag t/m. vry- 8.1519.00 uur. Zaterdag en in 14.3015.30 uur. mene Christelijke en Natlo- Jdagen gelden de bezoektij- opei p zondag. dil Henhuis. Dag. le kl 11-12. N 19-20 uur. 2e kl. en 3e kl en 19-20 uur, kinderafdeling 18.30-19.15 uur hzlekenhuls Dag 14-15 uur kraam afdeling 15-16 en uur. inhu ek Dag. 13.30—14.30 en dinsdag en vrijdag 18 ffldags 11-12 en 14-16 uur HOOFDSTUK 5 Hercule Poirot keek over het tuin hekje dat toegang gaf tot „Dennen heuvel". Het was een modern, aar dig gebouwd huisje. Hercule Poirot was enigszins buiten adem. Het keu rige huisje dat daar voor hem lag had een toepasselijke naam. Het lag op een heuveltop die schaars be groeid was met enkele dennen. Er hoorde een keurige kleine tuin bij en een lange man op leeftijd duwde een grote zinken gieter op wieletjes over het pad. Inspecteur Spence was nu hele maal grijs, in plaats van de gedis tingeerde grijze strepen aan de sla pen die hy vroeger had gehad. Wat zyn figuur betreft was hy dezelfde gebleven. Hij bleef met zyn gieter staan en keek naar de bezoeker bij zonder zich te verroeren. „Sapper- het hekje. Hercule Poirot stond daar loot." zei inspecteur Spence. „Dat moet 'm zyn! Het is onmogelijk, maar toch is het zo. Ja. dat moet 'm zyn. Hercule Poirot zowaar." Spence liet de gieter staan en kwam op het hekje toe. „Dat vervloekte onkruid," zei hy. „En wat voert u hierheen?" „Dat wat my in myn hele leven al naar zovele plaatsen heeft ge voerd," zei Hercule Poirot, „en wat u heel wat jaren geleden ook eens naar mij heeft gevoerd. Een moord." „Ik heb afgedaan met moorden." zei Spence, „behalve wanneer het om onkruid gaat. Daar ben ik nu mee bezig, met een onkruidverdel- gingsmiddel. Dat is lang niet zo ge- makkelyk als je zou denken, er is al- tyd iets mis, meestal het weer. Het mag niet te vochtig zyn, 't mag niet te droog zyn en ga zo maar door. Hoe wist u waar u my kon vinden?" vroeg hij, terwyl hy het hekje voor Poirot openmaakte. „U hebt me een kerstkaart ge stuurd. Daarop stond uw nieuwe a- dres aangegeven." „O ja, dat is waar. Daarin ben ik ouderwets, weet u. Ik vind het pret tig met Kerstmis kaarten te sturen naar een paar oude vrienden." „Dat stel ik op prijs." zei Poirot. Spence zei: „Ik ben nu een oude man." „Wy zyn beiden oude mannen." „U bent nog niet erg gr Us," zei Spence. „Daar heb ik een flesje voor," zei Hercule Poirot. „Het i s niet nodig in het openbaar te verschijnen met grUs haar als je dat niet wilt. A pro pos, waarom bent u in Woodleigh Common gaan wonen?" „Ik ben bij mijn zuster ingetrok ken. Zy heeft haar man verloren, haar kinderen zyn getrouwd en wo nen in het buitenland, de een in Au stralië en de ander in Zuid-Afrika. Dus ben ik maar naar hier verhuisd. Met die pensioenen van tegenwoor dig kom je niet ver, maar we kunnen en haar pupillen tuwburg 20.15 uur: Haagse "Je weet 't nooit" van Rous- ■30 uur: Haagse Komedie- laatste avondmaal/Dul- glicht" van Barnes. [ebouw 20.15 uur: Nat. eatre of Great Britain: Mac- Shakespeare. 1 dagl U adffi deze iouwburg, 14- uur: Haagse ..Je weet 't nooit". Om 20.15 Comedle„Vier keer anders" 't en Grédy. 30 uur: Haagse Comedle: laatste avondmaal/ Dul- 'glicht" van Barnes, bouw, 14.30 en 20.15 uur Jrov Ballet. Pepyn15 uur: Jazz con- •uker Willem v^n Maane". enE is of IIM •oplepuwburg 20.15 uur: Ned. Dans der louwburg 20.15 uur: Hoofd- 'te. „In elner kleinen Kon- »n Brammer Grünwald. 