DON QUICHOTE U.S.A. Bij ons staat een Mercedes met de km-prijsvaneen 10.000-gulden-auto [S /SJI Dagelijks veel op de weg? ROOYAKKERS CHRIS CRACK IJSDAG 17 JUNI 1970 LHDSCH DAGBLAD PAGINA 1 ONS DAGELIJKS VERVOLGVERHAAL hfb vaak gedacht dat we. als elkaar aan een tafel konden otten en praten, oplossingen n kunnen vinden voor al onze nscliappelijke problemen. Ik ,g een poging in deze rich- pdaan hebben met de Russen I ons in het kamp verschenen, y bepaalde omstandigheden jjfcderen dit. De meeste Russen r n het te druk om te gaan zit- Ie meesten spraken alleen Rus- Geen van hen scheen proble- t hebben. Het was sleohts toe- bt ik ze ontmoette. ElVe don- j ging ik met een vth onze hi in de Cordillera Azul een ebt maken van ruim twintig iter. We kampeerden dan aan 1 et van de hoogste berg en m de volgende dag terug. We i steeds in verkennerspas J i passen lopen en vijftig rennen elke week probeerde zo'n de tijd van de andere twee te eren. Deze keer had ik de l Ze hadden een uitstekende le en bewogen zich als wolven nge passen door het moeilijke l We bereikten de berg in r dan vier uur. Omdat de Val- moeilijk te verbeteren re lden vestigen, vroegen ze me direct weer terug mochten kamp zonder te overnach- lelfs maar te rusten. Dus we terug en kwamen tegen van de avond aan, bijna ag voordat we terug ver- P- -—den. En toen we over de boven de baai waar we i, zag ik de Russen, de kilometers uit de kust lag wachtschip voor anker tart afstak tegen de gloed van [ondergang het rel-grijze licht op het U waren zeelieden bezig kisten Jjjt laden die zich in een motor - evonden. Ik was er onmiddel- D overtuigd dat het Russen o zijn. Misschien kwam dat 6 Indonesische gekookte kip bruik hiervoor geen vette üp. maar een niet al te jon- joed vlezige braadkip, of ïre kippepoelet. Zet de kip ppepoelet op met een liter r, zout, enkele stukjes foelie. Wie prei, twee hele teentjes bok, twee kruidnagels, een spel fijngestampte korian- 1 een heel klein stukje pijp. *1. it de kip. met deksel op de twee uur zachtjes trekken, de bouillon en verdeel de b stukken. Verwarm drie ie en schep er 400 droge, rauwe rijst bij, tot alle korrels glimmen en er dan de warme, gezeefde {bouillon bij. It de rijst op een laag vuur, deksel op de pan, zachtjes worden. Leg de stukken er de laatste vijf minuten Jchep de rijst op een ver- Bde schaal met de stukken Gameer met ringen uit. die or bloem gehaald hebt en perig gebakken en schijfjes lommer. WINA BORN i stijve buiging, waarbij hij haast zijn evenwicht verloor. „Ameri kaan". zei hij langzaam met dubbel- slaande tong. Met zijn hand raakte hij mijn baard aan en daarna die van El Gavilan, die weer bijna zijn oude lengte had. „Heel mooi vin den", zei hij. „Bijna gelijk." „Ja" zei El Gavilan. „Dat heeft al een paar problemen met zich meegebracht." ..Mag ik vragen wat deze mensen aan land brengen?", vroeg ik. „En waarom werd het zo geregeld dat ik j er niet zou zijn?" Eduardo legde een hand op mijn schouder „Arthu- ro." zei hij, „het moest een veras sing zijn." „We krijgen enkele tractoren voor je coöperatieve