"schee p.sc.®>abe pichte moord Duyvis Spread PROEF! Firato groeit uit tot topbeurs In 1961 een miljoen T.V.-toestellen in duplo PANDA EN DE MEESTEM-LIJFWACHT DONDERDAG 18 AUGUSTUS 1960 (Speciale berichtgeving) Het heeft er alle schijn van, dat de droomwens van wijlen de heer Kazemier, de grondlegger van de stichting, welke nu door het organiseren sinds enkele jaren van exposities een faam in binnen- en buitenland heeft gekregen, t.w. de Firato, in vervulling zal gaan. Want steeds is het streven van deze te vroeg gestorven pionier erop gericht geweest, de Firato te doen uitgroeien tot een tentoonstelling op het gebied der elektronica, die toonaangevend zou ztfn voor geheel Europa. Alle noviteiten zouden eenmaal per jaar en dan alleen op de Firato dienen te worden geëxposeerd. En zoals gezegd, de internationale vakbeurs en tentoonstelling van elek tronische produkten, die van 30 augus tus tot en met 6 september a.s. in het Amsterdamse RAI-gebouw voor de elfde maal in successie wordt gehouden, gaat geleidelijk aan deze kant op. De voor zitter van de Firato, de heer A. H. Har- denberg, heeft op een gisteren gehouden persconferentie nog eens met nadruk op de betekenis van dit jaarlijkse evene ment gewezen. Wanneer in 1961 de Firato haar in trek zal kunnen gaan nemen in het nieuwe RAI-gebouw aan het Europa plein, zal men over een expositieruimte beschikken, die aan alle te stellen eisen ten aanzien van een internationale ten toonstelling voldoet. Dan zal de Firato het bewijs leveren inderdaad een cen trale vakbeurs voor Europa te zijn. Er bestaan plannen om gelijktijdig met de Firato een internationale elek tronisch congres in Amsterdam te orga niseren. Bij de opening van de 10e ten toonstelling, het vorig jaar, is deze ge dachte al gelanceerd. De gemeente Am sterdam en de universiteiten zouden in de organisatie van een dergelijk congres dat dan zal plaats vinden in het nieuwe congresgebouw aan het Europaplein, een belangrijk aandeel krijgen. De heer Hardenberg deelde nog mee, dat tegen het einde van 1961 het een miljoenste t.v.-toestel zal zyn geregis treerd. De omzet van t.v.-toestellen was in het seizoen 19591960 40 hoger dan in het voorgaande jaar. Er is alle grond om te verwachten, dat de omzet van radio-ontvangers groter zal worden door het volledig in werking treden van het F.M.-net. {•••••••••••■•••••••••■•••••••••••••••••a Duyvis Sandwich Spread: fris-hartig op brood, toast en beschuit! Met GRATIS spreadmes, voor zuinig smeren, schoon de pot leegmaken. SANDWICH - Posities Nederlandse schepen ü»*tekerk 13 v Suez n Aden ilardeobuich 17 te Antwerpen Abbedyk 17 v Antw te Rotterdam Abel Tasman p 16 Brunsb. n Huil 4 chili es 16 op 670 m WZW Azoren Adara p 17 Borkum n Geflfe Mine .8 te Antwerpen verwacht Adm. C'ourbet p 16 Kaap Spartel Adm. de Ruijter 16 v Yarmouth 1 Schevenlngen Adonis 17 v Demerara n Mackenzie AdrUantje Elizabeth 14 te Ipswich Aegrlr 15 v Delfzijl n Leer iegts p 16 de Azoren n Rotterdam Aeneas p 15 Kreta n Limassol Aramemnoa 16 v Amst te La Gualra Akkrumdyk 16 v Portland n San Fran- Alamak 16 op 280 m NNO Azoren Albert Willem 15 te Llttlehampton Alblreo 17 Port Said te Hamburg Alcetas 17 v Rott te Amsterdam klcor 17 v Sydney te Brisbane Aldabi 16 te Fernando Noronha Aldert L 16 v Delfzijl te Hudlksvaü Algorab 16 te Rio Janeiro AU S 15 v Umuiden te Stettin Alida p 15 Hansweert n Odense Alkaid 16 op 75 m Z Stockholm Alpha 14 v Londen te Middiesbro Alpherat 17 v Bah la te Las Pa lm as Amcrskcrk p 16 Messina n Genua Amigo verm. 17 v Heroen n Karls- krona Amstelborg 17 Blyth te Helsinki Amstelhoek 16 560 m NW Cocoa ell. Amstelkroon 17 v. d. rede te Karachi Amstellaan 16 400 m O Okinawa Amstelland 16 370 m Z St. Vincent Amstelmeer 16 400 m WZW Balboa Amstelstrooni 16 v Amst n Leith Amstelveld 16 v Suez n Aden Amyntas p 16 K 1 ixina Mostage- nem Andromeda 16 te Boston Andyk 17 v Havre te Antwerpen Angeja 