N.V. Chemische Industrie „Katwijk" DAGBLADRECLAME L ARGWAAN Liberale Gemeentepolitiek LIJST 4 A ENIGE FLINKE MEISJES en een nette JONGEMAN magazijnbediende A. R. TEGELAAR DE BROMFIETS VOOR MANNEN p s stokvis m MONTAGE-SPECIALISTEN VERHUIZINGEN W. VAN VELZEN Bedorven maag! en diarree ENTOSORBINE! DAGMEISJE MES Ü2S isa K322I AEG AEG AEG SUPER ƒ415.- WOONHUIS GELDBELEGGING Leidsch Dagblad N.V. HET MOTORHUIS LEIDSE SCHOUWBURG 555ste STAATSLOTERIJ Bekendmakin Heden overleed na een langdurige ziekte, onze lieve moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder, zuster, be huwdzuster en tante JOHANNA CHRISTINA VAN RIJZEN—BAART, weduwe van PIETER JACOBUS VAN RIJZEN, in de leeftijd van bijna 84 jaar. I. VAN RIJZEN G. VAN RIJZEN—BELT Wed. C. PLATTEEL— VAN RIJZEN Klein- en achterklein kinderen en verdere familie Leiden, 19 mei 1962. Nieuwe Beestenmarkt 10. De begrafenis is bepaald op woensdag 23 mei a.s. om 12 uur op „Rhijnhof". Heden overleed, na een langdurig ziekbed nog on verwacht, onze lieve zuster, behuwdzuster en tante JANSJE BOURGEOIS, in de leeftijd van 81 Jaar. A. M. BOURGEOIS C. RANSELAAR— BOURGEOIS H. W. RANSELAAR I. BOURGEOIS E. D. BOURGEOIS— MEIJER Neven en nichten Leiden, 19 mei 1962. Oranjegracht 48. Rouwbezoek: dinsdag22mei a.s. van 78 uur Oranje gracht 48. Corr.-adres: Vreewijkstr. 9. De teraardebestelling zal plaats hebben woensdag 23 mei a.s. om 12.30 uur op de begraafplaats „Rhijnhof". Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een angdurige ziekte, onze lieve vrouw, moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder, zuster, behuwdzuster en tante GEERTRUIDA KANTEBEEN—MASUREL, in de leeftijd van 77 Jaar. Uit aller naam: A. J. KANTEBEEN sr. Leiden, 19 mei 1962. Leeuwerikstraat 14. De begrafenis is bepaald op donderdag 24 mei a.s. om 1 uur 's middags op „Rhijn hof". Heden is geheel onver wacht van ons weggenomen, mijn beste man, onze on vergetelijke, zorgzame vader, schoonvader en grootvader JACOB HUTER, in de leeftijd van bijna 68 jaar. Leiden: M. J. HUTER— VAN WIJK Oegstgeest: J. J. N. HUTER G. M. HUTER— REIJMER TRUDEKE Leiden, 19 mei 1962. Lammenschansweg 61. Liever geen bezoek. De crematie is bepaald op donderdag 24 mei a.s. in het Crematorium te Velsen, na aankomst van trein 10.01 uur halte Driehuis-Wester- veld. Geheel onverwacht, is heden in zijn Heer en Hei land ontslapen, onze beste broeder, behuwdbroeder en oom, de heer DAMMES BERGMAN, in de leeftijd van 65 jaar. Uit aller naam: J. BERGMAN Leiden, 19 mei 1962. Sophiastraat 48. De begrafenis zal plaats vinden op woensdag 23 mei a.s. om 11.30 u. op de Alge mene Begraafplaats „Rhijn hof", voorafgegaan door een rouwdienst, welke om 10.30 uur gehouden wordt in de Gereformeerde Kerk (Oude Vest 133), alhier. Na een langdurige ziekte overleed heden zacht en kalm, onze innig geliefde BENNIE, in de leeftijd van 7 jaar. B. VAN DUIJL G. VAN DUIJL— VAN DER LEEK EDDIE en zijn tweelingzusje GREETJE en verdere familie Leiden, 19 mei 1962, Amaliastraat 26. Liever geen bezoek. Geen bloemen. De begrafenis is bepaald op dinsdag 22 mei a.s. om 2.30 uur op .Rhijnhof". Heden overleed mijn ge liefd kleinkind BENNIE De diepbedroefde oma mevr. de wed. L. VAN DUIJL— VAN LEEUWEN Leiden, 19 mei 1962. Vrouwenkerkkoorsteeg 21. Tot onze diepe droefheid over cd ons geliefd neefje BENNIE De diepbedroefde tante en oom C. CIERE—VAN DULJL P. CIERE en kinderen Leiden, 19 mei 1962. Lange Mare 84a. Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een ge duldig gedragen lijden, mijn innig geliefde man, onze lieve zorgzame vader, zoon, schoonzoon, broeder, zwager en oom JAN MULDER, in de leeftijd van 45 jaar. A. C. MULDER- BOUWMEESTER TINEKE en JOOP en verdere familie Leiden, 19 mei 1962. Roemer Visscherstraat 18a De overledene is opge baard in één der rouw kamers Van der Luit, Haag- weg 31, Leiden. Bezoek dinsdag n.m. van 34 en van 7—8 uur. De begrafenis is bepaald op woensdag 23 mei a.s. om 1 uur 's middags op „Rhijn hof". Heden overleed nog ge heel onverwacht, onze lieve vader, schoonvader en groot vader MAR IN US MANS, weduwnaar van KATHARINA HENDRINA VAN BERGEIJK, in de leeftijd van 73 jaar. A. J. MANS W. L. MANS—WEGERIP CAROLA, MARIT en EDITH Oegstgeest, 20 mei 1962. Admiraal de Ruyterlaan 6. Geen bezoek - geen bloemen - geen toespraken. De begrafenis is bepaald op donderdag 24 mei a.s. om 1 uur 's middags op de be graafplaats „Moscowa" te Arnhem. ARTS Burggravenlaan 14 AFWEZIG TOT EN MET 29 MEI. Waarneming telef. 22222. Vereniging tot Bestrijding der Tuberculose Leiden. De algemene ledenvergadering wordt gehouden op donder dag 24 mei a.s. 's avonds om half negen in het Districts- Consultatie-Bureau, Rijnsbur- gerweg 70. HET BESTUUR. Juist mannen weten de ongeëvenaarde m m capaciteiten van de Amstel-bromfiets |y| t I naar waarde te schatten. De sterke, door en door beproefde Puch-motor en 1^ D l-J het zeer stijf geconstrueerde en bij- zonder robuuste frame vormen samen X/^X^XD een zeldzaam goede combinatie, een weergaloze bromfiets. Amstel 500 met 2 versnellingen, standaard uitvoering f 640,- Amstel 606 met 2 versnellingen, compleet uitgerust f 740,- Amstel 707 met 3 versnellingen, compleet uitgerust f 777,- Vraag de kleurige prospectus met uitgebreide beschrijvingen van de drie Amstel-modellen, hun uitrusting, accessoires en financieringsmogelijkheden aan bij R. S. Stokvis Zonen N.V., aid. Rijwielen, Heiman Dullaertplein 3, Rotterdam. Een Amstel bromfiets kopen, betekent tevens profiteren van een degelijke service. ll.UoEN ZONEN NV. KTjt Onderstaande Amstel service-handelaren verstrekken U gaarne alle inlichtingen: RIJWIEL- EN HULPMOTORENBEDRIJF M. F. ZANDBERGEN HERENSTRAAT 84—86 - LEIDEN - TELEFOON 22988 FIRMA R. v. d. BERG ZIJLSINGEL 91 LEIDEN TEL. 34836 Een fabriek op het gebied van lichte-isolerende bouwelementen vraagt voor directe indiensttreding nog ENIGE FLINKE KRACHTEN voor opleiding als in de buitendienst. GEBODEN wordt: w Hoog loon. 5-daagse werkweek. Goede sociale voorzieningen. Aandeel in de winst. Bedrijfskleding. Aanmelden dagelijks: Achthovenerweg 19, Leiderdorp. betekent wat voor MIDDENSTAND en ARBEIDER voor ONDERWIJS en UNIVERSITEIT voor de VROUW en de BEJAARDEN. Wat 7 Zie morgenavond op deze plaat$ •r binnen- en buitenland MIDDELSTEGRACHT 36 Tel. 24060. Na 6 uur 30292 Wat verkeerds gegeten of gedronken, kou op maag en ingewanden en plotse- I ling „loopt u leeg", u voelt m zich wee en onpasselijk: een nare maag- en darm- n stoornis. ENTOSORBINE - witte, aangename tablet- ten - bevat 6 snelwerkende geneesmiddelen die de maag N tot rust brengen en de in- gewanden zuiveren - de diarre^ stopt. ENTOSORBINE H helpt direct - u is zó weer in orde en doet weer normaal aanallesmee.fi.90 B zuivert maao en ingewanden g GEVRAAGD net v.g.g.v Met event, besproken vakantie kan rekening worden gehouden. Mevr. VASEN. Burggravenlaan 34 (geen flat) na 7 uur. aeg aeg aeg afg aeg aeg aeg| aeg aeg aeg aeg i wereldconcern 76 fabrieken 125.000 werknemers brengt U tot in de kleinste details stijl, standing en comfort in Uw huishouding De voorkeur van de meeste vrouwen gaat uit naar die unieke, glanzende. roestvrij edelstalen waskuip van de AEG Super AMSTERDAM Idem met verwarming ƒ475, voor 2i kg wasgoed ■wggET.nvypMA Ann MENSENHEUGENIS Op ome INPAKAFDELING hebben wij plaats voor Goed loon; 5-daagse werkweek, en afwisselend katwijk werk. Aanmelden bij de personeelschef van de Prins Hendrikkanaal te Katwijk aan Zee te koop. Leeg te aanvaarden. Gelegen Z(jlsingel 89. Te bevr. Oude Vest 33a. Te koop aangeboden HERENHUIS met garage, voor- en achter tuin (bouwjaar 1962). Huuropbrengst f 2160 p. jaar. Koopsom f36.500. vrij op naam: Br. bur. v. d. blad no. 21773. 