2 3 4 voordelen van Samson halfzware shag 1 enegouwen de koning van de shag edel-pittig-zacht l\u reeds Firma BOOM - LEIDEN BETON- EN AFTIMMERLIEDEN LTSV/rre? e& §?r SffiTESrWW 4 uit het plastic pak Samson halfzware shag in plastic pak schenkt u 40 verse sigaretten voor f 1.-. Samson halfzware shag in plastic pak droogt niet uit en blijft vers tot de laatste draad. Samson halfzware shag in plastic pak wordt niet scherp en bitter, maar blijft zacht en pittig. Samson halfzware shag in plastic pak behoudt zijn kwaliteit bij vocht, vorst en hitte. een 125 liter koelkast voor slechts f 99, contant en 4 maanden van f 50.zonder rente of kosten. Dit biedt natuurlijk AALMARKT 12 TELEFOON 21782 U kunt hem morgen nog in huis hebben. VRAAGT voor werken in Amsterdam. Aanmelden dagelijks KAGERSTRAAT 18. TELEFOON 01710—52753. Na 6 uur: 01710—34152 of 26157. Aanmelden ook na 6 uur: J. VERLOOP, Duinhof 12. 563ste STAATSLOTERIJ 4e klost—11e lijst One Maue Cleaning. Stemt" Breestraat 128 TELEFOON 25885 Leiden GEVRAAGD Restaurant „De Beukenhof", Terweeweg, Oegstgeest, vraagt voor direct een nette Jonge man voor werkzaamheden in de spoelkeuken. Volledige kost en hoog loon. Aanmelden da gelijks Gevraagd flinke werkster voor enkele dagen per week. Mevr. v .d. Kooy, 832 iver" cc»* «r tUd om thuls- verrlchten? Inl. „De Postbus 21. I Gevraagd le, 2e diende. Hoog salaris. gehele dag vrij. Gemaakte kantle 'dag vrij. -,ii sprank 14 dagi Tevens 14 dagen vakan doorgaan. x, Ua«u «.kantle in iber. Banketb. Urban, Nieuwe Rijn 43. Tel. 20484. Geroutineerde typistes en stenotypistes. Gehuwd geen bezwaar. Hele en halve dagen. Honorarium ln overleg. Twee weken betaalde vakantie. Snelle wekelijkse afrekening. ting. Lammenschan8weg 101. tel. 30065. Wil kopen alle soorten boeken romans tijdschriften, enz. J Borsboom, Oude Ryn 23 Lelden, telef (01710) 21876 Bontwasser 3»« worden. Levensposl g loon. Brieven bus. v. -.„fonder no. 670k. Jong echtpaar zonder kin deren zoekt kamers met keu ken of kamers met gebruik van keuken. Te betrekken voor of per 1 oktober. J. Slnteur, Ten Katestraat 2A. Lelden. Werkster gevraagd voor een of twee middagen of morgen weg 31 P. Bijverdienste. Jongeman. 26 1. b. v. rijbewijs B-E. goede ontwikkeling, zoekt bijverdienste voor avonduren. Geen colportage. Brieven bur. van dit blad no. 683 k. Nederlands kampioen da- meskappen J. J. Timmermans vraagt een le en een 2e kap- per(ster) en 2 leerlingen. Van Z. v. Nijeveltstraat 198. Wassenaar. Tel. 2370. Wulf sen en Wulfsen he renkleding - tropenkleding, Fenestraat 47. Den Haag. vraagt een kleermaker. Sollicitaties na telef. afspraak 070 - 63.09.90. WIJ vragen een leerling of aank magazijnbediende. Pers. aanmeldingen: N.V. Hema, Lelden. Werkster gevraagd voor 1 ochtend ln de week. Vijf Mei- buurt. Tel. 25603. Verpleegster zoekt per 1 15 juni gestoffeerde zit- slaapkarr f ookpck V.