yoghurt in'tglas Catvé P. de Gruyter en Zn n.v. LAAT GEZOND EN LEKKER SAMENGAAN! SLASAUS (STENO)TYPISTE CASINO Noord wijk aan Zee EEN HEFTRUCKCHAUFFEUR b) EEN HULPVAKARBEIDER VERKOOPSTER HULPVERKOOPSTER LEERLING VERKOOPSTER BEDIENDE N.V. ESVEHA BINDERS HULPBINDERS DRUKKERS LEERLING ZETTER LEERLING BOEKBINDERS AANK. MACHINEBANKWERKERS MEISJES EN VROUWEN JONGE ADMINISTRATIEVE KR mnl. of vrl. Occasions VAN DER LINDEI WINDSCHERM VERKOOPSTER AANKOMEND VERKOOPSTER LEERLING-VERKOOPSTER FA. J. RAMB A.G.B, v/h Wisbrun en Liffmann Ie VERKOOPSTERS 2e VERKOOPSTERS H00GENB0SCH SCHOENEN NETTE VERK00PSTE RIJKSUNIVERSITEIT TE LEIDI "i BODE-PORTIER» Leiden NMODEZAAK igt nette 3rieven dit blad onder no. 3! iar It i Naast schriftelijke sollicitatie bestaat ook de gele toto mondeling te solliciteren op bovengenoemd adres fl !r.en •s avonds na 7 uur bij A. WOENSDREGT, Katwijk £e Hogeweg 18 of brieven aan het bureau van dit bla j' nummer 33704. Bureau „RANDSTAD" vTaagt voor directe uiteen, ding Nederlands en/of moderne talen. TYPISTES EN ANDER KANTOORPERSONEEL. Kosteloze ziekengeld-, onge vallen- en vakantieregeling. HOFLAAN 129 TEL. 34299. Bent u om en nabij de 30? 't Opbouwen van uw toekomst vergt veel energie. Drink PLEEGZUSTER BLOEDWIJN Deze geneeskrachtige wijn met zenuwster kende. bloedvormende en opbouwende be standdelen verhoogt uw weerstand. Alleen verkrjjgbeer bij epotheker of drogist Ter overname gevraagd in Leiden sigarenzaak met woning minimumomzet plm. f 1500 per week. Brieven onder no. 33649 aan het bureau van dit blad. GEVRAAGD Ongeschoolde medewerker In bezit van rijbewijs BB. Brieven onder no. 33728 aar het bureau van dit blad. ZONWERINGEN ALUMINIUM JALOEZIEEN EN MARKIEZEN KORTE LEVERTIJD. VRAAGT PRIJSOPGAAF. LEWA Telefoon 25828 Postbus 277 BAR - DANCING Van vrijdag 29 mei tot 15 september DAGELIJKS geopend, Aanvang 8 VRIJDAGAVOND openingsavond van het seizoen, treden voor op RENE AND THE ALLIGATORS. DANS- EN SHOWORKEST THE JERRY JOX o.l.v. Herman Smit en THE LUCKY STARS o.l.v. Wlm Strijk. Elke vrijdagavond: THE DOWN TOWN JAZZBAND. Heinrich Meier (Duits orkest). Entree f 1.50. Elke vrijdagavond SPECIALE JAZZAVOND m.m.v. THE DUTCH SWING COLLEGE BAND en THE DOWN TOWN JAZZBAND. Zonder opgaaf van reden kan toegang geweigerd worden. Voor haar drukkerij v.h. Fa. W. F. PAAUW ZN..) te Leiden vraagt De N.V. Lithografische Metaaldrukkerij en Vernisinrichting v/h Firma W. F. Paauw Zn. is een klein zelfstandig onderdeel van het Verblifa concern (8 fabrieken en 2400 man personeel). Hier werken ca. 30 man in een prettige, collegiale sfeer op goede sociale voor waarden in normale daguren. Sollicitaties schriftelijk of mondeling aan: N.V. v/h W. F. Paauw Zn., Hoge Rijndijk 272, Leiden. Leiden Voorschoten Als U van prettig, afwisselend werk houdt, de omgang met mensen op prijs stelt en over een gezonde werklust beschikt, is het wellicht de moeite waard eens te infor meren naar de mogelijkheden, die er voor U op één van onze moderne filialen te Leiden - of Voorschoten zijn als: Voor deze functie zoeken wij mede werksters vanaf 16 jaar die gevoel hebben voor accuraat werken. Na een inwerkperiode behoort een verdere opleiding tot Verkoopster caissière tot de mogelijkheden. Aan dames tot 45 jaar bieden wij een prettige werkkring voor maxi maal 22 uur per week. Arbeidstijden zullen in onderling overleg worden vastgesteld. Leeftijd vanaf 15 jaar. Na een in werkperiode zal een verdere oplei ding tot de hierbovengenoemde functie volgen. Leeftijd vanaf 16 jaar. Hij zal o.m. tot taak krijgen de goederen voor de winkel te verzorgen. T.z.t. zijn voor