\JÈj LFC-verdediging gaf de UVS-aanval bitter weinig kans.... r jf" -i jgB fSpij j8(g)hjr jfCJ 1 i In Berlijn ging liet met de Spelen volkomen de verkeerde kant uit Kanaries wonnen met 1 - 2mede dankzij penalty op de valreep WÊ Niet minder dan vijf geplaatste speelsters uitgeschakeld Jesse Owens deed in Berlijn wat Fanny Blankers in Londen deed Lege fles Opgericht 1 maart 1860 Donderdag 18 augustus 1960 Derde blad no. 30128 Stopper Leo de Jong blonk iveer uit (Van onze sportredacteur) Tien minuten voor het einde gebeurde het Een blauwwitte schoen wrong zich onreglementair om het been van de in volle spurt liggende LFC-linkshalf Slingerland. En op hetzelfde moment kon UVS haar illusies om althans aan deze Leidse beker-derby een 11 spel over te houden overigens ook al geen bijster vrolijk resultaat van semiprofs afschrijven. Want arbiter Van Oostrum wees resoluut naar de beruchte witte stip en het wassen van dit penal ty-varkentje konden de geelzwarten met een gerust hart overlaten aan linksback Gerry Nachtegeller, wiens harde, klimmende schot doelman Frits van Duyl geen marge liet om eer te behalen. Dat betekende 12 voor LFC en daar mee was de zaak bekeken, want in de voorafgaande tachtig minuten was het als een paal boven water komen te staan dat de blauwwitte aanvalslinie, waarin rechtsbuiten Wim Bekkering nog lang niet de oude is en men klaarblijkelijk in de veronderstelling leeft, dat de nieuwe aanwinst Nijman het wel „alleen kan", hetgeen een ietwat te rooskleurige kijk op het voetballeven is tegenover de zeer goed sluitende en bijzonder goed positie kiezende LFC-defensie bitter weinig in de melk te brokkelen had. Die defensie, waarin de flegmatieke stopper Leo de Jong, die heel wat open doekjes in ontvangst kreeg te nemen, evenals zondag j.l. tegen SHS voortref felijk speelde, brokkelde evenmin af, toen UVS in de eerste twintig minuten van de tweede helft zeer sterk in het offensief kon komen en men eigenlijk elk ogenblik een ineenstorting van het inge sloten LFC-team kon vemachten. Maar die collaps kwam niet. Dankzij dit voortreffelijk opvangen door De Jong c.s., dankzij ook de grote strijdvaardig heid van de gehele Kanarieploeg, die steeds weer de moeilijke momenten over won en daarbij in „motor" Jilles van der Heyden, die overal te vinden was waar of gevaar dreigde öf de mogelijkheid van het benutten van een kansje aanwezig was, de grote animator was. Visitekaartje Het was ook Jilles van der Heyden, die ln de tiende minuut van de wedstrijd het visitekaartje van de Kanaries afgaf. LFC was wat nerveus gestart en de dreunende kopbal van Nijman, buiten bereik van invaller-doelman Krijger (die het overigens bijzonder goed deed) op de bovenlat, deed voor de geelzwarten niet veel goeds verwachten. Die onverwachte schuiver in de tiende minuut van Jilles van der Heyden, waarop doelman Frits v. Duyl zich royaal verkeek, kwam dan ook als een verrassing. En met deze 01 voorsprong was LFC meteen over haar plankenkoorts heen. Het was nu niet zo, dat de geelzwarte-aanval onmiddellijk bijzonder gevaarlijk werd ook Hak c.s. hielden de zaak goed gesloten maar er kwam evenwicht in de strijd en ge ruime tijd golfden de aanvallen van doel tot doel. Toch slaagde UVS erin weer de over hand te krijgen en in de twintigste minuut bracht Nijman met een verras send, zeer fraai schot de partyen weer op gelijke voet: 11. Wat een kans Maar hoe faalde deze zelfde Nijman toen hy een minuut of zeven voor de rust door een (sporadische) opening in de even niet oplettende LFC-defensie stoof, de uitlopende Kryger omspeelde en een leeg doel voor zich kreeg. Een rustig tikje en UVS zou op 21 hebben gestaan. Maar Nyman