Sportvisser ook in gesloten tijd actie DUINRELL Recreatiepark Door Bram van Leeuwen DEN HOLDER PAQTNA 20 LETOftCH DAGBLAD AMSTERDAM Rijksmuseum: 24 april t.ejn. 5 Juli Tentoonstelling van schilderijen en tekeningen van de Rotterdamse schilder Hendrik Cabot met als onderwerp: de oorlog. Verder filmfragmenten, documenten. expositie en discussiecentrum. Stedelijk Museum: t.e.m. 26 april Expositie van schilderijen, sculp, turen en objecten van de Italiaanse kunstenaar Piero Mazoni I 1 1 QfiT I ALPHEN AAN DEN RIJK Vogelpark Avifaunat Schitterende oollectie vogels uit de gehele wereld, waterpartijen, speeltuin en kano vijver. Dagelijks van 8.30 tot 24 uur geopend. BENNEBROEK LlnnaeushofBloemen- en recreatiepark met 80.000 m2 vrij wan delpark. golfbaan, speeltuin en permanente bloemenshows Dagelijks van 9 tot 18 uur. BLOEMENDAAL Kennemer Duinen: Groot duinreservaat <1200 hectare» met prach tige natuurgebieden en restaurant Parnassia gebouwd op de duinenrij. Excursies onder leiding van deskundigen. Dagelijks geopend van zonsopgang tot zonsondergang. DEN HAAG Passage: t.ejn. 18 mei. In verband met het 85-jarig bestaan van de Passage ls dit onderdeel van het Haagse winkelcentrum een grote plantentuin. Haags gemeentemuseum: t.e.m. 10 mei. Tentoonstelling Foto-portret geeft een beeld van de geschiedenis van de portretfotografie Tijdens de expositie dia's van familieportretten en muziek uit de oude doos. Dagelijks 10.30, 14 en 16 uur, zo. 14 en 16 uur. Toegangsprijs f 1,50. Madurodam: Historisch gegroeide Nederlandse stad op 1/25 van de waren grootte met middeleeuwse en hypermoderne wijken, spoorbanen en een luchthaven, 's Avonds verlicht, dagelijks ge- open van 9.30 tot 22 uur. HAARLEM Frans Halsmuseum: ma. t.e.m. za. 10 tot 17 uur Permanente ten toonstelling van Hals' meesterwerken en werken van de Haar lemse school van de 16de tot 19de eeuw, t.e.m. 10 mei. Extra avondopenstelling van het met kaarsen verlichte museum. T.e.m 17 mei Expositie van Kees Verwey in het prentenkabinet: schil- derijen, aquarellen en tekeningen. HEEMSTEDE Groenendaal: Wandelbos, speeltuin, hertenkamp, vogel- en marmot- tenhuis, kinderboerderij. Oppervlakte ongeveer honderd hectare. LEIDEN Groenoordhal: 19 april: 14 tot 18 uur Stock-car-races. 25 april 20 uur TV-opnamen van de wedstrijd Dubbelzeskamp van de NCRV met een team uit Alphen aan den Rijn. NOORDWIJKERHOUT Duindamse Slag: za. 25 april 14.30 uur Landing van zweefvlieg tuigen op het strand die hebben deelgenomen aan de jubileum zweeftocht van Teriet naar Noordwijkerhout. Met de vliegtuigen wordt speciale post vervoerd. OEGSTGEEST Rijnlands Lyceum: t.e.m. 7 mei Internationale vierkamp schaken ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Leidsch Schaakgenootschap. Deelneming van zeer bekende schakers. OUDE WETERING Braassemermeer: 25 en 26 april. Nationale zeilwedstrijden „Primus Inter Pares op het Braassemermeer. ROTTERDAM Waalhaven: za. 25 april 14 tot 16 uur Publiek mag het Britse vlieg- dekschip Ark Royal", dat een driedaags bezooek brengt aan de haven van Rotterdam, bezichtigen. SCHEVENINOEN Zee-aquarium: Dagelijks van 10 tot 18 uur. Kijkje onder de zee spiegel. Zeevissen, zeeanemonen, zeesterren etc. Zeeaquarium ii gevestigd in de Palacestraat. SCHIPHOL Luchthaven: Doorlopend geopend. Hooggelegen wandelboulevard met prachtig