Voor 21 Tulpenrijders sterrit al afgelopen.... Aristo QuicksilverS (1.20.4!) was onweerstaanbaar Belgische Kamer steunt regering in conflict met artsen EEG niet rijp voor gemeenschappelijke sociale politiek Studenten poloploeg verloor van Utrecht Molentoernooi „Geen tweehonderd nieter rechte weg" Damwereld nam afscheid vanW. Huisman Opgericht 1 maart 1860 Woensdag 22 april 1964 Vierde blad no. 31243 Zwart Wit klopt VUC Scheidsrechter J. Mulders uit Den Haag stal gisteravond „de show" in de wedstrijd VUCZwart Wit, welke In het kader van het Zilveren Molen- toernooi van LFC werd gespeeld. Nadat hij in de eerste helft, toen Zwart Wit met 20 leidde, een over treding in de Rotterdamse achter hoede, voor zover hiervan sprake was, veel te zwaar had bestraft, door de Hagenaars een strafschop toe te hennen, die trouwens ook nog werd gemist, haalde hy in de tweede helft het kunststukje uit om de wedstrijd een kwartier te vroeg af te fluiten. Met een royaal gebaar van „nou, dat was dat", maakte hij duidelijk, dat hjj er genoeg van had. Eerst nadat grensrechters en spelers hem ervan hadden weten te overtuigen, dat het heus nog geen tijd was, toonde hy lich bereid de stryd voort te zetten. De wedstrijd begon op een laag pitje en eindigde op een nog veel lager. Over het geheel genomen gaf de 2—1 uitslag in het voordeel van de Rotterdammers de verhouding goed weer. VUC speelde ongeïnteresseerd. Van de vele kansen, welke de Haagse ploeg kreeg, werd er slechts één be nut. En dat gebeurde pas twee mi nuten voor het einde. Reeds na acht minuten gaf Hoore- beek Zwart Wit de leiding. Pols Bracht na een kwartier spelen met een afstandschot, dat de Haagse doelman Van Deelen blijkbaar te machtig was, de stand op 2—0. De omstreden strafschop, die even later door Kelfkens werd gemist, onderstreepte de matige kwaliteit van het spel nog eens extra. Het geprie gel van VUC haalde tegen de ste vige Zwart Wit-defensie niets uit. In de tweede helft waren de Hage naars voortdurend sterker. Maar Onink kon pas op de valreep de eer voor zijn ploeg redden. Zaterdagelftal voor Katwijk Voor de zaterdag In Katwijk aan Zee te spelen interlandwedstrijd tegen Frankryk is het Nederlands zaterdag- elftal als volgt samengesteld: Doel: ffoudsma. (DES), achter: Korving (SHS) en KoelewUn (IJsselmeer- vogels), midden: Nieuwstralen (Zwart Wit '28), Visser (Heerjansdam), Kerkdijk (Sparta E), voor: De Klui ver (CSC), Pannen (AVVF), Bosma |WT), Kiel (Go Ahead K), Slag boom (De Zwerver). Reserves: West- lind (Huizen), Pap (WHC), Kaars (NDSM) en Van Pjjkeren (WHC). Scheidsrechter is de heer A. van Leeuwen. Er zal een derde wedstrijd moe ten worden gespeeld tussen Sporting Lissabon en Lyon. De tweede wed- «trijd om de Europese beker voor bekerwinnaars tussen beide ploegen, die in Lissabon werd gespeeld, ein digde in een gelijkspel: 11. De eerste wedstrijd was eveneens in een gelijkspel (00) geëindigd. gordijnstoffen gezelligheid voor uw vensters. Keuze uit853dessins en kleuren. Prijzen vanaf f4,25 tot f 13.90p.m.. Vraag uw woninginrichter. Wyers afd. decorstoffen. Eén winstpunt hadden de ral- lye-rijders woensdagnacht. De stortbuien, die in oostelijk Bel gië de Tulpen-rallye karavaan vaak teisterden, behoorden toen de eerste sterrit-nacht begon, tot het verleden. Het weer