i LES 'T BEST 2e Assistent MEDEWERKER MARKTBERICHTEN de zonwering; specialist KOPER-ALUMINIUM LOOD-ZiNK ACCU'S Nieuwenburg-Leiden Adverteert in het Leidsch Dagblad Leidsche Wolspinnerij N.V. een kantooremploye (m.0fvr.) vr. kantooremploye voor halve dagen LEIDSCHE WOLSPINNERIJ N.V. EEN LENING :rï\ ƒ5 LOODGIETERS EN HALFWAS LOODGIETERS Chin. Ind. Grillroom HOGE RIJNDIJK 126 representatief landhuis grondwerkers straatmakers WINKELPAND ADMINISTRATIEF ASSISTENT ST. BAVO Noordwijkerhout EENGEZINSWONING VERKOOPSTER of VERKOPER HUISVEf heren! Basketbalsters starten sterk Geen medaille op sprint Luitenop in Vlaardi Sundquest Scholte i finale-poi Dus: •«••JE VAN HET! Inlichtingen en inschrijvingen dagelijks bij het bolwerk voor uw bolwerk: ONDERWIJS-INSTITUUT IM.E.A.R. oJ.v. M. van der Horst Herengracht 4 —Leiden Tel. 30660. Officiële - door het I.M.O. erkende - Middenstandsopleiding De volgende week beginnen er weer cursussen! neveda handbreiwol vraagt voor haar kantoren: leeftijd 1620 jaar, met mulo of mavo, kunnende typen en met administratieve belangstelling of ervaring. MET MULO of HBS OPLEIDING en langere kantoorervaring. Vaardigheid in steno en typen. Kennis der moderne talen gewenst. Onze voorwaarden zijn gunstig. Uw sollicitatiebrief met uitvoerige inlichtingen over opleiding, dploma's en praktijkervaring zien wij gaarne tegemoet. AFD. PERSONEELSZAKEN zoeterwoudseweg 3 leiden van de NVB betekent: |\l f Binnen enkele dagen con- tant geld. Bedragen van f500,- tot f9000,-. Aflossing in max. 3 jaar. Geheel schriftelijke behandeling mogelijk. B.v.: 2500,20 in handen, aflossing in 30 x 100,- per maand. Nationale Volksbank: Amsterdam Arnhem Eindhoven Enschede 's-Gravenhage Nijmegen Rotterdam Utrecht Westeinde 10 Mariënburgstr. 10 Kerkstraat 17 Langestraat 11 Riviervismarkt 4 v. Welderenstr. 127 08800 Mauritsweg45 010 Maliebaan 67 030 020- 085- 040- 05420 - 070- 237271 427561 63146 24398 643925 26200 135743 14636 Met spoed gevraagd enige vakbekwame Sollicitaties te richten aan: N.V. LOODGIETERS- EN GASFITTERSBEDRIJF L. H. MULCKHUYSE Jr. Hoofdweg 1181 - Nieuw Vennep - Tel. 025263241 KUNSTGEBITTEN- REPARATIES Sneller, beter en goedkoper Herenkapper C. v. d. MILK, Rijnstraat 58, Katwijk aan den Rijn. OPENING WOENSDAG 16 SEPTEMBER a.s. Iedere dag geopend van 12-14 uur, behalve maan dags. Afhalen van nasi, bami, nasi rames, bami rames, babi, pangang, kip van 't spit, saté, enz. lEDEflE DAG VERS. H.H. Voor regelmatige afname, Interes sante prijzen en contante betaling. Metaalhandel kantoor: Lage Morsweg 6, tel. 01710- 24662. Magazijn: Zijlstraat 6 (by de Zijlpoort) telef. 01710—34083, b.g.g. 01717—3165 (p. Beverwijk) Tevens: Inkoop van: roestvrij staal, grond- en kabelafvallen, nikkel- en tinhoudende metalen. Uitvoeren van: sloopwerken, PABRIKANTEN ELEKTRICIENS LOODGIETERS GARAGEHOUDERS AANNEMERS SLOPERS ENZ. TE KOOP Ligging gunstig t.o.v. Den Haag, Leiden, Amsterdam, aan vaarwater in verbinding met de Kagerplassen. PARTERRE: ruime entree met garderobe en toilet, 3 royale kamers, keuken, bijkeuken en verbinding naar garage; pro visie-, stook- (c.v.