'LUBA' n.v. 43690 oekhoudkundig medewerker ekenaar-konstrukteur erkoopsecref a r esse MEDEWERKER 3 LAGE RIJNDIJK 53a MONTEURS EN MONTEUSES MEUBELEN N.V. SIERA RADIO 7 7 en een héle aparte) DE BLIJ DE RIJDERS jBT secretaresse van de hoogleraar Secretaresse voor de Directie N.V. PHILIPS GLOEILAMPENFABRIEKEN flat 500 D 'Sunroor, 2 cyl., 499,5 ee, 18 Dln-pk, 96 km, laken bek I. f 3.525,' Incl. BTWl3.948,- Piet 600 L 'SunrooP, S oyl., 499,5 oc, 16 Din-pk, 95 km, kunstleer bekt. 13.975,- Incl. BTWl4.452,- Fiat 600 E. 4 cyl., 767 Oc, 29 Din-pk, 110 km, kunstleer bekt. 13.925,- Incl. BTW f 4.396,- Fiat 860, 4 cyL 849 co, 37 Dln-pk, 125 km, ook leverbaar met autom. transmissie, laken bekl. 14.425,- Incl. BTWl 4.956,- Plat 850 Special, 4 cyl., 843 cc, 47 Din-pk, 135 km, ook leverbaar met autom. transmissie, laken bekl. f 4.900,- inol. BTW1 5.488,- Piet 128. 2-deura, 4 cyl., 1116 oc, 55 Din-pk, 135 km, laken bekl. 1 5.575,- incl. BTWl 6.244,- Fiat 128, 4-deurs, 4 cyl.. 1116 to, 55 Din-pk. 135 km, laken bekl. f 5.925,- Incl. BTW 16.636,- Fiat 128 Familiale, 3 deurs, 4 cyl., 1116 cc, 55 Din PK, 135 km, kunstleer bekl. 15.450,- Md. BTWl 7.224,- Fiat 124, 4 oyl., 1197 cc, 60 Din-pk, 140 km. laken bekl. I 6.325,- Incl. BTWl 7.084,- Fiat 124 Special, 4 cyl., 1438 cc, 70 Din-pk, 150 km, laken bekl. f7.200,- incl. BTW 18.064,- Fiat 124 Familiale, 4 cyl., 1197 cc, 60 Din-pk, 140 km, kunstleer bekl. 17.125,- incl. BTWl 7.980,- Fiat 125, 4 versnellingen, 4 cyl., 1608 cc. 90 Din-pk, 160 km, ook autom. transmissie, sim. leder bekl. 18.250,- Inol. BTWt9.240,- Fiat 125 Special, 5 versnellingen, 4 cyl., 1608 cc, 100 Din-pk. 170 km, comb. bekl. stol/sim. leder bekl. f 9.175,- incl. BTW f 10.276,- Fiat 125 P, 4 versnellingen, 4 cyl.. 1500 oc, 68 Din-pk, 155 km, laken bekl. f 7.450,- Md. BTW ft Wat men ook van 'n auto verwacht, in vt/elke prijsklasse u ook denkt, er is altijd'n Fiat die de verwachtingen overtreft, 'n Klasse vóór ligt op z'n prijsklasse. Belangrijk voor u. Want wie 'n Fiat kiest, kiest meer dan een grote of kleine, sportieve of representatieve auto. 't Is keuze voor puur auto- plezier. Voor Fiat temperament en Fiat karakter. Voor Fiat economie en Fiat veiligheid. Daarom is Fiat eigenlijk niet zomaar 'n automerk ...het is'n rij-stijll'n Blijde rij-stijl voor mensen die rijden voor hun genoegen. Zèlts als ze rijden voor hun werk. Bepaal via deze advertentie vast in welke Fiat u gaat proefrijden! Fial 850 Sport Coupé, 4 cyl., 903 cc, 52 Dln-pk, 145 km, kunstleer bekl. 16.375,- Incl. BTWl 7.140,- Flat 850 Sport Spider, 4 cyl., 903 cc, 52 Din-pk, 150 km, kunstleer bekl. 1 7.575,- incl. BTW f 8.484,- Fiat 124 Sport Coupé, met 5 versnel lingen, 4 cyl., 1438 cc, 90 Dln-pk, 170 km, laken/kunstleer comb. bekl. 110.925,- Incl. BTW f12.236, - Fiat 124 Sport Coupé, 5 versnellin gen, 4 cyl., 1608 cc, 110 Din-pk, 180 km, laken/kunstleer comb. bekl. f11.325,- incl. BTW112.684,- Fiat 124 Sport Spider. 5 versnel lingen, 4 cyl., 1608 cc, 110 Din-pk, 180 km, kunstleer bekl. 12.050,- Incl. BTWl 13.496,- Autobianchi 500 Qiardiniera, 2 cyl., 499,5 cc, 17,5 Dln-pk, 95 km, kunstleer bekl. f4.000,- Incl. BTW t4.4B0,- Autobianchi Primula 65C, 3 deurs, 4 cyl., 1197 cc, 60 Din-pk, 145 km, kunstleer bekl. f6.500,- Incl. BTW f7.280,- Autobianchi Primula 65C, 5 deurs, 4 cyl., 1197 cc, 60 Din-pk, 145 km, kunstleer bekl. 1 6.850,- Incl. BTWl 7.672,- Autobianchi Primula Coupé S,4 cyl., 1438 cc, 70 Din-pk, 155 km, kunst leer bekl. f 9.600,- Incl. BTWl 10.762,- Autobianchi A 111, 4 cyl., 1438 cc, 70 Din-pk, 155 km, laken/kunstlear comb. bekl. f 8.300,- incl. BTWl 9.296,- Imp. Leonard Lang N.V., Stadhouderskade 113, Amsterdam, tal. 020-730807. prijzen ..al Born" ruigrok industrie n.v. in katwijk produceert meubelen voor vteken- n, kantines, theaters, universiteiten of zoals wij het noemen voor: itte n in het groot" gor de snelle uitbreiding van verschillende afdelingen zoeken