wachtte te lang, kwam in een ongunstige schiethoek en toen hij tenslotte een slap schot liet vertrekken, had rechtsback Bruggeling Op dit moment aaide Nijman, nadat hij de LFC-doelman Krijger had omspeeld. (Foto L.D./Holvast) het doel al afgeschermd en werd het leer voor de lyn gestopt Voordien had Van der Heyden even eens een zij het een heel wat minder opgelegde kans voorbij moeten laten gaan. In een goede positie staande gleed hem een voorzet van de naar links af gezwenkte midvoor Siera tamelijk on fortuinlijk van het hoofd. Kort voor de rust liet UVS-linksback Jan Kluivers zich vervangen door Van Leeuwen en leverde een gevaarlijke schuiver van Jilles van der Heyden LFC niet meer dan twee corners op. Ingesloten Zoals gezegd, na de hervatting kwam UVS zeer sterk in het offensief en werd LFC ingesloten. Maar de LFC-defensie gaf geen krimp, terwijl voorts de UVS- aanvallen te weinig inhoud hadden om Leo de Jong c.s. al te zenuwachtig te maken. We zagen Nijman, die als speer punt fungeerde (Rijshouwer speelde in teruggetrokken positie) dan ook het wanhopige gebaar tegen zijn mede-aan vallers maken om eens „mee" te komen En toen de UVS-doelpunten uitbleven en de geelzwarten de praktische zeker heid hadden, dat hun verdediging het zou houden, gingen Van der Heyden c.s. rustig aan het blauwwitte overwicht knabbelen en een kwartier voor het einde was de situatie zo, dat UVS er nog flink aan moest trekken om de 11 stand heel te houden. Zoals in de aan hef gemeld, lukte dit de blauwwitten niet. Een niet op de juiste tijd uitgesto ken been werd hen noodlottig Matig LFC heeft dus met 12 gewonnen en verdiend, want ook al speelde zij be slist niet beter dan UVS zij was strijdbaarder. Haar groter enthousiasme nivelleerde de iets betere techniek van de blauwwitten. Overigens was de strijd van matig gehalte en ontbrak de sfeer op de laatste minuten na die wij van UVSLFC-wedstrijden gewend zijn. De ontmoeting had een bijzonder spor tief verloop. De elftallen waren als volgt samenge steld UVS Van Duyl, De Haas, Kluivers, De Zwaan, Hak, Fiüppo, W. Bekkering, Duwel, Rijshouwer, Nijman, Devilee. LFC Krijger, Bruggeling, G. Nachte- geller, W. Sira, L. de Jong, Slingerland, Rietkerken, v. d. Heyden, H. Siera, P. de Jong, W. Nachtegeller. ZWEMMEN Jane Cederquist onder 10 minuten op de 800 meter? Berichten uit Upsala maken melding van een sensationeel wereldrecord, dat de Zweedse zwemster Jane Cederquist zou hebben gevestigd op de 800 meter vrMe slag met een tijd van 9 min. 55.6 sec., waarmee zy als eerste zwemster in de geschiedenis op deze afstand onder de tien minuten is gekomen. Met niet minder dan 15.8 sec. zou zü hiermee het wereldrecord hebben verbeterd, dat sinds 19 februari 1959 met 10.11.4 op naam staat van de Australische Ilsa Konrads. Het zou ook betekenen, dat onze land genote Corrie Schimmel haar Europese record op deze afstand, dat sinds 27 juli jL op 10.18.8 staat en werd gevestigd te Ermelo, kwijt zou zijn. Tot een tweede bijzondere prestatie tijdens de wedstrijden te Upsala kwam de Zweedse Bibbl Segerstroem, die op de 200 meter vrije slag een tijd van 2 min. 21.3 sec. voor zich liet afdrukken en daarmee het Europese record van de Fran?aise Heda Frost, dat dateert van 12 juli j.l. en gevestigd werd te Algiers, evenaarde. Het wereldrecord op dit num mer staat met 2.11.6 sinds 27 februari 1960 op naam van de Australische Dawn Fraser. Nationale tenniskampioenschappen Aan sensatie heeft het gisteren in de strijd om de nationale tennis- titels op de Mets-banen te Scheve- ningen niet ontbroken. In het dames-enkelspel werden niet min der dan vijf geplaatste speelsters uitgeschakeld: de als eerste