Tsjechoslowakije twee jaar later Altona en nog wat ■volui ie er boek Plaat hoeft niet voor Shirt-taii TROEF GEDICHTEN - GEDICHTEN - GEDICHTEN GEDICHTEN - GEDICHTEN GEDICHTEN - GEDICHTEN GEDICHTEN GED ll!!ill!l!lll!!lllïllllllll!l!llllllll[|||||!llll!!!li!llllll DAG 12 SEPTEMBER 1970 Zih an: Mil hota schal weri N —In Leiden is er veel be- con: ln info matie over zaken als is, commune, abortus, ontwikke- amh! godsdienst en noem maar op. vormingscentrum voor jonge- ttt aan deze behoefte tegemoet rvari te b eden aan iedereen tus- 25 jaar die belangstelling wil nadenken en bereid is ennu te werken aan verbetering, ^voorbeeld al gehoord van de P binnen Troef, die bezig is een Idviescentrum iJAC) of Relea- richten0 tlinS naar Troef komt, kun je over onderwerpen samen met ande- Mtijdsgenoten en deskundigen JCtf D En praten hoeft het niet I. Je kunt ook creatief bezig zijn IE Bek, schilderen, tekenen, klei-, *- en schrootbewerking, kleding "Ptt enz. Bovendien kun je in gaan doen aan film, fotogra- en cabaret. Ook worden van- talloze excursies georganiseerd. IJe ziet, gebeurt er heel veel in n (f laten we zeggen: KAN er heel toren. Want het hangt natuur lef af wat je gaat doen. niet op één van onze infor- kten (28. 29 augustus en 7 en nberi zelf hebt gezien wat je rOf ©Troef kunt doen, dan kun je ■ndag tot en met donderdag in inen even langskomen tom zou je dat niet doen? De klaar en rondkijken of in- op tl vragen kost niets. Ik zou zeg ing. z'ens in Troef op de Hogewoerd i i Emile Miedema, Leiden. atii bel iartis Jerry Rubin ïchni tger een keurig baasje '®j el lacheriger boekje is „Do it" Rubin, vleugeladjudant van de Eldridge Cleaver. Rubin, een aasje, die netjes studeerde en ie werd. Rubin is tegen de Ame- itschappij, hoe kan het ali en Johnson, Agnew, Nixon en maar op. Maar hij is het op hlnnekerige wyze. Interessant Ra erhalen over de protestdemon- b de universiteiten. laat intelligent zien hoe het nctio jaa, dq it" is wat vrijblijvend. )de I ubin is blank en hy zal het wel fterigens, er staan mooie plaat- Uitgave Simon and Schuster 'ork. En als je wat vieze Ame- woordjes wil leren. Rubin wyst Joris. Oegstgeest. ;e revolutionairtje spelen? Nou p je in Nederland nog vele kan- je kraakt eens een zwembad, lol. bezet een collegezaal of een Eindeloos, lekker joh. heeft er handleidingen vol maar die zijn wel ver- yoor revoluties moet je in Ame- Een reusachtig land met alle opbouwsels, en tegelijk de de politiestaat. Hoe je da&r- reageert, blijkt uit die we hier hebben, aanjager van Black Po- bij Dial Press in New York ver- Die nigger Die. Een uiterst fei tegen alle „Whiteys van tegen alle „negro s" en „Oom gejaagde zinnen vertelt Rap zijn confrontratie met Ame- Amerika vanaf het Witte Huis het blanke schuim. Laconiek hoe hij opgejaagd wordt. Hij planken, maar zorgt er angst dat zfjn verhaal geen „sob- Want hy trekt de conse- van zijn haat: past het oog toe en laat het toepassen. Geen geen samenwerking met de Wat Brown betreft kan de beginnen. Geweld, geweld, ge- PAGINA 19 X LEIDEN Met z'n vieren zyn ze, tezamen de bluesgroep Shirt-tail vor mend: zanger George Juliën, bassist Ri- nus Eek v. d. Sluis, drummer Felix Juliën (alle drie uit Leiden» en de in Wassenaar wonende gitarist Bertrang Kieft. Hier ln het kort een biografietje. Ontstaan In december vorig jaar. Toen noem den ze zich nog Page 14. Maar de tij den veranderen, en in maart gingen ze verder onder de huidige naam. Shirt-tail. Muziek In hoofdzaak blues, zoveel mogelijk in eigen vorm door bepaalde arrange menten, die naar zy zelf vinden best „experimenteel" mogen worden ge noemd. Optreden Veel in zuid en west Nederland, maar daar komt verandering in. Als de plannen zyn doorgegaan, zitten ze dit weekeinde in Duitsland «Keulen, Aken. München». eind