Cal Goedhart keukens n.v. MEUBELEN P. A. Verkerk electrofechniek Ie ELECTROMONTEURS ELECTROMONTEURS HULPMONTEURS NVE de koning Wilt U meer verdienen? FACULTEIT DER WISKUNDE EN NATUURWETENSCHAPPEN ARBEIDS ANALIST Bij ons ziet U de meest moderne aanbouwkeukens RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN ADMINISTRATIEVE MEDEWERKSTERS boorder perser zager afdelingsbaas katholieke universiteit nijmegen ERVAREN ANALIST(E) ANALIST(E) LEERLING- ANALIST(E) ANALIST(E) m nederland nv steno-typiste ALBERT'S CORNER serveersters leerling-serveersters leerling-kok. TER OVERNAME AANGEBODEN Z.B. LEVENSMIDDELENBEDRIJF 1 - EEN LENING JUFFROUW .NEM «r Gevraagd een nog handige AOW-er voor eenvoudig timmerwerk en voor de montage van sche merlampen enz., voor enkele uren per dag. Aanmelden: De Lampenkoning Haarlemmerstraat 141 LEIDEN - TEL. 41677 personenauto's bestelauto's busjes CHR. EMIGRATIE CENTRALE Elke dinsdagavond van 78 uur wordt spreekuur gehou den in het Geref. Jeugdhuis, Breestraat 19, Leiden. Inlichtingen en dossiervor ming voor alle emigratie- landen. LEIDEN Riant gemoderniseerd en goed onderhouden groot HOEK WOONHUIS op goede stand aan de rand van Leiden te koop. Vraagprijs f06.000,—. Inlichtingen telefoon 01710 21253. >k UITZENDBUREAU Telefoon 01710-31710 Jacq. Urlusplants. 308 Leiden iidABu Notaris W. F. KARSTENS te Leiden zal op vrijdagavond 1 en 8 mei a.s. in het Notaris huis te Leiden, Hogewoerd nr. 144, des avonds 7 uur, bij op bod en afslag verkopen: 1. Het woonhuis met afz. bo venwoning en erf, Hoge Rijndijk 160/160a, Leiden, groot 1.56 are; beneden verhuurd voor f 14.90 p.w.; boven f22.45 p.w.; lasten plm. f 175.43 p. jr.; water voor rek. huurders; 2. Het pakhuis met bovenwo ning, Langebrug 59/59a, Leiden, groot 40 centiare: verhuurd voor f 29.30 p.w.; lasten plm. f 126.25 p. jr.; water voor rekening verhuurder; 3. De garage met bovenwo ning, Langebrug 61/61a, Leiden, groot 42 centiare; verhuurd voor f29.30 p.w.; lasten plm. f 126.25 p. jr.; water voor rekening ver huurder; 4. Het woonhuis, Kolfmaker- steeg 17, Leiden, groot 34 centiare; lasten plm. f 69,56 p. jr.; LEEG EN ONTRUIMD TE AANVAARDEN. Koper moet zelf voor huis vestingsvergunning zorgen. Bezichtiging: dinsdag 28 april, woensdag 29 april en woens dag 6 mei a.s. van 2-4 uur. Betaling kooppenningen 8 juni a.s. met bijbetaling van 6% rente. Inlichtingen ten kantore van genoemde notaris, Apothe- kersdyk 34, fcelef. 23668 en 34880. Showroom: HOORN 124, schuin t.o. Avifauna Telefoon 017202868, Alphen aan den Rijn Geopend: tijdens kantooruren 'szaterdags van 1416 uur en iedere avond na afspraak. Vanavond t.v. uitzending om plm. 20.15 uur Ned. I. Bij het BUREAU der UNIVERSITEIT kunnen bij de afde ling Inlichtingen en Inschrijving geplaatst worden een tweetal waarvan één vrouwelijke. De taak bestaat uit het verstrekken van inlich tingen op allerlei gebied aan studenten en het verrichten van administratief werk met betrek king tot de inschrijving, verrekening van colle- gelden, studietoelagen e.d. Een MULO-diploma is minimaal vereist. Een boekhoudkundige scholing dan wel administra tieve ervaring strekt tot aanbeveling. Leeftijd ca. 20 jaar. Salariëring volgens overheidsnormen, afhanke lijk van leeftijd, opleiding en ervaring. Schriftelijke