Sterke start van Donner Van Leur: „Ik dit toernooi moet winnen" :norme )eloop oor lilaan' Niet met lang haar op voor^JiB-funetie of achter het paard Koerstips Oj LSG-vierkamp is een luilekkerland voor de schaak-kijkers pjppij Achtste Universiade wordt groots festijn SLS-rally Nationaal kampioenschap 71/2 Geesink komt weer in aanmerking Betere presentatie LF.C.-D.H.C. Brouwer trainer in KNVB-dienst 18 APRIL 1970 PAGINA 1ft .EIDSCH DAGBLAD - SPORT LEIDSCH DAGBLAD SPORT LEIDSCH DAGBLAD SPORT LEIDSCH DAGBLAD SPORT - LEIDSCH DAGBLAD SPORT LEIDSCH DAGBLAD i jlTERDAM (GPD) Se- j J. Groeneweg van Feye- voert momenteel in Mi- Kiderhandelingen met de ae van 't San Siro-stadion plaatsbewijzen vcor de Eu- f0i cupfinale Feijenoord— Naar verwachting zal hij tot 25.000 kaartjes mee huis kunnen nemen. De i^eaus zullen hun plaatsbe- 1 via Feijenoord kunnen kken. Het aantal aanvra- «n de reisbureaus bedraagt leakele duizenden, juropeiators en reisbureaus i het intussen storm. Dui- n plaatsen zijn reeds ge in vliegtuigen, bussen en Als de belangstelling zo ■Bblijft en dat wordt wel icht zullen de reisorga- s met grote moeilijk- te kampen krijgen. Nu al Meren zich een vlieg en een beddentekort. Ne- ndse touroperators hebben piteel 40 tot 50 vliegtui- ter beschikking. Daarmee na ongeveer 6000 mensen Milaan worden gebracht, slandse en Schotse reis- ius hebben vrijwel de gehe- Westeuropa chartervlieg- aarkt afgeroomd om de leldigende supportersstroom u rond 6 mei naar en van tiropa -Cupfinale in Milaan egen. Er is op dat moment geen vliegtuig meer te Luchtvaartmaatschappij - reisbureaus staan voor een Te weinig Nederlandse reiswezen kan <000 vliegtulgstoelen leve- Det zal —gezien de toeloop j| ris —te weinig zyn. Moei- 'nog zal het vcor de Schot- roden om hun geliefd Cel- Èterna te vliegen. Want het j| woon uitgesloten dat er j; van hen een schare die jw met het grootste gemak opbrengen naar Milaan j tt. woordvoerder van Amster- I Air, «amen met het Rotter- reisbureau Astrea onder sam „Evenementsreizen" de vluchten verzorgend: zou tweehonderd vluchten Omnogelljk. Mis- n dat we er honderd halen til lijkt me dan nog zeer 9|jk. Ik vooi-spel dat alles In Engeland vleugels heeft, lig zal vliegen. Die lui daar nu eenmaal minder kies- dan wij. De Schotten helemaal gek geworden". Bementsreizen zelf heeft vliegtuigstoelen kunnen Vóór FeijenoordLe- hrschau nog ..Het risico Wliezen hebben we geno- Ze zijn verdeeld over 13 en: bij de KLM werd een DC-8 gehuurd, evenals bij te Air. Transavia heeft vier I ten met een Boeing 707 en j met een Caravel le kunnen ffl. Monarch een Engel- •atechappy vliegt drie- I met een Jet Pro Britan- j Duurder mder twijfel te weinig", E men by Evenementsrei- Alleen gisteren al hebben B stoelen vertoacht. Als we »1 vol zitten en we blijven &gen krijgen, dan kunnen aissehien of in Scandinavië, Frankrijk nog een toestel maar zekerheid daar- hebbeu we niet. Lukt het rel. dar- zinW dt veèswi ze- vijftig guvdw. pc, peu. duurder worden. Wy moe ite namelyk de kosten beta- die vliegtuigen hier te En dan zal het ook wel B dat het meerdaagse rei- moeten worden Ook de haven van Milaan heeft