fe ?eD0« SLEUTELTJES Personeel gevraagd U wilt een paar weken ma gazijnbediende worden? Wij zenden u uit naar de Juiste be drijven. Uitzendbureau Luba N.V. Lage Rijndijk 53a, Lei den. tel. 43690. Uitzendbureau Luba NV. vr. met spoed Jonge mensen die van lnpakwerk houden. Goed loon. Bel ons op en u kunt di rect aan de slag. Lage Rijndijk 53a, Leiden, tel. 43690. Net meisje of Jonge vrouw gevr. voor 't seizoen mel-sept. in Horeca-bedriJf op Camping ln Zeeland intern. Inlichtingen tel. 01729-239. Een goede baan. Stichting boven de 40. Boersstr. 11. Am sterdam. tel. 020-720675 vraagt proefnummer 75 ct. aan post zegels bijvoegen. Gevr. klusjesman voor al lerlei werkjes, zoals verven, tuinieren in huis en schuren. Br. bur. v. d. bl. ond. nr. 8401 Gevr. nette werkster voor één morgen per week. loon f 4 per uur. Aanmelden maandag van 2-4. Rijnsburgerweg 103, of per tel. 53789, Leiden op zelfde tijd. B| Pension IWaronno Terwee- park 3 Leiden, tel. 50424 vr. hulp voor donderdag en vrij dagochtend f 3,50 per uur. Gevr. nette jongen voor ma- gaziJnwerk. liefst 15 a 16 jaar. Erven J. Treur, Telderskade 1. b.g.g. Telderskade 34. Restaurant 't Karrewlel vr. Juffrouw in het buffet, gebo den wordt afwisselend werk te gen een goede beloning. Zich te melden, Steenstr. 55. Lelden tel. 01710-31851. Bijverdienste aangeb. voor ledereen. Thuiswerk (geen col portage) lnl. „Gemo" Post bus 50. Lisse. zegel 2x12 cent v. antwoord bijsluiten of een maal 25 cent. Fluish. hulp gevr. 1 of 2 m. per w. Oegstgeest, tel. 53162. Gevr. een AOW-er voor het timmeren van een kippenhok. Te bevr. J. v. Dam, Oude Rhijnzlchtweg 2. Oegstgeest, tel. 52676. Hulp l.d. Imlsh. gevr. voor 1 ochtend p.w. Mevr. v. Veen, Jacob Romanstr. 5, Lelden. Gevr. een werkster voor 2 a 3 uren per week Melden 20 of 21 april tussen 16.00 en 17.30 uur. CéVé Lelden. Gerrlt van der Veenstr. 61, Lelden ZW of bellen voor afspraak nr. 01710- 23516. Gevr. helianger witter om ln zijn vrije tijd enkele ka mers te behangen en te witten tel. 53083. Welk net meisje wil mi) in de huish. gezin met school gaande kinderen komen hel pen Mevr E. Verplancke. Rijndijk 144 (bij de Vink). Leiden, tel. 01710-22925. Welk Jong meisje of Jonge man wil opgeleid worden voor mechanische facturering in groothandel ln levensmiddelen aanm dag. Volmolengrt. 6-10. e Gevr. In onze damesafdeling verkoopster. leerling-verkoop ster. hulpverkoopster. Malson Spier. Haarlemmerstr. 107-109. tel. 01710-24016, Lelden x Gevr. in dameskapsalon le kapper (ster) en aakomend kapper(ster)Salon Wesseling, Joh. Vermeerplantsoen 5, Voor schoten. tel. 01717-4680, x Gevr. flinke jongen evt. en kele uren per dag. Fa. G A. Fassen en Zn.. Maredijk 45. Leiden tel. 24412. x Wij zoeken 2 leuke meisjes, een om te helpen vleeswaren te verpakken en een voor de verkoop van sigaretten en der gelijke met vacantle afspraken houden wij rekening vraag inlichtingen bij Spar Super markt Brahmsln. 12. Leiden. Tel. 42214. x 9 ZelTst. hulp i. d. hulsli. gevr. Fa. G A. Fassen en Zn Ma redijk 45. Lelden tel. 24412 x Winkelmeisje gevr. voor he le of halve dagen Fa. G. A. Fassen en Zn., Maredijk 45. Leiden tel. 24412. x R| Hoogenhoscli schoenen vr. verkoopsters en leerling ver koopsters Haarl.'str. 131 telef. 23604. x B Shell Q.S.B. Herenweg A. Borst vr. spoedige indiensttre ding van automonteur Heren weg 21-23 Noordwyk-Blnnen. Tel. van 8 uur tot 18 uur 01719 -2820 na 18 uur 02977-6873 x Onze modezaak ln het cen- voor de afd. herensportkledlng trum van de stad vr. dlrekt voor de afd. herensportkledlng een hulpverkoper. Prettige werkkring, goede salariëring. Heeft u interesse bel dan 01710 -31747 de heer Brand. Peek en Cloppenburg N.V., Breestraat 78 Lelden. x 9 Schoonniaakbedr. Clean vr. werksters voor 's avonds aan melden J. Klinkhamer Coran- tijnstr. 86 Tel. 42775. x 9 l-lef flink meisje In bulsh. gevr. voor doktersgezin met 3 kinderen intern of extern of voor halve dagen. Tel. 01710- 52111 Oegstgeest. x 9 Flinke huish. hulp voor 2 ochtenden p.w. bij bejaard echtpaar in Morskwart. Br. m. or verlangd salaris ond. nr. 89508 bur. d. blad x 9 Hotel Hollander Noortlwyk aan Zee tel. 01719-3441 Vraagt voor spoedige indiensttreding een serveerster of handig meis je dat hiervoor opgeleid wil worden en een kamermeisje. Intern mogelijk. x 9 Onze modezaak in liet cen trum van de stad vraagt direfct voor de afdeling dames sport- kledlng een hulp ver koopster. Prettige salariëring heeft u In teresse bel 01710-31747 de heer Brand Peek en Cloppenburg N. V. Breestraat 78 Lelden. x 9 Gevr. net winkelmeisje zelf standig kunnende werken. H. Boeff. Levensmiddelenbedrijf. Maredijk 74. Lelden tel 23959. x R Kapster en aankomend kapster Kempenaerstr. 81 telef. 53203. x 9 Tri-Express vr. voor licht adm. werk een meisje voor hele dagen spoedige indienst treding gewenst soil, lijnbaan 3 Leiderdorp, tel. 42145 x 9 In ons dynamisch en snel groeiend bedrijf Is plaats voor verkoopsters en leerl-verkoop- sters Oudshoorn. Haarl.str 160 Leiden. x 1 Personeel gevr. door schoon- aakbedr. in de avonduren, "d loon. Aanmelden, Hoofd- 236. Leiderdorp tel. 34208. 9 Uitzendbureau Luba N.V. heeft werk voor u in diverse categorieën, bel ons op en u kunt. direct aan de slag. Lage Rijndijk 53a. Lelden tel. 43690. x Tri-Expres heeft voor Jou een leuke job! Bel 01710-42145 en vraag welke baan wij voor je hebben. Tri-Expres. Lijn baan 3. Leiderdorp. x 9 BIJ ons kun je schoon, fris en gezellig werken bel 01710- 42145 en vraag welke baan wij voor je hebben. Tri-Expres. Lijnbaan 3, Leiderdorp. x 9 WU je helpen onze produc tie te verhogen bel 01710-42145 en vraag welke baan wij voor Je hebben. Tri-Expres. Lijn baan 3. Leiderdorp. x 9 Gevr. ervaren naaisters en thuiswerkster en leerling-naai sters. confectie-lndustrle Van Es, Langegracht 153, Lelden, tel. 32073, 's avonds 40263. x 9 Fa. A. Oerlemans en Zn., Schoenenhandel Hogewoerd 2 Leiden vr. een prima verkoop ster, ZIJ die voor dit vak iets voelen of met het werk bekend zijn krijgen een prettige werk kring en een goed salaris. Aanm Hogewoerd 2. telefoon 24237, of na 6 uur Hoge Rijn dijk 83 tel. 24915. X 9 WU hebben plaats voor een verkoopster of leerling ver koopster. Soil, na tel. afspraak. J. Ramb. Textiel. Haarl.straat 47-49, Leiden. Telef. 