boerderij." „Maar Eduardo", zei ik. „De Rus sen doen nooit iets zonder- een bij bedoeling. We kunnen ze nit beta len. Waarom zouden ze ons tracto ren sturen?" „Arthuro. ze rekenen er op dat ze scheepsladingen bananen van doordat ze zo stil en grimmig aan het werk waren, zonder de scherts en de grappen van zeelui uit ande re landen. Het leek alsof ze met een sleutel waren opgewonden en in beweging waren gezet. Ik leidde de Valken van de rots af naar een kleine open schuur die we gebruikten om de poon te verwer ken. Eduardo en El Gavilan zaten I ons zullen krijgen nadat wij aan een kant van een tafel. Tegen- j de macht hebben overgenomen. De Russen missen één ding en dat is voldoende kennis van de landbouw. over hen zat een zwaargebouwde man die h et uniform droeg van scheepskapitein en wiens gezicht uit een blok beton gehakt leek te zijn. Er stonden twee flessen rum en verscheidene glazen op tafel. Eduardb sprong op en riep: „Bes te Arthuro. wat is er aan de hand? Ik dacht dat Je ln de heuvels bezig was insignes te verdienen". Ik vertelde van ons record en voegde er wat stijfjes aan toe: „Zo zien Jullie dat ik opgedoken ben als een valse stuiver". vooral op het gebied van bananen." Ik tuurde in het schemerige licht naar de kisten. „Ze hebben inder daad niet voldoende kennis van de landbouw als ze tractoren maken die klein genoeg zijn voor die kisten. Met een dergelijke kleine tractor zou Je nog niet eens een achtertuin in Boston kunnen bewerken Weet je zeker dat het tractoren zUn?" „Het blijkt dat het niet zo is", zei Eduardo. „Op zakelijk gebied „Of misschien", zei El Gavilan. j ^ude Z* als een valse kopeke". Ondanks de ~U' flessen rum op tafel leek hü nuch terder dan gewoonlijk. „Chef", zei Eduardo. „denk je dat het verstandig is om „De opmerking over kopekes", zei ik. „vertelde me niets nieuws. Ik had al verondersteld dat onze bezoe kers Russen zijn." „Dat was slim van je", zei El Gavilan. „Kapitein Kolsky, dit is de Amerikaan waar ik u van verteld heb", zei hij. De Rus stond op en maakte een hebben onze bestelling verkeerd be- grepen." „Wapens", zei ik treurig De Rus hief zijn glas en zei. „Wapens is goed." Hij sloeg de rum achterover. „We zouden ze misschien terug kun nen sturen", zei ik El Gavilan glim- i lachte. „Dat zouden onze vrienden waarderen. Ze zullen de volgende keer tractoren meenemen." „Maar wat doen we met al die wapens?" vroeg ik. PANDA EN HET VUURVERVOER 46—107. Zodra de trein stopte bij het station van Zeedijke. spron gen Ahmed en Moestafed het perron op en draafden naar de uit gang. Buiten kunnen ice Kal-ker en zijn helpertje opwachten". siste de chef van de geheime politie. ..Deze keer kunnen ze ons niet ont snappen dit is de enige weg naar buiten". ..Heel goed", beaamde Moestafed. „Ik ga ze fors de grond in stam pen bij de tulband van Knarr's!" „Uw kaartjes, heren", verzocht een beambte op dat moment. Maar die hadden de beide schurken nu eenmaal niet en boven dien lieten ze zich niet tegenhouden. Moestafed duwde hem een voudig uit de weg en volgde zijn chef naar een straathoek. „Hier vandaan kunnen we ze uit het stadion zien komen", fluis terde de geheime politieman. „En als het goed is. komen ze daarna langs ons. Jij grijpt ze e?