Benoni Beheyt won Ronde van Belg ie Wim Huisman (41) overleden Vicus sterk favoriet in duel tegen Fluks De Graaff—Kolilbeck sterkste schaakkoppel WEINIG KANS OP VELDVERWARMING Voetbal in Afdeling Leiden Wielerwedstrijden in Leidens omgeving jiittardia gaat Haar Mexico Festival der wereldkampioenen Amateurs naar buitenland Dammer ran groot formaat Kenya klopt hockeyteam van India Vrjjdag 17 april 1964 Vijfde blad no. 31239 Zaterdagvoetbal Laatste loodjes wegen 't zwaarst let is een rustig weekeind voor tweedeklassers. Alleen Ter Leede de tweede klasse A speelt thuis eD Apeldoorn. In deze wedstrijd Ie thuisclub lichtelijk favoriet, jrote kanshebber in de tweede B, het Spakenburgse IJssel- rrogels, speelt thuis tegen Zwa- en uit Vlaardingen en zal waar- jalijk geen fout maken. de derde klasse B ls het mor een belangrijke dag voor Rijnsb. ien E>e Zwervers. Beide ploegen en hun laatste wedstrijd. Rijnsb. juit tegen het reeds gedegradeer- Jodan Boys en De Zwervers thuis n DUNO. Indien beide kampi- iandidaten winnen zal een be- bgswedstrijd nodig zijn. De wed- len ARC-Doto. SVOW-Die Ha- en RCL-Monster zijn niet be- rtjlc meer. De spanning om de King van de onderste plaats in berde klasse wordt met de week er. idegraven speelt in de vierde klas- l uit tegen MFB. De twee pun- zullen waarschijnlijk wel in ister blijven. Het. resultaat van hdegradatiekandidaat SV'35, die Be Fair speelt, zal door Bode- 1 eveneens met veel belang- g worden tegemoet gezien. De ng van de wedstrijd Unicum-Lis- tBoys is van geen belang meer. de vierde klasse C is de positie Rouwkoop verre van rooskleu- [Misschien. dat de wedstrijd te- C&pelle een puntje oplevert. In rierde klasse D zal het tot ,tie gedoemde Alphen ver van Rijsoord. Koudekerk heeft Schoonhoven een kans op de winst. (Van onze correspondent) voetbalvereniging Sittardia tvan de Mexicaanse voetbalbond jitnodiging ontvangen om in een tournee te maken. De se Voetbalvond neemt de sten voor haar rekening en en is men voornemens de Sit- enige uitstapjes aan te initiatief tot een Mexicaanse ip komt van de voorzitter udia, de heer H. Durlinger. Dlan viel by de spelers in zeer aarde. Zy gingen ermee ak- dat Sittardia de Mexicaanse »n<j telegrafisch de suggestie .Getroffen door het hartver- jï eerbetoon dat u de Ko- familie heeft gebracht", zo t het bestuur van Sittardia, en wij u aan belangeloos wed en in uw land te spelen", tijdstip van de reis is door de dse voetbalvereniging nog niet ld. Niet alleen wenst men eerst ipetitie af te werken, maar ook len rekening houden met het at in Mexico. De financiële con- nties van een vliegreis naar meent men wel te kunnen n. Het. best uur zei donderdag- „Financieel voelen we ons tzond". Het was donderdag laatste etappe van de Ronde van België een waar festival der we reldkampioenen. Rik van Looy, die voor het laatst de regen boogtrui veroverde in 1961, won de rit van Namen naar Auder- ghem door in de spurt vlucht- makker Jean Stablinski (we reldkampioen 1962) te verslaan. En tenslotte was de eerste plaats in het eindklassement van deze Ronde van België voor Be noni Beheyt, winnaar van de strijd om de wereldtitel op de weer in 1963. de waren de Belgen Hugo Scrayen na twee ritten nog leider) en Theo Mer! tens, alsmede Cees van Espen van Kees Pellenaars Televizierploeg. Van Espen verloor bijna vier mifrm- ten en duikelde daardoor naar dfe twintigste plaats. Van de renners van Kees Pellenaars werd Henk Nlj- dam de beste man. In de eindrang schikking bezette hy de vijfde plaats, geen onverdienstelijk resul taat. UiTsiag De uitslag van de laatste