De grote stem van Philips Portables Big Sound Ptttr a PHILIPS BEDRIJFSSCHOOL BEZORGER scheepstimmerlieden en jongens Stoffeerders b"n VAKMENSEN DE WIJNKELDER m -door de Philips miniatuurtechniek meer ruimte voor grote luidsprekers- Inschrijving voor MUZIEKONDERWIJS streekninziekschool „RIJNAKKOORD" cPV' NIEPOTH'S WIJNKELDER Levendaal 166 b, tel. 22717 Prinsessekade 5 tel. 23538 Ir N.V. LEIDSCHE APPARATENFABRIEK LEIDSCH DAGBLAD Jachtwerf Olympia ie en aankome^ kapster Thérèse Steinmetz Lange en middengolf. Batterij-controle. Toonregeling. Groot nitgangsvermogen: 350 mW. Grijs met zwart en metallic front. Afm. 12x23 x 4.5 cm. f 89.50 Prijzen van f 44.95 - f729.-. aan de voor de gemeenten: Alkemade, Hazerswoude, Koudekerk aan den Rijn, Leiderdorp en Woubrugge dient spoedig, schriftelijk te geschieden bij de ADMINISTRATIEHOOFDSTRAAT 103, LEIDERDORP TELEFOON 01710-34200 s.CViC^3* VJM" OP VADERDAG! JONGE JENEVER CASTELEYN NU 8,75 UST* 'V -■ T: OS- EN PAARDENLAAN 41-43 - LEIDEN - TEL.01710-43141 «Mm In de gemechaniseerde wereld van vandaag bestaat een steeds groter wordende Natuurlijk is het van belang, dat men alle mogelijke theorieën min of meer beheerst. Maar wanneer die kennis van het toch door ons vereiste LTS-diploma gepaard gaat aan een volslagen gemis aan enige praktijkervaring, dan zijn alle schoolbankjaren nutteloos. Als je er voor voelt om een praktisch geschoold vakman te worden, probeer dan een plaats te krijgen op onze waar deskundigen altijd voor je klaar staan om je kennis tot een hoge graad van precisie op te voeren. Een precisie, die in ons bedrijf van essentieel belang is. De door ons vervaardigde machines en apparaten zijn het bekijken waard, óók tech nisch gezien. En wie bouwen de volgende machines, nóg ingewikkelder en nóg ingenieuzer dan ze nu ai zijn? Juist, de man van de toekomst. Dat ben jij! Kom eens praten en rondkijken en breng eventueel je ouders mee. ALGEMEN!" VERGADER» van aandeelhouders N.V. Nederlandsch Dr Bedrijf, te houden op dag 1 juli 1970 om 161 ten kantore van de N Leiden, Oosterkerkstrai Aandeelhouders dienen aandelen te deponerenL lijk donderdag 25 JucP bij het kantoor van dt mene Bank Nederland te Leiden, Breestraatl De agenda ligt vanaf i turn van oproeping zage ten kantore van DE DIREfm i m »«.VW>VJ.'V f Imam»; a w-.v ■frj, J> ("C - - .-.v-V-" TE KOOP van particulier FIAT 600 5 jaar oud. prima ban schuifdak. i.z.g£ G. S. NAGTEGAJ Cobetstraat 87 Telefoon 23961 WITTE SINGEL 1 LEIDEN Voor ons krantenbedrijf zoeken wij een van minstens 15 jaar. WIJ BIEDEN een goed loon. WIJ VRAGEN verantwoordelijkheidsgevoel, accura tesse en het bezit van een fiets. U kunt zich persoonlijk aanmelden op werkdagen van 8.3017.30 uur bij de heer J. Breedeveld. vraagt die daarvoor opgeleid willen worden. Met gemaakte vakantie-afspraken wordt reke ning gehouden. Aanmelden WAAGDAM 36, WARMOND, telefoon 01711—2231. gevraagd. Eventueel' enkele dagen per Met vakantieatspraken j rekening gehoudi Aanmelden: M. P. MAKWIJtyr Damlaan 39. Leids> telefoon 01761- gevraagd voor het leggen van linoleum, tapijt, enz. Aanmelden bij „DE TEGELHANDEL", Oude Vest 9 te Laidan. Telefoon no t 23552 en 26308, na 18 uur 44089. N.V. AGENTURENHJ D R. KLEIN Algemene Vergadertol - Aandeelhouders Op grond van art. 11 Statuten onzer N.V. dinsdag 30 juni 1970K geest. Hofbrouckerlatf 2 uur, een algemene ring van aandeelhoudï den gehouden. Punten van behandel# 1. Notulen en verstol directie. 2. Vaststelling baj verlies- en winstreW het boekjaar De op deze veri trekking hebbende liggen van heden lf'J kantore ter inzage. DE DIS

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 10