\ in het steegje hierachter maken we korte metten!" Maar voorlopig was er nog niets van professor Kalker en Panda te zien. De enigen die naar buiten kwamen, waren de treinpassa- gier en de kaartjes-controleur. En ze waren t llebei htel boos. „Politie!" riepen ze. (Wordt vervolgd» ADVERTENTIE) We willen het u eerst wel voor-rékenen, voordat we voor-rijden. Aan de hand van tabellen kunnen we u aantonen dat een Mercedes-Diesel een all-in-kilometerprijs heeft die niet hoger is dan die van uw 10.000-gulden-auto. Ervan uitgaande dat u ca. 30.000 kilometer of meer per jaar rijdt. Waarom zoudt u - juist u als veel-rijder - zich dan nog het comfort, de betrouwbaarheid en de veiligheid van een soepele, opvallend stille Mercedes-Diesel ontzeggen? Die zuiniger is dan u denkt. Tabellen en een onthullende proefrit liegen niet. AUTOMOBIELBEDRIJF N.V. Oegstgeest, Leidscstraatweg 1, tel. 01710-518 55 DE WONDERLIJKE AVONTUREN VAN BRAMMETJE FOK 1765. Grinnikend keek Bram nog even naar twee eenden, die een hevige ruzie kregen om een wit veertje met een groene weer schijn en een blauw puntje. Het kon nog een hele tijd duren, voor dat de professor aan iedere eend zijn eigen veren had terugge ven. en Bram voelde er niets voor om daarop te wachten. Zonder afscheid van de professor te nemen liep hij dus door naar het goede schip Kokanje. want hij verlangde er naar om weer eens een dek onder zijn voeten te voelen. Bij een kiosk aan de kade kocht hij een krant. En toen hij een maal aan boord was en zijn vrienden uitvoerig zijn belevenissen had verteld Karo had er nu spijt van. dat hij niet was mee gegaan sloeg hij de krant open om het laatste nieuws te lezen. Reeds bij het eerste de beste bericht gaf hij een schreeuw. Jongens, opschieten. Trossen los, zeilen hoogweg wezen. Zijn vrienden schoten weg om aan zijn bevel te voldoen, maar begrijpen deden ze het niet. ARMAN EN ILVA Sports+rip door Dick Bruynestein WAT 16 r.B DAM AAü DG HAM O? !K PB£PAf?£EJ2 VECeeeT T MAAt2 - MEUVJ- OOL/B 16 MA DE q-OTFöÉM PA&A- QUODO& DOOC t5£ FIFA TE ZWAK VEBKLAAPD EM pitc-Sn,*k UIT WET Tt>EG»KiOOI C3CKJOMe>J les tderlandse JJ v Amst te Londen |h 15 te Stockholm 15 op 800 m WZW Luen- 8 v Antwerpen te Rott '6 te Grangemouth verw 15 op 210 m ZW Ouessant IS op 720 m WNW Kaap Ver wed Pl« Viao n Patre» '5 v Dclfzyl n Stade 'H6 Vliifingen n Londen »1S Kreta n Aihdod op 360 m W Dakar '{Texel n Helsinki J te Felixstowe Grevelines te Antw I» te Immingham verw '5 v Delfzyl n Hamburg »k 16 v Dakar te Rot: '5 v Pto Cabello n Trinidad "6 te Delfzijl ~ouae Da llend 15 op 420 r Chinwangteo te I'5 Rot» n Londen I«!»t,15 V Rolt n Breit ^Atiitine p 15 Finisterre 'urth 1 5 te Hontleur e Bohmer 17 te Heita varw *15 op 190 m Z Dakar 16 te Harlingen ■i« 1' Londen i te Antwerpen i Antwerpen te Rott V Rott n Hamburg P 15 Eest London n Dur* I1'Celleo te Guayaquil W'Sbech te Londen II Wight n Amsterdam TP 15 Terschelling 