-,SI nfcl Centrum stad. Brle- of tel. Ó70 Ambte ,b.h.h). zoekt per 1 Juli ln Lelden of directe g woonruimte. Brie- d. blad no. 11123 k 720442. r zoekt net kost- Liefst bh vrouw alleen, ir. v. d. blad v Mevr. Wasslnk. Sweellnckhof 8. Voorschoten. Tel. 3950. Gevraagd iemand Lewa, tel. Postbus 277. elke schilder en tlm- willen een paar kar weitjes opknappen ln hunvrye tijd. Grünerielaan 3. Oegst geest. Tel. 53612. Onderwijzeres zoekt woon- Leiderdorp. Lelden of bur. In omgeving van morgen of middag ln l ochtend per donderdag of vrijdag. Haagweg 232. Studentenhuls, Rapenburg 7. vraagt werkster voor 3 hal ve dagen per week. Volledige sociale voorzieningen. Aanmel den woensdag na 6 uur. Heer zoekt net kosthuis onder no. 777 k prysopgaaaf bur. van dit blad AANGEBODEN Hendriklaan 62. Leider dorp. Te koop N.S.U. scooter, elektr. starter. Prys f450.-. St.-Aagtenstraat 27 a, Leiden. Zonweringen. Aluminium Jaloezieën, leverbaar in div. kleuren, korte levertijd. 5 Jaar scr. garantie. Tevens levering van markiezen. Vraagt vrijblij vend prijsopgaaf. Lewa, telef. 25828. Postbus 277. Zonweringen, aluminium Jaloezieën, leverbaar in dlv. kleuren, korte levertijd, 5 Jaar schr. garantie. Tevens leve ring van markiezen. Vraagt Te koop aangeb. 6-persoons bungalowtent, f300.— Te be vragen telef. 50700. Aangeboden Rap bromfiets Lelden. Voor 8 uur. Chauffeur (vakbekw alle rljbewyzen) biedt zich t/m. september. Brieven >n ju en bi dit blad no. 716 k. Aangeboden: Salvia's, Lobe lia's. Petunia's, Agaratum, Ijs bloemen, Afrikanen, Geraniums (ook hang), groeste en kamer planten. Ook 's zatredags ge opend. Bram van Klaveren, Rynsburgerweg 93, (naast In rit Flora), Rijnsburg. Sekonlc belichtingsmeter ter overname aangeboden. Prijs f25.- Na 6 uur. Stieltjesstraat 60. Aangeboden Magneet brom mer. ln goede staat. Verver straat 41. Na 7 uur. Aangeboden Opel Olympla, bouwjaar '53 '54, mooie va kantiewagen. ln zeer goede staat. Sophlastraat 9. Lelden. Opel Rekord Olympla 1959, met stalen 6chulfdak. In ultst. staat van onderhoud, f2500.-. Pr. Hendrikplantsoen 29. Lei derdorp. Tel. 33291. Aangeb. Hoover wascombl- natie met verwarming en tijd- merk Polar. Colenbrander- r prima. filttenbachwe Oegstgeest Te kooj» Hein kei Herenweg 47. Warmond. Telëf 01711 - 452. Aangeboden Ford Taunus, C. Koudijs, prima ir. bouwjaar '56 'f 275.-. schrijfbureautje f7.50. strand stoelen f 5, dressoirs f 17.50, twee fauteuils, vier stoelen f 35 rijwielen. Solex bromfietsen, Nleuwenburg. Hooigracht tel. 25916. Na 7 uur. Aangeboden een zlt-slaap- bejaard echtpaar, van dit blad no. 778 k. Door omst.heden te koop Austin A 40, pas gelakt, met nieuwe banden, kachel, radio en schulfdak, Ideaal voor de zomer. Spotprys f475.—. Anna Paulownastraat 9. Lel- R| Jonge moeder, 28 Jaar, met aby, 4 maanden, zag zich gaarne zo spoedig mogelijk ge plaatst in moederloos gezin. haken en hengsel. f7.-, loperkussens voor eiK model rotanstoel. Rotanstoelen. wiegen, mand- 30534. Nu ook ln Lelden. Autorij school Ancor. Lest ln de nieuwste Taunus 12 M. De eer ste 10 lessen f60.