wereld oorlog SPECIALE VAKANTIE FILMAANBIEDING de tweede VADER DAG U kunt nog meedoen met EmTV'müTl^ VADERDAG! REMINGTON SPECIAL Geschiedenis van kom de eerste band bekijken bij het LEIDSCH DAGBLAD VADER houdt van LEZEN GEEF vader dus een BOEK Rijnlandse Boekhandel SECRETARESSE Renault 4 MEDEWERKERS 1 Stokkermans Qj=j Chroomindustrie N.V. Te huur gevraagd WINKELPAND ervaren timmerlieden Denkt u nu aan veranderen Kom dan eens bij Sijthoff praten. Een dolblije Uitgeversmij N.V Wilt U vóór de vakantie Uw keuken nog opknappen partij keukens van 172x50 N.V. KORTHOFAH MAGAZIJNBEDIENDE R. M. G. Taytelbaum Van der Luit fotograferen en filmen goedkoper maken BREESTRAAT 114B LEIDEN TEL. 20882 Tel. 01718—13477 H. VAN LEEUWEN- HONDERS G. VAN LEEUWEN M. VAN LEEUWEN- KRAMP L. VAN LEEUWEN J. VAN LEEUWEN HOOIVELD P. BRAGGAAR D. BRAGGAAR- VAN LEEUWEN J. LIGTVOET M. LIGTVOET- VAN LEEUWEN P DOEVEN W. M. DOEVEN-SERLIE G. BAKKER J. R. E. BAKKER VAN LEEUWEN M. STOKKEL- VAN LEEUWEN nichten en neven. AGFA DIAFILM CT 18/36 AGFA DIAFILM RAPID AGFA DIAFILM 120 KODAK DIAFILM 36 OPNAMEN AGFA EN KODAK SUPER 8 De overledene ligt opgebaard In de rouwkamer van „Ryn en Vliet". Bezoek woensdagavond van 78 uur aldaar. De begrafenis is bepaald op a s. vrijdag 19 Juni te 10.30 uur op de begraafplaats „Rhynhof" te Leiden. Vertrek van de rouwkamer te 10.15 uur. Crematies Transporten Heden 13 Juni 1970 is overleden in het Diaconessenhuis te Leiden in de ouderdom van 74 jaar onze beste zwager en oom J. TH. BALKESTEIN, Weduwnaar van W. P. GROENENDAAL Brussel: J. J. VAN DALEN-GROENENDAAL Haarlem C. J. DE JONG-GROENENDAAL Den Haag: J. G. VAN HESPEN J. J. P. VAN HESPEN-GROENENDAAL Santpoort: G. DEN HOLLANDER H. H. DEN HOLLANDER-GROENENDAAL Haarlem C. J. DE BRUYN-GROENEN DAAL Nichten en neven. Vijf Meilaan 9 - Zuid-West Telefoon 20719 Ooezastraat 2224 - Leiden Tel. 01710—24702—43657 127 volt (omschakelbaar) naar 220 Volt PHILIPS en UNILUX reeds v.a. f598.— GARANTZAAK KRET Nieuwe Rijn 41 - Leiden Tel. 26415 Leiden. 14 Juni 1970 KWALITEIT BETER! LAGER IN PRIJS Heden aangevoerd, prima NIEUWE HOLLANDSE AARDAPPELEN. PRIJS LAAG. afgehaald. Heden werd uit ons midden weggenomen, mijn man. onze vader, schoon-, groot- en overgrootvader LEENDERT GROEN. op de leeftijd van bijna 80 jaar. Benthuizen T. GROEN- VAN LEEUWEN C. GROEN Hazerswoude S. SLAPPENDEL- GROEN J SLAPPENDEL Benthuizen A. GROEN H J GROEN- VERHOEFF M. VAN NOORT- GROEN P VAN NOORT M. RENSINK-GROEN H. J. RENSINK Klein- en achterklein kinderen. Benthuizen. 15 juni 1970 Dorpsstraat 198. De teraardebestelling is bepaald op 20 juni 1970 om 14.00 uur op de alg begraafplaats „Vrederust" te Benthuizen. Vooraf zal om 13.30 uur een dienst gehouden worden in de grote zaal van het dorpshuis „De Tas" te Benthuizen. Na de begrafe nis is er gelegenheid tot condoleren in voornoemd gebouw. Geen bezoek. Geen bloemen, geen toespraken. A. Zandvliet Jr.. Haven 26. tel. 24501-22700 Heden is van ons heengegaan, onze lieve, zorgzame vader, behuwd-, groot- en overgrootvader, broeder, be- huwdbroeder en oom JAN VAN WOERKOM. in de leeftijd van 83 jaar Uit aller naam: J. C. VAN WOERKOM Sassenhelm. 