werd mooi, maar de 128 équipes zes combinaties, waarbij de Ne derlandse Peugeot-rijder Wim Visser-—Ton van der Kooy staakten al voor de duisternis de strijd hebben er nauwe lijks iets van gemerkt. De wegen en meer nog de weggetjes, die Piet Nortier dit maal voor zijn deelnemers had gereserveerd, lieten de rijders er gewoon geen tijd voor. „Geen tweehonderd meter rechte weg", had de bekwame wedstrijdlei der met een bijna cynisch lachje al voor de start gezegd. Voor de „cou reurs' leek het soms nog erger, louter een aaneenschakeling van bochten. Toen de meute dinsdagavond laat in Sarrebourg van start ging voor de moeilijke 400 km, die het kleine Noordfranse plaatsje van Saint- Maurice-sur-Moselle scheiden, had het rallye-leger opnieuw verliezen ge leden. Mabel 't Hooft, de rallye-rijd- ster-zeilkampioene uit Leidschendam moest kort voor Sarrebourg de ster- rit beëindigen en ook de Voorburgse equipe, die onder het pseudoniem Sherry-Brandy" de tulpenrallye rijdt, kwam weinig verder. Eén bui tenlandse combinatie viel dat lot voorts ten deel, te weten de Zweedse Volvo-equipe Wangstre-Eriksson. Problemen Koersen te Hilversum (Van onze medewerker) Met grote bewondering zagen de vele drafliefhebbers gisteren Quicksilver i(jn zoveelste glorieuze zege behalen. Zeeadelaar S was snel gestart en Wrjrootte de 60 meter die deze van Quicksilver had gekregen zeker nog met 10 meter. Astyanax volgde de leider en het leek of dit een veilige voorsprong *M. Onvervaard zette Quicksilver echter door en na een goede baanronde deze reeds op de vierde plaats. De 15-jarige ging in hetzelfde tempo |toor, kwam kort voor de laatste bocht de leiders terzyde, ging drie dik om kin heen en bekroonde dit met een formidabele 1.20.4 zege. Een tfjd die jkwkdelen spreekt! Astyanax ontnam kort voor de streep Zeeadelaar de [tweede plaats. In de eerste afdeling van de serie- Iftverij maakte de leidende Balti- i In de laatste bocht een kleine but, die hem naar de derde plaats verhuizen achter de triomfe rende Blauwe Druif B en Zigane. Ti tweede serie werd een verrassende 1l!*e voor Annie Norma, die Baro- 8 Hollo VS en Ballos achter zich In de finale streden Baltimore (J. j'in Dooyeweerd) en Blauwe Druif ('leeds om de voorrang, welk duel een 128-triomf voor Baltimore jde. Annie Norma werd derde. De favoriet Brün Beer (J. van geweerd) won de openingsdrave- zonder veel moeite, met Carrière Alligheny VS als tweede en derde [tt de weinig betekenende vierde irs was van start tot finish voor door Ver'gay gereden Caty Hollan- die Zariolain en Akron H op 'ledige afstand hield. Leerling Klok herhaalde zijn pestatie van vorige week met Anti- ty>e R, die nu 20 meter extra be ating had. In het laatste rechte find klopte hij op zekere wijze de •ieeds leidende Amigo in een goede '25.4 km-tijd. Atie v. d. Lente kon Jiet verder dan de derde plaats komen. In de zesde draverij faalde Zahir J reeds bij de start en was direct knsloos. De koploper Zion B werd ingeschakeld. Z. the Saint (Heskes) liep een prima koers en in een span nende eindstrijd klopte deze de zich hevig verwerende Anna Scotch en Un Gamin. De uitslagen lulden: Lupinen-prijs, le afd.: 1. Brün Beer (J. van Dooyeweerd) (1.31.1); 2. Car rière; 3. Allegheny V.S. Tot.: wi. f 1.90. pl. 1.50, 3, 2.30, koppel 7.10, cov. 6.50. Trolllus-prljs, le serie: 1. Blauwe Druif B (P. J. Verhoeve) (1.29.8); 2. Zigane; 3. Baltimore. Tot.: wl. f7.10. pl. 1.60, 1.50, 1.20, koppel 27.70, cov. 6.40, trio 120.60. 