15 op 720 m HO New- v Rott te Londen "•«n 15 te Southampton plACL) 16 te Liverpool 1 S 140 m ZO Mone peaa IS Scilly n Beltast 110 m NO Azores» Aurora IC v Rochester n Goole Balong p 15 Finisterre n Rott Batavier 5, 1 5 v Lorient n Londen Balu IS op 60 m ZO Acapulco Bengelen 16 v Rott. n Marseille Bengkalis 14 te Port Elizabeth Beveiier 16 v Rochester te Rott Billlton 15 op 175 m ZO San Diego Binnenhaven 16 v Kopenhagen n Malmo Blitar 16 v Duinkerken te Antw Boekanier p 16 Vlissingen n 7 Bonefsas Smits 16 te Rotteidam Bonny 16 v Capelle te Delfzijl Brage 16 v Kemi te Huil verw Bram 16 v Britonferry te Ipswich Bree Helle 15 v Mantyluoto n Bor dcaux Irinda 14 v IJmulden te Londen Britsum p 15 Eest London n Kaap stad 8rittenburgh 15 v Rott n Mlddlesbro Brouwersgracht 16 te Amst verw Celvljn 15 v Delfzyl n Oomsjo Capricorn 15 te llzehoe Caranan 13 v Pasajes n Glasgow Caravelle 14 te Raumo Carmen 12 v Sunderland n Pasaies Casti la 15 v Los Angeles n Armuel les Castor 14 v Gravelihas te Lendan Cateli 1 5 te Sharpness Ceres 17 te Cristebel verw Challenger 15 op 840 m ZO St Hale- Charis IS op 380 m O Savannah Chiriqui 16 v Napels n Cristobal Chiron 16 v Mobile te Miemi Choluteca 15 v Galveston n New Or leans Coccinelle 15 v Casablanca n Roueen Con Brio 14 te Swansea Conlid 13 v Wormerveer Ie Londen Congokust 18 te Amst verw Constance 13 te Kasko Continent 13 te Hartlepool Copan 15 v Cristobal n Turbo Coppeneme 15 v Baltimore n Halifax Corel Actinia 16 200 m NO Parama ribo Coria 15 v Delfzyl n Colchester Corrie Broere 15 v Rott n Imming ham Cresta 16 v Per n Llssebon Dahomeykust 15 op 200 m N Liese bon Date Bohmer 16 te Newport verm 17 Delfberg 16 te IJmuiden Deltadrecht IS v Lower luchenen n Rott Dependant 15 v Amst n Delfzijl Dina 12 v Rochester n Goole Diogenes 16 te Kingston verw Dite Smits 15 te Haifa Dordrecht p 15 Guam n P Kembla Drie Gebroeders 12 v Swansea n Roueen Dubhe 16 v Amst te Rotterdam Duivendrecht 15 op 130 m Z Dakar Outch Mester 16 te Rott verw Dutch Mate 16 v Menstad n Gothen burg Dulch Spirit 16 v Bremen n Antw Duurt 1, 13 v Roueen te Avonmouth Ea 15 op 110 m O Recite Eemsmond 16 te Schevemngen Els Teekmen p 16 Vlissingen n 7 Embla p 16 Brunsbuttel n Antw Engeline Brpere 16 te Dordt Erasmus 11 v Bilbao n Manchesier Esperance 15 v Bramen te Delfzijl Eumaeus 15 v Singapore n Djakarta Evertsen 13 v Newport n Skikde Expanse 13 v La Pallice te Plymouth Falcon 16 v Cherbourg te Par Farmsum 16 100 m ZZW Albany Finlandia 16 te Londen verw Ferocie p 15 Vlissingen n Ipswich Forel 16 v Luback Ie Trontheim Frame 12 v Hull n Blyth Gaasterlend 1 5 te Rlo Grande Gazelle 1 5 te Koog a.d. Zaan Geulborg 16 te Alblasstrdam Giessenkerk 15 200 m ONO Lor Marques Grebbedijk 15 v Rott n Bermuda Grecian I 5 op 60 m O Gibraltar Grotedijk 15 v Wilmington te Miami Gruno 13 v Goole te Gunneet Hagno 16 v Dublin te Rott. Hercules p 15 Mont Passage n Crit- tobal Harmet 15 op 125 m WNW Oporto Hilvarenbcek p 15 Wight Hollands Brink 15 100 m O Vis Hollands Burcht 15 320 m ZW Guam Hollands Duin 15 op 70 m ZO Soco- tre Hondsbosch 