Zaterdagelftal klopt Belgen in Brussel Oude Oranjeleeuwen te grimmig voor ASC Concordia H. greep zijn laatste kans Drie goals van Appel Jfel spannend, maar niet mooi Zege van Oranje verdiend Vertwijfeld Zaterdagelftal ongewijzigd KOSTELIIKE JUBILEUM IT EDSTRIID Amateurs LEIDSCH DAGBLAD MAANDAG 21 MEI 1962 (Van onze sportredacteur) Brussel, zaterdagmiddag De keurtroep van de sectie zaterdagvoetbal van de KNVB heeft vanmiddag op het zuinig van gras voor ziene veld van de RBC „Schaerbeek" opnieuw haar kandidatuur gesteld op het bezit van de „Coupe" Fernand Chanelle, de zwaargewicht beeldengroep die de inzet vormt van het jaar lijkse drielandentoernooi tussen de zaterdag elftallen van België, Frankrijk en Nederland. De zege van de oranjeploeg was verdiend, al kwam zij wat moeilijk tot stand. Vooral in de tweede helft, toen de Belgen hun opstelling hadden gewijzigd en met de wind in de rug fel ten aanval trokken, heeft zij enkele malen aan een zijden draadje gehangen. Het pleitte echter voor de mentale kracht van de jongens van oefen- meester Evert Sterk, dat zjj in die periode een dieptepunt, veroorzaakt door een zeer aanvechtbare beslissing van de Belgische arbiter Hannet waar door de stand op een voor Nederland zeer kritiek moment van de strijd gelijk werd (22) konden verwerken en alsnog een geslaagde greep (een prachtig doelpunt van midvoor Van der Polst) naar de winst doen De oranjeformatie versloeg de ploeg der Rode Duivels met 23 en daar de Belgen met dezelfde cijfers reeds van Frankrijk wonnen, hebben Woudsma c.s. zaterdag a.s. in de te Katwijk te spelen wedstrijd tegen de „haantjes" aan een gelijkspel reeds voldoende om de prijs weer voor een jaar in het Bondsbureau van de KNVB te laten staan dat linksbuiten Slagboom er volko men uit was en het binnen trio van Zwart Wit, Nieuwstraten. Van der Pols en Van Elderen minder goed pakte dan de selectieheren ervan verwacht hadden. Voorsprong Doelman Cas Woudsma keek in de tiende minuut van de tweede helft werkelijk of hij water zag branden. Vertwijfeld rende hij de bal in zijn armen geklemd achter de heer Hannet aan, wiens keurige zwarte jasje weliswaar met het FIFA-embleem was versierd, maar wiens fluiten niet altijd de in druk vestigde dat hij met recht tot de r\jen van de internationale top- arbiters was doorgedrongen. Glashard wees hij na een kor te aarzeling naar het midden, na dat Woudsma een kopbal van de Belgische aanvalsleider Verbelen in een gestrekte duik prachtig voor de lijn had gestopt. De radeloze Woud sma slaagde er niet in de fluitist te bewegen tot een herziening van zijn twijfelachtige beslissing. Dat bete kende een 2-2 stand op een zoals gezegd kritiek moment voor de Nederlandse ploeg. Maar de enthou siaste. hard werkende oranjeman nen sloegen snel en hard terug. Vier minuten later zette linksbuiten Slag boom de bal uit een vrije trap scherp voor het Belgische doel en de als een duveltje uit een doosje op duikende Van der Pols kopte het leer op een bijzonder fraaie wijze langs de verblufte doelman Van Hamme: 2-3. Daarna kreeg de strijd een bijzonder spannende slotfase. Tot tweemaal toe schoot de Belgi sche linkshalf Saenen een tame lijk