01710- 26158. x 9 Gevr. een chauffeur In het bezit van rijbewijs CE met va kantie afspraken wordt reke ning gehouden Wasserij Nooit- gedacht v. d. Valk Bouwman- weg 184 Leiderdorp, x Personeel aangeboden 9 Voor schoonmaak en onder houd kantoren en gebouwen. Schoonmaakbedr. Briljant. An- tillenstr. 30, Lelden, tel. 01710- 22394. 9 Heeft u een nieuw huis, wU maken het schoon 1 2 da gen. tel. 01710-22394. fll Voor schoorsteenvegen Fa. H. S. v. Dam, Oosterstr. 96, tel. 42057. 9 Babysit. 17 .jr.. biedt zich aan voor enkele avonden ln de week. Lenie van den Berg. Val kenburg tel. 01718-2907. 9 Witten, behangen, schilder werk, binnen- en buiten, dage lijks werk, redeli|ke prijs, u belt no. 32797 of 30303. Leiden adres per briefkaart. Leidseweg 540, Voorschoten. x 9 Loodgieter biedt zich aan voor het vernieuwen van daken goten, geisers, wastafels, etc. vakkundig werk goede service, Br. bur. v. d. bl. no. 10262. x Machinale houtbewerkers, gevr. omscholing is goed mo gelijk tevens nete jongens leef- tijd v.a. 15 Jaar. Kistenfabriek Guldemond, Valkenburgseweg 19. Katwijk a. d. Rijn telef. 01718—3587. x S Voor al nw timmer, metsel, tegel, schilder en riolerings werk Het plaatsen van mu ren en schuren en reparatie daarvan bellen 22389. x 9 Schoorsteenveger sinds 1875 uw adres Stouten Schel penkade 23 Leiden tel. 21751. x 9 Jonge vrouw biedt zich aan voor het oppassen bij kinderen en tevens licht huish. werk. Voor hele of halve dagen Met het meebrengen van haar ei gen zoontje van 2 \'2 ja®r- Br. bur. v. d. bl. no 8209. e 9 Laat nu voordelig uw ka mers schilderen en behangen. Br. bur. v. d. bl. no. 89428. e 9 Twee schilders bieden zich aan voor witwerk, behangwerk, schilderwerk voor binnen en bulten. Br. bur. v. d. bl. 10188. c e Te k. aangeb. het luxe woon schip „Akka" aan de Morskade t/o nr. 7 te Lelden Vraagprijs f 35.000. Te bez. 's middags na 4 uur. tel. 42395. x Te k. groot woonhuis mei fi kamers en keuken en grote tuin, Thorbeckestr. Lelden. Huisvesting vereist. Inl. J. H. KeiJ. tel. 23264. ede 9 Te k. ruime 4-kamerflats, leeg opgeleverd gelegen Coran- teiinstr. en Haag weg aantrek kelijke prijs en flnanc. Inl. J. H. Keil. tel. 23264. c de 9 Te k. benedenwoning bev. 2 kamers, keuken, toilet en tuintje met uitgang, incl. ge heel apart gelegen bovenhuis verhuurd en netjes bewoond, alles op nette stand. Beneden woning vry te aanvaarden. Koopprijs f 19.500 k.k. J. J. G. de Cler. Rijnsburgerweg 154. Lelden. B Weduwe 50 jaar b.b.h.h. energiek van geest (geen ult- gaanstype) wil kamer verhu ren aan idem dito vrouw om eenzaamheid gezamenlijk te be strijden met Inachtneming wederzijdse onafhankelijkheid Br. bur. v. d. bl. ond. nr. 10292 H Voor direct, aangeb. klein geb. kast en vaste wastafel met gebr. van douchecel inl. tel. 44382. 0 Te huur aangeb. bovenver dieping 9 kamers te Zoeter- woude voor 3 of 4 meisjes of 2 studentenechtparen, telefoon 01710-42436. 9 Kamer te huur 90 gjd om geving station niet met warme maaltijd. Br. bur. v. d. bl. ond. nr 8324. B Aangeb. op KiJnsb. weg gro te gestoff. balconkamer met keuken voor wat oudere dame uit goede stad P.G. Br. bur. v. d. bl. ond. nr. 8400. B Aangeb. op 2e etage Rijns burgerweg. kleine gemeub. voor en achterkamer met gevr. v. keuken voor één of twee rus tige dames uit goede st. Br. bur. v. d. bl. ond. nr. 8403. A.s. echtpaar, heiden wer kend zoekt woonruimte In Lel den, 2 kamers en kookgel of 1 grote kamer en kookgel. Br. bur. v. d. bl. ond. nr. 8304. B Voor rustig beschaafde meis je kamer met keuken te huur 90 gld. per m. 5 min. van sta tion Acad. Ziekenhuis. Br. bur v. d. bl. ond. nr. 8325. B Parterreflat te huur te Lel den voor staf employé, riante zitkamer ad 35 m2, 2 sl.k., gro te bergkam er. twee bal cons, ga rage. huur f 300, overname f 3000. stoffering. 3 gashaar den etc. waarvnn helft con tant. vestigingsvergunning no dig. tel. Leiden 34459. B Kamer ln Lelde» ZW aan- feb per 1 mei as. Br. bur. v. bl. ond. nr. 89590. Plastic vouwdeuren en wan den, Bogaards, Oegstgeest. ce B Stucadoorsmaterlalen. Bo gaards. Oegstgeest. ce B Sierblokken, Bogaards Oegst geest.. c e P Vakkundige rep. kunstge bitten. binnen enkele uren ge reed. C. v. Berge Henegouwen. Hubrechtstr. 26, Leiderdorp te lef. 33361, géén filialen. Be reikbaar met bus 42 en 15. Doeskwartier. ce 9 ..De Zon" voor uw huishoud- was. Fa. H. J. Dieben. Zoe- terw. singel 23 tel. 21839. Nu ook Cobetstr. 81 c e 9 ,.De Zon" uw stomerU voor le klas afwerking. Fa. H. J. Dieben, Zoeterw. Singel 23. te lef. 21839. Nu ook Cobetstr. 81. c e 9 ..De Zon" lakenpakketservl- ce f3,20 (incl. BTW) fa H. J. Dieben, Zoeterw. Singel 23, tel. 21839. Nu ook Cobetstr. 81. ce 9 Breimachine Passap Duo- matlc. Acme wringer 2 pits aardgas comfort kleermakers kolenkachel Tunis 4 uitneem- bare houten kolenkist, 6 mud Chanel mantelpakje maat 40. Magdalena Moonstr. 76. x 9 Phtlicorda elektr. orgel. 15 maanden oud. Vr.prljs l 2000,- financ. mogelijk. Grünerleln. 7 Oegstgeest tel. 52064. x 9 Aangeb. lange witte bruids japon met sleep m. 38-40 te bevr. na 6 uur, Velzen. Kraaler- straat 34 Leiden. x H 400 verschillende maten vu renhout direct ln voorraad. Al le plaatmateriaal, zoals hard board. zachtboard, spaander plaat, behang, ijzerwaren, ge reedschappen, kasten en keu kens, tafels en stoelen. Alles bij doe het zelfcentrum de Timmerman, Herensingel 1. Woningru'H Woonruimte gevraagd 9 Onderwijzer zoekt kamer, eventueel met pension. Br. m. opgaaf van prijs ond. no 8332 bur. v. d. bl. R Jongeman. 