Sparta contracteert Pool in New York Geen beslissing in bekerfinale dg8BBS>VERF AZ '67 REDT ZICH Uittocht bij Go Ahead Feijenoord en PSV zaterdag opnieuw in de kuip FEIJENOORD HAD AL VLIEGTICKETS GESTUURD.... Zware krachtmeting Clubkas van Vitesse leeg Leo Pluimgraaff stevig gestraft Nog meer inzet Ajax en Twente in toernooi om Jaarbeursbeker Tra nsfern ieuws CHRIS CRACK - sportstrip door Dick Bruynestein DONDERDAG 12 JUNI 1969 PAGINA 11 LEIDSCH DAGBLAD - SPORT - LEIDSCH DAGBLAD - SPORT LEIDSCH DAGBLAD - SPORT - LEIDSCH DAGBLAD SPORT - LEIDSCH DAGBLAD - SPORT - LEIDSCH DAGBLAD ROBERT HEINZ ....nieuwe trainer AZ AMSTERDAM (GPD> „Gefelici teerd jongens, jullie hebben het gehad", schalde de stem van Vo- lendamdokter Duin door de be stuurskamer van Ajax. „Nou jullie nog" troostte AZ'67-voorzitter Van der Ben de Volendammers, „aan een gelijkspel zondag tegen DOS hebben jullie genoeg". AZ kon blij zijn, verheugd. Het 0—0 gelijkspel in de met 12.000 toe- schouwers bezette Ajax-kuip had het eredivisieschap van de Noord hollanders verlengd en ze tevens een nieuwe Westduitse trainer be zorgd. te weten Robert Heinz die negen jaar lang in dienst heeft ge staan van het nationale voetbal elftal van Luxemburg. Robert Heinz, vader van drie kinderen, sloot onmiddellijk na afloop van het duel tegen Volendam een tweejarig contract met AZ'67. Hij had geen commentaar over zijn nieuwe vereniging. „De jongens waren zeer nerveus", zei hij, „wat wilt u in zo'n belangrijkse wed strijd. Dan verliezen de beste spe lers vaak hun glans". Eén pluspunt in de uitermate slech te wedstrijd had de nieuwe AZ- tradner toch gezien. „Alle AZ-spe- lers zetten zich voor 100 procent In", zei hij vriendelijk lachend, maar voor de rest „no comment". Robert Heinz heeft vóór zijn Lu xemburgse periode acht jaar lang de vroegere Oberligaclub Ein- tracht Trier onder zijn hoede ge had. Hij was voor en na de oor log actief in Koblenz, waar hij o.a. in de Mannschaft van Rheinland speelde. Een dubbele beenbreuk maakte een einde aan zijn voet balactiviteiten als speler. „Ja, ik ben offensief ingesteld", zei herr Heinz nog. Hij liet er eerlijkheids- halve op volgen, „maar dat zeg gen momenteel alle trainers, an ders zijn ze meteen uit de gratie". De nieuwe AZ-trainer zal het overi gens niet gemakkelijk krijgen. On danks alle handicaps van een be slissingswedstrijd, van zenuwen, van de wetenschap dat een gelijk spel voldoende was voor het behoud van het eredivisieschaptoonde de AZ-ploeg evenals trouwens die van Volendam. te veel zwakke plekken om zonder de nodige versterkingen met een gerust geweten het nieuwe seizoen in te gaan. Verschillende spelers bleken ook nu weer ge speend van goede techniek. Er werd daardoor zeer slecht ge- i plaatst en dat mag echt niet al leen worden geschreven op 't „weg- is-weg-systeem dat AZ'67 90 minu ten lang demonstreerde. Verheugd Maar om daar het hoofd reeds gis teravond over te bi*eken. Ach. de vreugde over het behoud van het eredivisieschap was te groot om zich als een nurks te gedragen. Het duel was negentig minuten lang zeer nerveus en slecht. Beide teams hanteerden langdurige pe rioden een defensieve tactiek. Dat AZ'67 dit zou doen lag voor de hand. „Klaas Molenaar heeft het allemaal precies zo voor ons uit gestippeld. Het is voor elkaar ge komen. We hebben de stand op 0—0 gehouden en daarmee het ere divisieschap veilig gesteld", zeiden de