JE EINDDIPLOMA IS HET STARTBLOK ER ZIT TOEKOMST IN DEZE DRAAD AUTO-PLAATWERKER Automobielbedr. Rijnland n.y. BEGIN HET GROTE LEVEN GOED STARTEN BIJ SIKKENS? Ben je pienter? Houd je van aanpak ken? Zou je het fijn vinden om aan het stuur van kostbare machine» te staan? Zou je het prettig vinden wan neer men straks van jou gaat zeggen, dat Je een prima vakman bent? Een prima textlel-vakmanl Een textielvak- man die niet bang Is voor verant woordelijk werk. Werk dat goed be taald wordtl Laten wij aannemen dat je vrij van leerplicht bent, of dat je dit jaar van school komt. Stel je nu voor dat men ineens tegen je zou zeggem „We willen Je twee of drie jaar geheel gratis de technische school laten bezoeken, gedurende één dag per week, en met doorbetaling van je loont Tijdens de opleiding mag je bij ons op het bedrijf werken en je krijgt vanaf de eerste dag een goed loonl" Wat zou Jij dan zeggen? Zullen wij het nog eens herhalen! Twee of drie jaargeheel gratis naar de Technische School. Eén dag per week, met doorbetaling van looni Tijdens de opleiding ga je werken In een van de grote, en vooral beroem de leidse textielbedrijven. Al vanaf het begin een goed loonl Vanaf de eerste dag ben Je dus op weg, om een goed vakman te wor den. Een specialist! Een man die het aandurft om kost bare textielmachines te besturen. Breimachines, dobbygetouwen, kam- machines, scheerinstallaties, voor spinmachines enz. enz. Machines die lange goede toekomst draden maken. Machines die straks geheel naar jou zullen luisterenl Er staat bij ons een stoel voor je klaar om eens rustig te komen praten. Stel je bezoek aan ons niet uitl Uit stellers zijn dromers, ze komen niet ver in de wereld! Wij zoeken kerels die da koe bij de horens pakken en vooruit willenl Ga direct naar de personeelschef van een van de navolgende Textielbedrijven: Clos Leembruggen N.V. - J. J. Krantz Zn N.V. - Verenigde Touwfabrieken N.V. - v. Wijk Heringa N.V. - Konink lijke Zaalberg. De opleiding in de genoemde bedrijven geschiedt In samenwerking met de Technische School aan de Haagweg 4 te Leiden, De Stichting Vakopleiding Textielindustrie te Tilburg en het Regionaal orgaan van het leerlingenstelsel Nassau Zuilensteinstraat 9, Den Haag. „Wat moet ik worden?" Dat vragen vele jongens zich af na het verlaten van de school. Ons antwoord hierop Isa „Kom bij de post" Daar Is plaats voor FLINKE JONGENS van 15 en 16 (eventueel 14 jaar) om op de bedrijfsschool gedurende twee Jaren te worden opgeleid tot besteller In september a.s. begint weer een cursus. Deze opleiding - afgewisseld met algemeen vormend onderwijs en sport - vormt een uitstekende basis voor een vaste en verantwoordelijke betrekking. (Indiensttreding vóór september Is eventueel ook mogelijk). bezoldiging volgens de Rljksjeugdloonregellng direct bij indiensttreding voor goede en zeer goede krachten zijn er In de toekomst verschillende promotie-mogelijkheden. Degenen, die Interesse hebben, raden wij aan: „Bespreek dit eens met je ouders en schrijf een sollicitatiebrief aan de directeur van het Post- en Telegraafkantoor in je woonplaats. HEI VAK MET TOEKOMSTMUZIEK Voor serieuze Jongelui die Iets willen leren en presteren, hebben wij plaats In onze werkplaats, om aldaar een gedegen praktijk opleiding te volgen. kom zelp eens praten en kijken bij: Leiden - telefoon 24647 Vijf Meilaan 7 - Papengracht 5a - Rooseveltstraat 19 Officieel RENAULT-agent Nog een paar weken - dan is het eindexamen achter de rug. Dan is je voor-opleiding voorbij. Dan begint het grote leven. Zoek met zorg een baan want je eerste baan is heel belangrijk. Misschien is Sikkens in Sassenheim de goede plaats om van start te gaan. Onderzoek dat eens. Bekijk de onderstaande lijst en bedenk dat Sikkens een groot en groeiend bedrijf is. Dat betekent: je kunt er vele kanten op, je kunt er wat be reiken. Bedenk ook dat Sikkens anders is dan de meeste andere. We zijn jong (gemiddeld 32 jaar) en we hebben nieuwe jonge mensen nodig die met ons mee willen groeien. Schrijf ons een korte brief. Vertel ons wie je bent en welke baan je lijkt. Misschien kun je dan starten inSassenheim. Laat van je horen. Vóóropleiding L.T.S.- elektrotechniek L.T.S.- schilderen U.L.O.-A, evt wiskunde U.L.O.-A+Wisk. en U.L.O.-B H.B.S.-A RB.S.-B Aanvangsfunktie leerling-elektricien leerling vakman verf industrie typiste type-afdeling jongste bediende post kamer jongste bediende admini stratie Export medewerker etiketten- magazijn jongste bediende Ver koopafdeling leerling analiste leerling laborant leerling accountant medew. Export Admini stratie leerling laborant Loopbaanmogelijk heden (event, na gesub sidieerde cursussen) elektriciên Techn. Dienst instrumentmaker medewerker onderhoud laboratorium menger/maler kleurmaker steno-typiste Ned. en/of talen sekretaresse verkoopassistent medewerker bedrijfs- bureau/produktiebureau analiste laborant assistent accountant assistent korrespondent/ korresp. verkoop binnen- of buitendienst laborant-verfspecialist Brieven aan: sikkens greep n.v., sassenheim, afdeling Personeelszaken

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1964 | | pagina 30