-. Losse les- f7.-. Ter Haarkade 1. Lei- radlg. Door Inruil verkregen. Door vakmensen nagezien. Van ZAnB Haarlemmerstraat 295, f298.- Van Zijp, Haarlemmer- lalr, klassiek, top-hlts. uit meer dan 20.000 m Van Zijp. Haarlemmerstr. 279. Zijp, Haarlemmer straat 295. Korevaarstraat 6. Lelden. I Geen etensluchtjes of Jaar garantie. Verfhan- Voor al uw wit- - rfwerk met repare __uren. Verfhandel kaan, Pelikaanstraat 27, telef. 25813. Voor al uw verf, glas. del De Pelikaan, Pelikaanstraat Heeft V nog kleine ruitjes ln uw huls. Laat ons er één groot raam van maken. Meer licht en een mooier gezicht. Verfhandel De Pelikaan, Peli kaanstraat 27. tel. 25813 handel De Pelikaan, Pelikaan straat 27. tel. 25813. gen en/of afstomen. Tevens witten. Verfhandel De Pelikaan Pelikaanstraat 27 Tel. 25813. In- en verkoop. Centrale koopt alles zoals radio's, pick ups. langspeelplaten, motoren, televisie, fietsen, motorfietsen, auto's enz. Tevens zolderoprui mingen. C. Vliet. zorgen Uw aanvraag Lichtfa brieken, controleren, repareren en aanleg elektrische Installa tie. Ophangen van ornamen ten. Levering lampen, orna menten. huishoudelijke appa raten. Tevens radio, televisie enz. Wlra, Haarlemmerstr. 91. Tel. 22456. Kindje blU, zegt ta, ta, ta, heeft een plasticbroekje S.G.A. Autorijschool „Juliana", K. G. Verlaan. Jullanastraat 38. Leiderdorp. Telefoon 34271 Lest ln nieuwste Daffodil en Opel Kadett. Herenpolshorloges, ons suc ces. 17 st. anker stalen bodem, schokvrij, onbr. veer. water proof, slechts f28.75, 1 Jaar garantie. Het Ringenhuls. Uw rybewys Is onderweg! Knlpkaart 10 lessen. V.W. of Opel Kadett f74.-. Desge wenst worden de lessen ln de moderne talen gegeven. Kwak's Verkeerslnst. o.l.v. oud-exami nator. Zoeterw Singel 104. Tel 22803. Nieuwe auto's zonder chauf feur. Taunus 17 M. Consul Opel Rekord, Volkswagen. Ang- 11a, VW-busJes met radio. All-rlsk verz. Werkhoven's. Garagebedrijf. Maredyk 34, Tel. 22300-32735. Vakantie. Bestel tydlg een autobusje om U naar Uw vakantie-oord te brengen. Garage W. C. A. v. Kerkhof. la. Lelden. Telef. Eradus voor al uw stadsver voer. Ook verzorging van goe deren door het gehele land. Tel. 33500. Rybewys. Ryschool Prinz. opleiding tot rybewys B-E. Er kend C 3 Jt.-InstructeurWitte Rozenstraat 31, Lelden. Telef. 25792. Nieuwe auto's zonder chauf feur. Opel Rekord, Opel Kadett Volkswagen en V.W. Samba- busje. Rijschool en verhuurbe drijf Remmerswaal. Lelden, ütr. Jaagpad 10 a. tel. 21966. Voor schoten. Essenlaan 6. tel. 3924 Een nieuwe woning? Vooral uw lampen naar De Lichtbal. Gratis plaai f25.- ln Lelden en De Lichtbal, Haar- omgevlng. De lemmerstraat Overdekte. *mp vo< woning, boot, winkel of kan toor. De grootste sortering. De laagste pryzen. De Llchthal, Haarlemmerstraat 293, Lelden. Taxi bestellen tel. 25555 bellen (1 x 2 en 4 x 5). Gai W. C. A. van Kerkhof. Narm straat la-2. Tel. 25555 (lx: Biliyke tarieven. Gar. igen bliiyke prijzen. tjes. geboortekaartjes verlovingskaartjes, huwelijks aankondigingen enz. Prima af werking en vlotte bediening. Halpa vulpenservice. Haarlem merstraat 64. naast muziek handel Hof enk. Echt doublé, 17 st. Anker, onbr. veer, schokvry, dames- polshorloges hebben wy al voor 129.75. Van de Water, Haarl.