IK GA WILJIJOOK? MONTEURS MENKEN VERAMIN-HOLLAND N.V. De Twentsche Bank Uitstekende perspectieven voor eindexaminandi.... DECKERS w) W Leidse tnslrumentmakerssdiool OPLEIDING TOT INSTRUMENTMAKER, GLASBLAZER EN GLASSLIJPER NAAR DE N.V. VEREENIGDE TOUWFABRIEKEN melkinrichting WASSENAAR 01751-9944 N.V. VEREENIGDE TOUWFABRIEKEN Eindexamen kandidaten 1964 VAN GEND LOOS LEIDEN ervaren chauffeurs SCHULTE EN LESTRADEN N.V Ie monteurs 2e monteurs hulpmonteurs en leerling-monteurs autogeen- en eiektr. lassers machinebankwerkers en constructiewerkers een bediende STUDEER VOOR SECRETARESSE RECEPTIONIST(E) INSTITUUT PONT een goed begin voor een goede toekomst ts het halve werk solliciteren* naar medewerker in onze moderne fabriek, Voor mannen en jongens, al of niet met diploma Technische School, die vooruit willen en bereid zijn prestatle's te leveren, bestaat de mogelijkheid opgeleid te worden tot volwaardig vakman als: Aluminium plaat- bankwerker Bankwerker- lasser Carrosserie timmerman Autolakspuiter Reparatie plaatwerker Jongens met LT.S.-diplorna (eventueel ook zonder) ontvangen tevens een theoretische opleiding met assistentie van de tekenkamer en onder supervisie van het .leerlingenstelsel carrosseriebouw'zonder kosten, en met extra vakantie dagen Vergoedingen voor studie .Gezel en Meester' Goede beloning met premie voor vorderingen Winstuitkering, premiespaarregeling Werkkleding- en eventueel reisvergoeding Gratificatie's bij bepaalde gelegenheden Moderne kantine Soffrdtatie's, ook vaklieden of die de Technische School bijna hebben doorlopen, dagelijks tof 5.30 uur, persoonlijk (mei ouders), schriftelijk of telefonisch SIEMENS CARROSSERIEFABRIEK - LEIDEN Lammenschansweg 138, tel. 3 22 41 (Fabriek bij spoor- en bushalten) bii Siemens, één van de oudste Haagse ondernemingen op het gebied van de elektro techniek. Na het behalen van hun einddiploma HBS, Handelsdagschool of Mulo, biedt onze maat schappij aan eindexaminandi een ruime kans zich op één van onze commerciële of admini stratieve afdelingen een goede en zelfstandige positie te verwerven. commercieel-administratief medewerker bieden wij: Een interne, op de praktijk gerichte opleiding. Verstrekkende tegemoetkoming in de kosten van verdere studie op het gebied van de moderne administratie. Voor goede krachten de mogelijkheid om bij de Siemens bedrijven in West-Duitsland een aan vullende opleiding te ontvangen. Wij geven U gaarne alle gewenste inlichtingen bij een persoonlijk of telefonisch onderhoud (telefoon 18.38.50,Toestel 440). U kunt ook schriftelijk solliciteren. Voor de functie van administratief assistente bieden wij: Een verstrekkende tegemoetkoming in de kosten van studie in typen en stenografie. Een aanvullende opleiding voor stenotypiste in de Nederlandse en Duitse taal (diploma Neder landse en Duitse handelscorrespondentie). Plaatsing op kleine afdelingen. NEDERLANDSCHE SIEMENS MAATSCHAPPIJ N.V. Afdeling Personeelszaken, Postbus 1068, Huygenspark 38-39, Den Haag. ROVAU Vallen de 1 schooldeuren voor het laatst achter u dicht Vergeet dan beslist niet contact op te nemen gevestigd in het Kamerlingh Onnes Laboratorium NIEUWSTEEG 18 - LEIDEN Aanmelding voor