(jgiPSL De Haas won opnieuw Zuidliollandse titel SAM HOLSWILDER beste „body-builder" KVC versloeg Punch met spectaculair spel PRIVÉ - SPEELTUIN VOOR ONNES.... GOEDE DAG VOOR VICUS ORIENTIS f999.99 Triomf voor Broer Dirkx GEBR. HUISMAN Sportsplinters LEIDSCH DAGBLAD MAANDAG 19 MAART 1962 Veldloopkampioenschap De Wassenaarse vereniging „WIK" die zaterdagmiddag de Zuidhollandse veldloopkampioenschappen organi seerde. had daarvoor weer een afwis selend parkoers uitgezet in Duinrell. Daarmede hebben Langerak c.s. een traditie in ere hersteld, nadat het vlakke weilandtraject van vorig jaar niet bü de atleten in de smaak was gevallen. En het moet worden ge zegd: de ruim honderd deelnemers hebben voor aantrekkelijke wedstrij den gezorgd! De grote vraag vóór het startschot van de 6000 meter voor senioren was of de Hollandcrack Piet de Haas zijn inzinking van vorige week tijdens de Nederlandse crosskampioenschappen te boven was. En omdat Rein Ver kade toen hij vóór De Haas was ge ëindigd. kwam de Alphenaar niet ge heel zonder verwachtingen op een kampioenstitel aan de start. Na twee ronden van de zes in totaal hadden de beide rivalen reeds een kleine voorsprong op de overigen, van wie de Hagenaar Evers wel wat tegenviel. Maar waar Verkade op wachtte, ge beurde niet: De Haas kreeg geen in zinking integendeel, hijzelf kreeg in de vijfde ronde moeite met. het tem po. De Hollandman had het gemerkt en tactisch bekeken zette hij een overdonderende aanval in op het zwaarste gedeelte van het parkoers, de zandheuvel, waar de Noordwijker zich bijzonder goed thuis voelt. De Haas prolongeerde' verdiend zijn titel. Hij finishte met een voorsprong van 18 seconden. Het, was overigens voor de atleten uit de afdeling Leiden een zeer ge slaagde middag, want na de Haas haalden zij nog drie titels binnen. De 1.000 meter voor dames leverde een zege op voor Ria de Winter van de „Bataven" (Gerda Kraan nam niet deel aan deze wedstrijden) Bü de jongens C was de SlOS-junior H. v. d. Burg veruit de beste was en bij de C/D klassers zegevierde W. v. Gerven uit Lisse. „Buiten de waard" Ook de 3000 meter junioren scheen een „Leidse" aangelegenheid te gaan worden. De Spartaan Warmerdam en de Bataaf Brugman speelde hier aanvankelijk de eerste viool. Maar zij hadden buiten de waarden gerekend in oasu Weverling en Rietveld, beiden van het Haagse Sparta. Weverling behaalde de zege door een felle aan val in de laatste fase en inspireerde tevens zyn clubgenoot die op de fi nish nog de tweede plaats behaalde. Waren de Alphense verwachtingen omtrent een zege in de hoofdrace te niet gedaan, het veroveren van het clubkampioenschap senioren zorgde voer een prettige compensatie. De wisselbeker van het Wassenaars Nieuwsblad voor de bestgeklasseer- den in de senioren en junioren A groep, kwamen in het bezit van de Spartaan uit Lisse. De uitslagen: Senioren 6000 meter: 1. De Haas (Holland) 20.47.8; 2. Verkade (AAV '36t 21.05,7; 3 v. d. Heeden (Minerva) 21.27,8. 1 Senioren 3000 meter CD: 1. v. Gerven (Spartaan) 10.37.2; 2. v. d. Steenhoven (Pro Patria» 10.46.2; 3. v. Leeuwen (AAV-36) 10.51.8. Junioren A 3000 meter: 1. Wever ling (Sparta) 10.44.7; 2. Rietveld Motorcross St.-Anthonius Onder grodt enthousiasme van de 30.000 toeschouwers heeft de 27-ja- rige kastelein uit Valkenwaard, Broer Dirkx, de eerste plaats voor zich opgeëist in de zondag gehouden motor-cross van Sint-Anthonis. De Zweden, die met hun sterkste ploeg aan de start waren verschenen, heb ben niet kunnen verhinderen dat onze landgenoot in twee van de drie manches over negen ronden als eerste door de finish stoof. BROER DIRKX Het eindklasse ment luidde 1. Broer Dirkx (Ned) 104 pnt.; 2 G. Johansson (Zweden) 100 pnt; 3 Jeff Smith (Eng.) 96 pnt.: 4 Rolf Tiblin (Zweden) 93 pnt.; 5 Ove Lundel (Zweden) 92 pnt.: 6. Ja. Clvnck (Ned) 90 pnt.; 7. Sten Lun- din (Zweden) 89 pnt.; 8. Fr. Slech ten (België) 78 pnt.; 9. Art. Lamp kin (Eng.) 74 pnt.; 10. B. Hartel- man (Ned.) 73 pnt. PIET DE HAAS Sparta) 10 513; 3. Warmerdam (Sparta) 10.51.3; Junioren B 2000 meter: 1. de Knik ker (AV '47) 7.16.2; 2. Leeuwenstein (AAA) 7.31.8; 3. de Gruyl (Gouda) 7.34.