Bosch legt barrières in de weg opdat u er eerder bent. I a Boerenleenbi BOSCH Smurf mee-Smurf BP! Voor alle zoons, dochters, kleinzoons, kleindochters, nichtjes, neefjes; kortom, voor alle kinderen van Nederland. superbe antraciet calpam olie calpam gas warmtecentrum J. GINSBERG N.V. diverse medewerli J. van der LUYT Zn. n.v. SWETS ZEITLINGER - Lisse Bosch bougies afgestemd op het hedendaagse verkeer STENO TYPISTES (NFDE) AANKOMENDE STENO TYPISTES ADMINISTRATIEVE MEDEWERKSTERS TYPISTES v maak ze blij met zo'n BP Smurf-shirt, kruipstroom barrières ouderwetse brandschoon modern, gerieft) stookcomfort geconcentrei "verpakt" in met handige Donklaan 52 Voorschoten Tol.: 01717-2534 UNIVERSITEITS BOEKHAN vraagt. (mnl. of vrl.) voor de boekhouding. Leeftijd H OEGSTGEEST - Wijttenbachweg 35 VOOR ALLE TRANSPORTEN ln Binnen- en Buitenland dagelijks Duitsland en Zwitserland OOK VOOR VERHUIZINGEN Berging inboedels - Overzee verpakkingen ALLE DOUANE-FORMALITEITEN Inklaren en Uitklaren - Gespecialiseerd in VRIESGOEDEREN-VERVOER SALARIS: afhankelijk van leef! ervaring etc. f 400,tot f 800,- - Sollicitaties of inlichtingen KORT RAPE LEIDEN, TELEFOON 01710—24644 van 2 tot 26 ton Telefoon 01710-53785-52785 i/<' hulil< vuur ifilrrri Uw salaris op een gezinsrekening vergoeding van 3Va Alle bankzaken. Ar Deviezen. Verzekeringen. Voor verdere inlichtingen kunt U zich i onze kantoren aan: LEIDEN, Wagnerplein 19, telefoon 42278. LEIDERDORP, Laan van Ouderzorg telefoon 01' VOORSCHOTEN, Bachlaan 2 - tal.t INTERNATIONALE UITGEVERIJ EN ANTIQUARIAAT VAN WETENSCHAPPELIJKE TIJDSCHRIFTEN (met vestigingen in Parijs, Philadelphia, San Francisco en Sao Paulo) Kijk, de zaak zit zó. De huidige bougies zijn goed voor de motoren en ontstekingssystemen van nü. Maar er presenteert zich ook in de techniek een nieuwe generatie. Motoren waarvan de uitlaatgassen gezuiverd zijn. Een ontstekingssysteemgeneratie die niet langer een spanning van maximaal 15.000 volt maar van 20.000 volt en méér levert. Binnen het kader van. deze generatie zijn er ook nieuwe bougies nodig. Bougies met hoogspanningsisolatoren en een verlengde kruipweg, zoals wij ze u kunnen leveren. Deze bougies hebben een 5-voudige barrière tegen lekstroom en de langste kruipweg op de kleinst mogelijke oppervlakte. Zonder zijsprongen over de isolator gaan nu 20.000 volt of meer direct naar de elektrode. Naar de Cr-eiektrode die hetere vonken geeft en de brandstof sneller in kracht omzet. Op die manier bent eerder op uw bestemming Bosch bougies voor binnen- en buitenboordmotoren zijn bovendien extra beschermd tegen roest door een laag bijzondere aluminiumlak; iedere bougie is waterdicht verpakt in een omhulsel van polyaethyleen. Alleenvertegenwoordigfng voor Nederland N.V. Willem van Rijn, Postbus 8005, Haarlemmerweg 475, Amsterdam-15, Tel. 020-185222 (20 lijnen) In verband met verplaatsing van TWEE van onze kantoorafdelingen van Amsterdam naar Lisse hebben wij diverse mogelijkheden tot plaatsing voor: Opleiding: H.B.S. of MU.L.O. (of gelijkwaardige opleiding). Naast een goed salaris bieden wij U: Tweemaal per jaar een extra maand salaris. Voor personeelsleden tot 23 jaar twee maal per jaar een herziening var het salaris. Drie weken vakantie met 6% vakantietoeslag. Reiskosten-vergoeding. Studiekostenregeling voor die studies die Uw dienstverband voor fmjA' bedrijf waardevoller zouden kunnen maken. Promotiekansen. U kunt eehriftelijk of telefonisoh solliciteren bij: de heer Th. Stuurman, SWETS ZEITLINGER N.V., Heereweg 347B, Lii**^ 02530—4371. iï

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 18