etappe, van Namen naar Auderghem over 212 km, luidt: 1. Rik van Looy <B> 5.39.10 (met bonificatie 5.38.40); 2. Jean Sta blinski (F) z.t. (met bonificatie 5.38.55); 3. Frans Melckenbeeck (B> 5.39.14; 4. Willy Bocklandt (B>; 5. Staf Desmet (B); 6. Benoni Beheyt (Bi; 7. Gilbert Desmet 1 B8. Gilbert Maes <B>; 9. Carmine Pre- ziosi iB»; 10. Ward Seis <Bi. 13. Dick Groeneweg (N): 15. Jo de Roo (N); 24. Henk Nijdam (N>; 27. Dick Enthoven (N); 30. Jo de Haan (Ni; 33. Leo van Dongen (N>; 34. Peter Post <N>; 35. Ab Geldermans (Ni, allen in dezelfde tijd als Mel ckenbeeck. E indk los semen t 1 Benorü Beheyt <Bi 20 45 33; 2. Peter Post (N) 20.45.40; 3. Gilbert Desmet 1 (B) 20.45 8 4. Winfrled Boelke <Di 20.45.13; 5. Henk Nydam (N) 20.45.21; 6. Gilbert Desmet 2 (B) 20 46.27; 7. Jean Stablinski (Fi 20.46.29; 8. Rudi Altig <D) 20.47.24; 9. Alfons Hermans <B) 20.48.01; 10. Bas Maliepaard (N) z.t..; 13. Dick Enthoven N20.48.22; 14. Rik ven Looy B 20.48.46; 20. Cees van Es pen (N) 20.50.22; 25. Jo de Roo (N) 20.59.38; 32. Piet van Est (N) 21.00.40; 36. Ab Geldermans (N) 21.01.20. Tot de renners, die in de laatste etappe de strijd staakten behoorden de Belg Willy Monty (gevallen), zijn landgenoot Êmile Daems en de Ne derlanders Piet Damen, Cees Haast en Jacques van der Klundert. Korf ba {prognoses Competitie CKB De beslissingen in de eerste klasse naderen nu snel, zowel voor de bo venste als de onderste plaats. Er staan deze keer een aantal interes sante ontmoetingen op het program ma. Allereerst de derby FluksVicus Oriëntls, waarin uiteraard Vicus als de grote favoriet moet worden getipt. Voorts De Algemene tegen Sperwers, een ontmoeting waarin onze stadge noten toch minstens een gelijk spel moeten behalen om nog enige kans op redding te behouden. De Danaïden krijgt het thuis togen OSCR eveneens niet gemakkeiyk, doch is beslist niet kansloos. Zuiderkwartier gaat zaterdagmid dag op bezoek bij Swift, in Middel burg, dat ook nog niet veilig is, zodat ook deze wedstrijd een spannend duel zal worden, waarby van alles mogeiyk is. De 2e klasser KNS heeft vrijaf en Crescendo gaat voor de 3e kl. op be zoek by Merwede in Dordrecht, dat reeds kampioen is. Het zal dus zaak voor de groenwitten worden om via een zege hun tweede plaats veilig te stellen. Dit is n.l. de laatste compe titiewedstrijd van Crescendo in dit seizoen. Het programma luidt als volgt: Antwerpen: Interlandwedstryd Bel- giëNederland. Z.-Holland I: Swift.Zuiderkwar tier (zaterdag 4 u), De Danaiden OSCR, FluksVicus Orientis, De Al gemeneSperwers. Quick—HKV 2. Z.-Holland 2B: Ons HuisDie Haghe 2, ZwerversOlympiaan, Ro zenburgReadv. Z.-Holland 3A: Actief—ALO, Uni- Vrftooo vliu-hfr cum-Phoenix, Schiebroek-Ahov. Mer- vroege Viucnr wede-Crescendo. Res. Ie kl.: Fluks 2Rozenburg 2 (12 uuri. Die Haghe 3—Het Zuiden 3. Ons Eibernest 3Achilles 2. Span gen 2—Sperwers 2, Regenboog 2— Ready 2. Res. 2e kl.: Zuiderkwartier 2 OSCR 2. Zwervers 2Phoenix 2, Quick—Ons Eibernest 4, Vicus Oriën- tis 3Dee tos 3. Res. 3e kl. A: Trekvogels 3Span gen 3. De Algemene 2Achilles 3 (12 uur); Deetos 4Regenboog 3. Res. 3e kl. B: ODO 2—KNS 2 (12 uur). Het Zuiden 4—Blauw Wit '51 2. Ons Eibernest. 