16 v Rott n Kalmar Ank T 16 v Amsterdam n Delfzijl Anna Elizabeth 17 te Newcastle verw Annenkerk 16 v Mombasa n Aden Annie F p 16 Ouessant n Casablanca Annie c p 17 Kristiansand n Kirk wall Antje 17 v Vlissingen n Newcastle Antonie 16 v Malmo n 7 Appingedani 18 om 9 u. vm te Rott. Areas d 16 K. de Fer n Sevllla Ardeas p 16 Oporto n Genua Ares 17 v Antw. te Amsterdam Argo 17 v Hamina te Rotterdam Arkeldyk 16 op 600 m WZW Landsend Arnedyk 17 v Antw. te Rotterdam Arnhem p 17 K. Villano n Fecamp Asterope 16 op 140 m O Sable eU. Astra 17 v Rotterdam te Antwerpen Atlas 16 v Barcelona n Tarragona fcttls 17 v Antw. te Amsterdam Audacia 17 v Portsmouth te Jersey Axeldyk 16 op 570 m NW Azoren Dingentta 16 v VencUfl n Rotterdam Domburgh 15 Rott. te Casablanca Donata p 16 Brunsb. n Delfzijl Donau 14 v Antw te Dublin Dongcdyk 18 op 600 m W Azoren Draka 16 v Holmsund n 7 Drente 17 om 24 u. te Hoek r. Holland verwacht Driebergen 17 te Casahlanca Dnbho 16 v Sluiskil n Helslngborc Duurt p 17 Dungeness n Karlskrona Eagle p 16 Vlissingen n Londen EdUon 16 Oulu te Topplla Ecmland 16 op 180 m W Lissab Eemstroom 17 v Amst te Vlissingen Eenhoorn 17 v Rott te Hamburg Egbert Wagenborg 15 te Oulu Eljo p 16 Dungeness n Plymouth Elsa 17 v Amsterdam n Delfzijl Elsenburgh p 17 de Casquets n Ke nt tra Emmapoidor 12 te Khorramshar Emmy S 16 op 120 m W Llsta Eos 17 v Rott te Amsterdam Escaut 16 v Rouaan n Parijs Esma B 13 Dieppe te Preston Esperaoce p 16 Brunsb. n Breda Export 2, 16 v Rotterdam n Londen Eyo S 13 te Workington Kitty 16 v Dordt n Rochester Konny M 17 te Immlngtiam verwacht Kora 14 v Rotterdam to Londen Horendyk 17 v Antw. te Rotterdam La Paloma 17 ta Londen Lawak 18 op 170 m OZO Belra Lekkerkerk 16 120 m ON O Massawah Leliegracht p 17 Brunsb. n Amst Leiykerk 17 t Rott te Amsterdam Lelystad 17 te Maassluis Leonldas P 17 K. Villano n Algiers Leto 17 v New Orleans te Brake Lenvekerk 16 op 223 m ONO Aden Liberia* IT Antwerpen te Rotterdam Llbertc p 17 Brunsbuttel n Grimsby Liberty 16 v Middiesbro n Rotterdam Lies 16 Sharpness te Bayonne Limburg p 16 Ras al Hadd Llndekerk p 16 Perlm n Dubai Lindesingel 17 te Bordeaux verw. Llngestroom 14 Amst te Londen Looiersgracht p 16 Kiel Lonlse 15 v Aalborg n 7 Ludo 16 t Methil n Horsens Lnlse Emllie 14 te Topplla Lutetle 16 v Delfzill te Itzehoe Lutterkerk 17 nm te Hamburg verw t hm O JQ UI 6 O O Ons dagelijks vervolgverhaal 12) Zack zou de sterkste getuige charge zijn en met hoeveel graagte zou hij zijn verhaal op de getuigenbank opdissen. Het enige wat Cayce kon doen, was vertrouwen hebben in de politie en in de waarheid. Maar hij moest zien uit te vissen wat Dodie precies van de voet sporen afwist. Toen dacht hij er ineens aan dat hij over enkele ogenblikken. Midge zou ont moeten. Hij kon zich niet voorstellen dat Midge veranderd zou zijn; hij had het beeld van haar aardige gezichtje al die jaren met zich meegedragen en Midge was nog altijd vrij om lief te hebben, tenminste, ze was in elk geval niet met Roddy getrouwd. Zijn hart be gon nu niet bepaald sneller te klop pen daarvoor had hij het te warm en teveel dingen aan zijn hoofd maar hij zou toch wel liever andere kleren aangehad hebben. Hij kwam onder de pijnbomen van daan en stak de weg over. Daar lag de enderneming van Howard, de onderne ming van zijn dromen; inderdaad een onderneming zoals Blanchaard ook moest worden. De hoge omheining van een jongen begrijpelijk is. Maar Henry prikkeldraad was uitstekend in orde, was ook een goed planter, die alles van hier hing niets scheef, geen omgevallen j de citruscultuur afwist, paaltjes: alle paaltjes waren van ce- Cayce was nu aan het einde van de ment, zodat de witte mieren ze niet kon- i opYijlaan. Dicht bij het meer lag een den opvreten. Ook groeide er geen enorm ovaal zwembad, de rand er om- woest struikgewas langs de omheining: j heen was opgehoogd en begroeid met het was alles even schoon