2e serie: 1. Annie Norma (C. Swart) (1.27.0); 2. Baronesse Hollo VS; 3. Ba llos. Tot.: wl f 16, pl. 4.20, 2, 1.90, kop pel 12, cov. 5.40. Lupinen-prijs, 2e afd.: 1. Caty Hol- landia (M. Vergay) (1.33.5); 2. Zario lain; 3. Akron H. Tot.: wl. f2.60, pl. 1.90, 3.20. koppel 15.50, cov. 8.20. Incarvillea-prijs: 1. Antilope R (J. Klok) ,(1.25.4)2. Amigo; 3. Atie van de Lente. Tot.: wi. f8.80, pl. 1.80, 1.50. 1.40, koppel 14, cov. 5.20. Acidanthere-prijs: 1. Z the Saint (A. G. Heskes) (1.24.4); 2. Anna Scotch: 3. Un Gamin. Tot.: wl. f9.70, pl. 3.10. 1.80. 2.60, koppel 6.10, cov. 3.90, trio 485.50. Doronicum-prijs: 1. Quicksilver S (J. Wagenaar Jr) (1.20.4); 2. Astyanax; 3. Zeeadelaar S. Tot.: wl. f 1.60, pl. 1.10, 1.10, 1.10, koppel 2.90, cov. 2.90. Trolllus-prijs, finale: 1. Baltimore (J. v. Dooyeweerd) (1.28.-); 2. Blauwe Druif B; 3. Annie Norma. Tot.: wl. f2.40, pl. 1.40, 1.70, 1.90, koppel 5.80, cov. 3.40. Totallsator-omzet f 140.137,50. Nauwelijks hadden de eerste rijders Sarrebourg achter zich gelaten of de strafpuntenregen begon. Maar niet alleen de rijders, op wier gezicht de vermoeidheid langzamerhand zich begint af te tekenen, zagen zich voor problemen gesteld, ook de officials kregen hun moeilijkheden. De spe ciale etappe van de Col-du-Donon, de eerste van de rallye, werd er het slachtoffer van. De altijd zo nauw keurige tijdwaarnemingsapparaten raa-ken even van slag, waardoor de tijden hi deze bijna 18 km lange etappe op enkele punten niet geheel betrouwbaar bleken. De wedstrijdlei ding besloot daarop de gehele etappe te laten vervallen. De klassementsproef, die donder dag als laatste, bij het Belgische Brecht zou moeten worden afgelegd, zal eveneens niet doorgaan, aange zien de autoriteiten er geen vergun ning voor hebben gegeven. Snelle tijden Piet Nortiers' sterrit is inmiddels in een beslissend stadium gekomen. Steeds duidelijker wordt het dat Eric Carls-son, hoewel hij in alle proeven nog juist voor de beste tijden in zijn klasse zorgde, gezien de sterke concurrentie, weinig kans op de eindzege blijft maken. De grote kanshebbers handhaven zich allen. De rode Austin Healy 3000 van de gebroeders Morley, de ontstellend snelle Porsche van Ben Pon, Julien Vernaeve's Cooper's en de blauwe Falcon Sprint van Henri Greder met zijn 4727 cc met recht het „slag schip" van de sterrit, maakten op nieuw beste tyden. Vooral Vernaeve, die een wagen van de Ecurie Beige rijdt, komt tot tijden waarvoor een coureur-van-professie zich niet zou schamen. Of die tijden, vergeleken met de rijders in de naastliggende klassen goed genoeg zijn om de eer ste plaatsen in de rangschikking te grijpen, is een andere kwestie. Slechts de actieve rekenkamer van de RAC- west, die donderdagmorgen direct nadat de rijders bij het Hotel Huis ter Duin zijn teruggekeerd, in actie zal komen, zal het na meer dan een half etmaal van geconcentreerd cijferen overigens kunnen zeggen. In de vroege woensdagmorgen viel een vierde Nederlandse equipe uit. In één van de speciale etappes raakte de Volvo van de Apeldoornse garage houder Thijs Huisman van de weg. De wagen werd zodanig