ge plaatste mevr. Thung, de als twee de geplaatste Fredy Marinkelle, de als vijfde geplaatste Henriette Ruinen, de als zevende geplaatste mej. Rollin Couquerque, die het, zoals men zich zal herinneren, het vorige jaar tot de finale bracht en als achtste geplaatste Eindhovense speelster, mevr. v. d. Wildenberg. Bij de heren was het Rob Kuypers, als achtste geplaatst, die in vier sets de meerdere in Hans van de Weg moest er kennen. In het heren-dubbelspel speel den Van Swol en Rinkel zich door een overwinning op Hans van de Weg en Evert Schneider in de halve finales. Een ware volksverhuizing van het on- Olympische geschiedenis 6 Klasse apart Het was op 2 augustus 1934, dat de 87-jarige „ijzeren" Paul Hin denburg, veldmaarschalk en presi dent van Duitsland, de laatste adem uitblies. Zijn dood maakte de weg vrij voor de gangster van de twintigste eeuw, Adolf Hitler, de tiran en psychopaat, die het mens dom vier jaren na de Berlijnse Olympus in een wereldoorlog stort te, die naar schatting aan 60 mil joen mensen het leven heeft gekost. We zouden op deze decadente, triviale figuur niet zijn teruggeko men als hij niet op zo'n ergerlijke wijze zijn stempel had gedrukt op de Olympische Spelen van 1936, want ook dat kon hij niet laten... Vermoedelijk wilden Hitier en Goeb- bels van deze Olympische Spelen een nieuw soort „partijdag" maken, maar dat werd hen op tweeërlei wijze tegen gewerkt. Allereerst was het Duits Ol. Comité nog in handen van twee mensen wier integriteit boven alle twijfel ver heven was en die wensten aan het houzee-gedoe beslist niet mee te werken, zeer tot woede van de Reichssport- führer: dr. Carl Diem en dr. Theodor Lewald (met joodse voorouders!). En verder tikte Graaf Baillet de Latour, de opvolger van De Coubertin, Hitier hard handig op de vingers, door er overdui delijk op te wijzen, dat met het hijsen van de Olympische vlag de hakenkruis inmenging ophield en de leiding verder bij hem berustte. Desondanks was het geen er gebeurde al erg genoegsoms ook voor de nazi'sWant meneer Rosenberg, die in 1945 zijn leven aan de galg beëindigde vanwege de vriendelijk heden, die hij zich in de jaren veertig permitteerde, had zojuist de wereld uitgelegd, dat de Germanen als volk ver boven de anderen verheven waren en daar liep me zo'n neger (Jesse Owens!) even over de baan en deelt aan de Ger manen een pak slaag uit of hij nog nooit van meneer Rosenberg heeft gehoord. Na de 100 meter, waarin Owens alle tegenstand op belachelijk gemakkelijke wijze omver liep, verliet Hitler met een verkrampt lachje haastig het stadion, want alleen dat kon hem een handdruk met deze neger besparen. Het zou de laatste keer zijn, dat de führer voor iemand op de loop ging DUIVENSPORT P.V. „De Reisduif" Wedvlucht met 87 jonge duiven vanaf Pt. St.-Maxence. Afstand 345 km. Los om 6.20 uur met kalme z.w. wind. De eerste duif bereikte haar hok om 12.05.33 urn-, de laatste of 17e prijswinnaar was er om 13.42.14 uur. De uitslag luidt: S. Koster 1—3—5; P. Mooten 267; D. Albers 4; N. v. d. Dop 8—10; J. den Dunne 9. Kampioen jonge duiven: 1. S. Koster met 170.9 punten; 2. N. v. d. Dop met 163.3 punten; 3. W. Siera met 134 pun ten; 4. J. den Dunne met 125.7 punten; 6. EX Albers met 124.8 punten. Owens deed in Berlijn wat Fanny Blankers 12 jaar later in Londen deed: hij veroverde vier gouden plakken: op de 100 m., 200 m., verspringen en 4 x 100 meter. Qua styl is hij later nimmer ge ëvenaard. Owens, die in 1933 zes wereld records in twee uur tijd liet sneuvelen was in Berlijn een klasse apart. Een klasse apart was ook onze eigen, veel te snel vergeten zwemster Rie Masten broek, die goud op de 100, 400 en 4 x 100 meter