als de sinaas- rose azalea's, die juist in volle bloei appelboomgaarden zelf. Daar was het brede ijzeren hek, dat openstond en netjes vastgezet was. De oprijlaan zelf was vernieuwd. Vroeger was die van stevig aangestampt zand geweest. Nu was het ©en smal cementen lint tussen netjes afgestoken grasran den. Lampen op hoge palen, als minia tuur straatlantaarns, stonden op regel matige afstanden aan weerzijden van het pad, aan zijn linkerhand begonnen de boomgaarden. Ze waren prachtig, weelderig; het was duidelijk dat ze flink besproeid en bemest en goed schoon ge houden werden. De bomen waren zwaar beladen met vruchten, het zou een enorme oogst worden. De sinaasappels en grapefruits waren bijna rijp, spoedig zou het tijd zijn ze te plukken. Terwijl hij naar het huis toe liep, kwam hij langs een grote groep calamondins, vol vruchten als kleine oranje lampionnetjes; er groei den nog vele andere citrussoorten. on der andere was er, zoals Cayce wist, ook een proeftuin met citroenen. Want Hen ry Howard, die een hartstocht had om te experimenteren en een grote liefde voor zijn land, nam proeven met bijna elke citrussoort,. Cayce dacht aan enkele dingen op zijn eigen plantage en besloot Henry hierover advies te vragen. Henry was altijd vriendelijk voor hem geweest; hij was iemand die ook intel lectuele belangstelling had en die zich met genoegen de moeite had getroost om de jonge Cayce iets bij te brengen. Wat Cayce van de klassieken afwist, zijn belangstelling en liefde voor boeken, had hij aan Henry Howard te danken. Hij dacht terug aan de lange namid dagen op het terras van het huis dat nu voor hem lag, de zware bougainville en blauwe regen in volle bloed, terwijl Hen ry voorlas of praatte, of Cayce's vragen beantwoordde op een manier die voor stonden. Naast het zwembad stond een kleedhokje. Alles was wit geverfd en zag er schoon uit. Cayce realiseerde zich nu pas ten volle hoe haveloos Blan chaard was geworden, ho© hoognodig het huis en alle gebouwen opgeknapt en geverfd moesten worden. Maar de on derneming van Howard was kennelijk vooruit gegaan; Henry had geen ander inkomen dan dat van zijn plantage, het was dus duidelijk dat de afgelopen jaren goede oogsten hadden opgeleverd. En toen zag hij Midge. Dat slanke, elegante figuurtje in die dunne witte jurk kon niemand anders zijn dan Mid ge. Ze was camelia's aan het snijden; zorgvuldig legde ze iedere bloem in een Baarn 17 v P. Cabello n Guanta Balong 16 v Singapore n Manilla Bantam 17 v Savona n Beyrouth Barbara p 17 Vlieland n Rotterdam Batu 16 v Probolingo n Tandj. Mani Bawean 16 nog te Abadan Beekbergen p 16 Wight n Bordeaux Bellatrix 13 te Karlstad Beiiinkust 16 v Amst n Hamburg Beppie 16 v Rostock te Mantyluoto Bern 18 te Kristiansand verwacht Bernard John 14 v Suez n Bahrein Beta 15 v Antwerpen te Goole Betty Anne S p 16 Kaap Villano BiUlton 17 v Bahrein te Bombay Binnenhaven 17 te Duinkerken Blltar 18 te Adelaide verwacht Bonita 16 v New York n P Limon Boreily p 17 Kiel n Skelleftea Borneo 14 v Pt. Swettenham n Cebu Brlnlo 15 v Swansea te Leer Calvyn p 17 Kiel n Domsjo Camereunknst 16 v P. Harcourt naar Abidjan Canada 17 nm te Harllngen verwacht Capri p 17 Brunsbuttel n Rott. Caribla 17 v Stettin te Rotterdam Carnlssesingel 16 v Arklow n Lissabon Casana 16 v Aarhuus n Aalborg Casamance 16 120 m NO Las Palmas Castor p 16 K. de Gata n Antw. Catell p 17 Kiel n Stettin Catharina F p 17 Kiel n Hamina Ceres 16 v Callao te Puna ('harls p 16 Mona eil. n Baltimore Chiron 17 v New York te Curacao Columbus 14 v Rott. te Londen Colytto 16 v Karachi n Bombay Corale 17 te Rotterdam verwacht Cornelia B 2, 17 te Antwerpen Cornelia B 3 14 v Tel Aviv n Haifa Cornells B 14 v Middiesbro n Klaipeda Cornells Houtman 17 te Rotterdam Corsica 16 v Amst te Otterbacken Cresta p 17 de Pitboel n Methil Da Costa 16 v Rott n Ipswich Dahomeykust 16 130 m WZW Lissabon Daje Bohmer p 16 de Burlings