„LAAT ME NIET LACHEN mssm r>r> -Hart op -de tong koek bp judoka Wim Ruska: sociale begeleiding in de sport émm VenhcJk DAAR STA JE DAN ALS JE HAND OP TE HOUDEN VOOR EEN KWARTJE ?sSt f' Palermo kreeg stevige straf Ujpest Dosza w ipt Leeds United: 2-0 Te nationaal Hockeyprogramma Molentoeniooi )ERDAG 20 MAART 1969 PAGINA Y. LEIDSCH DAGBLAD SPORT LEIDSCH DAGBLAD - SPORT LEIDSCH DAGBLAD SPORT LEIDSCH DAGBLAD SPORT LEIDSCH DAGBLAD SPORT LEIDSCH DAGBLAD -Tt :Jt *1 wam Met de halters ROME (ANP) Alberto Barb*, j voorzitter van de strafcommissie van de Italiaanse voetbalbond heeft snel en hard gereageerd op de ongeregeld heden. die zondag plaatshadden by de ontmoeting PalermoNapels I (23) Palermo moet zyn volgende twee thuiswedstrijden op neutraal terrein spelen, daarnaast is de uit- slag van Palermo—Napels gewijzigd 1 in 02. De voorzitter van Napels, Ferlaino, die door opruiende opmer- Icingen voor het begin van de wed- i strijd de stemming tot het kookpunt j had opgevoerd, mag tot 19 september 1969 geen enkele functie in het Ita liaanse voetbal uitoefenen. BOEDAPEST «ANP» Bekerhou- I der Leeds United is gisteravond in de I kwartfinales van het Jaarbeursste- dentoemooi uitgeschakeld door Uj- j pest Dosza (20>. De Hongaren, die de eerste wedstrijd met 01 hadden gewonnen, zegevierden ook voor eigen publiek <40.000 toeschouwers». Soly- mosi uit een strafschop en Bene schoten in de 63ste en 75ste minuut raak. Glasgow Rangers stapte met een I been in de halve finales door voor 60.000 toeschouwers in het Ibrox-park Atletic Bilbao met 41 (21) te rug te wijzen Gergusan, Penman, Persson en Stein scoorden voor de Schotten. Clement! redde de Spaan» eer. AMSTERDAM (GPD) ..Fijn, dat ik nu eindelijk iemand b gevonden, met wie ik echt kan praten. Aan wie ik mijn eilijkheden, mijn getob kwijt kan". Dat zegt de man, die op üdooie eentje het complete Japanse eilandenrijk aan het sid- sn kan brengen, in navolging van de grote judomeester ton Geesink. Die man heet Wim, Willem Ruska. De grote >nde krachtpatser. Willem de nachtportier. Zo kennen of men althans velen hem: Willem de nachtportier. Die velen dan niet, dat juist deze betiteling bij de vriendelijke wereldkampioen zwaargewicht judo, dezelfde uitwer- l heeft als een zeer hongerige worm in een welgeschapen pel. Het holt het moreel uit van de volumineuze Amsterdam- li crack. Luister wat hij zegt: „Daar sta je dan als wereld- ppioen je hand op te houden voor dronkelappen, die hikkend Is dat niet die wereldkampioen? Dan schaam ik me Krijg ik een kwartje en kan ik dank u wel zeggen. Je er voor schobberdebonk. Alsof je als wereldkampioen [teen zekere image hebt op te houden. Alsof je gewoon niet jtop een hoger plan zou kunnen en mogen leven". grote, goede Willem Ruska, op de tong. wat hem al veel s heeft opgeleverd, komt in op- id tegen de klappen, die de maat- ippy en met name de sportmaat- ippij hem heeft toegediend. Klap- waartegen een judoka, die het i niet op zyn hand heeft, moei al terug kan vechten. Ruska voel- rich vorig jaar verraden en „be- ïn door het publiek „de massa" je maar naar de top schreeuwt, sr daarna nog harder schreeuwt joelt om je zo snel mogelijk van top af te zien sodemieteren". Ie grote bonk judoka kon daar tegen. Hij stopte met de wed- jdsport. Om nog een andere re- ook. Hij had gedacht, dat hij als reldkampioen grotere financiële sslag zou krijgen. Dat nu zyn je smakelijker gekookt kon wor- ..Maar als me iets is tegenge- !en, dan was het dat wel. Je kt, nou hoef ik geen kelnertje of tier meer te wezen. Nou. ho Ruska stopte er dus mee. u men heeft het kunnen lezen: a Ruska is weer Nederlands kam en alle categorieën geworden. Hij ïeer terug. „Ik kon toch niet zon- Tragedie Dat is de tragedie van veel sport- nsen. Ze geven als .