wij ithousiaste medewerkers voon centrale administratie pleiding: goede schoolopleiding, praktijkdiploma boekhouden, (MBA-studie is een pluspunt) afdeling technische dienst* pleiding: tenminste UTS-werktuigbouwkunde (of gelijke opleiding), tekenkamerervaring taak is het tekenen en konstrueren van zltkonstrukties en voor een nI ook de daarbij behorende mallen en gereedschappen. afdeling verkoopt «pleiding: mulo of daarmee te vergelijken opleiding, typediploma, xftijd ca. 20 jaar. wllicitaties richten aarw ruigrok Industrie n.v., valkenburgseweg 26 btwijk telefoon (01718)—3943. MEDISCHE FACULTEIT ROTTERDAM Op de afdeling CELBIOLOGIE I van de Medische Faculteit Rotterdam vaceert binnenkort de funktie van die naast de gebruikelijke secretaressewerkzaamheden en het verzorgen van binnen- en buitenlandse contacten tevens belast zal worden met een aantal organisatorische taken. gedachten gaan uit naar een kandidate, die, na °er. voltooide mid delbare school- en secretaresse-opleiding, reeds ervaring als secreta resse heeft opgedaan bij voorkeur in universitair milieu. Een goede beheersing van de engelse taal is een vereiste. "-dichtingen omtrent de aard van de werkzaamheden kunnen worden Ingewonnen bij Prof. Dr. H. Galjaard Dr. Molewaterplein 50. Rotter dam (tel. 010—145022, toestel 2609). Oe salariëring, volgens Rijksregeling, is afhankelijk van opleiding, erva ring en leeftijd. Premie AOW/A WW is voor rekening van de Faculteit. Schriftelijke sollicitaties, onder vermelding van vakaturenummer 751, I* richten aan het Hoofd van de Afdeling Personeelszaken, Medische faculteit Rotterdam, Postbus 1738 te Rotterdam. N.V. SIERA RADIO is één van de belangrijkste export onderne mingen op het gebied van radio, t.v., tape-recordera, grammofoons en huishoudelijke apparaten. Reeds 35 jaar worden onze produkten verkocht In meer dan 100 landen. Voor de technisch-commerciële afdeling vragen wij een Om voor deze functie in aanmerking te komen moeten candidaten beschikken over: initiatief en zelfstandigheid middelbare schoolopleiding kennis van- en belangstelling voor elektrotechniek. Serieuze candidaten leeftijd tot 32 jaar nodigen toij uit een uitvoerige sollicitatie, vergezeld van een recente pasfoto, te richten aan de Afdeling Personeelszaken van EXPORT HOUSE, BEZUIDENHOUTSEWEG 161, DEN HAAG. TEL (070) -81 .1 61 UITZENDBUREAU heeft werk voor U in diver,» categorieën zowel voor chauffeurs, inpakkers als magazijnbedienden hebben wij een passends job. Aangesloten bij de door het bedrijfsleven en overheid erkende Nederlandse organisatie van Uitzendbureaus. LEIDEN Fimvsissrp aan Rijksweg 4, Amsterdam-Den Haag, bij de Oude Rijn, zoekt voor spoedige Indiensttreding een Wij verwachten van haar, dat zij dictaten in het Nederlands en het Engels vlot stenografisch kan opnemen en uitwerken. Bovendien is een goede kennis van Frans en Duits vereist Leeftijd tot 30 jaar. Geboden wordt een bijzonder prettige werkkring, waaraan uiter aard een uitstekend salaris verbonden is. Sollicitaties aan de directie van de Holiday Inn, Postbus 150, Leiden. Philips Leiden fabriceert elektronische apparatuur voor Centrale Antenne-Systemen, die aan veel landen in Europa wordt geleverd. Wij komen nog handen te kort om aan de vraag te voldoen en zoeken daarom Een speciale opleiding is niet vereist, alleen handvaardig heid en nauwgezetheid. De rest leert u gemakkelijk in de praktijk. Goede arbeidsvoorwaarden met veel extra's zoals: gunstige pensioenregeling; 1 winstuitkering; vol loon bij ziekte; reiskostenvergoeding; gunstige spaarregelingen, speciaal voor jeugdigen; gratis bedrijfskleding; korting op bijna alle Philips-artikelen. Wilt u er meer van weten? Komt u eens praten, wij zijn dagelijks en bovendien maan dagavond 20 april van 78.30 uur aanwezig om u er alles van te vertellen. Ons adres: EVERTSENSTRAAT 90 - LEIDEN.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 9