maximum capaciteit en die °P de avond van de zesde helemaal bereikt zijn", "renementsreizen weet men dat betekent. Na de finale 1(11 AJax en AC Milan in Ma- >°rig Jaar heerste er tot de ie ochtend één grote chaos vliegveld. En dat ziet er naar uit, want de mees- «otten gaan op 1 dag heen Voor de Nederlanders kt iets anders omdat een •feel van hen de vrye vijf- te zal benutten om Feije- in San Siro te kunnen '•zijn niet uitsluitend Rot luier die naar Milaan zul len en rijden. De boe kin - dij de reisbureaus tonen het Olt alle windstreken van 'ted zullen ze gaan. Feye- is heel duidelyk een na- zaak geworden. Afgezien kn het startpunt van de dkn. Dat zal in de meeste '-te de Rotterdamse lucht- LEIDEN (GPD) De organisatoren in Oegstgeest, verant woordelijk voor het slagen van de LSG-vierkamp, hebben zich gisteravond de handen gewreven. De eerste ronde van de 12- rondige strijd, met LarsenSpasski en BotwinnikDonner achter de borden, is een klinkend succes geworden. We be doelen dit voorlopig niet schaaktechnisch, doch qua „entou rage". Wie heeft ooit gehoord van een schaakcafé met zachte muziek, borden, spellen en klokken, tv-toestellen, waarop de partijen te volgen zijn, benevens commentaren door meester- spelers? Een soort luilekkerland voor kij- wurgwerk van Botwinnik. Onze land genoot bleek evenwel drommels op de hoogte, bevroor direct centrale acties, om vervolgens via diverse ruilen tot een houdbaar eindspel te komen. De oud-wereldkampioen keek nog een kwartiertje voor het einde dodelijk verdiept naar een De unieke combinatie van opge- eindspel van ongelijke lopers, maar wekte schaakcercle, met als middel- I t-egen het afbreken werd het shake- punt een doodernstige strijd, kon j toI)ds Het geeft de burger al- wel eens geschiedenis gaan maken. 1 Dat doodernstige speelt zich voor- al in de aula van het Rijnland* Ly kers, en dat waren er voor deze eerste dag al niet weinig. Aan de kassa glommen de kaartverkopers, want de toegangsbiljetten, zowel per dag als voor het gehele toernooi, gingen grif van de hand. Wit: dr. ir M. M Botwinnik «S.U Zwart: J. H. Donner «Nederland) 1. Pgl-f3. Pg8-f6: 2. g2-g3. g7-g6; 3 Lfl-g2. Lf8-g7; 4 0-0, 0-0; 5. d2- d3. c7-c5; 6. e2-e4, Pb8-c6; 7. Pbl-d2. d7-d5; 8. Tfl-el. b7-b6; 9. c2-c3, d5xe4; 10. d3xe4, Pf6-g4; 11. Lg2-fl. Pg4-e5; 12. Ddl-c2. Lc8-b7, 13. Pf3x e5, Pc6xe514. f2-f4, Pe5-d7; 15. Lfl- g2. Dd8-c716. Pd2-f2, Ta8-d8; 17. Lcl-e3, c5-c4: 18. Tai-dl, Pd7-c5: 19. Le3xc5, Dc7xc5+; 20. Dd2-f2, Dc5xf2t; 21. Kglxf2, e7-e5; 22. Pfl- e3, b6-b5; 23. f4-f5, Tf8-e8: 24. h2-h4, Lg7-f6; 25 Kf2-e2. Lf6-e7; 26. Tel-fl, Kg8-g7. 27. Tdlxd8. Te8xd8; 28. Pe3-d5. Lb7xd5: 29 e4xd5, Td8-b8; 30. Lg2-e4, Tb8-b6; 31. Ke2-d2, a7-a5; 32. b2-b3, a5-a4; 33. b3xc4, b5xc4; 34. Tfl-bl, Tb6xbl35 Le4xbl, h7-h5; 36. f5xg6, f7xg6; 37. Lbl-c2. a4-a3; 38 Kd2-e2, Kg7-f6; 39. Ke2-f3, Le7- d6;40. Kf3-e4, Ld6-c7; 41. Lc2-di, Lc7-a5. Remise. thans Donner moed. want de erva ring leert, dat onze landgenoot mit# goed uiit de holes gekomen op topniveau uit zijn diepste reser ves weet te putten. De heer H. Jde Koster, staats secretaris van Buitenlandse Za ken, verrichtte de openingszet