9 doet Uw omzet stijgen 9 is niet te vervangen 9 brengt meer op dan zij kost Dagbladreclame trekt als een sterke magneet, want iedereen leest een dagblad en de lezers worden gedre ven door het verlangen elke dag op de hoogte en „bij" te zijn. Hoe meer dagbladreclame men dan ook maakt, des te beter de resultaten zullen zijn. ADVERTEER REGELMATIG IN HET De meest gelezen krcrnt in Leiden en Omstr. te LEIDEN vraagt voor spoedige indiensttreding een Leefijd: plm. 17 Jaar. Schriftelijke of mondelinge sollicita/ties te richten aan de N.V. HET MOTORHUIS MORSSINGEL 1B - TE LEIDEN mondelinge uitsluitend tussen 5 en 6 uur namiddag. LEIDS AKADEMISCH KUNSTCENTRUM presenteert Groteske tragedie door A. P. van Hoek. Uitgevoerd door het ZOLDERTHEATER, op DONDERDAG 24 MEI 1962, 8 uur. Prijzen der plaatsen v. leden f 2.—; niet-leden f 3.50 r.i. Plaatsbespr. vanaf woensdag 23 mei dag. van 10—1 uur telefoon 20195. 4e klas - 5e lijst HGGE PRIJZEN 50.000 16827 2000 2524 3613 1000 2464 3555 3586 7405 9116 9495 10952 15181 16393 21931 400 6157 9676 10782 11019 11681 12120 12121 17703 20659 21514 200 1686 2159 2646 3100 3946 4824 6291 7040 9728 9995 10524 10924 11135 11483 13364 13926 13945 14586 14722 14870 17055 17370 18139 19688 19809 19891 19910 21637 PRIJZEN VAN ƒ80 1101 104 221 254 495 587 591 740 741 900 940 993 2044 057 106 233 343 530 670 843 972 3022 354 375 451 501 516 521 740 765 839 4145 159 276 282 305 407 442 497 511 590 592 594 610 875 S81 6204 250 293 501 515 549 565 596 759 6017 136 545 624 748 817 893 1011 146 291 362 453 461 617 619 8453 827 867 901 913 942 945 9061 078 243 247 318 332 397 429 484 631 698 722 739 10033 046 072 301 385 613 654 671 948 969 31218 280 311 361 412 492 514 598 772 864 Ofi-t 1103 192 299 303 319 341 347 366 406 409 471 538 546 552 571 657 683 695 737 743 807 826 827 875 876 913 926 941 2031 087 117 135 152 188 213 215 266 269 278 316 320 331 334 352 385 389 424 432 437 465 488 495 517 536 554 557 561 616 673 688 702 736 741 760 781 S00 841 S99 12091 200 292 385 480 607 695 796 13065 066 138 165 222 511 607 712 720 750 757 799 806 949 956 14087 211 257 279 382 474 644 985 15148 182 230 255 264 357 410 430 566 661 782 835 992 998 16014 038 177 186 191 222 238 391 414 430 468 502 677 723 802 809 858 923 968 17149 236 266 378 400 426 547 566 671 986 18127 235 481 633 663 822 848 S52 898 949 19039 065 350 386 466 577 745 813 847 969 20061 078 231 276 279 308 356 425 499 502 583 668 794 846 862 886 935 957 21070 102 192 204 234 287 344 459 583 711 S019 020 200 203 345 346 536 552 771 809 944 4097 210 458 462 773 931 5013 040 268 270 546 5S5 714 747 932 946 6011 025 183 225 419 438 790 797 7003 017 189 243 712 732 891 925 8049 054 319 329 514 538 753 785 9000 #099 102 349 360 477 494 816 817 940 959 10008 036 278 282 349 373 573 626 799 899 11008 017 039 040 101 105 108 182 186 193 204 231 260 267 268 280 286 303 351 374 479 487 489 496 520 535 576 592 607 635 692 694 714 761 810 827 850 892 900 902 913 925 238 245 333 535 539 597 841 934 952 066 078 080 300 312 364 619 650 652 807 808 834 955 988 030 091 097 259 302 324 445 493 519 809 880 S90 025 028 046 363 379 540 774 776 801 951 954 961 076 079 089 335 337 340 593 623 695 804 831 861 334 348 360 389 449 609 665 695 751 758 976 996 