ïonge man of 'm al hun tijd, al hun kwaliteiten hun sport zo goed mogelijk te «tenen. Ze offeren er vaak zon- dat ze er in hun jeugdig enthou- me bij stil staan hun hele atachappelijke carrière aan op. begeleiding ontbreekt, de sociale ffleiding. Wim Ruska: „ik heb ndenvol geld naar de sport gedra- Ik er alles voor gedaan om de i te bereiken. Sociale begeleiding de sport? Laai me niet lachen. is er niet. Bij ons, bij het judo. er niet eens een goede gewone be tiding". "UBka, heen en weer schuivend op 1 bankje in een optrek op drie boven het befaamde journalis- tosfé (vroeger Scheltema» aan de «wezyds in Amsterdam, waar hij Olijks traint, kijkt met duidelijk ;«e dankbaarheid naar zijn blo- Ede en (vanwege de halteroefenin- E' zwaar uitademende compagnon mi de Lange. „Pijn. dat ik nu ®and heb. waar mee ik a Ilea kan ïraten. tanand die me steunt. Die de Ka ft met me doorneemt. Die me 'kundige aanwijzingen kan geven, k me masseert". Wim de Lange, het bezit van het diploma CIOS. *dische massage en de papieren 111 een horecabedrijf te voeren (hij mteert echter liever, zo te zien. de titers dan de dienbladen met pils) U uitgeblazen. Hij wil wel laten blij ken dat hij het zelf ook prettig vindt Wim Ruska in zijta piepkleine (met sauna toegeruste sportschool) te hebben. Terwijl regelmatig blo te (vanwege die sauna» mannen om handdoeken vragen <„Je moest eens weten, hoe onbekend men hier in het land nog met sauna is. Er zijn er, die per sé met zwembroek in de sauna willen"» vertelt De Lange over het programma, dat hij met Ruska heeft samengesteld: „Vijf da gen in de week gewichtentraining. Drie maal in de week een loop-trai ning volgens een bepaald schema, speciaal voedingsschema, en mas sage, dat is belangrijk". centrale training vraag, wil Je me masseren, dan wordt er maar één spierparty behandeld. Zo van deze week de schouders en over veertien dagen de benen. Wat heb je daar nou aan? En ze laten je niet twee uur knokken. Daar moet Je het toch van hebben". Ruska geeft toe. dat begeleiding van individualistische sportbeoefe naars zoals judoka's zijn, moeilijk is. „Vlak voordat je de mat op gaat, zeggen ze: Ga maar even wat hup pelen. Maak het nou. Ik ga liever een uurtje slapen voor een wedstryd. Iedereen wil zich op zy"n eigen ma nier voorbereiden. Dat kan toch wel te regelen zijn. Neem nou de wiel renners. Maar daar wordt zeker bij de amateurs veel gepraat met de jongens zelf. Daar wordt ledereen zoveel mogelijk persoonlijk voorbe reid". De wereldkampioen zwaargewicht heeft vóór de Nederlandse kampioen schappen veel last van een rugbles sure gehad. „Ik heb er zes weken mee getobt. Ik ben naar dokter Ro- link geweest. Hij heeft me er van af geholpen. Dat is een geweldige vent. Wat die allemaal voor sportmensen doet. Hy staat altijd voor je klaar, ook al heb je geen a fspraak ge maakt. Hij praat niet veel. Is eerder wat stug. Een moord-kerel. En als je moeilijk zit, behandelt hij je ook nog zonder iets te vragen". Spijl Vriendelijk Wim Ruska neemt het gesprek weer over: „Nu heb ik met De Lan ge