uitzicht op vertrekkende en binnenkomende vlieg tuigen. ruime parkeergelegenheid. Rondvluchten boven Amster dam. Toegang f 0,55 per persoon. VOGELENZANG Tullpgarden: Dagelijks geopend van 8 tot 20 uur. Bloembollentuifl met exotische vogels, filmpaviljoen, miniatuurlandschap etc. WASSENAAR Dierenpark: Aan de Rijksstraatweg, leeuwen, apen, grote volièrehal speeltuin en ruime parkeergelegenheid. Geopend dagelijks van acht uur tot zonsondergang. ZANDVOORT Circuit: 18 en 19 april: Internationale formule 5000 roces met be kende coureurs. Tenslotte nog iets over de prijzen van Duinrell. De toegangsprijs tot het landgoed bedraagt fl.25 per per- soon terwijl voor kinderen tot tien jaar f0.75 moet worden betaald. An dere prijzen zijn: Recreatiezwembed f 1.25, speeltuin gratis, 'trampoline- 1 springen f125, midget-golf f 1.75. bootjevaren f 0.60, gondelvaren f 0 60. sprookje van Duinrell f 0.50, aqua-ste- reo-show overdag f 0.50, 's avonds f 1. bowling f 0.50, uitkijktoren gratis. Verder zijn er zogenaamde recrea- j tie-abonnementen, waarbij verschel- i dene attracties zijn gecombineerd te- I gen gereduceerde prijs. Duinrell is zomer en winter geopend. BRAM VAN LEEUWEN, j Spartelvijver voor de jongste bezoekers van Duinrell in Wasse- i naar. Een van de weinige beboste ge bieden ln de steeds voller worden de Randstad is het landgoed Duinrell ln Wassenaar. Een eeuwenoud landgoed dat zich uit strek* over ruim honderd hectare woeeie grond, dat in 1937 door de toenmalige bewoners werd ge opend voor het publiek in ver band met de hoge aanslag in de vermogensbelasting. In ruim dertig jaar groeide het landgoed uit tot een enorm recrea tiecentrum waar elk seizoen zo n half miljoen inwoners van de Randstad naar ontspanning zoeken De huidi ge directeur van Duinrell. H. van Zuylen van Nyevelt, wiens voorouders het landgoed steeds hebben bewoond, deelt het recreatiegebied in, ln drie verschillende categorien „We hebben in de eerste plaats een rustig duingebied waar over het al gemeen maar weinig mensen komen Het ligt het verst verwijderd van de ingang van het landgoed en wordt dan ook alleen bezocht door hen die werkelijk zoeken naar rust temidden ran de natuur". In dit gebied staat een uitkijkto ren, die het hoogste .natuurlij ke" punt van West-Nederland vormt. Dat .natuurlijke" moet er beslist bii. verduidelijkte de heer Van Zuylen ons. want de Euromast in Rotterdam Ls nog een stukje hoger Iets drukker is het in het lage park achtige gebied. Hier zijn pick nickplaatsen aangelegd, er is een theehuis, de kinderen kunnen klim men in tientallen jaren oude bomen «r is een vijver waar men kan varen met bootjes. Het derde gedeelte ge legen het dichts bi) de ingang is het gebied van de ..actieve recreatie". „Je kunt namelijk een mooi park inrichten waar de ouders zich de hele dag best kunnen vermaken", beweert de directeur van Duinrell, „maar de I kinderen gaan zich na een paar uur flink vervelen. Vandaar deze „actieve recreatie". Er is een grote speeltuin, 1 er is een midgetgolfbaan. er kan op trampolines gesprongen worden en er tt een flink zwembad „We hebben dat bad op *"n hoogst eenmeterveertig diep gemaakt. Waar om precies 1.40 m. „Wel de mensen die zwemmen kunnen hebben er geen laat van en de mensen die het niet kunnen staan op de bodem en doen alsof ze zwemmen Voor de