Gaat Monsere naar Willem II? en Henri Buitenzorg Gimondi: geen 'bod' Merckx liet lang zich wachten Gronings protest bij KNVB Vporp Vrin From ra W Semiprofs starten competitie Toto-tips UEFA stelt strenge straf in vooruitzicht STOPPEN - DOORGAAN - BUITENLANDSE PLOEG Belg komt in hoos Honselersdijk pas om lalf een startgeld (f 8500) verdienen 5 ENQUETE VOOR HOOFD KLASSE Annita Smith geselecteerd Bobby Moore was slachtoffer Katwijk na rust naast ASC: 1-1 'j< 1 Pupillentoernooi Voetbaltoernooi van T Fetertje Uitzendi ng voet ha Iflitsen WOENSDAG 19 AUGUSTUS 1970 PAGINA 11 LEIDSCH DAGBLAD SPORT - LEIDSCH DAGBLAD - SPORT - LEIDSCH DAGBLAD - SPORT - LEIDSCH DAGBLAD - SPORT - LEIDSCH DAGBLAD - SPORT - LEIDSCH DAGBLAD Koersen Hilversum AMERSFOORT (GPD) Nog steeds is niet bekend of Willem C/Gazelle zijn wielerploeg blijft ""sponsoren. Drie mogelijkheden bestaan er: stoppen, doorgaan of iet formeren van een buiten- andse ploeg, waarbij het oog is jevallen op wereldkampioen ilonseré. pas op dinsdag 25 augustus a.s „ordt er een definitieve beslissing J enomen. Dan gaan namelijk de he Hi en Oeps i Willem II). Breukink <Ga- ielle> en ploegleider Ton Vissers om tafel zitten om te praten wat men het nieuwe wieier)seizoen zal doen. Het al of niet doorgaan i langt grotendeels af van het markt- nderzoek dat de fabrieken in J tonkrijk hebben ingesteld over de (zet van hun artikelen. Valt deze pUbliciteitsman P. Liesker (Willem beschouwd en dit zou zo ontzettend i paling niet. geldt. We hebben al op blijven. Lukt dit niet dan voelen we eslissing negatief uit. dan is de kans ij,jg ^oor het wereldkampioen- veel kosten (sociale lasten met zich de buitenlands? markt rend geke- er wel wat voor om een andere tak jjzonder groot dat Willem II Gazel- schap in Leicester een beetje op de; brengeni dat het haast onmogelijk is i ken. en hebben contacten gelegd met van sport te gaan sponsoren Bij- EREDIVISIE voor wat. betreft de wielrennerij achtergrond geraakt. Op 1 januari om door te gaan We denken dan o.a. de Belgen Pintans en Mens ré. voorbeeld motorrijden, want daar zie ExceiSjor_Az 57 »at stoppen. a s verandert de situatie. De wiel- eerder aan het formeren van een wereldkampioen op de weg 1970. De ook genoeg publiciteit in", aldus de ,pe gehele affaire aldus tweede rervners worden dan als werknemers buitenlandse ploeg waarvoor de«e be- besprekingen met hen zijn in ver ge- heer Liesker. VILLA D'ALME (AP) De Italiaanse wielrenner Felice Gi mondi. die in de strijd om het wereldkampioenschap op de weg voor profs derde werd. heeft gis teren ten stelligste ontkend dat hij de Belg Jean-Pierre Mons°ré 500.000 Belgische frank 38.000 gulden zou hebben geboden om hem de wedstrijd te laten vin nen. Volgen* het Belgische blad ..Les Sports" had Monseré. die wereldkampioen werd. gezegd dat Gimondi hem dit aanbed had gedaan tegen het einde van de race. „Dat- is volledig on waar". aldus Gimondi ..Ik heb de Belg absoluut ge^n geld ge boden Bovendien spreekt hij Vlaams, wat ik niet versta en niet. spreek. Ik begrijp niet waarom hy zo'n ontzettende leugen heeft verzonnen". Gimondi verklaarde dat hij Monseré, die in de kopgroep zat. gezegd had dat het zyn plicht was om van tijd tot tijd de lei ding te nemen. En dat