november gaan ze weer naar onze oosterburen en voor decem ber hebben ze een toernee aangeboden gekregen door België en Duitsland. Plannen Wat de muziek betreft: veel eigen werk improviseren. Een commerciële single hoeft niet van de jongens. Ze proberen liever hun publiek te bereiken met goede live-optredens. Tsjechoslowakije heeft slechts 5 ste den die meer dan 100.000 inwoners tel len. waaronder Praag »Praha> met zo'n 1.04 miljoen. In Tsjechoslowakije wo nen voor het merendeel Tsjechen '65.6 pet.», daarnaast en daardoorheen wonen er ook Slowaken. Magyaren, Duitsers. Polen, Russen en Oekraïner*. Uit dit gegeven is te verklaren, dat het volk nooit een homogeen geheel zal vormen. Het is op z'n zachtst gezegd een heterogeen zootje. Dat blijkt ook uit het feit dat het verzet tegen de Russen volkomen ongeordend en ongeorgani seerd werd gedaan. Het is bovendien varboden om een grote groep mensen samen te brengen 'alleen in het leger mag dat De erbarmelijk slechte wegen bijvoor beeld worden overal gerepareerd, d.w. z. alleen kleine stukjes worden gedaan door hooguit 10 arbeiders. Het is nl. een keer gebeurd dat een grote groep arbeiders die dichtbij de Westduitse grens aan het werk was. een massale vluchtpoging naar het westen ondernam. En dat is juist waar het re gime erg bang voor is. Men stuurt zelfs ..betrouwbare" mensen naar het westen om gevluchte Tsjechen over te halen naar hun vaderland terug te keren. E- nige tyd geleden heeft men in Amster dam een vrouw gesignaleerd, die hier mee aan het werk was. Vluchten Vluchten willen ze allemaal wel Het is volgens hun de enige mogelijkheid om onder het Russies neo-kolonialisme uit te komen. Een Nederlandse vrouw, die al 26 jaar in Tsjechoslowakije woont, vertelt me: „De Russen hebben zich feitelyk helemaal op de liberalisa- tiepolitiek van Dubcek verkeken" In het Kremlin is de toenmalige toestand in Tsiechoslowakije zo opgeblazen, dat men het besluit wel moest nemen om het land te „bevrijden" van haar kontrarevolutionairen. Van de trotse Praagse studentenbe weging, die in aug. 1938 zo aktief was eu zelfs in 1969 nog door politieknup- pels op de harde werkelijkheid "moest worden gedrukt, is niets meer over dan een kleine kern, die elkaar alleen spreekt in de lawaaierige Praagse beatklups. Dit is de enige plaats waar men „onge stoord" kan praten zonder de kans af geluisterd te worden. Dubcek is een legende geworden, het voor de Tsjechen onbereikbare licht. Maar ze leven óoor. Ze drinken elke avond hun pivo ibier» in de talrijke kafees en praten over de held Dubcek of de martelaar oan Palact De plaats waar Jan Palach zich ver brandde uit protest tegen de Russlese in val, werd op 21 augustus jl. nog steeds onder bloemen bedolven, 's Nachts na tuurlijk, want 's morgens werden de bloe men door de geheime politie opgeruimd. In het donker In Tsjechoslowakije bloeien de bloe men alleen in het donker Het verzet is dood. het protest niet. Aan de voor avond van de 21ste augustus werden er in Praag meer dan 6000 mensen ge arresteerd. Hiervan zitten er nu nog ruim 800 in de gevangenis. De Russen halen dus de kern uit de verzetsbewe gingen om zodoende voor het westen een tevreden Tsjechoslowakije te tonen. Het protest leeft echter nog. Waar men kan, worden de Russen gepest. Russlese vodka heeft geen aftrek: alleen Poolse. Kaviaar wordt niet meer gegeten en bioskopen die Russiese films vertonen, kunnen op lege zalen rekenen.