LEXINGTON LEXINGTON kerkdiensten Leiden en omgeving ketter oet DE HOOFDPRIJSWINNAAR PRIJSVRAAG from America's Best Tobaccos „Tiapij tkeverbestrij ding" vraagt gemeenschappelijke aanpak Westduitse minister Oberlander ontkent schuld aan een bloedbad Kenmerken nieuwe luchtvaartwet pgericht 1 maart 1860 VrJJdag 2 oktober 1959 Vijfde blad no. 29863 Zondag 4 oktober ,elden Hervormde Gemeente; Pie- skerk: 10 uur dr. K .E. H. Oppenheimer iur da. J. Monteban. (Bijzondere Kerk- nst. Onderwerp: Levende Sleutels), [ooglandse Kerk: 10.30 uur ds. M. Ot- snger, 7 uur ds. H. J. van Achterberg, iderwerp: „De voorbede van Christus r ons"). tosterkerk: 10 uur ds. J. N. de Ruiter, ïarekerk: 10.30 uur ds. M. Enker te ldelburg. (Kerk en Israël), lethlehemkerk: 10 uur dr. W. J. de de te Den Haag; 7 uur ds. J. N. de [ter. ïaranathakerk: 10.30 uur ds. P. OI- »ga te Katwijk aan Zee. [erv. School Boshuizerkade: 10 uur ds. j. Mackaay te Oegstgeest. [erv. Muloschool Asserstraat: 9 en 10 uur ds. D. J. Vossers. ,ula School Marnixstraat: 10 uur ds. j. van Achterberg. 'er. Vrijz. Herv. Leidse Volkshuis: 10.30 f. dr. C. J. Bleeker te Amsterdam, kllse Wallonne: 10.30 uur ds. Ch. Ca- cademisch Ziekenhuis: 10 uur ds. P. ek. Haconessenhuis10.30 uur ds. J. de éugdkerk Aula Gymnasium: 10 uur dhr V. van Daalen. vang. Luth. Gem.: 10.30 uur ds. H. J. i BMn Hoogmade Herv. Gem.t 10 uur ds. J. H. de Vree. Kaag Herv. Gem.t 10 uur ds. M. Fok- kema, 5 uur ds. Bronsgeest te Heemstede (Jeugddienst) Katwijk aan den R(Jn Herv. Gem.t 9.30 uur ds. A. Makkenze, 6 uur vlo. J. van 't Kruis; Nieuwe Duinwegkapel: 9.30 uur vie. J. van 't Kruis; Geref. Kerk: 9.30 en 5 uur ds. H. de Valk; Interkerkelijke dienst; Gymnastieklokaal Narcisstraat: dr. P. L. Schoonhelm, herv. pred. te Leiden. KatwUk aan Zee Herv. Gem. Nieuwe Kerk: 10 uur ds. D. Bouman; 6 uur ds. W. A. B. Hagen; Oude Kerk: 10 uur ds. W. A. B. Hagen (H.D.); 6 uur ds. Jac. de Vos; Kapel: 10 uur ds. P. Moerenhout; 5 uur ds. A. J. Kret te Krimpen aan de Lek; Groen van Prinstererschool10 uur ds. H. van Gosllga te Rijnsburg; Geref. Kerk: 9 en 10.30 uur ds. Nawijn; 4.30 en 6 uur ds. F. Pijlman; Zeehospitium: 6.45 uur ds. Nawijn; Chr. Geref. Kerk: 10 en 5 uur ds. N. de Jong; Geref. Kerk (Vrij- f;emaakt)9.30 en 5 uur ds. C. Boersema e Alblasserdam; Geref. Gem. Remlsestr.: 10 en 5 uur leesdienst; Geref. Gem. in Ned. Casa Cara: 10 en 5 uur leesdienst. Koudekerk Herv. Gem.: 10 en 7 uur ds. Koerselman; Geref. Kerk: 10 en 7 uur ds. ZUlstra. Leiderdorp Herv. Gem.: 10 uur ds. J. P. Honnef (H.D.); 6.30 uur ds. D. J. Vos sers te Leiden; Kerkzaal Zijlkwartier: 6.30 Herder-Brugman te Den Haag. lem. Gemeente: 10.30 uur dr. J. van udoever. Svang. Chr. Gemeenschap (Middelste- ,cht 3): 10 uur dhr. W. F. Kloos te uda, 5 uur dhr Th. Dikkes; (3 oktober uur nam. herdenkingsdienst: sprekers Teeuwissen en de heren Jb Klein Ha- yeld en J. Sevensma). )ud Kath. Kerk (Zw. Singel 60): 9.46 r Hoogmis; (woensdag 9 uur H. Mis), 'rye Kath. Kerk (Vreewijkstraat 19): 10 uur