DE MAN AAN DE TOP Geta-Bever VLEKKENPASTA tub? I35 halfzwaar- dié is het toch maar! PANDA EN DE MEESTERBESCHAVER VRIJDAG 2 OKTOBER 1959 Virginia American On* dagelijks vervolgverhaal door CAMERON HAWLEY 61) Bill was een reuzevent, daar viel niet op af te dingen! Bill had hem zelfs het grootste deel van het verhaal over de geschiedenis van de maatschappij laten schrijven en nou lag het hier ge zet voor hem, woord voor woord, net zoals hij het geschreven had. De foto's waren ook geweldig. Bill was radicaal de foto's vergeten, die de Times vier jaar geleden had ge bruikt, toen Mlllburgh zijn tweehon derdjarig bestaan had gevierd. Maar hij had gezegd, dat het een reuzenldee was... ja dat had Bill gezegd. Mr. Shaw zou ervan opkijken! Het maakte een reuzenindruk... de rij foto's van de di recteuren bovenaan pagina twee... oude Josich Tredway In al zijn waardigheid en George Tredway In z'n be ver jas en Oliver met zijn bakkebaarden... en ouwe Orrin, die er uitzag alsof ie een aardige vent geweest was... en dan een tweekoloms afdruk van die Underwood Underwoodopname, waarvan Bullard altijd had gezegd, dat die gebruikt moest worden„Die laat me er ten minste niet zo als een idioot uitzien". En bij God, Bullard had gelijk. Van Or mand zag vanuit z'n ooghoeken, dat Bill Freisch met zijn potlood op de proefpa gina bezig was en met een schuldig ge voel trachtte hij zich opnieuw te con centreren op het zoeken van fouten. Bill kwam nu naar hem toe, in elke hand een proef zwaaiend alsof hij lam- Hoe is het ontstaan Dit woord: VONNIS Het woord vonnis betekent: be slissing, rechterlijke uitspraak. Merkwaardig is dat men een von nis velt, wijst of strijkt. Etymolo gisch is vonnis verwant met het werkwoord vinden. Dit was in de Middeleeuwen het gewone woord voor het opmaken en het uitspre ken van een vonnis. De verwant schap met vinden blijkt uit de Middelnederlandse vormen vont- nisse en vondenisse die naast el kaar voorkomen. Op precies de zelfde wijze is schennis ontstaan uit het Middelnederlandse scende- nisse, verwant met het werkwoord schenden. De oorspronkelijke betekenis van vonnis is dus: de vondst. Vinden betekende vroeger ook: onderzoe ken en vonnis is dus: de op onder zoek gebaseerde uitspraak, de rechtsvinding. me vleugels had. „Nog wat gevangen, Van?" „Een paar zetfouten. Bill", zei hij met beroepsnonohalance. Freisch leun de over zijn schouder, controlerend. „Ja, dae heb ik ook allemaal".. Hij spreidde z'n eigen proef voor hem uit en zijn dikke vinger wees. „Wat is Wal- ling's voornaam?" „Don. Je hebt het goed. Bill". „Geen afkortingen", zei Bill kort. „Wij gebruiken altijd de namen voluit. Wat ls het Donald?" Van Ormand piekerde even. „Wel, ik geloof dat Don zijn volledige naam is, alleen maar Don. Zo tekent hij ook al tijd". Een vage herinnering daagde in zijn geest op en verscherpte zich dan plotseling. „Hé, wacht es. Ik heb het MacDonald. Ik herinner me nou, dat ik het eens gezien heb in de officiële ge gevens, toen ik m'n verhaaltje moest opstellen, toen hij onderdirecteur werd MacDonald Walling". „M c?" spelde Bill. „Nee, met een ,a'," zei hij triomfan telijk. Als kranteman moest je toch een goed geheugen hebben... geen tijd om al die dingen eerst nog te contro leren, terwijl die ouwe pers stond te wachten. Bill maakte een paar krabbels op de hoeken van de proefpagina's en schoof ze dan naar een oude man, die had staan wachten. Toen keek hij naar de klok aan de muur. „Maar eenentwintig minuten te laat. De drukkerij kan