Daphnis 16 v Rott te Hamburg David 17 dvv. Hoek van Holland Delta 17 v Hartlepool te Delfzijl Denzo p 16 Vlissingen n Boston Deo Gloria p 17 Kiel n Hamina Dldo 16 v Havre te Bilbao Dlemerdyk 16 200 m NW K. San Lucas Dletert 16 v Amst te Delfzijl Fa mbo 17 Rott. te Antwerpen Favoriet 15 v Tomlo te Kings Lynn Fedala 17 v Thorshavn te Patras Fen 14 v Dordrecht te Londen Fiducia 16 v Scarboro te Maassluis Flvel 16 v Londen n Archangel Flevo (B) p 17 Kiel n Kopenhagen Flevoland 15 v Harllngen te Leith Florcs 17 v Londen n Arendal Francina 17 v Patenleml te Londen Fravlzo 16 v Archangel n Hartlepool Frean p 16 Dover n Abo Frcjo 18 vm te Vlissingen verwacht Frema p 17 Harllngen n Zwolle Frida Blokzijl 17 v Ipswich naar Koog a.d. Zaan Friesland SSM 16 160 m O Tyne Frigro p 16 Texel n Stavanger Frisla p 16 Dublin n Par Friso 14 v Gothenburg te Grange mouth laasterland SSM 16 v Rott n Kings Lynn Gabonkust 16 v Hamburg n Amst. Geestdam 17 nm te Maassluis verwacht Gecststar 16 v Preston te Trinidad Gecststroom 17 te Boston Gemma 16 op 160 m Z Rio Janeiro Gerd 16 v Amsterdam n Londen Gersom 16 v Raumo n Kemi Glessenkerk 17 v Rott. te Marseille Globe 14 v Duinkerken te Huil Goeree 15 v IJmuiden te Oxelosund Goote 17 v Antwerpen te Rotterdam Gouweborg 17 v Sundvik te Huil Gratia 15 v Delfzijl te Halden Graveland p 16 de Casquets n Amst. Grebbcstroom 14 v Amst. te Man chester Greta p 17 Understen n Londen C.rootekerk 16 140 m WZW K. Comorin Gruno 17 v Middiesbro te Rotterdam Hado 17 v Londen te Antwerpen Harm 17 te Londen verwacht Harry p 16 Noordhinder n Helslng- borg Haslcerland 16 v Rott n Rochester Hecuba p 16 de Casquets n Amst. Heelsum 16 op 130 m O Malta Helemar H p 16 Kaap Villano Helena 17 v Hamburg te Antwerpen Helicon 16 op 360 m NW Finisterre Henja 16 v Vlissingen te Antwerpen Herman Bulsman 16 v Amst n Yx- pila Hcrsilia p 16 SciUy n Barbados Hcrta 14 Pitea te Cowes Hinde 17 nm te Amsterdam verwacht Holendrccht p 16 Wight n Genua Holland (H) 16 v Amst te Rotterdam Holwierde 16 v Kotka te Amsterdam Hontestroom 15 v Amst te Huil Hoogkerk p 16 Kreta n Genua Horizon 15 v Groningen te Koldlng Hulst p 14 Ouessant n Havre Hunze 17 te Yarmouth verwacht Iberia 16 v Amsterdam n Igarka Ida D 16 v Walkom n Sheerness Ida Jacoba verm. 17 v Newport naar Teignmouth Insp. Mellema p 16 Texel n Abo Intrepide 18 te Preston verwacht Irene 14 v Londen te Waterford Isola 16 v Wismar te Waterford Ittersum 16 300 m ONO Azoren Jacob Teekman p 17 Malmo n Stockvik Jakob Oorburg p 16 Brunsb. n Cork Jan Kreumer 17 te Yarmouth Jannie 15 v Karlstad te Mariestad Jans 14 v Amsterdam te Londen Jantje Epplena 15 te Heroen Johan van Oldenbarnevelt p 17 Na pier n Papeete Johanca p 16 Brunsbuttel n Rott. Johannes 16 v Amsterdam n Waya Jongkind 16 v Tunis te Marseille Joseph Frerlng 15 v IJmuiden naar Monrovia Julia Anna p 16 Dungeness Julia Mary 14 te Grimsby Jutland 16 v Yxpila te Mantyluoto Kaap Falga p 16 Brunsbuttel Karimata 16 op 200 m Z Ouessant Karsik 16 v Singapore te Zanzibar Kasimbar 17 v Steenkool te Kalmana Kastanjesingel 17 te Barry Kemphaan n 16 Brunsbuttel n Huil Kieldrecht 16 v Aqaba n Aden Kinderdyk 16 v Hamburg te Antw. xUe p 17 Vlissingen n Huil Maasdam 16 op 320 m ONO K. Race Maashaven 17 v Amst. te Roterdam Maasym N 16 Rott. n Stavanger Magaa p 17 Finisterre n Barcelona Mant» 16 v Antwerpen n Rostock Marco Pole 14 te Ban try Mare Llberom 18 om 2 u. vm te Rott. verwacht Margriet AnJa 18 te Kopenhagen verwacht Maria S p 17 Brunsb. n Grouw Marie Christine 17 te Rotterdam Marie Sophie 15 te Borga Mnriscal Lopez 16 310 m NO St. Pauls Rocks Marjan 16 te Vlaardlngen Markelo 16 85 m OZO Stockholm Marne 13 v Guernsey te Havre Maron 17 v Amst te Paramaribo Martensboelc 17 te Delfzijl Martlnlstad 16 v KJoge n Kotka Marvan 14 v Manchester n Penmaen- mawr Marwlt 14 te Runcorn Matthew p 16 Texel n Liverpool Medusa 16 v Lubeck te Stettin Medon 16 v