5Sperwers 3. Res. 3e kl. C: TOV 2—Gymnasias ten 2, Sperwers 4Phoenix 3. HENK NIJD AM .Beste man van Pellenaars Een belangrijke zege voor Beheyt, die na zijn verrassende en veel be kritiseerde triomf in Ronsse zo graag wil bewijzen, dat, hy wel degelijk capaciteiten heeft. Ditmaal kon hy zeker aanspraken doen gelden op de ereplaats, al werd hy dan ook zeer ernstig bedreigd door onze landge noot. Peter Past., die by de start van de laatste rit slechts zeven secon den op de leider achter stond. Post, die de ronde in 1963 op zijn naam bracht, had 20 km voor het einde nog altijd de kans om door 'n even tuele bonificatie als beloning voor een eerste of tweede plaats zijn ach terstand op Beheyt teniet te doen, maar zag zich toen in zyn plannen gedwarsboomd door de vlucht van Stablinski en Van Looy. Groot werd de voorsprong van dit duo niet en in Auderghem waar Van Looy zon der moeite dé spurt voor zich op eiste, bedroeg het verschil niet meer dan vier seconden. Voor Past was daarmee echter de kans op bonifi catie verkeken. Er gebeurde in de laatste etappe overigens weinig opvallends. Gilbert Desmet 2 reed na een vroege vlucht wel enige tijd theoretisch in de blauwe leiderstrui, maar toen het peloton eenmaal reageerde liep de voorsprong, die ruim vijf minuten had bedragen, snel terug. Daarna volgden nog wat onbeduidende schermutselingen tot Van Looy en Stablinski tenslotte het juiste mo ment voor hun vlucht kozen. Ver meldenswaard was in feite alleen nog, dat drie hooggeplaatste renners in het algemeen klassement behoor lijk achterop raakten en daardoor hun fraaie positie verspeelden. Het ho1 VOOR ZATERDAG öale Jeugdcompetitlc: Overmaa6- (50 u. Sparta-Qulck Boys 4.30 u. loren AI: Alphen a-Lissè a 4.30 u B. a-Lugdun. a 4.30 u. Rijnsb. a-DOSR a 4.15 u. VSB 1-Alphla 1 4.15 u. GWS 1- »w. Boys 1 4.30 u. Lelden 1-TAW uur. VWS l-UVS 1 4.15 uur. gge 1-Sleutels 1 4.15 uur. Lelden 2-Oegstgeest 3 2 uur, Boys 4-Hazersw. Boys 2 4.15 u, 2-Rouwkoop 2 4.15 uur. Katw. (r Boys 2 4.30 uur, Koudekerk 2- 1 4.30 uur. GWS 2-Woubrugge 2 2.30 uur. Boys 5-Llsser Boys 3 4.15 uur, «ede 3-RCL 3 4.15 uur. VWS 2- wijk 4 2 uur. ARC 5-VVSB 2 4.30 U Llsser B. »W 3 3.30 u., Rouwkoop .3-Kagia uur. Hazersw. Bovs 3-VWS 3 4.15 u, kerk 3-ARC 7 2.30 u. Woubrug- TAVV 2 2 uur. ARC 8-RCL 5 2 uur, Hazersw. 4-Alphia 3 4.15 uur. TAVV 3- "terk 4 4.15 u, Kagla 3-SVOW 4 RCL 6-Rouwkoop 4 4 15 u. Kat- •Ter Leede 4 4.30 u, Lisser Boys sb. Boys 6 3.45 u. Quick Boys 7- 3 4.15 u. Oegstgeest 4-Letden 5 2 uur, Wjk 5-Sleutels 3 4.15 uur. Rijnsb. Boys 7- Katwijk 9 2 u, h 4-Lelden" 6 4.15 uur. 'oren A: RCL a-Katwijk a 4.30 u. a a-Ter Leede a 4.15 u. Quick I-Rouwkoop a 4.15 uur. 'oordwljk b-Oeestgeest a 2.30 u, ktwijk c-Noordwijk c 3 uur. Katwijk c-Noordwyk d 3 u. Woubrugge a-MSV, 3 u ARC c- 1 a 3 u, Hazersw. Boys b-St.- c 2.30 uur. Meerburg a-Wou- Ïb 4 uur. TAVV b-ARC d 2.30 u. 'kanten A: Alphen a-Alphla a ur, Alph. Boys a-Altlor a 3.45 u. *-St.-Bern. a 3.45 uur MMO a- iwoude a 3.30 u, Weter. Boys a- a 3 uur. uphen b-Alphen c 3 u. Altior b- a 4.15 uur. Alphia b-DOSR b 3 45 uur. DOSR brugge a 3 uur, Altior c-Weter. b 3 uur. ARC c-ARC d 2.30 uur DOSR d-Hazerw. Bovs b 4 30 uur lern. c-Alphen d 4 uur ARC f- b 3.45 u. E: Hazerw. Boys c-DOSR e 2,30 uur. SVOW c-ARC g '2.30 uur. St.-Bern. d- Alphen e 2.30 u. F: SJC a-Lisser Boys a 4.15 uur. G: VVSB b-Foreholte b 4.15 uui. SJC c-GWS a 2.30 uur. Noordwijk b-Llsse b 2.30 uur. Ter Leede b-Llsse c 2.30 uur. H: Llsser Boys b-SJC e 2 30 u, VVSB c-Noordwijk c 2.30 uur, SJC d-Fore- holte c 3.45 uur. I: VVSB e-NoordwlJk d 4 uur. SJC f- Foreholte e 2.30 uur. Llsse e-VVSB d 12 uur. J: Lugdun. a-DOCOS a 3.45 u. Quick Boys a-Rouwkoop a 2.30 u, ASC a- Katwijk a 4.15 uur, Roodenburg a- UVS a 4 15 uur. Kr RCL a-KRV a 2.30 uur. VNL a- SVLV a 4 30 uur. L: SJZ a-Qulck Bovs b 3 uur. M: Quick Boys c -DOCOS b 2 30 u UVS b-Roodenburg b 4 uur. N: Roodenburg c- ASC c 2.30 uur Quick Boys e-DOCOS c 2.30 uur. UVS c- FLC c, 2.30 uur. O: Lugdun. c-Roodenburg d 3.45 u. Quick Boys f-UVS d 4.30 uur P: Stompw. Boys b-DOCOS e 3 uur. Meerburg b-UVS e 2.30 uur. Q: Or. Groen b-UDO b 3.45 uur. Rouwkoop d-Stompw. Bovs c. 2.30 u. Katwijk d-KRV b 2 30 uur R: ZLC b-ASC e 2.30 u Leiden b- RCL c 2.30 u. Katwijk e-SJZ b 4.15 u. S: Warmunda c-Lisser Eoys c 3 uur, Roodenburg f-VNL b 4.15 viur ASC f- DOCOS f 4 uur. T: LDWS b-Quick Boys k 4 15 uur RCL e-DOCOS h 3 uur UVS f-RCL d 4 uur. DOCOS g-Warmunda d 4 uur. 3BSt.