verheugde spelers na afloop in koor. Wel daar stonden ze dan vijf op een rij met aanvoerder Van Veen als ausputzer en vlak daarvoor nog drie man. die af en toe wel eens naai' voren gingen, maar voor het overgrote deel van de wedstrijd angstig te hoop liepen voor de laat ste verdedigingslinie. Het moet dus weer komen van De Jager en Van Rijssel. Deze kregen echter in te genstelling tot het duel tegen DOS slechts weinig kansen. Op grond daarvan zouden we ge neigd zijn te zeggen, dat DOS het zondag as. tegen Volendam heel moeilijk zal krijgen. Als doelman Ruiter niet te veel ballen loslaat hij deed dit tegen AZ'67 twee maal zal de DOS-aanval weinig mogelijkheden krijgen tot scoren En DOS moét winnen Scheidsrechter Schalks heeft het niet moeilijk gehad. Het was een bijzonder sportieve wedstrijd. Na afloop gingen de spelers met de handen om eikaars schouders het veld af. Noordhollandse saamho righeid. Het was bepaald roerend, leek ons ROTTERDAM (GPD> John Kowalik draagt volgend seizoen het shirt van Sparta. Eind vori ge week vloog Sparta-bestuurs- lid Hilbert Aarsen naar New York en contracteerde er de 25- jarige Poolse international, die het afgelopen seizoen voor de California Clippers uitkwam. „Er was haast bij", vertelde gisteren de inmiddels in Rotter dam teruggekeerde heer Aar sen. „We wisten dat er verschei dene Europese clubs grote be langstelling voor Kowalik had den. Standard Luik bijvoorbeeld en Roma en FC Kaiserslautern, dat een Poolse trainer heeft. Toen ik in New York aankwam, lagen er voor Kowalik vliegtic kets klaar om naar Rotterdam te komen. Daar had.Felje- noord voor gezorgd". John Ko walik zal dus geen gebruik ma ken van de reisgelegenheid die Feijenoord voor hem geschapen had. Het contract dat hem voor één jaar aan Sparta verbindt, werd in New York met zijn handtekening bezegeld. John Kowalik werd op 26 maart 1944 in het Poolse Kra kow geboren. Al op 16-jarige leeftijd speelde hij in het eerste elftal van Krakow, dat in de Poolse eerste divisie de hoog ste afdeling uitkomt. Toen hij 19 jaar was. had hy het shirt van het Poolse nationale elftal om de schouders. Hij was daar mee de jongste Pool die ooit voor het nationale elftal had ge speeld. Met het Poolse elftal nam hy in 1962 onder meer aan de Olympische Spelen in Tokio deel. In 1966 werd Kowalik, die in Polen de voornaam Janusz droeg, maar in Amerika tot John werd omgedoopt, tot de beste speler van Polen uitgeroe pen. Net als naar enkele ande re prominente Poolse voetbal lers (Pogrzeba en Frankiewicz bijvoorbeeld, die thans bij NAC spelen) lonkten daarna de har de Amerikaanse dollars naar hem. Kowalik vertrok naar „de States" en ging er voor de Chi cago Mustangs spelen, met suc ces. Voor de Mustangs scoorde hij als linksbuiten in één seizoen in 28 wedstrijden 30 doelpunten. Toen de Mustangs het finan cieel niet meer konden redden, vertrok de topscorer naar de California Clippers, waar hy midvoor ging spelen. Ook daar blonk hy uit. Zo zelfs dat hy na afloop van het seizoen door de gezamenlijke coaches in Ameri ka werd uitgeroepen tot de voet baller van het jaar. Hilbrand Aarsen daarover: „Al schenk ik niet zo ontzettend veel waarde aan zulke verkie zingen, toch zegt de uitslag me wel iets. Kowalik kreeg zo'n punt of 78. Nummer twee slechts 25. Een voetballer als Pogrzeba moest het slechts met een punt of vijf doen. En dat. terwijl Pogrzeba het hier toch voortreffelijk