in ieder geval goede sport- bege leiding. Hoe dat bij de bond is° Wel. voor een groot toernooi, voor Euro pese of wereld-kampioenschappen, kom je eerst een keer in de maand en dan kort ervoor één keer in de twee weken bij elkaar.Dat is na tuurlijk helemaal niks. Het zijn alle maal heel vriendelijke mannen. Voor coach Van der Horst is het ook moeilyk. Maar je kunt natuurlijk niet zeggen: Ik ga jullie naar een top coachen. Dat kan niet met een training van twee uur in de veertien dagen. Dat is gewoon te weinig. En wat belachelijk is: Er is geen dokter, geen medische begeleiding. Over de verzorging gesproken: als ik by een Heeft de Nederlandse kampioen alle categorieën er spijt van, dat hij in Salt Lake City, toen hij eenmaal we reldkampioen zwaargewicht was ge worden. niet heeft deelgenomen aan de strijd om de wereldtitel alle cate gorieën, het wereldkampioenschap? „Ja. nu achteraf wel. Als ik geen wereldkampioen alle categorieën ge worden was, hadden ze gezegd: Nou, Ruska is het ook niet. Dat is de el lende. Had ik het maar wel gedaan. Want wat heb ik nu aan die wereld titel zwaargewicht gehad? Niets. De volgende keer, in Mexico, zet ik wel alles op alles voor de titel alle cate gorieën". Hoe bereidt hij zich daar op voor? Gaat hfj naar Japan? Gaat hij naar hooggelegen gebieden? „Ik heb Van der Horst horen zeggen dat we ons misschien in het Franse trainings kamp in de Pyreneeën gaan voor bereiden. Het belangrijkste is een goe de acclimatisering. Ik weet het nog van Salt Lake City. Die stad ligt in een dal. Er komt vrijwel geen zuchtje wind in. En er boven staat een schroeiende zon. Dat was verschrik kelijk. De eerste dagen kreeg ik geen stuiver lucht. Maar vlak voor het kampioenschap ging het goed". Over training in Japan heeft Wim Ruska zyn eigen mening. Ik ben er geweest, zo'n zeven weken. Dat was wel leuk natuurlyk en ik heb er een hoop geleerd. Dat was in 1964. Ik was toen, In verband met de bondstrama- lant NJJB-NAJA <ik was van de Na- janiet in de Olympische ploeg op genomen, hoewel ik heel sterk was. Ik kon Gouweleeuw, die wel uitge zonden was. gemakkelyk hebben. Ik reisde de ploeg achterna en gooide alle Japanse universiteitskampioenen op de mat. Ik versloeg alle captains van de studententeams. En Gouwe- leeuw kreeg van al die mamietjes, zelfs kleinere, op zyn mieter. Die knapte helemaal af. Ik heb nooit meer wat van hem gehoord. Tussen twee haakjes, in de selec tiewedstrijden had ik hem in acht seconden gegooid. Maai- je hoeft geen Jaar in Japan te zyn. Dat is veel te lang". de Duiters moesten en zouden vorig jaar hun revanche krygen voor de nederlaag die Claus Glahn tegen me had geleden in de wereldkampioen schappen. Wat gebeurde er? Glahn werd in een lichte poule ingedeeld, ik in een zware. Uiteindelyk kwamen we in de finale tegen elkaar. Maar die finale kortten ze in van tien tot vyf minuten. Dat was beter voor Glahn. want die hoefde zich alleen maar staande te houden. De Duitsers kregen hun zin. Glahn werd algemeen winnaar. Ruska in duel met de Japanner Maejima in de finale van het toernooi om het wereldkampioen. schap zwaargewicht in Salt Lake City. Ik ga nu nog een poging doen om een sportschool in een volkrijke buurt in Amsterdam te begin nen. Want daar moet je het zoeken. Misschien loopt zo'n spulletje hier wel". Zorg Anders Cateh Ruska in Salt Lake City met de Wim Ruska is van plan geweest om catch-as-catch-can te