het op 17 en 18 juni te houden toelatings examen vóór 10 juni. met de afdeling Personeelszaken van ROYAL McBEE NEDERLAND N.V. In ons modern en snelgroeiend bedrijf is plaats voor JONGELUI, die zich mede gesteund door ons studiefonds een goed betaalde carrière willen opbouwen. Wij ontvangen u gaarne dagelijks van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur (behalve op zater dag) en bovendien iedere donderdagavond van 7 tot 8 uur. ROYAL McBEE NEDERLAND N.V. Rooseveltstraat 20 Leiden in een modern en vooruitstrevend bedrijf, dat in de voorziening van melk en melkprodukten in Neder land een belangrijke rol speelt, neem dan contact op met Melkinrichting Menken N.V., te Wassenaar en maak een afspraak om in een prettig per soonlijk onderhoud volledig ingelicht te worden omtrent de vele mogelijk heden voor enthousiaste jonge Ik moet zien, dat ik daar in de textielop- leiding „BETEX" kom: een hele dag op de ambachtsschool, vier dagen werken per week en volle loonbetaling. EXTRA JEUGDVAKANTIE GA DAN EENS PRATEN BII DE die alle inlichtingen ONZE SOCIALE VOORZIENINGEN zal geven, ook over EN DELING IN DE WINST. MIDDELSTEGRACHT 77 - TELEFOON 01710—34432 LEIDEN vraagt voor montage van elektrische en elektronische appa ratuur: Leeftijd: 16—40 jaar. Ervaring in bovenge wenst, doch niet ven bedrijf wordt zorggedragen. WIJ VRAGEN: enthousiasme voor het werk. WIJ BIEDEN: aan goede krachten hoog loon. 5-daagse werkweek. Prettige, schone werkruimte. U kunt schriftelijk solliciteren of eens komen praten bij i personeelsafdeling MIDDELSTEGRACHT 77. Mulo-scholen en Middelbare scholen kunnen nu reeds solliciteren voor plaatsing bij onze kantoren te LEIDEN en OEGSTGEEST. De datum van indiensttreding wordt in overleg met de sollicitant vastgesteld. Brieven met opgave van leeftijd aan de afdeling Personeelzaken, Breestraat 81, Leiden. Persoonlijk bezoek tussen 10-12 en 2-4 uur, behalve op zaterdag. heeft plaatsingsmogelijkheden voor (met groot rijbewijs) Geboden wordt zelfstandig en afwisselend werk. Laat U zonder verdere verplichting nader Inlichten. U kunt hiervoor op alle werkdagen (behalve 's zater dags) terecht op ons kantoor Stukgoederenkantoor HAAGWEG LEIDEN uitstekend loon waarderingspremie vrije dienstkleding 5-daagse werkweek toeslagen voor overwerk SASSENHEIM vraagt voor haar afdeling centrale verwarming Voor HULP- en LEERLING-MONTEURS bestaat de mogelijkheid om met doorbetaling der lesuren een cur. sus te volgen tot ..OPLEIDING VAN MONTEUR IN HET CENTRALE VERWARMINGSBEDRIJF". Aanmelden dagelijks CENTRALE VERWARMING EN VENTILATIE PARKLAAN 156 TELEFOON 02532—8147* ;t voor haar afdeling werkplaats: Tevens voor haar afdeling magazijn: 86 uur Parklaan 156, na 6 uur Gladiolenstraat 36, Sassenheim of Prins Bernhardstraat 5, Leiden. 10-maands beroepsopleiding in daglessen; vóóropleiding: Gymnasium, HBS, MMS of MULC 10-maands beroepsopleiding in daglessen voor jongelui met 4 leerjaren Gymnasium, HBS, MMS of MULO. Vraag gratis prospectus. Inschrijving geopend. Aanvang september. LEIDEN, BREESTRAAT 89A - TELEFOON 23757 DEN HAAG DORDRECHT GRONINGEN HAARLEM

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1964 | | pagina 24