enk Kiel: lol er af r>r> Cor Veldhoen hakt knoop door en stopt met betaald voetbal AZC heeft aan een gelijkspel voldoende Nu is het tijd voor lékker met lékker: Beschuit met aardbeien. U' Mexico alles rustig. Beraad KNVB over sterkte 1ste divisie oor Go Ahead K. hoeft het na veldslag niet meer 'PEN MET VOETBAL Pijn aat SER middelen ssen NOS iKNVB" L Wilma v.d. Berg veel gevraagd FEIJENOORD NOG NIET ROND MET MAGNUSSON Na Utrechtse fusie )AG 17 JUNI 1970 PAGINA 17 LEIDSCH DAGBLAD SPORT LEIDSCH DAGBLAD SPORT LEIDSCH DAGBLAD SPORT LEIDSCH DAGBLAD - SPORT LEIDSCH DAGBLAD SPORT LEIDSCH DAGBLAD KAMPEN <GPD> Veel „ubs uit het zaterdagvoetbal, piet alleen uit Overysel en Gel derland hebben gereageerd op „veldslag in Ermelo", waar X Kamper Go Ahead en in het bijzonder de amateur-intematio- pal Henk Kiel werd getroffen. Voorzitter H. J. Bos van Go ^head: ..Of we eventueel op- ueuw tegen Spakenburg spelen? Dat is nog zeer de vraag. Na rt de KNVB een beslissing ■eft genomen, zullen wij het bestuur met de spelers ons itandpunt bepalen. By de jon gens leeft de gedachte om niet meer tegen Spakenburg het veld in te gaan. Maar dat kan natuurlijk allerlei consequen ties met zich mee brengen en die zullen we goed onder ogen moeten zien Waaraan secretaris G. J. Werff toevoegt: „Ik ben toch wel teleurgesteld, dat nog nie mand van de sectie zaterdag voetbal van de KNVB heeft ge ïnformeerd naar de toestand van Kiel. Op zijn minst had men er toch een telefoontje aan kun nen wagen. Spakenburg? Neen, ook van die mensen hebben we niks gehoord. Ik krijg zelfs wel eens de indruk dat ze daar de hele zaak willen afzwakken, net doen of alleen het publiek de schuldige is. Dat is pertinent niet waar". Kiel: „Het is natuurlijk de laatste strohalm, waaraan Spa kenburg zich vastklampt. Ze zijn bang dat ze worden gestraft, hetgeen die club ten volle ver dient". Wat er met de wedstrijd Go Ahead/Kampen Spakenburg die de twintigste eerste klasser in het zaterdag voetbal moet op leveren, gaat gebeuren, is nog niet bekend. Voorzitter Fokke Remmers van de sectie zater dagvoetbal van de KNVB: „Mijn persoonlijke mening is om de wedstrijd zo gauw mogelijk te la ten overspelen. Daarbij is 't niet onmogelijk dat in de 28ste mi nuut wordt begonnen met een 1—0 voorsprong voor Go Ahead Wij moeten echter eerst het rapport van de scheidsrechter afwachten. Pas dan kan er een beslissing worden genomen. De vraag blijft ook of Go Ahead dan het restant met tien man moet spelen, omdat Van Keulen uit het veld zou zijn gestuurd, als de wedstrijd normaal door gang had gevonden. Maar er zijn nog andere aspecten De verwondingen van Henk Kiel bijvoorbeeld en de vakantie. Problemen die ook een rol in onze beslissing kunnen spelen Persoonlijk lijkt het my niet ver standig om tot augustus te wachten. Maar ik kan natuurlijk niet alleen een beslissing ne men". PEN (GPD) „Het betaalde voetbal? Daar denk ik il niet meer aan. Het was werkelijk niet onmogelijk dat ik dezer dagen mijn handtekening had gezet onder trekkelijk profcontract. Maar na wat er nu met mij is zal geen enkele beroepsclub meer belangstelling voor HVn. Bovendien is het de vraag of ik ooit wel weer 100 1 en geschikt ben voor het harde voetbal. Het zal zeker [tijd vergen". li Uel (25), amateurvoet- het jaar, ligt in zijn mng aan de Botervaart- Kampen in bed. Plat. ijzen buurvrouwen naar en mompelen „dat zo'n nou moet overkomen, hij toch niet verdiend." en in Kampen, ook daar liet