24 jaar, zoekt z. sp. m. liefst vrije woonruimte c.q. kamer(s) met vrije opgang gestoff., ged. gem. of ongem ln Leiden of randgem. Br. bur. v. d. bl. ond. nr 89600 of telef 24427 Te koop of te huur gevr. woonhuis dat ln centrum dei- stad op singel of ander gezelüg punt staat. Liefst bovenwoning woonvergunning aanwezig. Aanbiedingen onder nr. 10331. B Geef ons kosteloos uw ka mers op. Wij verhuren ze voor u. Kamerverhuurkantoor C. F. Hansen. Rapenburg 60. telef. 31786. B Secretaresse zoekt zo spoe dig mogelijk een etage of ka mer met kookgel. in Leiden of Oegstgeest, tel. 02532-7801. 9 Dame alleen b.b.h.h. zoekt vrije etage of kamers met keu ken per 1 juni in Leiden. Br. bur. v. d. bl. ond. nr. 8103. B Wanneer u \oor mij. ver pleegster een vrije kamer over heeft. liefst ln het centrum v. Leiden schrijft u clan naar mej, L. Arnoldi. Rijngeester- str.weg 94a, Oegstgeest. 9 Echtpaar arts en echtge note zoekt woo nr. Acad. Zie kenhuis. Br. bur. v. d. bl. ond. no. 89582. B Verpleegster zoekt kanier liefst ln het centrum van Lei den Br bur. v. d. blad ond. 9 Heer b.b.h.h. zoekt vrije ge stoff etage met keuken liefst Lelden of directe omgeving. Br bur. v d. bl. ond. nr. 89549 Diëtiste zoekt grote kamer plus keuken, omg. Academisch Ziekenhuis br. bur. v. d. bl. no. 89407 bur. v. d. bl. e 9 Ouderejaarsstudent (mnl.) zoekt vrije kamer. Br. bur. v. d. bl. ond. nr. 89520 x B 2 jaar zolang hebben wU woonruimte nodig. Wie kunnen jeng echtpaar helpen. Br. bur v. d bl. ond. nr. 7897. x B Onderwijzer en zijn toekoms tige vrouw zoeken woonruimte. Leiden of omgeving, huur pl. f 175 p.m. J. P. v. d. Kam. Blldcrdijkstraa 4. Leiden. x B Jong echtpaar zoekt, etage ln Voorschoten of omg. met vrije opgang. Te bellen van 8 tot, 17.30 uur 01717-2010 toestel 71. x B Jongeman zoekt epn vrije kamer in Leiden of Oegstgeest met kookgel. Br. bur. v. d. bl. no. 8213, x flj Wie heeft woonr. met koolt- gelegenh. voor 2 verpleegsters v het Diaconessenhuis. Br. bur. v. d. bl. no. 89506. x B 3e jaars student (medicij nen) zoekt met spoed kamer in Leiden, telef. 070-994174 (Demminglaan 24. Rijswijk). B Aangeb. te Schiedam 4 ka merflat 2e etage met c.v. huur f 135,- p.m. excl. stookkosten gevr. 4 kamerwoning te Lel den Leiderdorp of Voorscho ten br. aan A. Le Maitre Hoog straat 126 Schiedam x B Den HaagLeiden vierka merwoning met douche, gevr. 3 a 4 kamerwoning ln Lelden of omg. Br. bur. v. d. bl. no. 89503. x B Luxe 4 kamerflat aan Aga&thln. parterre, c.v.. f 185.- p.m. rullen voor huis met tuin of bovenwoning na 6 uur. Le vendaal 82a. x B Aangeb. groot zonnig boven huis te ruilen voor ander huis onverschillig wat Br. bur. v. d. bl. onder nr. 89607. Hl Mooie 4 kamerflat ZW le woonl. goed onderhouden rui len voor groter huls met tuin. Br. bur. v. d. bl. ond. nr. 89569 B Zonnige ruime 8 kamerflat uitzicht 5 Meilaan. ruilen voor benedenwoning of met lift Br. bur. v. d. blad ond. nr. 8140. B Woningruil. Te k. heel huis omgeving Lage Rijndijk, rui len voor huurbenedenwonLng of 2 i 3 kamerfiat. Br. bur. v. d. bl. ond. nr. 8326. fi} Wie wil mij" 4 k.w. met vr. balk-uitzicht h. f 109.30, 3 w.- laag. Rivierenbuurt rullen v. een 3. k. flat 2e of 3e w laag in ZW omgeving componisten- buurt, hogere huur geen bezw. Br. bur. v d. bl. ond. nr. 89587 Diversen aanbiedingen Woonruimte aangeboden B Te k. in Apeldoorn op lc stand, zeer royaal, zonnig, mo dern huis m. tuin, garage, c.v. thermopane vrij uitzicht, 4 sl - kamers, berging. 2 w.c. direct te aanvaarden. Dit is een wer kelijk uniek aanbod, voor een matige prijs f 85.000 tel. 05760- 51460 x B Nu nog een snelle aflevering laat daarom nu uw zomerkle ding vermaken, moderniseren, repareren u belt, en wij komen het gratis ophalen en bezor gen E. L. V A Magdalena Moonsstr. 68 Leiden tel 01710 -40028. de 9 Wandklokken, mooi en goed Zaanse klokken met 2 koperen peerge wichten. Vergelijk on ze prijzen: f 110. f125, f189. f 208. Prettige bediening en 100 pet. garantie. (Eigen repa ratiewerkplaats). Het ophan gen wordt door ons gratis ver zorgd ook in om!, gemeenten ..Uurwerkkllniek Gorthuis" al leen Lage Rijndlik 8. telefoon 23114. d e B Verb, van porseleinen ser viezen, Leerdam glaswerk, be- chroomde gestoff. klapstoelen, formlcatafels, kapstokken bar krukken enz. Leiclens grootste verhuurder de Gouden Sleu tels sinds 1898. HaarLstr. 229, Lelden tel. 21691 de Daklekkage Kwastereijll dicht daken, goten, golfpla ten. jarenlang, proefbus 5 kg voor 5 m2 f 14 95. De Jobo-slo- ten 020-128427 Lelden Anna Paulownastr. 54. e B Voor wateronlhardlng culli- gan. Postbus 137. Lelden. e B lieren voor 'n goed passend haarstukje gaat u natuurlijk naar de vakman, maak een af spraak voor vrijblijvende in lichtingen bij u thuis. Heren kapsalon ..Elvl" L G. Elstgeest Hogewoerd 4. Lelden, telefoon 31678 e B „Roslne" geeff de hoogste prijs voor goud. zilver en Ju welen Gr. keus in verlovings ringen, gouden zilveren, ver zilverde artikelen en uurwer ken. Steenstr, 16, tel. 23654. e B Aangeb. vloer- kraal- en sponninghout, rasten, spanlat ten alle soorten balkhout, deu ren, met en zonder kozijnen, breedflensbalken din, no. 24 straatstenen en kolken, ijze ren golfplaten F de Bolster, Overrijn 8, Lelden, tel 23502. ce B Melchers zonwering zonne schermen Markiezen luxaflex, jaloezieën Hoofdkantoor Prln- sesseln. lb, te Beverwijk tel. 02510-23305. c e B Plastic rioolbuizen 32 t m 166 mm alle hulpst plastic syphons 32 t/m 40 mm. Bo gaards. Oegstgeest. c e B Baksteen, kalkzandsteen, drijfsteen, cement, zand. kant en klaar specie. Bogaards, doe het zelf bouwmaterialen Oegst geest. ce B Bouwmaterialen. Doe T zelf Bogaards. Oegstgeest, Spaar- garenstr. 2, tel. 53284. ce B Templcx plafondplaten lc soort 100 stuks f 40. Bogaards Oegstgeest. ce B Meubelhandel „Morspoort" specialiteit ln Oud-Hollandse tafels en stoelen, broodkasten, diverse uitvoeringen. Morsstr. 58. c e B Een Trevira 2000 Japon v. f 5,- per week?? Bij Kukler. Haarlemmerstr. 311 Lelden, x B Het gesprek van de dag. heerlijke koffie 40 cent in het Bakkie, Hooigrt. 68. x B Aangeb. Violenplanten in gemengde kleuren tegen voor delige prijzen ook ln kleine hoe veelheid te bevr. Vrouwen- weg 51, Leiden tel. 01715-271. x B Uw trap bekleed voor f 7,50, p.w. Ook dat kan bij Kukler. Haarlemmerstr. 