30 uur: Haagse Comedle: avondmaal/ Dul- [iichtvan Barnes, iheid fhallen 20.15 uur: prinsjes- Cd Residentie Orkest. msf6 ouwburg 20.15 uur: Hoofd- In elner kleine Kondi- tioud 'rammer en Grünwald. 3 uur: Haagse Comedle „Leo- irate avondmaal/ Duivels van Barnes. ADVERTENTIE VAN DER LDE CITROËN ^oudseweg 23, Leiden U\V TEL. NUMMER Kip met druiven Fruit een gesnipperde ui in weinig boter zachtjes licht goud geel. Maak 200 gr gehakt aan met de gefruite ui. fyngehakte peterselie een paar druppels ci troensap, 10 gepelde, fijngesne den druiven, zout. peper en een flinke theelepel mosterd. Vul hiermee een jong braadkuiken. Wrijf het kuiken in met zout, peper en citroensap en braad het in ongeveer 75 gr boter, liefst in een braadpan, zodat u de kip van tyd tot tyd gemak kelijk kunt bedruipen en keren Leg na 45 minuten 20 gepelde en gehalveerde druiven in de braadboter, leg een deksel op de pan en laat het geheel nog enkele minuten zachtjes stoven. U kunt ook nog wat druivesap aan de braadboter toevoegen. WINA BORN heel behoorlyk leven nu we samen wonen. Gaat u zitten." Hy ging Poirot voor naar de klei ne. met glas omsloten veranda, waar een paar stoelen en een tafeltje stonden. De herfstzon maakte het tot een plezierig zitje. „Wat kan ik voor u halen?" zei Spence. „Een biertje? Of zal ik Els- peth vragen een kopje thee voor u te zetten?" ,.U bent erg vriendelijk. Ik geloof dat ik maar een biertje neem." Spence ging het huis binnen en keerde even later terug met twee grote glazen pullen. „Ik doe met u mee," zei hy. „Wat zei u zoëven ook weer?" zei hy. terwijl hy zyn glas ophief. „We zullen maar niet zeggen: „Op de misdaad". Ik houd me niet meer met de misdaad bezig, maar als u de misdaad bedoelt die ik vermoed, dan moet ik u wel zeggen dat mij de ze vorm van moord bepaald niet j aanstaat." „Nee, dat dacht ik ar wel." „We hebben het toch over het kind dat met haar hoofd in een em mer water werd geduwd?" „Ja." zei Poirot. „daar heb ik het over." „Ik begrijp niet waarom u bij my komt." zei Spence. „Ik heb geen be moeienis meer met de politie. Daar is jaren geleden al een eind aan ge komen." I „Eenmaal een politieman." zei Her- Hercule Poirot. „altyd een politie man. Dat wil zeggen dat er achter het oordeel van de gewone burger nog altijd het oordeel van de politie man schuil gaat. Ik die hier nu met u zit te praten, weet dat maar al te goed. Ik ben destijds in mijn vader land ook by de politie begonnen." „Ja. dat is waar. Ik herinner me nu dat u me dat wel eens verteld hebt. Tja. ik zal wel niet meer zo'n zuivere kyk op de zaken heb'-e maar het is dan ook lang geleden sinds ik ergens actief bij betrokken was." „Maar u hoort wel wat ër hoe zo al door de mensen gezegd wordt.' zei Poirot. „U hebt vrienden onder uw vroegere collega's. U hoort wal ze denken of vermoeden of wat ze weten." Spence zuchtte. „Je weet vaak teveel." zei 'hij, „dat is een van de moeilijkheden te genwoordig. Er wordt een misdaad gepleegd, een misdaad waarvan het patroon je bekend is. en je weet. dat wil zeggen de lui die officieel met het onderzoek belast zyn, weten met vrU