-. Junioren C 1000 meter: 1. v. d. Burg (Sios) 3.36.2; 2. Spek (Fortuna) 3.45.-; 3. Strik (Holland) 3 45.8. Dames 1000 meter; 1. Ria de Win ter (Bataven) 3.59.8; 2. Wil Kraan (Bataven» 4.17.2; 3. Ton Homan (Ba taven» 4.18.5; 4. Hannie v. d. Voort (Sportief) 4.26 3. Clubkampioenschap dames: 1. Ba taven 6 pnt.; 2. Sportief 15 pnt. Clubkampioenschap heren: 1. NAV '36 15 pnt.; 2. Gouda 15 pnt; 3. Hol land 18 pnt. Morgenpostbeker: 1. Spartaan 5 pnt; 2. Holland 8 pnt; 3. AVV "36 9 pnt. GYMNASTIEK. Ledenvergadering Nieuw - Brunhilde De Leidse dames gymnastiek-atle- tiek en volleybalvereniging Nieuw Brunhilde hield dit weekeinde haar jaarlijkse ledenvergadering, die he laas door niet al te veel leden werd bezocht. De presidente, mevrouw E. Kiss- Herweijer opende de vergadering en heette speciaal de ere-presidente, mevrouw M. van Dorsten-Hoogen- doorn hartelyk welkom. De geringe opkomst stond het nemen van talrüke besluiten en het smeden van plannen voor de direc te toekomst niet in de weg. Het be stuur werd herkozen en met enkele dames uitgebreid, die de belangen van de afdelingen volleybal en at letiek zullen behartigen. Vooral de afdeling volleybal geniet op dit ogenblik zeer grote belangstelling en daar zal het verleden jaar behaalde kampioenschap in de Afdeling Lei den zeker niet vreemd aan zyn. De meisjes van de atletiek hebben de gehele winter in de zaal getraind en staan al weer trappelend van onge duld klaar om het seizoen te ope nen. Men heeft het plan geopperd om in deze afdeling een groep pupil len te gaan trainen. De presidente dankte bestuur, leidsters, leiders en leden voor de prettige samenwerking in het afge lopen jaar. Koersen Alkmaar De uitslagen van de gisteren ge houden draverijen luiden: Openlngs-prljs: 1. Animo (J. van Bultenen) (1.33.4); 2. Astrid van Peter- hof; 3. Avondvogel S. Tot.: wl. 18.40, pl. 3.30, 1.90, koppel 8, cov. 3.80. Kaasstad-prijs: 1. Zele van Adorp (K. Woudstra) (1.33.2); 2. Yonker Hanover; 3. Zeodosia. Tot.: wi. f3.90, pl. 1.60, 2.70, 1.40, koppel 8.70, cov. 8. Alcmarlaprijs: 1. Yackie Moore (Th. Kooyman) (1.29.0); 2. Xon Messidor; 3. Y. Y. Meeske. Tot.: wi. f3.20, pl. 1.40, 1.50, 2.10. koppel 4.50, cov. 4 60. Victrixprijs (amateurrijders): 1. Zu- leika (H. Dragt) (1.27.6) 2. X Gouden- rijder; 3. Xanthos Narciso. Tot.: wi. f7.70. pl. 3.10, 3.30, 6. koppel 17.80, cov. 6.90. Waagprijs. Ie afd.: 1. Young Mo- menal (J. Oosting) (2.29.8); 2. Yewel Boy; 3. W. H. Hollandia. Tot.: wl. f 5.50, pl. 1 90. 2. 2.90, koppel 7.40, cov. 4.70. Kaasmarkt-prijs: 1. Wilma Zora (J. Wagenaar Jr.) (1.29.5); 2. Yllnotte; 3. Xita Hanover. Tot.: wl. f5.40, pl. 2. 2.30, 2.80, koppel 18.90. cov. 6.90. Den Hout-prijs: 1. William Axkit (J. Wagenaar Jr i (1.28 3); 2. Victor Emu- r.uel; 3. X Pluto. Tot.: wi. f4. pl. 1.40. 1.30. 1.30. koppel 9.70. cov. 4.20. Waag-prljs. 2e afd.: 1. Yell (K. Woudstra) (1.28.0); 2. Woelwater; 3. Zlta Belwin. Tot.: wi. f5. pl. 1.40. 1.40, 1.10. koppel 25.60, cov. 5.80. Singels-prijs: 1. Typhoon (P. A. Strooper) (1.24.0); 2. Wiebellne Wip; 3. Theo Messidor. Tot.: wl. f4.90, pl. 2.60. 