- straat 207. De vakzaak met diplomeerde Instructeurs. Losse lessen f 6.50. Erkende Bonds- autoryschool „De Centrale". Veerstraat 31. telef. 24600. Financiering van alle motor rijtuigen. Aanvragen in één dag gereed. Ass. kant. C. W. Betcke, Kanaalweg 11. Leiden, telef. 26785. „Roslne" geeft de hoogste vlngsringen, gouden, zilveren en verzilverde artikelen. Het adres voor alle reparaties en uurwerken. Steenstraat 16. te lefoon 26854. Hardboard, zachtboard, tegelboard, brandvrij board, jhoorsteenplaat, spaander plaat en plasticplaat. Aan de plaat of op maat gezaagd. Voordyk's Houthandel. Lange Mare 106. tel. 22017. Leiden. 50 gebruikte snelbrommers, alle merken en prijzen. Finan ciering mogeiyk. Tevens rijwie len als nieuw, met garantie. Tempo. Groenmarkt, hoek Schoolstraat 2, Den Haag. Rybewljs. Ryschool Hen driks. erkend gediplomeerd nieuwe luxe Leiden N.V., Oude Singel 60. telef 34403. Voor al uw lompen, papier en metalen naar P. Voorzaat. Caeclliastr. 49, hoek Lijsbeth- steeg. Telef. 26674. WIJ halen ook af. Attentie. Voer uw rywlel naar C. Berg, Geregracht 21. Tel. 22847. Reparaties vlug en billijk. Ook goede 2e h. d.- en h.-rij wielen. BKret's autoryschool VAMOR ert u vlug en veilig rijden. Ryn- en Schiekade 104, Leiden Tel. 22188. Wasmachines. Snelwassers "l25. langzaamwassers f212,50 wascomblnatles vanaf f495. Oudshoorn. HaarLstr. 160-165b. telefoon 25799. Dr Scholl's voetsandalen, gezond voor Uw voeten, pret- ittDroef; Snelle, dus voordelige in nieuwe Opeis, straat 29. Garenmarkt 5. Tel Mercedes. Opel, Taunus. V W. B.M.W., Cortina. V W -busjes. Autoverhuur Tlp-Top, St.-Aag tenstraat 14. Telef 25709. Taxi de Groot, Beesten markt 3. Telef. 23300. Grote bus prima haarlak. Uw haar blijft prima zitten. Nu slechts 3.60. Verkrijgbaar by Drog. Boerhaave, Haarlem- Morsstraat 31. Glas - geslepen. 1 Glas - verzllvr- rige ervaring geven de zeker heid van degelijk vakwerk. G. N. Jilleba, Oude Ryn 104- 106 Lelden Tel. 24292. Huur Phillps-televlsie voor f25.95 p. maand, zonder voor uitbetaling maar met recht van koop. Morgen al bij u thuis? Bel dan vóór 6 Esso Serviccnter Anlba, Herenstraat 2 a. Is dageiyks geopend tot 's avonds 10 uur. Quick service etc. Maak even een afspraak. Tel. 26430. Laat nu Uw auto doorsme- poetsen bij Esso - a, Herens Belt U eveffTetóO. Gaat tl met vakantie? Wy verhuren bungalowtenten, lichtgewicht tenten, opvouw bare caravans, rubberboten, gas, luchtbedden etc. etc. Ver- huurbedryf „Het Schouwtje", T°l8e30696SWee 24 °egstgeest Koelkasten: Marynen, A.E.G., Ignls, Zanussl en Nao- nls. Nu reeds een 125 liter koel kast voor f299.