SUPRA I SHOW GEBRUIKTE AUTO'S BOEKDRUKKERS MONOTYPEGIETERS (OPIISTEN/VLAKDRUKMONTEUf OFFSETDRUKKERS i PROEFTREKKER j VAKANTIE-LOPERS EEN BEZORGER Echte koffie voor een échte vakantie ADMINISTRATIEF ASSISTENTE eerste verplegenden SPAR SUPERMARKT vlotte verkoopster l.l. verkoopster A. W. SIJTHOFF'S UITGEVERSMAATSCHAPPIJ N.V. ieder zingt zijn eigen lied de werkwinkel Zoekt u bijverdienste? 1LC1 ffv Werkelijk 100% puur sinaasappelsap - bestaat: k~1 l|l0 De enige manier om 100% puur sinaasappel sap te krijgen is zelf persen.of diepvries nemen. Iglo Florida! Zónder conserveringsmiddelen, dus met alle natuurlijke vitamine C. Puur sinaasappelsap van de fijnste Florida sinaasappels. Eén blikje is voldoende voor driekwart liter puur sap. De blikjes staan in de vrieskast van de winkel, f 1,35. ACADEMISCH ZIEKENHUI) LEIDEN Bij enige MEDISCHE AFDELINGDi mogelijkheid ontstaan om aanges o worden als ADMINISTRATIEF ASSISTS Men zal ingeschakeld worden v schillende administratieve taken,j vangst van patiënten en typew«f B' heden. Verlangd wordt de diploma's typen. Degenen, die examen doen,fc eveneens solliciteren. P Het salaris, afhankelijk van leeftijd ding en ervaring, loopt op tot f 741,bruto per maand. Een loopmogelijkheid in de toekomst 1 niet uitgesloten te worden geacht De premie A.O.W./A.W.W. komt kening van het ziekenhuis. Schriftelijke sollicitaties te richten! P° Hoofd van de afdeling Personeö van het Academisch Ziekenhuis t« gaarne met vermelding van de L—AA. tl In het Ned. Herv. psychiatrisch centrum "HULP Ehf HEIL" te Leidschendam kunnen enige (mnl. en vrl.) worden geplaatst. TAAK: hun taak zal o.a. bestaan uit het leveren van een bijdrage aan de praktijkvorming van de leerling- verplegenden, olv. het afde lingshoofd. GEVRAAGD: de diploma's Ziekenverpleging A B, waarbij leidinggevende ervaring in de psychiatrische verpleging tot aanbeveling strekt. GEBODEN salariëring en onregelmatig heidstoeslag overeenkomstig de landelijke regeling; uitstekende pensioenvoorzienin gen; een geriefelijke flat aan de rand van het ziekenhuisterrein voor gehuwden alle medewer king inzake huisvesting in Leid schendam. Alle nadere inlichtingen worden gaarne vrijblijvend verstrekt door de verpleegkundig adjunkt-di- rekteur, aan wie u ook uw sollicitatiebrief kuntrichten tele - foon O J 761-3931, toestel 130). BRAHMSLAAN 12 - TELEFOON 42214 vraagt voor spoedige indiensttreding (vleeswaren) en een Een leuke werkkring in een steeds drukker wordende zaak. Echt iets voor jou. Aanmelden dagelijks tussen 9—5 uur aan de zaak, eventueel telefonisch. Wij bieden U te koop aan gebruikte NSU-auto's die in eigen werkplaats nagezien en met 6 MAANDEN volledige garantie worden verkocht. KEURING DOOR IEDERE INSTANTIE TOEGESTAAN. Keuze uit vele NSU-modellen o.a.: de zuinige PRINZ 4 (benzineverbruik 1 17) - NSU - 100 en NSU 1200 TT en verder FORD Zephyr, FORD 12M, CITROËN 2 CV, VW Showroom: STATIONSWEG 36 GARANTIE FINANCIERING VERZEKERING LEIDEN TELEFOON 01710—34689 Geopend: woensdag 18 juni van 9 tot 9 uur 's avonds donderdag 19 juni van 9 tot 9 uur 's avonds vrijdag 20 juni van 9 tot 9 uur 's avonds SIJTHOFF vraagt in haar drukt* bedrijf geroutineerde HANDZETTERS Boekdrukkers die voor deze laatste functies w worden omgeschoold kunnen eveneens sollicitf Voor deze laatste functie hoeft men niet gra d geschoold te zijn. Iemand, die graag werkt moderne apparatuur en het plezierig vindt werk af te leveren kan zeker solliciteren. Hebt U belangstelling? Bel ons op en vraag naar de heer H. K. G. W. Hengelmolen of sc ons en richt Uw brief aan DOEZASTRAAT 1 TELEFOON 01710—23444 t.a.v. de afdeling Personeelszaken. LEI A NEDERLANDS CONGRESGEBOUW DEN HAAG TONEELZAAL EERSTE OPVOERINGEN IN DEN HAAG VAN WOENSDAG 18 JUNI DONDERDAG door (De Lusthof van het Nederlandse Chanson) ■t.m.v.: LENNY KUHR JOSÉ DEN BURGER - MARIANNE DELGORGE - DICK POONS OD1LE - MARTIN BROZIUS - HANS OTJES - ROBERT SMIT - TIM VISTERIN - GEESKE HUISMAN Artistieke leiding en presentatie: de bekende TV-reglsset»r Nico Knapper. Muzikale leiding: Rudy van Houten. Produktie: Theaterbureau da Silva. Prijzen; f 4.50 - f 9.50 bel. inb. Plaats bespreken steeds één week voor iedere voorstelling van 10.00- 18.30 uur ('s zondags 12.00-18.30 uur), tel. 54.80 00 van 11.00-18.30 uur; aan de kassa van het Congresgebouw, de hoofdaqentschappen van de Haagsche Courant, de WV-kantoren en de Boerenleenbanken hn Den Haag en omliggende gemeenten. 20 JUNI ZATERDAG 21 JUNI 20.15 UUR HET VRIJE VOLK vraagt ochtendblad, en voor vaste wijk. i nmelden tel. 01710—26797 tussen 7 en 8 uur 's avonds. SUPRA Een échte vakantie. Helemaal echt genieten. Van de zon. De zee. De bossen. En af en toe een bakje échte koffie. Supra-koffie. Altijd vers. Vacuum verpakt. Lekkerder dan wat dan ook. En zó klaar. Supra snelfilterkoffie. Echte vakantie, slokje na slokje! Supra koffie van GEMALEN KOFFIE Jf 1^' Supra koffie van Van Nelle Normaal maalsel en snelfiltermaalsel Beide 1,94

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1969 | | pagina 14