dat voor een groot stuk weer inhalen. Alles wel beschouwd, niet zo slecht". ..Ik geloof, dat het schitterend is, Bill, en ik wil je bedanken voor de wijze waarop je met me hebt samengewerkt en ik spreek nu zowel uit naam van mijzelf als uit naam van de maatschap pij". „Verdraaid jongen, dat was nieuws". „Wel, je hebt het fijn gedaan, Bill, en ik wou Je dat alleen maar even zeg gen". „Het is goed, dat het op zaterdag komt", zei Bill met een vermoeide grijns, terwijl hij net zo keek als die grote journalisten altijd plegen te kij ken als de krant uit is. „We hebben zaterdags altijd nog al wat. ruimte. Als dit me gisteren was overkomen, dan weet ik niet, wat ik had moeten begin nen met al die vrijdagse adverten ties". „Ja, die advertenties zijn altijd een pest", zei Ormand op een toon van pro fessionele kameraadschap. „Ik ben dikwijls genoeg van plan ge weest de hele reclamezooi te laten stik ken en terug te gaan naar een goeie ouwe krant". „Flauwekul! Ik wed, dat jij alleen heel wat meer verdient dan wij aan on ze hele stadsredactie betalen". „Wat is geld, als je geen plezier in je I leven hebt?" vroeg Ormand ernstig. Posities Nederlandse schepen Aaftcdyk p SO Port Sudan n Aden Aaltdyk 1 v Pladju te Surabaja Aardcnbargh 30 te Stockholm Abbekerk 30 v Rott. te Hamburg Adm. De Ruyter p 30 Hoburg n Tre- port Adm. Nelson p 30 Ameland n Honfleur Adlne 30 T Llvomo n Huil Aegis 1 t Curacao te Paramaribo Aeneas 1 r Rott. te Amsterdam Aflens 30 Halmstad te Zaandam Agamemnoa 1 v New York te Curacao Akkrumdyk 30 340 m WZW K. Clear Alberta p 30 Kiel n Mantyluoto Albion 29 t Portreath te Blyth Alcetaa p 30 G. v. Taranto n Barl Aldabi l v Rotterdam te Bremen Algenib 2 te Rio Janeiro verwacht All S 1 v Rotterdam te Hansweert Alkald 30 v Hamburg te Rotter da Alletta 29 v Rotterdam te Abo Almdvk 30 op 150 m Z K. Hatteraa A lm kerk p 30 Gibraltar n Antw. Alnati p 30 Bahla n Rio Janeiro Alphacca 1 v New York te Curacao Amalle B p 1 Gibraltar n Rotterdam Amerskerk p 1 Baas Str. n Aden Amigo 30 v IJmulden n Plymouth Ammon 1 v Amsterdam n Curacao Amstelborg 30 v Hamina te KarUhamn Amstelkroon 30 285 m O ZO Chagroa •11 Amstellaan 30 op 150 m ZZO Kreta Arastelmeer 28 v Madras n Calcutta Amstelmolen 30 300 m WZW Sabang Amstelpark 30 70 m ZO Manilla Amstelsluls 1 v Aden te Suez Amstclstroom 30 v Amst. te Londei Amstelvaart 30 720 m NW Guam Ancora p 1 Kiel n Ornskoldsvik Andyk 30 v Panama City te Havre Angeja 1 v Rott. te Antwerpen Angolakust 30 v Hamburg te Amst. Ank T Zaandam-Westervik p 1 Kiel Anna Elizabeth 1 te Londen Anne Christina p 30 Lissabon Annenkerk 1 v P. Said n Genua Annie G 30 v Toppila te Rotterdam Antares 30 v Bremen n Rotterdam Appingedam p 30 Wight n Lissabon Appingcdyk 28 v Swansea te Newport Arak Londen-Tunis p 30 Algiers Ardcas p 30 Kaap St. Vincent n Rott. Arendsdyk 30 op 130 m W Landsend Arcs 1 v Rotterdam te Amsterdam Argonaut 30 v Dakar te Abidjan Argos 30 op 150 m W. K. Matapan Argus p 30 Brunsbuttel n Breda Arizona 1 v Tunis te Londonderry Arnhem 30 125 m W K. St. Vincent Arnoudspolder p 1 Ouessant Asmldiske p 30 Wight n H. Roads Atlantic 28 v Londen te Skiën Atlas p 30 Gibraltar n Oran Atlis 1 v Hamburg n Antwerpen Auriga G 30 v Lovholmen te Londen Axeldyk p 30 Florianapolis Baarn 1 v Antw. te Amsterdam BaU 30 op 180 m O ZO Aden Balong 26 v Houston n Galveston Banka 27 Boston te Archangel Bantam 1 v Labuan n Jesselton Barendsz 30 v Genua Bawean 1 v Dliboutl n Djeddah Bengalen 29 v Bangkok te Singapore Benlnkust 1 v