veroverde en zilver meenam op de 100 m. rugslag! Het goud op die rugslag werd veroverd door Nida Senff, die een keerpunt miste, terugging en goed aantikte, als laatste de tweede 50 m. inging, de een na de ander voorbij trok en toch won! Arie van Vliet won de km met vliegende start en werd tweede op de sprint na een merkwaar dige race met de Duitser Toni Merkens, die v. Vliet in de eerste rit hevig hin derde, daarvoor niet gediskwalificeerd werd, doch 100 DM boete kreeg als amateur De zeiler Daan Kachelland bracht zijn jol eveneens in de gouden haven en daarmede mocht Nederland dik tevre den zijn! Over de 100 meter vrije slag willen wij nog iets meer vertellen. Dit nummer werd gewonnen door de volslagen onbe kende Hongaar Csik. Het veld krioelde van beroemde Amerikaanse en Japanse cracks, maar die wachtten in de finale te lang op elkaar en de als een uitge trokken veer gestartte Ferenc Csik was op de tweede baan niet meer te achter halen. Negen jaar later maakte Csik opnieuw en voor het laatst furore. Als dokter rende hij te Sopron tijdens een hevig luchtbombardement over de puinhopen van een huizenblok naar een gewonde, die een' honderdtal meters van hem vandaan lag. Vallend puin onttrok hem aan het gezicht, toen men hem terug vond lag hij voorover, dood. lechts twee meter scheidde hem van het afdak, waaronder de nog levende gewonde lag. Het was het verschil waarmede hij in Berlyn op een veld van jagende achter volgers Olympisch kampioen geworden was. Hij kreeg echter een plaats bij die „Sportgroten", die niet dood zijn omdat zij in de harten van zovelen zijn blijven voortleven". Verkeerde weg De Berlijnse Spelen toonden aan, dat men in velerlei opzicht op de verkeerde weg was. Er ging iets mis, niet alleen met de Olympische Idee, ook met de organisatie die topzwaar begon te wor den. Het „nationale gevoel" bij de orga nisatie en bij het deelnemen kreeg een te grote plaats. De Coubertin moet toen al begrepen hebben, dat de Spelen aan hun doel voorbijschoten. Helaas heeft hij aan een eventuele reorganisatie niet meer kunnen arbeiden. Op 2 september 1937 blies hij in Genève de laatste adem uit, juist toen de wereld zijn persoon en zijn idealen het hardst nodig had: op het moment dat de Grote Chaos op uit breken stond. Zijn hart werd ingevolge zijn laatste wilsbeschikking naar Olym- pia overgebracht. En de laarzen dreunden weerNiets geleerd van de les die de eerste wereld oorlog had gegeven, richtten de Duitsers hun kanonnen ten tweede male op Europa. Hoewel Helsinki zich aanvankelijk had opgeworpen voor de organisatie van de eerste na-oorlogse Olympische Spelen moest het Finse volk de Spelen nood gedwongen uit handen geven, omdat de nodige financiën er voor ontbraken. Londen nam de organisatie, waarvoor men slechts twee jaar tijd had, over. Feilloos was het geheel uiteraard niet, maar dat mocht ook niet verwacht wor den, gezien de moeilijke omstandigheden waarin Albion sedert de eerste oorlogs dagen had verkeerd. Fanny Blankers—Koen was „de" figuur van deze Spelen en wij behoeven de details van haar vier gouden plakken hier zeker niet nog eens uitvoerig te ver tellen. De enorme geestdrift waarmede Nederland de prestaties van de „flying housewife with two children" volgde, hg nog fris in het geheugen. Zatopek debuteerde met een gouden medaille op de 10 km en Slijkhuis zou zeker Olym pisch kampioen 5000 m. en 1500 m. zijn geworden als hij maar een tikkeltje in eigen kracht had geloofd. Reiff, de minder talentvolle Belg, had dat wel en versloeg Zatopek op de 5000 De voortreffelijke LFC'Stopper Leo de Jong in duel met Nyman. (Foto l»JVBoivftSt) meter overtuigend. Als er iemand in de Olympische