-olie) en wijnkelder; EERSTE ETAGE: grote slaapkamer annex badkamer, logeer kamer en 2 kleinere slaapkamers, douche en toilet. Stijlvol trappenhuis. ZOLDERËT.: 2 slaapkamers en enorme zolder, plm. 15.000 m2. grondopp. ged. bebost, blijvend vrij uitzicht. Spoedig te aanvaarden. Prijs op aanvraag. Voor inlichtingen en bezich tigingen: DE HAAS A CO. HAKKAARS Banketbakkerij Herenstraat 4 BOGAARDS Telefoon 23237 vraagt AANK. Ie BANKETBAKKERSBEDIENDE 2e BANKETBAKKERSBEDIENDE 3e BANKETBAKKERSBEDIENDE. 5-daagse werkweek Gevraagd en Hoog loon. Inlichtingen el. 01710-26284 Bij ACTIEF uitzendbureau vindt U een goedbetaalde, bij U passende baan. Hoge uurtarieven. Per week netto uitbetaling Alle sociale voorzieningen. ACTIEF vraagt TYPISTES STENO-TYPISTES ADM. KRACHTEN Bel 01710-32743 of 32744 of kom even langs AALMARKT 4 LEIDEN X UITZENDBUREAU Lid ABU. LEIDEN OEGSTGEEST Door familieomstandigheden wordt voor 16-jarige Athe neum-leerling 4e klas, plaat sing gezocht in gezinsverband. Het liefst daar waar meerdere middelbare scholieren zijn. Tijdsduur plm. 9 maanden. Weekends en feestdagen kun nen thuis worden doorge bracht. Geen bemiddeling of controle van een soc. instel ling. Informaties worden ge geven en verlangd. Condities in overleg. Br. onder no. 50005 bureau van dit blad. Te huur gevraagd in drukke straat of goed punt Graag huur prijsopgaaf onder no.49990. bureau van dit blad. TANDARTS ASSISTENTE of MEISJE ter opleiding hiervoor ge vraagd Brieven onder no. 1426 Adv bur. Rijnland, Johan de Wittstraat 35, Leiden. N.V. NEDERLANDSCHE ELECTROLASCH MAATSCHAPPIJ LEIDEN Onze CENTRALE KWALITEITSDIENST [G.K.D.) verricht MATERIAALONDERZOEK Daarbij wordt o.a. gebruik gemaakt van röntgenapparatuur' Vacant is de funktie van Wij bieden: een afwisselende werkkring in een interessant bedrijf. ■fr opleiding voor onze rekening "fr toekomstmogelijkheden Wij vragent een actieve instelling teamgeest "k L.T.S.-opleiding Leeftijd 21 tot 25 jaar. Inlichtingen kunt u verkrijgen hij onze afdeling Personeelszaken, Zoeterwoudseweg 1, Leiden. Tel. (01710)-41141. BOEMERANG, Breestraat 19 - Leiden Zaterdagavond 12 sept. CARTER MILLONS Aanvang 8 uur. Entree leden f 1, niet-leden f2, Notaris C. J. A. van Loen- houd te Leiden is voorne mens op vrijdagen 18 en 25 september as. telkens nam. 7 uur in het Notarishuis te Leiden publiek te verkopen te Leiden. Het herenhuis met erf en grote achtertuin aan de Zoe- tenvoudsesingel no. 94 gr. 5,85 are, lasten ong. f334,56 p. jaar. LEEG te aanvaarden. Voor huisvestingsvergunning dient zelf gezorgd te worden. Bet. kooppenningen 26 okto ber 1970. Bezichtiging: 15-17- 22 en 29 sept. as. nam. 2-4 uur. Nad. inl. verstrekt