gezongen H. Mis. Ihristian Science (Steenschuur 4)10.30 r dienst. Japtistengemeente: 10 uur dhr H. ïouten Jr, 6.30 uur H.A.; (dinsdag 8 u. jellezing, 8 uur bidstond), jeger des Heils: 10 uur Heiliglngsdlenst; uur Zondagsschool; 6.45 uur Open- ht6amenkomst Gangetje; 7.30 uur Op- tklngssamenkomst Korpszaal. Alle blj- ikomsten staan olv. Kapiteine M. Gee- v.h. Hoofdkw. en zr. Joh. Ruighaver, fps6ecretaresse, beiden te Amsterdam. Seref. Kerk Zuiderkerk: 10 uur dr. von iyenfeldt, 5 uur ds. de Boer. jchool Tlmorstraat: 10 uur ds. de Boer, lur dr. Westerink. )ude Vest: 10 uur dr. Dronkert. 5 uur von Meyenfeldt, 7 uur ds. de Boer. ilaranathakerk: 9 uur dr. Westerink, 5 f ds. Heule. Jchool Telderskade: 10 uur ds. Heule, 5 T dr. Dronkert. ref. Kerk (Vrijgemaakt); 10.15 uur ds. W. G. de Vries. Seref. Gem.: 10 en 5 uur dienst; (3 ok- )er 10 uur dhr. Schlpaanboord) Dhr. Geref. Kerk: 10 uur (ond.: Welke anden houden niet op tegen ons te rlogen) en 5 uur (ond.: De liefde is het irkste wapen) ds. C. v. d. Weele; (3 tober 10 uur (ond. Lijden in Leiden) 0. van der Weele. larlanderveen Herv. Gem.: 10 en 6.30 |T ds. E. G. Boesenkool; Geref. Kerk: 0 uur leesdienst; 6.30 uur ds. W. J. van ek; Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur lees- inst; 6.45 uur ds. L. S. den Boer te Benheim. kiphen aan den R(Jn Herv. Gem. Ilanastraat 9.30 uur ds. M. Hanemaaijer 0 uur ds. J. H. Bogers; Kapel Gouw- Bs: 10 uur ds. J. H. Bogers; Gebouw aathan: 10 uur ds. P. A. Lefeber; Ka- Hooftstraat: 9.30 en 6.30 uur ds. A. Jorissen; Oudshoornseweg10 uur ds. Cadeé; Martha-Stichting: 10.30 uur de sr W. M. Offringa; Geref. Kerk: "Zuider- :k: 10 uur ds. W. Wijma; 6.30 uur ds. Mulder; Noorderkerk: 9 uur ds. C. W. ur te Scheveningen; 4.30 uur ds. W. hia ;Aula Chr. Lyceum: 10 uur ds. G. lder; 6.30 uur ds. C. W. Keur; Hooft- iat: 10 en 6.30 uur ds. W. Tom; Chr. ref. Kerk Noorderkerk Grijpensteinstr. 15 en 6.30 uur Dienst des Woords; Oud ref. Gem. van Mandersloostraat9.30 en Uur leesdienst; Rem. Geref. Gem. van hdersloostraat: 10.15 uur mevr. ds. ff-Vlsscher; Evangelisatie IJsbaange- aw: 10 uur Eredienst; 6.30 uur de heer de Graaf. Benthuizen Herv. Gem.: 9.30 uur rvanTwigt te Delft; 6 uur ds. Talsma Den Haag; Geref. Gem.: 9.30 en 6 uur sdlenst. Bodegraven Herv. Gem.: 10 uur ds. Enkelaar te Sluipwijk; 6.30 uur ds. H. van Abma te Putten; Nieuwerbrug: 10 r ds. C. van den Bosch; 6.30 uur ds. hmer te Hulzen; Herv. Evangelisatie: 0 en 7 uur ds. H. M. Cnossen te Am- irdam; Geref. Kerk: 10 uur ds. J. Melse Oenkerk; (bevestiging ds. L. Loosman); 0 uur ds. L. Loosman (intrede); Nleu- rbrug: 9.30 en 6.30 uur ds. J. C. Segers Gouda; Geref. Kerk (Vrijgem.): 9 30 u. «dienst; 3 uur ds. H. Scholte; Geref. jhieente: 10 en 6 uur leesdienst; (Dlns- b 7.15 uur ds. Boschart te Wolfaarts- Ev. Kring 10 uur Eredienst; 7 uur angellsatiesamenkomst spr. dhr Jb cln Haneveld; Ev. Luth. Kerk: 9 uur ds Jense. Boskoop Herv. Gem.: 9 en 10.30 uur J. Pronk, 6.30 uur ds. A. de Leeuw; Tef. Kerk: 9.30 en 5 uur