balie-employee WDLTEFS assistente in de dieetkeuken Academisch Ziekenhuis Leiden BERK v assistent export administratie NEDERLANDSE DURISOL N.V. TE LEIDERDORP EEN MEDEWERKER NED. OPL. SCHOOL voor MANNEQUINS EN SCHOONHEIDSSPECIALISTES b. Schoonheidsverzorging reis-passagebureau vismarkt 1 tet 24862 leiden CORRECTOR INDAL-HOLLAND N.V. ENIGE HEREN BOEKHOUDASSISTENT(E) voor BANDEN Constructiebouw H. J. Grimbergen N.V. administratieve medewerker(ster) demi chef de rang commis de rang leerling-kelner. llllllllllllllilllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll SECRETARESSE ALLES OP HET GEBIED VAN GLAS TE KOOP Te huur of te koof. een jonge kracht LEIDEN den kontakt met VERPLEEGKUNDIG!" GEMEENTE LEID BIBLIOTHEEKAMBTt SLAGER Slagerij van der Zali De leiding van de afdeling export nekt contact met een De functionaris zal belast worden met het verzamelen en controleren op volledigheid en juistheid van de diverse export-documenten. Naast het contact binnen de eigen afdeling, houdt de functie veelvuldige contacten in met Commerciële afdelingen en de afdeling Expeditie. Deze baan biedt Interessante kansen voor een Jongeman met tenminste ULO-opleiding, enige werkervaring en interesse In export zaken. Geïnteresseerden kunnen schriftelijk of telefonisch contact opnemen met: Sikken» Groep NV Sassenhelm Rijksstraatweg 31 01711-6944 afd. Personeelszaken o O Fabriek van lichte isolerende bouw-elemonten o.a. gevelelementen wandplaten, dakplaten, enz. vraagt voor de leiding van haar afdeling: TERREIN EN EXPEDITIE Zijn afwisselende werkzaamheden zullen zich voornamelijk op het orga nisatorische vlak bewegen. Zij bestaan o.a. uit: A Het opstellen van de afvoerplanning. A Het regelen van de afvoer in samenwerking met de expediteurs A Het toezicht op het bewerken van de administratieve gegevens A Het regelen van de werkzaamheden van een aantal truck chauffeurs en van het terreinpersoneel. Organisatorisch ressorteert de functie rechtstreeks onder de bedrijfs leider. Wij zoeken voor deze functie een jongeman van plm. 30 jaar met minimaal een ULO-opleiding en enige administratieve ervaring bij voor keur op expeditiegebied. Schriftelijke sollicitaties kunt U richten aan de afdeling Personeelszaken, Achthovenerweg 19, Leiderdorp. Inlichtingen worden verstrekt dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur. Achthovenerweg 19, Leiderdorp. Ons telefoonnummer 01710-31641. Prospectus geheel vrijblijvend op aanvraag van de cursussen: a. Assistente schoonheidsvenorging c. Manicure d. Beroepsopleiding mannequin c.q. reclamefotomodel e. Charmecursus. De cursus in verbetering van houding, bewegingsleer, schoon heids-zelf verzorging etc. Opleidingen voor het officiële vakdiploma. (Dag- en avondcursussen). Aanvang eind september. JUL. van STOLBERGPLEIN 14 - TEL. (070)-833162. Wij zoeken voor ons bureau een representatieve jongedame, niet ouder dan 18 jaar om te worden opgeleid tot Mulo- en typediploma strekken tot aanbeveling. Bel eens op of kom eens langs a SERVICE CULTUREL DE L'AMBASSADE DE FRANCE CURSUSSEN IN DE FRANSE TAAL te Leiden Conversatie-cursussen met grammatica voor beginners, gevorderden en vergevorderden. LESGELD: 40 gulden per cursusjaar (oktober tot juni) voor 1 uur per week, 70 gulden voor 2 uur per week, bij de Inschrijving te betalen. INSCHRIJVINGEN EN LESSEN: Collegegebouw van de Universiteit, 1e Binnenvestgracht 33, Leiden. INSCHRIJVINGEN: 18, 21 en 22 september van 19 tot 21 uur. H. E. STENFERT KROESE N.V. UITGEVERIJ VAN WETENSCHAPPELIJKE UITGAVEN EN SCHOOLBOEKEN vraagt een met enige ervaring, goedp kennis van de Nederlandse taal (OA. de voorkeurspelling) en van de moderoe talen. Werktijden kunnen in onderling overleg worden geregeld. Brieven gaarne te richten aan de directie van H. E. STENFERT KROESE N.V, Pieterskerkhof 38, Postbus 33, Leiden. In het Academisch Ziekenhuis te Leiden kan worden geplaatst een Haar taak zal voornamelijk bestaan uit het bereiden en afmaken van diëten. Voor dit verantwoordelijke werk wordt contact gezocht met meisjes, die in het bezit zijn van het I.N.A.S.