VERONICA PELICANO. 't KARREWIEL WAS AUTO MATEN TIJDELIJK 50.-GOEDKOPER FOTO N. V.D. HORST N.V. ASSISTENTE OMEGA BOJA LEIDSE VOLKSUNIVERSITEIT ORGELCONCERT ittlMllllllllllllHIIUIB Dynamic De geboorte van een nieuw horloge VAN R0SSUM DU CHATTEL DRIESSEN E. J. Roelants A. van Luijk JEUGDIGE WERKNEMERS 1 JARIGE MIDDENSTANDSCURSUS Handelsopleiding AKKERMAN DANS- SEIZOEN VAKBEKWAME ZETTER DRUKKER en/of DRUKKER ENERGIEKE 65 plus WERKNEMERS wolfslag Wr Aardappelbericht! -m\ vrij huis met garage ALS COMBINATIE TIJDELIJK 449.- GEMEENTE LEIDEK' GASFITTERS Van der Luit Schüinnfcberhuis HOTEL-RESTAURANT Steenstraat 55 Leiden liuishoudshow WASSERIJ 5PR0NK a. meisjes b. gehuwde dames WINKELPANDEN Familieberichten De heer en mevrouw Gijs- man-Kruidènier geven met vreugde kennis van de ge boorte van hun dochter MARGIEN ELISABETH Leiden, 19 augustus 1970 Hogewoerd 125 GEVRAAGD DROGE OPSLAGRUIMTE ong. 100m2. Liefst centrum Leiden. Brieven bur. van dit blad ond. no. 48311. Op 21 augustus hopen onze geliefde ouders en groot- ouders J 1 PIJNNAKEN M. PIJNNAKEN—LABORDUS de dag te herdenken dat zij 50 jaar geleden in het huwelijk traden. v. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wens van hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkin- 7 deren. ,4 Leiden, 19 augustus 1970. g Leuvenstraat 18. Voor de vele blijken van medeleven, betoond na het over lijden van onze lieve vader, behuwd- en grootvader CORNELIS JOHANNES GOTTENBOS, betuigen wfj onze oprechte dank. Leiden-: A. C. GOTTENBOS A GOTTENBOS—VAN DELFT en kinderen Ter Aar: G J. GOTTENBOS 6. P. GOTTENBOS LAGENDIJK Augustus 1970. prabo leiden boekhouden duits duits en gels opleiding voor praktijkdiploma conversatie diploma spreekvaardigheid lessen in rembrandt-lyceum J fnl.: w. de greef leiderdorp tel. 32532 Vrijdag 21 augustus, 20.15 uur. Pieterskerk door Haite van der Schaaf, m.m.v. Simon Koeten hobo. Werken van Sweellnck, Teleman. Bach e.a. Toegangskaarten a f 1,75 voor inschrijvers van K, en O en k I 2.25 voor niet bij K en O-ingeschrevenen. Kaartverkoop bij: Bureau van K. en O.. Oude Ve6t 46 en op de concertavond aan de kerk. OMEGA HIELD REKENING MET 1 1De vorm van de poU 2. Waterdicht als een onderzeeër 3. De wet van de zwaartekracht 4. Het menselijke waarnemingsvermogen 5. Tegemoetkoming aan de speciale eisen die de huid stelt. OFFICIAL AGENT BREESTRAAT 96 LEIDEN ARTS AFWEZIG van 90 augustus tot en met 20 september. De overig? huisartsen nemen waar. ARTS AFWEZIG van zaterdag 22 augustus tot en met zaterdag 12 september. De aanwezige huisartsen nemen waar. Wij vragen: voor de MACHINALE FABRICAGE van pallets en kisten (leeftijd 15 tot en met 18 jaar) HOOG LOON Aanm.: voor de paliet fabricage, Hoge Rijndijk 329, Zoeterwoude, tel. 01710-33591. Aanmelden: voor de kistenfabriek: Industrieweg 2, Voorschoten, tel. 01717-3768. Inlichtingen en aanmelding ELKE AVOND van 7—9 uur (De cursus start de eerste helft van scpl.) WITTE SINGEL 57A - LEIDEN - TELEFOON 34057 1970—1971 Inschrijving dagelijks van 1022 uur PROSPECTUS OP AANVRAAG DANSINSTITUUT ALPHENAAR Sïeenschuur 15 - Leiden Tel. 01710—22582 DANSINSTITUUT A ALPHEN BRR «CÖISCHUUR -15 LEI OEN TEL 01710 2I5&2 De N.V. RUTGERS, een reeds jaren bestaande handels drukkerij met een zeer gevarieerd orderpakket, zoekt een Wij verwachten van hem. dat hij in staat is onze H.C.A.'s en H.D.A.'s vakkundig te bedienen. Wij stellen daar een zeer afwisselende en prettige werkkring tegenover, waar vakkennis en enthousiasme wordt gewaardeerd met een goede salariëring en prima sociale voorzieningen. Belangstellenden wordt verzocht contact op te nemen met de N.V. RUTGERS, afd. Personeelszaken, Galgewater 22, Leiden. 