Sensatie aanbieding in televisie 528- Langezaal Stille Rijn 1-4 Leiden MEUBELEN Ie kapper of kapster SALON JACQUES VAN BELLEN GRATIS Autobox MEISJE VROUWELIJKE ADMINISTR. KRACHTEN DREEF GROOT PAKHUIS J. H. VLIELAND schoonmakers en schoonmaaksters MEISJE Baklappen Braadvlees mager. Gehakt......500 gram 2.60 2e500gram slechtsl.30 Het Karpettenhuis TANDARTSASSISTENTE V» N.V. HOLLANDSCHE CONSTRUCTIEWERKPLAATSEN ADVERTEERT IN HET LEIDSCH DAGBLAD Loodgietersbedrijf Th. Burgerhout J. H. Vlieland v.h. Burgerhout Accountantskantoor G. P. v. Haasleren a. ASSISTENT b. ASSISTENTE NACHTWERKERS EN DAGWERKERS Medisch assistente DE ALG. NED. INVALIDEN BOND LUGDUNUM LUGDUNUM Uit onze chocolaterie Familieberichten Heden overleed tot onze diepe droefheid, nog on verwacht, onze lieve zuster, schoonzuster en tante MARGARETHA BLEIJI, ln de leeftijd van bijna 63 jaar. Uit aller naam: WILH.A BLEIJI. Leiden, 11 februari 1969 Oranjestraat 27. Geen bloemen. De begrafenis is bepaald op zaterdag 15 februari a.s. om 12 uur op de begraaf plaats „Rhijnhof" te Lei den. Op 9 februari ging nog ge heel onverwacht van ons heen, mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, be huwd- en grootmoeder ANNA BETJE DISSEVELT—BOUTER, op de leeftijd van 71 jaar. Leiden: H. M. DISSEVELT Nairobi (Kenya) A. G. DISSEVELT E. J. W. DISSEVELT- HOLTMAN Dreischor E C. HONDIUS DISSEVELT P. J. HONDIUS en kleinkinderen. Leiden, 13 februari 1969 Lammenschansweg 5. De begrafenis heeft in stilte plaatsgevonden op de begraafplaats „Rhijnhof" te Leiden. WU leggen elk merk KAMERBREED TAPIJT Herensingel 10-11-12 Telefoon 26003 GEVRAAGD Liefst met erüge ervaring. Aanmelden J. BEYE, Hooigracht 59 - Leiden TE HUUR aan de Schubertlaan te Lei den. Huurprijs f 35,— p. mnd. Inlichtingen TELEFOON 01710—52699 Oegstgeest Ge vers straat 39 Tel. 51.60S Leiden Diefsteeg 17 Tel. 24.965 voor de huishouding. Mevr. VAN EGMOND, Melchior Treublaan 46, Leiden, telefoon 22768 Tot onze diepe droefheid is heden in het Diacones- se nhu is te Leiden overle den, mijn lieve vrouw, onze zeer zorgzame moeder, grootmoeder, zuster, schoon zuster en tante JOHANNA CATHARINA KENBEEK, geboren VAN DEN BERG, op de leeftijd van 67 jaar. Leiden J. KENBEEK Australië H. KENBEEK J. TH. KENBEEK SCHOEN JACK, LIZBETH Leiderdorp C. M. v. NIMWEGEN- KENBEEK J. VAN NIMWEGEN. Leiden, 12 februari 1969 Aarstraat 21. De overledene ligt opge baard in de rouwkapel van het Diaconessenhuis (in gang Z weilandlaan). Bezoek vrijdagavond van 78 uur. De rouwdienst in de Aula van de begraafplaats „Rhijnhof* op zaterdag 15 februari vangt aan om 11 uur, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de be graafplaats aldaar. Grootbeeld normaal prijs 978,met inruil slechts Natuurlijk bij: Z0ETERW0UDSEWEG1 LEIDEN zoekt enige voor de afdeling Loonadministratie. Ook gehuwde dames komen in aanmerking, eventueel voor halve dagen. Eigenhandig geschreven brieven met opgave van leeftijd, opleiding en eventuele ervaring te richten aan het Hoofd Personeelszaken van bovengenoemde onderneming, postbus 56, Leiden. TOONKAMERS 4 PANDEN vol met de nieuwste van 1ste klas fabrikaat, aparte vormgeving en houtsoorten Magnifieke bekledingen Elke prijsklasse Vakmanschap •Voorlichting