sollicitaties te richten aan het hoofd van de afd. Personeelszaken der Rijksuniversiteit, Stationsweg 46 te Leiden onder vermelding van no. 533. Wy kunnen u onmiddellijk plaa/tsen al»: geschikte mensen bieden wij een hoog aanvangsloon. afhankelijk van de persoonlijke beoordelingen kan het loon snel stijgen, sollicitaties richten aan: o. a. ruigrok industrie n.v. valkenburgseweg 26 katwyk telefoon (01718) 3948 In verband met ontstane vacatures kunnen worden geplaatst bij de afdeling Organische Chemie voor het zelfstandig uitwerken van onderzoekprojecten voor het praekan- didatenpraktikum en de assistentie bij dit praktikum. Een volledige anailstenopleiding is ver eist, bij voorkeur met organ»sch-che- mische specialisatie. voor assistentie bij instrumenteel ana lytisch onderzoek. Vereist: tenminste het getuigschrift leerling-analist (chemische richting). Enige ervaring op het gebied van N.M.R.-onderzoek of massa-spectro- metrie strekt tot aanbeveling. voor assistentie bij wetenschappelijk onderzoek. Kandidaten, die in het bezit zijn van een getuigschrift leerling-analist (che mische richting) of hiervoor studeren kunnen in aanmerking komen. Enige ervaring op organisch-synthe- tisch gebied strekt tot aanbeveling. afdeling Cbemfsehe Cytologie een ter assistentie bij bro-cfremtsctie m- search-werkzaamheden. Het bezit van een getuigschrift leer ling-analist (chemische richting) is ver eist Ervaring met 'rsotopenwerk is gewenst; microbiologische ervaring strekt tot aanbeveling. Schriftelijke sollicitaties met vermelding van leeftijd, opleiding, ervaring en verlangd salaris kunnen worden gericht aan het Hoofd van de Personeelsdienst van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen, Driehuizerweg 200 te Nijmegen. fasson De Fasson-Europa groep: leidinggevende fabri kanten van zelfklevende materialen, o.a. voor de grafische Industrie. Verkoopkantoren te Duits land, Frankrijk, Engeland, België, Italië, Spanje, Zwitserland, Denemarken, Zweden en Neder land. Op onze afdeling Export-Sales bestaat plaat singsmogelijkheid voor een jonge enthousiaste Zij zal haar taak uitvoeren in klein teamverband, waarbij zelfstandigheid een vereiste is. Haar werkzaamheden zullen onder meer bestaan uit: Het in steno opnemen en typen van brieven en overzichten In de Nederlandse-, Engelse en Duitse taal. Het bijhouden van de administratie voor deze afdeling. wy denken aan een jongedame van t9 - 25 jaar met M.M.S. of gelijkwaardige opleiding, welke wij een prettige werkkring kunnen bieden met een goede honorering. Sollicitaties te richten aan de chef ven de afde ling Personeelszaken, Lammenschansweg 140 te Leiden. Lammenschansweg 140-Leiden UaHnsan De meest gevraagde b.b. motor modellen van V/2 115 pk. Prijzen vanaf f 517,50. Nog enkele 1969 modellen tegen sterk verl. pryzen. Hoofddealer voor Leiden en omstr. JACHTWERF POELGEEST OEGSTGEEST Haarl.trekvaart 16a (ingang by Kwaakbrug) tel. 01710—54054. LINDENLAAN 1 ZWIJNDRECHT vraagt voor spoedige Indiensttreding ten behoeve van elektrische installaties in Leiden en omstreken GEBODEN wordt: aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, afwisselend werk, reiskostenvergoeding; werkkleding ter beschikking en hoog loon. Sollicitaties maandag 20 april 1970 tussen 19.30 