097 120 198 218 238 384 448 468 510 513 669 703 707 708 710 846 S61 882 890 904 103 117 121 166 179 326 333 338 370 416 593 661 684 711 720 941 978 992 056 101 112 150 163 552 646 674 681 709 851 852 865 878 885 099 123 231 246 278 367 369 373 390 495 696 714 720 721 724 880 885 933 964 977 208 251 367 375 584 653 827 842 980 070 073 309 316 377 405 640 649 935 951 026 029 257 264 273 337 343 344 386 405 443 457 460 468 670 726 751 75S 762 792 865 875 885 891 895 933 087 102 114 138 196 230 319 327 330 331 344 345 469 476 483 487 513 537 662 668 674 717 752 795 095 108 113 192 225 23^ 258 354 553 565 766 812 996 12002 038 307 349 682 697 870 883 18018 058 492 532 787 818 14009 037 229 239 446 447 554 605 814 818 942 949 15038 051 299 303 755 777 16024 039 279 295 500 539 781 794 17023 042 184 222 399 405 716 732 996 18002 004 297 307 510 52S 838 859 19022 0S6 383 431 500 527 682 697 901 935 20003 067 335 359 517 566 841 851 21019 038 199 212 326 365 720 765 355 395 416 437 480 498 510 525 581 584 612 652 663 680 688 690 818 822 825 867 881 887 899 941 106 115 405 439 733 744 916 936 061 099 548 572 905 907 054 104 254 258 464 484 647 653 831 838 971 987 062 071 305 375 827 878 050 061 298 301 618 622 801 821 047 079 243 278 433 461 826 831 043 055 321 325 546 658 929 971 165 180 437 450 545 555 725 726 938 942 141 149 373 393 572 599 858 888 046 053 220 225 435 455 865 874 196 203 230 486 488 489 749 783 801 963 986 145 217 270 665 671 677 947 950 954 132 147 153 260 300 307 485 502 519 659 664 755 842 865 869 086 191 221 465 481 554 182 194 212 235 243 257 360 384 426 431 444 460 645 654 661 682 692 701 942 953 954 967 092 099 163 167 168 178 285 290 302 316 351 381 544 580 609 623 650 697 840 852 864 875 921 975 235 290 295 513 572 634 828 831 855 382 409 479 737 740 774 955 998 1S5 198 21# 399 440 533 538 553 783 785 798 891 928 929 066 071 379 389 708 746 982 988 181 210 461 470 561 572 731 735 945 950 161 217 402 403 613 669 934 938 143 226 249 462 539 896 953 078 151 190 241 411 445 456 487 781 794 803 804 303 317 478 481 573 664 794 797 995 223 267 409 418 675 735 940 958 144 190 253 272 628 644 957 960 332 371 490 498 670 681 814 822 274 292 430 463 741 746 193 194 273 304 666 714 De gemeente Alkemade mi bekend, dat het voorne bestaat de brug in de Z\ï weg over de Oude Ade i gemeente te vervangen een vaste brug met een di vaartwijdte van 4 m. en doorvaarthoogte van 0.6(3 bij normale boezemstand. Bezwaren daartegen kun tot 2 weken na de datum dit nummer schriftelijk den ingediend bij het Col van Gedeputeerde Staten Zuid-Holland, Korte Vooi: 1 te 's-Gravenhage. m r>7: ftatrn ff ^AAMBEIEI schrompelen wei J Pijn en jeuk wèg 8 Bloeden houdt op De wetenschap heeft th£ V een helende substantie o: 5 dekt met de verbazingwé 6 kende eigenschap de i •A beien eenvoudig te doen «- drogen - pijn verdwijnt, blo den houdt op. Toegepi lij in SPEItTI, doet dit weef» 'i vernieuwende Bio-Dyne zei Sde meest hardnekkige aas beien ineenschrompelen, J5 afdoend dat ze thans ge: h probleem meer zijn. Sperti Zalf en Zetpillen SPERTI is zacht en desinfi ijl terend - bevat géén verd: »vende middelen. Voor veil Ni ge, rechtstreekse behang ling van aambeien, SPERi S Zalf f3.30. Zetpillen f 4.90, U -I'/l Bij vonnis van de Arrondis ments-Rechtbank te 's-G venhage d.d. 17 mei 1962 is staat van faillissement klaard KL. BOUWMEESTI groentehandelaar, wonendi Nieuwe Wetering, gemee Alkemade, Achterweg 11, benoeming van mr. C. SI tot Rechter-Commissaris van ondergetekende tot cu tor. Mr. J. S. DIENS! Rapenburg T,nf<4pri IQ moi 10RO

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1962 | | pagina 12