-diploma Zij die een gelijkwaardige opleiding hebben genoten kunnen eveneens reflecteren. Het salaris is volgens Rijksregeling. A.O.W./A.W.W.-premies worden door het Rijk vergoed. Men heeft een vijfdaagse werkweek volgens rooster. Schriftelijke sollicitatie te richten aan het hoofd van de afdeling Personeelszaken van het Academisch Ziekenhuis te Leiden. Gaarne In brief vermelden de letters LAD. Uiterste Gracht 35 Voor de montage van tijn-mechanisehe apparatuur vrJ wij Ervaring in bovengenoemde werlaj u heden is niet vereist. Goede krachten kunnen - na een In inwerkperiode - rekenen op een uil kend salaris. Aanmelding gaarne tussen 8.30 en 17.00 uur aan boi staand adres ot telefonisch (01710) - 44241. 10: 11. Op onze afdeling Administratie hebben wij plaats voor een TAAKOMSCHRIJVING: het typen van fakturen en het verrichten van gevarieerde administratieve werkzaamheden. GEBODEN WORDT: zelfstandig en zeer verantwoordelijk werk goede honorering vakantietoeslag gratificatieregeling reiskostenvergoeding. Werktijden van 8.30 tot 12.15 uur en van 13.00 tot 17.3;Dam VEREISTEN: Ulo- of gelijkwaardige opleiding accuratesse ijver en enthousiasme Ervaring niet vereist doch strekt tot aanbeveling. Sollicitaties schriftelijk of mondeling na telefonische afspraak te rich N.Y. KORTHOFAH Dubbele Buurt 8-28. Postbus 23, Rijnsbi *eD telefoon (01718) 71845 1- BANDEN 100% VEILIG 45% voordeliger dan de officiële nieuwprijzen. BEANEN - BALANCEREN DOORSMEREN KAASMARKT 2-7. LEIDEN TEL 25341. Levering en service ook vla Uw garage ">f Servicestation zoekt op korte termijn een Hij (zij) dient in het bezit te zijn van het MULO-DIPLOMA en het PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN, tevens vlot kunnende typen. Leeftijd 2025 jaar. Schriftelijke sollicitaties te richten aan; CONSTRUCTIEBOUW H. J. GRIMBERGEN N.V. Emmalean 113 Postbus 145 Alphen aan den Rijn Hotel Restaurant DUINOORD WASSENAARSESLAG 26, WASSENAAR, telefoon 01751-2961 vraagt voor zo spoedig mogelijk een of \anbiedingen telefonisch of schriftelijk Mn de directie STICHTING MAATSCHAPPELIJK CONTACT ORGAAN De Stichting Maatschappelijk Contact Orgaan is een centraal advies- en overleg orgaan op het terrein van het maatschappelijke werk, de wijkopbouw, het sociaal- cultureel en het sociaal-medisch werk. Binnenkort vaceert bij deze stichting de functie van Da baak van de seoretaresee zal, naast het leiding geven aan de administratieve sector, voornamelijk bestaan uit A het zelfstandig vereorgen van de correspondent! ej A het notuleren van vergaderingen en besprekingent A de financiële administratie; A documentatiewerkzaamheden. De gedachten gaan uit naar een ervaren kracht met een middelbare vooropleiding, een goede taalbeheersing en een steno-diploma. Het bezit van een secretaresse-diploma geeft een pré. Het toe te kennen salaris zal afhankelijk van leeftijd en ervaring worden vastgesteld, met een maximum van f 1072,per maand. De directeur, Dr. J. H. Kamphuis, is gaarne bereid telefonisch inlichtingen te vertrekken. Telefoon 01710—44778. Sohriftelijke sollicitaties te zenden aan het bestuur van de Stichting Maatschappelijk Contact Orgaan, Breestraat 117, Leiden. WU adviseren u graag In onze toonzaal voor: Alle soorten gefigureerd glos Glasplaten Glos in lood en medaillons Spiegels in elk model Geslepen glas Gezandstraalde motieven Korte Mare 2 Tel 22368-22468 Oeqstgeest Herenhuis aan de Floris Versterlaan met garage en c.v. en grote zonnige achtertuin. Beg. grond: woonkamer, gang, w.c, kelderkast, keuken. Ie etage: 4 slaapkamers, douchecel. 