311, Leiden, x B Een Iki bed voor f 5.- per week?? Ja. dat kan bij J. Kuk ler HaarLstr. 311 Leiden. x 0J Èen Oxford eostuum of com binatie voor f 7,50 per week?? Ja natuurlijk bij Kukler. Haarlemmerstr. 311 Lelden, x 9 Aangeb. c.v. ketel P.S.K. 23000 k. cal met Priofect olie- brander Willem de Zwijgerln. 16 Leiderdorp. Tel. 33318. x B Franse hangklokken diverse uitvoeringen zoals bloemslin gers harpslingers en lepelgang met vouwslingers. Haantjes- klokken. Friese stoeltlesklok. Alles uitsluitend le kwaliteit en garantie. Th. v. Vliet uur werkmaker instrumentmaker. Leidseweg 151 Voorschoten, x B Aangeb. lange trouwjapon maat 40-42 te bevr. 's avonds na 6 uur mevr. Lefebre van Limburg Stirumstr. 30 Lelden. x Si Is uw dak of woonark lek laat het dan vakkundig behan delen met naadloze asbest bitu men dakbedekking. Tel. 44506. x B Zojuist aangekomen nieuwe mengelingen, vliegdulvenvoer per" 25 kg. f 13.95 en vlieg (sup.) f 16.25 klokrollen. Inkt lappen en sprintolien. Werke lijk alles voor de beste vlucht. Robbers Haven 24-26a x B Voor f 10.- per week een ka mer Bonaparte vloerbedekking kan dat. Ja bij Kukler, Haar lemmerstr. 311 Leiden. x B Verhuur van houten- en me talen gestoff. klapstoelen, klap tafels. Arzberg serviezen, be stekken. koffiebars, bingospel- len enz. Concurr prijzen Breedeveld. Haven 40. Lelden tel 31340. Tevens Nieuwstraat. 49-51 bij de Hooigrt x 9 Butaangas verwarming kook- toestellen, geisers en verlich ting grote sortering Butaan - bron K. Mare 6 Lelden. x Q Lakenpakketservice! Kast- klaar 6 lakens ln plastic ver pakt voor f3.20 (incl btw) Tri-express. Er is een filiaal in uw omgeving x B 10 pet. korting! Op chemisch reinigen als u ook uw gezins- was of lakenpakket door wasse rij Spronk laat verzorgen, Wit te Singel' 14. Leiden, tel. 43341. x H lVassery Spronk lakenpak ketservice! 6 lakens kastklaar in plastic verpakt voor f 3.20 (incl btw) Witte Singel 14. Lelden. x 3 Pruiken synthetisch haar t 59 j diverse nieuwe modellen haarstukken. synthetisch haar. I schouderlengte v.a. f 69. Da meskapsalon Koetsier. Hoge woerd 21. tel. 20560 x| Wij verzorgen al uw druk werken tegen billijke prijzen. Visitekaartjes, geboortekaart jes, verlovingskaartjes. pri ma afwerking en vlotte bedie ning. Drukwerkservice. Hal- pa. Haarlemmerstraat 64. tel 24185. d e 3J Te koop aangeb. gietijzeren wieg (3 mnd oud) J. Geskus Kampersteeg 10. B Te koop bankstel A.W. Koud- ijs, Spaargarenstr, 3a, Oegst geest. 3 Tp k. i.z.g.st- zijnde hoge witte Engelse kinderwagen J. van Velzen. Marnlxstr 89, tel. 22414. li Gebroken ruiten? Snel her steld. Ook levering en plaatsing v. ventilatoren. Glashandel H. Fineer. Tomatenstr. 12, telef. 01710-42926. Aangeb. Prometeus butagas kachel Gevr. hiervoor plastic matrassen. Br. bur. v. d. bl. ond. nr. 89591. B Te koop nieuw Magnus or gel met garantie van f 175 voor f 140, Korevaarstr. 23. Leiden. B Aangeb. Voigtlënder Rapid d. klelnb. kamera 1 300 ingeb. bel. meter en flits i.z.g.st. Prijs f 65. Brahmslaan 3. Leiden. 9 Te k. Volkswagen op prima banden, starten en rijden f 150, 4 nieuwe banden Good Year 640-14 f125, enige goede ge bruikte banden 700 en 750-14, v.a. f 10, nog enkele stalen bureau draaistoelen, heel ge schikt als stuurstoel ln boot vanaf f5, te bevr. parkeer wachter, parkeerterrein Peli- kaanstr. 9 Te k. kinderwagen, Koelsfa ln zeer goede staat. 2 Jaar oud Korevaarstr. 51a, Lelden. 9 Te koop een blauwe kinder wagen. Koelstra. te bevr. Jacob Revlusstr. 35, Hazerswoude. 9 Te k. aangeb. z.g.a.n. kamer- biljart 1.60x90, Ververstr. 16. B Te koop z.g.a.n. Eumig 8 mm fllmprojector. tel. 40083. B Tafelbiljart geheel kompleet f 125, mini-telmachine f 45. prima wasmachine (127 v) f 30. 2 elektr. verfpistolen f 35. De- clmastr. 4 (Koolkwartier). Lei den. tel 25384. B 2 z.g.a.n. Luxaflex breed 2.98 x 208 hoog, Agaathlaan 269, Lelden. B Antieke kabinetten en Ja- denkasten in eiken en mahonie hout, mah. tafels, fauteuils, stoelen, bijzettafels, antieke klokken en pendules schilde rijen. spiegels, koperen kronen, complete theestoven. Nieuwe Rijn 60. tegenover Watersteeg tel. 22150. B Pracht modern bankstel f 175, bergmeubel f 125, schrijf bureaus f25, tweepersoons ma trassen f 35, eenpers. f 25. le dikanten, opklapbedden, tafels stoelen, babycommoden, rij wielen. t.v. tafel, kinderfietsjes, vloerkleden, kom kijken, spot- koopjes halen, Nieuwenburg Hooigracht 55 (Gesloten huls) B Te k. houten schommel» leg met bekleding f 75 kan geheel demonteerd worden, lange blau we posltiejapon maat 42 f 65, tel. 01710-23291. B Zeer chique salon half ron de bank. 3 zits, met. 2 clubs rug en zitkussen velours bekleding f 1295. normaal f 2150. aparte Queen Ann eethoek met ve lours bekleding f875. nog En gelse tafels. theemeubel en kastjes te zien bij mevr. Bos Stadhouderslaan 55. Den Haag zaterdag, zondag t/m woens dag ook 's avonds. Regenkleding in diverse uit voeringen en kleuren, bagage- riemen. fietstassen, tentdoek] p. m2 lange ritssluitingen, tentstokken. waterdicht pre paraat etc. nieuwe zittingen in tuin- en kampeerstoelen. Brussé. Zeilmakerij, Middel weg 32, Leiden, tel. 25307. B Elektro Technisch brdrijf J. W. Tlmmers, Surlnamestr. 30. Leiden, tel. 23375, aanleg en onderhoud van licht- en krachtinstallatles, land erk. installateur. B Voorbehoedsmiddelen. Be trouwbare condooms in gezins verpakkingen van 20 stuks f 5 en -60 st. f 10, 24 stuks blauw- stege! vochtig f 10. geld Inslui ten. Franco toezending Maja A'dam. Postbus 8186. B Man. man wat wordl ons bed slecht, ja vrouw dat moet je laten repareren bij een vak man. dus bij Jan Vonk. Haar lemmerstr. 81. tel. 22580. over trekken bijvullen in één dag klaar B Bij elke babyuitzet een plas tic broekje S.G.A. B Koeltechnisch-bureau We ber voor koel- en vriesinstalla- ties Gekoelde toonbanken, wandmeubelen, koelcellen en ystoonbanken. vraag vrijblij vend prijsopgaaf. Koeltech- iysch bureau Weber. Leider dorp. tel. 31726 B Nieuwe diepvriezer licht beschadigd. 