gaan doen. Dat zou het waarschynlijke einde hebben betekend van de judoka Ruska. Waarom was dat? „Ik moest toch aan eten komen? Moeten myn vrouw en twee kinderen dan niet le ven? En in het cafévak vilde ik toen niet meer. Ik was zwaar teleur gesteld over de amateursport. Neem het publiek. In 1967 was ik Neder lands kampioen worstelen zwaarge wicht geworden. Vorig jaar verdedig de ik die titel. Ik kreeg een mannetje tegenover me. die ik. dat voelde ik, gemakkelyk kon hebben. Maar wat gebeurde ei*? Knak. Enkelband ka pot. Ik verging van de pyn. Dat man netje maakte er natuurlyk gebruik van en drukte me tegen de grond. Een het publiek joelen, lachen en schreeuwen. Ruska verslagen door een mannetje. Ze schreeuwden nog van plezier, toen ik op een brancard werd weggedragen. Een daar heb je dan zwaar voor getraind. Ze roepen Je de gemeenste dingen naar je hoofd. Dan denk Je, waar doe ik het allemaal voor? Dan heb je er genoeg van" „Ze gaan je als een soort clown zien, geloof ik. Neem de open Duitse kampioenschappen. Ik was al vyf wereldbeker der zwaargewichten, jaar achter elkaar kampioen. Maar Bij de zwaargewichten speelden ze het anders. Daar kreeg ik allemaal belachelyk kleine kereltjes, lichtge wichten, tegenover me in de poule. Ik werd voor clown, voor joker ge zet door de indelers. Glahn. die bang voor me was. liet zich in zyn poule door de Duitser Meyer werpen. Ik kreeg myn revanche niet. Ik was woedend. Eerst, wilde ik myn prys afhalen en de lui er mee om de oren slaan. Toen heb ik gedacht: laat ze barsten. Anders kost het me nog een schorsing ook. Dat allemaal en dat publiek deden me besluiten om er me te stoppen". Ruska dus naar Ant werpen. naar de catch - promotor Pete Brackeniers. „Een van de eerlykste managers, die ik ben tegengekomen". Ruska oefende met de catchers. „Die klemmen en verwurgingen stellen na tuurlyk niet veel voor. Maar je moet de zaken wel goed ingestudeerd heb ben. Goed toneel kunnen spelen. Pijn- lyke bekken trekken enzovoort. Dd judobond had me laten weten, dat myn Judo-carrière gevaar zou lopen als ik catch zou gaan doen. En toen ik juist een paar dagen voor mijn eerste optreden in België het bericht kreeg, dat ik in Zaandam een stuk grond van 400m2 kon kopen om een sportschool te bouwen, zei ik de cat chers goeiedag". Weer wachtte Ruska een huizen hoge teleurstelling. Hij leende geld van kennissen en dacht met zyn zwaargewicht wereldtitel judo zo veel reclame te kunnen maken, dat hy een druk bezochte sportschool zou krygen. Maar toen de zaak er stond, bleek, dat de plek niet gun stig lag. Moeders durfden hun kin deren niet goed langs een spoorweg overgang te sturen op weg naar Ruska. En vrouwen waagden zich 's avonds liever niet naar het donke re industrieterrein, waar de sport school ligt. „Ik hoopte niet meer te hoeven gaan kelneren. Maar de school loopt niet. Ik zit in de schuld, j Daar zit dan de grote Wim Ruska. op het bankje, diep in de zorgen. maai- bezeten door zyn sport. Je zegt „Het is toch wel makkeiyk als je zo groot en zwaai- bent. Dan ben je al een eind". Waarop Ruska om hoog schiet: „Ik ben lang de groot- I ste en zwaarste niet. onder de zwaargewichten. Ik weeg maar 100 kilo. Ik vond altijd grotere kerels te genover me. Ik moet het dan ook van snelheid hebben. Natuurlyk is het meegenomen als je flink aan je gewicht bent. maar judo blyft toch een subtiel spel. Nu moet ik zeggen, dat alle spieren