-Bern. 3-SVLV 3 12 u, LFC 5 -SJC 4 2.30 uur, UDO 2-ASC 5 2.30 u. 3C: Alphia 3-Weter. E. 2. 2.30 uur LDWS 3-KRV 2 12 uur, SJZ 3-OranJe Groen 3 2.30 uur. Warmunda 3-DOSR 4 12 uur. VVO A 2-Unltas L 2, 2 30 u. 3D: Leidse Boys 2-Lugdun 6 10 u, MMO 3-Teljling. 4 2.30 u., Rijpweter. 3-Foreholte 4 2.30 u, SJC 5-Roodenb. 6 2.30 uur. 4A: Alphia 4-Rouwkoop 3 2.30 uur, VTL 3-Alph. Boys 3 12.15 uur, Llsse 6- VNA 3 2.30 uur, Roodenb. 7-SVLV 4 2.30 uur. 4BAltior 4-KRV 3 12 uur, Meer burg 3-SVLV 5 12 uur, Roodenburg 8- Foreholte 5 2.30 u. VNL 3-ZLC 3 2.30 u 4C: MMO 4-Stompw. Boys 3. 2.30 u, Weter. Boys 3-St.-Bern 4 12 uur. 4D: Lugdun. 7-Llsse 7. 2 30 uur. SJZ 4-Warmunda 4 12 uur. UDO 4-Or Gr. 5 12 uur. VVOA 3-DOCOS 6 12 uur. 4E: Lugdun. 8-Meerburg 4 2.30 uur. VNA 4-DÖCOS 7 2.30 uur VVSB 5-ASC 6 2.30 uur. 4F: Alphen 5-ASC 7. 2 30 uur. War munda 5-DOSR 5 12 uur. VNL 4- Roodenburg 9 12 uur. 4GASC 8-MMO 5 2 uur KRV 4- LDWS 5 2.30 uur. 4H: Alphia Ö-SVLV 6 12 uur. UVS 7-Alph. Bovs 4 2.30 uur. VVSB 6-Roo- denburg 10 2 30 uur. Junioren A: ASC a-Teljllng. a 12 u, UVS b-SJC a 2.30 u, VVSB a-DOCOS a 12 uur. B: Alph. Boys a-Altior a 2 30 uur, Alphia a-St.-Bern. a 12 uur MMO a- Alphen b 12 uur Het gaat er steeds meer naar uit zien, dat de nog te spelen wedstrijd VESPernix in de hoofdklasse west de beslissing voor de titel moet gaan brengenMorgen winnen beide ploegen ongetwijfeld. Pernix in Voorburg van VEO, dat zich reeds met degradatie heeft verzoend en VES van Kinderdijk. Het programma voor morgen luidt Hoofd'kl. west: VEO—Pernix; VES —Kinderdijk; R'dam ZuidExcelsior Vr'schaar—Bolnes; HKC—PKC. Ie kl. A: Excelsior 2Fiks; Pernix 2Ons Eiland (3.30 u. terr. O.E.); DES—VES 2; KVS—Velocitas; To negoFiks 2. 2e kl. A: FluksTempo; War mondTOP; Pernix 3 Pernix 4 (4.15); VES 4—Ijsvogels 2. Junioren: Excelsior—VESPernix —Fluks (2.30). Leidse Korfbalbend Adspirantenprogramma, zaterdag middag. Ie kl.: Noorderkwartier aCrescen do a (2 uur, terrein Crescendo), Vic. Orientis aFluks a (4 uur), Noorder kwartier a.Fluks a (zondag 10 uur). 2e kU KNS aZijlkwartier a (2 u), Zuiderkwartier bVicus Orientis b (4 uur). 3e kl.: Noorderkwartier bMadjoe a <3 uur, terr. De Algemene), Fluks c—KNS c (4 uur), KNS b—Vicus Orientis c (2 uur. terr. Vic. Or.). 4e kl.: Zuiderkwartier cDe Alge mene c <2 uur), Danaiden dMad joe b (2.30 uur. terr. MadjoeCres cendo dFluks d (4 uur, terr. Da naiden Pupillen A: Zuiderkwartier aDe Algemene c (2 uur), Fluks aVicus Orientis (2 uur). Pupillen B: Fluks bMadjoe (3ui, Danaiden aZuiderkwartier b (2 u), Danaiden bKNS (3 uur). Senioren, zondag: le kl.: NoorderkwartierCrescendo 2 (12 uur), Danaiden 4De Algemene 3 (12 uuri, Vicus Orientis 4De Da naiden 3 (12 uur). Se kl. A: KNS 5—Zuiderkwartier 4 (2 uur». 