1-27 Volt (omschakelbaar) naar 220 Volt PHILIPS en UNILUX reeds v.a. f 598. GARANTZAAK KRET TeL 26415 Nieuwe Rijn 41 - Leiden Voor onze PRODUKTIEAFDELING PALLETS vragen wij enige Dagelijks aanmelden Hoge Rijndijk 329, te Zoeterwoude Telefoon 01710—33591. zegt maar steeds: goede schoolvulpennen. Dus ook PELICANO koop je met nog 20 ANDERE SOORTEN bij je vertrouwde vulpenadres: BREESTRAAT 145 LEIOEN TELEFOON 23211 Eerst even naar Dump 7 INTERTOP Uitzendburo HERENSTRAAT 60 Telefoon 34533 vraagt typistes boekhoudmachinistes vakantiehulpen. caissières. Lager in prijs. Kwaliteit beter! Zeeuwsche Bintjes 25 kilo voor f 8,50 Prima Eigenheimers 25 kilo voor f 9, Gratis thuisbezorgd. Let op: wegens 5-daagse werkweek met ingang van 31 au gustus, iedere maandag gesloten. A Zandvliet Jr., Haven 26. Telefoon 24501—22700. TE KOOP RUIM Katwijk aan Zee bij de Boulevard. Brieven onder nummer 48302 bureau van dit blad. UW VAK/ANTIEFILMS RETOUR KOOP DAN EEN FILMPROJECTOR I BAUER Tl met zoomlens en stofkap. f 424 f 39.75 f 49,75 VAN f 424,— voor f 374,— Ook leverbaar als combinatieverkoop: BAUER Tl Projectietafel met 2 grote bladen Projectiescherm glasparel op statief f513,50 Demonstratie bij Leidens grootste foto-speciaalbedrijf DOUZASTRAAT 22-24 LEIDEN Tel. 01710—24702—43657 FOTIEK Vijfmeilaan 9 Zuid-West Tel. 01710—20719 A b'.et Bij de Stedelijke Fabrieken van Gas en Electriciteit is voor Begrafenis onderneming Leiden, Haagweg 31 Tel. 01710—23574 Wassenaar, Deylerweg 127 Tel. 01751—2436 Katwijk, Boulevard 48 Tel. 01718—13477 Crematies - Transporten P. de Gruyter en Zoon N.V. Lange Voort - Oegstgeest Telefoon 54285. W(j vragen VERKOOPSTER vleeswaren en/of gehuwde dames voor halve of hele dagen. SKAI, 140 cm. br. f6,75 p.m. TAFELZIJL, div. kleuren Extra aanbieding van MATRASSEN, pracht ruit- dessin 80 x 190 x 10 cin. f 39,75 DAMAST f29,75. Ook naar afwijkende maat gemaakt POLYETHER voor bank, boot en caravan. ROTAN DEKJES. etc. Morsstraat 41 - Tel. 24133 Onderoannnemer zoekt contact met huisbaas of particulier die voor mij een huis heeft om zelf te gaan bewonen. Ik ben genegen om het van onder tot boven te verbouwen en op te knappen. Slechte schoorsteen of dak geen bezwaar, moet wel leuke buurt zijn. A. VAN MASTRIGT, Margrietstraat 11, Warmond Telefoon 01711—3337. Modemagazijn VINKE HOOGSTRAAT 1—3, vraagt HULPVERKOOPSTERS THUISNAAISTERS LEERLING VERKOOPSTERS, DAME voor de huish. dienst. Sollicitaties dagelijks bij de bedrijfsleider van 1016 uur. Oud-Hollandse zaal voor Cw receptie en/of diner. - Op aanvraag zenden wij U gaarne onze suggesties voor Uw Huwelflksdiner. Tafelreservering: tel. 01710-22509 of 31851 Na de luciferdoosjes, welke u gratis ontvangt bij uw sigarettenleveran- cier verstrekken nu de onderstaande zaken vanaf morgen gratis een mooie Leidato