Lissabon n Curacao Meerdrecht 16 160 m Z Kaap Verdische eilanden Meerkerk 16 v P. Amelia te Nacala Meidoornsingel verm 17 v Bordeaux n Immingham Meliskerk 17 v Barcelona te Antw. Memnon 16 op 570 m W Finisterre Mentor p 16 Dungeness n Tripoli Merak N 16 275 m NNO St. Pauls Rocks Merweborg 17 v Delfzijl te Kotka Mcrwede 16 nog te Monrovia Meteoor 18 te Hartlepool verwacht Metropole 15 v Antwerpen te Dublin Michel Swenden 14 te Kasko Mldiland 16 v Rott. n Leith Minerva 2, 17 v Guernseij te Belfast Mississippi Lloyd 16 900 m W Balboa Mltropa p 16 Gibraltar n Esbjerg Modjokerto 16 300 m WNW Minikoy Mulderkerk 16 op 450 m NO Socotra Musi Lloyd 16 op 225 m W Azoren Mylady p 16 K. Villano 18 te St. Malo verwacht Mynlas 16 v Tunis te Antwerpen Naerebout 17 te Londen verwacht Nanusa 16 v Colombo te Djibouti Nassanhaven 17 te Halmstad h'eder-Ebro 16 v Djibouti n Penang Neder-Eems 16 v Bremen te Amst. Neder-Waal 16 v Genua n Bilbao Neerland la p 16 Lizard n Newhaven Nelly 14 te Stomoway Neptunus 15 v Belfast te Swansea Nieuw Amsterdam 17 v Havre naar Southampton ieuwe Tonge 16 250 m W Mizenhead Nieuw land 15 v Harlingen te Goole Nike 15 v Hamburg te Middiesbro Nimrod 15 v Stralsund te Rostock Nina p 16 K. Villano n Havre Njord 16 op 70 m W Cyprus Noordam 16 op 650 m WNW Sc illy Noorderkroon p 16 Brunsb. n Huil Noorderlicht 16 v Southampton n Par Noordkaap 17 te Delfzijl verwacht Noordwyk 16 300 m NNO Las Palmas Notos 16 v Genua te Carthagena Nyenburgh 17 v Londen te Rott. Oldekerk 17 Oosterbnrgh Ootmarsum 16 v Houston n Browns ville Oranje <P) 16 v Queenboro te Antw. Oranje Nassau 17 te Pto Limon Oranjeborg 15 v Holmsund n Oranjefontein 17 te Las Palmas Orestes p 16 Scilly n C. Trujlllo Ossendrecht 16 v Conakry n Gdynia Ouwcrkerk 16 220 m ZO Ceylon Havre Prins der Nederlanden 16 v Amst. Hamburg Prins F red. Willem 16 460 m ONO Belle Isle Prins Willem George Frederik 16 op 860 m W Scilly Prins Willem van Oranje 16 op 340 m ONO Belle Isle Prins Willem 2. 16 250 m WNW Scilly Prins Willem 3. 16 v Cleveland naar Hamilton Prins Willem 4. 16 480 m W Scilly Prinses Irene p 16 Belle Isle Prndentla p 166 Kiel n Uddevalla Pygmalion 16 op 150 m ZW Kreta Quo Vadis p 16 Terschelling Radja 17 v Antw. te Rotterdam Rcalta 16 v Rouaan n Parijs Reggeborg 17 te IJmuiden Rempang 16 op 240 m NO Finisterre Renovatie 15 v Straisund n 7 Result p 16 Dungeness n Solvesborg om 20 u. te Dordt verwacht Rlgel 17 te Rotterdam verwacht Rlni 15 v Delfzijl te Londen Rochab 16 op 500 m WZW Fastnet Roeblah 16 60 m NW Cape Flattery Roggeveen 16 v Durban n P. Elizabeth Rotte p 16 Sabang n Aden Rozenbiireh 17 te Rotterdam verw. Ruys 19 te Lorenzo Marques verwacht Rynborg p 16 Kiel n Oulu Rynstroom 16 v Amst. n Londen Saeitta 15 v Londen te DelfzHl Satatlca 17 v Cleveland te Toledo Saloum 16 150 m W St. Vincent Sanana 17 v Pnompenh te Singapore igan 16 v Lissabon n New York Sarpedon 17 v Rott. te Antwerpen Satornus 15 v Newport n Par 13 v Waterford n Newport Schcldcstroom 17 v Vlaardlngen Barking Schie p 16 Finisterre n Antw. Schie Lloyd p 17 Gibraltar Schiedyk 16 op 460 m ONO K. Race Schouten 17 v P. Harcourt n Lobito Sort an p 17 Borkum n Norrkoplng doeng 16 v Sibu n Singapore Skagerrak 16 v Amst. n Aarhuus Soemba 16 v Halden te Oslo Soesidyk 17 v Rott te Antwerpen Solon 17 v N. York te La Guaira Sommelsdyk 17 te Norfolk Snnja I» 17 te Antwerpen Sonsbcek 17 v Antw. te Rotterdam Spaarneborg 16 v Oslo n Fur Sperauza p 16 NorderneU n Utrecht Spolanda 17 te Garonte Spolesto 16 v Dublin te Liverpool Spoorslngel p 16 Pt. Said n Casa blanca Stad Alkmaar 18 te Rotterdam verw. Stad Arnhem 19 te Rotterdam verw. Stad Delft 16 v Las Palmas n Vlaar dlngen Stad Maastricht 16 310 m O K. Race Stad Schiedam 16 50 m W Stadlandet Statendam 19 te Southampton verw. Steenbergen 17 te Duinkerken verw. Stcenwyk 16 700 m WNW Azoren Stentor 17 v Palermo te Lissabon Steven 16 v Treport n