doet". Kowalik kwam uiteraard ook in het All Star team van de Amerikaanse bond. In een elf tal waarin ook Frankiewicz en. Kristensen zaten. Spartaan Kristensen over hem „Het is een geweldige voetbal ler. Alleen kopt hij niet zo best" Hilbert Aarsen erover: „Dat klopt. Qua lichaamsbouw heeft hij wel iets van Kindvall weg. Hij is ook vrij tenger. Maar hij schiet zowel links als rechts zeer hard. Koppen kan hij be slist ook wel, alleen is het geen specialiteit van hem". De Amerikaanse kranten heb ben de laatste tijd zeer veel aan dacht besteed aan de gloednieu we Spartaan. Hij wordt er „The Blond Bullet de blonde kogel) in genoemd. „Maar blond is hy niet". zegt Hilbert Aarsen. „Schieten doet hij echter des te beter". Al met al schijnt Sparta een bijzonder goede aankoop te heb ben gedaan. Hoewel trainer Wiel Coerver kort geleden by het noe men van de naam Kowalik nog bij hoog en by laag beweer de: „Die kan er totaal niets van". Maar dit zei de Spartaan se trainer alleen om de concur rentie op de vlucht te jagen. (ADVERTENTIE) ROTTERDAM (GPD) 120 minuten voetbal in een zo goed als uitverkocht Feijenoord-stadion was niet voldoende om de champagne in de KNVB-bokaal te schenken. Feijenoord en PSV vochten zo uitputtend om dit kleinood dat toch zo lang als onbelangrijk werd aangemerkt dat het koele vocht in de koelkast kon blijven. Na een treffer van Wery in de 27ste minuut van de eerste helft, bracht Radovic in de 32ste minuut van de tweede helft de spanning weer helemaal terug door de gelijkmaker te scoren. Zoveel sfeer als dit doelpunt in het Feijenoordstadion teweeg bracht, laat zich nau welijks beschrijven. Spreekkoren van beide kampen spoorden de spelers tot nóg meer inzet aan. De inzet, die toch al zo verrassend groot was. Doelpunten kwamen er niet meer, niet na 90 minuten voetbal en ook niet na 120 minuten. Het spektakel, dat de toeschou wers echter kregen voorgeschoteld, was zó vol emotie, vol van kan sen, missers, kleine onvriendelijkheden, dat het woord „cupfinale" eindelijk eens de betekenis kreeg, die de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond er al zo lang voor vraagt. Feijenoord en PSV zullen zaterdagavond om kwart over acht op nieuw in het veld komen om dan definitief te beslissen wie de cup voor een jaar in de prijzenkast ten toon mag stellen. Voor PSV, dat door „meester" Kurt Linder in de eindfase van de competitie naar een schitterende vorm is gebracht, betekent dit na de vijf en een half uur voetbal in acht dagen opnieuw een zware krachtmeting, maar de Eindhovenaren hebben in de wedstrijd van gisteravond bewezen over een uitstekende conditie te beschikken en dat niet alleen. Het gegroepeerde spel yan PSV bracht de toch zo sterke Feijenoord verdediging, vooral door de snelle Schmidt-Hansen, herhaaldelijk in verwarring. Rinus Israel kreeg hierbij de gelegen heid om naar een ongekende hoogte te groeien. Bij PSV was doelman Pim Doesburg in geweldige vorm. Hij voorkwam diverse Feijenoord- DEVENTER (ANP» Pas nu is gebleken hoe hard de Arn hemse eerste divisieclub Vitesse de promotie naai- de eredivisie nodig heeft gehad. Behalve tien duizend gulden aan liquide mid delen bezit Vitesse momenteel niets. Vitesse moet uit de ver koop van topspeler Charley Bos veld (transferbedrag boven 150.000 gulden) nieuwe krachten aantrekken. De Deventer eredi visieclub Go Ahead heeft reeds - contact gezocht over een