5 jaar gar. 200 li ter f 420, 300 f 575. 420 f755, 600 f925, incl. BTW. Franco thuis geleverd en aangesloten Weber. Koeltechniek. Bern- hardstr. 12. tel. 01710-31726. B Laat vakkundig uw schil derijen. porselein en aardewerk restaureren bij kunsthandel T. Ooms. ruim 30 Jaar ervaring v. het inlijsten v. platen, foto's enz. Haarlemmerstr. 93. Lei den. Kunst- en Antiekhandel, tel. 26358 B Te koop MG Midget 1964. originele nwe motor en ra- dlaalbanden weg omst. zater dag na 2 uur, ook zondagmor gen. Oldenbarneveltweg 38, Wassenaar, tel. 01751-2530. B Sluiten uw banden abnor maal, trekt uw stuur naar links of rechts? De oorzaak is veelal een verkeerde wielstand. Laat ons dit corrigeren, Bea- nen (uitlijnen), balanceren, doorsmeren wq zijn gespe cialiseerd op dit gebied Auto bandencentrale L Berk en Zn Kaasmarkt. 2-7 te Leiden, tel. 01710-25341. B Tegen contante betaling goe de auto's te koop gevr. telefoon 01717-3993-5252 B Voor een goede gebruikte auto even naar fa. Voordorp. Leidseweg 37. Voorschoten, tel. 3993-5252. B Te k. gevr. 2 CV's niet ouder dan '65. tel. 01717-3993. B Gesl. voor uw rijbewijs dan begint u direct met 20 pet kor ting od uw autoverzekering. Ook uw adres voor alle verze keringen flnanc. Morsweg 223, Leiden, tel. 33088. 0 Te k. Taunus I7M in goede st. f 700. Bernhardstr. 12. Lei den. ft Te k. i.pr.si. Opel Record 1700. nieuw model b.i. 1967, f3800 Hoflaan 197. Leiden. B Te k. aangeb. Ford Cortina b.J. 1964 t.ea.b tel. 24553. Co- rantijnstr. 43. Lelden B Taunus 12M 1964 in g. st. f 1250. Van Wassenaarstr. 42, Warmond, tel 01711-2277. B Te k. Ford Anglla 1962 In goede st. f250. Borneostraat 3 Oegstgeest BI Aangeb. VW 1600 TL. b.J/66 Deze auto verkeerd ln pr. st garantie.financierlng en in ruil. Brahmslaan 163. telefoon 42921. na 7 uur Q Aangeb. Taunus HM super b J. 1965. zeer goede auto, ga rantie. financiering en inruil. Brahmslaan 163. tel. 42921.na 7 uur B Citroen 2 CV l.pr.st. f 350, Juliana van Stolberghof 45 B Te k. Peugeot 204, rood ca briolet. winter- en zomerdak. b.j. maart '68. gelopen 38 000 km, radio, toerenteller en ver dere accessoires, Te bevr. Ko ninginneweg 2, Katwijk/Zee, tel. 01718-2818. 9 Renault R 16'68 f4250. Ka- dett Caravan '66 f2750, Simca 1500 nw. motor '65 f 2150. Ferd Bollaan 20. Voorschoten :vllet- wljk). tel. 01717-4890 B Taunus 12M combi '65 f 1500 2 CV '64 f 1250. Renault 4L •65 f 950. VW de luxe f 450 Ferd. Bollaan 20. Voorschoten Vlletwljk). tel 01717-4890 B Te k. gevr. personenauto's v.a. 1964 moeten beslist in goe de st. verkeren!! Directe kon tante afwikkeling .tel. 01717- 4890 B Eerste eigenaar biedt aan: 2 CV AZL)km.st. 46.000 Te bevr Damlaan 36. Leiden B B Fiat 1500 comfort 1967 l.pr.st te k aangeb. G Gezellestr 30 Hazerswoude-Rijndijk, telefoon 01714-2919. B Te k. Volkswagen Variant b.J. 1963, type '64. blauw niet wit dak, luxe uitvoering, mist lampen, nieuwe radio, motor 38.000 km gelopen, uiterste prijs f 3250, te bevr. zaterdag en zondag. Jacob Catslaan 30 te Lelden. B Te koop VW 1200 kleur oran je voor licht beschadigd prijs f 200, Vespa scooter f75, te bevr zaterdag en zondag Jacob Catslaan 30 te Lelden. B Te koop Triumpf Spitfire, kl. rood met zwarte binnen be kleding een leuke sportwagen in uitstekende st. met nieuwe rad laatbanden, prijs f 3250. Tebevr. Zaterdag en zondag Jacob Catslaan 30 te Lelden, financiering is mogelijk B Te k. Peugeot 4040. vier nieuwe banden, schuif dak. slaapstoelen, motor ln uitste kende st. prijs f 600. te bevr. zaterdag en zondag, Jacob Catslaan 30 te Lelden, n VW 1200 b.J. '61 l.g.slmol. pr vr.pr f 600. de Sitterlaan 14. tel. 32032. B Aangeb. NSl' Prlnz de luxe b.J. 1964 t.e.a.b Te bevr. na 4 uur. Morslaan 51, Lelden. B Te k. aangeb, een Rambler type 1967 vr.pr. f 2950, Rem- brandtpletn 65. Llsse Te k. Fiat 1500 L Mech. zo wel motorisch ln uitstekende st tel. 01710-25346. B Te koop BMW 250 (1951) f 350, nieuwe zuiger, groot ach terlicht, wegenbeitot 1-7, na 6 uur tel. 53726. B Mooie witte Fiat te koop m. uitstekende banden en zonder mankementen, kleur wit, keu rig onderhouden, tel. 01751-6148 B Te k. Mercedes 180 benzine te bevr. V. Limburg Stirumstr. 24, Lelden, na 7 uur. B Te k. aangeb. In pr.st. ver kerende Citroen DS 19. bj. '65. Tevens aangeb. zware motor- bakfiets met achteruitversnel ling (Batavus) ln pr.st. Zuld- singel 49. B Autogarages f 350, schuur tjes f 185. vakantiehuisje f950 Vraag gratis prospectus hout bouw Ubachs. Kerkrade. e B Financiering van alle mo torrijtuigen. Aanvragen ln één dag gereed. Ass. kantoor C. W. Betcke, Zaanstr. 60. Lelden, tel. 26785. e B Autoverzekering WA tot f 400.000 geen eiger risico, pre mie beperkt rijden tot 20.000, km. W A v.a. f 117.50. All-risk v.a. f 345, Overname no-claim mogelijk. Assurantiekantoor F. Heijnen. Hogewoerd 124, Leiden tel. 20098 e B Financiering van personen auto's, motoren en tractoren v. goede debit, uiterste snelle af wikkeling. Assurantiekantoor F. Heijnen. Hogewoerd 124. Leiden tel. 20098 e B Bel 21629 voor uw taxi kwi tantie v. ziekenhuis. Taxicen trale „Noordeinde" M. J. Schutte, Levendaal 179, Lel den e B VW 1200 '64. Nog net geen '65-er Zwart, met schuifdak. f 1950,- en u rijdt en rijdt en rijdt. Kamsteeg-Oegstgeest. e B VW 1200 '63 's Kever, dus dan weet Je wat Je hebt. Voor f 1150.