4.50. koppel 35.40. cov. 8.50. Totale omzet f151.745. Om nationale titels in Den Burcht Drie titels voor „De Spartaan" (Van een onzer redacteuren) Sam Holswilder heeft inder tijd óók op moeders schoot rondgesparteldHet lijkt ons nuttig dit toch even vast te stellen, want als men hem ziet met zijn machtige torso, zijn ge wicht van 180 soepele pondjes en de privé-„dijk", die hij bij wijze van nek tussen de schou ders klemt, is men al licht ge neigd te vergeten dat ook hij bij het begin is begonnen De jeugdige Leidse reus was de luid toegejuichte held by de Neder landse kampioenschappen „Body building", die gisteren onder zeer goede belangstelling in de grote zaal van „Den Burcht" werden gehouden. Na het laatste onderdeel, de „dead- lift", sloot de lichtzwaargewicht van de Spartaan goedmoedig glimla chend zijn handen om die van de talrijke stadgenoten, die hem met het veroveren van de Nederlandse ti tel in zijn klasse kwamen compli menteren. Het door Holswilder be haalde totaal <465 kg) was het hoogste van deze titelstryd. Zelfs de befaamde Joe van Dorp, die in het zwaargewicht uit kwam, slaagde er niet in zijn totaal te passeren. Records Trouwens er was nog meer reden voor de organiserende vereniging, De Spartaan, om met bijzonder veel ge noegen op deze kampioenschappen terug te blikken .De organisatie was perfect en behalve Holswilder gre pen ook Joop Tegelaar (lichtge wicht) en Cor Lichtvoet (vederge wicht) naar de rood-wit-blauwe kampioenssjerpen. Een regen van nationale records onderstreepte de kracht van de Leidenaars nog eens terdege. Prachtige successen dus voor de mannen van trainer Brandt en voorzitter Aniba. In het extra-Vedergewicht ging de titel naar de bekende Hagenaar Urgert met een totaal voor de drie oefeningen (armbuigen, kniebuigen met halter voor de borst en dead- lift) van 327 kg. Langeveld (Spar taan) kwam niet tot de vorm die hij by de training had getoond en werd met 310 kg tweede. Lichtvoet was bij de vedergewichten duide lijk de sterkste. Heppener (Simson) bleef 2712 kg bij hem achter. De verrassing bij de lichtgewich ten was het tillen van Tegelaar. die eigenlijk niet de eerste man van De Spartaan was. Dat was Pieters, :naar die kwam dit keer niet hele maal uit de body-buildingerf. In Sneek bestaat geen kracht- vortvereniging. De titel in het mid den gewicht ging echter toch naar dit Friese plaatsje. E. de Jong, een vriendelijk uitziende man. die onder primitieve omstandigheden moet trainen droeg daarvoor zorg. Waar een wil is, ontbreekt zelden de weg naar een kampioenstitel. Een spannende strijd ontspon zich in het lichtzwaargewicht tussen Holswilder en Baars (Zaandam). De spanning bleef er in tot de laatste beurt. De onverstoorbare Leidenaar haalde met Indianengekrys dap per geholpen door het publiek 235 kg in de dead-lift en dat bete kende. dat Baars 247 kg moest grijpen om zyn achterstand in te lopen. De Zaandammer bracht de kilootjes tot halverwege de knieën en zeeg toen als een geprikte lucht ballon ineeen. Bij de zwaargewich ten kreeg Slingerland geen kans te gen Joe van Dorp, die in een extra beurt het Nederlands record ln de dead-lift op 250 kg bracht. Volleybalcompetitie Prachtig verweer van PW-lieren KVC heeft het Delftse Punch in Katwijk geen schijn van kans gegeven om ook maar tot een puntenverdeling te komen. Zon der Joop Hermans bleken de blauwwitten toch in staat een spectaculair, zij het riskant, aan- valsspel te vertonen, dat Punch op geen stukken na kon bij benen. In de voorwedstrijden toch echt wel wat te lage zaal, traden de te kortkomingen van de Delftse stu denten op het punt opvangen van de service heel duidelijk aan het licht. Voeg by die slechte opvangtechniek de dit keer weer sterke Katwykse service en het beeld van de eerste set is volkomen. Ontredderd speelde Punch die set, na een snel opgelopen 2-5 achterstand, uit. Via 