- Sommige Tsjechen protesteren nog openlijk In Kamenicky Senov liep ik met een Tsjechies meisje, dat op de grond spuugde toen er eon kolonne Rus siese pantserwagens langs kwam Zulke grapjes moet je natuurlijk niet ln Praag uithalen. Drumstellen iDe Tsjechen voelen zich ernstig be knot in hun kulturele handelingen. De drummer van een regionale topgroep vroeg me welke merken drumstellen we in Nederland hebben. Bij het woord ..Ludwig" begon hij te likkebaarden, waarna zyn vriend me in zyn beste En gels zei: „Czech men have nothing. Hol land men have Shocking Blue" Tsjechoslowakije is een triest land. waar de postzegels door de kop van Hu- sak tgans» en de fabrieken door de kop van Lenin opgesierd worden en de stu denten een speldje van Dnbcek achter de re ver dragen. Henk van Weizen, Willem de Zwijgerlaan 26. Oegstgeest. Eens was jij, o Moeder Iets schoons op deez aard, Jij wist m'n geheimen, Jij hebt ze bewaard. Eens was je gelukkig, Met man en met kind, Je hebt ons zo innig En teder bemind. Je was ons zo dierbaar, M'n heimwee is groot, Voorbij is het kind zijn, Dat 'k bij je genoot. Waarom moest jij sterven? Je was nog zo jong. Voor jou ging te vroeg Die doordringende gong. Waarom moest jij toch reeds Zo vroeg in het graf? O moeder, die vraag neemt Nooit iemand mij af! Ja. Moeder, ik heb vaak. Nog heel veel verdriet, Omdat jij ons allen, Zo jong achter liet. Jij kan het niet helpen. Dat weet ik ook wel, Waarom onherroep'lijk, Die nodende schel? De doodsklokken luidden, Jij ging van ons heen. Waarom, ja waarom toch? Dat weet er niet één Ach Moeder, nooit krijg ik, Beantwoord die vraag. En blyf ik je missen Tot, ja, tot vandaag. Myn liefde voor Jou, neemt Nooit iemand mij af! Tot dat ze mij dragen Ook daar, naar dat graf. Als God mij dan brengt In het Hemelse blauw. Dan ben ik, O Moeder Voor altijd bij jou! Henny van Egmond-van Egmond Rijnsburgerweg 86, Rijnsburg. Die zachte en toch zo wilde drift, die vreugd en kwelling, tot één heerlijke droom geweven, die vuurvlam die verteert en toch doet leven, waarvan er maar één is, doch in vele soorten en wordt beschreven met nog meer woorden waarvan men denkt dat de eerste de laatste en de laatste de eerste is, welke alleen overwonnen kan worden door te vluchten, en waarover men dicht om z'n hart* te luchten, die vreugd, die een ieder wordt aange boden. die weer doet leven maar ock kan doden, maar die men ook weer meeneemt in 't graf. dat is liefde. Rob Verlinden, Baron van Wassenaarlaan 67, Katwijk Rijn. Stilte Rustig en stil Een overgang van duister zwart naar helder daglicht. Vrede overal op de wereld Gezondheid voor ieder medemens van ons Onze grootste waarde Geluk en liefde vind je overal op deze aarde. Vanaf het ogenblik dat de droom wegscheerde en mijn bewijstzijn terugkeerde Wist ik de waarheid. C. Focke, Langenhorststraat, 3, Voorschoten. Als ik m'n ogen opsla is het zuiverste wit besmeurd bloedrood gekleurd. Op weg naar de waarheid Spreken grijnzende ogen mij aan „Jongen dit hebben er meer gedaan ze zijn allemaal blijven staan". De grote leiders van plastic praten achter gesloten deuren Alleen zij beslissen wat er met jou gaat gebeuren. Als ik m'n ramen sluit voor de monopoly van buiten gooit men modder op de ruiten Zij dulden geen „afgedwaalde" Zy dulden geen „zottigheid" Ook al was ik op weg Op weg naar de waarheid. C. Focke. Langenhorststraat 3, Voorschoten. Gordynen worden dichtgeschoven lampen flitsen aan dikke ogen kyken in spiegels als s-ochtends de gordijnen opengaan stappen zy in dagelijkse uniformen die in het weekend geruild worden de gordijnen schuiven weer dicht en open dezelfde auto's op dezelfde weg als ze anders moesten zouden ze doodgaan aan angsten voor hun nieuwe oude levensstijl Karei van Eek, zonder het zelf Soarlottietraat 13 te weten. Lelden. Zij fladdert heel vrolijk op Vlindertjesvleugels. Zij fladdert maar voort, van de hak op de tak. Het flad'rende leven bekoort en verrukt haar, Het Vlindertje voelt zich steeds op haar gemak. Gans zorgeloos zet zij haar vlucht verder voorwaarts En gaat er ons Vlindertje verder van huis Het leven dat lokt en