I cehuto W actief H.Englebertit boekhouder englebert Middenstandswoning TYPISTE/TELEFONISTE Feyenoord- Celtic CENTRAAL BOD» Dans-Academie WIELINGA GeertraJ.Verbrugge Van der Luit Vergrote BM162 BEDRIJFSPANDEN TANDARTS-ASSISTENTE SEM l-BUNGALOW DANSINSTITUUT Alphenaar STEEILEIDENUR 1 MAKELAARSKANTOOR H. D. van WELZEN 1 Ct/^y Hel St. Eli! Ziekenhuis Elisabeth f120,- tot f 160,- netto voor typistes ASSISTENTES typistes ned./mod. talen studia het andere uitzendburo Nieuwe Rijn 1 Leiden, tel. 24809 'Eenvoud' van Ingen Schenau Wegens sterfgeval OUDSHOORN EN VAN EGMOND ft notaris A. W. Verhees SECRETARESSE/(STENO-)TYPISTE KOPER-ALUMINIUM LOOD-ZINK ACCU'S Nieuwenburg - Leiden A albert de klerk herenhuis ADMINISTRATEUR DEN „aa, GEMEENTE WOUBRUGGE jongens 20 jaar. part-time industrienaaisters vrachtwagenchauffeur Utrechtse Jaagpad 76a - .Tel: HIK g^Ho«s T open en gesloten" agen» tan 1 1 1 tot 20 TON beschikbaar kamerwerkmeisje Hotel Zeezicht Fa mttabaricktan Geborent MAARTEN JAN TH H. VAN EGMOND L. A. VAN EGMOND- KNEGTEL KOEN BAS 1* april 1970 Haarlemmerstraat 213. Op 4 mei is het 25 jaar geleden dat onze ouders W. WESSELINK H. WESSELINK— VAN ELBURG. in het huwelijk zijn ge treden. Dat ze nog lang ge spaard mogen bleven is de wens van hun dank bare kinderen GER en BEP HERMAN WIM en MAGDA JEROEN MINEKE Dijkstraat 24 Receptie zaterdag 2 mei van 4-5 uur in café ..Old Dutch". ELKE ZATERDAG DANSAVOND VAN 9—12 UUR. Nieuwe Rijn 28 - Leiden - Telefoon 21707 IS AFWEZIG OP 21, 22 en 27 APRIL De aanwezige huisartsen ne men waar. Begrafenis onderneming I Leiden, Haagweg 31 Tel. 01710—23574 Wassenaar. Deylerweg 127 Tel. 01751—2436 Katwijk, Boulevard 48 Tel. 01718—3477 Crematies - Transporten Met leedwezen geven wü kennis van het overlijden van ons oud bestuurslid GIJSBERTUS NIEVAART. V.VL.F.C. H. HOLSWILDER. voorzitter A. MISSAAR Jr.. secr. Leiden. 15 april 1970 BLANKGELAKT TE KOOP f 1250,— Inlichtingen Tel. 01719—2715 Na een langdurig, moedig gedragen lijden, is in vUle zekerheid des geloofs. ont slapen mijn lieve dochter, onze geliefde zuster, schoon zuster en tante HENDRICA DE WINTER, in de leeftijd van 52 jaar. Uit aller naam: CHR. DE WINTER— ZWART. Leiden. 17 april 1970 Dr. Lelylaan 28. De rouwdienst in de ..Mara- nathakerk Lage Morsweg. Leiden is bepaald op dins dag 21 april a.s. om 2 uur. waarna de begrafenis om ca. 2.45 uur op de begraaf plaats .Rhijnhof' zal plaats vinden.. Gelegenheid tot condole ren maandagavond van 7 7.30 uur in het Rouwcen- trum Van der Luit, Haag- weg 31, Leiden en na de begrafenis in de wachtka mer van de begraafplaats. Thuis liever geen bezoek. <^0§CS<§C)ScS<)SC^C^CÖ0SOrCS<! GEVRAAGD TYPISTE/ TELEFONISTE door notaris W J. SCHEL- TENS, Breestraat 56. Leiden. Telefoon 25824 en 30448. iD§Dft>JoSOicHoSoêr^rr' oir -oc TE KOOP: Het bedrijfspand Noordeinde no. 46 te Leiden, groot 370 m2. Parterre plm. 175 m2 nuttige vloeroppervlakte (werk ruimten en magazijnen) en plm. 100 m2 achtergelegen open grond met loods en schuur. 2de verd.: plm. 100 m2 nuttige vloeroppervlakte kan toren). 2de en 3de verd.: plm. 130 m2 nuttige vloer oppervlakte imagazijnen). Spoedig leeg te aanvaarden. Koopsom f 175.000.k.k. Het winkelhuis Noordeinde 4242A te Leiden, groot 123 m2. Parterre plm. 80 m2 winkel en werkruimte. Bovenwoning (aparte opgang), ingericht als magazijn, heeft 6 kamers. Spoedig leeg te aanvaarden. Koopsom f 50.000,k.k. Makelaarskantoor H. D. VAN WELZEN, W. de Zwijgerlaan 2628 Oegstgeest (uitsluitend tijdens kantooruren). De J.M.C.