ds. G. Leene ir. Geref. Kerk: 9.30 en 4.30 uur ds. P. de Bruijn; Geref. Gemeente: 9.30 en 6 ir leesdienst; Rem. Geref. Gemeente: 10 ir ds. A. Hoff-Visscher. Bazerswoude Herv. Gem.: 9.30 en '0 uur ds. Chr. van der Leeden; Geref. «"k: 9.30 en 6.30 uur ds. N. W. v. d. tut. Bltlegom Herv. Gem.: 10 uur ds. F. ouwer (H.D.); 5 uur ds. J. Veenendaal; Itef. Kerk: 10 uur ds. P. D. Kuyper, 5 r ds. J. v.d. Berg beiden te Sassenheim; Geref. Kerk: 10 en 5 uur ds. A. H. Mppers; Ned. Prot. Bond: geen dient: tsgebouw: Evangelisatiesamenkomst, 3 de heer J. Seegers te Haarlem; (Ma- aatha-bijeenkomst: woensdag 7 oktober dur. Spr. de heer Jb Kleine begraven) De onlangs gebouwde Chr. Geref. Bethelkerk te Katwijk aan Zee. (Foto L.D./Holvast) uur ds. W. H. de Jong te Nieuwkoop; Ge bouw: 10 uur Jeugdkerk. Geref. Kerk: 10 uur ds. Banga, 6.30 uur ds. Dijk; Zijl- kwartier: 9 uur ds. Dijk, 5 uur ds. Banga; Vrijz. Herv. (Gebouw Lindelaan 12a)10.30 dhr J. Volkers te Utrecht. Lelniuiden Herv. Gem.: 9.30 uur ds. D. H. Gijsbers (H.A.); Pniel: 6.30 uur ds. D. H. Gijsbers (H.A. en Dankzegging). Geref. Kerk: 9.30 en 2.30 uur ds. H. J. Koffrle. Lisse Herv. Gem.: 9 en 10.30 uur (H.DJ ds. G. Pettlnga; 7 uur ds. P. J. de Gieter te Hilversum (Jeugddienst); Geref. Kerk: 10 en 5 uur ds. R. Flinter man te Den Haag; Chr. Geref. Kerk: 10 en 4.30 uur ds. A. C. Noort te Groningen; Geref. Gemeente: 10 en 4 uur ds. H. van Gilst; Geref. Kerk (Vrijgemaakt)10 en Gem.i 9.30 en 3 uur leesdienst; (Maandag 7.30 uur ds. J. y. d. Poel)j Ned. Prot. Bond: 10.30 uur ds. P. C. Hoeksma, te Haarlem. Nieuwkoop Herv. Gem. :9.30 uur ds. Joh. Stehouwer te Alphen; 6.30 uur ds. J. J. Bodaan, Koopvaardijpred. te Amsterdam Geref. Kerk: 9.30 en 2.30 uur ds. S. Doornbos te Amsterdam; Chr. Geref. Kerk 9.30 en 6.30 uur Dienst des Woord; Rem. Geref. Gem.: 10 uur ds. Bloemendaal. Nieuwveen Herv. Gem.: 9.30 en 2.30 uur de heer J. van den Hoek; 7.15 uur ds. Engeld te Zaandam; Geref. Kerk: 9.30 en 6.30 uur ds. Snel. NoordwJJkerhout Herv. Gem.: 10 uur ds. A. H. Smits, 7 uur ds. W. E. den Her tog te Loosduinen. Oegstgeest Groene Kerk: 10.30 uur ds. C. A. van Harten te Delft; Pauluskerk: 10 uur ds. B. C. Visser (H.D.); 7 uur ds. G. F. Callenbach; Hoge Mors: 10 uur ds. G. F. Callenbach; Ver. v. Vrijz. Herv.: W. de Zw. Kerk: 10.30 uur ds. W. J. H. Hu- beek; Geref. Kerk Mauritslaan: 10 en 5 uur ds. K. Schouten te Lisse; Geref. Kerk (Vrijgemaakt) W. de Zw. Kerk: 8.30 en 3 uur ds. L. Brands. Oude-Weterlng Herv. Gem.: 9.30 uur ds. A. M. Knottnerus; 2.30 uur ds. M. Bol- kenstein te Zeist (Jeugddienst); Geref. Kerk: 9.30 en 6.30 uur ds. A. G. Kornet; Rem. Geref. Gem.: 7.15 uur ds. A. W. Cramer te Nieuwkoop. Rljnsaterwoude Herv. Gem.: 10 uur ds. J. H. Pop, 7 uur ds. C. J. Baert; Chr. Geref. Kerk: 9.30 en 2.30 uur ds. H. Vis ser, em. pred. te Sassenheim. R(Jnsburg Herv. Gem.: Grote Kerk: 10 uur ds. K. J. H. Burgy, pred. te Den Haag; 5 uur ds. M. C. Groenewoud; Klel- :erk Brouwerstraat: 10 uur ds. M. C. Groenewoud; 5 uur ds. H. van