beschadigd, dat het niet mogelijk was verder te rijden. Toen in de vroege ochtenduren de controle van Saint Maurice werd ge sloten, bleek dat de pech in de nacht hard had toegeslagen. Opnieuw wer den een elftal uitvallers gemeld. Vier Britten, drie Duitsers, twee Nederlanders (Kruyt, De Groot en Herweyer, Blok), een Fransman en een Zwitser werden uitgeschakeld, zodat woensdagmorgen nog 113 equipes in de strfód waren. Sjoukje breekt een snelheidsrecord Wereldkampioene Sjoukje Dijk stra heeft in de V.S. onverwacht een snelheidsrecord gebroken door binnen vijftig minuten van de plaats Orange in New Jersey naar het vliegveld Idlewïld bij Hew York te rijden, zodat ze haar vliegtuig naar Engeland, waar ze moest optreden, nog juist kon halen. Met collega-wereldkampioen Manfred Schnelldorfer trad zij in een ijsshow op ten bate van het kinderziekenhuis in Orange. Sjoukje voerde ook een kür uit samen met Schnelldorfer, „maar dat doen we alleen maar voor de grap. We hebben ook in Berlijn al samen gereden", vertelde zij in de pauze. Direct na haar tweede optreden, rende Sjoukje met haar schaatsen aan de ijshal uit, om met politie-eskorte in record tempo naar het vliegveld te rij den. De start van de Tulpen Rallye bij Huis ter Duin te Noordwijk. Ben Bon wacht op het vertrek sein van de heer Van Haren. Sportevenementen in Sleutelstad In Leiden vinden de komende weken de volgende sportgebeurtenis sen plaats: 28 april (20 uur)LeldenDordrecht turnen* dames) in zaal Pieters kerkgracht. 1 mei (19 uur)Leidse turnkam- pioenschappen, zaal Pieterskerk- gracht. 3 mei (14 uur): Nationale tumkam- pioenschappen meisjes (KNGV) In Stadsgehoorzaal. 9 mei: Stedenontmoeting Leiden— DelftAmersfoort. Op het pro gramma staan: badminton, basket ball, judo, korfbal, tafeltennis, tur nen, voetbal (junioren A) en vol leybal (dames en junioren). (Van onze correspondent in Brussel) De Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft gister avond met 137 tegen 21 stemmen bij vier onthoudingen haar goed keuring gehecht aan de regeringsverklaring over de staking van de artsen. Voor stemden de rooms-katholieken en socialisten en tegen de liberalen. Vanavond beginnen de nieuwe be- minister-president heeft gegeven, sprekingen tussen vertegenwoordigers van de federale kamers van de dok ters, van de ziekenfondsen, vakbon den en werkgeversorganisaties en van de regering. Er zullen zo weinig mo gelijk gesprekspartners rondom de traditionele groene tafel plaatsnemen en premier Lefèvre zal zeker verstek laten gaan. H(j brengt trouwens van daag een bezoek aan minister Spaak, die de kliniek van Monte Carlo heeft verlaten en nu bjj vrienden aan de Cöte d'Azur logeert. Bijna twee uur heeft het afleggen van de regeringsverklaring gisteren geduurd. „Ik heb", zo zei minister president Lefèvre later, „één van mijn principes prijsgegeven, want ik heb langer dan een uur gesproken. Ik vond het nodig, dat de volksvertegen- woordging alles zou weten van het geen gebeurd is". De premier heeft dan ook een overzicht gegeven van de loop der gebeurtenissen van de ja ren na de jongste wereldoorlog af. Belangrijk zijn de punten, die vol gens hem, als fundament voor een nieuw voorlopig akkoord zouden moe ten dienen. Een geldige overeenstemming over de honoraria van de artsen, welke moeten