een geschikte kracht goede mogelijkheden aanwezig. Voor elk van de genoemde juncties betalen wij een goed salaris, ter wijl de overige arbeidsvoorwaarden uitstekend zijn. Met vakantieafspraken wordt rekening gehouden. Sollicitaties en inlichtingen dagelijks tussen 9 en 6 uur aan onze filialen te Voorschoten en Leiden - Maarsmanssteeg - Hogewoerd. Op donderdag 28 mei a.s. zullen wfj u 's avonds van 7 tot 9 uur gaarne nadere inlichtingen over de functies verstrekken in RESTAURANT „ZOMERZORG", te Lelden, Stationsweg 35. Als u twijfelt, of u aardbeien héél jf geprakt in een glas yoghurt moet doen, adviseren wij heel listig: neem twéé glazen! Frissigheid kent geen tijd: Rijswijkseweg 512 - Den Haag - heeft plaats voor voor halve of hele dagen. PRETTIGE WERKKRING. GOEDE SOCIALE VOORZIENINGEN. Als U meer inlichtingen wenst te ontvangen over het werk in ons bedrijf, wip dan even bij ons aan op donderdag 28 mei is. van 7.308.30 uur 's avonds in Café Restaurant „Den Burcht", Burgsteeg 14 te Leiden. Bent U die avond verhinderd? U kunt U dan op alle werkdagen van 9uur aanmelden bij ons bedrijf, e— De Coöp. Inkoopvereniging „ONS BELS vraagt voor spoedige indiensttreding Borgward Isabella 1961 km stand 47.000 Glas Isar 1962 km stand 42.00» Trabant de Luxe 1963 km stand 14.000 VW de Luxe 1962 km stand 70.000 Citroën 2CV 1960 km stand 53.000 Peugeot 403 1960 km stand 80.00» Simca Aronde Elysee 1959 km stand 90.000 Ford Anglia 1958 km stand 80.00! Fiat 600 1957 km stand Diverse goedkopere aanbiedingen TRABANT COMBI 1961. B.M.W. ISETTA, RENAULT DAUPHINE 1956. FORD THAMES bestel 1959, zeer goed. B.O.V.A.G.-garantie, financiering. CITY GARAGE MIDDELSTEGRACIIT 89 - LEIDEN - TEL.! WARTBURG en TRABANT DEALER. Gevraagd voor direct voor ca. 1 maand (mag oofei vg GEROUTINEERDE TYPISTE EN STEN0T1 *5 Gehuwd «p.n he.waa. Honorarium foÉj Jï TYPE-KOPIEER EN ADRESSEERINRICHfll^'ï (Afd. Uitzending) Lammenschansweg 101 van prima doek in frisse kleuren! Hoogte 140 cm. Lengte 4 meter. Opgestikte zakken. Compleet met lijnen, spanners, 6 houten haringen en 4 driedelige metalen stokken die anti-roest behandeld zijn. Het geheel in handig foedraal van dezelfde stof f 32,50. Zware ritssluitingen voor tenten en slaapzakken, deelbare metalen stokken, houten haringen, tentdoeken enz. Voor de handel weer voorradig nieuw geëikte meterstokken. F ournitur enhandel MOL HOOIGRACHT 86. TEL. 30232. GEVRAAGD Prettige werkkring en goed salaris. Met uw vakantieafspraken wordt door ons rekening gehouden. Sollicitaties dagelijks by MANUFACTUREN EN VAKKLEDINGMAGAZIJN HAARLEMMERSTRAAT 47—49 LEIDEN TELEFOON 01710—26158 vraagt voor de nieuwe afdeling vesten - pullovers, etc.: 5-daagse werkweek. Met vakantieafspraken wordt rekening ge houden. Goede salariëring en uitstekende sociale voorzieningen. Schriftelijke of mondelinge sollicitaties aan A. G. B., Venestraat 3537, Den Haag. telefoon 070185040. VER; i ;SE LENTESLA SAMEN MET VRAAGT VOOR DIRECT GEBODEN wordt 5-daagse werkweek. Goed loon. &a Met gemaakte vakantieafspraken kan i ag gehouden I d Pers. aanmeldingen dagelijks bij de chef i, HAARLEMMERSTRAAT 131 - LEIDEN - TELEFOQI rd< Bij het Juridisch Studiecentrum „Gravensteen", Piet p! hof 6 te Leiden, wordt met ingang van 1 septemberQ) vraagt een S 'ong Leeftijd vanaf 30 jaar. Salaris volgens Rijks P 0 Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen te richten administrateur van de Faculteit der Rechtgeleerdhek disch Studiecentrum „Gravensteen", Pieterskerkhof 6, net keukenmeisjes en een werkster

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1964 | | pagina 10