Gosliga; Geref. Kerk Rapenburg: 9.30 uur ds. J. Bijleveld, 5 uur ds. L. van der Linde; Ma- ranathakerk (wijk Voorhouterwegkerk): 9 uur ds. H. Post; 4 uur ds. J. Bijleveld; Maranathakerk (wijk Maranathakerk) 10.30 uur ds. L. van der Linde, 5.30 uur ds. H. Post; Geref. Kerk (Vrijgemaakt) 10 en 5 uur ds. K. Brilning; Chr. Geref. Kerk: 10 en 6 uur ds. J. Kampman. Sassenheim Herv. Gem.: 9 en 10.30 uur ds. Boonstra te Warmond; 5 uur ds. Walvaart; Geref. Kerk: 9.30 uur ds. v. d. Berg; 6 uur ds. Bos te Bennebroek; Chr. Geref. Kerk: 10 en 5 uur ds. den Boer; Ned. Prot. Bond: geen dienst. Ter Aar Herv. Gem.: 9.30 en 6.30 uur ds. Llndenburg; Geref. Kerk: 10 en 6.30 uur ds. Heyner. Valkenburg Herv. Gem.: 10 uur (H.D.) en 6.30 uur ds. D. Lekkerkerker; Geref. Kerk: 10 en 5 uur ds. Langeler; Geref. Kerk (Vrijgemaakt)1015 uur ds. R. Brands, 5 uur ds. C. J. Breen. Voorhout Herv. Gem.: 10 uur ds. de Jong. Voorschoten Herv. Gem.: 10 uur ds. W. G. Meijering (H.D.); 7 uur ds. E. raber; Rijndijk: 10 uur ds. Bouter te Lel den; Hulp en Heil: 10 uur ds. Honders te Sassenheim; Nieuw Voordorp: 10 uur Jeugdkapel: ds. E. Saraber; Geref. Kerk: 10 en 5 uur ds. M. den Boer (Voorber. H.A.)Geref. Kerk (Vrijgemaakt): 10 en 5 uur ds. I. de Wolff te Enschede (H.A.). Waddlnxveen Herv. Gem.: 9.30 uur ds. J. R. Cuperus, 6.30 uur ds. H. Jonger- den; Wljkgebouw Esdoornlaan: 9.30 uur ds. H. Jongerden, 6.30 uur ds. J. R. Cupe rus; Verenigingsgebouw Stationsstraat (Groep Wet en Evangelie): 9.30 uur ds. J. Kalkman; Geref. Kerk: 9.30 en 5 uur ds. J. Snoey; Rem. Kerk: geen dienst; Chr. Afgesch. Gemeente: 9.30 en 5 uur ds. A. P. Verloop. Warmond Herv. Gem.: 10 uur ds. Walvaart te Sassenheim, 7 uur ds. H. L. Boonstra. (H.A.) Woubrugge Herv. Gem.: 9.30 en 6.30 uur ds. G. F. Overgaauw; Geref. Kerk: 9.30 en 6.30 uur ds. G. W. J. van Bleek. Zevenhoven Herv. Gem.: 9.30 uur ds. Kamma te Leiden; De Hoef: 7 uur ds. W. Verweij; Geref. Kerk: 9.30 en 6.30 uur ds. J .W. Genult. Zoeterwoude Herv. Gem.: 10 uur ds. G. J. van Embden. Zwanimerdam Herv. Gem.: 10 en 6.30 uur ds. C. L. v. d. Broeck; Geref. Kerk: 10 en 6.30 uur ds. J. Wagenaar; Rem. Geref. Advertentie. van de De jury bestaande uit: Mevr. C. J. de Groot - directie secretaresse de heer K. Stip 'letterkundige de heer L. P. A. Soeterboek -copywriter de heer M. C. de Jong -redacteur de heer C. Krouwel -reclame deskundige heeft onder toezicht van notaris Mr. P. Donker te Rotterdam als hoofdprijswinnaar aangewe zen: de Heer P. H. Middelburg te Delft. Hij krijgt dus aangeboden een vliegreis met onze nationale lucht vaartmaatschappij de KLM naar New- York v.v. en een 10-daags verblijf in Amerika, voor 2 personen, als eregast van LEXI. Ik dacht, dat het een grap was... „Ik dacht, dat het een grap was toen U mij helde"zei de heer Mid. delburg toen wij hem bezochten. „Er zijn er zoveel die van mijn inzending weten. Het is dus toch waar. Wat een geluk! Ik ben er nerveus van." Zei mevrouwA Is het maar even kan ga ik mee, maar we hebben een baby van S weken en Han- neke gaat natuurlijk voor. De dokter moet maar beslissen. 