15 te Koog e.d. Zaan Hoop 15 v Gijon te Amsterdem Horizon 12 v Per n Grevelines Horizon (Balk) 15 v Oeltzyl n Mei- Inca 15 op 750 m NW Kaapstad Insp. Mellema 16 v Pasajet n Man chester Jacobus Broere p 16 Start Poin e Par Jason 14 v Trinidad te Matanzas Jenjo pIS Brunsb n Exeter Johence 16 v Terneuzen te Rott. Johannes 16 v Londen te Rott John V 12 v Whilehevan n Gdynia Jongkind 18 te Hamburg verw. 475 r WZW Mossa i WZW Casablan Karachi Kanmata 15 370 ca Katendrccht 15 530 m NW Trietan da Cunhe Katsedyk 16 te Rotterdam verw Kerkedilk 16 v Brunswick te Havre Kelty 15 100 m W Dronthelm n Delfzijl Kirsten Smits 15 60 m ZW Ouessant Kittiwake p 16 Yarmouth n Goole Klazina 13 v Telgnmouth n 7 Kloosterkerk 15 v Bremerhoven n Antw Koudekerk 15 v Llvorno 17 te Tripo li verw Kraon 15 v Bramen te Antwerpen Laerderkark p 15 Ouessent n Ham burg Labrador 15 v Rott n Londen Lengkoeas 15 181 m WZW Cocos ail La Palome 16 v Ande, ie Amst. Lauriersgracht 16 v Rott n Kotka Lee 16 v Rott. te Amsterdam Leemans p 15 de Casquets Lcendert Broere 16 te Rotterdam Lelykerk 15 op 660 m N St Helena Leonard Bohmer 15 te Marseille Leuveheven 16 v Gothenburg n Trel- Leuve Lloyd 16 v Havre n Cristobal Lien 16 v Corpach fe Antwerpen Lireco 13 v Rostock n 7 Lizard 16 te Slikkerveer Loppersum 15 op 600 m W Atoran Lubox 15 te Telgnmouth Lupia 13 v Londen n? Luther p 15 Brunsbuttel n Rott Lycaon 15 355 m ZW Kaap Palmes Maai Lloyd 15 op 200 m ZO Ceylon Madison Lloyd 15 600 m ZW Diego Garcia Majorca 16 te Antwerpen verw Makkum 15 v Seahem te Helsinki Marathon 16 v Barbados te Port Ar thur Marconi p 16 Beachy Hd n Bilbao Moro Liborum p 16 Finietorre Mare Silenfum 15 te Pto Torras Mari-Ann p 16 Vliss n Welkom Marie Sophie 14 te Londen Marietje Bohmer 16 te Casablence Merinus Smits 1 3 te Newport Maritta Johanna 15 v Delfzyl n Halmstad Markab 16 v Teignmouth n Vlaardin- gen Mark borg 15 v Delfzyl n Halmstad Maron 15 v La Gueira n Pto Ie Cruz Mars 13 v Harlingen te Gothenburg Medon 15 op 430 m NNW Sen Juen Meerdrecht 15 v Chimbote te Vlaar- dingen Melissa p 15 Goeree n Roueen Menna 13 v Delfzijl te Skutsker Meppel 15 te Delfzyl Mercurius H 14 te Swansea Mersey Lloyd p 15 Reunion Merwehaven 17 te Rouaan verw. Mete 13 v Amst te Londen Metropole 16 te Antwerpen Mickey Smits 11 v Lissabon n New port Mitropa 16 v Ravenna te Lagliarl Moerdijk 16 v Rotterdam te Londen Montterland 15 op 430 m NNO St Pauls Rocks Munie 14 v IJmuiden te Londen Musi Lloyd 15 v Gevesion n Vera Cruz Musketier 12 te Londen Neder Eems 15 te Dubai Neder Rhone 15 1050 m ZW Sabang Neder Weel 16 te Lissabon Neder Weser 16 v Belewan n Penang Nederland 16 v Andel n Neeltja Broere 16 te Rotterdam Neptunus 15 v Madeira te Rott Netty 13 v St Valery te Sunderland Nieuw Amsterdam 12 v Cobh n New York Nieuwland 15 v Lelth te Amst Nimrod 15 v Amst. n Silloth Noorbeek p 16 Brunsb n Gendie Noord p 16 Dungeness n Rochester Noordstad 16 v Rott. n Kings Lynn Normandiê 16 te Shoreham verw Nykerk 16 v Necala te Beira Ocean Sprinter p 15 K Arkona Olive 13 v Garston n Newry Orante Nassau 15 500 