gen. No taris Rapenburg 66, tel. 26478. ALGEMEEN DAGBLAD heeft op haar bijkantoor te Leiden plaats voor een Leeftijd omstreeks 20 jaar. Zijn afwisselende taak zal o.a. bestaan uit het aannemen van advertenties, het verwerken van gegevens van abonnees en een kaartsysteem, typewerk, baliewerk en telefoonbedie ning. Hij kan rekenen op aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en een prettige werkomgeving. Ulo-opleiding gewenst. Solliciteren, schriftelijk of na telefonische afspraak, bij de afdeling personeelszaken, WITTE DE WITHSTRAAT 73, ROTTERDAM. Telefoon 010147211, vragen naar toestel 3310. SLEUTELTJES T.V. en radio AWS tv avond en week endservice tel. 23739 tot 22.30 uur. Tevens bieden wij dag- service. x Televtfsie's televlsle's, telc- vlsie's te koop, le en 2e net uitstekend beeld en geluid. Noordelnde 51a, Leiden. Na 19.00 uur. x Bas F banden 15 cm van f 17.75 nu voor f10.80 Postma Disco Shop Pelikaanstraat 25 Sliamrock 18 cm banden spec. aanb. nu f 7, Postma Disco Shop Pellkaanstr. 25 Weltfunk Stereo Pick Up met boxen Ronetle element Van f 229 nu slechts f 159, Postma Disco Shop Peli kaanstraat 25. Aristona radio, met re corder en plck-up aansl. adv. pr. f159 bij ons slechts 129, Postma Disco Shop Pelikaan straat 25. Bas F cassettes c60 6,75 90 f9.75 120 f 12,75 Postma dis co Shop Pelikaanstraat 25 co Shon Pelikaanstraat 25 Postma disco shop is toch ook uw grammofoonplaten leverancier? Diverse goederen en diensten gevraagd Gevr. goede damesfiets Rijnsburgerweg 24 tel. 53905 Gevr. poppenwagen gevel kachel en gaskachel voor slaapkamers tel. 54281. Gevr. beantwoordingsappa- raat l.g.st. tel. 01711-3434. Te koop gevr. klein antiek en alles uit grootmoederstyd br. onder nr. 85863. VENDUHUIS DER NOTARISSEN Donderdag 17 september om 10 uur, publieke veiling van meubilaire goederen w.o. voorkomen: eiken secretaire, eiken heren kamer, Indisch lakkastje en Indisch houten beeld, schilderijen, w.o. van Frederiks, Post en Meuldijk, blauw en gekleurd kastel en vazen, diverse curiosa en klein goed. Kijkdag woensdag 16 september van 10 tot 4 uur. L. J. HOELEN, Makelaar-taxateur en veilingmeester. Het Psychiatrisch Centrum St. Bavo te Noi wijkerhout vraagt voor de FINANCIËLE ADMINISTRATIE een jonge, energieke die in het bezit is van minstens ULO/MAVj opleiding, zelfstandig kan werken en over e kantoorervaring beschikt. Sollicitaties kunt u richten aan de afdeling Personeelszaken van het Psychiatrisch Centrum Tel. 02533-31(1 NEW-LITE Aluminium jaloezieën (Beter bestaat niet) met 20% korting rgatis meten - gratis plaatsen. Vraag vrijblijvend prijsopgave. Telefoon na 6 uur 's avonds 42177 of bezoek ons in de keukenshowroom HANS BONTE, Morsstraot 56 Dag. van 2 tot 6 uur; des zaterdags van 10 tot 6 uur. 