10-2 en 14-4 werd het met 15-4 een 1-0 set voor sprong voor de Katwijkers. De twee de set verliep op nagenoeg gelijke wijze. KVC won die set met 15-7, en kwam dus op 2-0. De reactie kwam in de derde set. Een dapper volhou dend Punch zegevierde met 15-9 (2-1). KVC trok de teugels toen weer wat steviger aan. Fel verzet van de Delftse formatie baatte niet tegen de nu weer scherpe KVC-smashes. Met 15-4 haalde KVC een verdiende 3-1 zege binnen. Alles hangt nu af van de uitslag Libanon '50 2Delta, wel ke wedstrijd volgende week plaats vindt. Verliezen de Rotterdammers dan kan KVC via een beslissingswed strijd voor de definitieve bezetting van de tweede plaats een gooi doen naar de hoofdklasse. Orawi—PW Heel sterk spel aan weerszyden van het net. Zowel in het achterveld als in de vuurlinie kwamen beide ploe gen tot fraaie staaltjes volleybal, die het aanwezige publiek telkens weer VOLLEYBAL Nederland vaagde Deense teams weg De Internationale volleybalwed strijden tussen twee Nederlandse bondsteams en de nationale ploegen van Denemarken, zaterdagavond in Groningen gespeeld, zijn beide met duidelyke cijfers gewonnen door de Nederlandse teams. Het volleybal in Denemarken staat nog steeds in de kinderschoenen. Dat is in de Korenbeurs te Groningen duidelyk gebleken. Vooral het Deen se herenteam werd volkomen over klast door een Nederlandse bonds- ploeg, die in hoofdzaak uit spelers van Reva was samengesteld, aange vuld met Dijkstra en Swieter van het Groningse Oranje Nassau. De Denen konden slechts twee punten scoren. De cyfers 15-1, 15 -0,15-1. be hoeven geen commentaar. De dames blondsploeg, gevormd uit de hoofdklasser Boemerang en de noordelijke dames Drenth (Mesaco- sa) en Elsinga (REV), had iets meer tegenstand to overwinnen, maar ook in dit duel demonstreerde de Oranje- formatie een duidelijke technische meerderheid. Met Riet van den Heu vel en Jenny Turkstra als sterkste krachten bouwde Nederland in de eerste set een regelmatige 15-4 zege I op. In de tweede set moest de op en- Uirsiagen ^eie plaatsen gewijzigde ploeg even ingespeeld raken, maar na een ach- S TE™OT7 I terstand van 8-2 kreeg Denemarken geen kans meer (15-9). Ondanks het vaak goede spel van Irene Soerensen en Lizzie Olsen werden de gasten in de derde set weer naar een grote achterstand gespeeld (15-4). K. Urgert (Den Haag» totaal 327 kg. 2. Th. Langeveld (Leiden) 310 kg.: vedergewicht: 1. C. Lichtvoet (Leiden) 342 12 kg. 2. J. Hepener (Den Haag' 315 kg. 3. A. de Bruin (Leiden) 312J& kg; lichtgewicht: 1. J. Tegelaar (Leiden) 375 kg. 2. A. Jansens (Zaandam) 375 kg, 3. F. Pieters (Leiden) 372 1 kg.; Tegelaar had het minste lichaamsgewicht). Middengewicht: E. de Jong (Sneek) 385 kg. H. Evers (Rotter dam) 375 kg. G. Reek (Zaandam) 372,i kg, zwaarmiddengewicht: 1. J. Brandt (Den Haag» 440 kg. 2. A. v. d. Toorn (Den Haag) 417 kg. 3. J. Minke (Leiden) 405 kg.; licht zwaargewicht: 1. S. Holswilder (Lei den) 465 kg. 2. B. Baars (Zaandam) 440 kg, 3. G. Zwanenburg (Alk maar) 377'i kg; zwaargewicht: 1. J<?e van Dorp (Den Haag) 445 kg. 2. A. Slingerland (Leiden) 430 kg. Nationale records: Extra-vederge wicht: Urgert. armbuigen 60 kg, kniebuiging 110 kg; Vedergewicht: A. de Bruin, kniebuiging 115 kg. Lichtvoet, dead-lift 182 '2 kg; Licht gewicht: Pieters, kniebuiging 1321 - kg, Tegelaar dead-lift 207li kg. Mid dengewicht: De Jong, dead-lift 202'2 kg. Zwaarmidden: J. Minke, dead-lift 220 kg.; Lichtzwaar: Hols wilder kniebuiging 155 kg, dead-lift 235 kg.; Zwaargewicht: Joe van Dorp dead-lift 250 kg. Tafeltenniskampioenschappen Na de pauze gingen de wat zwaar dere jongens met de halter stoeien. Bert Onnes is zondag in een eigen model trainingspak door een overtuigende