Ik werk nooit met olieverf - dat droogt te langzaam Debussy's 'Pelleas' mist de droomsfeer Geef'm 'n doodklap Promotie vandaag Ex-Miller Eddy Doorenbos (["l,"van de Costa del Sol overgewipt naar Scheveningen Operapremiere in Holland Festival Mafu-strip vtui Boyee en gioteren programma WOENSDAG H JUNI 1970 «CTO9CH DAGBLAD PAGINA DEN HAAG (GPD) Wie de gespreksflarden met Eddy Doorenbos achteraf uitzeeft, houdt al snel één conclusie over: de ex-Miller is veranderd. Vijf zomers geleden reisde de pianist-zanger af naar het beloofde strand van de Costa del Sol. „Ik had alleen een valies", stelt hij nu bijna tevreden vast. „Ik was goed aan het einde. Elke nacht drank, slechte ver diensten, ruzies. Daarbij rookte ik mijn sigaretje, als je be grijpt wat ik bedoel. Veel marihuana heb ik nooit gebruikt, maar ik deed het. Het was een slechte tijd". 5.00 Voor de kinderen, in kleur (AVRO) 0.45 Pipo de Clown (NOS) 6.55 Journaal (NOS) 7.04 Den Haag Vandaag (NOS) 7.09 Puffenstuf. tv-serie voor de jeugd, in kleur (NOS) 7.30 Kenmerk: wekelijkse Informatierubriek over kerk en samenleving (CVK/IKOR/RKK) 8.00 Journaal (NOS) 8.20 Uitzending van de PSP (NOS) 8.30 Holland Festival: Poetry International, In kleur (NOS) 9.05 Stichting Socutera (NOS) 9.10 Les mauvais coups Liefde heeft twee gezichten, speelfilm (NOS) 10.50 Journaal (NOS) 10.55 Wereldkamp. voetbal in Mexico: halve finale wedstrijden (NOS) NEDERLAND II Eddy Doorenboe is negenveertig en gestoken in kledij, die aansluit op zijn Spaanse status: kunstschilder. Het nachtclub-uniform uit de Molenaar- tijd veranderde in fluwelen broek en soepel truitje, waarbij hedendaagse ornamenten horen zoals een kralen ketting en een brede koppel. Het haar hangt schouderlang en de baard veelkleurig. Kortom, Eddy Doorenbos uit Benolmadena beant woordt voor een goed deel aan de voorstelling, die het publiek zich maakt van de kunstenaar. Hij is in zijn geboortestad Den Haag, omdat hij in Torremolinos de Scheveningse Barends Brothers tegen het lijf liep. „Josef Barends bood me aan in de galerie van Tiffany te komen exposeren. Daar had ik wel oren naar. Ik hoef geen huur te be talen en de gebruikelijke tien pro cent van de opbrengst wordt ook niet berekend". Dan Jaime Hoe gaat het Eddy Doorenbos op het ogenblik? „Weet je wie een goeie vriend van my is? Don Jaime de Mora y Ara- gon. Een heel aparte vogel. Hij is nog steeds de broer van Fabiola. maar ja, hij heeft niet zo'n beste naam. Hij heeft net een film gemaakt: .Les extremes se touchent". Jaime heeft een club bij ons in de buurt. „Nido del Arte" heeft hy die ge noemd, „het nest der kunst". Om je rot te lachen. De toegangsprijs is er één peseta. Voor de gein. Jaime vraagt me elke keer als ik kom iets te zingen. Hij heeft eens gezegd: „Als ik jouw stem bezat, zou Frank Sinatra mijn butler zijn". Hij gedraagt zich als een vorst. Ze noemen hem in Spanje de royal hip pie. Hy is een vogel, die er ook hier vreselijk in zou hakken bij de jeugd. In die club van hem komen allerlei prinsen en prinsessen, Hohenzollerns en zo. Voor ons wel belangrijk, want van de buitenlanders moet ik het hebben". Eddy Doorenbos heeft zijn zaakjes aardig aan het draaien. Hij is begon nen met schilderen, nadat hij