Duinkerken te Antw. Berend N 30 v Londen te Amsterdam Bern p 30 Ouessant n Newport Bernisse 2 te Liverpool verwacht Bevcsier p 30 Norskar n Antwerpen Beyerland 1 te Rotterdam Blerum 30 v Rott. te Amsterdam Bonaire 1 te Felixstowe Bonlta 1 v New Orleans te La Celba Boreas 30 v Amsterdam n Sevllla Boskoop p 30 Lizard n Amsterdam Breda 30 op 180 m O Barbados Brlnlo 29 v IJmulden n Bohus Calamares p 30 San José de Guat. Canada p 30 Hanstholm n Karlstad Capella 29 v Hamina n Hartlepool Carrlllo 30 300 m NO K. San Lucas Casana 30 v Treport te Ipswich Castor 1 v Rotterdam te Hamburg Catharina 30 v Ostende n Tilbury Celebes 30 op 200 m ZO Pt. Sudan Celebes (K) p 30 Noordhlnder n Ko penhagen Citadel Cardiff-Rouaan p 1 Aldemey Clto 1 v Londen te Dordrecht Con Zelo 1 v Stralsund te Stettin Concepcion 1 bU de St. Pauls Rocks Confld 29 v Bremen te oLnden Congokust 30 v Antw n Bremen Coolsingel 30 550 m W Landsend Cornells B 1 v Rotterdam te Hamburg Cumulus 29 v Randers te Keml Curacao 30 v Rotterdam n Londen Da Capo p 1 Flnisterre n Guernsey Da Costa 28 v Rott. te Stavanger Daniel 29 v Mantyluoto te Londen David 1 v Nantes te IJmulden De Eerens 30 op 114 m NO Mogadiscio Delft 30 op 580 m NO Guadeloupe Deo Duco 29 v Malmo n Stockvlk Democraat 1 v Londen te Rotterdam Diana V p 30 Texel n Bristol Diet 29 te Ellesmere Port Dlctert 28 v Oslo te Drammen Diltgentla p 1 Ouessant n Lissabon Doris I v Paramaribo te Amst Draco 30 v Catania n Palermo Drlttura 1 Londen te Rott verwacht Duurt 29 v Londen te Skoghall Eagle 1 v Londen te Antwerpen Eddystone 29 te Southampton Ecmland p 30 Madeira n Recife Eemsmond 1 v Hamina n Antwerpen Elda p 1 Vllsslngen n Esbjerg Elisabeth Roorda 30 te Valencia Ellewoutsdyk 28 v Plymouth n Poole Emmy S Fowey-Hamlna p 30 Dover Eos p 30 Kaap Roca n Algiers Esma B p 1 Ouessant n Nantes Fambo p 1 K. Vlllano n Napels Fendo 1 v Brussel te Vlaardlngen Fivel 1 v Stralsund te Huil verw. Flamingo p 30 Kiel n Kopenhagen Flardlnga 1 v Londen te Rotterdam Fleve 1 v Amsterdam te Rotterdam Flevo (B) 30 v Swansea n Rostock Florcs 1 v Weymouth te Rotterdam Forel 30 v Antwerpen n Plymouth Fortune 29 v Rouaan te Newcastle Fram 28 v Londen te Portsmouth Franks 2, 28 v Liverpool n Swansea Frans Böhmer 30 50 m W Cyprus Fravizo 30 v Liverpool n Archangel Frejo Rouaan-Rott. p 1 Dieppe Frema 30 v Amsterdam n Venlo Frida Blokzijl 1 te Whltstable ve Friso 1 te Hamburg Gaasterkerk 1 v Manilla te Hongkong Gaasterland SSM 1 te Boston Gabonkost 28 v P. Har court te Cala bar Garoet 30 v Penang n Belawan Geestdijk 1 v Boston te Maassluis Geeststroom 1 te Boston verwacht Gerd 30 v Amsterdam te Londen Gersom 30 v Walkom te Harlingen Gezlena Hendrlka 30 v IJmuiden n Gothenburg Glory 30 v Rotterdam n Hamburg Groote Beer p 30 Anti Costl ell. Grootekerk p 1 Gibraltar n P. Said Hada 30 v Rotterdam n Umm Said Hado 29 v Dublin te Belfast Harm 30 v Piraeus te Hamburg Harry p 30 Kiel n Odense Hasewint 29 te Caronte Hathor p 30 Oran n Tripoll Hector 1 v Rotterdam te Amsterdam Helen 1 v Londen te Rotterdam Helena 30 op 900 m NO Barbados Helicon 1 v Cumana te Carupano Helvetia 1 v Londen te Rotterdam Helvetia S 28 v Bombay n Karachi Henrica p 1 Landsend n Drogheda Henry Denny 30 300 m O Gibraltar Hestia 3 te St. Thomas verwacht Hink 1 v IJmuiden te Delfzijl Hoe Vinces 30 v Guernsey n Sout hampton Hoflaan 1 te Silloth verwacht Holland (H) 1 te Wisbech Holwlcrde 30 v Rouaan te Par Hondsbosch 30 v Skillinge n Kalmar Hontestroom 1 te Amsterdam verw. Hoogkerk 30 v