4.30 uur ds. J. J. Verleur; Oud Geref.Gem.: 7 uur ds. Bloemendaal. „Luxe-plaag" geen luxe meer Er is geen reden voor te grote ongerustheid Naar aanleiding van de alarmerende berichten uit Sittard, Hengelo en Arnhem over een ware tapijtkeverplaag, hadden wij een onderhoud met dr. H. J. Hueck, hoofd van de sectie biologie van het centraal laboratorium T.N. te Delft. Voor afgaande hieraan leidde de heer J. la Bryn, hoofdassistent van deze sectie, ons rond door de laboratoria. Uiteraard ging onze belangstelling vooral uit naar de tapijtkever. Met ontzag keken wij naar de kleine zwarte of soms grijsbruine diertjes, wiens larven het, zoals men ons ver telde, gepresteerd hebben in Egypte een compleet legerdepot op te vreten! Zy lijken iets op het bekende lieve heersbeestje, ofschoon ze niet zo glan zend en evenmin zo onschuldig zijn. „De tapijtkever is geen zeldzaam voorkomende verschijning", aldus dr. Hueck, ,naar schatting is 50 van wat de huisvrouwen „mottenvraat" noemen in werkelijkheid tapijtkever-schade". De ideale temperatuur voor de tapijt kever om in te leven en voor de larven om in te groeien is 25 a 30 graden en het kan dus niet bevreemden, dat na deze lange, warme zomer hun aantal bijzonder groot is. Niet alleen warme, maar ook lange zomer. De wijfjes leggen haar eitjes namelyk in de nazomer en in de herfst. De koude, die dan echter spoe dig haar intrede doet, wordt maar door een klein percentage larven overleefd en gewoonlijk is dit het ge val in die huizen, welke centraal ver warmd worden. „Dit is de reden waarom wij wel eens van een „luxe-plaag" spreken", aldus dr. Hueck. „De lange zomer is er echter evenals in 1947 oorzaak van dat vele larven nu nog in leven zijn." Niet kieskeurig In het eerste stadium van zijn leven voedt de larve zich met stof on der plinten en vaste tapijten, achter lambrizering en centrale verwarming, maar vooral in vogelnestjes en in de nesten van ratten en muizen. Als het diertje groter wordt gaat het op zoek naar ander voedsel. De larve is nu ongeveer 5 mm. lang, heeft een crèmekleurig lichaam en is over het gehele lichaam bedekt met kleine rechtopstaande stijve donkerbruine haartjes. Het beestje is niet kieskeurig in zijn keuze. Alle materiaal van dier lijke herkomst is naar zijn gading, zoals: wol, bont, huiden, leer, veren, dode insecten en zelfs vreet hij nylon, linnen en katoen aan, hoewel hij zich hiermede niet kan voeden. In tegenstelling tot mottenvraat, die onregelmatig en oppervlakkig is, doet de schade door de tapijtkever Het kleine tapijtkevertje links bo ven brengt de zo vraatzuchtige larven voort, die het op onze gar derobe en dergelijke voorzien heb ben. Daaronder het iets grotere bónt- of pelskevertje, wier larven eveneens grot eschade kunnen aan richten. De streepjes naast elk diertje geven de werkelijke grootte Russen zouden in 1941 in Lemberg (Polen) 2400 intellectuelen hebben vermoord (Van onze correspondent