event, aankoop van Bosveld. Mocht Vi tesse volgend jaar slechts een middenmoot positie in de eerste divisie innemen, dan is het zeer waarschijnlijk dat de club terug keert naai' het amateurvoetbal. De Arnhemse zakenwereld laat verstek gaan en de gel den die zijn toegezegd bij een eventuele promotie naar de ere divisie zijn weer ingetrokken. LEIDEN De Katwykse oud-za terdaginternational Leo Pluim graaff (25» zal de rest van dit jaar niet meer mogen voetballen. Pluim graaff, die tijdens de wedstrijd voor de competitie om het landskam pioenschap zaterdagvoetbal tussen Quick Boys en Spakenburg tij dens „dood spel" de Spakenburgse verdediger Theo van Twillert neer sloeg, is door de KNVB geschorst van 30 juni tot 1 januari 1970. Bij de straf is de lange straflijst van Pluim graaff en het feit, dat hij aanvan kelijk heeft geweigerd het speelveld te verlaten ingecalculeerd. Van Quick Boys had Leo Pluim graaff inmiddels „levenslang" gekre gen. De blonde aanvalsleider zou nooit meer in het eerste of tweede elftal worden opgesteld. Met vier an dere spelers van Quick Boys Adri Pluimgraaff, Leen Aandewiel, Jaap van Duyvenbode en Cor Vooys heeft Leo Pluimgraaff inmiddels overschrijving aangevraagd naar vierdeklasser Oegstgeest. DE MODERNE GASAANSTEKER Geeft 2000 x gericht vuur. Altijd raekl Géért versleten steentjes. Géén nieuwe vullingen. Géén reparatiekosten. Leeg Gooi weg I De volgende iseven goed - Voor de handel: Le Corbeau Zonen - Rotteraam Nrd. Ned. Pijpenhandet- Groningen Zondag as. zullen op het circuit van Zandvoort de kampooens-» races van de KNM.V. plaatsvinden. Behalve in de zijspanklasse, zal er in vijf soloklassen gestart worden. Feijenoord startte de wedstrijd in de gewone verdedigende opstel ling. PSV mocht komen. En het kwam. Met schitterend spel rukte de Linder-equipe op, zonder resultaat evenwel. De Feijenoordverde- diging ving de aanvallen goed op. In de 27ste minuut bracht uitblinker Wim Jansen door een prach tige rush de bal tot aan het strafschopgebied. Het afgemeten passje naar Coen Moulijn werd door de kleine linksbuiten, die weer weer galoos voetbalde, meteen doorgespeeld naar de vrijstaande Wery, die hard en laag inschoot: 10. Het legioen jubelde van geluk. Feije noord werd sterker en met een sublieme rush van Moulijn, afgerond met een schot van de rechtervoet, brak de rust aan. Feijenoord kon gerust thee gaan drinken. PSV wilde zich echter niet gewonnen geven. Fel gingen de Eind hovenaren van start. Met meer inzet dan de Rotterdammers werd om elke meter grond gevochten. Het spel werd iets minder, de sfeer groeide echter met de minuut. PSV werd sterker, drong steeds meer aan. De snelheid van de blonde Schmidt-Hansen was een te grote handicap voor Veldhoen en Laseroms. Na 32 minuten moest Eddy Pieters Graafland capituleren voor een vlammend schot van Lazar Radovic. P. G. liet de bal los, die zachtjes over de doellijn rolde, vóór de Feijenoordgoalie hem weer te pakken had. Nóg meer sfeer buiten het veld, nóg meer inzet, gepaard met over tredingen in het veld. Al snel werd duidelijk dat er geen doelpunten meer zouden komen, hoewel zich de meest bizarre situaties voor beide doelen voordeden. Verlengen. Nóg meer voetbal. De spelers van PSV moeten als een berg tegen dit half uur hebben opgekeken, maar ze kwamen erdoor. En hoe. Ook in deze laatste dertig minuten deden de Eindhovenaren in niets onder voor de landskampioenen, die