m NO Azoren Osiris 15 v Bremen n Amsterdem Ossendrecht 15 ten anker Weser Ostara 13 v Hontleur n 7 Ouwerkerk 12 te Lour. Marques Overijsel 15 op 110 m N Dekar Pandora 16 Rotterdam Perisie 15 v Roueen n Parijs Perme 16 v Havre te Duinkerken Parthenon 16 v Amst n Malta Petrida 15 v Londen n Teignmouth Peul Westers 13 v Welkom n 7 Pandrecht 14 800 m WZW Los An geles Pergo 1 6 te Swansea verwacht Peter p 15 Bornholm n Gothenburg Pioneer 16 v IJmuiden te Rott. Pirola p 15 Brunsbuttel n Rye Planciut 16 te Dordrecht verw Poeldijk 15 v Rott te Vera Cruz Pooldrecht 14 ten anker Hirohete Primus 14 te Teignmouth Prinsenbeek p 16 Gotkesandon Prinses Margriet (I V.) 15 v Amst n Kristiansand Oueen ot Sheeba 12 te Marques Radja 15 op 500 m W Malediven Raket p 15 Goeree n Londen Regina 16 te Ipswich Repeto p 15 Portland Bill n Ply mouth Rhone p 15 Lundy isl n Rouaan Rien Teekman 12 te Cork Riet 16 v Rott n Londen Rochab 15 op 360 m Z IJiland Roerborg 16 v Penzance te Per Roerdomp 15 te Dellzyl Rondo 15 v Rouaan te Dekar Rossen 16 v Rott fe Gent Rotte 15 op 260 m ONO Paramaribo Rotterdam 15 v Bermuda te New York Rotti 16 v Koweit te Bushire Santa Lucia p 15 Majorca Schiehavcn 16 te Figueira verw. Schieborg 16 v Amst te Delfzijl Schiekerk 15 v Singapore n Antw Schie Lloyd 16 te Amsterdam Schouwen p 15 Madagascar n Singe- Seabreeze 14 v Gent te Londen Sertan 15 v Nice n Sfex Servaaskerk p 15 Finisterre n Singa pore Setas 15 v Rott n Liverpool Shamrock Reefer 15 op 450 m O Durban Simonskerk 15 op 200 m Z Conakry Sliedrecht 16 v Hamburg te Cristobal Sloterkerk 14 v Tanga te Mombasa Solent 14 v Rott te Teignmouth Spirit 15 v Rott n Yarmouth Spithead 14 te Houston Sted Dalft 16 v Hamburg n Antw Stad Vlaardinaen p 15 Malaga Stad Zwolle 15 v Bellest n Baltimore Statendam 15 op 420 m ZO Bermu da Steady 15 te Vlaerdingen Stelle 15 v Newcastle n Ipswich Stelle Antares p 16 de Burlings n Huelve Ster a Maris 13 v Aalborg n 7 Stella Merit (t) 15 v Middlesbro n Brest Straat Algoa 12 te Port Elizabeth Straat Bali 15 v 'reetown n Dakar Straat Clarence 15 op 100 m W Sa bang n Colombo Straat Cook 15 500 m N Nieuw Gul- nee Straat Fiji 15 240 m WNW Cocos eil Straat Frazer 15 250 m OZO Sey chellen Straat Fremantle 12 te Terne Straat Futemi 15 op 540 m ZZW Co lombo Straal Hobart 16 200 m NO Chtgros Straat Madura IS v Abedsn n Chisi- maio Straat Madura p 16 Str Ormuz n Chl- Straat Magelheen 16 v Durban n Hongkong Straat Torres 1 5 v Dubai n Doha Straat Towa 15 630 m Z Ceylon Streefkerk 16 te Crietobal verw Swmdregt 16 v Oovar te Antw Sylvia 1. 16 v Fecamp te Londen Tagri 12 v Goole n Per Telamanca 15 170 m ZZW Las Pal mes Tana Haiq 15 220 m OZO Lor Mar ques Tenamo 1 6 op 120 m W Acapulco Tempo 15 op 60 m O L Palmes Texelstroom 15 te Amsterdem Thee 12 v Plymouth n Rouaan Theron 16 v Baltimore te Philadel phia Thuradrecht 15 op 880 m NO K Race Tibane 16 v Grangemouth n Duln- Tlde p 15 Gibraltar n C. Vecchle Tjibanrjet 15 op 120 m ZO Zanzibei Tjiliwong 16 660 m ZZW Malediven Togokust 14 te Bramen Trida'e 15 60 m O Pentland Firth Trinitee 13 te