in Bonn) De Westduitse minister voor Vluchtelingenzaken prof. dr. Th. Oberlander heeft zich met kracht verdedigd tegen beschuldigingen dat hij in juni 1941 betrokken zou zijn geweest bij een bloedbad in de Poolse stad Lemberg. Hij voerde aan, dat uit een destijds ingesteld internationaal onderzoek en uit vele getuigenverklarin gen is gebleken, dat het bloedbad door de Russen was aangericht. Oberlander is de laatste tijd ondermeer aangevallen door het onafhankelijke Westduitse blad „Die Tat'\ dat hij in beslag liet nemen wegens een publikatie over dit geval. De officier van Justitie te Bonn kreeg vorige week van de officiële centrale te Lud- wigsburg, die misdaden uit de nazityd onderzoekt, naar aanleiding van materiaal, dat dit instituut had ontvangen van de met communisten doorspekte vereniging van door het naziregime vervolgden, het verzoek om de zaak nader uit te pluizen. dit geval in Zweden en Zwitserland waren versohenen, voorts getuigenver klaringen, waaruit bleek, dat inwoners van Lemberg de moofd op de 2400 men sen geheel aan de Russen toeschreven. Deze minister heeft tijdens de oorlog een vooraanstaande positie als Duits gevolmachtigde in de Oekraine gespeeld. Hij kwam via de Vluchtelingenpartij in het kabinet en is thans lid van de C.D U. Er bestaat In oppositiekringen te Bonn een onmiskenbaar wantrouwen „Geen scliot gelost" Oberlander diende een aanklacht te gen „Die Tat" in. Hij heeft voorts de officier te Bonn uiteengezet wat er in 1941 is gebeurd. De minister heeft dit alles uitvoerig op een persconferentie te Bonn uiteengezet, waarbij hij er vooral de nadruk op legde, dat Oostduitse en andere communistische organen hem de laatste tijd hebben beschuldigd. Hij deelde mee, dat hij op 8 mei 1941 werd ingedeeld bij de eenheid .Nagtigall', die gevoegd was bij de divisie Branden burg, welke in ons land in mei 1940 in Nederlandse uniform strategische pun ten (de Maasbruggen!) heeft bezet. Volgens prof. Oberlander bestond de eenheid Nagtigall uit Roethenen en Oekrainers uit het oude Oostenrijk, die slecht bewapend waren ,,en beter kon den zingen dan vechten". De minister zelf was daar destijds als eerste luite nant bij ingedeeld „voor de propaganda en als tolk". Op 26 en 27 mei 1941 zou den volgens Oberlander de terugtrek kende Russische troepen 2400 Poolse intellectuelen in de gevangenis te Lem berg hebben vermoord. Op 28 mei trok ken de Russen uit deze stad, die op 3 en 4 juni door de eenheid Nagtigall werd bezet, waarbij deze Duitse troepen door de plaatselijke bevolking met vreugde en met bloemen zouden zijn IngehaaldDe soldaten van Nagti gall vonden in de gevangenis de 2400 lijken. Oberlander verklaarde voorts, dat zijn eenheid op 7 juni was verder getrokken en dat er geen sohot door zijn soldaten in Lemberg was gelost. Hier was zijns inziens sprake van een tweede Katyn, waar de Russen elfdui zend Poolse officieren hebben ver moord. Bewijzen Korte tijd later, zo bleek op de pers conferentie, waren Duitse „Einsatz- kommando's" Lemberg