2e kl. B: KNS 6—Madjoe «zaterdag 4 uun, Crescendo 4Zuiderkwartier 3 (zaterdag 4 uur). Junioren A: Fluks AFortuna 3 (12 uur), HVS 5De Algemene A (12 uur). Junioren B: Fluks B—De Danaïden B (10 uun, Madjoe AZuiderkwar tier A (zaterdagmiddag 4 uur). Voetbaliiistituiit voor de jeugd De eerste divisieclub Sittardia start per 1 september met het eerste voet balinstituut voor de jeugd in Neder land. Voetballertjes van ongeveer twaalf jaar (clubleden en niet-club leden) krijgen er een opleiding van drie jaar. Na deze drie jaar zullen zy overgaan naar de zg. selectie jeugd- elftalgroep en vandaar eventueel naar het betaalde voetbal. Het doel is de instelling van een methodische en all-round opleiding tot semi beroeps- voetballer. Kostbare spelers in Engeland Manchester United heeft voor een bedrag van 40 000 pond sterling (ruim 400.000 gulden) van Burnley overgenomen de internationale rechtsbuiten John Connelly. Man cheeter United deed echter ook een kostbare speler van de hand, name lijk Pete Chisnall, die voor Enge land is uitgekomen in het elftal van spelers tot 23 jaar. Chisnall. die bij Manchester United als binn'enspeler opereerde, is voor 30.000 pond over gedaan aan Liverpool. VOETBAL Militairen gelijk tegen Graafschap In Eist heeft het Nederlands mili tair voetbalelftal gisteren een oefen wedstrijd gespeeld tegen de tweede divisieclub De Graafschap. Het duel, dat door ongeveer 1000 toeschouwers werd bijgewoond, eindigde nogal ver rassend in een gelijkspel (3—3), na dat de rust was ingegaan met een 3—1 voorsprong van de militairen. De doelpunten voor de Nederlandse strijdkrachten werden gescoord door Don (Fortuna VI). Geurtsen 1DW81 en Nuninga iGVAVi. Voor De Graaf schap scoorde Joep Hartjes de eerste en de derde treffer, terwijl voorts de militaire spil Warnas (Feijenoord) zijn tegenstanders een grote dienst bewees door in eigen doel te schieten WIELRENNEN De bekende Leidse damspeler Wim Huisman is vanmorgen, na een zeer langdurige ziekte, in het Academisch Ziekenhuis overleden. Huisman, die lid was van de Leidse Dam Vereniging, en in 1953 kampioen van Nederland werd .is 41 jaar geworden. Leiden en Omgeving. In 1942 maakte hij een begin met een reeks grote successen in het kampioenschap van Zuid-Holland. Ook in de nationale titelstrijd deed hij van zich spreken. In Leiden veroverde hij tot twee keer toe definitief de Leidsch Dag blad-wisselbeker, een uitzonderlijke prestatie als men bedenkt dat tot het ogenblik van Huismans opkomst een generatie damcracks 20 jaar lang om het kleinood had gestreden zonder het voorgoed in bezit te kunnen krij gen. De kroon op zijn schitterende car rière kwam in 1953 toen Huisman na een titanenstrijd met Keiler de Nederlandse titel veroverde. In 1952, 1954 en 1956 kwam hij uit in de strijd om de wereldtitel. Ook als blindspeler genoot de Lei- denaar grote bekendheid. Hij is nog steeds in het bezit van het wereld record in dit genre met acht par tijen. WIM HUISMAN Reeds op jonge leeftijd openbaarde j zich bij Wim Huisman, in het dage lijks leven als ambtenaar verbonden I aan de Leidse Universiteit, een uit- I zonderlijk talent voor het damspel. Hij bezat alle kwaliteiten om een groot kampioen te worden behalve een ijzersterk fysiek om de vermoei enissen van lange partijen met suc ces te kunnen doorstaan. Dat leidde er ook toe dat hij zijn prachtigee De Koninklijke Nederlandse Wiel- ren Unie heeft weer een aantal ren ners aangewezen, die ons land tij dens wedstrijden in het buitenland zullen vertegenwoordigen. opzicht nog aan het beginpunt stond, in de jaren vijftig moest afbreken. Voor criteria in Zweden en Dene- j De laatste jaren is hij nauwelijks marken, die van 1 tot 4 mei duren, nog in wedstrijden kunnen uitkomen. zijn aangewezen: Wout Heere, Henk de Jong, Frans Broeren en Johan van Amsterdam. Ploegleider is Van Amsterdam sr. uit Breda. De overige wedstrijden zijn: 7. tot 10 mei: vier etappenwedstrijd in West-Duitsland: Henk Cornelisse, Cor Schuuring en Eef Dolman. 