worden vastgesteld binnen het kader van de financiële moge lijkheden van de ziekteverzekering en met behoud van de rechten wel ke de sociaal-verzekerden hebben verworven; een wetsontwerp van de regering dat een aantal principiële kwesties zal regelen, zoals b.v. het beroeps geheim; het instellen van een nationale commissie die het geneeskundige sociale beleid van België aan een onderzoek zal moeten onderwerpen. Men ziet, de omschrijving van de punten is ruim gehouden. Men kreeg trouwens gisteren te Brussel in het gebouw van de Kamer wel de in druk dat de regering, nu de staking is beëindigd, niet kinderachtig wil doen en dat z(j de mogelijkheid wil open laten de dokters hier en daar tege moet te komen. De premier heeft trouwens enige malen geconstateerd, dat de medische stand in België een evolutie meemaakt, die verschuivin gen met zich brengt. Het overzicht van de loop der ge beurtenissen van de laatste weken dat heeft aan duidelijkheid niets te wen 9en overgelaten. Toch kreeg men de indruk dat het objectief was. De be windsman is ook nog teruggekomen op het verwijt als zou hij in de nacht van 11 op 12 april minder parlemen taire uitdrukkingen tegenover de dok ters hebben gebruikt. „Het is waar", zo zei hij, „dat ik in die nacht woe dend aan de leiders van de nationale federatie van de syndicale kamers der geneesheren heb gezegd welke gevoe lens zy In mij wakker maakten door hun verklaring, dat zij de regering acht uur tijd lieten om de dringende zorgen te organiseren waarvoor zij zelf voortaan niet meer wilden in staan en waardoor zij de dokters die de wachtdiensten verzekerden, alleen lieten zitten met de verantwoorden ik heid. Maar zijn er", zo zei de premier, „geen omstandigheden waarin hoffe lijkheid nog alleen maar lafheid en schijnheiligheid is?" Hij kreeg daar na luid applaus van de banken van de katholieken en de socialisten. Het debat heeft niet veel niveau gehad. De liberalen hadden als be langrijkste woordvoerder mr. Jeune- homme uit Luik afgevaardigd. Hij is advocaat en hij heeft tijdens het be faamde sof tenon proces mede die ouders van het vermoorde jongetje verdedigd. De socialisten hadden dat kennelijk niet vergeten en er zijn nog al wat interrupties geweest die niet van het fijnste allooi waren. Mr. Jeunehomme heeft ook nog kritiek op de Belgische radio en tele visie geuit. Naar zijn mening hadden die media te veel ruchtbaarheid aan de staking gegeven. Het is een wat wonderlijk verwijt, omdat die radio en t.v. juist met bijkans volmaakte nauwkeurigheid beide partijen aan het woord hebben gelaten, ook wan neer de stakende artsen eigeniyk niets te zeggen hadden. Vreemd ge noeg heeft de heer Van Acker, de so cialistische voorzitter van de Kamer, hem nog min of meer gelijk gegeven. Men nam aan dat hij zulks deed om dat hij in een tv-uitzending over zyn huis. vorige week. nogal erg hoog ls opgehemeld, bijna op het belachelijke af. In elk geval was voor de oppositie de zaak al bij voorbaat verkefehn, zoals tenslotte de stemming heeft uit gewezen. Kampioenschappen te Rotterdam Het Leids studenten waterpoloteam heeft het gisteren op de eerste dag van de nationale studentenkam pioenschappen te Rotterdam slechts tot een vierde plaats kunnen bren gen. Slechts, want wanneer de ster ke Leidse formatie in de