binnengerukt en hadden vele burgers van de stad ge arresteerd. Aan Duitse kant vechtende Oekrainers richtten een compleet bloed bad aan onder de Polen in de omge ving, Gestapo-kommando's „vernietig den" later vele joden en intellectuelen uit Gallicië. De eenheid Nagtigall zou hiermee niets te maken hebben gehad; evenmin als met de moord op de 2400 Lembergers, welke geheel ten laste komt van de Russen. Oberlander over legde ten bewijze van zijn mening kran tear tike len, welke dn juli 1941 over veroorzaakt zich voor als kleine ronde of ovale gaatjes. Soms vreet de kever zich dwars door enkele lagen heen. Dr. Hueck was ervan overtuigd, dat de tapijtkever veel moeilijker te bestrij den is dan de mot. Op de eerste plaats omdat hij zijn activiteiten niet, zoals de mot, beperkt tot textiel, maar meer nog omdat zij in zo groten getale voorkomen. „Men kan zijn eigen huis volkomen tapijtkever-vrij krijgen, maar korte tijd later kunnen ze vanuit het huis van uw buurman het uwe weer binnendrin gen", zo meende hij. „Een afdoende be strijding moet streeksgewijze gaan". Hij meende, dat hier, evenals bij rat ten- of muizenplagen, een taak voor de gemeente ligt, maar hij gaf de raad om in elk geval contact op te nemen met de naaste buren om dan gezamenlijk over te gaan tot de „aanval", wat zo veel zeggen wil als „grote schoon maak". Er zijn verschillende DDT, lindaan, chlordaan of dieldrin bevattende be strijdingsmiddelen in de handel. Deze middelen werken echter bij wolvreters vrij langzaam en op het eerste ge zicht lijkt het of zij niet afdoende hel pen, maar na enige tijd soms zelfs 14 dagen blijkt de tapijtkever toch dood te gaan. Er is dus geen reden voor te grote ongerustheid, aldus dr. Hueck. Nieuw Unilevergebouw te Rotterdam Kunstwerken uit 12 landen (Speciale berichtgeving) Rotterdam heeft er een tweede „Witte Huis" bygekregen. Het is het 12 verdie pingen hoog oprijzende nieuwe kantoor gebouw van de Unilever aan het burge meester s'Jacobplein. Met zijn grote gevelvlakken van melkwit cristallina een uit de St.-Gothard gehakte steen en zijn aluminium ramen blinkt het ge bouw in de zon en schijnt het 's avonds tegen schemer zelfs licht af te stralen. Het past met zijn strakke lijnen bijzon der goed in de moderne sfeer van 's werelds tweede havenstad en het is ook inwendig zeer voornaam van stijl. Twaalf landen van het Europese con tinent, waarin de Unilever N.V. vestigin gen heeft, zijn in het gebouw vertegen woordigd met fraaie tot zeer fraaie kunstwerken. Het inmiddels in gebruik genomen nieuwe Unilever-kantoor zal niet offi cieel worden geopend. Wel zal binnen kort, ter gelegenheid van de voltooiing aan de heer Ebbinge Wubben voor de kunstverzameling in het museum Boy mansvan Beuningen een beeldje van jonkvrouwe Van Pallandt worden aan geboden. De bouwkosten bedroegen exclusief de inrichting ca. 7 miljoen gulden.. Kies NYLONS Nederland beantwoordt aan eisen des tijds (Van onze Haagse redactie) Snelheid, eenvoud, de mogelijkheid