grote zekerheid wie de mis daad heeft gepleegd Dat geven ze niet aan de kranten door. maar ze zetten hun onderzoek voort. Maar of ze ook maar een stap verder ko men wel, alles heeft zo z'n moei- lykheden." „Dat ben ik met u eens," zei Poi rot. „Hoe bent u eigenlyk in deze zaak verwikkeld geraakt?" vroeg Spence. „Ik dacht dat u in Londen woonde?" „Ik woon nog steeds in Londen. Ik ben me hiermee bezig gaan hou den op verzoek van ëen vriendin, mevrouw Oliver. Herinnert u zich mevrouw Oliver nog?" Spence hief zyn hoofd op, sloot zyn ogen en scheen na te denken. „Mevrouw Oliver. Nee. ik geloof van niet." Wordt vervolgd PANDA EN DE MEESTER-FILMER 40—108. Aal de Glibber en Henkie pleegden de roofoverval van hun leven. En daarbij hielden zij zich helemaal niet aan de filmroldie regisseur Goodblood hen had gegeven. Ze hadden het draagkoetstje neergezet en doken nu naar binnen om de koninklijke kostbaarheden van de h'eer Geldroller weg te pakken. „Neem jij de kroon, dan pak ik de scepter!" riep de kleinste van de twee schurken hebberig. „En daarna grijpen we het kleinere spul, zoals die diamentjes en ringen". Maar zo gemakkelijk zou dat niet gaan. Want de inzittende van het koetsje nam hem in een judo-greep, en stompte hem moeite loos het voertuigje weer uit. En datzelfde deed hij met de andere deugniet. „Dit is hun verdiende loon", prevelde spelleider Goodblood. die deze gebeurtenissen van achter een rotsblok volgde. ..Maar toch maak ik mij zorgen. De hoofdrolspeler is sterker dan ik had ver wacht. Dat kan me nog moeilijkheden geven DE WONDERLIJKE AVONTUREN VAN RRAMMETJE FOK 1840. De keeper van Interlegia zag de bal zoel aankomen, maar op Bram lette hij niet. Als beroepsvoetballer had hij allang gezien, dat Bram nauwelijks verstand van voetballen had en daarom ver wachtte hij ook in dit geval geen bijzondere verrichtingen van de sportman-met-zeebenen. Maar daar Bram zich juist had gebukt om weer in het bezit van zijn muts te komenstond hij precies op de goede hoogte om de bal rechtstreeks in het doel van Interlegia te koppen. Doelpunt! De man bij het scorebord schrok wakker en griste naar het cij fer één, dat die hatelijke nul zou vervangen. Het publiek schreezizo- de en juichte, en de spelers van Fijnax omhelsden Brammetje, die daar zeer boos over werd. Hij deelde een paar geduchte opstoppers uit en dat bekoelde ie geestdrift bij zijn medespelers wel zuat. „Waarom ivord je nou boos?" riepen ze allemaal. ..Waarom moeten jullie me om m'n nek springen?" vroeg Bram. Ze probeerden hem uit te leggen, dat dit bij het voetbal len hoorde en dat het omhelzen binnenkort in de spelregels wel voorgeschreven zou zoor den. „Nou ik hou er niet van"zei Bram en hij stampte weg met het vaste voornemen om een tweede omhelzing te voorkomen, door géén doelpunt meer te maken. ARM AN EN ILVA sportstrip door Dick Bruynestein Achilles 10 te Hamburg Caplluna 10 dw Algiers nr Hamburg Chevron Nederland 11 te Singapore. Garoet 12 te Surabaja Gulf Swede 11 te Foynes Hollandsbrink 12 te Mojl Musilloyd 10 vn Ras al Khafji nr Durban Oldekerk 10 vn Lobito nr Porte Ald- xandre Provenlersslngel 10 te Wilmington Purmerend 10 dw Maslra nr Port Sudan Safoceanauckland 11 te Fremantle Sengalkust 11 te Apapa Stad Delft 11 