16 juni 1970 „de Schutse", Parklaan 58 Correspondentieadres Soembastraat 8. Amersfoort De overledene is opgebaard in de Rouwkamer van „de Schutse". Bezoek vrijdagochtend van 1111.30 uur. De begrafenis is bepaald op vrijdag 19 juni a s. om 1 uur op de begraafplaats bij de „Groene- of Willi- brordkerk" te Oegstgeest. Exclusieve herenmodes In onze gezellige en drukke Herenmodeafdeling komt door huwelijk een plaats vrij voor een flinke Nooit kocht U goedko per een scheerapparaat met een regelknop aan gepast aan alle huid- en baardtypes met tondeuse. Een rooster van 005 mm met geleide kam men voor mesglad en pijlsnel scheren. Sterke motor. 2 volta ges in luxe etui en gra tis wandhouder voor grijpensvlug scheren. Nu voor een sensationele lage prijs van nog geen veertig gulden VERKOOPSTER Tevens bestaat er voor een jongeman welke goed in het vak opgeleid wil worden een mogelijkheid om per 1 juli in dienst te treden als LEERLING of AANKOMEND VERKOPER „LANGE VOORT" OEGSTGEEST. TEL. 5!t een uniek standaardwerk in 96 rijk geïllustreerde week-uitgaven a f 1.25 p.nr. Witte Singel 1, Leiden Wij bieden: een hoge salariëring, een prettige werk sfeer. drie weken vakantie, vijfdaagse werkweek en goede sociale voorzieningen. Met vakantie-af spraken wordt rekening gehouden Openbaar Slachthuis Heden nam God tot Zich. na een langdurig, geduldig gedragen lijden, mijn geliefde vrouw, onze lieve, zorg zame moeder, behuwd- en grootmoeder, zuster, be huwdzuster en tante BOUKJE DE JONG—AMSTERDAM, in de leeftijd van 70 jaar. Leiden: IJ. DE JONG Breda: D. DE JONG E. DE JONG-VAN MEYGAARDEN Leiden: P. DE JONG J. E. DE JONG-DE HAAS Geldrop: S. SAYTOS-DE JONG G. SAYTOS Haarlem: H. DE JONG A. DE JONG-PUEPER Leiden: W. DE JONG J. C. S. DE JONG-KOOREMAN IJ. DE JONG C. DE JONG-DE WIT Voorschoten: H. DE JONG M. DE JONG-WESDIJK Kleinkinderen en verdere familie Leiden. 16 juni 1970 Kastanjekade 2. De overledene is opgebaard in de Rouwkamer van het Diaoonessenhuis. ingang Zweilandlaan te Leiden. Bezoek woensdag- en donderdagavond van 7-8 uur. Thuis geen bezoek De rouwdienst is bepaald op vrijdag 19 juni as. om 2 uur in de Ned. Herv. Kerk te Hindeloopen. waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Be graafplaats aldaar. DONDERDAGMIDDAG 2 UUR Verkoop van grote partf gesteriliseerd varkensvta Verkoper J. A. SLIERINI Alle bekende merken scheerapparaten in voor raad o.a. Philips, Braun, enz., enz. DIT KAN ALLEEN Op korte termijn hebben wij plaats voor Winkelcentrum OEGSTGEEST. Lange Voort VOLOP PARKEERGELEGENHEID van 1620 jaar voor onze afdelingen MAGAZIJN en EXPEDITIE. Zij die belangstelling hebben voor afwisselend en