allerkleinsten is er een spar telvijver, terwijl hun ouders kunnen verpozen op een beschutte ligwei- de. Ook aan slechte weersomstandig heden heeft men gedacht in Duin rell. Er is een groot aantal schuil- plaatsen en op het landgoed staat het zogenaamde „Sportland". In deze j 1 hal zijn bowlingbanen aanwezig en j gokautomaten. .Persoonlijk ben ik er niet zo n voorstander van" erkent de heer Van Zuylen. .jnaar er blijkt nu eenmaal een grote belangstelling voor te be staan. Wel enthousiast is hij over de aqua- stereo-show, een waterorgel met ste- reofonische muziek dat vooral des avonds een feeëriek gezicht is omdat de kleurrijke fonteinen spuiten tegen een achtergrond van beukebladeren. Alle andere evenementen van Duin rell te noemen zou te ver voe ren, vandaar nog in het kort iets over I twee attracties: Ten eerste het „sprookje van Duin rell" dat ongeveer geschetst kan wor den als een mini-Elf teling in Kaats heuvel en in de tweede plaats een gondelvaart die in het seizoen elke dag enkele malen dwars door de slo ten in het landgoed vaart. Nog maar enkele weken scheiden ons van het langver wachte „hengelsport-nieuwjaar' Op 30 mei, één uur vóór zonsopgang maar liefst twee dagen voor de traditionele datum i' juni zullen wij, sportvissers, weer ontwaken uit onae „voorjaarsslaap", in afwachting van het startschot voor het nieuwe visseizoen. De minister heeft de openstel ling twee dagen vervroegd omdat hij vreesde, dat de 70.000 sport vissers die ons land nu telt, te veel verlor- er. snipperdagen zou den opnemen, waardoor het be drijfsleven schade zou ondervin den. Vandaar dus op zaterdag, in plaats van maandag. Vanaf die datum zullen we 's avonds weer de voerballen kun nen kneden, verlaten we veer op een onzalig vroeg tijdstip de echtelijke sponde en bemannen we het „stek kie" dat al weer zo lang aan zijn lot is overgelaten <15 maait lijkt een oneindige tijd geleden». Toch behoeven de sportvissers de ADVERTENTIE WERPMOLENS, v.a. 6,75 GLASVEZELWERPHENGELS v.a. 10,75 komende weken niet stil te blijven zitten, want de dagen die ons nog resten voor het nieuwe visseizoen kunnen we maar al te goed benut ten. Er is voldoende werk aan de winkel voor de sportvisser die straks besla gen ten Ijs wil komen. Een eerste ver eiste is een nauwkeurige inspectie Janvossensteeg 75 - Leiden Telefoon 26901 van ons hengeLsportmateriaal Om eerst maar eens de kist of koffer met pennen ter hand te nemen. Het afgelopen seizoen zijn er beslist een paar pennen gesneuveld en zijn er in de collectie ook enkele exempla ren aanwezig, die hoognodig aan ver nieuwing toe zijn. En doe die antie ke simmen, pennen is er niet het juiste woord voor. die u toch niet meer gebruikt omdat ze veel te zwaar zijn, nu maar meteen weg. Ik betrap me er zelf ook vaak op aan het einde van het seizoen, dat er pennen zijn die op een of andere manier niet erg „aanslaan", nooit uit de viskoffer komen en elke keer weer als een soort museumstukken v orden meegedragen. Daarom heb ik dit jaar gelijk schoon schip gemaakt en een aantal nieuwe exemplaren aange schaft, die straks in juni weer hun praktische bruikbaarheid moeten be wijzen. Een goede gewoonte van elke „doorgewinterde" sportvisser is om de nylonljjnen elk seizoen door nieuwe te varvangen. Ogenschijnlijk zien ze er misscnien nog heel goed uit en kon er misschien