1 mei: Bocholtz: Piet v. d. Touw, Ad de Graaff, Gerard Koel, Piet v. d. Lans. Marinus Paul, Chris Kip ping, Joop Nolten en Rudi Lie- brechts. Ploegleider. Jan Derksen. 1 tot 3 mei: West-Berlijn: Theo Nik- Toen hij 14 was, behaalde hij de jeudgtitel van Leiden, een jaar later gevolgd door een kampioenschap in de hoofdklasse en weer een jaar la ter door het kampioenschap van kesen, Rob Redeker en Rasch. Ploeg leider, Werkhoven. 10 mei: Grand Prix du Conseil ge neral in Parijs: Piet v. d. Touw, Gerard Koel. Jaap Oudkerk en Piet v. d. Lans. Ploegleider Jan Derksen. Voor de Leidse wielerliefhebbers gaat de toekomst er wat zonniger uitzien. Niet alleen wordt half juli in Leiden de laatste etappe van de avondzesdaagse voor amateurs verre den, maar ook in de directe omge ving van de Sleutelstad staan in de komende weken wedstrijden op het programma. De eerste wordt zaterdagmiddag 25 april in Voorschoten gehouden. Op een parcours in de muziekbuurt zul len om twee uur een groot aantal renners van start gaan (o.w. Nol Kloosterman, Rinus Paul, Wim de Jager. Jaques Mesters, Joop van der Putten en de Voorschotense renners Ravensbergen. Zoons, Van der Valk en Sollenveld Maar naast het grote veld komen er ook twee dames in Voorschoten aan de start: Irene Paul en Trudy Steenvoort. Gerben Karstens, Bart Zoet en enkele andere prominente amateurs zullen in Voorschoten niet Wedstrijden van Leithen VOOR ZONDAG a-LFC a 10 uur. VNL n-ZLC a 12 uur. I: Stompw. Boys l-St.-Bein 1, 2 30 u Lugdun. b-VVSB b 12 15 uur IA ASC 2-Roodenb 3 U u DOCOS i ®V,L0V b-Lisse b 12 uur, UVS c-DOCOS 2-UVS 4 2.30 U. Lisse 2-SVLV 2 2.30 u, DOSR 2-Rouwkoop 2 2 30 uur. II: Unitas L. 1-KRV 1 2 uur, Leidse Boys 1-Meerburg 1 2.30 uur, Weter. Boys 1-WOA 1. 2.30 uur 2A: DOCOS 3-Lisse 3 1? uur. Fore- holte 3-Lugdun. 4 12 u„ Teijling. 2- LDWS 2 12 uur. 2B: DOSR 3-MMO 2 12 uur Lisse 4- Alphia 2 2 30 u. Roodenburg 4-Oranje Groen 2 10 uur. VNL 2-Rljpw 2 2 30 3AAlph. Boys 2-ASC 4 2.30 u St- Bern. 2-Roodenburg 5 2 uur. Meerburg 2-Lugdun. 5 2.30 uur. Teijling. 3-ZLC 2 12 uur. DOCOS 4-VVSB 4 2.30. 12 uur. E: Roodenburg c-SVLV c 12.15 uur. VVSB c-Lugdun. c 12 uur. F: Alphen d-Alphen c 12 uur, Alph. Boys c-Alph. Boys b 12 uur. Altior b- DOSR c 12 uur. G: LFC c-SJC d 12 uur. Lisse d- UVS d 12 uur. Stompw. Boys a-TeiJl b 12 uur. VN A a-SJZ b 12.15 uur H: Foreholte c-SVLV d 2 uur. Lisse e-Rouwoop b 12 uur. SJC e-Lugdun d 12 uur. J: DOCOS e-Lugdun e 12 uur. Roo denburg e-ZLC b 10 uur. K; Lugdun, f-Roodenburg f 10 uur. De snelschaakwedstrijden voor kop pels, een verheugend Leithen-initia tief in het soms wat verstarde I<eidse schaakleven, zijn in de hoofdgroep gewonnen door het Philidor-duo De Graaff/Kohlbeck, dat met ruime voor sprong op de koppels Barkema/Smit (Philidor) Van Schaik/Sluyter (Voor schoten) en Preenen/Schüss (Phili dor) eindigde. Per groep speelden vier koppels, die elkaar eenmaal ontmoetten. De kop pelgenoten speelden tegen elk van de beide tegenstanders twee partijen, zodat iedereen twaalf partijen in to taal moest afwerken. Tenslotte wer den dan de punten, die ieder behaal de bij elkaar opgeteld voor het vast stellen van de prijswinnaars. Na de opening van Leithens voorzitter, de heer P. de Bock, plaatsten veertig schakers zich achter de borden, waarbij al snel duidelijk werd. dat de homogeenste koppels de kansheb bers waren. In groep 2 b.v. behaalde Leithenspeler Jann Koet pnt, maar zijn clubgenoot deed het zo slecht, dat dit koppel nog op de voorlaatste plaats belandde. De Graaff en Kohlbeck hadden in groep 1 nagenoeg eer walk-over. Overwinningen op Sluyter/v. Schaik (71), Preenen/Schüss (7',f—V4) en Barkema Smit (5122'i) wezen dat wel uit. Beiden scoorden 10 pnt uit 12 wedstrijden. Uitslagen: Groep 1: 1. De Graaff/ Kohlbeck 20 pnt uit 24 wedstrijden 2. te zien zijn. omdat zii dan uitkomen in de Ronde van België. Vier dagen later, woensdag 29 april wordt de Ronde van Zoéter- woude gehouden, waarvoor pas on langs toestemming is verleend. De wedstrijd begint om zes uur en er komen amateurs, nieuwelingen en adspiranten aan de start. Bart Zoet en Gerben Karstens zul len zaterdag starten in de tweede amateurklassieker van dit seizoen, de Ronde van Friesland. De wedstrijd, die over 165 kilometer gaat. start om 1 uur in Leeuwarden, waar ook vier uur later de finish is. Zondag gaan Zoet, Karstens en Kloosterman naar de, eveneens 165 kilometer lange. Vijfde Omloop vas de Baronie. Een wegwedstrijd voor amateurs door west en midden-Bra bant. De Leidse vereniging „Swift-com- binatie" heeft enkele ploegen voor open wegwedstrijden ingeschreven. De amateurploeg, bestaande uit Nol Kloosterman, Jan en Cees van Am sterdam, Piet Bregman, Frans Zoons en een nog nader aan te wijzen zes de renner, zal op donderdag 30 april starten in de Ronde van Feijenoord over 100 kilometer en 17 mei gaat een nieuwelingen team naar de baan op Duinhorst (Wassenaar), Voor Swift starten hier Joop Zoete melk, Dick Bakvos, Ton v. d. Valk en Arie Ravensbergen. Indeling seizoen 1964 Cricketcompetitie Eerste klas A: ACC, Haarlem, HBS. HCC. Quick Hg. Rood en Wit. VOC. VRA Eerste klas B: Excelsior, Hermes DVS, PW. Quick N SCHC Sparta HCC n. Rood en Wit II. Tweede klas B: Ajax L, Hilversum, VUC, ACC II, Haarlem II. HBS II VOC II. VRA n. Rood en Wit III. Tweede klas E: Groen Geel LCC, Olympia, Rood en Wit IV. HBS III Hermes DVS III. Quick Hg III, VOC m. HCC IV. Derde klas E: Ajax L II. VCC II. Haarlem m. Hercules III. Quick Hg IV. HCC V, Rood en Wit V. Derde klas F: BCC Breda II, Groen Geel n. Ajax L III. de Krekels III, Excelsior IV, Hermes DVS IV, VOC rv. Quick Hg V. WIELRENNEN Den Hartog leider in Eibar-ronde De jonge Nederlandse professional Arie den Hartog zegevierde gisteren in de eerste étappe van de Ronde van Ei bar voor professionals. Den Hartog maakte over de 188 km lange rit met start en finish in Eibar een tijd van 5 uur 39 minuten en 50 seconden. Den Hartog won de sprint van het compacte peloton. De rit werd gere den in stromende regen. De uitslag was: 1. Arie den Hartog (Nederland) 5.39.50; 2. Talamillo (Spanje); 3. Mi chel Grein (Frankrijk)Vervolgens het peloton in dezelfde tUd als de winnaar. HOCKEY PROMOTIE VOOR LMHC-DAMES Op één van de laatste hockeyzon- dagen zullen de hockey-enthousias- ten niet stil zitten. Allereerst is daar één van de belangrijkste wedstrij den van dit seizoen, de promotie wedstrijd van het eerste dames elf tal. Daarnaast heeft de LMHC een „dierentoernooi" georganiseerd voor junioren en adspiranten. Bijna ieder jeugdlid heeft hierbij de kans om te hockeyen. Zij zijn in achttien elftal len verdeeld, allemaal voorzien van een dierennaam. Schapen, kraaien, neushoorns, tijgers etc. Het gaat bij dit toernooi niet alleen om het ple zier, tevens zal men letten op veel belovend talent voor het volgend seizoen. Voor het eerste damesteam ho pen wij dat het op de Ingeslagen weg voort zal gaan. Een gelijkspel is reeds voldoende voor promotie van de LMHC. HHYC speelt echter op eigen terrein en zal alles doen om te winnen, hetgeen een beslissings wedstrijd tot gevolg zou hebben. Bij de heren resten de wedstrijd LMHC 3DSHC 4 en een duel van het eerste herenelftal in Bloemen- daal. Het