- de Uwe. Kamsteeg Oegstgeest. e B V W1200 '63 Een kever, waar u géén nachtje over moet sla pen. Dan is ie weg! In uitzon derlijk goede staat. f 1750,-. Kamsteeg-Oegstgeest. e B Ford Cortina Stationcar '65 Geen pronkjuweel, maar voor f 1350,- hebt u er nog een goede auto voor. Kamsteeg Oc casion-Centrum Geversstraat 3 Oegstgeest, tel. 01710-51940. Ook 's avonds en in het week end geopend. e H Ford 12M Coupé '64 Van middelbare leeftijd maar nog uiterst vitaal. Betrouwbaarheid voor weinig geld: f 1950,-! Kamsteeg-Oegstgeest. e O VW 1200 '64 een auto. die u gezien moet hebben. Dat kan ook vanavond of ln het week end Voor f 1350,- een unieke aanbieding. Kamsteeg Occasion -Centrum. Geversstraat 30. Oegstgeest, tel. 01710-51940. e B Unieke aanbieding! V.W. de luxe bj. 1964 met gasinstalla tie. radiaalbanden enz. Prijs slechts f2250,- inruil en fi nanciering mogelijk Autohan del Erades Prinsenstraat 43a, Leiden tel. 01710-43783. x a V.W. 1500 „Pontoni" bj. 1965 een degelijke en betrouwbare wagen oenz. 1:12 geen olie- verbruik. voorzien van schuif dak. prima banden enz. Prijs slechts f 2250,- inruil en finan ciering mogelijk Erades Prin senstraat 43a, Lelden tel. 01710 -43783. x 0 T. k. Vauxhall Viva. bj. '64 vr. pr 1500,- J. Th. de Vls- serstr. 30 Katwijk a. Zee. x B Te k. tegen redelijke prijs sportwagen Porsche 1600 Super met prima motor en banden, uiterlijk wat opknappen, p a P. C Hooftln. I. x 0 Te k. Fiat 500 D bj. 1963, prima motor 49000 km. Heren- steeg I. x ófl Doorsnieren! Luxe- en vrachtauto's ook 's zaterdags. C. Hogenes N.V. Utrechtse Jaagpad 76a, Leiden (achter de watertoren), tel. 33715. x B Auto Heemskerk occasions ruime keuze half jaar garantie Rijksweg A'dam-R'dam aan afrit Roelofarendsveen. Kaag dorp. tel 01712-2866. x Gevr. Tegen contant geld kunt u uw auto direct aan ons verkopen mits deze schadevrij en niet ouder dan 1968 is. Auto' Heemskerk, tel. 01713-2866 x Te k. Fiat 600 verkeerd in zeer g.st bj. eind '65 van part. te bevr. ^etronella v. Saksen straat 64 Rijnsburgers x gj i e koop aangeboden Merce des bestelwagen bj. eind 1964 zeer geschikt als bloemenwa gen geheel geïsoleerd, motor gereviseerd. Vereist rijbewijs B.E. tel 02532-7305 x 53 an part. te k. Dat 750. I 27,000 km gel. geen roest f850. Iwoonb Vierhout. Herensingel j t o Lusthoflaan. x 3 Aangeb. een in 7,.g>t. ver- kerende 2 C.V bi "63 spot prijs Fagelstr. 12 Lelden. x Te k. aangeb. in goed ver kerende staat Eend bj. 1961. met verz. en belasting te bevr. Pioenstr. 6 Leiden zaterdag tussen 14-17 uur. x 0 Volkswagen de luxe '62 ui terlijk en techn. I.z.g.st. red prijs Karei Doormanlaan 14. Oegstgeest. x Te bevr Pioenstr. 6 Leiden, zaterdag tussen 14-17 uur. x g Te k. V.W. de luxe '61 we gens overkompleet prijs n.o.t.k. R. Pannebakker Jac Manlsstr. 3 Hazerswoude-dorp, x 0 DKW F12 rally '65 in ga rage onderhouden met. veel aec. prijs f 900,- Sleboldstr. 46. (Lage Rijndijk) x Q Flat 1800 de luxe T 1965 een keurig onderhouden wagen, veel extra's o.a radio schuif dak. slaapstoelen enz Prijs slechts f 1975.- inruil en fi nanciering mogelijk Erades Prinsenstraat 43a Lelden te lefoon 01710-43783. x Q Auto's v.a. f 500 lot en met f3250,- o.a. Fiat 1100 1964 f 1275.- Trabant. 1965 f 1275 - Scaldia 1963 f 675,- Triumph 2000 Sedan 1966 f3250,- inruil financiering Erades Prinsen straat 43a. Leiden tel. 01710- 43783. x H Occasion met Bovag garan tie: Daf 44 groen bj. '67. VW 1600 Variant- beige bj. '67 Nu kijken is zeker kopen. Ga rantie - inruil - financiering, bij Morris en M, G. Dealer: LAG. nv. - v Oldenbarnevelt- straat 37, Leiden (zljstr. War monderweg) tel. 01710-54909 en 51683 Zaterdag geopend tot 17.00 uur. x B Auto-aanbiedingen door in ruil verkregen: Morris Mini - rood bj. '65. Morris 1100 - grijs bj. '67, Morris 1100 - groen bj '66, Morris 1100 - grijs bj. bij Morris en M. G Dealer: LAG. nv. - v Oldenbarne- veltstr 37, Leiden (zijstr War en 51683. Zaterdag geopend tot 17.00 uur. x B Belangrijk voor Morris doe het zeivers. zaterdag's vanaf 09.00 uur tot 12.00 uur is het BLMC-magazijn geopend Tot 20 april '70 speciale aanbie ding Veiligheidsgordels voor f. 33,60 (incl. 12 pet. BTW) Morris en MG. Dealer L. A, G nv, van Oldenbarneveltstr. 37 (zijstraat Warmonderweg) tel. 01710-51683 afd, magazijn, x 83 Te k. Mercedes 190 S.L. sport met zomer- en wlnterkap in zeer mooie staat. Prijs f 2250 tevens een Mercedes 220 S. rijdt zowel op gas als benzine zeer mooie wagen f 2250,- Te bevr. Agaatln. 299 (3 hoog). Lelden (Morskwartier) of tel 01719-3383 of 4676. x B De L.A.G. NV /Morris en M.G. Dealer - B.L.M.C. verte genwoordiging van onderstaan de modellen: Morris Mini 850 en 1000 de luxe en Speciaal de Luxe/ Morris Mini Clubman Saloon en Estate/Morris 1100 Prospectus te bevr. bij L.A.G. NV Morris en M G. Dealer van Oldenbarneveldtstraat 37, Leiden (zijstraat Warmonder weg) Tel. 01710-54909 en 51683. x B Morris 1300/ Morris 1300 GT/ Morris Oxford IV/ Mor ris 1800 MK II en 1800 MK II "S" Morris Minor/ Morris Cooper 1275 "S" M.G. 1300 M. G Midget/ M.G. "B" en M.G. "B" GT. Prospectus te bevragen bij: L.A.G. NV Morris en M.G Dealer van Ol denbarneveldtstraat 37 Lelden (zhstraat Warmonderweg) tel. 01710-54909 en 51783. x S3 Daf 750 de luxe type 1966 nieuwe banden roldak pracht auto met 3 maanden schrifte lijke garantie f 1650. inruil moge""- 3297: B Flat Auto Bianchl primula '65 schuifdak radiaal banden mistlampen zeer mooi f 2150, inrul lmogelijk. Levendaal 113 tel. 32972. x B Daf 750 de luxe 1964 prima banden en motor ln goede st. f 975, Levendaal 113, telef. 32972. x B Auto's! auto's! auto's! Peu geot 404 bj. '66 f3150,- Flat. Spider cabriolet model 1966 f3400,- Simca 1000 bj. 1967 f 2650.- V.W. Variant 1964 f 1450.- Audi model 1965 f 1400, Cortina model 1965 f 1750.-, Lancia Coupé 1965 f 4750.- Vi va Vauxhall model 1965 f 1550, inruil fin. zonder aanbetaling F. L. v. d. Berg Lage Mors weg 67 tel. 30692. x B Aangeb. Opel Rekord 1700 bj. 1963 in zeer goede staat m. verzekering en belasting moet weg wegens vertrek naar het buitenland prijs f 1300,- Zuid- singel 37. e B Zeer exclusieve auto-aanbie ding: Humber Sceptre MK II personenauto - kleur groen bj. '66 (niet van nieuw te onder scheiden). Inruil en financie ring. Te bezichtigen vrijdag 17 april en zaterdag 18 april bij de: L.A.G. nv. - van Ol denbarneveltstr. 37. Leiden (Zijstraat Warmonderweg). x Autoaccessoires en Doe het Zelf B Uitlaatpijpen en knaldem pers m. 25 pet. korting. Lage montagekosten onze service- dienst staat voor u klaar van 's morgens 8 tot 11 's avonds. Auto Peter. St. Aagtenstr. 