Ixy niet aan het wiel van de anderen mocht blijven hangen. ..Maar dit was het enige gesprek dat ik met Monseré had", aldus Gi mondi. HILVERSUM Wagenaar ir. ze- Erica, die naast de leidster kwam vordert! stadium We kunnen echter „ehalve met Jacob B en doch in de hitte van het gevecht nog niets definitiefs zeggen alvorens Ho[nal in de hoofdnum- door het stek sprong, waardoor een de unslag van de -5ste augustus be- h(rft deM m,t ca. verrassende Ereprijs .Bakkeri tweede kPnd ls deau gekregen In de Grote Prtjs der werd aohter de ut 1-22-5 triomferen- 9 Wat gaat cr met Ton Vissers ge- Merries gaven Filippine. Ereprijs en de Eronica. De foto moest over de vol - beuren als juilie stoppen? Hibma A lang de toon aan. Kort voor gende drie plaatsen beslissen. waar- Ja" z°et Liesker Visser is een de laatste bocht nam Eronica de kop. uit bleek dat Fillette Six derde was goede 'vriend van Lomme Driessens. doch kreeg halverwege de rechte lijn geworden vóór Entry Volann en Es- Maar wa, deze laatste gaat doen kaal »evtge verduren v« blj ook nog met geen mogelijkheid ge- ..egd worden. Stopt Willem II Gezel- Ie dan is Vissers natuurlijk vrij om te staan en te gaan waar hij wil. Blijven we echter doorgaan, dan ligt het in de bedoeling om een paar ploegleiders in dienst te nemen Wie i kan ik nog niet zeggen". Gaan jullie je helemaal uit de wielrennerij terugtrekken by een j eventuele stopzetting? ..Nee. dat kan ik niet zeggen. We willen wel graag in de wielrennerij I1 ,V HONSELERDIJK (ANP) „Mensen, nog twee minuten, en(i n starten we. Mèt of zónder Merckx". De schorkelige spea- r was ten einde raad. Twee uur was de start van de beroeps- ade van Honselersdijk gisteravond al uitgesteld. Twee uur, n i, larin de ontevreden menigte Westlanders op het drukste jment circa 25.000 in getal er langzamerhand van door- ongen raakte dat het grote gebeuren, de 80 kilometer wed- ijd voor professionele grootheden als wereldkampioen Mon- ré en Tourwinnaar Merckx, wel eens niet door zou kunnen LEIDEN De op initiatief van de districten West 1 en 2 gehouden en quête onder de 73 eersteklasse-ver- enigingen van het zondagamateur- voetbal, met als „hamvraag" het al of niet instellen van één of meer hoofdklassen, heeft het volgende re sultaat opgeleverd: Twee verenigingen verklaarden zich voorstander van het instellen van één hoofdklasse. 15 clubs zouden wel hun flat willen geven aan twee re gionaal ingedeelde hoofdklassen en 22 eersteklassers spraken hun voor keur uit voor drie hoofdklassen. Totaal dus 39 voorstanders voor één of meer hoofdklassen. Drieëndertig verenigingen gaven als antwoord, al dus Nederlands Voethal. de huidige situatie te willen handhaven; San- derbout was de enige club die niet reageerde. Wat de Leidse clubs betreft: UVS en Roodenburg verklaarden zich voorstander van het instellen van twee hoofdklassen, Lngdunum van drie. Telstar—Sparta Volendam—FC Twente DWSPSV ADO—NAC MWHolland Sport NEC—Ajax Go Ahead—Haarlem Feijenoord—FC Utrecht '19 aug.) EERSTE DIVISIE GVAV—Blauw Wit SC Cambuur—HVC De GraafschapSVV Wage rung enDFC Willem II—Vitesse Helmond SportFSC HeraclesHeerenveen FC Den Bosch—Veendam TWEEDE DIVISIE RCH—Gooiland EDO—AGO VV De Volewfjckers—PEC LimburgiaNOAD BaronieRoda JC EindhovenSC