rauw heerschap tegen de lat en stopte de verbeten Woudsma schoten van Verbelen en Williot. Aan de andere kant raakte ook Floor van Duyn nog eenmaal de lat. Hoe de Belgische dames op de tri bune hun landgenoten ook aanvuur den met de kreet „rapper manne- kes", de Nederlanders gaven geen duimbreed meer prijs. Verdiend Een van de vele benauwde momenten voor het Nederlandse doel na rust. Woudsma is al ge passeerdmaar Visser zal op de doellijn uitkomst brengen. (Foto Leldsch Dagblad) wijkse sjouwer Floor van Duyn op links en de lange, flegmatieke, maar uitstekend voetballende debutant Locht (Be Quick '28) op rechts. Zij hielden het Nederlandse team als een sterke ruggegraat overeind. Want zwakke plekken waren er. Stopper Visser (Heerjansdam) was vooral voor rust uitgesproken zwak en Woudsma c.s. mochten zich wer kelijk gelukkig prijzen, dat de Bel gische aanvalsleider Verbelen, toch een kundig speler, van het falen van de Heerjansdammer niet meer pro fijt heeft getrokken. Op midvoor Van der Pols na maakte de Neder landse aanval bij het afwerken van de talrijke kansen een tamelijk be sluiteloze indruk. Daarbij kwam nog De oranjeploeg nam na 17 minu ten spelen de leiding, toen doelman Van Hamme een flitsend schot van rechtsbuiten v.d. Heuvel wel prach tig stopte maar niet onder controle kon krijgen. Via het been van de Belgische linksback Van den Oosten de rolde de bal in de richting van het onbeheerde doel der Rode Dui vels. waar Slagboom present was om het laatste zetje tegen het leer te geven: 0-1. In de 29ste minuut won Verbelen een sprintduel van Visser en werd het gelijk, maar acht mi nuten later zorgde Van der Pols met een harde schuiver in de hoek op nieuw voor een Nederlandse voor sprong: 1-2. En die stand was in overeenstemming met de krachtsver houding. Het verloop van de tweede helft beschreven wij reeds. De elftallen kwamen als volgt in het veld: Nederland: Woudsma, Koelewijn, Korving, Van Duyn, Visser, Locht, Slagboom, Van Elderen, v.d. Pols, Nieuwstraten, v.d. Heuvel. België: Van Hamme, Van den Oostende, Lambrechts, Saenen, Schapmans. Demeyer, Dellaert, Smits, Verbelen, Van Dijck, Williot. Het omstreden tweede Bel-1 beien kopt in. Woudsma zal, i stoppen. De arbiter zal echter gische doelpunt. Midvoor Ver- naar de hoek duikend, het leer toch een doelpunt toekennen. I (Foto Leidsch Dagblad) LFC onfortuinlijk in Wassenaar Paal en lat hebben LFC tegen Blauw-Zwart parten gespeeld in een wedstrijd waarin de spelers van bei de ploegen toonden mensen van de klok te z(jn. De doelpunten werden namelijk zowel voor als na rust in de zevende en twintigste minuut ge scoord. Eerst door Blauw-Zwart en daarna door LFC. De eindstand werd dus 2-2. Een resultaat, waar mee beide ploegen tevreden mogen zijn. Dick Sira stond in deze wedstrijd voor de Kanaries op de midvoor- plaats en het moet worden gezegd dat hij het op die plaats uitstekend deed, ook al kwamen de doelpunten dan niet van zijn voet. Beide Leid- se treffers werden gescoord door Aat Heymans na voortreffelijke passes van Piet de Jong. De eerste keer gebeurde dat nadat R. Hoogt de Wassenaarse ploeg de leiding had gegeven. Na rust bezorgde B. Jansen