's Maandags gesloten. TE KOOP TE LEIDERDORP, HOOFDSTRAAT 238 op eigen grond, zeer mooi gelegen met achteruitgang op het Jaagpad, langs de Oude Rijn, voortuin en zeer diepe achtertuin op het z.w. Koopsom f. 45.000.k.k. Te bevragen bij bouw en aannemingsbedrijf Makelaarskantoor Firma C. MEERBURG EN ZN. Hoofdstraat 177 - Leiderdorp - Telef.01710-22374 GORDIJNSTOFFEN. voor onze ruim gesorteerde SPECIAALZAAK In gordijnstoffen, vragen wij een bekwame Niet beneden 21 jaar. Serieuze kandidaten zullen hier een prettige werk kring vinden tegen een aantrekkelijk salaris. HAARLEMMERSTRAAT 172—174. Grand Hotel Kurhaus HUIS TER DUIN NOORDWI1K AAN ZEE Telefoon (01719) - 2141 blijft het gehele Jaar geopend voor congressen, diners, etc. (behalve gedurende de kerstvakantie) Wij hebben gevarieerd werk voor Jonge medewerkers die zich verder willen bekwamen in de horecabranche. Zij kunnen worden opgeleid tot: LEERLING-RESTAURANT KELNER COMMIS DE RANG DEMI CHEF DE RANG CHEF DE RANG Tevens vragen een KAMERMEISJE I Uitstekend garantie-salaris geboden. Kost en inwoning mogelijk. Sollicitaties aan bovenstaand adres. *r Groot bedrjjf inljgeïi op korte ti in één gebouw, u rbtl" buitenlandse wei ploegendienst, op vol pension. Het pension mj"r klaar zijn, ,b«L' voldoende slaapp. [tre ontspanningsruim ar keukenaccommodi |n[ gesteld is op cc de; etenstijden. De cr geschiedt op bas, contract, met dei van een optie van Gegadigden kuM ven, onder vera prijs en beschiki etc. onder briefm Di, aan het bureau ripi pe TE KOOP in Sasi m de .Rusthoflaan Si vrijstaand vooroo: Jaa Indeling: L-vorm kamer, 4 slaapkam bijkeuken, flinke t tuin. Vergunning van garage. Dit langs van binnen moderniseerd, VRAAGPRIJfca Inl. Woningbum j1 Heereweg 87, Llss 02530—4092, b.gtf. r*s ROTTERDAM/LEEUWARDEN Nederland is de strijd om de Euro pese dames-basketbaltitel goed ge start. De nationale formatie versloeg gisteravond in poule A Hongarije met 6058. Bij de rust keken de Ne derlandse speelsters nog tegen een 2431 achterstand aan. Topscoor- sters waren Els van der Helden 6-0; Els de Groot 0-1; Jenny Witte-Sie- benlist 8-1; Wil van Droog-Voets 214, Carta die Liefdie 3-7 en Ria de Roos-Schouten 5-13. De uitslagen van de gisteravond gespeelde wedstrijden zijn: Poule A: RuslandItalië 8932, FrankrijkPolen 6867, Nederland- Hongarije 6058. Poult B: Joegoslavië'België 115— 56, RoemeniëOostenrijk 86—45, Bulgarije—Tsjechoslowakije 77—74. Boksen De Italiaanse bokser Piero del Papa heeft gisteravond in Frankfort zijn Europese bokstitel in het halfzwaargewicht behouden door de Westduitser Riidiger Schmidtke op punten te verslaan. TER AAR, 11 sept. Groenteveiling. Postelein 20, snijbonen kas 1.701.80. snijbonen natuur I 901.60, idem H 60—60, Idem stek 35, stokprinsesse- bonen I 80, idem II 5060, dubbele stokprinsessebonen 1.20, witte pronk- boneni I 90—1.20, idem II 60—80, aardappelen 1522, andijvie 1928, rabarber 19, stamprinssebonen 1.00 1.20, spruiten A 55, idem B 40, uien 40, augurken B 6070, idem C 50, idem D-fijn 