toch eigenlijk ernstig teleurstelden. Niemand maakte echter iemand hierover na afloop verwijten, daarvoor had iedereen teveel genoten van dit boeiende duel. Voor Eddy Pieters Graafland liep deze wedstrijd wel heel onple zierig af. In het tweede kwartier van de verlenging moest hij zich na een botsing met Van der Kuylen laten vervangen door Eddy Treytel. Israel Feijenoordpoogt met een sliding de snelle PSV-er Schmidt-Hansen tot staan te brengen. BOEDAPEST (ANP) Ne derland zal in het komende Europe se toernooi om de Jaarbeursbeker vertegenwoordigd worden door Ajax ein FC Twente. De clubs werden in gedeeld in respectievelijk de derde en de vijfde groep. Ajax speelt te gen Hannover '96 (West-Duitsland) en FC Twente tegen de Franse club Rouaan. Naast de loting voor het nieuwe toernooi werd gisteren in Boedapest ook de eindstrijd van het „oude"* toernooi gespeeld. Newcastle United versloeg daarin Lijpest Dosza met 32. De Engelse ploeg had thuis ad met 30 gewonnen. Voor Feijenoord-doelman Ed- af. Met een vermoedelijkge- dy Pieters Graafland liep de be- kneusde rib moest hij de strijd kerfinale tegen PSV minder goed verlaten. ADVERTENTIE in eenvoud in duurzaamhetd qNOVERTROFFEN 1 DEVENTER <GPD» De 20-jarige Oeki Hoekema de aanvalsleider van Go Ahead, die enkele jaren ge leden van Cambuur werd overgeno men heeft zyn club verzocht hem op de transferlyst te plaatsen. Hoekema is al enige tijd in onder handeling met FC Twente dat voor Dick van Dijk (naar Ajax vertrok ken) graag een snelle vervanger wil hebben. Verwacht mag worden dat de transfer wel spoedig een feit zal worden. Behalve bij Twente bestaat er ook belangstelling voor Hoekema bij enkele andere eredivisieclubs. Go Ahead wenste gisteren geen ander commentaar te geven dat Hoekema „een heleboel geld moet opleveren". Naast Hoekema en Rijnders, die naar Ajax gaat voor een bedrag van 4 ton. zal, zo wordt verwacht, ook Wietse Veenstra, de derde topspeler van Go Ahead, zich op de transfer lyst laten plaatsen. Twee spelers van Ajax zyn sinds gisteren aan de transferlyst toege voegd. De club zette Klaas Nuninga op de lijst en de andere speler, die na rust by de Europacupfinale AC Milan-Ajax in het veld kwam. Ben Muller, verzocht zelf om een plaats op de lijst. NEC dat dinsdag Peter Ressel aan PSV verkocht, heeft gisteren de eerste elftalspeler van FC Köln, Jur- gen Jendrossek gecontracteerd. Jen» drossek. die drie jaar by FC Köln speelde en geregeld in het eerste elf tal uitkwam, neemt vermoedelijk niet de plaats in van rechtsbuiten Res sel. Het is de bedoeling de 21-jarig« Westduitser als spits te laten funge ren. PSV heeft grote belangstelling voor Sparta-doelman Jan van Beve- ren. Bovendien voelt de huidige kee per van PSV, Pim Doesburg, er veel voor om bij Sparta terug te keren, Sparta heeft nu PSV voorgesteld de doelverdedigers te ruilen, met dien verstande dat PSV dan rond vier ton moet bijbetalen. PSV neemt het aan bod in overweging. Feijenoord is in hoge mate ge ïnteresseerd in Franz Hasil, de Oos tenrijkse international, die In het af gelopen seizoen voor de Westduitse bundesligaclub Schalke '04 speelde. De Duitsers vragen voor Hasil een bedrag van ongeveer 200.000 gulden, een bedrag dat Feijenoord schijnt te willen betalen. Over Hasils persoon lijke, financiële wensen is echter nog geen overeenstemming bereikt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1969 | | pagina 11