profiterend van slecht wegwerken van doelman Van Leeuwen de (thuisclub opnieuw een voorsprong. ;Een kwartier daarna passeerde Aat doelman Moens (ex-NAC) ten twee de male. LFC probeerde nog met een laatste krachtsinspanning de zege naar zich toe te halen, maar het geluk zat de geelzwarten dit keer niet mee. In de slotfase verdedigde Blauw-Zwart het gelijke spel stug. Wel en wee der vierdeklassers (Van een onzer verslaggevers) In de vierdeklasse A is de beslissing met de 30 zege van Concordia H. op Warmunda gevallen. SVLV en Concordia zullen samen moeten uitmaken in een beslissingswedstrijd wie moet degraderen! Zo wijst de situatie op de ranglijst tenminste uit. Officieus dan altijd! En al zal het ook wel op een beslissingswed strijd uitdraaien, er zit nog altijd een addertje onder het gras. De wedstrijd Van Nispen—-ASC werd n.l. enkele maanden geleden gestaakt met de stand 7 minuten vóór het einde 02 voor het jubilerende ASC. Nu wil het dat de roodzwarten mèt de twee punten van de dus niet uitgespeelde ontmoeting tegen Van Nispen juist één punt méér hebben dan de beide degradatiekandidaten: SVLV en Concordia! ASC officieel nog niet veilig 'UU' S( HL'III KS\ Hl» Rally rijden racing boy 'l Gaal "full speed" in GENTLEROY ruggegraat Officieel bezit ASC echter 11 pun ten één minder dus dan SVLV en Concordia met nog zeven minuten voor de boeg tegen Van Nispen. De uitspraak in deze reeds vele maan den lopende affaire is van de zijde van de KNVB nog steeds niet afge komen. Zonder echter zoals ge woonlijk deze laatste zeven mi nuten dienen te worden uitgespeeld en gezien de situatie kan dit bijna niet anders! bestaat er altijd nog de theoretische mogelijkheid dat in die laatste minuten van Nispen twee of drie goals fabriceert. Dan zouden de papieren totaal anders komen te liggen: ASC zou zelfs kunnen degra deren en bij een 22 stand gelijk eindigen met de beide andere clubs, zodat drie clubs onderling moeten gaan „vechten" om lijfsbehoud. (Er gaan zelfs geruchten rond dat, niet de laatste minuten, doch vanaf het breken van de lat (bij de eerste maal) de strijd zou moeten worden overgespeeld. Dan zou de tweede helft geheel met de stand 01 dienen te worden overgespeeld). Maar zoals reeds in de aanhef gememoreerd: zon vaart zal het wel niet lopen en zal ASC het in die eventueel te spelen zeven minuten wel redden. Rest nog te vertellen, dat de ver eniging Van Nispen in beroep is ge gaan tegen de schorsing van keeper Klinkenberg door de KNVB. Zoals bekend is Klinkenberg de man die de lat oorzaak van de staking! voor de tweede maal brak. Het Nederlands zaterdagelftal, dat eergisteren in Brussel met 2-3 van de Belgen won, zal zaterdag a.s. te Katwijk in ongewijzigde samenstel ling tegen de Fransen uitkomen. Het Franse team ziet er als volgt uit: doel: Vigier; achter: Le Coq en Bourrier; midden: Mehneret, Bou- haffa en Piasco: voor: Jean-Marie, Vandamme, Kabyle, Cicci en Mal- herbe. De ontmoeting wordt geleid door de heer A. van Leeuwen. Verdiende zege Concordia won overigens verdiend van Warmunda met 30. Met de visie, rust was de stand reeds door doel- punten van Duwel en H. de Koning 20. Na de thee stelde een solo van A. Groot, besloten met een derde treffer, de zege veilig. De laatste strohalm was dus gegrepen. De Nederlandse dames handbal- ploeg heeft zondag te Wenen voor 300 toeschouwers met 3-3 gelijkge speeld tegen Oostenrijk. Bij de rust hadden onze landgenoten een 3-1 voorsprong. Reims is zondag door een 5-1 verwinning op Straatsburg kampioen van Frankrijk geworden. St.