W3 nieuw t Balans opruiming DUSTERS i OCCASIONS COFFEÏNEVRIJE MOCCONA PERSONEEL Verkade Espresso Drops mm leerl.-inslrumenlmaker construct ieba n kwerkers INSCHRIJVING NIEUWE CURSUSSEN Dr. J.F.L. Fontein SCHOONHEIDS SPECIALISTE MBakvissen-puberleil" POSTZEGELS AUTOMONTEUR NU 9.95 Verrukkelijk...het is Vehkaêz E32 US m m mm WIELINGA" Dr. M. A. v. Dongen Auto Cleaning Service BIJLESSEN DONDERDAGCYCLITS -RUGPIJN- ft/ERMOGÈNf Voor schilderwerk JONGEMAN opzichter Allemaal verheugd over die watervlugge AEGV centrifuge AMSTERDAM EEN JONGEMAN öyfera) N.V. DIESELINJECTIE Familieberichten Maandagmiddag 22 januari 1962 is na een zware lijdensweg, voorzien van het H. Sacrament van de Zal ving der Zieken, ontslapen mijn lieve man. onze beste vader en schoonvader, onze lieve opa, broer, zwager en oom Jan Staal (JOHANNES ANTONIUS) oud 66 jaren. Namens de familie: J. STAAL—VAN SANTVLIET. Oegstgeest. Anna van Burenlaan 12. De teraardebestelling zal plaats vinden op vrijdagmid dag 26 januari om 2 uur op de Begraafplaats van het „Groene- of Willibrordkerkje", Haarlemmerstraatweg 3 te Oegstgeest. Bezoekuren: woensdagavond van 79 uur, donderdag middag van 34 uur, donderdagavond van 79 uur ten huize van de overledene. Tot onze diepe droefheid overleed heden in de ouder dom van 85 jaar onze innig geliefde echtgenoot, vader, behuwdvader en grootvader Dr. Abraham Rutgers van der Loeff, gewezen Conrector. W. J. J. RUTGERS VAN DER LOEFF— GREVEN Almelo: M. RUTGERS VAN DER LOEFF A. RUTGERS VAN DER LOEFF— ROODENBURG BRAM COOTJE WILLEMIEN RINEKE. 's-Gravenhage, 20 januari 1962 Theresiastraat 13. Liever geen bezoek. Geen bloemen. Geen toespraken. De begrafenis zal plaats hebben donderdag 25 januari om 14 uur in het familiegraf op de begraafplaats aan de Groenesteeg te Leiden. voor BEGINNERS, GEVORDERDEN en MEDALTEST. DANSAVOND elke zondag van 811 uur. NIEUWE RIJN 28 - LEIDEN INSCHRIJVING NIEUWE CURSUSSEN BEGINNENDEN GEVORDERDEN ATTRACTIEVE KORTE CURSUS CHARLESTON, JIVE EN CHA CHA CHA Privélessen en zelfgevormde clubjes. Inschrijving en bezichtiging van de stijlvol vernieuwde studio dagelyks van 25 en van 79 uur. Uw wensdroom wordt werkelijkheid. CHIRURG WOENSDAG GEEN SPREEKUUR. arts voor inwendige ziekten AFWEZIG. Laat Uw auto vakkundig poetsen. Ook bjj U aan huis, Uw wagen wordt eventueel gehaald en gebracht. Inlichtingen: TELEFOON 30692. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll gevraagd. In het bezit van diploma A. Brieven aan het bureau van dit blad onder no. 40746. Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Heden overleed mijn lieve man, onze beste oom Johannes Willem Segaar, echtgenoot van M. VAROSSIEAU, ln de ouderdom van 79 jaar. Arnhem: M. SEGAAR—VAROSSIEAU Amsterdam: P. S. FRANK—VAROSSIEAU J. J. H. FRANK en kinderen Oldenzaal: W. HEIJTING—VAROSSIEAU B. HEIJTING en kinderen. Arnhem, 21 januari 1962 Izaak Evertslaan 19II. Cond. adres: Vrijheidslaan 28II, Amsterdam (Z.). De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het Gemeente Ziekenhuis te Arnhem. Bezoek van 1718 uur. De crematie zal plaatsvinden vrijdag 26 januari a.s. om 11.05 uur in het Crematorium te Dieren. Voor belangstellenden die de crematie willen bijwonen, vertrekt om 10.50 uur een bus van het G.T.W.-station te Dieren, via het Spoorstation, naar het crematorium. Lerarenechtpaar is bereid (vnl. mod. talen) en conversatieles (Frans en Duits) te geven. Brieven aan het bureau van dit blad onder no. 8222a. TELEFOON 24919 DONDERDAG 25 JANUARI in de JEAN MARAIS - BRIGITTE BARDOT in Naar een boek van VICKY BAUM. Toegang 14 jaar. Voorstellingen 2.30 - 7 - 9.15 uur. DANSSTUDIO Plantage 7, hoek Plantagelaan Leiden Telef. 