nog best een flinke vis mee worden geland, maar een ver blijf van een jaar afwisselend in het water en in de simmenkist be vordert nu niet bepaald de soepelheid van de lijn. En de rekbaarheid is van groot belang voor een goede visvangst vooral in de zwaardere gewichtski as sen. Daarom vervang ik elk jaar alle lijnen. De pennen, waarvan de verf laag gebarsten is kunt u het beste blank schuren met een stukje zeer fijn schuurpapier en daarna op nieuw in de verf zetten. Zit er een maal een scheurtje in de verflaag, dan tast het water het hout heel snel aan en is de pen binnen enkele maanden vaardeloos. Vooral balsa hout is erg gevoelig en slecht bestand tegen water Eenzelfde nauwkeurig onderzoek is dienstig voor de hengel. En vergeet u vooral niet meteen een nieuw reser- vetopeind aan te schaffen dat vorig seizoen is gebroken. Als u de hengel op zyn kwaliteit test, let u dan voor al op de bussen. Ligt het koper niet gescheurd? Ontdekt u een klein man kement, aarzel dan niet en repareer het onmiddellijk of wanneer u niet zo handig bent stap direct naar de hengelsportwinkelier en bestel de no dige onderdelen. Tijdi En doe het vooral tijdig, want de laatste dagen voor de 30ste mei is er natuurlijk een „run" op dat soort zaken en heeft de man het zo druk dat hij maar weinig aandacht aan uw problemen kan schenken. ADVERTENTIE De SPECIAALZAAK voor al uw hengelsportartikelen. DE SPORT HAARL.STR. 11 Bovendien is het de vraag of reser veonderdelen op zo'n korte termijn le verbaar zijn. Controleer voor alle ze kerheid ook even de kikkertjes en het topoog, zodat u straks langs het wa ter niet plotseling voor onaangename verrassingen komt te staan Er Ls niets zo vervelend als een deel van de eerste vLsdag door te moeten bren- gen met het monteren van een nieuw kikkertje. Mocht uw topoog versleten zyn volgt u dan eens dit advies. Stop in i uw viskoffertje een paar kleine stuk- jes ventielslang. Ze zijn erg gemakke lijk over het topeind te schuiven en hebben het voordeel dat ze lang niet zo snel verteren als een topoog van garen. Een topoog van een stukje ijzer- draad Ls ook niet alles; het is niet uitgesloten dat uw nylonlijn daarop doorschuurt wanneer er een flink exemplaar aan de lyn hangt. Een stukje ventielslang, dat een flinke veerkracht heeft is volgens mij het beste materiaal. Een ander welge meend advies: houdt meteen vanaf 30 mei de gewoonte aan om na een visdag de tuigen van de hengel te halen. Ik moet eerlijk bekennen, dat ik zelf door schade en schande wijs ben geworden. In negen van de tien ge vallen .zal er niets gebeuren wanneer u de hengel met de pen in een foe draal opbergt, maar u zult het zien —juist op een ongelukkig ogenblik blijkt dat de antenne van de pen is afgebroken —en natuurlijk is het pre cies uw favoriete pen. Voorkom die narigheid en nol de nylonlijn en de pen op een plankje dat een stukje groter is dan de pen. Hel kost even meer tijd. maar het is beslist de moeite waard. Succes of niet Op onze inspectietocht belanden we vervolgens bij ons schep- en leef- net. Vooral dat schepnet kan van uitermate groot belang zijn en het succes van een visdag bepalen. Ik heb het met eigen ogen gezien, dat sportvissers na veel geploeter een kanjer wisten te drillen en er in slaagden het beest in het schepnet te werken. Toen het schep net echter boven de