Singapore n Aden Hoogland 30 v Rott. n Kopenhagen Hoogvliet 2 te Zaandam verwacht Hoop 30 v Kjoge te Londen Horst Swansea-Danzig p 1 Wight Houtman 1 v Bangkok te Singapore Hulst 1 nm te Rotterdam verwacht Hunze 6, 30 v Hamburg n Groningen Ida D 1 v Lemvlg te Stettin verw. Ida Jacoba p 1 Goeree n Landskrona Ida Plcter p 30 Oporto n Portsmouth Ivoorkust p 1 Dakar n Freetown Jaarstroom 1 v Fowey te Amsterdam Jagersfontein 30 te Kaapstad Jan Kreumer 1 te Hernosand Jannlo 1 v Mesane te Newport Janny 28 v Antwerpen te HuU Jans 29 v Amsterdam te Londen Jason 30 v Maracaibo n Curacao Java 1 v Colombo te Djibouti Jell 29 v Hogenas n Ornskoldsvik J v. Oldenbarnevelt 1 te Amsterdam Johanna te Velde 29 te Delfzijl John V 30 v Londen te Antwerpen Joma 28 v Montevideo te New York Jonet 29 v Delfzijl n Kings Lynn Joost 30 v Zaandam n Delfzijl Joseph Frerlng 1 te Las Palmas Jozef Swenden p 30 Brunsb naar Felixstowe Julia Mary p 1 Texel n Hamburg Jura 29 v Stralsund te Stockton Jurjen de Vries 30 te Antwerpen Kaap St. Vincent 30 te Gent Kamperdyk 30 op 620 m O ZO K. Race Karsik 30 560 m NO Diego Garcia Keizersveer p 30 ScUly n Genua Kenltra 28 te Guayaquil Kcrtosono 30 op 600 m NO Azoren Keyser 30 v Mlddlesbro n Ala Kieldrecht 1 v Aden te Cochin Klnderdyk 30 op 650 m WZW Azoren Kloosterdyk 30 op 550 m OZO Ber muda Kohlnoor 1 te Brldgewater verw. Kon. Juliana 28 te Fakse Konny M 30 v Hlrsthals n Hamburg Kortenacr 30 v Grimsby n Kopenhagen Kreeft 1 v Rotterdam n Narvik Labotas 1 v Izmir te Antwerpen Laertes p 1 Kreta n Liverpool Larenbcrg 2 te Dakar verwacht Laurcnskcrk 30 v Bordeaux n P. Said Lawak 1 v L. Marques te Belra Lea 29 v Perth te Agncsborg Leemans 1 v Casablanca te Sete Lecrsum 30 op 360 m W Scllly Leiderkerk 1 v Genua te Marseille Lekkerkcrk 1 v Tanga te Mombasa Lelykerk 30 v Muscat te Umm Said Lelystad 30 te Frederlcla Leonidas 30 v Hamburg te Gothenburg Leto 29 v Trlncomalee te Mormugao Leuvehaven 1 te Antwerpen Leuvekerk 1 Rott. te Bremen Libertas 30 v Bari n Brindisl Libra 28 v Londen te Genua Llcn 29 v Arendal n Ystad Lieve Vrouwekerk p 30 Gibraltar Lindesingel 1 te Horsens Llreco 30 v Mantyluoto te Londen Llssekerk 30 v Rotterdam te Londen Lizard 30 v Amsterdam n Londen Lombok 30 200 m ZO K Hatteras Looiersgracht 1 te Antwerpen Loppersum 1 v Hamburg te Antw. Lotus 30 v Wormerveer te IJmuiden Lnbox Preston-Husum p 30 Vlieland Ludo 2 te West Hartlepool verwacht Lntetla 1 Delfzijl te Idzehoe Lydia (W) p 30 Brunsb. n Boston Lijnbaansgracht p 1 Goeree uitreis Maarsbergen 30 v Antw. te Gent Maas 1 v Rotterdam n Amsterdam Maasdam 30 540 m ONO Kaap Race Maashaven 1 v Antw. te Rotterdam Maaskerk 30 op 220 m Z Dakar Maasym N 1 te Rotterdam verwacht Magas 30 v Lissabon te Tanger Majorca 1 La Rochelle te Leixoes Makkum p 30 Brunsb. n Scarboro Malta 1 v Rotterdam te Antwerpen Manto 1 t« Leixoes verwacht Marcella 30 v Glasgow n Rotterdam Margriet Anja 1 te Liverpool Margriet L 29 v Malta n Nemours Marguerite 30 v Rott. n Londen Marie Christine p 30 de Pitboel Marjan 1 v Gillingham te Rott. Markelo p 30 Ouessant n Lattakla Maria 1 v Rotterdam te Gent Marne Lloyd p 30 Straat Ormuz Martcnshoek 30 te Sundsvall Martini 30 te Karlshamn Martinislad 1 te Delfzijl Martje 1 te Ellesmere Port verw. Marvan 29 te Penmaenmawr Matarnm p 30 Guardaful n Penang Matthew 1 v Gothenburg te Esbjerg Medusa p 30 Lissabon n Marseille Meerdrecht 30 op 400 m NNO Azoren Meeuw 30 v Raumo te Brldgewater Megrez N 30 70 m ZW Kaap Frio Mcidoornslngel 30 v Paimbeuf naar