en 20.30 uur bij de heer J. T. L. Schneiders in caf. rest. EIGENZORG, Stationsweg 29, Leiden of schriftelijk Lindenlaan 1, Zwijndrecht, telefoon 0185028666, na 18 uur telefoon 01850—25728. STATIONSPLEIN 24, LEIDEN, vraagt en Inlichtingen: TELEFOON 26233 in klein winkelcentrum directe omgeving Leiden. Omzet f 5500,per week. Zeer biliyke prijs voor goodwill -f inventaris. Goederen tegen factuurprys. Brieven bureau van dit blad onder nummer 37052. [i ,v i v. i SLOTBOOM PLAATWERK Wij zijn verhuisdl In ons nieuwe, sterk gemoderniseerde pand aan de Ambachtsweg willen wij nu zo snel mogelijk ons tekort aan geschoold en ongeschoold personeel aanvullen. U weet 't: wij maken van dun plaatijzer (tot 3 mm) met behulp van vele soorten machines, industriële produkten van allerlei aard. Op donderdag 23 april 's avonds van 19.0021.00 uur stellen wij iedereen die wil solliciteren, graag in de gelegenheid, eerst eens een kijkje te komen nemen in ons bedrijf. Overigens kunt U natuurlijk ook zonder te komen kijken, solliciteren. De lonen zijn goed en de sfeer is uitstekend! N.V. PLAATWERKERIJ D. W. SLOTBOOM, Ambachtsweg 6/lndustrleterrein 't Heen, Katwijk aan den Rijn, Telefoon: 01718—3241. van de NVB betekent: Binnen enkele dagen con tant geld. Bedragen van f500,- tot f9000,-. Aflossing in max. 3 jaar. Geheel schriftelijke behandeling mogelijk. B.v.: 2500,20 in 1 aflossing in 30 x 100,- per maand. Nationale Volksbank: Amsterdam Westeinde 10 020-2373 Arnhem Mariënburgstr.10 085-4273 Eindhoven Kerkstraat 17 040- W Enschede Langestraat 11 05420- 242 's-Gravenhage Riviervismarkt 4 070-643S Nijmegen v. Welderenstr.127 08800- 262M Rotterdam Mauritsweg 45 010-1357» Sociëteit Minerva Breestraat 48, vraagt voor di- rekt KNECHT algemene dienst. leeftijd 20-30 jaar. voor vaste of tijdelyke dienst. Goed sa laris, 2 maal vakantie per jaar. Zich te melden by de direc teur vanaf maandagmorgen 10 uur. RESTAURANT 'T KARRE- WIEL vraagt in het buffet. Geboren wordt afwisselend werk tegen een goede beloning. Zich te mel den Steenstraat 55, Leiden. Telefoon 01710—31851. Bericht van inzet Notaris G. J. BOOM te Voor schoten bericht, dat het per ceel Papelaan 108 te Voor schoten is ingezet op 39.300, gulden. De toeslag blyft be paald op 22 april 1970 11.00 v.m. in het Wapen van Voor schoten. Het perceel Wyngaardenlaan 37 is opgehouden. Nadere 4040. inlichtingen 01717- Onze onderneming met een gevarieerd levert programma op het gebied van stoomketels, U raten voor de chemische-, nucleaire- en middelenindustrie, werkt aan vele grote 1 voor binnen- en buitenland. Voor de afdeling ALGEMENE APPARATENBOl te Leiden willen wy overgaan tot samenstelling een Lid van de Hollandsche Beton Groep Van de te benoemen funktionaris wordt ver»* dat hij in staat is om in enkelstuksproduktie processen te analyseren en te beeommcntar® Ervaring in de apparatenbouw is dan ook ge»a Technische vooropleiding, aangevuld met een' leiding tot arbeidsanalist is noodzakelijk. Belangstellenden kunnen hun met de hand I schreven sollicitatiebrief voorzien van een rtf pasfoto, zenden aan de afdeling Personeelsö® POSTBUS 6 N.V.NEDERLANDSCHE ELECTR0LASCH MAATSCHAPPIJ I VESTIGINGEN TE - OUDE WETERING - SCHEEMDA - S1TTARD -

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 16