-Hotels te VALKENBURG HOUTHEM GEULHEM Een compleet verzorgde vakantie van een volle week. Mei: Heen- en terugreis per touringcar. Twee buitenlandse dagtochten Voll. pens., bediening en B.T.W. inbegr. Koud en warm str. water, c.v. t.v. 1 AC 1— In de modernste bedrijven ter plaatse 1 VUE DES MONTAGNES - BEL AIR - SCHOONZICHT Voor pers. met eigen vervoer: pens.pr. 18.50 incl. bed en BTW. Vr. dir. prosp.: Wolfsdriesweg 7. Telef. 04406 - 2463 om 2135. Gevraagd nette beschaafde Mulo-diploma vereist. Enige ervaring strekt tot aanbeveling. Aanb. onder no. 715 Adv. Bur. „Rijnland", Leiden J. de Wittstraat 35. TE KOOP: een bijzonder gunstig aan de Rijn gelegen semi-bungalow Rijnstraat 30 te Zoeterwoude-Rijndijk. Ind.: gang, woonkamer plm. 35 m2, twee slaapkamers, badkamer (ligbad), keuken en stenen schuur. lste verd.: twee kamers. C.V. olie. Ruime garage. Totale oppervlakte plm. 600 n>2. Vrije vestiging. Koopsom f 125.000.K.K. Makelaarskantoor H. D. VAN WELZEN. W. de Zwijgerlaan 2628 Oegstgeest (uitsluitend tijdens kantooruren). UliüliiMiiiiiiiiiiliiililllliilillllllllliliilllllillililllllllllllllilllllllllllllllTiimrTmrTTnTiinirmiiirr AANKOOP. VERKOOP EN TAXATIE van onroerende goederen ONTEIGENINGEN 1 Willem de Zwijg er laan 2628 Oegstgeest Tillll!lll!lii:illllllllllllllll|||||||llllllllllllllllllllll||lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliï typistes, typistes typistes, typistes typistes, typistes typistes, typistes typistes, typistes typistes, typistes typistes, typistes typistes, typistes typistes, typistes typistes, typistes typistes, typistes typistes, typistes typistes, typistes LEIDEN Hooigracht 15 vraagt op korte termijn in de afdeüngskeukens. Liefst met INAS-diploma. Salaris nader overeen te komen. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Adjunct- Directrice mej. A. J. M. Vollebregt, Hooigracht 15 Leiden, telefoon 0171041541 ingang fa. van S+eyn Begrafenis-onderneming Begrafenissen, crematies en opbaringen. Kantoor en rouwkamer: Hogewoerd 84 - Leiden - Tel. (01710)-20975- 34035. Voor families die een begrafenis of crematie niet van uit het sterfhuis kunnen of wensen te doen plaatsvin den. bestaat de gelegenheid gebruik te maken van onze speciaal daarvoor ingerichte rouw- en ontvangkamer. ZIJN WIJ MAANDAG 20 APRIL GESLOTEN TECHNISCHE AUTOSHOP RIJSBERGEN MARE SINGEL 64. LEIDEN Openbare vrijwillige verkoping MARKIEZEN ROLSCHERMEN TERRASSCHERMEN VEERROLSCHERMEN LUXAFLEX ALUM. JAL. LUXAFLEX RAAMHORREN VOUWWANDEN DEKZEILEN AUTOZEILEN T.I.R. AUTOZEILEN ZEILKOEZEN VERKSCHORTEN EPARATIE ERHUUR Katwijkerweg 10 Wij verwerken o.a. het weerbestendige TICINO MARKIESDOEK. Vraagt vrijblijvend inlichtingen in onze showroom. ZONNESCHERMEN EN DEKZEILENFABRIEK TELEFOON 01718- 5422 bgg 2230 of 5159 3URG TEN KANTORE VAN Op 15 april j.l. ontviel ons tot onze grote droefheid onze lieve man, vader en grootvader JOHAN DIEDERIK MENSES, op de leeftijd!van 65 jaar. Zij die hem gekend hebben, weten hoe zeer wfj zijn trouwe zorg zullen missen Oegstgeest: Krommenie H. M. MENSES—VAN LOENEN JAN MENSES JANNEKE MENSES—HOEKSTRA ELLEN-MARLIES PAUL MENSES Oegstgeest Oegstgeest. 17 april 1970. Beatrixlaan 24. In overeenstemming met de wens van de overledene heeft de begrafenis heden bij het Groene Kerkje te Oegstgeest in stilte plaatsgehad. Met groot leedwezen geven wij kennis van het over lijden van onze adjunct-directeur, de Heer J. D. MENSES. Gedurende 22 jaren heeft hy zyn beste krachten aan ons bedrijf gegeven Zijn gave en innemende persoonlijkheid verwierf veler sympathie. Directie en Commissarissen J. J. KRANTZ ZOON N V. Leiden. 