Mioky zijn tweede vrouw leerde kennen. „Zij maakte collages". Micky wordt erbij geroepen in het Scheveningse huis, dat voor een maandje met de woning in Benolma dena is geruild. Ze komt uit Wallonië. „Eddy zag me bezig en ging het zelf proberen. Nu doe ik er niets meer aan". De muzikant-schilder: „In hte be gin schilderde ik op papier. Pas later leerde ik allerlei technieken. Ik krijg nog steeds aanwijzingen van collega's. Ik weet eigenlijk niet welke styl ik schilder. Iemand zei eens, dat een be paald schilderij van my surrealistisch was. Nou, daar wist ik niks van. Ik ken ook geen Nederlandse schilders. Wel een paar Spaanse. Ik werk vaak op bestelling. Weet je wel, dan willen ze opeens tien berggezichtjes hebben. Micky zegt altijd In .gipsy-look' gehulde Micky vult zelf aan: „Als mensen geld voor je schilderij betalen, dan is het schilde rij goed. Want ze betalen voor het plezier, dat ze er kennelijk aan bele ven". De prijzen die Eddy Doorenbos in zijn twee gehuurde galeries aan de Costa del Sol berekent, lopen sterk uiteen. De goedkoopste kosten twin tig dollar. Wat hij hier gaat bereke nen, weet hij nog niet. Naaktserie Zijn werk wordt volgens eigen zeg gen goed verkocht. Naar vele landen. „Ik heb bijvoorbeeld Don Quichotte geschilderd. Daarvan zijn er al wel tien verkocht. En hele naaktseries. Ik werk nooit met olieverf. Dat droogt te langzaam". Dan zet hij de tijd weer vijf jaar terug. „Ik was helemaal berooid.. Éénmaal in Spanje kreeg ik contact met Pia Beck in Torremolinos". „Soms kon ik zingen in haar nachtclub". Andere verhalen over de „bondgenote ln den vreemde" ver drinken in een somber gemompel. „Laat dat verder maar zitten". ,,'s Zomers laten Micky en Ik ons nooit zien in Torremolinos. We leven op ons zelf. We hebben een paar vrienden, onder wie Don Jaime dus. Ik leef nu wel heel anders. Drinken doe ik niet meer, marihuana gebruik ik evenmin. Dat gebeurt daar wel. Er zijn genoeg hippies. Sommigen wer ken .maken sieraden en zo. Je hebt er ook. die bedelen voor de kost. Daar hou ik niet van. Je moet toch iets doen". Tijdelijk terug in Holland denkt Eddy bepaald niet met weemoed aan de oude tijd. ,De meeste Millers spreek ik niet meer. Dat zijn zulke vaders geworden. Ze zitten nog mid den in het oude leven. Ik denk met een gruwel terug aan die tijd. De Wieck bijvoorbeeld in Rotterdam, dat was één groot biervat. Elke nacht zuipen. De mensen dachten dat je goed verdiende, radio, nachtclubs, platen. Om te gillen. Je kreeg vijf zes tientjes voor een optreden en drie by de radio. Er waren tussendoor ge zellige tijden. Indië bijvoorbeeld. En dan die laatste elpee, die ze van mij hebben uitgebracht. Daarop ston den zegge en schrijven twee num mers, die nieuw waren. De rest had iedereen al. Ik geloof dat er dan ook tweehonderd van zijn verkocht". Deze herinnering zet hem aan tot een gulle lach. „Binnenkort moet ik zingen op een privé-feestje. Voor 500 gulden, twee keer twintig minuten, Kijk, dat is het wel. Zoveel heb ik nog nooit gekregen". Over de Miller-storm, die vorig jaar plotseling weer opstak: „We maakten fijne muziek, maar geen jazz. Het was muziek, waaraan helemaal geen theorieën behoeven te worden ver bonden. Het was vrijblijvend enter