in de Vierkamp van het Leids Schaak Genootschap. Hij deed dat op het bord van Larsen Links op de foto wereldkampioen Spasski. We zullen zondagmiddag om uur kunnen vaststellen of hy da* 1 toe werkelijk in staat is. Professionele aanpak in Turijn oeum af, waar men op geluiddem pende tapijten rondsluipt en eerbie dig opblikt naar het podium met de matadoren. Even terzijde staan twee demonstratie-borden in de schijnwerpers, hetgeen het voor de toeschouwers - die-zet- voor - aet -rustig - willen-volgen tot een uniek* beleve nis maakt. Ze kregen onmiddellijk waar voor hun geld toen Larsen met 1. b3, bleek te starten. Had hü niet enke le weken geleden een verschrikke lijk pak slaag gehad Juist van wereldkampioen Spaaski na deze zet? De Deen bewees nu, dat het beslist niet aan de opening DEN HAAG —„Onze totaalindruk i se «beiden volleybal). Er zullen nog gelegen. Het leek er een korte tyd erg. gunSMg". Dat verklaarden gis- j enkele scherpe selecties plaatsvinden op, dat de wereldkampioen tot aan- t^ren in Den Haag de zojuist uit 1 o.a. tijdens een drie dagen durend val zou komen, doch Larsen pa- furyn teruggekeerde heren W. J. 8 kamp op het sportcomplex van de reerde venijnig en weigerde zelf re- j v Alphen en H. A. Aarsse, die in j TH in Twente eind april. De heer mise. Dit heroïsme corrigeerde hij augustus en september van dit jaar Van Alphen: „Vroeger waren de Uni- overigens een half uurtje later (re- j Nederlandse afvaardiging naar de versiades vaak gezelligheidsreisjes, mise). Universiade «Olympische Spelen voor Dit jaar worden alleen diegenen uit- BotwinnikDonner werd posifio- studenten» in Turijn resp.. als chef geaonden die ook werkelijk goede neel. Dat 1een gesimplificeerde mission en chef d' equipe zullen j prestaties kunnen leveren'De spor- formule voor het betere maal- en begeleiden. Beide maakten een drie- J ten die in Turkyn op het program- daagse reis naar de Italiaanse plaats om. op uitnodiging van de interna tionale studenten sportbond FISU het Universiade-sportcomplex te be zichtigen. Het tweetal was nogal on der de indruk gekomen van de prach tige accommodaties en de professio nele aanpak van de organisatoren. Nederland heeft voor deze achtste student-Spelen voorlopig ongeveer 6 deelnemers ingeschreven. Onder hen bevinden zich de Leidse studenten Hoe komt mijn club uit? UVS Sloow. Balkhoven, Rol, N. N. De Groot, Koren. Leget, Ver ver, Teske, Holl, Logeman. ROODENBURG Keereweer. De Jonge. Pennenburg, I. Y. Weerloe, pi«er \an Tuyll »»n Seroodierken Ooyendyk, Rljsbergen, N. N.. Klink- be«ketb,lAd, Bakker ctennto.. hamer, Rietkerken, Den Os, Jansen. LUGDUNUM Honsbeek. Crama. Bavelaar, Redel. Reyneveld. Collé, Vermond, H. de Cler, C. de Cler, v. d. Starp, Pijnakker. DOCOS G. Dubbeldeman. v.d. Bosch, v. Zijp, v. Polanen, Vrise- koop. Kortekaas, Mank, Hogenboom, P. Dubbeldeman, Hagen, Heemskerk v.d. Meel. ASC Roedoe. Bekkering. Logger Boers, Weduwer. v. Wouw. Kante- i been. Fakkel, Krom, Staal, Bergers Jacques de Vink en Frank Constand- ECHTERNACH In de Sche veningen - Luxemburg - Schevenin gen Rally, waarvoor vanavond op het parkeerterrein van de Groenoordhal in Leiden