geschiedenis op een onmo gelijke manier aan Olympisch goud kwam, dan was het de Amerikaan Dillard wel. Ongeslagen in 1946 en 1947 op de 110 m. horden scheen hij een zekere winnaar op de Londense Olympus. Maar op de Amerikaanse selectie-wed strijden toucheerde hij een horde, raak te uit balans en eindigde als laatste een droom lag in schei-ven. Hij schreef onverwoestbaar in voor de 100 m. en bereikte na een enorm avontuur de derde plaats, zodat hij „als derde viool" toch naar Londen mocht. En daar troef de hij alle sprintspecialisten in een eindstrijd zoals er maar één in de 50 jaar plaats vindt. Grootste prestatie De man die niet de meeste populari teit verkreeg maar wel de «grootste prestatie van deze Spelen verrichtte was de Hongaar Karoly Takacs, de winnaar van het 25 m. snelvuurpistoolschieten. Wanneer U met Takacs kennis zou maken, dan kreeg U een linkerhand van hem, niet omdat hij U de rechter niet zou gunnen, maar omdat deze er niet meer is! Hij werd wereldkampioen pistoolschieten in 1939 te Luzem. In die dagen schoot hij met de rechterhand, maar in de tweede wereldoorlog werd zijn rechterarm verbrijzeld bij het exploderen van een granaat. Voor 99 van de 100 sportslieden zou dat het trieste einde betekend hebben van een veelbe lovende loopbaan. Niet echter voor Takacs. Zodra hij bekomen was van de schrik en de verwondingen ging hy zijn linkerhand trainen voor het zo moeilijke pistoolschieten. Als U weieens met Uw verkeerde hand hebt getennist of alleen maar gegooid, dan zult U begrijpen wat een moed Takacs heeft moeten opbren gen voor hij zich weer scherpschutter mocht noemen. Er was een zenuwschok kend incident in de finale te Londen toen Takacs in zijn laatste beurt, die de beslissing moest brengen, per ongeluk een schot in de lucht loste. De jury stond hem aanvankelijk terstond toe over te schieten, maar een officieel pro test van een Argentijnse deelnemer stak daar een stokje voor. Een hevige discus sie ontstond nu, die de gemoederen alom in rep en roer bracht. De enige, die zich niet in het rumoer mengde was Takacs. Toen hy zag, dat de beslissing nog wel even op zich zou laten wachten trok hij zich terug om een speech in het Engels te maken, die hij na zijn zege(ü) aan de menigte wilde geven Tenslotte hakte de jury de knoop door: Takacs mocht (natuurlijk) over schieten. Met een kalmte en een rust die iedereen versteld deed staan (van dit schot hing immers de beloning van jarenlang hard wei-k af) richtte hy zijn wapen op het doelen met rotsvaste hand scoorde hy in zijn laatste beurt het maximum aantal punten999!!! Ik neem de hoed, die ik oveiigens nooit draag, diep af voor Karoly Takacs, die naar mijn mening ver boven alle ande ren uittroont ook al heeft hij nog voor geen honderdste de belangstelling die mannen als Zatopek of Pirie bezitten. R. D. PAAUW. Beker - uitslagen Groep A: 1. Zwolse BoysLeeuwarden 2—3; 2. Go Ahead—PEC 4—5. Groep B: 3. GVAVGermanicus 100. Groep C: 5. Enschedese BoysSp.cl. Enschede 20. Groep D: 6. VitesseDOS 14; 7. GraafschapDVC 26 42. Groep E: 8. NEC—AGOVV 1—1; 9. ElinkwijkWageningen 41. Groep F: 10. Zeist—Ajax 2—8; 11. Vo- lewijckersRapiditas 5—2. Groep G: 12. HVC—WDS/A 2—1; 13. Hilversum't Gooi 33. Groep H: 14. VSVKFC 3—3; 15. ZFCStormvogels 11. Groep I: 16. RCHHaarlem 03; 17. DHC—EDO 6—2. Groep J: 18. SHSSparta 11; 19. UVS—LFC 1—2. Groep L: 20. EBOH—NAC 0—5; 21. BaronieDFC 13. Groep M: 22. BW—Wilhelmina 4—1. Groep N: 23. Gemert—PSV 1—3; 24. HelmondiaHelmond 20. Groep P: 25. Roda SportWH 16 21; 26. LimburgiaRapid JC 31. Stand groep J In groep J van de bekercompetitie luidt na de 2e ronde de stand: SHS 2 11—3 4—3 Excelsior 1 1 2 41 LFC 2 1—12 4—3 