dat roept en dat boeit haar, O Vlinder kom t'rug, je bent nu net nog kuis! Maar 't Vlindertje stoort niet aan rode signalen, Zij dartelt er vrolijk losbandig maar voort. O vlindertje, jij kan gewoon niet meer stoppen, Jij bent er eentje van dat lichtzinnig soort! Je wilt van het leven te jong gaan genieten, Jij bent er je jaren toch te ver vooruit. En zal straks, wanneer jij volwassen gaat worden 't Niet zo zijn, dat je alles totaal hebt verbruid? En dan na de zucht van dit groot avontuur, Na 't felle genieten van 't brandend verlangen. Komt 't Vlindertje vleugellam thuis op een keer. Heeft zich als een prooi in 't geheim laten vangen. Ze heeft zich in 't heetst van de strijd laten gaan, Ze heeft zich als 't ware te pletter gevlogen Ach vlindertje was toch voorzichtiger geweest. Het heeft er ook dit keerweer niet om gelogen. Het bruisende, lachende, lokkende leven. Heeft jou in de kokende golven gesleurd. Was jij wat standvastiger toch maar gebleven. Dan had er dit allemaal vast niet gebeurd. Laat dit lieve tieners een levensles wezen. Je jeugd is zo mooi en zo goed en zo fijn. Verwacht het maar bidde7id. alleen valt het tegen. Want 't is vaak heel moeilijk, maar mag dat ook zijn. Want liefde en hartstocht, o kind van vandaag! Het kost je vaak strijd en moeite en tranen. Al ben je sojtis zivak. en je iveet het niet meer, 't Geweten zal toch weer een weg voor je banen. Je vlucht dan maar weg, niet wetend waarheen. Een vlucht naar de stilte, in 't eenzame niet. Totdat het daarbinnen weer rust iji je wordt En jij het met andere ogen beziet. En sluit daji je ogen en vouw maar je handen En zeg zonder woorden, ja wat je maar wil' Je hebt dan jezelf vast wel weer overwonnen En alles wordt in je, weer wonderlijk stil. Henny van Egmond-van Egmond Rijnsburgerweg 86 Rijjisburg Z.H. Alvorens we het gaan hebben over de plannen rond de Altona-pagina van het Leidsch Dagblad, eerst iets over de in houd van deze week. Het verhaal over Tsjechoslowakije werd geschreven door Henk van Weizen uit Oegstgeest. Hij heeft in dat land zijn zomervakantie doorgebracht, en z'n ogen goed de kost gegeven. De bluesband Shirt-tail stuurde ons een foto en enkele gegevens over zich zelf. Als er andere groepen zijn in Lei den en omgeving die voor iets dergelijks voelen: graag puntsgewijs een paar fei ten en liefst geen cliché-opmerkingen. De Amerikaanse revolutie in boek vorm een recensie van Joris uit Oegst geest. Kom op naar Troef, als je jong bent en wat wilt doen op één of ander ge bied, maant Troef-lid Emile Miedema. en een stapel gedichten. Na de op merking in de laatst verschenen Alto na-pagina dat de voorraad gedichten was uitgeput, volgde een lawine van poë zie. Naast trouwe inzenders, ook enkele nieuwe namen, zoals mevrouw Van Eg mond die debuteert in de Altona met twee lange gedichten. Overigens dank aan Ingrid, Willum. Rosien. Duke, Jan. Els, Jaap, Ton, Ries en niet te verge ten Marjoleine voor jullie bundeltje, waar we volgende keer wat uit halen. Wat nu de verdere plannen over de Altona (All Together Now) pagina van het LD beta-eft: de redactie gaat de ko mende weken zelf enige onderwerpen aanvatten, om te laten zien dat IEDER EEN op de Altona aan bod kan komen Bejaardenzorg Er gaat een Altona verschijnen over de bejaardenzorg, enkele jongens op de kweekschool in Oegstgeest laten hun gedachten gaan over een artikel, dat de vernieuwing van het onderwijs op de la gere school behandelt, en zo zyn er nog meer mogelijkheden. Als er mensen zijn die een bepaald onderwerp graag behandeld willen zien, laat het dan even weten: Henk de Kat, telefoon 25041 Leidsch Dagblad toestel 21. Onder tussen blijven eigen bijdragen van lezers natuurlijk zeer hartelijk welkom. I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 19