niemeyer% gala 400 daar kun je de hele voetbalclub wel koffie van schenken AllliElt N.V. SIERA RADIO Ervaren MACHINEBANKWERKl N.Y. KORTHOFAH EN MORGEN GAAN WE NAAR DE STADSGEHOH Bonen en snefffltermafing Gala 400 gram, lekker voor koffie-teuten. administratieve medewerkers VOORRAAD-ADMINISTRATEUR EXPORT HOUSE, BEZUIDENHOUTSEWEG 161, DEN HAAG. TEL. (070) - 6141 Voor onze kleine gespecialiseerde fabricage-afdeling vragen wtf een TAAKOMSCHRIJVING het aanmaken van kleine series of enkele stuks van onderdelen op frees draaibank. GEBODEN WORDT: bruto salaris tot f 1.000,per maand met periodieke verhogW f] 6% vakantietoeslag, 15 dagen vakantie, gratificatieregeling, reiskostenvergoeding, werktijden van 8.3012.15 uur, 13.00—17.30 uur functie op afdeling met 6 medewerkers. Sollicitaties schriftelijk of mondeling na telefonische afspraak te richten aas DUBBELE BUURT 8—28 - POSTBUS 23, TELEFOON: (01718) 71845*. Vli 'R°tt '61, c .'«CL) '•hum We hebben altijd gezegd, dat n met Gala 400 een week kunt doen. Dat is ook waar. Tenslotte zit er 400 gram in zo'n vacuumpak. Maar als u een beetje gaat pronken met kopjes brandverse koftie, tja dan kunt u aanloop verwachten. En dan kon het wel *ns zijn dat h maar 5 dagen met een pak doet in plaats van 7. 811 De Nederlandse ADLER Fabrieken N.V. behoort tot de Triumph-ADLERnei groep in Duitsland. In onze bedrijven te Leiden en Cuyk worden groti aantallen schrijfmachines vervaardigd Voor onze afdelingen Fabrieksadministratie en Kalkulatie te Leiden vragen wij twee gevorderde an Gedacht wordt aan jongelui, die in het bezit zijn van het praktijkdiplom^ Boekhouden, eventueel studerend voor het diploma M.B.A., die ambit eic hebben voor een interessante functie bij een produktie-bedrijf. Leeftijd plm. 22 tot 25 jaar met salarismogelijkheden van f 700,iJtve f 1.100 per maand, afhankelijk van ervaring. Zij, die belangstelling hebben voor deze functie verzoeken wij hun sol citatiebrief te richten aan de Afdeling Personeelszaken van de Nederlandse ADLER Fabrieken N.V. ROOSEVELTSTRAAT 20 TE LEIDEN. De nadruk van de werkzaamheden ligt voornamelijk op de voorberei ding resp. controle van alle gegevens die de voorraden doen muteren. Minimumeis: praktijkdiploma boekhouden (studerenden voor M.B.A. genieten de voorkeur) en enige jaren administratieve ervaring. Geboden wordt een werkkring met zeer goede toekomstmogelijkheden in een dynamisch bedrijf. Serieuze kandidaten tot 27 jaar kunnen schriftelijk of mondeling sol liciteren bij onze afdeling Personeelszaken. Voor onze export-onderneming van elektronische artikelen, vragen wjj een

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 18