medeleven met de zo ke Kamper voetballer ie sympathieke Henk Kiel iw Karin zelf heerst in zelfs verslagenheid na het van Ermelo". raakt er niet over uitge- t grenst gewoon aan het ;e wat er daar is gebeurd. I al burger kun je je niet I dat mensen elkaar op een HKanier kunnen bejegenen, g me geschopt, getrapt, uit- noem maar op. En my Zo'n vereniging als Spa- kenburg moeten ze niet meer laten voetballen. Want het is niet de eer ste keer dat die mensen de perken ver te buiten gaan. Dat moet de KNVB toch bekend zijn. Welnu, laat men dan ingrijpen", aldus Henk Kiel. die te midden van vele bloemen, fruitmanden en andere vormen van sympathiebetuigingen, niet in wilde woede, maar wel duidelijk teleurge steld en wat verbitterd terugkijkt. Irul CHT i ANP Het Ne- katholiek vakverbond conflict tussen de NOS NVB r de financiële ig voor de uitzending envattingen van wed- m de betaalde sector, eiding voor het grondig 'loep nemen van de si- de betaalde voetbal- aarbij zou dan vooral 1 moeten worden ge- aan de aspecten van voetbal. zo zegt het NKV in Ruim Zicht, zou de so- mische raad zich over luk moeten buigen dat daarmee een be korden gemaakt door laten bemiddelen tus- 6 en de KNVB. waar- Partijen zich bereid zou- verklaren om een uit- rmi de SER als bindend Viftoren". ilsport, aldus het inclusief de tv-re- - voor miljoenen Ne- R een belangrijk onder hun recreatiepatroon. "S van de KNVB die 'OS een driemaal zo ®envergoeding eist, is jet NKV volledig in te met de door de be- "bs zelf gepropageerde C ?ver betaald voetbal jt &tie-objec*. Juits deze heeft ertoe geleid, da! Öfoeven en de overheid •«voetbalsport in steed6 mate gaan steunen, het gaat om tv-repor- Ünt de KNVB de maat- we functie van de voet- *toeens te willen nege- an van een stuk belangrij ke een keiharde bu- "ken, aldus het KNV. Aanvaardbaar noemt en verzet van de NOS !M e mentaliteit sympathie t steun verdient. tel Kiel: „Ik kan 's nachts bijna niet slapen van de hoofdpijn. Van de dok ter heb ik wel pijnstillende poeders gehad, maar die helpen nauwelijks. Verder is het met mijn knie niet best gesteld, maar dat zal wel weer overgaan. Daar ben ik niet zo bang voor. Met mijn lies is het ech- -ter minder. Bij de geringste bewe ging voel ik de pijn door het hele li chaam" I Nog twee dagen moet Henk Kiel plat blijven figgen. Dan zal de dok ter beslissen wat er verder gaat ge beuren. Optimistisch met betrekking tot de naaste toekomst is de Kam penaar allerminst. „Ik geloof niet, dat ik voorlopig weer een bal zal aamaken. Het is afwachten. Maar eigenlijk is de lol er al af ook. Ik werk op het ogenblik op de Salland- se bank in Deventer. Ik heb er een goede baan en het kan best zijn dat ik definitief met voetballen stop. De risico's zijn mij te groot geworden. Als t voetba'1-è.-la-Spakenburg wordt getolereerd, dan zet ik er beslist een punt achter. Hoezeer 't mij ook spijt. Ik heb nou eenmaal veel plezier aan de sport beleefd". Waaraan zijn vrouw Karin toe voegt: „Dan kom je maar bij ons korfballen. Dat is niet zo gevaar lijk". Waterpolo LEIDEN In de eerste klasse van de waterpolocompetitie kunnen de twee koplopers vrijdag een plaats in de hoofdklasse bereiken. Zowel AZC als Nereus hebben nog maar pén punt nodig om de overstap te kunnen maken. En dat enkele punt je moet niet zo moeilijk binnen zyn te halen. AZC speelt in Alphen tegen ZCG uit Groningen, in Enschede komt Nereus in het water voor de wedstrijd tegen het al gedegradeerde ZCE. De