tainment. Ik heb iets van die dis cussies gelezen over de waarden van de Millers als jazzgroep. Nonsens, het was leuke muziek, meer niet". Als ik schilder en dat is elke dag van acht tot twaalf, draai ik muziek. Pop, jazz, klassiek. Ik weet nu pas, wat er te koop is. Ik ben op de hoog te met allerlei soorten muziek. Vival di stimuleert me geweldig". Over een maand gaat Eddy Doo renbos vermoedelijk naar de Verenig de Staten. „Ik heb iemand ontmoet, die daar ergens een galery heeft. Er wordt werk van mij geëxposeerd. Een andere kennis uit Spanje heeft in Key West een tv-station. Met hem ga ik een show maken. Hollywood staat ook op myn programma. Tussen twee haakjes, Don Jaime kent daar allerlei vogels". Eddy Doorenbos is vol goede moed. Eddy Doorenbos met vrouw Micky en schilderstuk in Scheve ningen. AMSTERDAM (GPD) Pelleas en Melisande. Een droom, een in puur estetisch opzicht mooie maar uiteindelijk zeer ellendig verlopende droom. Gisteravond ging dit verhaal van Maurice Maaterlinck. op muziek gezet door Debussy in première in het kader van het Holland. Festival. De Am sterdamse Stadsschouwburg was vol. Het is een op vele punten beslist onbevredigende produktie geworden. De voornaamste reden daarvan lag in de enscenering, en decors, kortom de visualisering van het geheel, dat een erkend moeilijk punt is bij dit werk. Immers een droom kan men ver tellen. zoals de librettist dat doet, en de verbeelding van de lezer kan zijn gang blyven gaan. Muziek kan Illustreren en mede de sfeer bepalen, maar ook zij zet de verbeelding niet buiten spel: de luisteraar kan mee dromen. Maar een plaatje, een de- oor legt de totaliteit van het geheel al gauw onwrikbaar vast. En dat is fataal, want het leven van deze droom eist inbreng van de fantasie van de toehoorder. De kostuums en decors, vervaardigd door Wladimir Je- drinsky, gepresenteerd in een belich ting van Charles Bristow, vormen te zamen een mislukte poging abstract en symbolistisch tegelijk te willen zijn. Zonder meer groots is de bijdra ge van het concertgebouworkest on der leiding van Jean Fournet. Niet alleen is alles technisch perfect afge werkt. ook de typisch impressionis tische sfeer komt hier niet tekort. Reeisseur Pierre Medcin is zeer vak kundig te werk gegaan: hij zorgde voor afwisseling zonder de zangers ook maar een onnodig gebaar te la ten maken. Dit maakt de solisten ook het zingen een stuk gemakkelijker. Meinard Kraak is een vocaal alles zins aanvaardbare Pelleas, in zijn acteren is hij echter net iets te vrien delijk en naief om een man te kun- SCHIPHOL (ANP) Na een tournee van zes weken door Me xico, Venezuela en de Verenigde Staten is gistermiddag de Haagse pop-groep Shocking Blue op Schiphol teruggekeerd. Zangeres je Wilrna en Feijenoorder Wim v. Hanegem overhandigden op de luchthaven aan de groep behalve een gouden penning een gouden plaat, omdat de honderdduizend ste Venus' ivas verkocht. De groep_ is op het Ameri kaanse continent in vele televisie shows opgetreden, onder meer in die van David Frost. De tournee was georganiseerd naar aanlei ding van het succes in Amerika van hun nummer .Venus', waar mee de groep de eerste plaats op de Amerikaanse hitparade heeft gehaald. Op de foto v.l.n.r. Robbie