-Etienne, Sochaux, Le Havre en Metz degraderen naar de tweede di- Tweedeklasse Het roodwitte DOCOS stelde door een kleine 2—3 zege behaald in de Venen op DOSR de tweede plaats veilig. De thuisclub opende door Piet van Amsterdam de score, maar toen. keeper Oomen na een terugspeelbal van K. van Amsterdam een fout maakte vloog 1—1 tussen de palen. 12, maar J. van Veen trok de ba lans weer recht. Theo Piket zorgde er echter voor dat doelman Oomen voor de derde maal naar het net moest. Zo won DOCOS dus met 23. Tegenstanders van Lugdunum De tegenstanders van Lugdunum in de komende promotiewedstrijden beginnen nu binnen te druppelen. Zeker is dat ook Tonegido en Quick Steps (Den Haag) zullen aantreden. Naar alle waarschijnlijkheid wordt Na rust scoorde Van Rossenberg VELO de vierde tegenstander. Het was een verdiende Nederland- st overwinning In een weliswaar spannende, maar door de bank ge nomen toch zeer matige wedstrijd. In de oranje-formatie zat meer sa menhang dan in de Belgische ploeg en dat was voornamelijk te danken aan de betere haifspelers, de Kat- Zaterdagvoetbal Kampioenschap van Nederland SpakenburgSC Genemuiden 1—1 Stand SC Genemuiden 2 11 3 32 Spakenburg 1 1 1 11 Quick Boys 11 1—2 Reserves KNVB BETAALD VOETBAL RES. 2e DIVISIE B DFC 2—Haarlem 2 0—1 AMATEURS RES. 2e KLASSE B Quick 2DHC 4 2—2 RFC 3—ONA 2 1—0 RES. 3e KLASSE A Foreholte 2Gouda 3 12 Olympia 2LFC 3 03 Lugdunum 3—UVS 3 11 Woerden 2—Roodenburg 2 2—5 RES. 3e KLASSE B VUC 3-HW 2 1—0 Een Nederlandse amateur wie lerploeg rijdt donderdag a.s. een lan- denwedstrijd in Odense tegen Dene marken. De ploeg bestaat uit Aad de Graaf. Piet van der Touw, Jaap Oud- kerk, Piet van der Lans, Theo Nik- kessen en Gerard Koel. zijn (Van een onzer redacteuren) Elf oud-internationals hebben zaterdag in de wedstrijd tegen het jubilerende ASC een show weggegeven om te likkebaarden. Goed, sinds hun gloriejaren zijn er bij deze Nederlandse elftal spelers ponden bijgekomen en BRAM APPEL scoort uit een voorzet van Guus Drager. is er een portie snelheid afge gaan. Maar dat spelinzicht, die techniek en dat aanvoelen waar een bal komtmeesterlijk vaak. Het op drie plaatsen met Quick Boys-spelers versterkte ASC werd door de oude, maar nog vervaarlijk briesende Oran jeleeuwen met 62 opgepeu zeld. ASC was voor deze wedstrijd eigenlijk nog niet voldoende ver- sterkt. De oud-internationals tenminste geen ogenblik in moeilijk heden geweest. Dat was jammer want wie weet wat er nog allemaal uit de bus zou zijn gekomen, als de strijd wat meer in evenwicht was geweest. Bij de rust hadden de oud- internationals de wedstrijd al in hun zak. Met een comfortabele lf—2 voorsprong behaald tegen storm in kon hun niets meer gebeuren. De 45-jarige Guus Drager drukte zijn stempel op het eerste half uur. Ach, het is al weer 23 Jaar