finalezege voor de vierde achtereenvolgen de maal kampioen van Neder land geworden. Zou er echter bij tafeltennis een soortgelijke jurysysteem hebben bestaan als bij kunst- rijden, dan was de titel hoogstwaarschijnlijk naar Frans Schoofs gegaan. Want al zou Onnes wat hoger zijn gewaar deerd voor „inhoud", de cijfers voor „uitvoering" zouden de doorslag ten gunste van Frans Schoofs hebben gegeven. kortkomingen van zijn tegenstanders genadeloos blootlegde, maar tevens duidelijk liet zien dat hü als nationa le coach er niet in is geslaagd hun zwakke punten enigszins bü te scha ven. Onnes speelde met uitzondering van de finalepartij, die hij met 21—11, 18—21, 21—8, 21—11 won. be paald slordig en het was vaak al leen aan het onvermogen van zijn tegenstanders te danken, dat hij zich handhaafde. Het spel van Schoofs was constanter. De Amsterdammer vocht voor elke punt en toonde eenzelfde hartver warmende vechtlust, als in de dames finale tussen Ursula Artz en Nellie Visscher ten beste werd gegeven. Helaas ging dat bü de dames vaak ten koste van de slagenbeheersing en ontaardde de eindstrijd in een spel letje „Ik sla. jü slaat" zonder een enkele rallye. Toch was deze partü, die met 21—23. 21—16, 21—17, 13—2, 2118 door Ursula Artz gewonnen werd, een ware verademing na de prikfinale van vorig jaar. De overige uitslagen luiden: tot een dankbaar applaus brachten. P.W. kwam in deze wedstrüd tot zeer grote hoogte. Orawi ervoer al meteen in de eer set dat P.W. niet naar Dordrecht was gekomen om de lüstaanvoerders een „makkie" te geven. In hoog tempo aanvallend liepen Frans Mulder c.s. na een aanvankelijk gelijkopgaande strijd, via 11-7 en 14-10 naar een al leszins verdiende setwinst, 15-12. PW bleef in de tweede set de toon aan geven. Wel vocht Orawi verbeten terug, maar het leek niets te zullen uitrichten. Via 2-3 en 4-9 werd het 12-5! voor PW. Een inzinking van Frans Mulder c.s. werd door Orawi met time out en wissel heel handig naar een dieptepunt gemanoeuvreerd. De PW-voorsprong smolt weg als sneeuw voor de zon en na 11-12 druk te Orawi resoluut door naar 15-13 en 1-1. Na een enorm avoniuur Kwam Orawi in de vierde set met 15-14 op matchpunt. Zesmaal ging toen de service over zonder dat er in die stand verandering kwam. PW scoorde moeizaam 15-15 en 15-16. Orawi sloeg nog eenmaal terug. 16-16, en streek toen de vlag voor het verbeten vech tende en knap verdedigende PW, 18-16 en 2-2. BASKETBALL. „Keihard" Fortuna versloeg TBS In een spannende, maar vaak te harde wedstrijd is Fortuna uit Am sterdam er in geslaagd tegen The Bona Stars revanche te nemen voor de in Leiden geleden nederlaag. De gelijkopgaande strijd, waarin beide teams afwisselend een kleine voor sprong hadden, werd met 47-40 door de Amsterdammers gewonnen. Aanvankelijk leek het erop dat de scheidsrechters de wedstrüd goed in de hand hadden voor de klein ste overtreding werd gefloten maar na ongeveer een kwartier gin gen zij de spelsituaties minder streng beoordelen, zodat het spel harder en onaangenamer werd. De rust brak aan met een voorsprong van 22-19 voor de Amsterdammers. Na de hervatting liepen The Bo na Stars de achterstand in, maar weer bevochten de Amsterdammers een kleine voorsprong, die zü tot het einde wisten te behouden. Maar de manier waarop dat ge beurde kon niemands bewondering wegdragen. De Leidse aanvallen werden zo rauw afgebroken, dat er in de slotfase van basketball maar sporadisch sprake was. Scores: Kees Pley (de beste man) 18, Leo v. Meel 10. André de Jong 4. William Bailey. Humphery v. Ha ver, Joop Nordsiek en Nico Overde- vest ieder 2 punten. Fortuna kreeg in deze wedstrijd 16 strafworpen te nemen en benutte er 11; The Bona Stars