Sparta 1 1 1 1l UVS 2 2 2—6 verwacht grote aantal toeschouwers had plaats, toen in de namiddag werd om geroepen, dat Van Swol en Rinkel op baan C zouden spelen tegen Hans van de Weg en Evert Schneider. Het werd een ware titanenstrijd, waarin misschien de kwaliteit van het spel wat beneden de verwachtingen bleef, maar de span ning veel vergoedde. Vlot wonnen de samen 85 jaar oude Rinkel en Van Swol de eerste set van de samen even 40-ja- rige tegenstanders, 6—3. De laatsten speelden toen kennelijk nog wat onder de druk van de naam en faam van hun tegenstanders. Meer gelijkopgaand was de strijd in de tweede set, waarin de jon geren met 21, 43 en 54 voorkwa men, maar de set met 68 verloren op het zesde setpoint. Service en smash van Van Swol hadden in deze winst een groot aandeel. Rinkel was met zijn vol leren niet fortuinlyk. In de derde set kwam de jeugd zelfs met 30 voor en bijna 40. Ook daarna wisten zy van de fouten van Van Swol en Rinkel niet steeds te profiteren. Na 43 en 54 werd het 55, waarna Rinkel en Van Swol op 98 drie matchpoints kregen. Twee ervan werden door Hans van de Weg op fraaie wijze weggeslagen, waar na Rinkel met een ace de party deed be slissen: 63, 86, 108. Uitslagen De belangrijkste uitslagen luiden: Heren-enkelspel (3e ronde)Van Eys- denVan Toor 63, 61, 63; Van de Weg—Kuypers 7—5. 1—6, 6—2, 6—2; GorisHerok 63, 64. 62; Biesheu velVekemans 61, 62, 64, W. MarisJ. Tervoort 62, 62, 16, 61; SchneiderMenko jr. 108, 46, 62, 63; Van DalsumFrederikse 62, 61, 63; Gurowitsch—Domincus 63, 6—4, 6—2. Dames-enkelspel (3e ronde)mej. Hannessenmevr. Thung 75, 75; mej. Weurmanmevr. v. d. Wildenburg 64, 63; mej. Commandeurmej. Rinkel 64, 86; mej. J. Marinkelle mej. Ruinen 57, 75, 108; mej. J. Ferirmej. F. Marinkelle 62, 75; mej. J. Mortizmej. Rollin Couquerque 63, 62; mej. Tervoortmevr. Pufkes 61, 119; mevr. Baarsmevr. Reus 6—3, 6—4. Heren-dubbelspel, kwart-finale: Van Eysden en Van DalsumTaminiau en Beukers 62, 64, 7—5; Van Swol en RinkelSchneider en H. v. d. Weg 63, 86, 108; W. Maris en Frederikse Van Meegeren en Scholtz 63, 64, 63; Goris en HerokHaks en Knol 6—4, 6—4, 6—0. Lange bedden.... Grote opwinding heerste gisteren bij het organisatiecomité voor de Olympische Spelen in Rome, toen in een telegram uit Moskou een buitengewoon groot bed voor de basketballer Ivruminch werd be steld. Specialisten waren snel ter plaatse en het bed, met een lengte van 2.40(!) meter is reeds gereed, zodat de 2.18 nieter lange Kru- minch nu ook tydens de Spelen van zyn welverdiende rust kan genie ten. Ook de assistent chef de mission van de Nederlandse Olympische equipe, mr. J. P. H. E. van Lier, die gisteren van Schiphol naar de Italiaanse hoofdstad is vertrokken, kampt met een beddenprobleem. De werkzaamheden van de heer Van Lier zullen voorlopig name lijk bestaan uit het verzamelen van 25 extra lange bedden. De normale bedden voor de deelnemers zyn nl. 1.90 meter lang. Aangezien onze equipe echter 25 leden telt, die langer zyn dan 1.85 meter, zal mr. Van Lier de eerste dagen zyn handen vol hebben aan het bed den-verzamelen. Advertentie Het Russische nationale voetbalelf tal behaalde voor 60.000 toeschouwers te Leipzig een 1—0 overwinning (rust 0-0) op een Oootduitse eelectieploeg. De poging van de Amerikaanse Jane Baldasare, die 4 meter onder water zwemmend (in kikvorspak) het Kanaal wilde oversteken, is wel op hijzonder onfortuinlijke wyze mislukt. Na ruim 4 uur zwemmen reikte men haar uit de volgboot per abuis een lege zuurstoffles aan, zodat een zeer verbol gen Jane uit gebrek aan lucht wel naar de oppervlakte moest komen....

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1960 | | pagina 5