Drente RBC-VW Hermes DVSFort. VI. DEN HAAG (ANP) Aan de Ne derlandse zwemploeg, die naar de Europese kampioenschappen in Bar celona gaat. is alsnog toegevoegd Annita Smith (GDZ) op het num mer torenspringen. Dit op grond van haar prestaties in de vierlandenwed- strijd. die zaterdag en zondag in Utrecht is gehouden. Mariette Dom- mers en Eljo Kuiler hadden reeds eerder hun selectie afgedwongen Voor deelneming aan de kampioen afwezigheid van Fire Bird W een bekeken zaak voor Henri Buitenzorg Zeer sterk was echter de slotaanval van Beachcomber «Vóórhaar), die Henri het vuur na aan de schenen legde en dichtbij eervolle tweede werd vóór Alchimist, wiens kansen door een fout sterk waren geredu- oeerd. I De surprise kwam deze avond van de zijde van Gregorius «Kamerbeek' die de favoriet Heidepark en Gerda Kraan na een pakkend eindgevecht in 1.27.2 het nakijken uaf. waardoor het trio. op een „daalder" na. 1000 gulden opleverde. UITSLAGEN. LeeuwerikpriJs: 1 Ixklt (L Schoon hoven Jr) (1.25.412. Ivanovna Hea ther 3 Hirold Holland la Toto w. 5 10.'pl. 1 40. 1.20, 1 40. kop. 4.20. cov. 4.10. trio 58.90. Lassieprijs. 1ste aid 1 Jacoh B (J. Wagenaar Jr) (1.30.5). 2 .Terollmo. 3. Jolanda Hanover. Toto w. 1.60. pl. 1 20. 1 80. 1 50, kop. 7 70. cov 7 10 Levelprijs: 1 Gregorius (H A F. Kamerbeek1 27 21.2 Heidepark 3. Gerda Kraan Toto w. 38 40. pl 3 70. 1 40. 1.70. kop. 8.50. cov. 4.80. trio 998.60 L&tonapnjs. Ie aid 1 Ineke Ha nover (K- Woudstra) (1.27 8). 2 litis Hollandla. 3. Iris Zorgenest Toto w. 1.90. pl. 150. 2.—. L90. kop. 9.20. cuv. 6. Langloperprljs1 Hofnar (J Wage naar Jr» 1M 212 Fleche. 3^ Punny 1 Guy Toto w. 2.00. pl 1 40 2 20. 3.30, I kop. 6.j0. cov 5.60 Grote Drijs der Merries 1 Eronica I vV (J Wagenaar Jr) (122.5), 2. Ere- oriis. 3 Fillette Six. Toto v. 2 10. pl 1 60. 2 60. kop 7 60. cov. 9.50. trio 159.00. Laesleprljs. 2de afd.: 1 Jolltha d'Aster (K Woudstra) «1.276) 2 Jcannlne D. 3. Jackie Moore. Toto w 4 20, pl 1 80. 1.40. 1 90. kop. 610. cov 4 50 Llesbetbprijs 1 Henri Buitenzorg (J Wagenaar Jr.) (1.24.2). 2 Beach comber, 3. Alchimist. Toto w 1.10, pl. 1.10. 1 40. kop. 4 80. cov 4 10 Llberlaprijs 1. Hornblower (B de Vries) (1.23.9). 2. Hazleton B. 3 H-»a Alkestls VE Toto w 3.20. pl. 150. 120. 1.50. kop. 5.90. cov 3 90. trio 34.00 Latona-prljs. 2e afd 1. Ilona S «P. M Smit) (1.31.9). 2. Ivoor S. 3 In- neke Pluto. Toto w. 12.60. pl 2.50. 1 30. 1 70. kop 17 00. cov 3 80. Totallaatoromzet f 274.258 00 voor deelneming aan de kampioen- schappen zijn de springers Ton van V 'A 11 POTTl 1) I Ol Oudheusden en Hans Fe is terugge- T 1 terugge trokken. Beide springers waren van mening dat zij in Barcelona niet tot prestaties kunnen komen, die een uitzending rechtvaardigt. KATWIJK Katwijk en ASC hebben gisteravond in een vriend schappelijke wedstrijd de punten ge deeld. De Oegstgeestenaren namen in de eerste helft door Jan Holland de leiding, maar slaagden er toch niet in die voorsprong te behouden De Katwijkse zaterdagvoetballers Getjede zevenjarige dochter Joop Zoetemelk namens de direc- bleken na de rust duidelijk over een van Feijenoords maestro Willem tie van AhoyVan Hanegem een betere conditie te beschikken. Hal- wan Hanegem zal in het vervolg j fietsje aan. verwege de tweede helft zorgde Arie rondjes kunnen draaien op een Beide „vedettes" poseerden la- van Beelen na een pass van Kees blinkend racefietsje. Tijdens een chend voor de nog lege tribunes. Remmelzwaal voor de verdiende ge- ipubliciteitsbezoek van een aan- tal sportprominenten aan het in aanbouw zijnde Rotterdamse Sportpaleis bood Tour-revelatie lykmaker (11). 