Cardiff Memnon 30 op 200 m ZW Azoren Monkar N 28 te Casablanca Mcrak N p 1 Kaap Verd. eU. Mersey Lloyd 30 v Suez v Aden Midas 29 v Oran te Savona Midsland 1 v Rotterdam te Leith Minos 30 v Amsterdam te Rotterdam Mirfak 28 te Takoradi Mississippi Lloyd p 1 Perim Missouri 1 te Poole verwacht Mithras 30 v Malaga te Sevllla My lady p 30 Monrovia n Tabou Mypuck p 30 Oporto n Oran Nanny 1 te Harlingen verwacht Nautic 1 v Runcom te Dublin Neder Elbe 30 op 400 m O Socotra Neerlandia 28 v Belfast n Guernsey Nero 1 v Amsterdam te Rotterdam Nestor 30 op 140 m NW Curacao Netta 28 v Algiers n Casablanca Niagara 1 v Londen te Antwerpen Nieuw Amsterdam 1 te New York Nieuwe Waterweg 1 te Amsterdam Nieuwchaven 30 v Londen n Otter- backen Nleuwland 1 v Goole te Harlingen Njord 29 v Port Said n Beyroeth Noordkaap 30 v Delfzijl n Bohus Nore 1 v Antwerpen te Amsterdam Nusakan 1 v StetUn n Pargas NUenburgh 1 v Londen te Rotterdam Nykerk 30 op 150 m N Pt. Sudan Oberon 30 op 880 m ZW Azoren Odlle R 29 v Grangemouth te New- burgh Oldckerk p 30 Messina n Genua Omlandia p 30 Doggersbank n Far Oer Ommenkerk p 30 K. Bojeador naar Singapore Oostkerk 30 v Geelong n Sydney Ootmarsum 30 op 380 m ZO Bermuda Oranje Nassau 30 v Barbados naar Madeira Oranjepolder 1 v Rott. te Lonedn Oranjestad 30 v Amst te Hamburg Orient p 1 South Goodwin n Hamburg Ouwerkerk p 30 Kaap Blanco Overijsel 30 v Kaapstad n P. Elizabeth Paloma 1 te Mantyluoto verwacht Patrla 29 v Oxelosund n Huil Peperkust 1 v Havre n Antwerpen Phidias p 30 Blzerta n Algiers Phlletas 1 v Napels te Rotterdam Pia p 28 Dover n Plymouth Piet Schipper 30 te Vlaardlngen Planclus 2 te Amsterdam verwacht Plato 1 v Cadiz te Antwerpen Polydorus 30 130 m O Gibraltar Ponza 30 te Mariestad Primus 1 te Grangemouth verwacht Prins der Nederlanden 30 420 m ZW Azoren Prins Joh. W. Friso 28 te Milwaukee Prins W. G. Fred 30 500 m W Scilly Prins Willem 3, p 30 Anti Costi eil. Procyon 30 te Zwijndrecht Prospcrlte 30 v Kotka n Huil Provenierssingel 29 v Cristobal n New Orleans Prudentia p 30 Brunsb. n Grouw Quo Vadls p 1 Vllss. n Swansea Raki p 1 IJmuiden n Bremen Randfonteln 30 220 m ZW Walvisbaai Realta 30 v Malta te Malmo Rema 29 v Shoreham te Teignmouth Rembrandt 30 te Mostaganem Rex p 1 Vllsslngen n Aberdeen Rini 1 v Felixstowe te Rotterdam Rio 30 v Rotterdam te Londen Riouw 30 v Hamburg te Bremen Roelof Buisman 30 te Rotterdam Roelof Jan 30 te Rotterdam Roerdomp 1 v Halmstad te Delfzijl Roggeveen 30 op 420 m WNW eil Amsterdam Roland 1 v Rotterdam n Londen Rondo 1 v L. Marques te Mtwara Rose 30 v IJmulden te Vlaardlngen Ruby 28 v Swansea n Londen Ruys 28 v Hongkong te Singapore Rijndam 2 te New York verwacht Rijsbergen 30 v Algiers n Casablanca Saba Hamlna-Boston p 1 Hoburg Saloum 30 op 135 n N Dakar Sanana 30 v Pnompenh n Singapore Sandenburgh 30 te Stockholm Santa Lucia p 30 Dover n Lubeck Sarangan 1 v Pt. Said te Lissabon Sarpedon 30 op 360 m NO St. Maarten Schelde Lloyd 1 v. d. rede te Havre Scheldcborg p 30 Brunsb. n Hull Schie 30 v Beyrouth n Lattakla Schicdyk 30 v Norfolk te New York Schippcrsgracht 1 te Antwerpen Schokland 1 v Gefle te Rotterdam Serlan 1 v Aarhuus te Danzig Setas 30 v Londen te Colchester Seven Seas 30 v Rott. n Bremerhafen Siaoe 2 te Pnompenh verwacht Siblgo 30 v Sydney n Melbourne Slgli 30 v Sibu n Singapore Silvaplana 1 te Gothenburg Slotcrdijk 30 400 m W Fastnet Solent 1 v Skoghall te Vlissingen Solon 30 v La Romana te Ponce Sommclsdyk 30 v New York n Boston Sont 30 v Raumo n Colchester