zelfstandig werk en daarbij nog een ZEER HOOG LOON willen verdienen, kunnen zich dagelijks melden tussen 9.00 en 18.00 uur. Na een langdurige ziekte ging van ons heen, onze lieve dochter, zuster, schoonzuster, tante en nicht ELISABETH ANNA VAN DER HORST— MOGGRÉ. weduwe van JOHANNES ANTONIUS AUGUSTINUS VAN DER HORST in de leeftyd van 66 jaar 's-Gravenhage A. J. MOGGRÉ- LANDMAN M. N. A. MOGGRÊ en verdere familie Leiden, 16 juni 1970 „Rtfnlandflat" 138 Bachstraat Corresponden t ieadres Schenkkade 341 's-Gravenhage De overledene is opgebaard in het Rouwcentrum Van der Luit. Haagweg 31 te Leiden. Bezoek donderdag van 2— 2.30 en van 7—7.30 uur n.m. De crematie is bepaald op vrijdag 19 juni a s. om 3 u. in het Crematorium „Ockenburgh" Ockenburgh straat 21 's-Gravenhage. einde Laan van Meerder- voort. Thuis geen bezoek. HET VERBOND VAN DE NEDERLANDSE GROOTHANDEL vraagt voor spoedige indiensttreding een met middelbare opleiding. jEBODEN wordt een afwisselende werkkring op een klein kantoor. Salaris is afhankelijk van capaciteiten en ervaring Sollicitaties richten tot het secretariaat van het Verbond van de Nederlandse Groothandel, Zeestraat 78. Den Haag. telefoon <070» 63 49 07. TE KOOP van part. LAMMENSCHANSWEG 128 - LEIDEN - TELEF. 43041, toestel 41 in prima staat f 950,— Yaleriusstraat 2. Hazerswoude Rijndijk. Telefoon 01714—3251. In onze afdeling Werkindustrie is momenteel plaats voor enige hun taak zal omvatten: het maken van eenvoudige schetsen het uitvoeren van eenvoudige administratieve werkzaamheden. Wanneer u voor deze functie interesse heeft, komt u dan even met ons praten. ^■1 ROOSEVELTSTRAAT 8 LEIDEN C—TELEFOON 01710—41941 in Leiden of omsfr. God nam tot Zich, onze lieve, zorgzame oma BOUKJE DE JONG—AMSTERDAM, in de leeftijd van 70 Jaar DE KLEINKINDEREN: BEA IJNZE HANS JAN ANNEM3EKE PIETER COEN ILONA JOOP MARLEEN THEA IJNZE TJERK WIGGERT MARCO DEBBIE Leiden. 16 Juni 1970 Voor SPOEDIGE INDIENSTTREDING gevraagd die zelfstandig kunnen werken. Brieven aan het bureau AANNEMERSBEDRIJF B. H. ESHUIS, Herengracht 69. LEIDEN TELEFOON 26012 nummer 42830. papa. want hij kreeg dit keer eens Iets anders, iets biezonders: een echte ballpoint d.w.z. één waarop t'ie zuinig is. omdat hij weet, dat ze uit onze goede merken kollektie kwam met namen, zo als Parker. Pelikan, Lamy, Cross. Montblac lateen we maar stoppen 't zijn er te veel: in elke prijsklasse. 40 Jaar gespecialiseerd in schrijfgereedschap! Voor de grafische vakman maar ook voor wie een ander (grafisch) vak wil leren, is er bij ons plaats. -etn Vulpenwoi -tert&te kond/ Voor Uw hartelijke deelne- neming, in welke vorm ook betoond, tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw, en onze geliefde moeder, behuwd- en groot moeder en tante Na een kortstondige ziekte ging zacht en kalm van ons heen, onze lieve moeder en grootmoeder ANNA DE GRAAF— VAN STAVEREN, weduwe van DANIEL DE GRAAF in de leeftijd van 76 jaar Rotterdam G. KLOEZEMAN- DE GRAAF JAN-DAAN ANNETJE Oegstgeest. 