2e etage: zolder. f. 87.000.k.k. Herenhuis aan de Nassaulaan met voor- en achtertuin en schuur. Beg. grond: woonkamer, gang, w.c., kelderkast, keuken, bijkeuken. Ie etage: 3 slaapkamers, badkamer. 2e etage: 2 slaapkamers en zolder. f. 78.000.k.k. Herenhuis aan de Prins Bernhardlaan met voor- en achter tuin en schuur. Beg. grond: entree, woonkamer, gang,keu ken, kelderkast, w.c. Ie etage: 3 slaapkamers en douche ruimte. 2e etage: 1 slaapkamer en zolder, f. 69.500.k.k. Herenhuis aan de Cartesiuslaan met garage en c.v. en grote achtertuin op het zuiden. Beg. grond: woonkamer met ter ras, woonkeuken, hall, gang, w.c., trapkast en c.v. ruimte. Ie etage: 4 slaapkamers en doucheruimte. 2e etage: studeer kamer, berging en zonneterras. Inclusief stoffering, f. 130.000.— k.k. Leiden Herenhuis aan de Warmonderweg met c.v. en zonnige ach tertuin. Beg. grond: 2 kamers, keuken, gang, hall, w.c., kel derkast. Ie etage: 4 slaapkamers, badkamer, balkon. Incl. stoffering. f. 82.000 k.k. 3 garages aan de Hoge Rijndijk bij Wilhelminabrug, waar van één direkt ontruimd te aanvaarden. f18.000.k.k. Roelofarendsveen Groot bedryfsgebouw met een terrein-oppervlakte van 1.800 m2, waarvan 2/3 gedeelte bebouwd is met een fabrieks gebouw bestaande uit een grote loods met bygebouw. Zeer geschikt voor schone industrie, garage of botenber- ging. Een brede sloot geeft verbinding met de Brasemer- meer. Direkt te aanvaarden. f. 180.000.— k.k. Inlichtingen MAKELAARSKANTOOR PROPER, Rhjjngeesterstraatweg 58. Oegstgeest, telef. 01710-52684, b.g.g. 50170. het solide bedrijfspand VESTESTRAAT geschikt voor vele doeleinden. Betonbouw dieping. Een vloerbelasting tot 500 kg per zonder geschikt voor drukkerij, garage-re| drijf of dergelijke. Beschikbaar 1 november Brieven bureau van dit blad onder no. 5ft b'oc GEVRAAGD voor onze factureerafdeling. Geboden wordt: prettig werk, hoogjnkl en winstuitkering. Schrifteiyke of mondelinge sollicitaties te C.J.V. ENKABÉ KUIPERS RIETBERGSTRAAT 3, TELEFOON In verband met de te ope p z nary care-afd. zoekt de dii «e het St. Elisabeth Ziekenhui (vrl. en mnl.) Gegadigden met opleiding of ervaring in care of intensive care genieten de voorkeu Ook andere belangstellenden zijn weikon Een kursus vangt binnenkort aan. Geïnteresseerden gelieven hun schriftelif tatie te richten aan de adjunkt-Direktrii St. Elisabeth Ziekenhuis, Hooigracht 15 f (tel. 01710-41541). 45 lln By de GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST geplaatst een De aan te trekken functionaris zal worden bf katalogiseren, het werven van aanwinsten, ha van inlichtingen en de uit- en bruikleenadmi De eisen, welke voor het vervullen van deze den gesteld, zijn: voltooide HBS- of gymnasium-opia bezit van het directeursdiploma der diploma 2e cyclus Bibliotheek* ent school, of diploma GO-A 3-cursus of D cursus; belangstelling voor de geschiedenis en omgeving. Aanstelling kan, afhankelijk van geschiktheid hl plaatsvinden in de rang van Commies of Coin Salarisgrenzen f1039.tot f. 1543.per ma! 6 hoi Schriftelijke sollicitaties, met vermelding van' jjh mer 276, zenden aan burgemeester en wet houd J3 Leiden. Wegens dienstplicht vragen wij een zelfstal kende Hoog loon, 5-daagse werkweek. Aanmelden: rw Jacob Catslaan 12 Leiden Tel. I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 20