Bayonne Stientje Mensinca 16 v Hamburg Larvik Straat Johore 15 v Port Swettenham n Melbourne Straat Mozambique 14 v Kobe naar Osaka Straat Rlo 16 360 m N Tristan Cunha Straat van Dicmen 17 te Singapore Strabo 16 v Amst, te Gothenburg Surte 17 te Grangemouth verwacht Swift 16 v Kopenhagen n Sonderborg vancssa is vm te neirzin verwat-it Veendam p 17 Brunsb, n Shoreham Veenenburgh 17 te Rotterdam Venus 16 v Terneuzen n Chatham Vesla <B> p 16 Brunab. n Boston Vlndlcat 17 v Londen n Gefle Vlrgo 14 v Bristol te Belfast Vivo 14 v Bridport te Grangemouth Vryburgh 16 v St Nazalre n Londen Vygendam d 16 Brunsb. n Brussel Walkelo p 16 Str. Ormuz n Mukalla Waterman p 16 Scilly n New York Waverstroom 18 vm te Amst. verw. Wegro 17 v Vlaardlngen n Yxpila Weltevreden 16 op 180 m O Aden naar Suez Westerdok 17 v Rott te Boston Wexford 16 v Zaandam n Boston Whltsun 17 te Hamburg verwacht Wiebold Bohmer 16 v Bari n Catania Wil ja B p 15 Delfzijl n Tilburg Willem Fortuin p 16 Kiel n Kotka Willem Ruys p 16 Malta n Pt. Said Willemstad 17 v Cowes te Madeira Wonorato 16 op 260 m ZZW Rangoon Wymers 17 v Hamburg te Rotterdam Zanzibar 14 v Skutskar te Londen Zeehond 17 v Leith te Delfzijl Zeeland 14 v Yokohama n Osaka Zonnekerk p 16 Gibraltar n Antw. Zuid* rkerk 17 v Suez n Pt. Said Zuiderzee 16 v Rott n Dublin Zwaanliena 16 v Mantyluoto n 7 Zwartewater 15 v Lubeck n Zwerver p 17 Kiel n Oxelosund Tankvaart Aneland 16 op 270 m NNW Fortaleza Area 16 op 210 m Z Socotra Barendreeht p 16 Algiers n Banlas Bussum 16 320 Caltex Amsterd. Mombasa Caltex Delft 16 Caltex Elndhovei Caltex Gorlnchei Antwerpen Caltex Rotlcrdnr Caltex Utrecht Camilla 16 660 i._ Clnulla p 16 East London 3 sept Curacao verwacht Cities Service Valley Forge p 16 m N Mauritius 17 te Bahrein p 17 Brunsbuttel n p 16 Algiers 16 Muscat ZO .Fern. Noronha Liberty 18 te PL Said Parkhaven 18 te Rotterdam verw. Pasteursingel verm 17 v Skien n Oslo Patricia 16 v Newport te Fredericia Paul Westers 15 te Londen Pavonis 16 v Wisbech n IJmuiden Peperkust p 16 Dakar n Antwerpen Pergo 16 v Antw. n Helsinki Perregaux 16 135 m NO Estaca Point Peter Swenden p 17 Terschelling Pleter S 17 v Rott. n Swansea Poseidon 18 te Paramaribo verwacht I Prins Alexander 16 380 m O Azoren Prlns Casimlr 16 V Three Rivers n! Tamo p 16 Freetown n Las Palmas Tasraanie 18 te Dordrecht verwacht Tegelberg 17 te Buenos Aires Telamon 16 v La Guaira te Trinidad 16 op 130 m NO Massawah Tenn 15 v Londen te Hamina Texel 16 v Rotterdam n Houston Texelstroom 17 v Amst. n Hull Thalelas 17 v Mostaganem te Antw. Thnban p 16 Borkum n Ostende Thnredrecht p 16 Gibraltar n Triest Tilly p 17 Ameland n Rotterdam Tim 16 v Amsterdam n Bergen Titan 16 v Abo te Holmsund Tjlllwong 15 v Singapore te Auckland Tjiluwah 16 v Brisbane n Sydney Tjipanas 15 v Newcastle te Auckland Tjisadane 17 te Port Elizabeth Tjitarum 16 v Shanghai n Hongkong Tjitjalengka 15 te Kobe Towa 17 v Rott. te Rio Janeiro Trianca 15 Halmstad te Hull Trias Trader 16 v Rott. n Londen Trihill 15 v Malmo te Londen Triton (B) 14 v Immingham n Har wich Truus 15 v Ryotta n Exeter Tukker 15 v Domsjo te Kings Lynn Tuko 15 v Malmo n Alholmen Tuskar 14 te Belfast Twente 17 v Rendsburg te Hamburg Ubbereen 16 v Hamburg n Antw. Ursa Minor 16 te Umea Urkersingel verm 17 v Cardiff naar St Malo Van Heemskerck 15 te Kobe Van Linschoten 16 v Kaapstad naar Durban Van Noort 14 te Lijttelton Van Neck 16 80 m N Surabaja Van Waerwyck 14 te Wellington Vanda 16 v Poole te Roscotf Djeddah Cradle of verwacht Crania 15 v Punta Cardon te Stanlow Dordrecht 16 op 200 m Z Bermuda Dorestad 16 op 220 m N Dakar Esso Amsterdam 17 180 m ZO P. Sudan Forest Hill 16 350 m NW Perim Forest Lake p 16 Oporto ■olmc p 16 Windward pass. 5 v La Salina n Johannes Frans Christobal Kabylia verm. 17 v Curacao n Cabimas Kalinga 17 v Hamburg te Holtenau Kalydon 17 te Kawasaki daarna Mlrl Katelysia 16 op 100 m Z Recife Kelletia 