hoskey-elftal van Kenya heeft in Hyderabad voor een sensatie ge zorgd door India met 3—2 te vér slaan. Bij de rust was de stand 22. Enkele dagen geleden was het eerste duel tussen beide landen in een ge lijkspel (22) geëindigd. Barkema Smit 13 pnt; 3. v. Schaik/ Sluyter 10'4 pnt; 4. Preenen/Schüss 4*2 pnt. In groep 2 vocht de ervaren Jerry Bey met zijn koppelgenoot Tijster man een harde strijd uit met de Kou- dekerkers Jouwstra en Donselaar. De Leithenspelers wonnen het duel 1. studiecommissie van de Bey Tijsterman 16»(. pnt 2. Jouw- KNVB. die na de barre winter en stra Donselaar 14', pnt; 3. Koet de befaamde „Operatie Feijenoord" Teleng 10^ pnt 4. Verbiest Planjer werd ingesteld, heeft gistermiddag ö'j pnt. in bet Sportcentrum te Zeist rapport in groep 3 werden de Philidor ge- uitgebracht over het bespeelbaar broeders Barendse gepasseerd door de houden van de velden in de winter, bekende oud-jeugdspelers Binnen, j Geconcludeerd werd dat, hoewel er dijk en Bijleveld. Een duel van de jeugd. 1. Bijleveld/Binnendijk lè'ó pnt; 2. J. Barendse L. Barendse 14 pnt; 3. Groenendijk v. d. Kaay 9*2 pnt: 4. v. d. Kooy Verkade 8 pnt. Groep 4 leverde een oppermachtige zege op voor het ..gelegenheidskop pel" Langerak (Philidor). 1 Lodder Langerak 20 pnt; 2. v. Haaster Schouten 12 pnt; 3. Bongers/Bongers 10'i pnt; 4. v. d. Poll/v. d. Kraats 5'2 pnt. In groep 5 snoepte Leithen (Weber/ Overdevest) Philidor (v. d. Meulen/ Raumann) de £ege af. 1. Weber/Overdevest 17 pnt; 2. Rau- mann/v. d. Meulen 16 pnt; 3. Brag- gaar/Thierry li1- pnt; 4. Kemmerer/ v. Leeuwen 4 pnt. Het zal ongetwijfeld velen verheu gen wanneer Leithen dit toernooi laat uitgroeien tot een jaarlijks terug kerende gebeurtenis op de Leidse schaakkalender. middelen zijn om de strijd tegen sneeuw en vorst aan te binden, het zeer de vraag is of het nut heeft een van deze werkwijzen in Nederland te verwezenlijken. Bij slecht weer heeft het publiek - immers nauwelijks belangstelling (Leunen) Lodder Voor de veldsporten, zelfs als die op *r -arxror-o 'prachtige terreinen worden beoefend. De clubs zullen dus, als de com petitie zou kunnen worden voortge zet, op uiterst matige recettes moe ten rekenen. Daarbij komt nog dat zelfs de een voudigste methode jaarlijks een be drag van rond de 25.000 gulden aan exploitatie en afschrijving kost. Al leen als alle clubs uit het betaalde voetbal over een dergelijke installa tie beschikken totale investering rond 6 miljoen gulden zou de strijd tegen de elementen enige zin hebben. De meest doelmatige methode is de veld verwarming, waarbij vier syste men mogelijk zijn: 1. boven de velden geplaatste ln- frarood-stralers. 2. een ondergronds net van koper draden dat elektrisch wordt ver warmd. 3. ondergrondse kunststofbuizen waardoor warm water wordt gepompt. 4. een stelsel van koperen buizen waardoor verwarmde olie wordt ge voerd. Enkele van deze methoden zijn op kleine proefvlakken op het KNVB- sportcentrum toegepast in de afge lopen winter. De proeven gaven bij zonder goede resultaten en o m. bleek dat het gras door de hogere tempe ratuur vroeger groeit en zich sneller herstelt. De financiële consequenties zyn echter weinig aantrekkelijk. Een systeem van kunststofbuizen waardoor warm water gepompt wordt —de goedkoopste methode kost nog altijd een 50.000 gulden bij aan leg terwijl de jaarlijkse exploitatie kosten rond de 25.000 gulden liggen. De infraroodstralers vragen een be drag van tenminste 80.000 gulden bij aanleg en de beide andere systemen zijn nauwelijks goedkoper.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1964 | | pagina 9