van Leeuwen, Wim van Hanegem, Wilma, Cor v. d. Beek. Mariska Veres en Klaasje v. d. Wal. nen voorstellen, die de vrouw van een ander kan aantrekken. Eliane Manchet zingt met veel succes en zeer overtuigend de rol van Meli sande. Het sfeervolst en het gaat in deze opera nu eenmaal meer om sfeer dan om karakter is Franz Petri als Golaud. HU is degene die de handeling schraagt met zUn zui vere interpretatie van Oe Bussy's be doelingen. Deze opera is 18 juni in het Circustheater in Scheveningen te zien en 22 juni nog eens in Am sterdam. ADVERTENTIE Maar niet van dat primitieve a.u.b. Niet van je pats-boem-mis- „au-m'n-hand". De intelligente doodklap ie groen en genadeloos. Mafu-strip. Van Bayer. Gewoonophangen of neerzetten. Tot ongerief van vlieg, mug, wesp en mot. U pakt ze allemaal in één klap met de Mafu-strip. Moordstrip. De beste tip -f j LEIDEN Aan de Leldse Univer siteit promoveerde hedenmiddag de heer W. A. Kaasjager, vrouwenarts te Zwolle, tot doctor in de genees kunde op een proefschrift getiteld „Progesteron en hypothalamische re gulatie van de ovulatie bU de rat". Promotor was prof. dr. E. L. Noach. Voor het onderzoek werd 6ub6idie verleend door de stichting De Drie 1 Lichten. 6.45 6.55 7.04 8.00 8.20 9.45 10.15 10.25 Pipo de Clown (NOS) Journaal (NOS) Aktie onder water, film over de opleiding tot kikvorsman of duiker, in kleur (AVRO) INFO: maandelijkse advies- en Informatierubriek (AVRO) Journaal (NOS) Zeven weken op het ys Noblle, deel 2 (AVRO) Afiche: Chansons-programma, in kleur (AVRO) Journaal (NOS) Spaanse les les 19 (Teleac) Het valt me een beetje tegen van de televisie, dat er zo be- trekkelUk weinig aandacht be steed is en wordt aan het tweede wereldvoedselcongres van de FAO. Gisteren kregen we. op een tUdstip dat alleen voetbal liefhebbers nog wel eens het toestel willen inschakelen, na mely k om kwart over zes. een half uurtje van de opening te zien. maar een opening is na tuurlijk nog geen congres. Wel heel goed was op maan dagavond. van zeven tot half acht. het NOS-programma „Smakelijk eten" van Kees van Langeraad. met Jeroen Krabbé als presentator. Het was een enigszins agressieve aanpak, we werden bij wijze van spreken by onze lurven gegrepen en met onze neus op de feiten gedrukt, zelfs een enkele krachtterm ontbrak niet om ons van de ernst van de situatie te door dringen, en op een grote land kaart op de vloer werd aan schouwelijk gemaakt om wel ke landen het ging. hoeveel ei wittekort de Afrikanen en de Zuidamerikanen hebben, en dat het er vooral om gaat de armoe de op te heffen in die landen, want armoede is de oorzaak van alle ellende, maar om de één of andere reden was het enerzijds een heel goed programma, en anderzyds een programma dat niet helemaal overtuigde Ik denk ook wel te weten waarom. Al kykend dacht je: Ja, dat is de goede aanpak. Shockeer maar eens een beet je, zeg het maar eens ronduit, dat is beter dan zo'n hongerdo- cumentaire van twaalf in een dozUn, gooi er gerust een beetje cynisme doorheen en terwUl je dat dacht merkte Je opeens dat Je naar een „aanpak" zat te kyken, inplaats van naar een programma waarin andermans honger je naar de keel greep. Je zag de vormgeving beter dan de honger, zal ik maar zeggen. Maar