de laatste klassementsproef wordt gereden, is na de eerste nacht- ma staan zyn basketbal, volleybal, waterpolo, atletiek, zwemmen, turnen schermen en tennis. Van Nederlandse zijde heeft men het voorstel Ingediend de Universia de in het vervolg niet om de twee, maar om de vier jaar te houden. HOENSBROEK «OPD» Ham Vul tink en Lam bert van Leur heb- ben zich gisteren op de tweede dag j y van het Nederlands kampioenschap v T ankerkader 71 2 in Hoensbroek met speels gemak gehandhaafd op de Beekman kantelen van kasteel Hoensbroek Dit tweetal peurde uit de derde en Van Leur vierde ronde weer zoveel winst, dat j hun bolwerk «acht matohpunten en een gemiddelde, dat ver uitsteekt boven de rest onaantastbaar is ge- I RUvers worden. Vultink excelleerde boven d'ien met een partij van zes beurten. I Sundqueat Samen groeien ze naar een finale, waarin favoriet Vultink het ondanks j zijn stijgende vorm, moeilijk aal krij- j gen. Want Lambert van Leur Is j niet bang meer voor het grillige j spelletje. „Ik ben heel goed voorbe- j reid. Ik moet dit toernooi winnen". aldus de grazende slager uit Oss, caramboleerd heeft. Uitslagen: Van Nij natten Sundquest Beekman Bessems Rtfvers 74 11 22 6.72 Vultink 300 11 173 27.27 Van der Wal 93 8 42 11.62 Van Leur 300 8 100 37.50 Beekman 300 16 65 18.75 Van der Wal 71 16 19 443 Van Leur 300 11 65 27.27 Van Nynat/tem 225 11 82 20.45 Bessems 300 15 65 20.00 Ryvers 216 15 46 10.40 Vultink 300 6 164 50.00 Sundqueet 21 6 12 3.50 8tamd na vier ronden pnt hs. gem. Vultink 8 248 36 36 Van Leur 8 160 30.76 Bessems 6 139 21.09 Van Ny natten 4 125 14.14 Beekman 2 91 17.63 Sundqueet 2 107 13.24 Ryvers 2 47 10.11 Van der Wal 0 42 5.53 300 13 125 23 07 194 13 40 14.92 231 18 91 14 92 300 13 100 23.07 c TTTRF.PTTT IAUPI DEN HAAG (GPD) De Stich-Berg. chef public relations van de ADVERTENTIE Zondag 2.30 uur n.m. lerrein Bosüuizerkade NDR, lichtte toe: „Het is niet. In overeenstemming met onze sport ting Nederlandse Draf- en Rensport heeft „Iets" tegen langharigen Dat het volgende klassement opge- bl(Jkt uit haar besluit de dienstdoen- maakt: de dra very- en rencomite's de be- Superklaase: 1. BaarsBaars (PAF voegdheld te verlenen maatregelen 55) 7 strafpunten, 2. HaansVan te nemen, in de vorm van boete cq Laarschot 'BMW 2002 TI i 9 str- verbod van deelname, tegen rijdsters pnt., 3. ClausJetXen «Opel Kadett en rijders wier haardracht daartoe Rally 17 s.p. leiding geeft. Het zal hierdoor in Sportklasse: 1. Snoder*—Jansen het algemeen niet zijn toegestaan «Morris 1000 28 s.p., 2. Foudraine— het hoofdhaar zodanig te dragen dat Pruysen «Fiat 850 Sport Coupé» 43 het onder de valhelm uitkomt. 3. Smeet»Smeets «BMW 2002 51. Tourklasse: 1 DekkersThomas De maatregel is bedoeld om „de i renbanen hoeven niet bang te zyn (BMW 2500) 90. 2. v. d. Sman—Leu- presentatie van pikeurs en jockeys dat ze zich moeten verwijderen, cq sen «Alfa Romeo Sp. 1300 J) 110. een beter gezicht te geven". Kees I worden beboet LAMBERT VAN LEUR VLAARDINGEN «GPD» Jan Brouwer, de huidige oefenmeester van Fortuna VI. gaat naar de KNVB. Naast dr. Fadrhonc, Siem Plooier en Arie de Vroet, wordt hij de vierde trainer in vaste dienst van de voetbalbond. ALKMAAR. 