17 te Curacao daarna Hamble- Thameshaven-Rotterdam Kellla 16 op 200 m NO Bonaire 28 te Rotterdam verwacht Kcrmia 16 v Rotterdam te Stanlow Khaslella 16 220 m ZZO Kaap York Koratla 15 te Curagao daarna 6 Lake trips Korovina 16 170 m Sao Lulz Kosicla 16 op 150 m Z Recife Krebsia 17 v Cabimas te Stanlow Bell 16 op 125 m ONO Kaap Liberty Hatteras n Marac Mohamcd Rezo Shah 16 100 m NO Bahrein Moordrecht p 16 Philippeville aess Commnnder 16 245 m O Gi braltar Naess Tiger 16 360 m ZW Bermuda Naranln 17 v Rott tp Thameshaven Ncverita 14 te Stanlow daarna Avon- mouth-Rott. -Thameshaven-Amst. Papendrecht p 16 Kaap Passero Philidora 16 op 100 m WNW Algiers Phlllnc p 16 Kaap St Vincent Phllippla p 16 Algiers n Tra nm ere Reza «hah the Great 17 tc Suez Rossum 16 op 300 m WNW Finisterre Schelpwyk 17 v Mena te Suez Scherpend recht p 16 Kaap Matapan Stanvac Adventure 18 te Tandjong Uban verwacht Stanvac Sumba 13 v Singapore n S. Gerong Stanvac Sunda 17 te Tandjong Uban Stanvac Talang Akar 17 te Penang Sunetta 16 op 740 m ZZW Recife Tahama p 16 Djeddah n Suez Tamara p 16 Kaap Bon n Hamburg Taria 16 op 225 m O Ceylon Vasum p 16 Kaap Bon n Banlas Vlieland 16 op 70 m O Recife WIeldrorht 16 op 300 m O Saba Zafra 16 v Mena te Suez Zeesleepvaart Holland 16 op 620 m N Azoren Noord-Hnlland met tanker 16 180 t* ONO K. Varella Stentor met Elevator 17 te Rott Tasman Zee 9 v Abidjan n Titan met Liberty schlp 16 470 m 1 Kaap Race mandje. Hij had verwacht dat zijn hart sneller zou kloppen, of zoiets, maar in- plaats daarvan schoot hem een bespot telijk rijmpje te binnen, iets dat Henry hem eens had voorgelezen of had laten lezen: „Ze brachten hem bij Lotje op een luik. Hij was dood". Zij als beheerst persoontje ging door met snijden van het brood. Meteen schaamde hij zich. Wat had een meisje als Midge met moord te ma ken? Bovendien was ze altijd beheerst geweest; dat was een van de dingen die hij in haar had bewonderd, omdat zijn eigen emoties troebel en heftig waren geweest, een gemakkelijke speelbal voor de rechter. Hij vergat zijn te kleine, nu stoffige en slordig zittende kleren en rende over het malse gras naar haar toe. Hij was al bij het grote ovale perk met camelia's vóór ze hem zag. Haar ogen werden groot blauwe ogen zoals Do- die, maar toch heel anders, want ze hadden het lichte, vredige blauw van de ogen van jonge katjes, terwijl die van Dodie donker waren en soms heel ern stig. Typerend voor haar. legde ze haar schaar en een roze camelia neer, voor ze zei: „Cayce", en haar armen naar hem uitstak. Haar lippen waren zacht en koel en geurig als een roos. „Cayce", zei ze weer en leunde achterover in zijn armen om hem in het gezicht te kunnen zien. Ze was een teer dingetje, klein en fijn; haar gezichtje was roze en wit als haar camelia's, een wonder in dit zon overgoten land. ,,Ik hoopte dat je van morgen zou komen, Cayce, waarom ben je weggelopen? Waarom heb je me in de steek gelaten?" „Omdat je met Roddy verloofd was", antwoordde hij. ,,0 dat!" zei Midge met een zacht, welluidend lachje. „Dat was maar kin derspel. Het heeft niet lang geduurd. In werkelijkheid ben jij het altijd geweest. O Cayce. ik heb zo gehoopt dat je nog eens terug zou komen. En nu ben je er". Ze hief haar gezichtje naar hem op en hij kuste haar weer. Maar toen keek hij met een ruk op, als door een onzichtbaar koord getrok ken. Dodie stond aan de andere kant van het perk met camelia's. Ze droeg nu een groene korte broek en een zacht gele blouse, waaruit de tengere hals te voorschijn kwam. Haar mond en haar mooie blauwe ogen stonden strak, mis schien zelfs een beetje koel. „Goedemorgen, Cayce", zei ze. 56~~63. „Toe, geef mij die hoed,'' smeekte Palmer, „ik bied er een eh een stuiver voor. Een hele stuiver!" „Loop heen!" snauwde de eigenaar van de schiettent, „ik ben geen marskramer. Wie een prijs uit mijn tent wil hebben, moet er om schie ten. Dat heb ik al gezegd