geleden dat deze Ajax-rechtsbuiten zijn de buut in het Oranjeteam maakte. Dat was in 1939 tegen Hongarije. De Hongaren wisten in die wedstrijd niet wat ze met hem aan moesten. ASC- back Zwanenburg wist het evenmin. Dragers openingstreffer na 10 mi nuten was er een van verrukkelijke zuiverheid en raffinement. De voor zet, die hij een kwartier later op het hoofd van Roosenburg trok en waar uit het tweede doelpunt ontstond, was van dezelfde „orde". Na dat half uur werden de oud-internationals door de storm en door ASC terugge dreven. Het gevaar bij de roodzwar ten moest hoofdzakelijk komen van Spiering en Arle v. d. Oever. Elke keer als de gelijk een mitrailleur ko gelende v. d. Oever zijn been aanjoeg voor een schot, was Kraak al uit zijn doel „gewalst" om de kogel in de baan te breken. Dat lukte hem steeds. De schoten waar hij niet bij kon, vlogen hoog over, of spatten tegen het houtwerk. Doelpunten te kende de Katwjjker dus niet aan. Dat deed de jonge ASC-er Jan Staal wel. De nogal vaak met de buitenspel- val werkende Stoffelen werd in de 35ste minuut verrast door een snelle doorstoot. Buitenspel of niet? Scheids rechter, Wim Schalks, die de gehele wedstrijd met een brede glimlach om de kaken rondliep, stond er bovenop en was zeer gedecideerd geen bui tenspel. Staal scoorde en deed dat een ogenblik later uit een mooie voorzet van Spiering opnieuw (22). ASC ging toen duidelijk spelen met het idee dat de „oude mannen" wel weggestormd zouden zijn. Viool, gezellig op te dringen, blijkbaar met de bedoeling Kraak ook eens van dichterbij te bekijken. „Jonge honden" Dat zinde de als twee jonge hon den ravottende Roosenburg (39) en Appel (41) niet erg. Appel U weet wel de man in dé befaamde Ram penfondswedstrijd (1953) tussen een bijeengeraapt Nederlands profelftal en Frankrijk de winnende tref fer scoorde ging zich scherper opstel len. Bij de eerste pass, waar hij achteraan kon was het direct raak (23). Nog voor rust werd het 24. Weer door Appel, na nillimeterzuiver lfmo^rd" nle^de"(2-5')"Het aangeven van Drager. Biesbrouck, - - ••ze"m®ora pleegde (2-5). Het Van Buitenen en Stfjger smoorden de verdere ASC-aanvallen op het middenveld in de kiem. (40). Een lange benige man, die aan het trillen van zijn pink moet voelen waar een bal terecht komt. Van La- sander had Schaap In zoverre last, dat hij zo nu en dan hard moest lopen om hem de bal af te nemen en daar was z(jn wat w(jde broek niet helemaal of beter: helemaal niet op berekend. Schaap redde zich in beide gevallen uitstekend, al was het soms op het nippertje. Er kwamen nog twee doelpunten bij. Een werd door ASC zelf gescoord. Roosenburg bracht de Leidse verde diging op een gegeven ogenblik zoda nig in het nauw dat dez^ onmiddel- Heer en meester zesde en laatste doelpunt was van bijzonder formaat. Roosenburg toog op volle snelheid door de Roodzwarte gelederen en liet de bal toen plotse ling achter zich liggen voor de al even hard achter hem aankomende Appel. Doelman Rooyakkers na de rust ingevallen voor Spoor zou zijn hand waarschijnlijk hebben ge- Na de rust was het op geen stuk ken na meer zo leuk als ervoor. De oud-internationals waren heer en schroeid als