bij my op de juiste plaats zitten" Dat zijn dan gewel dige spierbundels. Met als een soort waarmerk een forse tatoeëring. Het is gewoon wat beangstigend om Wim Ruska met de gewichten te zien spelen, daarboven in het kleine kamertje aan de Nieuwe Zyds. Als hy de halter neerzet dreunt de vloer. Doet hy dat al lang. met die hal ters? „Ik ben een van de weinige judoka's, die dit doet, al jaren. Maar ik deed het eerst op myn eigen houtje. Ik rommelde maai- wat aan. Ik heb ln Henk Hoek en Wim Jansen (goed in grondwerk» beste gespreks partners over Judotechniek. Over die techniek raak je nooit uitgepraat. Wat conditie betreft deed ik maar wat. Nu heb ik Wim de Lange als raadgever. Ik noem maar wat: Vroe ger werkte ik drie keer in de week als een gek met myn hele body. Die spieren kregen geen rust genoeg. Nu neem ik steeds weer een andere spiergroep onder handen. HILVERSUM (ANP) Ook dit jaar zal de Nederlandse Ra dio Unie (NRU) dagelijks repor tages verzorgen van de Ronde van Frankrijk, die eind Juni in Roubaix van start gaat. In te genstelling tot vorige jaren zal de NRU echter dit keer niet sa menwerken met de Belgische radio en televisie (BRT). Over en weer meenden de Belgen en de Nederlanders van elkaar, dat zy op de reportages een te na tionaal accent legden. De beide omroepen hebben daarom beslo ten nu aparte reportageploegen naar de Tour de France te stu ren. Heren. Westen, eerste klasse HGC Kampong; Amsterdam Schaerweyde; HDMSCHCHHIJC Laren; BMHC—Hilversum. Promotieklasse A TOGO Amersfoort; Kameleon Hudito; Leiden Hurley; Victo ria Rapid. Vierde klasse A HLC Noordwyk; Siseo Foree- cate; Oeda Soubuvgh; AMHC '65— VCL. Vierde klasse B Saxenburgers Adelborsten; Ben- nebroek Terriers; Hoorn Rei gers. Dames. Westen, eerste klasse Gooische Amsterdam; BDHC HBS; Gooische FIT; Voordaan Be Fair; Amsterdam Laren. Derde klasse B Alkmaar Alliance; Siseo Randwyck; Leiden HHIJCj Kraaien Ryswyk. Vierde klasse B Saxenburgers Noordwyk; Zuid- wijck Forescate; HDS De Rei gers; Bermebroek HLC. i LEIDEN In de LFC-bestuur»- kamer la gisteravond de loting voor 1 de eerste ronde van het 20ste Zilveren Molen-toernooi verricht. De loting had het volgende resultaat: woensdag 26 maart: Lugdunum—UVV; dinsdag 1 of woensdag 2 april: UVS—Zilver- meeuwen; woensdag 9 of donderdag 10 april: Volendam (le amateurelf tal)Uithoorn; dinsdag 15 of woens- I dag 16 april: LFCStormvogels. (ADVERTENTIE) geef ze morgen eens wat anders mee bijvoorbeeld een dubbele plak Verkade Snijkoek met boter mals en kruidig Stijf Ik ben ook nooit meer styf zoals vroeger". Met gewichten werken. Pe ter Snyders (u weet wel. die bij de dankampioenschappen bewusteloos raakte by een door my ingezette ver wurging) grinnikt er om: „Je lijkt wel een body builder, een John Atlas-fi guur". Maar hy heeft ongelyk. Als je het goed doet, kweek je er geen bluf-spieren mee". Wim Ruska werkt weer hard. On danks de verguizing door het pu- I kreeg in mentaal opzicht. Ondanks bliek. Ondanks de klappen, die hy het gebrek aan officiële begeleiding. Wim Ruska is bezeten van de sport. Van het Judo. Hy mil in Mexico het hoogste halen, wereldkampioen aller categorieën. En hy kan het niet la ten te hopen voor de toekomst: „Misschien kryg ik dan de financië le kansen. Want echt. ik wil niet Traag terug in het café-vak om daar myn hand op te houden".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1969 | | pagina 27