te Plymouth Straat Chatham 11 te Suva Straat Hongkong 11 te Mauritus Straat Mozambique 10 v, Lourenco Marques nr Durban Straat Singapore 11 te Singapore TJiwangl 10 vn Kobe nr Keelung Znria 10 vn Bombay nr Mena al A- madl Acteon 10 vn Singapore nr Saigon Atlantic Star 10 vn Southampton nr Antwerpen Chiriqui 10 ln Klelerkanaal nr Udde- valla Gulf Italian 11 te Rotterdam Katwijk 9 vn Singapore Slnoutskerk 11 te Singapore Straat Freetown p 10 sabang nr Hong Kong Straat Lompok 10 te Dammam Tanamo 10 te Turbo Togokust 10 Le Rouaan Vtana p 10 Antigua nr Rotterdam Zeeland 11 te Bombay Zonnekerk 10 te Bremen AcilalOteCuraca Aclla 10 te Curacao Ameland 10 vn Curacao nr Pta Car- don Amnion 10 vn Houston nr New Or leans Arlstoteles 11 te Pisco Atlantic Star 11 te Antwerpen Charis 10 vn Kingston nr Maracalbo Deltadrecht 10 vn Sevenislands nr Baltimore Gaasterland p 11 Fernando Noronha nr Hamburg Ittersum 11 te Antwerpen Johannes Frans 10 vn Cristobal nr Aruba Kalydon 11 te Ctesablanca Konlngswaard 11 te Buenos Aires Kreon 10 vn Aruba nr Willemstad Loppersum 10 vnBrunswick nr Savan nah Maron 12 te Houston Medon 10 vn Bachaquera nr Laquai- ra Memnon 10 vn Willemstad nr Matan- zas Minos 10 te Georgetown Neder Elbe 11 te Tacoma Pendrecht 10 te Kobe Phllippia 10 vn Pta Cardon nr New York Pooldrecht 10 ten anker baal tampa Schlelloyd 11 ln Panamakanaal nr Rotterdam Solon 10 vn Port of Spain nr Pto Ca- bello Stad Delft 11 te Plymouth Stad Den Haag 10 vn Bordeau nr El Ferrol Tanahaiq 10 vn Hamburg nr Gefle. Tanamo 10 ten anker rede Turbo Themis 10 vn Puntarenas nr San Juan Thuredrecht 10 vn Balboa nr Ohlm- bote Toloa 11 te Hiroshima Wonosobo 11 te Huacho Annenkerk 10 vn Beira nr Lourenco Marques Avedrecht 11 te Kaapstad Choluteca 10 vn Charleston nr Balti more Foresf Hill 10 vn Banana nr Luanda Gorrydijk 10 vn Hamburg nr Bremen Hilversum 10 te Nassau Korendijk p 10 Mona Passage nr Cris tobal Malnlloyd 11 te Hamburg Moordrecht 10 vn Ilo nr Balboa Neder Eems 10 te Cristobal Neptunus 10 vn Oranjestad nr Geor getown Oostkerk 11 te Tutlcorln Tara 10 vn Santos nr Rlo de Janeiro TJlpondok 10 vn Mombasa nr Port Swettenham Witmarsum 11 te Duinkerken Zaankerk 10 vn Rotterdam nr Ant werpen Atys 10 vn Bangkok nr Singapore Farmsum p 10 Bahamas nr Amster dam Gulf Hanaa 10 te Bantrybay Hennes 11 te Hamburg Koratla 10 vn Singapore nr Port Dic- son Mercurlus 10 vn Paramaribo nr Rot terdam Montferland 10 vn Salvador nr Ham burg Schouwen 11 te Geelong Straat Algoa 11 te Santos Straat Fremantle 11 te Singapore I Straat Magelhaen 11 te Belra Straat Torres 11 te Durban Wlssekerk 10 te Fremantle Wonorato 11 te Singapore Batu 11 ten anker rede Kuwait Chiriqui 11 te Uddevalla Gulfswede 11 te Foynes Houtman 11 vn Dar es Salaam vu Mombasa Kloosterkerk 11 vn Colombo nr Ca sablanca Laertes 11 vn Durban nr Belawan Neder Weser p 11 St Helena nr Kaap stad Straat Luzon 11 vn Sydney nr Auck land Sanggai 10 vn Rotterdam nr Kaap- Chevron Delfzyi 10 te Rotterdam Dlone 10 vn Amsterdam nr Mena al Ahmadl Domburgh 10 vn Rotterdam nr Har wich Eemstroom 10 te Rotterdam Gulf Italian 11 te Rotterdam Karachi 11 te Amsterdam Neder Rijn 10 te Amsterdam Stad Utrecht 10 te Rotterdam

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 21