Liverpool Tubo 15 v Silloth n Ayr Twee Geiustera 16 280 m O Gibrel Tycha 12 v Londen n Havre _.ses 15 v Bremen te Antwerpen Unden 16 v Boulogne te Gent Utrecht p 15 Manga:or« n Karachi Valkenswaard p 16 de Tees n Lon- Van Brakel p 15 Dover Vega 16 te Geile verm. 18 n Rouaan Veritas 14 v Boulogne te IJmuiden Villarrica 15 480 m NNO St Maarten Viola p 16 Brunsb n Grimsby Vhst 15 op 600 m ZW Los Angeles Waalborg 1 5 te Beverwijk Walenburgh 16 v Bordeaux te Rott Waterland 16 v Beira te Durban Wega 15 v Hamburg te Goole Westerbeek 15 v Casablanca te Rott Westerdok p 15 Lissabon n Brest Westereems 15 v Benghazi n Piraeus Wieboid Bohmer 16 te Antwerpen Willemskerk p 15 Oporto Wolanda 14 v Amst te Gravesend Woltersum 15 v Nassau n Savannah Wonorato 16 te Pacasmayo Wonoseri 15 v Callao n Chimbote Wonosobo 15 op 200 m NO Soere- baya n Batik Papan Yselhaven 16 v Rouaan n Leixoes Zanzibar 14 te Rouaan Zeeburgh 16 v Getle te Amst. Zeeland 12 te Vancouver Zonnckerk 16 v Bombay te Colombo Zwaentiena 15 v Amst n Delfzijl Tankvaart Acmaea 15 op 130 m Z Recite Acteon 15 v Singapore te Saigon A.kmaer 16 op 250 m ZZO Sydney Anco Spray 16 v Rott te Gdynia Area 16 v Singapore n Saigon Avedrecht 15 op 160 m NNO K. VII- Camitia 15 op 600 m WNW Finietor re 25 te Pta. Cordon verw. Capiiuna 15 op 375 m ONO St. He- Carbo Dragon IS v Houeton n Texas City Chevron Amsterdem 15 op 160 m N Netel Chevron Arnhem 16 te New York verw. Che«ron Delfzijl p 16 Kiel Chevron Lelden 15 op 490 m WZW Manilla Chevron Naples 16 te Genua Chevron Nederland 16 v Batengee n Dumal Chevron The Hague 16 op 150 m 6 Cinu'l?e*n®5 op 210 m NO St. Maar ten 25 op de Mersey verw Crania 15 op 190 m ZW Guayaquil 21 te Valparaiso verw Dallia 15 op 220 m ZZW Cocot eiL Diademe 15 v Teesport n Es Sider Diloma 15 op 370 m ZZO Cocos alt. Dione p 16 Kaap Leeuwin n Mena Dosine 16 te Escrevos verw Esso Rotterdam 15 te Bonny Forest Lake 15 160 m ZÖ Messina Forest Town 14 510 m N Azoren Gulf Hollander 15 op 130 m ONO Las Pelmas n Escrevos Guit Italian p 15 Takoredl n Phil» delphla Gull Swede 15 dw Den Helder Bentry Bay Kere 15 v Aruba n Valparaiso - An» totagaste - Arica - Guayaquil Ketelysia 16 te Gothenburg vend daarna Geile Ker i 15 v Lee n Brisbane - Sydney* Geeiong Kermia 16 v Teesport n Rotterdam Kopionella 14 v Lavera n Rott Koratie 15 op 650 m O Ceylon Korov.na 15 op 280 m WZW Balboe Kosicia 15 op 800 m W Acapu ca 21 Ie Balboa verw Kossmatella 6 te Hongkong verw Krebsia 15 v Gibraltar n Vado Lovellia p 15 Ras al Hadd Naast Courier 15 op 360 m NW Sb Helena Naverita 15 op 215 m W Freetowg Ond na 15 op 260 m NO Fortaleza Onoba 15 te Las Palmes daarna De kar-Bonny Patro 15 op 380 m NO St Helena Phihppia 15 op 800 m OZO Bermie da Purmerend 15 v Singapore n Feri Golf Stolt Munttoren p 15 Miami Stolt Westertoren 15 450 m O St Helena Tehama IS op 210 m OZO Socotig Viene 15 v Pto Miranda n Havre Vivipara p 15 Recife n Curacao Zelra 15 op 140 m ZO Mina al F» hal 25 te Durban verw Zaria p 15 Finisterre n Mena Zeesleepvaart

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 21