belangrijke wedstrijd tegen Utrecht gespeeld had zoals men het verdere toernooi heeft gespeeld, dan zou er waarschijnlijk een tweede plaats in hebben gezeten. Nu verloren de Leldenaars van een zeker niet imponerend Utrecht met 2-3, hoewel Simon Ouwerkerk c.s. tot tweemaal toe had voorgestaan. In het begin zag het er overigens niet naar uit dat de Leidse waterpolo spelers de finale niet zouden halen. Het niet bijster sterke Nijmegen werd zonder meer met 16-2 aan de kant gezet. Utrecht versloeg de Nij meegse studenten met 12-0, zodat de strijd tussen Leiden en Utrecht be slissend zou zijn voor een finale plaats. Hoewel Gerard de Leeuw na aangeven van Ouwerkerk in de eer ste helft Leiden naar 1-0 schoot en onmiddellijk na de hervatting naar 2-1, werd het geen Leidse overwin ning. Het liep niet zo goed en twee kleine verdedigingsfoutjes deden de rest: 2-3. Beter In de poule om de derde tot en met zesde plaats ging het beter. Want nadat Rotterdam en de V.U. Amsterdam met 3-3 de punten had den gedeeld, versloeg Leiden de Rot- terdammeft met 4-2. Ouwerkerk voor de rust 1-0, Hans Slooter (2) en Ge rard de Leeuw na de hervatting ga ven de Leidenaars een 4-1 voor sprong, waarna de Leidenaar Loek Leune de Rotterdamse achterstand tot 4-2 reduceerde door een straf- worp achter de betrouwbare doelman Nico van Sittard te plaatsen. Met de Amsterdamse V.U. had Lei den minder moeite en boekte een verdiende 3-0 zege. Voor de Leidse treffers zorgden Gerard de Leeuw (2) en Simon Ouwerkerk. In de ver dediging speelde Herbert van Leur (HPC) een rustige partij, evenals Hans Slooter, die daarnaast ook nog aanvallend goed werk verrichtte. Internationals De verzameling internationals, die Delft in het water bracht Bram Leenaards, Hans Aalbers, Fred van der Zwan en Roelof Groenenveld bleek de sterkste van de negen for maties te zijn. Amsterdam G.U. moest er in de finale poule met 11-3 aan geloven, terwijl Utrecht zich heel lang en fel verweerde, maar toch met een 7-4 nederlaag genoegen moest nemen. Eindstand: 1. Delft, 2. Utrecht, 3. Amsterdam G.U., 4. Leiden, 5. Rot terdam. De resultaten van de overige ont moetingen: Floret heren equipes: 1. Delft, 2. Leiden, 3. Utrecht, 4. Groningen. Sabel equipes: 1. Utrecht, 2. Delft, 3. Leiden, 4. Rotterdam. Badminton dames: 1. Nijmegen, 2. Groningen, 3. Amsterdam (G.U.) 4. Utrecht. Hockey-dames1. Leiden, 2. Gro ningen, 3. Amsterdam (G.U.), 4. Utrecht. VoUeybalcompetitie Hedenavond worden in het Gym nasium de volgende promotie-degra datiewedstrijden (volleybal) gespeeld: KVCJodan Boys (dames, 8 uur) en Kangoeroes 2Juliana Rotterdam (heren, 9 uur). Swift - combinatie De uitslag van de tijdrit luidt (ama teurs en nieuwelingen) 1. J. Zoetemelk 1,04,25 40 km); 2. C. v. d. Hulst 1,04,35; 3. H. Sollevelt 1.05,04; 4. H. v. Goozen 1,07.52 5. P. Akerboom 1,08,06; 6. J. Zoons 1,08,33; 7. K. Dorrepaal 1,08,35; 8. P. v. d. Lans 1,09,08 9. N. v. Seggelen 1,09,24; 10. D. Bakvis 1,09,28; 11. P. Prins 1,09,46- 12. A. Ravensbea-gen 1,10,02; 13. C. Borst 1,10,29; 14. T. Pau Kraan 1,10,29; 15. B. Rijkelijkhuizen 1,10,51; 0. B. Kerkvliet 1.10.52; 17. A. Witte- man 1.10,56; 18. J. Riethoven 1.11,22; 19. B. Kruit 1,12,13; 20. W. v. Diemen 1,13,00; 21. Lohman 1.14,55; 22. F. Feitsma 1,15,02; 23. H. Bousie 1,16,15; 24. C. Baming 1,20,05 