strijd om het kampioen schap zal dan waarschijnlijk pas volgende week plaatsvinden: de laat ste wedstrijd van het seizoen is Ne reusAZC In de tweede klasse worden de meeste wedstrijden alleen nog maar gespeeld om de statistieken te kun nen afronden. In de afdeling A is De Zijl kampioen, terwijl OZ en PC en ZZ en PC zeker zijn van degra datie. In B is ZYV reeds enige tijd drager van het kampioensvaandel. HHC zal in het. komend seizoen een klasse lager spelen maar alleen be staat nog de theoretische mo gelijkheid dat Neptunus zich ten koste van BZ en PC weet te hand haven. De Zyl kan vrijdag dus heel ont spannen in Amsterdam spelen tegen AZ '70, LZC kan nog twee puntjes veroveren in Zwolle op ZZ en PC. Sleutelstad zal het in Tilburg lastig krijgen tegen TZV. terwijl de Gouwe ook de nodige problemen zal onder vinden in de wedstrijd in Heemstede tegen HPC. De standen zijn: Hoofdklasse: de Robben 2036. Neptunus Amf. 2033. de Meeuwen 1932. Neptunus Ai-n. 2025, HZ en PC 20—24. ZIAN 20—23. DZV 20—16. DJK 20—16, AZ en PC 20—15. Polar Bears 19—9, PSV 20—8. UZSC 20—1. Ie klasse: Nereus 2035, AZC 20 35. Zwemlust 20—31. het IJ 19—26. VZC 20—21, ZCG 20—20, SVH 20—18. GZC 2017. Esca 2016. Rotterdam 20—13, ZCE 19—5. Het Gooi 20—2. Te klasse A: de Zyl 19—38. AZ '70 20—32, DVZ 20—29, de Walvisch 20—27. Sedna 20—24, DWR 19—20. ZPA 20—20, Wilskracht 20—17, de IJsel 20—13, LZC 20—12, OZ en PC 19—2. ZZ en PC 19—2. 2e klasse B: ZYV 20—36, de Sleu telstad 1928, de Gouwe 2026, Rijnmond 20—24, TZV 20—22, HPC 19—20, Merwede 19—18. VZC 19—15, DAW 19—14, BZ en PC 19—14, Nep tunus 20—11, HHC 20—0. Henk Kiel ligt, tu fruitmanden, sinds het ..schan daal van Ermelo" in bed. Pas over twee dagen zal zijn arts kunnen beslissen wat er verder gaat ge beuren. ADVERTENTIE Koersen Hilversum In Hans Eysvogel won met Anton Wil HILVERSUM (Eigen berichtgeving» i I Dat de 11-jarige Anton het „vak" nog niet verleerd is toonde hij gis- teren in de voor de amateurs gere serveerde internationale draverij waarin de favoriet Faola Holland ia door een beginfout direct kansloos werd. Met een energieke start bracht Hans Eysvogel de ruin, die 40 meter moest geven, snel naar voren en na j een ronde lag hij op de derde plaats achter Esta Beroona en Bo6vink S Eysvogel bleef tot het ingaan van de rechte lijn nauwlettend volgen en j gaf op het juiste moment Anton „vol gas" De Haarlemmermeerse reus reageerde direct en met een hart ver- overende eindsprint zegevierde Anton in een beste 1.22.2 km-tyd vóór Esta Beroona en Fontanes. De eerste afdeling van de gesplit- I ste 1600 meter koers werd een ver rassende triomf voor Dazy H (Pools» die nu eens foutenvry bleef en in 1 1.24.6 de favoriet Flying Lady be dwong. De tweede afdeilng was voor Fils du Coq d'Or 'Eerenberg:. In 1.23 3 klopte hij een verrassende Ed ward A <cov. 187.0» en Gloria. Hé- I lène Hanover stelde met een vierde plaats zeer teleur. UITSLAGEN. I Lady A tot Z-priJs. eerste afd 1 i lmp:e Hanover (H. van Voorst) I ,128.4). 2 Isajah. 3. Ivonne Hano ver Toto w. 4.90. pl. 1.80. 2.— 210. kop. 26.90 ,cov. 6.80. trio 552.50. i Lady A tot z-prijs. tweede afd 1.1 I :n Time (S. J. van Leeuwen) (1.32.0), Iwan H. 3. Inter Again Toto w 2.70. 1.30. pl 1.50. 3.30. cov. 3 30. Lady Slx-prijs: 1 Ingo Quick (J. i Wagenaar Jr) (1.25.9), 2. Hovl Lady. 3. Ike Padua B Toto w 1,70. pl. 1.40. 1 '2.70, kop 7.70. cov. 510 Lady Scotch-prijs: 1. Gé K (A. C Groenewegen) (1.29.2). 2. Isidore. 