19 APRIL - 1.30 UUR Commodoreprijs; Hollo Z, penmaker, Gustaaf Bond - Grap- Admi- UTRECHT «ANP. Tijdens een bijeenkomst op het bondsbureau in Utrecht heeft het bestuur van de Ne derlandse Judo en Jiu-jitsubond gis teravond besloten dat Anton Geesink weer in aanmerking kan komen voor een functie in de NJJB. Enige tijd geleden werd Geesink geschorst als raalp'rijs: Ina Song. Ina Z. Immer van de dangradencommissie en Wieder. Ivon Buitenzorg - Armada- krullend haar onder een valhelm te tevens nam het NJJB-bestuur het prijs: Horizon d Or. Heidepark. Gre- pi inoipebesluit. dat de oud-wereld- gor M, Geluksster - Van Spevkprijs, kampioen tot de Olympische Spelen 1ste afd.: Dynamiet, Flying* Latf.v van 1972 geen bondsfunctie meer zou Binky - Everlsenprtfs Royal G*. krfjgen. Dit naar aanleiding van Christiaan de Wet. Erica - I)e Ruv- hoog opgelopen onenigheid tussen terprijs: Eliza Harvester D. Evelvn Geesink en het bondsbestuur Deze Hollandia. Fedde B - Triomfprji*: oontroverse is inmiddels grotendeels I Fred Harvester D. Gonda Scotch, uit de wereld geholpen. Herman - Van Speykprijs, 2de afd.: Op de algemene ledenvergade- Donar Scotch, Fillette Six. Dora ring van de NJJB. die zaterdag 25 Harvester D - Smaideelprijs: Emir april in Utrecht wordt gehouden, zal Harvester, rijder G. v. d. Wal, Hilda een en ander nader worden toege- Dunst - Marineprijs; Gay Areta, Heldin, Hadewych. zien uikomen Het besluit heeft bij de beroeps vereniging van draf- en rensport de opmerking: „Typerend voor de men taliteit. die in deze kringen heerst", uitgelokt. Rond de stallen van ren baan Duindigt luidde het commen taar van enkele langharigen: .re gentenmentaliteit". Langharige bezoekers van de licht. Zojuist is het boek „Strijd in de Wielersport" uitgekomen, geschreven door de Vlaming Jan Emiel Daele, mede-oprichter van de literaire bla den Yang, Mep. Boemerang en To tems. uitgever van het tijdschrift Daele, schrijver van de roman „.Een Placenta". Zijn boek heeft als onder titel „een inleiding tot betere kennis over doping en uitbuiting in de West- «unopese wielersport na de tweede wereldoorlog" en is als ,,'n documen taire opgedragen aan de wielersport- massa". In deel 1 laat Daele de wiel renners zelf vertellen en in deel 2 geeft hy een overzicht van het do- pingsprobleem via publicaties, wetsar tikelen, etcetera. Mede daardoor krijg je een goed overzicht van wat er gaande is op dopinggebied. Zo wordt van K. van Assche uit diens boek „Dossier Doping" een lijst namen overgenomen van renners die betrapt werden op dopmg, zich weigerden aan een controle te onderwerpen, hun urine verwisselden, of op een of an dere manier knoeiden. De mij beken de namen zal ik hier voor u overne men: Fore. Altig, Mallejac, Coppi. Anquétil, Wagtmans. Van Steen bergen, Aimar, Dancelli. Pouli- dor. Motta, Stablinsky, Riviere. Post, Dolman, Rentmeester. Beugels. De Roo. Bongers, Riigg. Timoner, Faggin. De Cabooter. Janssen. Van- nitsen. Van Looy, Proost, Daraen, Reybroeck. Deze lijst dateert al van enige jaren geleden. panik lm Het eerste deel van het boek bevat vraaggesprekken met renners, wier naam verborgen blijft, terwijl andere, wel genoemde namen, ver haspeld zijn. Ik citeer even een pas sage uit het verhaal van renner 1; „Hormonen heb lk weinig genomen. 