16 -18, tel. 34700. c e B 10 pet., korting geven w\j op doorsmeren en olieverver- sen. Tevens 5 pet. korting op onze merkbenzine als u een vaste klant wordt, wij staan voor U klaar, van 8 uur 's mor gens tot 11 uur, 's avonds Auto Peter, St. Aagtenstr 1618. telef 34700. c e B Tegen de laagste prijs leve ren wij le klas uitlaten, tevens voor praktisch alle auto's over zetdorpels en reparatiestukken Alleen bij Autoshop Ton Rijsbergen, Mareslngel 64, tel. 31260. x H Koop nu een auto radio en bespaar véél geld, kies er één uit onze collectie, gratis ont storen en gratis antenne. Auto shop Ton Rijsbergen. Maresln gel 64. tel 31260 x Autoverhuur B Nieuwe auto huren, veilig sturen, winterprijzen v.a. f 5 J). dag steeds nieuwste model- en Werkhoven's garagebedrijf Maredijk 34a, Lelden, telef. 22300. abce ft Taxi De Groot. Beesten markt, 3. telef. 23300. Verbon den met div ziekenfondsen Voor trouwauto's de meest mo derne 8 pers. auto's en niet Lessen en clubs B Voor goede rU-oplciding niet resultaat natuurlijk naar Kwak verkeerslnstltuut Thor beckestr. 34. tel. 22803, erkend gedipl. betrouwbaar. e B Voor een goede rijopleiding uw adres autorijschool v. Ber ge Henegouwen lessen ln de nieuwste VW's 1300 en 1600 theorieles met lichtbeelden. Voor Lelden. Garage v. Ber ge Henegouwen. Hogewoerd 169, tel. 01710-22447, voor Sas- senhelm en omstreken Autorij school v. Berge Henegouwen, Pancraszlcht 18. Sassenheim. tel. 02532-7935. x B Filmclub Zuld-IIolland vr. nog enige leden. tel. 01727-3855 en 010-194077. x B 10 autorülessen f 47,50, fon kelnieuw VW's voor geslaagde leerlingen, autoslipcursus tegen speciaal tarief. Autorijschool adressen: Alphen aan den R. Hooftstr. 357, tel. 3752. b.g.g. 42503. Voorschoten. Prof. Kam Onnesplantsoen 3. tel. 5834. x B Zorgt dat U zich nóóit be hoeft te verwijten: „Had lk maar Judo geleerd bij Sport school Luiten". Tel. 23738 Ple- terskerkgrt. 9. x H Karate expert kunt u ook worden door lessen te volgen bij „Sportschool Luiten". x B BU „Sportschool Luiten" be staat tevens gelegenheid om Jlu Jitsu lessen te volgen. x M Sportschool „Luiten" heeft ook clubjes voor damesgymna- stiek (zonder toestellen) zowel 's ochtends als 's avonds en he renconditietraining. x B Bijlessen wiskunde P. Drij- dijk, Geversstr. 41. Oegstgeest, tel. 54192 (na 2 uur) B Va mor rijschool Frans God- dijn. lest in Opel. Tomatenstr. 57, tel. 34430. b.g.g. 24474. B Privélessen, Grieks. Latijn Engels. J. Bakker, Hooigrt. 28 Leiden, tel. 43586. B Muzieklessen voor ledereen. Desgewenst krijgt u een Instru ment in bruikleen of op ge makkelijke condities komt u eens praten? Leids Muziek ly ceum, Korevaarstr. 5, Lelden, tel. 24358. Judo leert u veel heter en dkoper bij Judoclub Een dracht 295 m2 judoruimte Ves- testr. 40. Leiden. Hulswerkcursu*. Oegstgeest, bijlessen, wiskunde, talen etc. gev. sinds 1955. Uitst. ref. M. M. Ponjée. Terweeweg 92, tel. 52050. Vanior auln- en scoolerrU- school „Diana". Jac. Urlus- plantsoen 391. Lelden, telefoon 44060-40081 geeft les in Simca en Vespa. bevoegdheid tot mee rijden met examen Verantwoord boksen v.a. 13 aar. Bij erkende boksver. DTS Training o.l.v. boksleraar D. Snik, inl. Haverstr. Gymzaal of Oosterstr. 34, Lelden, telef. 43034. B Buitenboord actie bij Sporth. veld. WatenSS en 50, Leldenj *1 bekende merk® V modellen in [1 mijnen is dags gesloten." Rana po|ja bijboten van Jachthaven z. mond, tel. 0171 B Sneekermetr 10 pk Mercury pleet vaarklaar Zwanegat. wJ 01711-2618 B Polywood m tenboórdotor buitenboord» Zwanegat, Wn 01711-2618 en B Seagull buit, hoofddealer voo en omg. Jacht), 01711-2618 enJ 9 Elk weekend volg-zell en E Penta en ffl Trailers rechtsb Polyester inh- 27-28 Oude Wr^ 01713-3256. B Maplex botn beste modellen ste prijzen, q de boot ,0 un« Breedeveld Har Leiden tel. 447Ï gesloten. B Te k. wefb| plaats in War® meentehaven le breedte 2,75 electra aanwej w plus ged eel tel® e prijs f 5000,- it a Kortekaas B!')i Warmond. Diversen gevraagd 3 Jacquet gevr. mt. 48-50 met prijsopgaaf Br. bur. v d bl. ond. nr. 89595. Gevr. een 2e hands trans formator 2000 watt van 127 nr 220 na 6 uur tel. 01710-23747 Visser, Hogewoerd 131, Lelden. Te k. gevr. motorfiets moei in goede st. zijn, wordt door deskundige gekeurd, tel 01710- 21546 pf Br. bur. v d. bl ond nr. 8372. Te k. gevr. koelkast (tafel model) oud of licht besch. geen bezw. J. v. d Male. tel 01717-4356. Te k. gevr. tussenmeter voor aardgas, tel. 26718. ouc pi 1.K-CI1. ,J 1 ingsvoo nv aards ,1. is mof 'J Huisd H Te k. jongt maanden 5 va sen, allen van a en nog twee Tb (t de leg. Tevens chine van 50 penstelnstr. 42 Rijn. B Gev. .jong zw. met witte Telderskade. 1 Metcher, Calve Rijswijk tel 07» derschool. Telde B Vermist 221 rig hondje zr. haren op zijn i voor zijn ogen, oren, korte gr zwarte staart, borst, rode me:? band. roepnas; taard smaus Groenoordhal 6 te bez. Willem 403, of tel. 01710 B Weggelopen n bruine oren, bni en lijf en bruin! delgroot. Is sin dag weg, wie bi m gen beloning) t hout, Noordwijl P burg. Tel. 0171 lij Diver Vakantie, camping Fietsen, bromfietsen en motoren E Te koop aangeh. Pucli l.z.g. st. Coornhertstr 42. Leiden m.k. x 83 De fa. R. v. cl. Berg Zijlsin gel 91 te Leiden houdt op zaterdag 18 april a.s. een bromfiets show in het zaaltje van de speeltuinvereniging van ..Ons Eiland" Kortenaerslraat te Leiden Ook voor de vrou wen is er ruime keus in mo derne bromfietsen. x 3 Te k. aangeb. l.pr.st. verke rende damesfiets sportmodel m Savoy Incl. mandje en verze kering te bevr. Hoge Rijndijk 117. Lelden. Maand, tussen 19 en 21 uur. B Te k. Tomos i.z.g.st. 300 gul den. tevens Puch .z g.st. 250 sulden. Ligusterstr 27. Kat wijk a. Zee. achter 35 Te k. snelle Thnnins uiter lijk en motorisch 100 pet. met verzekering f 275, Dijkgraven- laan 4. Leiderdorp, tel. 44851 H Tc k. Kreldler I. z. goede st. Hoge Rijndiik 82, Lelden. Diverse goederen en diensten gevraagd R Accordeon gevr. groot of klein geen bezwaar. Hoefkade 854 Den Haag tel. 070-630538 T.V. en radio B Aangeh. 