3 Gentleman. Toto w.: 3.90. pl. 2.2.40 6.70. kop 12.20. cov. 6.10. trio f400.10; Lady Desireeprijs: 1. Anton <H Elisvogel) (1.22.2). 2. Esta Beroona, 3 lontanes. Toto w. 4.40. pl. 1.60. 2.30. (.80. kop. 20.50. cov. 8.90 Lady Ann-prijs. 1ste afd 1 Dazy j 1 H (H J. Pools) (124.6). 2. Flying dv. 3. Eric Klnley. Toto w. 14.60. 5.50. 1.50. 2.50. kop 1310. cov 3 Lady van Hovl-prijs: 1. Heatrix G (F. j 'Eerenberg) (1.25.0). 2. Hertogin I van Gelre. 3. Glittering Jewel. Toto rip'v. 2.10. pl 1.20. 1.30. 3.10. kop. 2.50.! cov. 3.60. cov 44.80 Lad- Ann-prljs: 1. Flls du Coq d'Or (F. J Eerenberg) (1.23.3). 2 Edward A. 3 Gloria. Toto w 8.80. pl. 2.30. 4.10. 190. kop. 11.—. cov. 8.40. Lady Nimble-prfls: 1 Happy Girl L Schoonhoven Jr) (1.25.0). 2. Hls-! j'sno, 3. Hldda Dear. Toto w. 4.—. pl 1 50. 2.10. 4.30. kop. 3.20. cov. 6.90. trio 101.10. Ladv Zora Il-prlJIJs: 1. Filippine (R i Krant) (1 26.4). 2. Dores. 3 Entusias- j ruo. Toto w. 2pl 1.20. 1.60. 1.50.1 kop. 8.00. cov. 7.80. I Totale omzet f 225.045 DEN HAAG (ANP» De Konink- I I lijke Nederlandse Atletiek Unie heeft voor de komende weck een aantal invitaties aanvaard voor buitenland- se wedstrijden. Vooral Wilma van j den Berg. die afgelopen zaterdag j twee maal haar Nederlandse record j op de 100 meter evenaarde met een tijd van 11.4 seconden, is veel ge- 1 vraagd. De KNAU heeft de volgende uitno- I digingen geaccepteerd: 17 juni Oost-Berlfjn Wilma van1 den Berg «De Keien.» 100 en 200 m en Anneloee Bosman (UNC) 800 of 1500 m. 19 en 20 juni 'Warschau»: Wilma v. d. Berg 100 en 200 m, Mieke Sterk i ADA) 100 m horden. Tilly v. j d. Made «Sagitta.» 400 en 800 m en Anneke de Lange Sparta400 en 800 m. 1 23 juni «Praag»: Ilja Keizer «De: Spartaan) en Anneloes Boeman (UNC) beiden 1500 m. 24 juni (Koblenz)Wilma van den i Berg 100 en 200 m en Els Gommers 1 (Unitas) 800 m. Go Ahead De voetbalcapaciteiten van Henk Kiel. die als aanvoerder van het Nederlands amateur elftal doordrong tot de finale van de Europa Cup. zijn ook tot betaalde clubs doorgedrongen. Het is bekend dat menige eredivisie- j club Henk graag in zijn gelederen zou willen opnemen. Vanwege zijn werkzaamheden in Deventer had ROTTERDAM (GPD) Cor Veldhoen heeft gisteravond de tot en met zyn 30-ste speelde Kiel ook goede contacten met Go kn00p doorgehakt: de Feijenoorder besloot net als clubge- Ahead. „Het was een van de meest - serieus in aanmerking komende ge gadigden voor een eventuele prof loopbaan geweest", zegt Kiel. terwijl hij zyn kussen omkeert. „Maar Jaar hoeven we nu niet meer over te pra ten" De overgang naar het betaalde voetbal lijkt niet meer te realiseren. Ook al zou Kiel over enige tijd wel weer helemaal de oude zyn. De tijd zal namelyk niet stil blijven staan en zo jong is de Kampenaar nu ook München Maar het amateurvoetbal? Het Ne derlands elftal speelt toch straks de wedstrijden in de voorronden in het Olympisch voetbaltoernooi en zou het voor een Nederlandse voetbal ler niet een ideaal zijn om in Mün chen (1972) in actie te komen? Henk Kiel glimlacht, ondanks alle ellende. „Och. dan ben ik 27 en dan hoef ik toch nog lang niet afgeschreven te zijn. Maar er staan jongeren te drin gen. die heel talentvol zijn. Het zalhebben bij mij de doorslag gegeven niet gemakkelijk zyn om terug te ko- Zo heb ik het gisteravond laat ook men". I tegen voorzitter Kroesemeijer van noot Eddy Pieters Graafland een streep onder zijn loopbaan als betaald voetballer te zetten, De 31-jarige Veldhoen: „Ik