16 juni 1970 „Hofwijck" Hazenboslaan 38 Corr.adres: Bergsingel 149b Rotterdam De overledene is opgebaard in de Rouwkamer van .Hofwijck". De begrafenis is bepaald op vrijdag 19 juni as om 12 uur op de begraafplaats by de „Groene of Willibrord- kerk" te Oegstgeest Haar lemmerstraatweg. Met grote verslagenheid geven wy kennis van het overlijden van de heer JOHANNES DIJKSHOORN, in leven uitvoerder bij onze vennootschap. Zijn gedegen vakmanschap en de prettige samenwer king zal steeds ln onze her innering blijven. Firmant en medewerkers der Firma Van der Vel den en De Jong. bouw en aannemersbedrijf, Lei derdorp. De begrafenis zal plaats hebben vrijdag 19 juni a.s. op de Algemene Begraaf plaats te Vlaardingen om 1.15 uur. BREESTRAAT 145 TEL. 232)1 DOEZASTRAAT 1 GEERTRUI VERLIND— VAN KAMPEN, betuigen wij U onze welge meende dank. Uw medeleven en hartelijkheid is ons tot grote steun geweest. Ook willen wy de heer A. Luijk begrafenis-onderneming onze dank betuigen voor de correcte verzorging van de begrafenis. Uit aller naam: G. VERLIND Lelden. Juni 1970. Koningstraat 8. LEIDEN Komt U dan eens bij ons kijken. Wij legden beslag op een compleet met roestvrij stalen blad. welke wij U aan bieden voor slechts 348,- OCRON AANRECHTBLADEN, vanaf124. KEUKENBUFFETTEN, vanaf198,— CODEER- EN MERKSPECIALISTEN Dubbele Buurt 828 Rijnsburg vraagt voor spoedige indiensttreding Leeftijd circa 20 Jaar. Voor het in- en uitpakken van goederen. Wij bieden een goed salaris, vakantietoeslag en gratificatieregeling. Met vakantieafspraken wordt rekening gehouden. Werktijden van 8.30 tot 17.30 uur. Soilicttaties aan bovenstaand adres, tel. (01718) 15356 of 15459, toestel li- Vraagt vrijblijvend advtes of belt U even voor een bezoek aan huis. ARTS AFWEZIG van zaterdag 20 juni tot maandag 13 juli. Alle aanwezige huisartsen nemen waar. HUISARTS AFWEZIG van 22 juni t.m. 22 juli. Cc aanwezige huisartsen zyn bereid waar te nemen. Leiden Haarlemmerstraat 55 Minnebroersgracht 9 Telefoon 21942 Leiden Familieberichten Heden ging van ons heen na langdurige ziekte, zacht en kalm. myn geliefde man. onze lieve zorgzame vader, behuwd-, groot- en overgrootvader GERRIT DE MEIJ, op de leeftijd van bijna 81 Jaar. Uit aller naam: E DE MEIJ—BRAGGAAR. Leiden. 16 Juni 1970 Huize „Rijn en Vliet", Aaltje Noordewierlaan 2. Na een langdurige ziekte ging van ons heen onze beste zwager en oom WILLEM JOHANNES LIBOCHANT, weduwnaar van GEERTRUIDA VAN LEEUWEN op de leeftijd van 60 jaar J. C. STOKHUIJZEN— VAN LEEUWEN J. VAN LEEUWEN Begrafenis onderneming Leiden, Haagweg 31 Tel. 01710—23574 Waasenaar, Deylerweg 127 Tel. 01751—2436 Katwyk, Boulevard 48 In de a.s. vakantiemaanden willen wij het door verkoop van meerdere films tegelijk Stuksprijs 3 stuks 6 stuks f

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 4