fiets/autowimpel aan hun klanten: Fa. Anka-Plastichuis, woonboot Witte Singel, Leiden. G. H. Blikman „De Kleurenhoek Bachstraat 546, Leiden. Foto-film Klein-Breestraat 141, Leiden. Foto-film Jan Wolfslag N.V., Breestraat 123, Leiden, Haarlemmer straat 102. De Gouden Sleutels, Haarlemmerstraat 220, Leiden. Het Houtcentrum, L. J. J. v. d. Steen, Levendaal 1 39, Leiden. Fa. Hartwijk en Zoon, Hogewoerd 1 63, Leiden. Fa. A. J. van Haasteren, Oude Rijn 92, Leiden. Gé Hofenk, Haarlemmerstraat 66, Haarlemmerstraat 221, Leiden. N.V. Imenexco, Hoge Rijndijk 25, Leiden. Fa. H. Janse, Haarlemmerstraat 1 29, Leiden. De Kastenspecialist, Hoogl. Kerkgracht 49, Leiden. Van der Klugt N.V., Haarlemmerstraat 200-258, Leiden, Raadhuis straat 247, Van Mandersloosstraat 1 00, Alphen a. d. Rijn. Fa. W. J. Laman, Donkersteeg 8-10, Leiden. Lewenstein naaimachines, Maarsmansteeg 8, Leiden. Reisbureau Metaal, Herenstraat 1 9, Leiden. De Nie centrale verwarming, Herengracht 1 16, Leiden. Fa. Jan de Nie, Kort Rapenburg 1 0, Leiden. Oudshoorn en Van Egmond, Kanaalstraat lRijnsburg. L. H. Palm v/h Swaak, Haarlemmerstraat 250, Leiden. Ton Rijsbergen, Maresingel 64, Leiden. Slijterij 't Veertje, Utrechtse Veer 24-25A, Leiden. „Style" Parket F. van Leeuwen, Oude Singel 104, Leiden. Velo wasmachine Mij. N.V., Breestraat 1 43, Leiden. Fa. Van der Wiel, Nieuws Rijn 62, Leiden. Fa. Sam van Weesel en Zoon, Hogewoerd I 12, Leiden. Fa. J. van Zijp Zonen, Haarlemmerstraat 279-295, Brahmslaan 16- 1 8, Leiden. vraagt voor de middaguren. Aanmelden iedere werkdag. WASSERIJ SPRONK. Witte Singel 14, tel. 43341 Vereist is tenminste het diploma L.T.S. Het bezit van het diploma Gawalo strekt tot wai velin*- bn Tooi Afhankelijk van leeftijd, bekwaamheid en ervi D'n indeling mogelijk in de salarisgroepen 4, 5 loongroep 4: maximum f 804,71 per maand; loongroep 5: maximum f 856.08 per maand; loongroep 6: maximum f 922.66 per maand. De premie AOW'AWW komt voor rekening vai Jj? gemeente, die voor de ziektekostenverzekering haar ambtenaren is aangesloten bij het I.Z.A.-I^uns Holland. Vakantietoelage 6%. Gunstige spaar- en studiekostenregelingen zjjofiK toepassing. Schriftelijke sollicitaties, met vermelding van nummer] zenden aan burgemeester en wethouders, Stadhuis. en. ,2 en t ooi anc te del n lam Te koop centrum Leiden twee ineenlopende voor vele doeleinden geschikt. Inlichtingen: telefoon 32625. Managerendcentrum „DE BAAK" van het Verbond van Nederlands! Ondernemingen te Noordwijk aan Zee dat een groot aantal cursussen geeft in een eigen hotel, zoekt voor dij financiële administratie een De werkzaamheden omvatten. Controleren en beoordelen van binnenkomende rekeningen van hotel-restaurant en cursussen. coderen van zeer gevarieerde boekingsstukken. bewaken van debiteur-rekeningen periodiek vervaardigen van saldi-lijsten. De taken kunnen slechts goed worden vervuld als men een Mav^ (mulo) of overeenkomstige opleiding heeft gehad en over enige boek*] houdervaring beschikt. Sollicitatie te richten aan ons hoofd van de administratie, per adri „De Baak", Koningin Astridboulevard 23, Noordwijk aan Zee. Voor nadere mondelinge inlichtingen, telefoon 017193641, toestel 121

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 4