1 wel veel inspuitingen Pervitin en Ma- xiton Fort, soms met alcohol. Hoe later Je er mee begint, hoe langer Je meegaat. Als Je er vroeg mee begint 1 moet Je matig zijn. Mannen als Sto- nedbergen en Van der Look zyn eer lijk gezegd uitzonderingen. Dat zijn de twee sterkste kampioenen- drogeurs geweest van heel Europa. Oh neen, ik zou Banketil vergeten En ook Lartali. Kuiler, Pagnl, Le- trucoi, Piviere, Laldlnl, Parrigade. Rencini, Rimondi, Bolet, Kollet, Sta- linski. Ik heb samen met hen gere den en ik heb gezien wat ze deden geloof me. Sommigen misten ofwe' klasse ofwel fysiek om lang aan di top te blijven. Andere kampioenen van tweede rang konden of kunnen evengoed overweg met pil en spuit. Zoals Paltig. Ranssens. De Pycke, Goddekloot, Versringel, Impanlk, Ha- driaenssen, Slankaert, Van Waele. Vanniksen, Pollet. Samson". Stonedbcrgen U merkt wel. je moet wel van ie dere fantasie gespeend zijn. om af en toe niet de indruk te krijgen dat je een dergelijke naam wel eens in de wielerwereld bent tegengekomen, maar dan net iets anders geschre ven. Zo denk ik onwillekeurig aan de Engelsman Simson als ik lees over de renner Samson die in eerste in stantie aan een zonnesteek zou zjjn overleden. Ook meen ik enkele Ne derlanders te herkennen in namen als Lost, Skulte, Lentmeester, van der Kleuten, en de ploeg van Wallem twee niet te vergeten. Je ontkomt er echt niet aan, dat je bij sommige verbasteringen aan werkelijke na men deknt. Er staat bijvoorbeeld: ..in het wereldkampioenschap van 1949 |OX Voor diegenen die minder thuis zijn in de wielerwereld, geef ik nu even ter ontraadseling van a la Daele de opstellingen van twee rivalen in de ere-divisie. Oplossingen gelieve u te richten aan de heer Wurgbal van de BVNK in Den Maag. Hier komen ze. Eerst Ojox. Mals «doel). Guur- bier. Nulsof, Kasovic en Prol «ach ten: Mijnders en Luhren midden Kwart, van Lyk, Struyff en Geiser «voor». En dan Bijenoord: Treiter «doel); Domein. Egypte. Lazerop en Van Duiveneitje «achter»; Bacil en Sjansen «midden'; Serie. Windbuil, v. Hanejam en Doellijn. Als scheids rechter zal de heer Dropmans optre den. John (Iruijff kreeg Skot bijvoorbeeld twee spulten. het vorige jaar was hij wereldkam pioen geworden Toen won Stoned- bergen. Skot kon geen voet mee maar toch werd hy dat jaar nog vierde". Als vervolgens blijkt dat het wereldkampioenschap op de weg in 1948 door Brik Schotte werd gewon nen, en in 1949 door Rik van Steen bergen, dan zal niemand het m(J eu vel kunnen duiden dat ik bij Skot sterk aan Schotte, en bij Stonedber- gen aan Van Steenbergen denk. Pro beer nu zelf de nog ongenoemde, maar wel in Daeles boek voorkomen de namen te ontraadselen: Koppi. Serlu, Kokkers, Elliok. Parrigade. Peminiani, Langlade, Van Kenechten, Walkosiak. Kallejac. Pimenez, Laha- montes. Belevt. Haltig. Wolflol, Pun kerman. Van Reneugden, en, lang niet de makkelijkste Verkerks. Hoe wel, misschien kan dit citaat van een renner u op weg helpen: „Ik zeg