scoorden slechts in 8 van de 18! Advertentie Onnes liet de indruk achter, dat hij deze kampioenschappen als een privéspeeltuin beschouwde, waarin hü allerlei grapjes kon uithalen ten kosten van zün tegenspelers. Een wippertje hier. een draaiballetje daar Bij de zwaarmiddens was Brand uit en de nerveuze tegenstander maakte Den Haag heer en meester met een zich wtbelachelijk door uit vol- totaal van 440 kg. Minke (Spartaan) Istrekt onmogelüke posities loeiende thia Werkhoven 21—14; 21 werd derde maar met een nieuw Ne- missers te produceren. Het geheel Gemengd dubbelspel: Nellie Vis- derlands record (220 kg) in de had een wrange bijsmaak als men I scher/Onnes— Marian Perton/Van dead-lift. 'bedenkt, dat Onnes weliswaar de te- Hummel 21—19, 21—12. Rondom de korf De 54 zege, die Vicus gisteren op Die Haghe boekte, kan van grote be tekenis voor onze stadgenoten worden. Deze overwinning is in elk geval vooral omdat zij op één der concur renten behaald werd een goede stap op de weg naar het behoud van 't hoofdklasseschap. Aanvankelijk hadden de Ha genaars een overwicht en door doel- Gertla Kraan kreeg beker van KNAU Zowel ir. A. Paulen, voorzitter van de KNAU, als Frans Jutte, voorzitter van de technische commissie, hebben in hun openingswoord tijdens de jaarlijkse algemene vergaderingen, die zaterdag en zondag in Krasna- polsky te Amsterdam werden ge houden. duidelijk te kennen gegeven, dat met grote kracht zal moeten worden gewerkt aan de opbouw van de atletiek in Nederland. punten van mej. Berens en Visser leidde dit tot een 20 achterstand voor V.O. De tweede opstelling bracht hierin veranderine. Sjardin scoorde al spoedig tegen (21) en door K. Sommeling werd het 22, nadat deze speler eerst een strafworp gemist had. Door H. Berens leidde Die Ha ghe met de rust toch weer (3—2). Na de thee een dominerend V.O., dat Nel Mooten spoedig gelük- maakte (33). Uit een strafworp kwamen onze stadgenoten op 34. Door Visser kwam de thuisclub nog terug (44), doch in de laatste fase van de strüd bezorgde Sjardin de Leidenaars de verdiende zege (45). Fluks won opnieuw Ondanks een viertal reserves is Fluks er ook dit keer in geslaagd De Algemene te kloppen. Het krachts verschil was zeer gering in deze wed strijd en o.i. zou een gelük spel de verhouding beter weer gegeven heb ben. In de beginopstelling had De Algemene een licht overwicht, dat door Lambooij met een doelpunt be- 1 sloten werd. K. Kukler zorgde 8 mi nuten later voor 11. De afwerking van de aanvallen van beide partyen liet nogal wat te wensen over, waar door de verdedigers (sters) steeds konden ingrijpen. Tot ver na rust bleef de stand ongewyzigd. Abspoel benutte een vrye kans voor de thuis club (21) en door J. Schier werd het 7 minuten later weer gelijk (2 2). In de eindspurt was Fluks de ge lukkigste en P. Zandvliet bezorgde de roodwitte de volle winst. Einde 2—3. Heren dubbelspel: Schoofs/Onnes— tooonmeyer Gimbel 2117. 2113 Damesdubbelspel: Nellie Visscher/ Jrsula ArtzTineke de Jong/Cyn- Grof geschut In de thuiswedstrijd tegen Actief was Zuiderkwartier wel bijzonder op schot. Vanaf 't beginsignaal waren de geelblauwen veel sterker en scho ten zij direct met scherp. Gressien de Wagenaar bezorgden de Leidenaars een 2—0 voorsprong. Zirkzee en Devi- lee maakten er vlot 40 van en door Broers <2x) en De Wagenaar werd het 70, voordat Actief er ook aan te pas kwam. Rust 7—1. Na de her vatting hetzelfde speelbeeld en bij het. einde hadden onze stadgenoten de score tot 133 opgevoerd. Zirkzee, Broers, Devilee, De Wagenaar en de zusjes Paalman brachten de Leidse doelpunten op hun naam. WIN IN FEBRUARI. MAART EN APRIL TERUG OP UW VESPA SCOOTER Wees erbij vóór 15 april! Vraag wed