had van Feijenoord een „vrije transfer" gekregen. Aanvankelijk was ik vast van plan om in een andere ere-divi- sievereniging te gaan voetballen. Ex celsior leek mij wel aantrekkelijk. Maar die club kon in de verste ver ten niet aan mijn financiële verlan gens tegemoet komen. Andere clubs toonden belangstelling. Met Holland Sport heb ik zelfs bijzonder serieus onderhandeld. Wellicht had ik met de Haagse club financieel wel rond gekomen, maar toen ik de zaken rustig tegen elkaar ging afwegen, leek my toch het beste er mee te stoppen". „Ik bezit namelijk in Rotterdam een goedlopende groothandel in stu wadoors- en aannemersbenodigheden Zou ik in Holland Sport gaan spelen, dan had ik wekelijks zo'n keer of vijf naar Den' Haag moeten reizen. Het geld wat ik ermee kon verdie nen, zou echter niet hebben opge wogen hebben tegen de schade, die de vele uren tijdsverlies mijn zaak zou hebben berokkend". „Werkelijk, de zakelijke belangen Cor Veldhoen Holland Sport gezegd, die myn defi nitieve antwoord wilde weten". hy onafgebroken in het topteam, waarin vele malen als aanvoerder. Veldhoen, die 27 maal het oranje shirt droeg «hij stelde zichzelf eind 1967 niet alnger beschikbaar»„Wel licht blijf ik bij Feijenoord hangen, maar dan uiteraard niet meer als contractspeler. Ik speel trouwens nog met de gedachte naar een ama teurclub te gaan. Eigenlijk weet ik het op het moment niet. Eerst maar eens vakantie houden, dan zie ik wel verder". Feijenoord en de door Juventus aan Marseille uitgeleende Zweed Roger Magnusson zijn nog niet tot overeenstemming gekomen. Manager Guus Brox: „We hebben met een vertrouwensman van Mag nusson van gedachten gewisseld over de eisen en voorwaarden van beide partijen. Tijdens dat gesprek konden we echter niet tot elkaar komen. Er Is een bepaald verschil blijven be staan". Feijenoord wacht n uaf hoe de Zweedse aanvaller reageert op het door de tussenpersoon overgebrachte aanbod van de Rotterdammers. Brox: „Daar hangt van &f of Mag nusson deze week zélf nog met one I komt praten. Dat moet dan wel vlug J gebeuren, anders gaan wij andere contacten leggen". Met een andere Cor Veldhoen is van zijn negende aanvaller, bedoelt de manager Jaar af lid van Feijenoord. Van zijn I Ajax heeft na doelman Wever van SC Assen een tweede amateur aangetrokken Het is de 18-jarige Braam van DCG. Hij speelt op het middenveld. (door Fred Racké) MEXICO STAD (GPD) Ofschoon Antonio Gonzales Lopez thans wordt verpleegd In het stads ziekenhuis. nadat hy zichzelf van het leven trachtte te beroven toen Mexico bezig was van Italië te ver liezen, is verder alles rustig in Me xico. De sentimenten zullen niette min nog wel een keer hoog op laaien: als zondag Brazilië er in slaagt de ewreldbeker te veroveren. Want tegen die tyd zal de kater wel genezen zijn, de arme doel man Ignacio Calderon honderd duizenden keren voor „stupi- do" zyn uitgemaakt en de sympa thieën zullen zich rechtstreeks op het „broederland" richten. Wat ditmaal niet eens zo'n gekke gok is, want Brazilië maakt inder daad een beste kans op het gouden kleinood en de „revanche" op het Europese voetbaL Intussen maakt men in Mexico stad van de rustpauze gebruik om al vast vooruit te kijken. Naar Mün chen, het centrum van het wereld- toernooi van 1974. Sir Stanley Rous links en rechts schouderklop jes uitdelend aan het adres van al degenen, die tot nu toe uit het toernooi zijn verdwenen, vanwe ge hun sportieve houding alleen al, dienen zy