Spcranza 29 v Naestved n Hogenas Spica 30 v Priolo te Lissabon Spoorslngcl 29 te Lissabon Spora p 30 Goeree n Hamburg Stad Alkmaar 1 te Lulea Stad Amsterdam 1 te Las Palmas Stad Arnhem 30 120 m ZW Ouessant Stad Lelden p 1 Kaapstad n Belra Stad Maassluis 30 125 m W Lissabon Stad Utrecht 30 200 m Z K Race Stanislas p 1 Kiel n Oxelosund Statendam 1 v New York te Rott. Statensingcl 30 400 m ZZW K Race Steenwyk 1 v Curacao te Cristobal Stella Maris p 1 Kiel n Odense Stentor 30 v Port au Prince naar Tampa verb. Stortemelk 29 v Halden n Heroya Straat Lombok 30 960 m W Fremantle Straat Magclhaen 30 350 m OZO Vic toria Straat Singapore 30 v Dar es Salaam naar Kaapstad Straat Torres 30 Probollngo naar Balik Papan Strabo I v Aalborg te Aarhuus Tabian 1 v Singapore te Djakarta Tagri 30 v Mantyluoto te Abo Tanny 30 v Rotterdam n Norwich Tara 30 210 m NNW St. Pauls Rocks Tarakan 29 v Newark n Houston Taurus 28 v Antwerpen te Londen Tawali 1 v Rotterdam n Hamburg Teireslas p 30 Gibraltar n Liverpool Ternate 29 v Vancouver n Manilla Tero p 1 St. Pauls Rocks uitr. Teucer 30 op 400 m W Sabang Teunika 29 v Falmouth n Teignmouth Texel p 30 Gibraltar n Huil Texclstroom 30 100 m ZW Azoren Thallo 1 v Rotterdam te Dublin Thea p 30 Brunsbuttel n Preston Themis 1 v Trinidad n Ft. de France Tilly p 30 Hanstholm n Zaandam Tim 2 v Nykoping te Goole verwacht Tinda 29 v Kopenhagen n Westervik Titan 29 v Preston n Lerwick Tjamme 1 te Vllsslngen verwacht Tjibantjet 1 v Singapore te Mombasa Tjibodas 28 te Singapore Tjimcnteng 30 v Singapore n Djakarta Tjipanas 28 v Tanga te Mombasa Tjipondok 1 v Shanghai te Kobe Tjiwangi 29 v Singapore n T. Pinang Tjoba 29 v Rotterdam te Kalmar Towa 1 om 20.30 u te Hoek van Holland verwacht Trim 30 v Spezia n Valencia Trito 1 v Belfast te Drogheda Trompcnburgh 1 te Kings Lynn verw. Truus 29 v Kopenhagen n Vartsala Tuko 29 v Emden te Kivlk Tuskar 29 te Ellesmere Port Twee Gebroeders p 30 Ouessant Tweelingen 30 v Rott, n Monrovia Twin 29 v Hclslngborg n Ahus Unitas 29 v Oslo n Heroya Urkersingel 30 te Antwerpen Utrecht 1 v New York te Norfolk Valbclla p 30 Havre n Dublin Van Brakel 1 v Boston n Hamina Van Linschoten 1 te Matadi Van Neck 30 750 m ZW Manilla Van Wacrwyck 1 v Auckland n Mel bourne Veencnburgh 1 te Rotterdam Victory 29 v Antwerpen te Londen Vinga p 1 Brunsbuttel n Londen Swansea Bordeaux ZZO St. Vincent VU«t 1 v Norfolk te Rotterdam Volharding p 30 K St. Vincent naar Rouaan Voorwaarts 29 te Wisbech Vryburgh 1 op 150 m NNO K. Villano Waal 1 te Piraeus verwacht Waingapoe 1 v Muscat te Mukalla Walcheren p 30 Goeree Walcnburgh 30 v Jersey Waterland 30 220 Waterman p 30 Tunis n Port Said Wegro 30 100 m NO Flnisterre Westerdok 30 v Rotterdam te Boston Westland p 30 St. Vincent n Amst. Westpolder 1 v Vigo te Antwerpen W'hitsun 1 v Londen te Huil Wiebold Böhmer 30 te Kopenhagen Willem Ruys 1 te Port Everglades verwacht Willemstad p 30 Trinidad Witmarsum 2 te Houston verwacht Woltersum 30 v Jacksonville n Havre Wonosobo 30 v Aden n Suez Ysel 1 v Havre te Rotterdam Yssel 1 v Rott te Amsterdam Ystroom 30 v Amst. n Plymouth Zaankerk 29 v Kobe n Osaka Zaanland 30 v Hamburg te Amst Zanzibar 30 nm te Scheveningen Zeehaan 29 v Huil te Grimsby Zeeland 30 v Calicut n Djibouti Zonnekerk 1 v Aden n Fremantle Zuiderkruis 1 v Rotterdam te N York Zuiderzee 30 v Newross n Rotterdam Zuid land 30 v Pu.i.oviken n Sharpness Zuidpool 29 v Genua n Sete Zus 1 v Kings Lynn te Antwerpen Zwijndrecht 30 500 m NO Paramaribo Tankvaart Ablda 30 op 200 m NO Port Darwin Acila 30 v Rott. te Punta Cardon Acmaea p 30 Kaap Bon n Rotterdam Alkmaar 30 te Use of Grain Ameland 1 v Boston te Porto la Cruz Area 30 op 400 m NW Trinidad Caltcx Delft 30 op 560 m NNO Ma dagascar n Mombasa Caltcx Delfzijl 1 te Rotterdam Caltex Eindhoven p 30 Algiers Caltcx Gorinchem 30 te Rotterdam Caltex Leiden 30 v Djeddah n Ras Tanura Caltcx Nederland 30 te Antwerpen Caltex Pernis 30 388 m ONO Belra Caltex Rotterdam p 30 Kreta Camitla 30 op 400 m ONO A.'