TE HUUR in centrum van de stad. NIEUWSTRAAT 31 TELEFOON 21169 STIELTJESSTRAAT 1 LEIDEN GAS- EN WATER FITTER Hierdoor bericht ik U dat ik mijn bedrijf na het 50 jaar ln Lelden en omgeving te hebben uitgeoefend, heb overge dragen aan de heer ZO ET ER WOUD SE WEG 104 LEIDEN die ik bij U aanbeveel. Hij zal het bedrijf voortzetten onder de naam LOODGIETERSBEDRIJF ZOETERWOUDSEWEG 104 - LEIDEN - TEL. 01710—51264 LANGEVOORT 31, OEGSTGEEST vraagt een TELEFOON 51037. Na 18.00 uur 54170. Op 10 februari nam God uit ons midden weg, onze lieve zorgzame moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder, zuster, behuwdzuster en tante ZWANA ADRIANA VELDHUYZEN OUWEHAND, weduwe van EDUARD JACOBUS VELDHUYZEN. in de leeftijd van 78 jaar. Uit aller naam: E. J. VELDHUYZEN. Oegstgeest, 13 februari 1969 Berlicmnstraat 6. Liever geen bezoek. Wij hebben haar, op haar verzoek, in stilte te ruste gelegd. Registeraccountant nodigt sollicitanten uit voor de functie van voor deze functie zijn zelfstandigheid en gevoel voor verantwoordelijkheid vereist. Mulo en type-diploma vereist. GEBODEN wordt een zelfstandige en een ge- variëerde werkkring. Sollicitaties aan het kantooradres: KAASMARKT 5, TELEFOON 31787. GEVRAAGD voor het schoonhouden van kantoren en tevens voor de ochtenduren van 8.00 tot 12.00 uur en voor de avonduren van 18.00 tot 20.30 uur. Aanmelden vrijdags van 17.00 tot 19.00 uur. PAPENGRACHT 7A. Voor de vele bewijzen van medeleven en deelneming be toond tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve zuster, schoonzuster, tante, oudtante en vriendin NEELTJE SANDERS, betuigen wij U onze hartelijke dank. Uit aller naam Barendrecht U. A. v. HEYKOOP SANDERS Leiden E. J. H. BERG. Leiden, 13 februari 1969 Beethovenlaan 70. Wij danken U voor de harte lijke belangstelling die wij ondervonden bü de ziekte en het overlijden van onze lieve vader en opa CORNELIS VAN DER TANG. Uit aller naam: G. v. d. TANG. Voorhout, februari 1969 GEVRAAGD beschaafd met mulo-opleiding om in tandartspraktijk hoofdzakelijk administratieve werkzaam heden te verrichten. wil gaarne een deel van haar vrije tijd benutten met het verzorgen van uw HUISARTS ADMINISTRATIE. Brieven onder no. 50414 aan het bureau van dit blad of telefoon 53756 (01710). MEDEDELINGEN (zie ook bericht collecte) LEIDEN EN OMSTREKEN Kantoor is thans Trompstraat 2a. Bushaltes S: 13, 14, 15. Zijlsingel n.b. de klok. SPREEKUREN vrijdags van 1616 uur en van 19.3020.30 uur. Telefoon voorzitter: 34834 (dagelijks» Telefoon secretaris: 21855 (na 18 uur). Het Bestuur A.N.I.B. Voorzitter: H. P. PANNEKOEK. Drukwerk besteld bij Handelsdrukkerij is uw beste visitekaartje Handelsdrukkerij van het Leidsch Dagblad N.V. Witte Singel 3 - Leiden Telefoon 01710—25041 Toestel 33 SollicitatieI x J. BEYE. Hooigracht 59 Leiden -500 gram4o98 .500 gram4«38 Chocoscotch. Een choco laatje met zachte noga- vulling. Per 250 gram van 1.10 voor Van Melle Mentos rollen. 3 Stuks van 75 voor^^^ ▼enda koffierondjes. Per pak 250 gram nu slechts LEIDEN-ALPHEN Deze aanbiedingen zijn geldig van vrij- VROOM DREESMANN dag 14 februari t/m donderdag 20 februari. .'W~- \'- i ït( - V'

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1969 | | pagina 4