van soepele aanpassing aan zich wijzigende omstandigheden, dat zjjn de kenmerken van de gisteren in werking getreden nieuwe luchtvaartwet. Mr. H. J. Spanjaard, directeur Rijksluchtvaartdienst, heeft de wet in Den Haag toegelicht en uiteengezet, dat Nederland, met de V.S. en Engeland, tot de kleine groep van landen met een volledige, aan de eisen des tjjds beantwoordende luchtvaartwetgeving behoort. Als algemene kenmerken van de nieuwe wet, die het karakter van een raamwet heeft, heeft mr. Spanjaard genoemd: 1. de mogelijkheid van snelle beslis singen door grotere delegaties dan in de vroegere wet; 2. eenvoudiger opzet van alle artikelen; 3. de grotere vrij heid, die wordt gegeven aan het beleid van de minister en lagere autoriteiten; 4. snelle aanpassing door middel van uitvoeringsbepalingen aan de omstan digheden, die zioh in de luchtvaart soms snel wijzigen. Ook heeft de directeur van de R.L.D. een aantal bijzondere kenmerken opge somd: a. zweefvliegtuigen vallen thans on der de werking van de Luchtvaartwet; b. voor het uitvoeren van een vlucht zijn bewijs van luchtwaardigheid van het toestel en bewijs van bevoegdheid van de vlieger niet langer voldoende. Als eisen gelden nu ook, dat het toe stel op het moment van opstijgen luchtwaardig moet zijn en de piloot fit is; c. in verband met de dichtbevolkt heid van ons land moet de luchtvaart hier in beginsel alleen gebruik maken van de aangewezen luchtvaartterreinen (vroeger mocht men overal landen en opstijgen, als 't voor éénmaal was); d. gestreefd wordt naar eenheid van tarie ven e.d. op luchtvaartterreinen; e. de minister heeft de vrijheid om over welk onderwerp ook voorschriften te maken; f. voor het verlenen van concessies aan buitenlandse en Nederlandse onderne mingen is steeds de minister de aange wezen autoriteit; g. voor ongeregeld luchtvervoer is geen vergunning nodig t Fotograferen in lucht vrij Eéin bepaling in de nieuwe lucht vaartwet is van belang voor alle vliegtuigpassagiers. De wet staat n4. iedere passagier toe op de ge wone luchtvaartroutes foto's te maken. Tot geregelde vluchten worden ook rondvluchten boven een stad of streek gerekend. Wel blijft het verbod om zonder vergunning bij wijze van onder neming luchtfoto's te maken van kracht. mits dit vervoer door zekere regel matigheid en lage tarieven het geregeld vervoer de loyale concurrentie aandoet. De internationale organisatie voor de burgerluchtvaart (I.CA.O.) heeft, naar mr. Spanjaard meedeelde, de Neder landse regering een Engelse vertaling van de nieuwe luchtvaartwet gevraagd. Deze vertaling zou als voorbeeld kunnen dienen voor landen met een minder ver gevorderde wetgeving. Ook Grieken land, Ceylon, Japan en Oostenrijk heb ben om de tekst verzocht. Ned. ambassadeur in Luxemburg Naar wij vernemen kan de benoeming tegemoet worden gezien van jhr. O. Reuchlin, die laatstelijk ambassadeur was in Tokio, tot Nederlands ambassa deur in Luxemburg.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1959 | | pagina 7