.oren Ceronla 30 v Pladju n Singapore Clnulia p 30 Landsend n Birkenhead Cities Service Valley Forge p 30 Port Elizabeth Clavella 30 te Liverpool Corilla 1 v Chlttagong te Calcutta Cradle of Liberty p 30 Bermuda Crania 30 op 500 m ZW Azoren Esso Amsterdam 30 280 m N Azoren Esso Nederland 4 te Fawley verw. Esso Rotterdam p 30 Malta Jacob Vcrolme 30 230 m NW San Nicolas Johannes Frans 30 135 m NW Guaya quil Kabylia 30 op 660 m ZO Bermuda Kara 30 op 170 m ZZW Balboa Katelysla 30 op 259 m ZZO Suez Keizcrswaard p 1 Rio Janeiro Kellia 30 op 160 m N Semarang Kenia 2 te Buenos Aires verwacht Koningswaard 30 270 m ZW Bermuda KopioneJIa 30 v P Said n Landsend Korcnla 30 v P. Cardon n Santos Kosicia verm. 1 v Thameshaven n Rotterdam Krebsla 1 v Swansea n Curacao Kryptos 30 v Suez n Bandar Mashur Liberty Bell p 30 Kaap de. Goede Hoop Malca 1 v Pladju te Singapore Maureen 1 v Savannah te Londen Mitra 30 v Barton n Stanlow Mohamcd Reza Shah 30 v Rotterdam n Mena al Ahmadi Moordrecht 1 te Isle of Grain Naess Lion p 30 Kreta n Tripolis P. G. Thulin p 30 Kaap Maysi Philine 30 op 160 m O Gibraltar Philippia p 1 Suez n Mena Schelpwyk 30 340 m NO Kaap Frio Scherpendrecht 30 te Lagos Stanvac Benakat p 30 Singapore Stanvac Lirik 28 v Singapore n Saigon Stanvac Pendopo 29 te Port Swetten- ham Stanvac Talang Akar 30 v Sungel Ge- rong n Buatan Taria p 30 Cochin n Madras Thelidomus 30 te Bachequero Tomocyclus 2 te Pto la Cruz vcrw. Vivipara p 30 de Azoren n Rotterdam Vlieland p 30 Sabang n Rotterdam Wleldrecht 3 om 24 u. te Rott. verw. Woensdrccht p 30 Wight n Port Said Zeesleepvaart Argus 30 v Rotterdam te Amsterdam Atlas 30 v Rotterdam te Amsterdam Cycloop met 3 motordckschulten 30 280 m ZZW Gr. Canarla Noord-Holland 30 te New Orleans Oceaan 29 v Lissabon naar T Poolzee met baggermolen 28 v Dakar naar Tema Titan met „Emergo 3" 30 te Lowestoft Bill lachte. „Waarom vraag je me dat. Ik heb het geen van tweeën. Wat zou je ervan zeggen, als we ergens een kop koffie gingen halen, terwijl ze de krant op de pers leggen?" „Reusachtig, Bill, reusachtig". „Hé kijk uit, je verschandaliseert je zelf jongen". Van Ormand keek omlaag en hij zag een vuile vlek op zijn witte smoking, waar hij tegen de opmaaktafel had ge leund. „Naar de duivel ermee!" lachte hij op een giecheltoontje, dat hem ontsnapte. „Ik zal het op mijn onkostennota zet ten, dat doe ik, ik zet het gewoon op dat ouwe zwendelpapiertje". 6 u. 05 v. m- Loren Shaw opende zijn ogen weer en hij was dankbaar, dat de nacht ein delijk vervaagde. Hij was al een paar keer in het duister wakker geworden en elke keer had hij moeilijker in slaap kunnen komen en was het een grotere verschrikking geworden. Zijn dromen waren geen fantasievluchten dat wa ren ze nooit maar eenvoudig onbe heerste voortzettingen van zijn dage lijkse gedachten. Het gebrek aan be heersing was het juist wat zo alarme rend was. Dat had hem de vorige avond fouten doen maken. Nóg een verkeerde zet zou alles kunnen vernielen waaraan hij zo lang had gewerkt. De