omdat de lntensie zo voor honderd procent goed en juist was. en Jeroen Krabbé het als acteur toch eigeniyk ook goed deed leek het me beter een dag te wachten en te kUken wat de televisie op de dag van de ope ning zou doen. rk hoopte daarbij, behalve op die opening, op Brandpunt, maar Brandpunt had nog een reportage uit Peru (die terecht voorrang kreeg), liet Enoch Powell zien (die voor een Engelsman toch wel erg op gewonden deed tegen de tv- mensen van de BBC», besteed de aandacht aan het honderd- vyfentwintig jarig bestaan van ,De TUd" en aan de komende Tour de France. Misschien dat Kenmerk er vanavond iets aan doet, maar dat is geloof ik dan ook de eni ge mogelijkheid de komende dagen. Op zich zelf zUn thema avonden misschien niet eens zo'n erg goed idee, maar soms zou ik willen dat de televisie met vooruitziende blik wat meer aandacht besteedde aan gebeur tenissen die Je lang van tevoren kunt zien aankomen. By de 25-Jarige herdenking van de be vrijding is dat inderdaad ge beurd, nu bU het Holland Fes tival ook. maar in wezen is dat veertiendaagse voedselcongres natuurlijk wel zo belangrijk als het Holland Festival, dus had er «ook evenveel aandacht aan besteed moeten worden. NICO SCHEEPMAKER. WOENSDAG 17 JUNI VARA 18.00 Nws. 18.11 Act Pol. Par 18.20 ültz. van D'66 VARA 18.30 Stereo Klink "Klaar zonder nonsens 19.30 Nws. 19.35 Bulten 1. weekoverz. 19.45 ste re-o Melodieën Expres licht muz. progr. 20.10 Stereo Tango Rumba ork. en zangsol. 20.40 Rechts-Back In Downing Street 10 progr. rond de britse democra tlsche verkiez. 21.00 Stereo Prome nade ork. amusem. muz. 21.35 Oh kijk aktleve vakantie ln Noorwegen 22.00 Praten met Mies 22.30 Nws. 22.38 Med 22.43 Act. 22.55 Stereo Symfonie ork. van Lo6 Angeles mod. muz. gr. 23.20 Radio Jazz Magaz. 23.55-24.00 Nws. Hilversum II 298 m. NCRV 18.00 Strictly Country Style, oountrv and westernrubr. 18.30 Nws. 18.41 Hier en Nu Act. NOS 19.00 Open baar Kunstbezit 19.10 Discriminatie by het onderwijs discussie over de homo fiele leerkracht 19.35 Geen Onderdaan maar burger ultz. over de staatkundigs vorm. van de Nederlander 19 50 Progr. voor blinden en slechtzienden 20.00 ste reo Holland Festival 1970 Magaz. met report, interviews, discussies en pers- crltleken Noordelijk Fllharm. Orkest met Koor van de Nederl. Bachverenl- glng en sol. Klas. en mod. muz. 22.30 Nws. 22.38 Cosa Nostra ook uw zaak licht muz. progr. met report, en berich ten 23.55-24.00 Nws (Over de 4e iyn) van 18-20 uur. Fragm. .Der Graf von Luxemburg" (Leh&r) Erika Köth. Helga Hlldebrnnd Rudolf Schock. Manfred Schmidt, Gu6tav Neldllnger. Koor en Orkest o.l.v. Frank Fox. Something Is happe ning (Turco) Ork. Joe Loss, Guante- namera (Marti) ld.. For once ln my life (Murden) id., Apamblnchao (arr.- Espanoles) Los Espanoles, Plove (Mu- dugno) Id.. El bandolero (Ramirez): Ork. Joe Loss May Ihave the next dream with (Tobias) Id., La golondrl- na (Serradell) Nat King Cole Plel- Canela (Capo) ld., La pal oma (Yra- dler) Los Espanoles. El relolj Canto- ral) id, Mam bo en Esp ana Marquee Id.. Autumn leaves (Prevert) The Ray Connlff Singers. Just walking In the rain (Bragg) Id., Petite fleur Bechet Los Espanoles, Hey Jude (Lennon) Or kest Joe Loss I got a home ln that rock (trad. arr. Golden Gat Quartet) The Golden Gate Quartet. It's me, oh Lord (trad. arr. Id.) Id., Girl talk (He- ftl) Ork. Joe Loss This Is th e life Woodman Id. 