24781 verzameling te k. gevr. Ook grotere objecten. Cont. bet. Br. nr. 40715 bur. v. d. blad. Met spoed gevraagd een zelfstandig kunnende werken. Schrijver's Service Herenweg 65 - Warmond Bij de STEDELIJKE FABRIEKEN VAN GAS EN ELECTRICITEIT te LEIDEN is plaats voor in de Machinekamer en het Ketelhuis van de ELEKTRISCHE CENTRALE. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de afdeling Perso neelszaken van voornoemde Fabrieken, Langegracht 70, te Leiden. Maakt de kou uw spieren onwillig, dan kunt u ze héérlijk vertroetelen 1 met de weldadige warmte van THER- „vTr*, MOGÈNE. WATTEN. Uw rug „ontdooit" en u kunt weer /j bukken en tillen. c STILT PIJN DOOR WARMTE 'n HOES over uw auto is 'n GARAGE bjj uw HUIS. Ook voor scooters FRITS DE GOEDE Tel. 20607. Janvossensteeg 371 Leiden. N. VAN GROENINGEN ZOON Morsstraat 29 Telefoon 32389 Gevraagd: voor bestel- en ophaalwerk, in bezit van rijbewijs BE. Aanmelden telefonisch onder nummer 20593 of aan de zaak dagelijks tussen 5 en 6 uur. HAARLEMMERSTRAAT 55 t.o. REX bioscoop. Stichting tot beheer en exploitatie van wonin gen te Leiden. gemeentewoningen Het bestuur roept sollicitanten op naar de vacerende betrek king van belast met het toezicht op de bewoning en het onderhoud der woningen. Ervaring op het gebied van het onderhoud strekt tot aanbeveling. Salaris nader overeen te komen. Pensioenverzekering aanwezig. Sollicitaties in te zenden vóór 6 februari 1962 aan het secre tariaat Titus Brandsmalaan I te Leiden, met vermelding op de enveloppe: sollicitatie. Satin feutre de france. Van 14.95 Haarlemmerstraat 228 Tel. 0 1710—20510 Leiden. Voor de liefhebbers van een heerlijke, pittige koffiesmaak. Met échte koffie bereid. Probeer deze nieuweVerkade Drops. Prijs per rol 25 cent. TE HUUR GEVRAAGD STALRUIMTE voor 1 of 2 auto's in Leiden of omgeving. Brieven aan het bureau van dit blad onder nummer 8274a. N.V. DRUKKERIJ P. J. JANSEN AALMARKT 3 LEIDEN vraagt voor spoedige indiensttreding EEN DRUKKER EEN ZETTER EEN LEERLING-ZETTER EEN JONGEN ter opleiding voor magazijnwerk en binderij. GEVRAAGD: ÏÏM Voorbij dat gesjouw met kletsnat wasgoed door het hele huis voorbij dat lopen langs lijnen met handdoeken, hemden en allemaal voorbij! Daar werkt hij: de watervlugge AEG centrifuge. Daar draait hij: een, twee, drie droog. Daar staat hij: stevig en stabiel. 'n Handige hulp. En typisch AEG, perfect tot in de puntjes. AEG Sd 25 AEG Centrifuge Sd 25 f 235.- Voor 2l/j kilo wasgoed,voorzien van veiligheidsdeksel. Afgewerkt met blauw-grijs plastic. AEG Junior3 kg f 275.- AEG Sd 45 4 kg f 315.- - AEG WERELDVERMAARD SINDS MENSENHEUGENIS .J.........V.V.V./..'Tl'" T *1 8■- - lr..t. 'j voor magazijn en winkelwerk. Leeftüd niet ouder dan 20 jaar. Sollicitaties van 56.30 uur aan onderstaand adres V y UAADl^fvCDSTDAAT «0 LCCCN Hoge Rijndijk 260 Leiden vraagt: Aanmelden: dagelijks tussen 8 en 17.30 uur. VOLKSWAGEN 1961, 20.000 km., schuifdak. VAUXHALL Victor 1962, 6.500 km., nieuwste model. TAUNUS 1959, Stationwagen. CONSUL 1956, nieuwe motor. BLOM'S Automobielbedrijven Zijlsingel 36. LEIDEN - Hofstraat 17, RIJNSBURG Telefoon 01710—24777 Telefoon 01718—3341» GEVRAAGD voor direct Aangeboden wordt: een prettige werkkring met zeer leerzaam en afwisselend werk. 5-daagse werkweek. HOOG LOON. Machinefabriek LAKEMAN N.V. JACOBA VAN BEIERENIVEG 22 VOORHOUT TELEFOON «2532—7371 Ook voor u, die graag coffeïnevrije koffie drinkt staat er altijd een vers kopje klaar! Nu ook in handig glazen potje f 2,20.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1962 | | pagina 6