15 april 1970. Nots. Mr. J. A. POST te Lei den en J VAN DEN BERG te Alphen a. d. Rijn (st.pl. Ouds hoorn) zyn voorn, op woens dag 6 en 13 mei 1970 v.m. 11 uur in café „De Sluitkade" te Zevenhoven (by pontveer over Kromme Mijdrecht), by inzet en afslag te verkopen: De riante zomerbungalow Polderlust", met volledige te KATWIJK wordt gevraagd een inboedel en tuingereed- j schap, grote tuin, terras, ged. eigen vis- en vaar water, berging, parkeer terrein enz., gelegen in het I bungalowpark „Zomerlust" Goed salaris in overeenstemming met opleiding en te Zevenhoven, kad. bek. ervaring, gem. Zevenhoven sectie A j nr. 2412, groot 14 are 13 ca: lasten plm. f115,p.j.; alles volle eigendom. Deelname in stichting tot be heer van gemeensch. voorzie ningen als wegen, speelweide. Landas Wyborghstraat 2 ,te Katwijk aan Zee. Telefoon vyver, aanlegsteiger in Krom- 017183446. me Mijdrecht enz. is verplicht.j Telefoonaansl. mogelijk. Metl event, uitbr. v. d. bungalow is rek. gehouden. Breder bij bilj. Vrij van huur. Inmiddels uil de hand te koop. Voor solide koper flinke hyp.j beschikbaar tegen zéér billijke voorw. Aanv. bij de betaling op 15 juni 1970 Te zien: elke dinsd. en don- derd. van 2-4 uur. Inl. bij gen. notarissen. Mr. J. A Post te Leiden i0171020131) en J. van den Berg te Alphen aan den Ryn 01720—2865). 1 dgf 225,. 2 dgnf 290,. 3 dgnf 320,. 4 dgnf 335,- 3 daagse treinreis f 147,. Incl.: Retourvlucht, transfers, goede zit plaats. maaltijden, in vlgt. airporttax, event, hotelkosten en reisleiding. Inlichtingen en boekingen: [LEIDEN, Doezastr.30-32, tel. 25971 j uitzendbureau Leiderdorp, v. d. Valk Boumanweg 59 - Telefoon 01710-3424 's-Gravenhage, Joh. Bilder6Straat 20 - Telefoon 070-2454P DOBBEWEG 2-3 VOORSCBOI Met reeds gemaakte vakantieplannen wordt reke ning gehouden. Sollicitaties te richten aan het adres Baron Sweerts de wil haar centrale administratie graag versterken nd 'n ervaren boekhoudkundige kracht. Wie in 't bezit is van het M.B.A -diploma of 2 voor studeert zal zich des te sneller met het 1 vertrouwd kunnen maken. Op een goed salaris kan gerekend worden. .ris zouden op deze afdeling passen: enkele ervaren adm. H.H. FABRIKANTEN ELEKTRICIENS LOODGIETERS AANNEMERS GARAGEHOUDERS SLOPERS ENZ. I Voor regelmatige afname, interes santé pryzen en contante betaling I Metaalhandel kantoor: Lage Morsweg 5, tel 01710-1 24662. Magazijn: Zijlstraat 6 (by de Zijlpoort) telef. 01710—34083. b.g.g J 01717—3165 (p. Beverwijk) medevverkers(sters) MAANDAG 27 APRIL 20 30 UUR NEDERLANDS CONGRESGEBOUW DEN HAAG PRINS WILLEM-ALEXANDER ZAAL HET NEDERLANDS KAMERORKEST dirigent szymon goldberg solisten janny van wering clave j Tevens: inkoop van: roestvrij staal, grond- en kabelafvallen, nikkel- en tinhoudende metalen. I Uitvoeren van: sloopwerken. Met diep leedwezen geven wjj kennis dat op 15 april 1970 is overleden onze adjunct-directeur, de heer J. D. MENSES. Zijn grote toewijding en innemendheid zullen wy steeds in gedachten houden. Gezamenlijk personeel J. J. KRANTZ ZOON N V DANKBETUIGING Zeer veel blijken van deelneming heb ik ontvangen na het plotseling overlijden van mijn innig geliefde en zorgzame man JACOB CAMBIER. Ook het Uwe was daarbij, ik dank u allen daarvoor Het was my een troost te weten dat zovelen van dichtby en veraf met mij meeleefden in deze voor mij zo moeilyke dagen. In het bijzonder dank ik de huisarts en doktoren en verple gend personeel van het Academisch Ziekenhuis voor de liefdevolle