dat geld de grootste rol speelt in de wielersport, maar nu ook de politiek. Vroeger al werden kerels als Stonedbergen door de koning ont vangen. Zulke voorbeelden van los bandigheid en smeerlapperij moeten wij allemaal bewonderen. Dat zyn voorbeelden voor alle Belgen. Die worden door de koning ontvangen. Een tijdje geleden 't geval Verkerks. Ministers, senatoren, volksvertegen woordigers willen de zuiverheid be wijzen van onze grootste kampioen Terwyl alle renners weten dat Ver kerks met vitamines en hormonen op punt wordt gehouden en zich voor de rest even goed drogeeert als ie dereen. Nog meer. want hij moet bij na elke wedstrijd winnen". In the Sunday Times van 12 april hebben Engelands beste voetbal- I Journalist Brian Glanville en de te kenaar Paul Trevillon Cruijff nader bestudeerd. Zij onthullen, zoals in de kop staat, enkele van de geheimen van „de grootste midvoor in Europa". Er is een spelsituatie uitgetekend, waarbij uit de doeken wordt gedaan hoe hij de bal met zyn linkervoet binnendoor langs McLintock tikte, om daarna de bal met zijn rechtervoet buitenom langs een tweede verde diger te tikken, waarna hy de uitge lopen keeper Wilson vanuit "n scher- pe hoek passeerde bal op lyn ach- terhaald). We zien in een diagram, hoe Cruijff bij een ingooi „bluft", wegloopt in de richting van het doel, rechtsomkeert maakt om daarna on- j gehinderd in de vrijgekomen ruimte i de bal rustig vanuit de ingooi te kun nen opvangen, en we zien ook gete kend. hoe hy bij 'n corner toesnelt, weer twee verdedigers meetrekkend, om daarna over de bal heen te sprin gen waardoor de twee verdedigers af- gebluit worden. Glanville schrijft ver der, dat het waarmerk van de uit zonderlijke voetballer is, dat hij ock goed speelt als 't in het veld verkeerd gaat met zijn team. Vanuit dit stand punt gezien, zegt hij. is Cruyff inder daad een zeer bijzondere voetballer, want in de uitwedstrijd tegen Arse- na ging het mis met Ajax. Cruyff, schrijft hij, speelde desondanks con stant met grote overgave en onder nemingslust. hoewel het modderige veld allesbehalve gunstig was voor een speler van zijn tengere bouw. Hij onthult, dat Cruyff zijn keus was voor Europese voetballer van het jaar, en dat Cruyff zijn eerdere indruk be vestigde, dat hij een van 's-werelds meest, „opwindende" 'spelers is. Als de bal in Zijn richting komt, reageert hy met „elektrische snelheid", met sublieme zekerheid ook, waarby zyn lange dunne benen hem zelfs vanuit staande start snel „voortpompen". Cruyff zelf. vertelt hy. vindt zich niet zo byzonder snel, want gewoon hardlopend wint hy dikwijls niet. maar het is het moment van gaan dat hem een voorsprong geeft. Cruyff is ook een groot jager op ver loren kansen, zegt Glanville. Zyn strydlust kan wel eens de grens over schrijden. maar misschien moeten we dat accepteren als de keerzyde van zyn moed. zonder welke een zo lich te speler als hy in een zo sterk ver dedigend gebied geen kans zou heb ben Als zyn favoriete spelers noem de Johan Cryff de Italiaan Corso, Eusebio. Best „natuuriyk", en in een andere styi: Bobby Charlton.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 15