en daar blijf ik bij! Een kwartje per schot!" Palmer slikte even. „Een kwartje mompelde hij geschokt, „vijf hele stuivers! En als ik mis, ben ik dat bedrag zomaar kwijtIk begrijp niet, hoe men zijn geld aan zoiets kan verkwisten „Laat Jut de Lijfwacht het proberen," stelde Panda voor, „hij kan heel goed mikken." Dat vond Palmer een goed idee. „11 mag gratis schieten," zei hij, zich tot Jut wendend, „ik betaal het zomaar voor 11. Maar eh zorg dan ook, dat 11 met één schot de prijs wint. Als U mist, kost het me nog eens vijf hele stuiversI" Die laatste opmerking prikkelde de meester-lijfwacht. „Missen?" herhaalde hij, „ik kan niet missen, zelfs al zou ik willen Daar!" Onder het spreken richtte hij zijn geweer en schoot meteen „In de roos!" riep de eigenaar van de schiettent. „Keurig, meneerI U wint een eerste prijs!" En met deze woorden gaf hij Jut een kinderwagen HOOFDSTUK VI Met een verlegen gebaar maakte Midge zich uit zijn omarming los. Cayce was er zich nauwelijks van bewust, want er was iets heel ernstigs in Dodie's blik. Hij vroeg: „Is er nieuws?" Dodie schudde het hoofd. „Nee, maar vader wil je spreken. Hij is op het ter ras". Midge raapte haar hoedje op en zette het met zorg op. Het plaatste haar lieve gezichtje in en wit kanten lijst; ze nam het mandje met witte en roze camelia's op en leek zelf wel een camelia, zo sier lijk als ze zich bewoog. Dodie zei tegen Cayce: „Je moet maar doen alsof je niet ziet hoe vader veran derd is. Hij is bijna invalide door ge- wrichtsreumatiek". Henry! Dat heb je me gisteren niet verteld". „Er was geen tijd voor", zei Dodie. „John Tyron is er ook". Midge stak haar kinnetje op een speciale manier in de lucht. „En drin ken? En dat op de vroege ochtend". Dodie zei effen: „Ik heb hem iets te drinken aangeboden. Ik wist dat hij er trek in had". „Ik begrijp niet waarom je dat drin ken van hem nog aanmoedigt, zei Midge. „Ik moedig hem niet aan. Er zijn tijden dat John eenvoudig moet drin ken. Als hij overstuur is of aan zijn vrouw denkt of..." „Dan is hij veel te dikwijls overstuur". zei Midge snibbig. Ze wendde zich tot Cayce. ,,Het is erger geworden sinds jij weg bent. Dodie vindt altijd een excuus voor hem, maar ik ben het helemaal niet met haar eens". Dodie zei rustig: „John maakt zich verwijten. Hij zat aan het stuur toen zijn vrouw omkwam. Dat maakt een heel verschil". Midge's wangen kleurden zich een beetje roze. „Jij trekt altijd partij, Do die. En jij mag hem ook Cayce, omdat hij met je vader in de oorlog is geweest. Maar hij heeft verder niets uitgevoerd toen hij na de oorlog hier kwam en dat huisje bouwde..." „Het is een aardig huisje", zei Dodie. Midge ging voort; op dat strookje moerasgrond dat de rechter hem van je vader moest geven. Hij vist wat, klun gelt een beetje, en drinkt". Dodie keek naar Cayce. „Hij zet zijn advocatenpraktijk nog voort, die hij vroeger in Tampa heeft gehad. Ten minste, hij heeft een kantoor ik ge loof niet dat hij veel praktijk heeft, maar hij weet zich te redden. Ik dacht zo, Cayoe misschien heb jij een rechts kundig adviseur nodig".. Midge's lichtblauwe ogen werden weer groot. ,Je bedoelt toch niet... je wilt toch niet zeggen... in verband met de rech ter!" Dodie zei met vaste stem: „Vader vindt het ook". (Wordt vervolgd) Vervolgverhaal voor de kleintjes Het mannetje Grommelebrom 56-57. Nu zal ik voortaan mijn leven beteren! beloofde Man netje Grommelebrom. Goed zo, lachte zijn spiegebeeld, dat nu weer op zijn plaats in de spiegel zat. Je zult zien, hoeveel prettiger het dan voor jezelf en voor anderen wordt De vreemdeling was tevreden; hij zag, dat zijn les goed gewerkt had. En toen hij afscheid nam, bedankte Mannetje Grommelebrom hem voor wat hij had gedaan. Ik beloof u, dat ik mijn best zal doen, zei hij. Toen ging de vreemdeling, die eigenlijk een tovenaar was, heen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1960 | | pagina 11