verpleging. Majoor Vons van het Leger des Heils voor de geestelijke bijstand, zusters, broers, schoonzusters en zwagers, nichten en neven, alle buren, kennissen, alsmede de Visvereniging „Hengelsport" en de buurtvereniging „Vreugd en Ontspanning" voor het innig medeleven Tevent danken wy de Begrafenis-onderneming Van der Luit voor de correcte verzorging van de begrafenis. J. H. CAMBIER-BINNENDIJK Leiden, april 1970. Koningstraat 27. WARMOND Hier hebben wij aan te bie den een op prima stand ge legen modern (2 ONDER EEN KAP) Ind.: Engelse kamer, le etage 1 3 slaapkamers, douchekamer, j vaste trap naar grote 4e1 slaapkamer, vrije achtertuin, eigen oprit naast het huis, garage event, mogelijk. Gevelverwarming. Vraagprijs J f 69.000,—. Zaterdag 18 april houden wijl van 46 uur adresSwei- j landstraat 47A, zitting. Inl.: Woningbureau Romeijn,i Heereweg 87, Lisse. Telefoon 02530—4092. Handel Handel Handel Bach Bach Prijs: f 6. Arrival of the Queen of Sheba ConceHo Grosso op. 3 no. 6 Orgelconcert In F gr. t. Clavecimbelconcerx in d kl. Eerste Brandenburgs Concert - CJP f 2.50 Plaatsbespreken steeds één week voor iedere voorstelling van 10.00- 18.30 uur ('s zondags 12.00-18.30 uur), tel. 54 80 00 van 11.00-18.30 uur; aan de kassa van het Congresgebouw, het Centraal Bespreekbureau Haagsche Courant, de VVV-kantoren en de Boerenleenbanken in Den Haag en omliggende gemeenten. Op ADVOCATENKANTOOR van Mr. J. van der Plas - Mr. M. Steinx Mr. M. van der Keemel Mr. E. de Witte - Mr. A. van Zalingen Wij zoeken voor ons kantoor te Oegstgeest, een met middelbare schoolopleiding en in het bezit van het diploma MBA. Zo mogelijk studerend voor SPD. Geïnteresseerden gelieven hun met de hand geschreven brieven te zenden aan het hoofd van de afdeling Personeelszaken, Post bus 27, Leiden, tel. 01710—24441. civielco Ingenieursbureau voor geïnte greerd bouwen, licenties, speciale bouwmethoden. die wij als ze enige jaren MULO-opleiding hel op kunnen leiden tot een hecht adminisüi team. Het salaris is plezierig. Geef eens een telefoontje als U bij ons wilt starten (I 2010. vragen naar de Hr. Broekhuizen i Schrijven mag ook. maar doe dan gelijk Uw opleiding,! tijd en ervaring erbij. Niet bang zijn, dat Uw reecis gemaakte vakantieafsprail mist ingaat. Daar valt over te praten. in ALPHEN AAN DEN RIJN. Flinke woonkamer met karpet, keuken, met veel bergrits kelderkast, 3 slaapkamers, balkon ruime zolder, achtertuin met tuinschuur. Spoedig leeg te aanvaarden. Vraagprijs f 43.000,— k.k. MAKELAAR O. G. CHR. SMIT. Stationsstraat 10, Alphen aan den Rijn, lel. 01720-ü b.g.g. 3773. STATIONSPLEIN 7 (Ook gepensioneerden komen in aanmerking) l Ter gemeentesecretarie wordt gevraagd een Voor onze schuimplasticfabriek vroqe, wij voor direct: en (event, voor het seizoen! Schriftelijke of telefonische sollicitatie aan WECO, Morsweg 226, Leiden, telef. 31703, 's avonds 44932. Voor al Uw VERVOER door geheel Nederland LEIDEN s|s Directe aansluiting op alle lijn- en bodediensten ir Vereist: Typediploma gewenst: ir ULO (MAVO> diploma. Salaris op 21-jarige leeftijd f569.— tot f. 779.— per maand. Bij huwelyk mogelijkheid tot het verkrijgen van een uitkering ineens. Met eventuele vakantieafr.praken wordt rekening gehouden. Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad te zenden aan de Burgemeester. Voor telefonische in lichtingen 01729—100. VOOR DIRECT GEVRAAGD EEN Hoog loon. Prettige werkkring. ERASMUSWEG 20 - NOORDWIJK AAN ZEE TELEFOON 01719—3160.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 4