25. R. Fallaux 1.21,05; 26. Eradus 121,20. De Limburgse wielrenner Leo Motke ls door de internationale wielerbond (UCI) voor drie maanden geschorst. Motke was enige weken geleden de oorzaak van een valpartij in een amateurwedstrijd in het Bel gische plaatsje Heusden. Tijdens de eindsprint trok hy een andere ren ner aan de trui, hetgeen een massale valparty tengevolge had. (Van onze correspondent in Brussel) De Europese Economische Gemeen schap is eigeniyk nog niet ryp voor een gemeenschappelyke sociale poli tiek. Er leven by de zes landen wel meer of minder vage wensen om die te verwezenlyken, maar een duidelijk voorstel van dr. Veldkamp, de Ne derlandse bewindsman terzake, heeft nog niet tot een definitief resultaat geleid. Dat is in feite de enige con clusie, welke men kan trekken uit de bijeenkomst van de ministers van sociale zaken van de zes EEG-landen gisteren in het Congressenpaleis te Brussel. De ministers hebben eerst enige detaüproblemen van niet al te groot belang behandeld en ook daar zyn eigeniyk geen positieve resultaten uit de bus gekomen. Men heeft het gehad over een gemeenschappeiyk plan voor het uitwisselen van jeugdige werknemers of een Duits voorbehoud maakte dat 't niet volledig werd aan vaard. Daarna heeft men van ge dachten gewisseld over een Italiaan se suggestie met betrekking tot de zorgen voor de achtergebleven fami lies van in het buitenland werken den. Het biykt dat deze laatst en nog al eens verzuimen genoeg geld over te maken aan die gezinnen. Italië had daarom gevraagd of het niet beter was een vast deel van het in het buitenland verdiende loon di rect door de werkgever te laten over maken, evenals de kinderbyslag. De ambtenary heeft by de discussie hoogty gevierd. Zo had Nederland De Nederlandse damwereld heeft gistermiddag afscheid genomen van Wim Huisman. Talrijke vrienden, kennissen en belangstellenden waren naar de begraafplaats „Rhynhof" gekomen om de dammeester de laat ste eer te bewyzen. Onder de aanwezigen bevonden zich o.m. mr. A. J. Ivens, secretaris van de Kon. Ned. Dam Bond, mr. J. R. de Groot, bibliothecaris van de Leidse Universiteit, de heer B. Lam mens. voorzitter van de Leidse Dam Vereniging, de heer A. Jesse, voor zitter van de Leidse Districts Dam Bond en de heer J. H. S. Serrée, namens de Utrechtse damverenigin gen ODI en Excelsior. Mr. J. R. de Groot wees op de grote krachtsinspanning, die Wim Huisman ondanks zyn zwakke lichamelijke gesteldheid had geleverd om zyn maatschappeiyke taak te kunnen vervullen. Maar bovenal was er de collegialiteit en de vriendschap ge weest. waardoor allen zich met hem verbonden hadden gevoeld. „Eenvoud, bescheidenheid en vriendschap hebben Wim Huisman altiid gesierd", aldus mr. A. J. Ivens. „zyn prestaties zullen misschien binnenkort worden verbeterd en in de vergetelheid geraken, doch de mens Huisman zal altyd in herinne ring blyven". De heer L. K. van der Vlist voerde namens de Leidse damverenigingen L.D.V. en L.D.D.B. het woord. Hy wees op de vele vrienden, die Wim Huisman had gemaakt. Nu had hy zyn laatste spel gespeeld, een spel, waarin geen remise mogelyk was. Een spel. dat hy moest verliezen. Maar ook in dit eindspel liet hij zyn hart voor zyn vrienden open staan. Ds. H. J. Westerink. geref. nred herdacht Wim Hulsman aan de