waterspiegel werd geheven klonk een droog scheu rend geluid. Het vlechtwerk van touw, dat al zovele malen zijn diensten had bewezen gaf bij het binnenhalen op een zeer ongelukkig ogenblik de geest. Weg vis! Laten we daarom niet verge ten even proefondervindelijk vast te stellen of het schepnet nog voldoen de stevigheid bezit om de „kinDeperds" die we het nieuwe seizoen ongetwij feld weer willen verschalken, op de wal te halen. Hetzelfde geldt voor de leefnetten. Moet er een nieuwe wor den gekocht, probeert u het dan eens met een net van gevlochten nylon- Nog een paar weken geduld, dan is het weer zover. Dan kunt u het vertrouwde stekkie weer op zoeken. lijn. Het voordeel daarvan is, dat het niet zo snel verteerd als een leefnet van touw. De levensduur van een leefnet kan overigens al een flink stuk verlengd worden, wanneer het net na elke vis dag goed wordt uitgespoeld. Alle res ten vissltfm zorgen voor 'n versneld verteringsproces. Mij zijn gevallen bekend, dat een splinternieuw net na één visseizoen rijp was om te wor den opgeslagen door de Gemeentelijk Reinigingsdienst. ADVERTENTIE UW HENGELSPORTZAAK Fa. Robbers Zn. HAVEN 24-26A, LEIDEN, TEL. 25107 In het kort nog even iets over het opbergen van uw vishaakjes. Stopt u de haakjes niet meer in hetzelfde doosje als de kogeltjes. Lood en haakjes in één doosje maakt dat de haakjes minder scherp worden. Het ls maar een weet. Genoeg nu over het hengelmateriaal op de werp hengel en werpmolen kom ik nog te rug in een van de volgende rubrie ken maar nu iets over de vis vergunningen. Ecu hengel Bent u van plan uw visactiviteiten te beperken tot vissen met één hengel op voorn, brasem, blei en karper dan kunt u volstaan met een bijdrage- bewijs dat u voor het hele seizoen een bedrag van f 4 kost. Dat is f 0,75 meer dan vorig jaar. U mag dan onder meer als aas gebruiken, brood, deeg, worm en made. Wilt u vissen op snoek, snoekbaars en andere soorten roofvissen met levend aas visje, le pel of spinner) dan moet u de zo genaamde „kleine visakte" aanschaf fen. De prys van deze akte is voor het nieuwe seizoen verhoogd van f 8 tot f 8,75. Alleen 't bezit van deze akte is niet voldoende: u moet ook in het bezit zijn van een bewijs van de eigenaar, c.q. pachter van het viswater, waar in staat, dat u toestemming hebt om in dat water te vissen. In Lei den en omstreken zijn flinke stukken viswater gepacht of eigendom van de Hengelaarsbond voor Leiden en Om streken. Voor ongeveer een tientje per K bent u lid van deze hengelsportver- eniging en krijgt u bovendien lij delijks het maandblad „Piscator" t» het Centraal Nederlands Hengelaar Verbond. De Leidse bond heeft vont jaar een „waterkaart" laten ver vaardigen waarop alle viswater vt de bond staat aangegeven. Daarmee voorkomt u dat veel van uw vi# zier wordt vergald door een aurS veldwachter, die met een veelbettfr nend gebaar een notitieboekje uit rt borstzak haalt en naar uw naam it formeert Al met al blijkt, dat u zich de kt mande weken beslist niet hoeft vervelen, ook al is het „gesloten tijd En mocht uw hengeluitrusting hek* maal in orde zyn, lees dan eens«" stukje in een van de nieuwe henge*" sportboekjes. ADVERTENTIE Hengelsportartikelen De grootste keus Mitchell en Cap-dealer FA. TEUNISSEN LEVENDAAL 28 - LEIDES

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 20