hij het schot had aan meester, dank zy de enorme storm j geraakt (26). in de rug. Rest no„ te vermelden dat de Toch was het een figuur in de muzikale omlijsting bij deze wed- Oranje-verdediging die het meest op strijd op uitnemende wijze door K. en de voorgrond trad: Rinus Schaap G. werd verzorgd. De Braziliaanse voetballer Ger- mano, die herhaaldelijk werd opge steld als linksbuiten in het nationa le elftal, is door zijn vereniging „Fla- mengo" uit Rio de Janeiro overge daan aan de Italiaanse club A. C. Milaan. Het bedrag dat met deze transactie gemoeid was. werd niet officieel be kendgemaakt. Het wordt geschat op plus minus I. 700.000. Uitslagen - standen KAMPIOENSCOMPETITIE Velocitas—Quick N. 3—0 XerxesJOS 01 StandaardVllsslngen 3-^-1 Quick N.—Velocitas 12 JOSXerxes Vlissingen—Standaard Velocitas 2 2 0 Vlissingen JOS Xerxes Standaard Quick N. 1—2 6—1 5—1 7—4 2—2 2—2 4—7 1—5 le KLASSE B Quick—PEC 1—0 CVV—SVW 3—3 GoudaSpartaan '20 21 UnitasDCV 3—1 Xerxes 20 14 DCV 19 Gouda 19 ONA 19 Spart. *20 19 CVV 19 L. kwart. 19 Unitas 19 VFC 19 SVW 19 Quick H. 19 1 33 51—13 4 23 30—19 5 21 22—22 7 19 23—24 8 18 24—25 7 18 30—32 8 17 27—28 8 16 27—25 7 15 21—31 8 15 21—41 8 15 14—30 2e KLASSE A O ver maas—HB S HVVNentunus 00 (o.p.v. HVV) PapendrechtRoodenburg 5—0 Blauw ZwartLFC 2—2 De MusschenCeleritas VUC—RVC Neptunus 22 12 6 4 30 29—16 Overmaas 22 11 7 4 30 40—29 HBS 22 11 6 5 28 45—31 De Muss. 21 12 2 7 26 40—37 LFC 22 9 7 6 25 38—28 Roodenb. 22 9 6 7 24 31—32 Celeritas 22 9 2 11 20 36—49 RVC 21 4 10 7 18 25—39 VUC 22 6 6 10 18 41—43 Blauw Zw. 22 5 6 11 16 27—38 Papendr. 22 4 6 12 14 31—38 HVV 22 4 5 13 13 26—39 3e KLASSE A VIOSBodegraven 21 (besl. wedstr. kamp.) o.p.v. B'graven 3e KLASSE E HOV—ODI Kranenburg Archipel 2—2 CKCDHS 1—1 Kranenb. 21 16 3 2 25 67—27 HOV 21 13 3 5 29 48—32 ODI 21 9 6 6 24 40—36 DHS 20 8 5 7 21 33—32 RAVA 22 7 6 9 20 32—37 GSV 20 8 3 9 19 39—39 UNIO 21 4 10 7 18 25—33 Alphia 21 8 2 11 18 39—51 Archipel 22 7 4 10 18 35—37 CKC 19 6 5 8 17 34—40 Westerkw. 21 7 3 11 17 35—48 Transvalia 19 6 13 12 32—41 4e KLASSE A DOSR—DOCOS 2—3 ConcordiaWarmunda 3-0 Lugdun. 20 17 2 1 36 63—19 DOCOS 20 11 5 4 27 48—35 VVSB 19 10 4 5 24 45—29 V. Nispen 20 8 3 9 19 48—36 Warm.da 20 6 7 7 19 28—41 DOSR 19 6 6 7 18 42-42 Altior 19 7 4 8 18 39—44 Or. Groen 19 7 4 8 18 32—37 ASC 20 5 3 12 13 41—57 SVLV 20 5 6 11 12 29—46 Cone. H. 20 3 6 11 12 29—48 I De uitslag van de gestaakte wed- I strijd Van Nispen—ASC (02 - is wel in deze stand opgenomen, die I van VVSB—Altior niet. 4e KLASSE E André Roosenburg brengt de I nationals, eveneens uit een voor- «JUUCII ZilJIl. VIUUI, ,1 1/1 J V Y-v Zwanenburg en De We(jer begonnen I stand op 2-U voor de oud-inter- zet van Drager DONK—Nleuwerkerk 3—5 LekkerkerkWaddinxveen 1—6 Hardinxveld— ■Boskoop 3—2 GouderakHillegersSerg EDS 20 15 1 4 31 62—27 Woerden 19 12 6 1 30 56—23 H.berg 19 11 4 4 26 47—19 Gouderak 19 10 4 5 24 59—34 H veld 20 9 2 9 20 41—41 't Noorden 19 6 7 6 19 21—35 DONK 19 5 5 9 15 35—46 Boskoop 19 5 4 10 14 41—60 Lekkerk. 20 6 1 13 13 35—59 Nieuwerk. 19 4 2 13 10 31—51 Waddinxv. 19 8 4 12 10 22—47

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1962 | | pagina 9