12 3 c# h stunt, die de organisatoren 7de'1 gedacht om de Belgen tijd aan de start te krijgen Mnkelijk op hal) elf bepaald kefc zo waterdicht. Na een cri- fam in de Belgische plaats Bil- dat volgens een officiële aan dring om zeven uur begon. N lfl kn Merckx. Monseré, Roger Vlaeminck en Godefroot naar Zuidlimburgse vliegveld reizen om comfortabel met vliegtuig naar Zestienhoven 'agen te worden. tvaJ lag i drie inde Een door de vermoeidheid „ge tekende" Eddy Merckx vraagt het boe-geroep in Honselersdijk te danken heeft Mini-ronde i Aangezien de gemeente vergunning ronde van Honselersdyk geen sprake meer zijn. Maximaal twintig kilo meter kon er nog gereden worden. et liep allemaal anders. Men be- t in Bilzen toch pas opi half bwii te vangen. Toen MerckxV»llér"G«rtèfrööi wlst"dèxr nachtelijke minironde vrij gemakke lijk op zijn naam te brengen door zijn medevluchters Gerard Vianen en Roger de Vlaeminck in de eindsprint te verslaan. ExcelsiorAZ '67 TelstarSparta VolendamTwente ADO—NAC MVV—Holland Sport NECAjax Go Ahead—Haarlem GraafschapSVV WageningenDFC Willem 2Vitesse VolewijckersPEC BaronieRoda JC H-DVSFortunaVl. f| I LEIDEN Roodenburg organi- aeert zaterdag a.s. zijn jaarlijkse pu pillentoernooi. Ditmaal nemen, Bobby Moore onschuldig BOGOTA ANP) De Colum- biaanse justitie heeft dinsdag alle beschuldigingen tegen de aanvoerder van het Engelse voetbalelftal, Bob by Moore. ingetrokken. Moore zou na- BfcRN (ANP) De Europese Voetbal Unie heeft een brief uit doen melük elnd mei ln Bol*ota epn met naast Roodenburg zelf. de volgende gaan naar ^«enoord en Estudiantes. waarin aan deze verenigingen smaragden bezette gouden armband verenigingen deel: Blauw Wit Her- wordt gevraagd zich sportlef te gedragen in de twee wedstrijden om hebben gestolen Uit het vooronder- 1 mes DVS, Zwyndrecht en UVS j net officieuze wereldkampioenschap voor clubs. ..Mocht er in deze is nu gebleken dat Moore het wedstrijden toch sprake zijn van onsportief gedrag", zo verklaarde slachtoffer was geworden van een te- een woordvoerder van de UEFA gisteren in Bern. „dan zullen er de &en hem gerichte samenzwe- strengste strafmaatregelen worden genomen". i ring. waarvan een recidivist en lid VOETBAL Tijdens de vorige Zowel de UEFA als de internationale voetbalfederatie (FIFA) heb- van een „Juwelenmaffia Alvaro week gehouden jaarvergadering van ben reeds vertegenwoordigers benoemd in een commissie die de Suarez. die 5 miljoen pesos «onge- LFC is vice-voorzitter M. van Laar- wedstrijden in Buenos Aires en Rotterdam bij zullen wonen en even- veer duizend gulden» kreeg om Moo- i hoven sr.. die de wens te kennen had tuele onrechtmatige daden van de spelers zullen rapporteren De re aan te brengen, en Clare Pedilla, gegeven zijn bestuurlijke functie te woordvoerder van de UEFA zei voorts dat „deze maatregel was ge- de verkoopster die togen Moore ge- beelndigen, opgevolgd door de heer nomen ten gevolge van de ongelukkige gebeurtenissen tijdens de tuigde, deel uitmaakten Clara Pedil- N 8treur I wedstrijden van vorig jaar tussen Estudiantes en AC Milan". 