\t si fislJS u J verkoopsiers en/of part-time verkoopsters in de Stadsgehoorzaal, Breestraat 60 te Leiden op: HET MEUBELCENTRUM VOOR DE BOLLEN- EN RIJNSTREEK Levendaal 150-152 - Leiden - Tel. (01710) 25024 CINCINNATI MILACRON adjunkt-hoofd technische dienst I [POT'1 Tg Het hele gebouw met de zijzalen vol met bankstellen, salonmeubels, wandmeubels, eetkamers, fauteuils, Perzische tapijten, karpetten enz., die in 3 dagen tijd voor ongehoord lage prijzen worden verkocht. 49.50 OLGA MATRASSEN N.V. enige nette jongens enige nette meisjes 2 bijrijders. KOFFIEZÊTAPPARAAT Meer verdienen en prettiger werken 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 draaierij slijperij boorderij plaatwerkerij montage eindbewerkingen jjKfltMMM ÉggMn Bestellingen worden alleen tegen contante betaling aangenomen 100,- vooruitbetaling en de rest bij aflevering aan huis Alle aankopen worden keurig en gratis onder volle garantie met een door ons getekend garantiebewijs bij U afgeleverd. U zult verbaasd staan over de prachtige meubelen, zowel in modern als in klassiek en eiken, die nu alleen in deze 3 dagen fabelachtig goedkoop zijn Kom, zie en overtuig u HEEL VEEL KOOPJES verrassingen wachten u in de Stadsgehoorzaal te Leiden U valt van de ene ver bazing in de andere Kom vlug, kijk goed en koop snel! voor 'n ander DESSO KAMERBREED TAPIJT nu voor Us zeer gewaardeerde grootafnemer van de De»so ijtfabrieken, hebben ze ons met 'n enorm koopje willen verwennen. Dit mooie extra sterke nyfon hoogpool huiskamertapijt gebruiken we nu 3 dagen op de vloer van ow in de Stadsgehoorzaal. Daarna wordt 't afgeleverd iet eerst besteld heeft. Normale prijs 99.p.m. gen gebruik voor slechts f 49,50 p^n. kamerbreed, opmeten en vlug bestellen - Na donderdag 2 uur n.m. HANSENSTRAAT 71—77 LEIDEN heeft plaats voor voor diverse werkzaamheden, in FABRIEK EN EXPEDITIE. voor diverse werkzaamheden. Leeftijd 15—18 jaar. Hoog loon. Zomer- en wintervakantie. Aanmelden dagelijks van 96 uur bij de bedrijfsleider. voor kantoren, cantines en bedrijven. Een van de meest verkochte apparaten is de CORY, volautomaat, voor het zetten van 10 tot 40 kopjes, prijs f 245,ex. b.t.w. Wij nodigen U uit eens een kijkje te komen nemen in onze showroom. SCHOONDERGANG MARE 65—67—70 Leiden TELEFOON 01710—220251 bij BRONS voor: ,(r Vraag snel inlichtingen aan de zaak: BRONS Botermarkt 18, Leiden Krispijnseweg 68, Dordrecht Markt, Gouda. FILIALEN DOOR HEEL NEDERLAND R0TTERDAMSCH ZEEHOSPITIUM Oieplassenweg 17 Katwijk aan Zee De Stichting Rcrtterdamsch Zeehospittorn zoekt voor haar ziekenhuis (250 bedden) een die na een inwerkperiode het huidige hoofd, in februari 1972 met pensioen gaande, zal kunnen opvolgen. Voor deze funktie denken wij aan iemand op LLT-$.-fweaw of werktuigkunde. Te zijner lijd zal zijn taak bestaan tjjtz supervisie van ee zorg voor ge- bouwen, installaties en inventaris leiding geven aan het personeel, thans bestaande uit 10 personen kontrole op het aan derden uit bestede werk de direktie adviseren omtrent tech nische zaken. Bovendien zal hij bereid moeten zijn. zo nodig, zetf mede te werken en in het bijzonder goed met mensen moeten kun nen omgaan. Hem wordt de gelegenheid geboden om klein tekenwerk te doen. Tekenkamer is aanwezig. Geboden wordt een zelfstandige werk kring onder supervisie van de econoom- adrrmvstrateur Het salaris zal worden vastgesteld naar leeftijd en ervaringen nader (Verleg. Schriftelijke sollicitaties te riditen aan de econoom-admeêstrateee, o£ bovenver meld adres. Cincinnati Milacron N.V. Fabriek van gereedschapswerktuigen Vlaardingen De toenemende vraag naar onze gereedschapmachines zowel in ons land als op de internationale markten betekent nieuwe mogelijkheden in ons bedrijf voor vakbekwame medewerkers. Op korte termijn kunnen wij mensen plaatsen, die plezier beleven aan hun eigen persoonlijk vakmanschap in de volgende bedrijfsafdelingen (revolver- en centerbanken) (vlak-, rond- en universeel machines) (radiaal- en ponsband bestuurde machines) (alle bewerkingen licht plaatwerk) (bankwerk-, machine- en elektromontage) (lakspuiterij, afmontage) Bent u minder ervaren of ligt uw bekwaamheid op een ander vakgebied, dan bieden wij u uitstekende ontwik kelingsmogelijkheden door bij- of omscholing in een met u te bespreken vakrichting. Ook dan begint u met een goed salaris nl. plm. f 840,- per 4 weken, als u 24 jaar of ouder bent. Voor vakmensen ligt het salaris tussen f 880,- en f 1000,- per 4 weken. Bij werk in onze twee-ploegendienst wordt dit salaris aanzienlijk hoger. Jonge vrouwen die belangstelling hebben voor werk in onze goed ingerichte produktieafdelingen (bijv. klein mechanisch werk of elektromontage) bieden wij dezelfde mogelijkheden als mannelijke medewerkers. Kom daarom eens op bezoek. Elke werkdag bent u welkom van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags. Bovendien tussen 7 en 8 uur 's avonds op de vrijdagen 21 en 28 augustus. Wilt u een persoonlijke afspraak voor een bedrijfsbezoek maken schrijf dan even een briefkaart aan onze Afdeling Personeelszaken, postbus 98 te Vlaardingen. Wij schrijven m direkt terug. W kunt ons ook opbellen. Ons telefoonnummer is 010-347944, toestel 338. Ons bedrijf is gemakkelijk te vinden, het ligt 5 mmuten gaans van het station Vlaardingen- oost in de richting Schiedam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 6