ZUIVER WOLLEN UNICUM" DEKENS ALEXANDER RUGEZEL/ DE DIKKE „ZEEBONKEN" Cathartita Valente in M HOE men ^,..,..,,,^,,30.*,,,%. «ND ABENDS K DIE SOLA iÉ 1 LIDOj Heerseres van de onderwereld Dagelijks 2.30.7.., 9.15. Wl 1 LUXOR! ALLE LSEBEN PETER Tempo -Dans -Lielde -Ia2z- J STUDIO j ALL RIGHT JACK! M 2 ZEER BEKWAME TIMMERLIEDEN KNEL l Een jaren lange BANKSTEL A. VOORBOUW ZN. en W. HOOGSTRATEN U hebt er wat aan ASSISTENTE PETER traditie Wfe# PING INKOOP BOEKEN ANNA KARENINA TE L_ 2-^91 S> TE L 24130 1 f JAYNE MANSFIELD - ANTHONY QUAYLE CARL MOHNER BgSNi TEL21239 TEL- 3321 O A f PETER SELLERS TERRY THOMAS in vragen voor hun werken in Amsterdam: Hoogste tariefklasse. Zich aan te melden tussen 68 uur bij onze uitvoerden N. VOORBOUW, Rijnegommerstraat 2, Zoeterwoude. Wie kwal-iteitsgevoel heeft, merkt het dade lijk: hier - op de toonzaal van de lampen fabriek zélf - is elk produkt goed, gaaf, prak tisch. U hébt er wat aan. Het model, dat u kiest, is doordacht ontworpen en solide uitgevoerd. De gezelligheid straalt eraf. De prijs? Die staat op het kaartje dat hangt aan elke lamp en dié rekent u af met uw leverancier. We sturen u ons boekje „Bouw een huis van licht en donker", als u het even aanvraagt. Lampenfabriek Hu/gensstraat 15 - Den Haag (vlak bij 't Rijswijkse- plem) Telefoon 070-630859. ACCOUNTANTSKANTOOR te KATWIJK vraagt een Enige kennis van loonadministratie strekt tot aanbeveling. Brieven aan het bureau van dit blad onder no. 24411 EDDIE ONSIANTINE BILL HALEY in zijn nieuwsfe, drievoudige^ KOLDERKLUCHT ia«. cte- f WAARBIJ NIETS TE DOL NIETS TE DWAAS EN NIETS ONMOGELIJK Dagelijks 2.30, 7.-, 9.15. Zondag 2.15, 4.30, 7.-. 9.15. A. L. steeds weer „jong" door de gloednieuwe dessins voor zomer - prijzen U heelt er streks, in de winter, plezier van... ze zijn zo heerlijk warm! Koop nü bij V&D behaaglijke warmte voor koude winternachten. En wat voor warmte! 100% zuiver wollen Leidse „Unicum" dekens. Kijk: speciaal voor V&D vervaardigde exclusieve dessins en fraaie, effen pasteltinten (double- face). Voelt donzig zacht. Meet extra lang, dus royale „instop" aan het voeten- eindl U heeft er nu, in de zomer, plezier van... ze zijn zo ongelooflijk voor delig. Ze zijn even voordelig als in de vorige zomer, ondanks sterk gestegen wol- prijzen. Ja, niet wachten, nu kopen, dat scheelt aanmerkelijk! „Unicum"deken1 persoons, ffi75 extra lang, 150x210 „Unicum"deken2persoons, O75 extra lang, 180x220 Deze aanbieding geldt slechts tot en met 10 september! Typiste en steno-typiste hij de Centrale Directie der PTT te 's-Gravenhage Er Is dit Jaar voor meisjes met HBS- of MULO-diploma gele genheid voor deze functie te worden opgeleid. Zij die prijs stellen op een degelijke vak opleiding en zich aangetrokken voelen tot een werkkring bij het veelomvattende PTT-bedrijf kunnen zich voor inlichtingen schriftelijk of mondeling (van 9-15 uur, behalve op zaterdag) wenden tot het Personeels bureau, Zeestraat 9,'s-Graven- hage, telefoon (070) 61 4411 toestel 7104. Aangeboden 3-zitsbank en 2 grote fauteuils met Pullman kussens, beige bekleding, we gens plaatsgebrek, voor de uiterste prijs van f 175. Geen opkopers. Te bevragen: Haarlemmerstraat 307. DE voortreffelijke (hisiese keuken vindt U natuurlijk bij CHIN. IND. EESTADEANT Lange Diefsteeg 15 Leiden Maaltijden kunnen ook worden afgehaald. Wi) kopen alle soorten brink bare boeken in Boekh. M. L. SWERIS Botermarkt 14 - Tel. 2669b Dagelijks 2.30, 7.15, 9.15. Zondag 2.30, 4.45, 7.15,9.15.14 JAAR HEDENAVOND 7 EN 9.15 GERTA GARBO GASINOl In onze DONDERDAGCYCLUS, 25 AUG. Voorstellingen 2.30, 7.-, 9.15. flRUIraSi CHALLENGE 2°"d«g 2-30. 4.45. 7.-. 9.15. W WM Zij vreesde geen man..., mannen waren slechts pionnen in haar machtsstrijd. PETER KRAUS en CHRISTINE KAUFMANN in: jgfl (KITTY-CAT). Ufa - Filmex in kleuren. Jonge mensen in een iilm van vandaag! AEuflj Dagelijks 2.30, 7.-, 9.15. Zondag 2.30, 4.45, 7.-, 9.15. MÊÊ Bekende gezichten garanderen daverende lachsalvo's.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1960 | | pagina 12