Verbouwings- Opruiming PERZISCHE TAPIJTEN WERKSPOOR DE GROOTSTE CIRCUSSHOW OP AARDE SM IT'S Verfhandel BANKEMPLOYÉ JONGEMAN Horloges DEN HAAG - MALIEVELD in Den Haag, Hoogstraat 30 ±30 FIJNGEKN00PTE SALONTAPIJTEN P. JASPERSE Dr. A. H. v. Ravesteyn W. Frijling, 't Breimachinehuis VERLOVINGSRINGEN IC. DE KEMP1 AUTORIJSCHOOL ROMAN ±35 HERIZ HUISKAMERTAPIJTEN ±50 AFGHAN HUISKAMERTAPIJTEN METAALBEWERKERS speciaal Autoverhuur TIP TOP A.S. BRUIDSPAREN!! Familieberichten Heden overleed nog onver wacht onze lieve man, vader behuwd- en grootvader PIETER MARCUS KOENRAAD LUCA, ln de ouderdom van 72 jaar. Oegstgeest: P. M. LUCA-WESSELS Amsterdam: P. M. LUCA A. LUCA—BRUINING 's-Gravenhage: H. A. LUCA G. LUCA—DUINDAM Oegstgeest: M. P. RUIGROK LUCA A. RUIGROK Lisse: M. RUIGROK—LUCA J. J. RUIGROK Oegstgeest: A. A. LUCA en kleinkinderen. Oegstgeest, 1 oktober 1959. Anna van Burenlaan 13. Liever geen bezoek, geen bloemen. De crematie zal plaats vin den op maandag 5 oktober a.s. in het crematorium te Westerveld na aankomst van trein 14.03 uur halte Driehuis-Westerveld. ZATERDAG 3 OKTOBER OM 9 UUR BEGINT ONZE Voor wij met de verbouwing van onze zaak kunnen beginnen, moeten onze grote voorraden (waarin zich veie prachtige exemplaren voor kenners be vinden) zo vlug mogelijk de deur uit. Van de Kamer van Koophandel hebben wij toestemming om onze collectie gedurende beperkte tijd tegen sterk verlaagde opnrimingsprqzen te verkopen. Kirman Mahal Meched Meched Kirman van voor 270x 185 f2150 f1575 320x223 f1750 f1150 305x205 f1275 f 775 369x295 f2150 f1375 359x281 f4600 f2900 Voor de vele bewijzen van hartelijk medeleven na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze geliefde zuster, behuwdzuster en tante MARIA GROENEVELD— KANBIER, betuigen wij onze oprechte dank. In het bijzonder dan ken wij de begrafenisonderne ming v. d. Luit voor de goede regeling en correcte uitvoe ring der begrafenis. H. J. GROENEVELD en verdere familie. Leiden, oktober 1959 Pioenstraat 11a. ARTS HERVAT MAANDAG DE PRAKTIJK. INTERNIST NIET TE CONSULTEREN van 5 tot en met 11 oktober, behoudens voor de reeds gemaakte afspraken op de polikliniek. TANDARTS SPREEKUURWIJZIGING ingaande 5 oktober: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van half zes tot VERLOVINGSRINGEN v. d. Water Haarlemmerstraat 207 ANNIE SOEDAN en JAAP SMYRNA knopen hun eigen tapijt met wol van „DE SPECIAALZAAK" Haarlemmerstraat 196A. BOTERMARKT 12-LEIDEN Gedipl A.N.W-B. en Vak groep Instructeur, verhuur zonder chauffeur Altijd een klasse beter S. W ROMAN, Seringenstraat 26 - Tel 23112 ±125 OUDE HAMADAN EN M0SS0UL TAPIJTEN 200 x 130 f190 f 250 f 290 f325 300 x 240 tot 370 x 270 f 625 f 950 f 1175 voor de natte tijd aankomt Uw BUITENGEVELS op. Alle materialen voorradig bij: Oude Rijn 67 hoek Middelstegracht) Deskundig advies desgewenst ter plaatse. By de NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK, Bree- straat 61 te LEIDEN, kan een geplaatst worden ter opleiding in het baanvak. Leeftijd bij voorkeur 20 a 25 jaar. Voor geschikte krachten levenspositie in 't vooruit zicht. Sollicitanten met ambitie kunnen zich schriftelijk melden onder opgave van leeftijd, genoten opleiding, vorige betrek kingen, enz. HAARLEMMERSTR. 86 Gemakkelijke betalings voorwaarden. BEDRIJF TE UTRECHT Voor tewerkstelling op onze binnen landse montagewerken zoeken wij geschoolde voor een versnelde opleiding tot pijp- fitter (olieverwerkende industrie). Kandidaten voor deze opleiding dienen bij voorkeur in het bezit van een am bachtsschooldiploma en niet ouder dan 30 jaar te zijn. Schriftelijke sollicitatie» te richten aan de Af deling Personeel. 500 medewerkende 450 dieren van WOENSDAG 7 OKTOBER af iedere avond 8 uur. MATINEES: woensdag, donderdag, zaterdag en zondag. AANVANG 3 UUR. In de matinees volledig avondprogramma. (Kinderen lot 14 jaar in de matinees HALVE PRIJZEN). GALA-PREMIÈRE - woensdag 7 oktober - 8 uur precies VOORVERKOOP van 1 oktober af: Bespreekbureau Haagse Courant; Wagenstraat 37, Den Haag, telefoon 184466; aan de kassawagen HOFWEG en van DINSDAG 6 OKTOBER af aan de circuskassa's MALIEVELD, telefoon 113686. PRIJZEN DER PLAATSEN van f2.— tot f8.80. BEZOEK DE STALLEN VAN KRONE-STAD, iedere dag van 10 uur v.m. af. ALCOCHIN- n SPECIAAL bevat het nieuw ontdekte Horraoon- vitamine preparaat, heeft een desinfecterende werking, waardoor roos en haaruitval worden voorkomen en worden bestreden. Vraag steeds ALCOCHIN-SPECIAAL - 't is het behoud-van Uw haar! Rei»verpakking: f 1.95 per flacon. Standaard verpakking f 4.45 per flacon. Kuurverpakking f~9.75 per flacon. tegen haaruitval en roos NIEUWE AUTO'S ZONDER CHAUFFEUR Mercedes, Ford Consul, Taunus 17M, Volkswagens en Volkswagenbusjes. ST. AAGTENSTRAAT 14 - TELEFOON 25709 Lange termijn speciale tarieven. Laat Uw bruidsstoet verzorgen door „HET GESPEC.-TROUWAUTOBEDRIJF". Altijd een klas beter en tochgoedkoper I Alléén gevestigd: ZEEMANLAAN 12A EIG.: J. J. DE JONG - TEL. 23055 - LEIDEN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1959 | | pagina 6