-. De Radio- beurs, Hogewoerd 27. Vanaf f8.50 reeds een Agfa camera bij inlevering van uw oude toestel. Ruime keuze ook clne Ober, Nieuwe RUn 18. bij Koornbeursbrug. WIJ hebben steeds voor delige aanbiedingen ln de etalage, camera's-toebehoren, films, fotopapier, fotoiystjes en wat verder voordelig wordt aangevoerd. Zoekt u Iets? Kom eens kyken! Fotoclne Ober. Nieuwe Rijn 18 by Koorn beursbrug. ri cleanlnglnrlcb- S4 Jansen werkt met" scherp concurrerende pryzen sinds 1958. Garage le Binnenvest- gracht 10 (bij de Steenstraat) chine Is thans leverbaar. Uw goed komt er kastdroog uit. Voor demonstratie gaarne tot Velo, Breestraat schriften vanaf 50 cent L.L.C.. Levendaal 27. Tel. Gaat U Inwonen? Dan rechtblad, kastjes, geheel pai compleet, zeer voordel: ;ellfC Zn., Z dagsmorgens geopend. Goede 2e hands naaimachi nes in dlv. merken Hand- trap- in meubel en elektr ln koffer. Met garantie. Tevens reparatie van alle merken naal- tastraat 31324. alléén: Lage Ryndijk 8. Laat nu uw oliehaard vak kundig schoonmaken en con troleren. Olieleidingen aan- en verleggen, reparatie, leve ring van alle soorten ollehaar- burg's Service, Stielt; 10. Leiden. Tel. 25089. Attentie. Naaimachines. Vanaf heden een Elner zig-zag oor sier— -Jaar gara: i gratis les. Dit biedt U Steyn, Nieuwe Ryn 46 B. 24809. Huur n f 12.— per uitbetaling maar met recht van koop. Morgen ln huis? Bel dan vóór 6 uur 010 - maand. Morden reeds ln 070 - iiuls? Bel dan vóór 6 Laat nu uw meubelen vak kundig opnieuw stofferen. Het Karpettenhuls. alleen Herensingel 10, Leiden. Telef. 26003. Brommers? De nieuwste Ungen f475.-. Puch, Solex Dan naar Firma Du Turfmarkt 2—3, Lel filialen. Tel. 24409. Twinset de nieuwste was- comblnatie, beter dan een vaste combi. Centrifuge 2800 toeren, ook in gedeelten aan te schaffen, vanaf f490.— compl. Financiering mogelijk. Firma Dusoswa, Turfmarkt 2-3, Lelden. Tel. 24409. Morris 1100 te huur p. dag, p. week. p. maand. Hoge Ryn dijk 106, Lelden. Tel. 34255. Dwergpoedeltje, 2"z gekr. gitzwart f75.— "I 116930 Schotse Collie, 2\'z m.-u Lassie. Kamploensafstamm f85.-. Tel. 070 - 725793. koop plck-up met 1 :er en 10 070 10 nieuwe platen. f125. Nieuwe. Javastraat 6-8 uur. Aangeboden Cltroën ID 19 1958. Prima vakantiewagen met radio. Na 19 uur. Hooigracht 4 A Strijken zonder moeite. Aangeb. Pollux strykmachine, Aangeboden te koop tegen spotprijs old-fin. dressoir. ^den!^erk10B°srA.W,type 3B 3*1 350 cc., met veel accessoires. Tolhulsstraat 13, Katwijk aan den Ryn. Tel. 5139. Te koop aangeboden Puch bromfiets. Tolhuisstraat 13. Katwijk aan den Rijn. Telef. 5139. Gestoft, zit-slanpkamer aan geboden met gebruik van bad kamer en keuken voor meisje of verpleegster, wyngaarden- laan 37. Voorschoten. Caravans. 3- a 4-persoons caravans nog te huur voor Juni en augustus. Vanaf f 100 Der week. Bespreel sk vroegtijdig. Wilh.laan 1, Boskoop, tel. 01727 - 3501. f40.