te worden geprezen, zegt de FIFA-praeses. Rous heeft aan trekkelijke toekomstmogelijkheden, voorspeld. Het grijze opper hoofd vertelde, dat hy, net als de organisatoren, wel geporteerd was voor 24 finalisten, waarbij dan de „laatst acht" in twee groepen van vier voor de finaleplaatsen zou den moeten strijden. Een goed idee, dat al eerder wel be pleit: toen de loting tot gevolg bleek te hebben dat minstens één ..sterke ploeg" (Brazilië, West- Duitsland of Engeland) voortijdig, diende te sneuvelen. Het werd En geland. En zou dat misschien het sein zyn geweest voor Sir Stanley om zich alvast ook maar voor een wyziging in het systeem uit te spre ken? Hij deed het overigens ele gant: „gerenommeerde Europe se ploegen als Schotland. Portu gal, Hongarije, Joegoslavië en Spanje zouden meer mogelijkhe den hebben en er zou ook meer ruimte worden geschapen voor de opkomende Aziatische en Afri kaanse landen". En nog een hard argument: „De wedstrijden die meer worden gespeeld zullen meer geld opbrengen en aldus de organisatie van het toernooi vergemakkelijken". Toch wel iets om even over na te denken, op deze wedstrijdmorgen. Nu een gedeelte van de Engelse ploeg onderweg is en straks thuis op televisie, Italië West Duitsland bekijkt. Nu Bobby Moore en een paar van zyn maten met echtelijk ge zelschap naar Acapulco zyn af gereisd. Nu de Engelse journalisten wat landerig in he tperscentrum rondhangen omdat de jacht op uitspraken van een Italiaan als Ri- xiera geen goed Engelse journalist past. Mocht dat allemaal door gaan, in München 1974, dan zal En geland er in die laatste dagen op weg naar de finale nog best wel bij zijn. Met de eigenwijze Ramsey, die elke persconferentie ziet ais een gevecht, in plaats van een bron voor inilichtingen. Met de eigen autobus en de eigen chauf feur. Met alle kleine, precieze dingetjes, die het resultaat zyn van een jarenlange, hels se rieuze voorbereiding. Met die merkwaardige supportersclub in *Un voortdurende jacht op bier zonder-schuim. Ja, Engeland is weg. Men kan geen enkele aanmerking maken op de manier waarop het gebeurde. Men kan zich misschien best eens ver heugen over de vechtlustige Duit sers die dan toch maar hun re vanche voor Wembley hebben ge kregen. Tegen die hautaine En gelsen. Maar ze horen er eigenlijk toch nog wel bjj. in deze dagen. Ze laten in ieder geval de grootste le ge plek achter. DEN HAAG (GPD) De fusie in Utrecht vermindert het aantal clubs in de eerste divisie met twee (Elinkwijk en het net gepromo veerde Velox». Wat doet de KNVB aan die situatie0 „Wij beraden ons over een oplossing", zo bleef de heer Huybregts (secretaris sectie betaald voetbal) nog vaag. „Er zijn vier mogelijkheden, waaruit wij uiterlijk volgende week een keuze dienen te hebben gemaakt". De KNVB kan. bijvoorbeeld, de iets ingekrompen eerste divisie (zestien ploegen» ongemoeid laten. Of de afgang van een degradant (eventueel zelfs twee» ongedaan maken. Zo kan ook een club uit de tweede divisie bij keuze promoveren. ..Maar wat je ook uitdenkt, het leidt altijd tot teleurstellingen voor anderen", voorziet de heer Huybregts. Wellicht daarom zal de KNVB de beslissing opschorten door voor volgend seizoen een versterkte promotie of een geminiseerde degradatie uit te schrijven. De heer Huybregts: „In ieder geval moet de gedragslijn volgende week bekend zijn, want het eompetitie-programma hoort 1 Juli rond te zijn".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 17