'a Wonderful Gershwin: Id.. Straight no chaser (Monk) Sahib Shthab, Milt Jackson, Thelonlous Monc A1 McKibbon. Art Blakey. Four ln one (Monk) Id.. Ask me now (Monk) Id. Mosaic (Walton) Freddie Hubbard Curtis Fuller. Wayne Shorter, Cedar Walton, Jvmie Merritt, Art Blakey Id. Down under (Hubbard). Children' of the night (Shorter) Id. VOOR DONDERDAG 18 JUNI Hilversum I 402 m. AVRO 7.00 Nws. 7.11 Ochtendgymna stiek 7JX) Stereo Lichte gram. mus 8.00 Rancune pl. progr. rondje radio 17.55 Nws. 8.11 Radiqtoura. 8.20 Lichte gram muz. 8.30-8.33 De groenteman 8.50 Morgenwijd. 9.00 Stereo Uit het land van de rijzende zon Japans Staatsork. en sol. seml klas. muz. 9.35 Waterst. 9.40 Schoolradio 10.00 Voor de kleuters 10.10 Arbeldsvlt. gr. 11.00-11.02 Nws. 11.30 Rondom 12 progr voor de vrouw 11.55 Beursber 12.30 Sportrevue 13.00 Nws. 13.11 Radlojourn. 13.30 't Muz. uur progr. gewyd aan de diri gent en componist Nico Treep 25 Jaar geleden overleden historische opna men 14.30 't Is historisch progr. over geschiedenis 15.00 Voor de zieken 16.00 Nws. 16.03 Land der Muzen kunstrko- niek 17.00 Sans Rancune pl. pi 17.30 „O" Med. Hilversum II 298 m. KRO 7.00 Nws. 7.11 Het levende woord 7.16 Stereo Badlnerie klas. en mod. muz. gr. 7.30 Nws. 7.32 Act. 7.50 Overw. 8.00 Nws. 8.30 Nws. 8.32 Voor de hulsvr. 9.00 /910 Gymn. voor de vrouw NOS 1000 Wat heeft dat kind pedagogische lez lO.^p .Stereo M.uz uit ae Barok op.n KRO 110.0. Nws 11..03 Voor de zieken. 11.55 Med NCRV 12 00 Lus-Vast gevar. progr. 12.26 med. tbv landentulnb. 12.30 Nws. 12 41 Hier en Nu 14.00 Stereo The Klllma Hawaiian* Show 14.30 Stereo Viool en plano mod. muz .1500. Hervormde mlddagdlenst NOS 15.30 Sklvatoon Inform overnwe lp platen 16.00-16 02 Nws 16.15 Meer over minder Inform p.rogr over men sen en dingen die minder op de voor grond treden NCRV 17.4.5 Sportakt Hilversum III 240 m NCRV 9.00 Nws. 9.02 Terug van weg geweest muz. van toen voor luisteraars van nu 9.30 Zzzoeffflichte lnstr. muz. 10.00 Nws. 10.03 Muz. bi) de kof fie 11.00 Nws. NOS 12.00 Nws. 12.03 Pop SUck licht pl. progr. KRO 13.00 Nws. 13.03 Waarom niet ontspannen lunch- progr. 14.00 Nws. 14.03 Holster Pop en country muz. 15.00 Nws. 16.00 Nws 16.03 10R&Rrrr. .popmagaz. 17.00 Nws. 17.02-18.00 Draaljljofdraallk verz. TELEVISIEPROGRAMMA'S Nederland I. NOS 18.15 Wereldkampioenschappen Voetbal Mexico Samenvatting 18.45 Pipo de Clown NOS 18 55 Journ. VPRO 19.04-22.30 VPRO Plknik live reportage die het midden houd tussen een engel se country fair een klein popfestival en een plknik optreden van een amefl- kaanse en engelse popgroep films In form. gedeelten en act. NOS 24.00 Journ. NOS 22.30 Journ. 22.35-24.00 Verkiez. Engeland rechtstreekse overn. van de BBC. Nederland II. NOS 18.45 Pipo de Clown NOS 18.55 Journ. NOS 19.04 Den Haag Vandaag 19.09 Van Gewest tot Gewest 19.49 ANVV tlDS en verkeerslnform. NOS 20.00 Journ TROS 20.20 Kaarten op tafel speelfilm 21.50 Zes met een bas muz. progr. 22.10 Spreek het met bloe- NOS 22.26-22.30 Journ.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 5