-. Na Dahliastraat 10 c, Katwijk a/d. Rijn. Dame op leeftyd aan voor huishoudelijke hulp. ziekenoppas of i.d., bij dame. Intern. Brieven bur. Bachstraat 484. Lchtblauw, opvouw- 75 gld. De Goejestraat IS e"gk nmJ,n' mnd. oud. Medusastraat Lelden. Werkster biedt zich aan enkele ochtenden per biliyk. Mareslngel Aangeboden Simca Aronde, bouwj. 1956 .motorisch en me chanisch ln uitstekende staat. Elk deskundig onderzoek toege staan. Tel. 52124. Marlënpoel- straat 17 a. DIVERSEN Lelden. Tel. 54212. Bel 21629 voor uw taxi. Kwitanties voor ziekenfonds. Dag en nacht geopend. Taxi centrale „Noordeinde". M. J. Schutte. Noordeinde 52. Lei- daar zeker by Akkerman. Handelsoplei ding Akkerman, Witte Singel 57 a, Leiden. Tel. 34057. Afgemat? Moe? Schlefrer's Bevat actief-Leclthlne, vita minen en mineralen, werkt biovitaal. Exclusief by apothe- Ivaart over Kager- en ■■■pq 17.30 uur. Tarief volw. f4.-. kind. f2.-. Wij varen door de nooiste en stilste plekjes van >ns polderlandschap. Gebrs. Harland. Liefst Hoflaan of blad no. 668 k. Ballpointreclame met firma- of verenlglngsnaam vanaf 18 Vraag monster. Tel. 21766. Leiden. Wie ruilt myn gezellige bo- wonlng, bevatt. 3 kamers, r 4-kamerflat of Iets derge lijks. Brieven bur. van dit blad onder no. €39 k. wil woonboot lig- laats, voor 3-kamerwoning. •mgevlng Leiden. Brieven bur. an dit blad no. 672 k. Lombokstraat 22 (Kool) Nog enige plaatsen vrjj boerderij kamp in Laag ren. Leeftyd voor Jongens meisjes tot en met 12 Jr* Vertrek vanuit Leiden touringcar. Prijs f35.75. lichtingen: Haven 11. U Tel. 31340. 10 dg. Oostenryk. Met F8" Thtirlngen of met overnach .af f170.- p. f Reisbureau Wolters. Visms 1. Tel. 24862. Bootreis op de Ryn zei, 7 en 10 dagen vanaf 14 8 dg. busreis langs de 115.50; 5 dg. Parys 144.-. ft bureau Wolters, Vlsr Lelden. Tel. 24862 - dagtochten f 105. Vert elke zaterdag uit Lelden. ters, Vismarkt 1. Leiden. (Costa Brava) 460.-. bureau Wolters. Vismarkt Tel. 24862 - 31666. Naar Mallorca met de 7C van Martin's Alrcharter Vertrek elke zaterdag 9.80 15 dagen vanaf f299. Voor maanden mel-juni 5% kort Reisbureau Wolters, Visos Leiden. Tel. 24862 jerlengen^ 30.-. 10 dg. Lldo i dekei Reisbureau Wol" Vismarkt 1, Lelden. Tel. Bulgarije en Roemenll Twee speciale vliegbrle Lelden. Tel. 23233. neei nuis met tuin. uevu flatje, duplexwoning of vrije etage, huur plm. f61 mnd. Alleen zy dl in bez. urgentieverkl. en f" kamer i. kamerflat. omtrek Z.W. Lslj lor c of Professorenwljk bur. van dit blad j Zonnig ben.huls, In pr f dal huur f 11.55 p. w., bev. Jj H,J, douchecel, vrije tofl lorke gang. keuken met geiser, IJ Us>, kelderkast .stenen schuur, teruitgang. Gevr. 3-kamerfl parterre of le verdieping.® "dei ven bur. v. d. blad no. 5# floer Aangeb. Lelden 3-k. denwoning, tuin. schuur.J J1™ vraagd ben.- of bovenw., nere plaats. Onversch. watt -Oom Br. bur. v. d. blad ondlïj ®kU 662 k. 1 jshU Zeist naar Lelden o( ooT ^eic ving. Aangeb eengezinsw.:' wc. mer, keuken, tollet, -Ui land oven 3 slaapk., do<fl 1 zolder, voor- en» p, 03404 - 16623. Co et L

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1964 | | pagina 8