4 grote luidspreker boxen 11a 7 uur Cobetstr. 17. H A.W.S. t.v. avond en «eek- endservice. tel. 23739 tot 22.30 uur, tevens alle reparaties van t.v., radio, p. u. en electr. app. Plaatsing en verwarming an tennes. x B Occasion t.v.'s. Erres groot beeld f 168. Erres kleinbeeld f 198 en f98. Philips groot beeld f 75. Philips kleinbeeld f 75. Blaupunkt grootbeeld f 125 en nog veel meer. HIP. Lellestr. 88. ft Portable t.v.'s. op licht nel en accu 12v. geschikt voor boot camping of slaapkamer van f 698 voor f478 HIP. Lellestr 88. B Kuha 48 cm t.v.'s le en 2e net by ons van f 598 voor f 388. HIP. Lellestr 88. B Aangeh. Aristona 4 sp. band- ree met 11 uur band. Cornpl. f 100, tel. 44177. B Aangeb. inod. Erres t.v. gr.- beeld speciaal voor centrale an tenne 1 250. tevens Philips kl- beeld t.v. 1 en 2 net v. f250 Eigen reoaratie atdellng Pas- teurstr. 4a. M Speciaal adres gebr. recor ders grote en kleine modellen, stereo, radiomeubel, autoradio's pick-ups, transistorradio's Phi lips Hifi stereo Install, grote en kleine radio's. Eumig film- projector. inruil defecte recor ders. Oude Rlin 60 85 Fen in goede st zijnde (slechts 2 seizoenon gebruikte) caravan. Sprite 400 b.j. 196v5, prijs Incl voortent en compl. inventaris f3000, tei. 26516 Te huur aangeh. (levaert ca ravan met 5 slaappl. en voor tent vrij tot 25-6 en 11a 10-8 f 150 p.w. tel. 01710-20848 1st. 6. niet op zondag S Nieuwe s(*.r;i .1 i-is f20011. korting ook diverse occasions ca 40 stuks .\a. f1250. Kruis weg 1503-1539 Hoofddorp, ze- legen op Hoofdweg Hoofddoip Heemstede 8 km van Amster dam. tel. 02508-587 ook s zon dags. El „Evinrude" buitenboordmo toren va.11 1.5 tot 115 pk. repa ratie. financiering. Inruil Ra- von-hoof Jdealer techn. bureau Bloem (v.h Bauer) Jacht-en Scheepsartikelen. Hogcwoc; cl 104. tel. 31620. fS Touringcars bestellen Boto- tours bellen, moaern materiaal concurrerende prijzen. Vr. of ferte Fa. Boot en v. d Voet. tel. 01713-2989. 0 Voor tenten en luifels voor Iedere caravan vlot en op ge makkelijke voorwaarden te le veren door „Gewc Caravan lui- feldealer". Sporihuis Breede veld. Haven 40, Leiden teicf 44755. 's maandags gesloten. 31 lerhuur van passagieriioten '•oor elk doel b.v bruiloften, partijen, bejaardenclubs. pers. verenigingen enz Rederij Neu teboom, Gabriël Metsustraat 5 Lelden, tel. 30339 H Aangeb. Paradlso vouwcara van b.J. 1965 met matrassen en nieuwe voortent. vraagprijs f 1500. tel. 01719-3093 bee Franchimontlaan 5. Leiden. Iel 01710-31384. 3 Te k. aangeb. kajuitzeil jacht type IJselmeerkriilser afm 7.5m x 2 25 mxl m. 3 sl.- plaatsen. Dacron tuig. 6 pk Evinrude b.b. motor bouwer v. de Stadt f5000 E.H.M. Spans, Overtocht 6. Bodegraven, lel. 01726-3690. Te k. bu nga lowt ent met camplnggas. tel. 01728-628 R Hoge Yeluwe. Te luiur ra- raven met tent. volledige inven taris. standplaats. Hoenderloo. Inl. Willem Warnaarlaan 12, Sassenheim. tel. 02582-8828 B Vakantie op de Yeluwe. Garderen huis te huur van alle comfort voorzien en 5 minuten van bos en hei. maand augus tus. tel. 05776-522 of Br bur v. d, bl. ond nr. 89558 G9 FeyenoordCeltic l dag - f225,- 2 dgn. f290.- 3 dgn 320 -, 4 dgn 1 335. 3-daag- se treinreis f 147 incl. ver zorging reisbureau Cebuto- Pullnian, Doezastr. 30-32. Lel den. tel. 43612-25971 x E5 Diesel kruiser 76."» 265. vaarkl. 5 sl.pl. stahoogle, ow- closet, 2 Jr. oud. vr. pr l 16000 Luchtmwatersp. Centr Groenl.kade 59 Vinkeveen tel Woerden 3878 x B Aangeb. compl. een vlot tour of visbootje plus motor 31.. pk. Seagull alles zeer goed onder houden te bez. door de weeks B. Moorman Jr, Woubrugsche- weg 3 Woubrugge Z.H. x B Vakantiegangers opgelet. Laat 11 comfortabel naar uw vakantieadres brengen en ha len met 9-pers VW busje en aanhangwagen voor evt fiet sen of bagage. Vraag eens vri)- blijvend inlichtingen. Pinkster bloem 72 Leiderdorp, tel 51534 of 32265 x I Dc Reu Cashah 1969 cara van met voortent en koelkast. Diamantstr. 68. Alphen a. d. Rlin tel 01720-9617 npan ngenli aan! h ïSl Helderziende 18' rig schriftelijk met bijsluiting postbus 1560 De B Helderziende ste medium get suit A Seelant 96. Den Haag, en 7-9 uur. ft Sexhlhliothri blanco vera;.-- nlprijs. vraagt het Boekenpai 107. Vllsslngea] 3 t raag aa onze ultcebrc tr voorbeho» films, dia's, rt£ tijdschriften, f 2.50 111 br zendt of u f 1975043 dn n on leuke sex-surpil kennaradils, Posli ,y singen. Tl SexleesportdB .1 in b'anco verpak! ~'r.riis "raas n Het BoekenDail 107 V'issingen *"5 De beste fot» boeken, weüce ziin met echte! iN.VSH uitgil foto's f 16 idea 4 2 foto's f 16, U f 15 alle boete 'andse tekst G: Het Boeke-vsa 07 V'issingen. ft l.et 11 even 1 nm'e de^^li'ïi pentas, portefe - •ees voor alle rs deren kleding S Stouten. Tassen! Mare 71, Leiden.) 0 lluuelillcsliur. naai Dezenta 1949, oartnerkeï com mi ter waal erootst mogelijke gen Schrijf kantoor, "ostba (Gld en u 0: cratls een broct: I dige fi'la'enlijst -"•05455 Den Haag 1332. ft Beier stencil" slagen, prijscou( la ires, verenlglnj kleur. Van de 1 en kopieer- c rlchtinc Lini '01. tel 30065 p. <;vm"as,iek. clubje onder - ding kan voorde 8 tot 9 uur nor olaatsen. tel ft Man alleen 65 jaar, goed gs huis vraagt nel" aar 0111 gezellig wenst ook metn Br. bur v, d bi s I'- O predikant spre» 9 april 7 30 W werp Het OntW Stadsgehoorzaal 1 list Frits Abma.1 uur, toegang vnj •g Nette wed f«] heer om de dagd maken en er nie te gaan 66-72 R- :1 bl ond. nr. 835' R Dameshoeden* u een lapje stof een leuke hoe® moderniseren aj hoeden. Mevr w str -15. Leiden, B Wed. 53 ffl type zoekt heerW week-ends en i" avonturiers Br. ond nr. 8190 R Huwelijk I»'.; de pos., niet or™ van auto en 1 prettig kar.. zi|n vertrouwen^ sende eclugeno^ zoeken Door zaamheden heel! 11 ig gelegenheid» denk aan een dame 30-47 .1^ middenst. Br gaarne aan Postbus 1830. B Nette danie SJjj lijk gesch. (eia» met woning king met beslist J bare heer z k. >f jr. Br bur. v.i

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 12