strijdformulier bij de Vespa -dealer IMPORTEURS: IMPORT "NEGA" N.V. G.A.M. I N.V. NEDESPA Rotterdam Soerwetj 25 I Roermond Telefoon 176600 Telefoon 4354 Ontrol deafen in binnen* en buitenland RUIM TWEE MILJOEN OP DE WEGI VESPA-DEALER voor Leiden en omstreken HOGEWOERD 66—68 Competitie CKB Zoals voor alle buitensporten was het zaterdag ook voor de korfballerü weer een bijna geheel verloren dag. Leider VES speelde in de hoofdkl. west tegen hekkesluiter SNEL en de uitslag mag niet verrassend heten (10—1). In de le-kl. A werden alle vier wed strijden afgelast en terwijl in 2A ook FIKS 3—FIKS 2 werd afgelast, ging de belangrijke strijd Ons Eiland 2 Velocitas wel door. De Leidenaars hebben echter geen kans gekregen zich in de kampioensstrüd te hand haven. De Leiderdorpers bleken niet ten onrechto aan de kop te staan en wonnen met maar liefst 2—9. Vlot en fors In een vlotte en forse wedstrüd heeft Morskwartier opnieuw een punt veroverd. Aanvankelijk leek het daar niet op, want Velox liep vlot uit tot 02. Roedoe en v. d. Zeeuw brachten in tweede instantie de schaal weer in evenwicht en nadat de gasten op nieuw een voorsprong genomen had den (23). zorgde H. Siebert weer voor een gelijke stand bü de rust (33). Nogmaals namen de Rotter dammers een voorsprong van 2 pun ten verschil. (35). v. d. Zeeuw deed de kans voor Morskwartier'weer ke ren (45), doch Velox liep weer uit (46). J. Dernee had weinig tijd no dig om met 2 doelpunten weer gelijk te maken (66) en hoewel Mors kwartier nog enkele goede kansen kreeg om de volle winst te behalen, eindigde deze wedstrüd in een draw. (6—6). Korfbaluitslagen Hoofdklasse B: DeetosRigters- bleek 47; Die HagheVic. Oriëntis 4—5; Ons Eibernest—HKV 7—4; Spangen—Regenboog 74; Deto't Zuiden 42. Z.-Holland I: De AlgemeneFluks 23; ReadySperwers 39; HKV 2—Rozenburg 117. Z.-Holland II A: Die Haghe 2— Charlois 3—1; HSV—HKV 3 5—6. Z.-Holland II B: Zuiderkwartier— Actief 13—3. Z.-Holland III A: DKCALO 6—2; GymnasiastenSchiedam 9 6; MorskwartierVelox 66. Z.-Holland III B: PamsMorgen stond 45. Reserve le-kl.; Fluks 2Rozenburg 2 8—3; Ready 2't Zuiden 3 54. Reserve 3e-kl. B: Achilles 3KNS 2 2—7;.Phoenix 3—HSV 2 1—8. Leidse Korfbalbond le-klasse; promotie-afd.: De Alge mene 3—Fluks 3 311. Degradatie-afd.: Zuiderkwartier 2Fluks 4 24; Crescendo 2Noor derkwartier 21. 2e-klasse: Fluks 6—KNS 4 3—3. Junioren A: FluksDe Algemene 5—3. Junioren B: Fluks BDanaiden B 1—5. GERDA KRAAN KNAU-beker Frans Jutte wees er in zün terug blik over het jaar 1961 op, dat de technische commissie tevreden was, ofschoon de grote achterstand tegen over het buitenland nog steeds niet is achterhaald. Oorzaken waren volgens hem: de matige lichamelijke conditie van de Nederlandse jeugd, waar voor, aldus de heer Jutte, nog te weinig aandacht van de regering is. De mentale instelling van het Ne derlandse volk, die ook merkbaar is bü de clubleiders. Te weinig atletiekbeoefenaren. Met 17.000 leden is dë KNAU een te kleine bond tegenover de KNVB en andere bonden. De heer Paulen wees op het gebrek aan kader en te weinig steun van regering, school-, leger en bedrijfs leven. In het buitenland is men mee gegroeid, heeft men moderne ideeën, terwyl er in Nederland eigenlijk niets is veranderd. Nieuwe stijl De clubkampioenschappen van Ne derland. de PH-beker bij de heren en de PJ-beker voor de dames zullen dit jaar in een nieuwe stijl worden ge houden. Door het instellen van de I.A.A.F-puntentelling zullen er geen finales worden gehouden, doch series op tüd worden gelopen. Dit om meer strijd te verkrügen. Het programma omvat 15 nummers, waarbü slechts twee deelnemers per club per num mer mogen deelr?men. Men hoopt hierdoor het publiek een aantrekkelü- ker