SPEELGOED INSPECTEUR 100.000 GRATIS NIEUWS VAN - HET HOUTPALEIS I NU OOK GROLSCH OUD-BRUIN IN DE BEUGELFLES ENIGE JONGE KRACHTEf worststoppers rn Bierkenners vragen het warmste vuur geeft haardbrandolle FA. JONK-Mr. Schilder N.S.S. R.-K. VAKSCHOOL VOOR MEISJES ADMIN. BEAMBTE 2e KLASSE m./vr. beschaafde leerling-verkoopster WOONHUIS te koop N.V. Dieselinjectie Leerling of aankomend Brandstofpompenmonteur HET HOUTPALEIS, HERENSTRAAT 20 HET HOUTPALEIS, HERENSTRAAT 20-31 N L.V.-, Y.V.-en VARIA VERZ. Mij roept sollicitanten Reeds meer dan NIET-KATHOLIEKEN 0 N Bierkenners vragen: Grolsch in dc originele beugelfles. Binnenkort in dezelfde fles óók Oud-Bruin Drie voordelen: kwaliteit, gemak, zuinigheid Beide soorten ook in de kleinere flesjes Grolsch Speciaal, extra feestelijk bier in een extra feestelijke fles. KANTOORBEDIENDE (MNL.) "j Erik dekens en transformatorenfabriek," Vleeswaren- en Conservenfabrid iVIANDA-LEIDENN/ wintervakantiegids -ch intense verbranding e behaaglijke warmte e heldere vlam Flamazur, dé haardbrandolia tan iu. Purflna Hadirland 10 VOLLE UREN AUTORIJLES f47.50 Modern lesmateriaal, gediplomeerde instructeurs. Halen en brengen gratis Theorie-avonden met lichtbeelden. Erkende Bondsautorijschool „DE CENTRALE Vaarstraat 31 - Lelden - Telefoon 14800 <na 19 uur). Voor alle soorten SCHILDERWERK. Longeqraeht 38A - Telefoon 25923 verkoopadressen A. DE WIT'S HANDELSHUIS, OUDE VEST 111 - TELEFOON •171»—JS3M GALGEWATER 1 LEIDEN Gevraagd per 1 december 1962 een in het bezit van het mulo-diploma en het praktyk- diploma boekhouden Nederl. Ass. Minimumleeftijd 23 Jaar. Sollicitatie^ en Inlichtingen: mej. Th. W. van Mechelen, directrice van de school. Telefoon 21899. Wij vragen een voor onze boek- en kantoorboekhandel. Leeftijd plm. 16 Jaar. Boekhandel A. VOLKERS VOORSTRAAT 1 VOORSCHOTEN kantoor Molenlaan 2, telefoon 017172603. Na 6 uur Papelaan 53. telefoon 017173096. te Leiden, bevattende 4 k., keuken, gang en tuin. Leeg te aanvaarden. Wegens k.w. gedeelte van inb. o.t.n. k.k. Voor vestiglngsverguning moet z. g. w. Brieven aan het bureau van dit blad onder nummer 4911a. HOGE RIJNDIJK 260 ▼raagt: HERENSTRAAT 31 Afd. huishoudelijke artikelen Door het halen van ons vakdiploma hebben wü onze zaak van Huishoudelijke artikelen uitgebreid met Dus HERENSTRAAT 31 NU: kop en schotels glaswerk - vazen - pannen poppen - auto's - spelen - kleurboeken. Te veel om op te noemen. hout - board - triplex - ijzerwaren. WIJ ETEN VAN HALF EEN TOT HALF TWEE EN 's MAANDAGS DE GEHELE DAG GESLOTEN. TELEFOON 32648 LEIDEN op voor de functie van ln bestaande Inspectie te Leiden en omgeving Vakkennis is noodzakelijk. Middelbare of u.l.o.-schoolopleidlng is gewenst. Maximumleeftijd: 40 Jaar. GEBODEN wordt: vast salaris - provisie - onkostenvergoeding- gebr. v. auto en opname ln pensioenfonds. Eigenhandig geschreven sollicitaties met volledige inlichtingen te richten aan het bureau van dit blad onder nummer 24120. .J In Nederland hebben kennis genomen van onder staande brochurenreeks over het katholieke geloof. Hun oordeel daarover kan nu steunen op grondige voorlichting. Ook een li bieden wij een e een openhartige behandeling van het katho lieke geloof in 20 veertiendaagse afleveringen 320 pagina's, fraai geillustreerd Op het volgende leggen wij nadruk: U krijgt nooit persoonlijk bezoek U behoeft nooit te reageren (maar U kunt als U wilt corresponderen) DIT IS EEN SERVICE VAN KATHOLIEKE ZUOi Gelieve mij te zenden gratis en vrijlatend de ?-) 20 afleveringen over het Katholieke geloof. U NAAM... STRAAT. ~c s S O II GEMEENTEa ti Van katholieken wordt I 5.- vergoeding gevraagd, cj ff. Zij worden verzocht aan K achter hun naam 7 te zetten. J AdresPostbus 466. Adm. Una Sancta. Dan Haag. Voor kantoor- rn magazijnwerkzaamheden ïoeker' wij een Aan een intelligente jongeman van ca. 18 jaar biederf wu een prettige werkkring met een aantrekkelijk f' salaris. J. W. N. BAKKER ZONEN LANDBOUWMACHINES EN TRACTOREN j HOOFDSTRAAT 189 - SASSENHEIM. TELEFOON 02532—7328. J. C. Christoffersen, vraagt wegens uitbreiding van de eerstdaags te openen nl« fabriek te LISSE ij met elektrotechnische opleiding of praktijk om opgelei< worden tot afd. chef (medewerkend». Oudere personen komen eventueel ook in aanmerking. I 'sZaterdags vrij; vakantiegeld 2x3% per jaar Voor mai na ruime inwerktijd opname in het bedrijfspensioenfondi voor allen deelname in de winstuitkering volgens onze v waarden. I Aanmelding: brieven of telefonische afspraak Heereweg lt Lisse. telefoon (02530 3650. II Onze staf van deskundiger wil U gaarne van advies dienen voor de juiste vora van Uw verzekeringen. Schaden worden stipt afgewikkeld. ALGEMEEN ASSURANTIEKANTOOR IM. N OOM EN RAPENBURG 1 - LEIDEN TELEFOON 20 3 02 vraagt voor direct I MEISJES EN JONGENS. Geboden wordt hoog loon. Vrije werkkledin Vrije vleesverstrekking. 5-daagse werkwee Aanmelden portier Reineveststeeg. Onze nieuwe ligt nu reeds voor U klaar U zult zich na deze echt Hollandse zomer oprecht kunne# verheugen In het vooruitzicht van een vakantie-ln-de-zon Vooral nu dit Jaar de feestdagen zo uitermate gunstij vallen. Wmterrust of wintersport, kiest U maar; onze gids geef U goed advies voor een goede reis. Deze gids is bij al onze 25 kan toren in Nederland gratis ver krijgbaar, of met onderstaande bon te bestellen. S.v.p. uitknippen, Invullen en zenden aan LISSONE- LINDEMAN. Breestraat 36. Leiden. Gaarne ontvang ik Uw wintervakahtiegids Naam: Adres: Woonplaats:

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1962 | | pagina 4