47, idem D-grof 30, idem E 9—11, idem CD I 33. Idem CD II 13 alles per kg., tomaten A extra 3.00 3.50, idem AI 2.903.20, idem B extra 3.10—3.30, idem B I 2.70—3.10 per bakje van zes kilo, sla I 1218, sla II 57, komkommers AA 1825, idem A 1516, idem B 16, bloemkool A I 96 1.07, idem A n 3879 alles per St., peterselie 8, selderij 6 per bo3. RIJNSBURG, 11 sept. Anjers: Witte Sim 14—18. Rode Sim 17—27, Roze Sim 916, Crowly Sim 1017, Dusty Sim 12—20, Arthur Sim 13—21, GY Sim 1823, Keefer Sim 1520, Espe- rance 1622, La Reve 1723, Freesia: Golden Yellow 125—165, White Swan 150300, Rozen: Baccara 1035, Carol 47, Garnette 47, Zorina 812, gro te Chrysanten: Alec Bedser 1623, Mi- goli 1521 .Breitner 1725, Regalia 2330. Diversen: Anthurium 35200, Gerbera 16—65, Colvillei 10—16, Gla diolen 4—15, Lelies 50—125, Liatris 10 —30. Zinnea 200—350, Dahlia 450— 1100, Asters 65—100, Statice 35—65, Chrysanten: Lilian Hoek 7090, Gele Hoek 100—130, Luclda 100—125, Koens Elite 85—100, Gompy 120—135, India napolis 150—180. White Spider 140— 170, Yellow Spider 140—170, Golden Ohrlstal 130—170 ot. ALKMAAR, 11 sept. Kaasmarkt. Aanvoer 30.000 kg. Commissienoterin gen per kg. fabrleksedammer f 3.27, middelbare f 8.82, Gouds© volvette f3.50. Handel: goed. KATWIJK AAN DEN RIJN, 11 sept. Groenteveiling. Waspeen AI 390560, All 260—550, BI 390—600, Cl 390— 490, CII 250350, bloemkool 6 per bak: extra 134—139, I 99—142, II 43 93. 8 per bak: extra 100, I 83107, 11 19—73, 10 per bak I 52. II 48—59. 12 per bak I 3561, II 18, bospeen 21—46, sla I 9—15, snijbonen I 165— 185, II 4080, groene kool 1628, an dijvie 22, breekpeen 130530, peter selie 914, selderie 2330. prinses- sebonen 90100, zaaiuien 1136, krulpeterselie 2022, spitskool 55, spi nazie 6058, tomaten BI 300, AI 295 300. Cl 206, kervel 11, knolselderle 2. Aanvoer waspeen 140.000 kg. bloem kool 14000 stuks. PARIJS (ANP) Op de openings dag van de Europese Jeugdatletiek- kampioenschappen op de fraaie, maar winderige tartanbaan in Co- lombes, hebben de Nederlandse sprintsters net geen beslag op een medaille kunnen leggen. Riet van den Berg en Cora Hofman eindig den in de 100 m-finale op de vierde en vijfde plaats in dezelfde tijd (12,1 sec.) als de winnares van het brons, de Britse Helen Golden. De eerste plaatsen waren voor de Poolse Helna Kerner en de Britse Joan Lynch ln 18 seconden rond. LEIDEN Voor de nlan nale judo-competitie to school Luiten morgenavot d< dingen op de mat tegen M Van Gorsel. Het Leidse uit Hein Rijven, Koos En Kleyn, Sjors den Bolstó Giezen. SAINTE VINCENT (Al wel Henk Scholte als E quest hebben zich bjj biljartkampioenschap 1W teren in Saint Vincent is geplaatst voor de finale? De eindstanden in de zijn: Poule A: Hose (Well) 4 13 Scholte (Ned) 4 14 Aquilera (Spa) 4 33 Poule B: Corin (Bel) 6 33 Spielmann (Wdl) 4 11 Sundquest (Ned) 4 V

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 12