programma te kunnen bieden. Voorts is men het volgend jaar van plan een clubcompetitie in te stellen. De heer Paulen reikte aan Gerda Kraan, de KNAU-beker uit voor de beste damesprestaties. Kees Koch In het oude RAI-gebouw te werd Herman van Leeuwenbekcr Amsterdam zullen zaterdag 24 en toegekend, terwijl de juniores Lenie zondag 25 maart de eerste grote na- Boele en Fred van Herpen, resp. de tionale indoor-atletiekwedstrüden Fanny Blanker-Koen plaquette en de worden gehouden. Er zullen hoofd- Albert Spree-beker in ontvangst j zakelijk B, C- en D-klassers en ju- mochton nemen. nioren aan de start komen. Wilton-Feijenoord klopte HVL: 10—7 Met vier invallers kwam HVL in Schiedam binnen de lynen tegen Wil ton-Feijenoord. De Schiedammers hebben van de aderlating by de rood- witten gebruik gemaakt om hun niet zo beste positie op de ranglyst van de no. 3 van onder af te verbe teren. Zij wonnen met 107. De mannen van Wilton hadden overigens niet over geluk te klagen. Dat begon al in de eerste helft. HVL speelde toen in het veld bepaald ster ker, maar Theo Zwartjes en zün mannen waren niet in staat de sco ringskansen naar behoren te benut ten. Wilton-Feijenoord was op het onderdeel schieten ook niet overtui gend, maar zoals reeds gezegd, Vrou we Fortuna was op de hand van de Schiedammers. De rust ging in met een 63 voorsprong voor Wilton- Feijenoord. In de tweede helft be landde kogels van Kees Lucas en Cy ril Graanoogst tegen lat en paal. Wil ton-Feijenoord liep uit tot 94, oor dat de roodwitten met een fraaie treffer van Theo Zwartjes aan een serie aanvaardbare tegenstoten kon den beginnen. Wilton-Feijenoord zak te wat af en Kees Lucas kon zo HVL nog één doelpunt dichterbij de Schie dammers brengen. Ram en Singer- ling. Ebe Duursma en Frank Bonte bleven het doel, ook op prachtige kansen, te hoog zoeken. Het laatste doelpunt voor HVL werd gescoord docr Theo Zwartjes uit een prima combinatie met Kees Lucas en Frank Bonte. Wilto -Feij^noord stel de daar nog een treffer tegenover. Het einde kwam met een geflatteerde Schiedamse zege: 107. Bij de rood witten werden o.a. Hans Kagie en Albert Rijnslurger danig gemist. WIELRENNEN Swift-Combinatie De Swift-Combinatie hield in de Haarlemmermeer de tweede rit op de weg in de Voorjaarscompetitie. Uit slag bij de amateurs (56 km.)1. Odijk (Alphen) 1.27.15; 2. Wolswijk (Alphen); 3. v. d. Berg (Leiden); 4. Chrispijn (Leiden). Ook de nieuwe lingen reden 56 km. Hier was de uit slag: 1. Van Beek (Hazerswoude) 1.28.55; 2. Leemans (Leiden); 3.Wes- selman (Roelofarendsveen)4. Sik- king (Warmond); 5. Broere (Hazers woude), 6. Brechman (Benthuizen); 7. Hoek (Noordwijk); 8. Bouthoorn (Alphen); 9. v. 't Woudt (Alphen); 10. Van Diemen (Oegstgeest) Adspiranten, 32 km.: 1. Berk (Zoe- terwoudei 51.45; 2. Bakvis (Leiden); 3. Zuidwyk (Koudekerk); 4. v. d. Huust (Zoetorwoude). Het Swift-lid Nol Kloosterman werd in een 80 km. race voor amateurs te Den Dungen elfde met een tüd van 1.57.8. De nog in te halen competitie- wedstrüd Sportclub Enschede- Feijenoord (eredivisie KNVB) zal worden gespeeld op 4 april a.s. het wordt een avondwedstrijd in het Diek-.ianstadion te Enschede. Anderlecht is kampioen van België geworden. In de wedstrijd te gen Daring zegevierde Anderlecht met 2-0. Door een 20 zege op Majorca is Real Madrid zondag voor de acht ste maal voetbalkampioen van Spanje geworden. Nederland, vertegenwoordigd door Henk Scholte. Piet van de Pol er. Cees van Oosterhout, heeft zater dag te Antwerpen ee i overwinning met 2-1 behaald op een Belgische ploeg, bestaande uit Clement van Hassel, Jos Vervest en Raymond Ceulemans.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1962 | | pagina 10