1 la is Inmiddels spoorloos verdwenen. eerste werd ook. zat hij meteen ftn omvangrijke huldiging vast. half elf steeg het vliegtuig in uwf 1 °P- Inmiddels hielden de Ne- Inüpf lad6e profs- die het wachten moe innen en, alvast een warming-up van ,a,'we* half uuri die Gerard Koel als reclan beëindigde. Eindelijk, om bij dt zo een toen de waterlanders vele ezeftTeders al na stonden ver meester Merckx. om zijn hoge (8.500 gulden) te incasse- Honend boegeroep werd zijn deel. GRONINGEN (GPD) De Fede- wy de eersten die protesteren. Wij ratie Groninger Amateur Voetbal, hopen dat dit protest wordt onder steund door de andere Nederlandse clubs". De Inhoud van het telegram luidt: ,Het besluit van het sectiebestuur een dit jaar opgericht samenwer kingsverband van de stad-Groninger I amateurclubs, heeft een telegram ge- j| HAZERSWOUDE/BOSKOOP Op i stuurd naar het bestuur van de het sportcomplex van het Boskoop** KNVB. waarin scherp wordt gepro- De uitslag by de profs is: Floreantwordt saterdag vanaf 10 testeerd tegen het besluit van de 1. Walter Godefroot (België) de 20 j uur een voetbaltoernooi gehouden, j KNVB om uitzending van voetbal- km in 28,41, 2. Gerard Vianen (Ko- waaraan zestien sociëteiten en dan- flitsen te verbieden. ckenge) z.t. 3. Roger de Vlaeminck eings deelnemen. Boskoops Fetertje De heer F Boerema. voorzitter van vens ondeugdelijk is gebleken, (België) z.t. 4. Eddie Merckx (Bel-j tekent voor de organisatie van dit de Federatie Groninger Amateur schaadt niet alleen het aanzien van gië) op 5 seconden. 5. Wim Braven- voetbalfestijn, waaraan ook de Ha- Voetbal: „Van de Nederlandse ama- de gehele voetbalsport en de naam boer (Rotterdam z.t., 6. Harry van zerswoudse dancings Pleyn 68 en 't teursclub* die door deze gang van za- van onze bond doch benadeeld te- Leeuwen (.Den Haag; z.t. Zwaantje deelnemen. i leen allemaal gedupeerd worden, zynvens de financiële belangen van de betaald voetbal om zondags het uit zenden van voetbalflitsen voor radio en tv te verbieden, welk besluit wei nig sympathie heeft geoogst en te- voetbalverenigingen waaronder een telegram gestuurd aan de mi nister van Cultuur, recreatie en Maatschappelijk Werk waarin zy liet betreuren dat de minister nog geen duidelijke stellingname heeft geno men in het conflict tussen de NOS en de KNVB. zoals reeds is gebleken ook dlc van de amateurclubs, door lagere op brengsten van de toto. Zy dringen er daarom by het bondsbestuur met klem op aan te bevorderen, dat dit beeluit onmiddeliyk wordt ingetrok ken en nieuwe onderhandelingen worden geopend, welke ook voor het amateurvoetbal een gunstiger uit gangspositie bieden'. De bewooncommissies van het dr Arienshuis. het Algemeen Bejaarden- namens 1500 Ensched. centrum en het Nederlands-Her- Zy verzoeken in het telegram om vormd ruathui* in Enschede hebben bemiddeling van de minister Wanneer de uitzending tot vier minuten zal bUJven beperkt dupeert men vele duizenden bejaarden, aldus de commissies die zeggen te spreken

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 11