2000 ELMI LEIDEN Wie Amstel drinkt... doet zó BAM A fi GELOOF VAKANTIEGANGERS JONGELUI „DANSINSTITUUT ALPHENAAR" 0 nd 0. OPENBARE BIJEENKOMST Betaal niet meer dan nodig... Hoofdpijn RHE UMIN a. Aank. tekenaar b. Reserve nachtwaker VAKANTIEWERK N.Y. v/h L. E. NIEUWENHUIZEN MERCEDES 220 CABRIOLET 1953 ilÏEAB U BENT VAN HABTE WELKOM C. G. J. VAN ALPHEN C. Langezaal J. L TASELMR Drog. B0ERHAAVE 2e kapster SAMSOM Alphen aan den Rijn VROUWELIJKE KRACHTEN MEISJES EN VR. HULPKRACHTEN Drttkke wegen. kalmere is WRIGLEY de lekkere frisse kauwgom. „Godsdienst moet de ooi-zaak zijn van eenheid onder de mensen". op VRIJDAG 19 AUGUSTUS, Rapenburg 6, zaal 7. Onderwerp: „HET BAHA'I WERELDGELOOF". Spreker mr. H. BALYUZI uit Engeland. Aanvang 8 uur. TOEGANG VRIJ. Centrum voor Nederland: Riouwstraat 27, Den Haag. BijHoofdpijn, kiespijn, keelpijn, maandpijnen. BijGriep en verkoudheid. bestrijdt U snel en zeker met de gecomprimeerde, dus kleine Rheumin-tabletten» Gemakkelijk in te nemen. Ook voor de gevoelige maag uitstekend te verdragen. 20 tabletten 63 ct. Snel, zeker en veilig RIJKSMUSEUM te Leiden heeft plaats voor: leeftijd 1619 jaar. voor enkele diensten per maand. Eigenhandig geschreven sollicitaties onder no. 24424 aan het bureau van dit blad- (mannelijk) van 18 jaar en ouder, die zoeken, kunnen ons helpen bij de inmaak- EXTRA PREMIE Aanmelden bij de portier van de MORSWEG B0. Uiterlijk en mechanisch in nieuwstaat. Uitzonderlijke wagen, uitzonderlijke aanbieding. Inlichtingen bij Automobielbedrijf RIJNLAND N.V., PAPENGRACHT 5A - LEIDEN - TEL. 01710—20306. Na 18 uur 31853. kandidaten hebben wtf reeds met SUCCES opgeleid voor: MIDDENSTANDSEXAMEN Alg. Handelskennis f Boekhouden - M.B.A. Associatie-examens j Nederl. - Franse I Handels- Duitse - Engelse f correspond. STAATSPRAKTIJKDIPLOMA ENGELS - FRANS - DUITS - SPAANS (voor Conversatie en Toerisme) STOVEG-diploma Groothandel BEROEPSGOEDERENVERVOER Aparte groepen voor beginners - gevorderden en teleurgestelden. Erkend en bekend, altijd beter maar nooit duurder, is sinds jaren: f ONDERWUS.INSTITUUT J O.l.V. M. VAN DER HORST Herengr. 4 - Leiden - Tel. 01710-30660 (Door het I.M.O. officieel erkende Middenstandsopl.) Uw keuze KAN niet moeilijk zijn, immers ook voor U geldt: Wie zeker zijn wil van succes, die neme bij de „M.E.A.B." les Vraag eens inlichtingen (mondeling, telefonisch of schriftelijk) over de studie die U interesseert SPECIALE INLICHTINGENAVOND: HEDEN, donderdag van 79 uur. STEENSCHUUR 15 voor inschrijving nieuwe clubs. Familieberichten De heer en mevrouw GUSSENHOVEN—VERBIJ geven met grote vreugde ken nis van de geboorte van hun dochter ANTOINETTE. Leiden, 18 augustus 1960 Oude Rijn 2. Tijdelijk: St.-Elisabeth Ziekenhuis. ÜW"Winkelier verkoopt KOf^lÉ -f.156 P. 250 GÖ-. THÊÖ CèYIhOK-HÉLAblCaÉ 0,90P. iooóu. Ze is nou al drie jaar bij ons, Marijke B, en in die tijd heeft ze véél geleerd. Ze is op de gratis vakschool geweest en ze heeft dinsdag en donderdag tussen 5 Voor Marijke B. en uur' or>der deskundige leiding, op onze naaimachines zélf mogen maken wat ze wilde. Nu, na drie die wou weten jaar weet ze wat van mode, kan ze zelf haar kleren ontwerpen. En om- \A/| Jj-? dat ze weet, dat de EL-MIOR shirts die zij helpt maken zo elegant zijn, wilde ze eindelijk eens weten wie 'haar' shirt 'haar' shirts draagt. Toen hebben we haar wat foto's gegeven van draagt moderne mannen van vandaag. O, ze laat zich niet het hoofd op hol maken doof foto's, maar nu weet ze tenminste waarom het zo be langrijk is om shirts góed te maken. Dat ziet ze aan het zelfverzekerde van zo'n man, de distinctie. En dat geeft haar en al die meisjes bij ons, zóveel extra plezier bij het toch al zo prettig werk. Is het niet prettig om daar te werken, waar iets moois gemaakt wordt? Kom dan óók! Ook 's avond zijn wij te sprekende heer Kerk, Burggravenlaan 119, Leiden, telefoon 30519 Trekvlietweg 2 Vermeldt iteeds het juiste nummer Wie verre reizen doet kan veel verhalen. „Kijk, Truus voor de Eiffeitoren. Truus voor de Notre Dame. Truus op een terras. Met een glas Amstel Bier. Jazeker, in het hartje van Parijs! Maar ook hier „Amstel, la bière de qualité". Schenk maar eens in, Truus. Proost jongenswie Amstel drinkt doet zó!" KWALITEITSBTER: Amstel Pils Amstel Oud Bruin Amstel Gold PRAKTIJK HERVAT. MEISJE, bijna 16 jaar, p.-g., 3 jaar nijverheidsschool, wil verpleegster worden, maar is voor de opleiding nog te jong. WIE HEEFT VOOR HAAR PRETTIG WERK. Brieven aan het bureau van dit blad onder nummer 24442. HERVAT 19 AUGUSTUS DE PRAKTIJK. N euroloog-Psy chiater AFWEZIG. KRUIDEN voor lijders aan suikerziekte. Haarlemmerstraat 68, Telefoon 20784 - Leiden GEVRAAGD Goed kunnende watergolven. vraagt voor Binderij en Papierwaren: van 15 jaar en ouder. Normale werkweek. Licht, schoon werk. O Loon van f 22.— tot f 55.— schoon, naar gelang van leeftijd. Voorts gevraagd: voor gedeeltelijke dagtaak. Werkuren in overleg. Heel goed uurloon. Aanmelden na 6 uur: Kapsalon P. TESKE, Korevaarstraat 7A. Inlichtingen en aanmelden gebouw Wilhelminalaan, afdeling Personeelszaken. U ïfferend merk je dra: Lang chauff Kaa er tegen! en het roken, na het eten, achter het stuur en tijdens het werk: de frisse, volle en lang blijvende smaak van de echte Wrigley P.K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1960 | | pagina 10