hand van enige schriftgedeelten uit het Oude en Nieuwe Testament. als bezwaar dat een dergeiyk voorstel tot discriminatie van de eigen ar beiders zou kunnen leiden. Boven dien meende men dat de nationale wetten voorzien voor byzondere ge vallen. Dat het, om een willekeurig voorbeeld te noemen, voor een vrouw met zeven kinderen in Napels vry moeilijk zou zyn via dat beroep op de wet genoeg ondersteuning van een in Enschede werkende arbeider los te krygen, werd door de minis- teiTaad afgedaan met de opmerking dat zoiets wel te regelen viel. Lang hebben de ministers gespro ken over het befaamde artikel 118 van het verdrag van de EEG. Het heeft betrekking op de sociale po litiek en het omschrijft de taak van de Europese commissie in dat opzicht. Nameiyk het bevorderen van een nauwe samenwerking op sociaal gebied met name op het ter- rem van de werkgelegenheid, van het arbeidsrecht en de arbeidsvoorwaar den, van de beroepsopleiding en de verdere vorming, van de sociale ze kerheid, van de bescherming tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten, va" de arbeidshygiëne en van het recht zich te organiseren in vakver enigingen en van collectieve onder handelingen tussen werkgevers en werknemers. Minister Veldkamp, op wiens ver zoek het punt op de agenda van de ministerraad van gisteren was ge plaatst, heeft een uiterst reëel voor stel gedaan, nameiyk een ronde tafelconferentie met de sociale part ners werkgevers en werknemers en de commissie en de ministerraad te organiseren om de zaak eens te be spreken. Daarby behoefden dan he lemaal niet eventuele taken van het sociaal-economische comité van de EEG gedoubleerd te worden. Dat zou trouwens niet geven, omdat 't onder werp belangryk genoeg Ls. De vyf andere landen gaven biyk het idee mooi te vinden, maar er niet aan te willen beginnen, zodat men de kwestie maar weer eens naar een volgende by eenkomst van de minis terraad heeft verschoven. Geen beslissing over de salarissen van onderwijzers (Van onze Haagse correspondent) De hoogte van de onderwyzerssa- larissen is gisteren uitvoerig met mi nister Bot besproken door de byzon dere commissie voor georganiseerd overleg voor het onderwijzend perso neel by het lager onderwys. Spy kers met koppen over enkele mensen van de onderwyzersverenlgingen als een verhoging van de aanvangssalarissen en een inkrimping van de salaris schaal (die nu over 27 Jaar ls „uit gesmeerd") konden nog niet worden geslagen. Over „tecnnische kwesties" zullen de onderwyzersorganlsatles zich nu in eigen kring gaan bera den. Maandag heeft het slotoverleg plaats. De functionering van het georga niseerd overleg, dat volgens de on- derwyzersorganisaties geen werkelijk overleg is, kwam gisteren niet ter sprake. De uitslag van de zesde etappe van de Ronde van Marokko, die leid de van Ketama naar Al Hoceina over een afstand van 132 km, luidt: 1 Surminski (Polen). 2.49.50; 2 Farou. ki (Marokko) z.t.; 3. H. Petersen (Den.) 2,49.53; 4. Denhez (Fr 2.50,42; 5. Coen Visser (Ned.) 2,52.55. Het algemeen klassement na de zesde etappe: 1. Timmerman (Belg.) 20,45,20; 2. El Gourch (Marokko) 20.47,32 3. Tous (Sp.) 20,50.52; 4 Mendiburu (Sp.) 20,55,48; 5. Vi&aer (Ned.) 20,55,53; 6. Peters (Ned.) z t,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1964 | | pagina 11