positie van directeur van de Tred way Corporatie was steeds het doel ge weest van Loren Shaw sinds die eerste avond, nu vier jaar geleden, toen hij voor het eerst bij Avery Bullard de grondslag legde voor wat tenslotte ge leid had tot zijn aanstelling als onder directeur en accountant. Feitelijk ging het nog veel verder terug door al die maatschappijen voor welke hij organi satorische studies had gemaakt toen hij werkte bij Parkington-McConnell. Bij elke studie was er steeds één vraag ge weest, die belangrijker was dan alle andere, een vraag die nooit gesteld of beantwoord werd in zijn in leer gebon- 55—59. Haastig liet de hertog alles in gereedheid brengen voor het huwelijk van zijn dochter met de dappere ridder. Dit wordt een schoon festijn", mompelde hij. ,.De rover en zijn ver schalkt en zuchten in de kerker, de reeruggen zijn mals ende bruin wat kan de verheven stemming van deze dag nu nog verstoren?" Op dat moment trad Smithy lawaaierig binnen om zijn deel tot de feestvreugde bij te dragen. „Geen partie zonder TieVie!" riep hij schallend, terwijl hij met Pan da een grootbeeld-televisiekast binnendroeg. „Opzij, lui. de beschaving doet zijn intrede!" Welk een edelmoedig hart mompelde de hertog bewogen. „Zopas verslagen in de liefdeschenkt deze vreemdeling mijn dochter ken een kostbaren schrijn! Zou ik soms toch de verkeerde partij voor haar hebben gekozen? Doch laat ons afwachten wat de kist bevat, dan kan ik mijne vergissing nog altijd ongedaan maken Het duurde echter even voor de hertog de inhoud van de kast kreeg te zien. Smithy dwaalde met een lang snoer in de hand door de ver trekken, op zoek naar een stopcontact. Doch toen hij eindelijk iets vond. dat gelijkenis met het gezochte vertoonde, ontstond er een hevige kortsluiting en kreeg Smithy een flinke schok. „Alweer zo'n blikken klungel!!" riep hij ontgoocheld. „En nergens een stopcontact! Deksels, hoe willen die lui nou beschaafd worden, als ze niet eens elektriciteit hebben?" Toen tikte Panda hem aan. „Ik weet er wel wat op, meneer Smithy" den eindrapporten, maar alleen in de eenzaamheid van zijn ge-dachten „Is dit de maatschappij waarbij ik hoger kan klimmen dan alle direc teuren wier beledigingen ik genoodzaakt ben te accepteren?" De beledigingen waren natuurlijk meer persoonlijk dan beroepsmatig ge weest. Niemand had ooit de deskundig heid en bekwaamheid van Loren Shaw in twijfel durven trekken zijn posi tie als onderdirecteur en oudste analist van P arkington - Mc Connell had hem in dat opzicht onkwetsbaar gemaakt maar dat had hem niet beschermd te gen de pijnlijke onrechtvaardigheid, dat hem voortdurend te verstaan werd ge geven. dat hij qua maatschappelijke po sitie en opvoeding de mindere was van de directeuren van ondernemingen, die. ironisch genoeg, een stevige reke ning moesten betalen om hem hun te laten vertellen, hoe zij hun bedrijf moesten organiseren. „Shaw?", plachten zij te vragen. „Ik ontmoette een bijzon der gedistingeerd heer te Bar Harbor, verleden zomer rechter Shaw is dat misschien een familielid van u?". Of als het niet Bar Harbor was, was het de Queen Mary of Palm Beach of de Rivièra. Hij kon nooit iets terug zeg gen behalve een onwillig, „Ik vrees van niet meneer". Maar daarmee hielden ze niet op. „Ik neem aan, dat u van Har vard Business komt, Mr. Shaw, of mis schien van Wharton? De meeste men sen van uw beroep schijnen daar van daan te komen". De vraag vlijmde dwars door zijn ziel, maar wederom kon hij niets anders doen dan zo spoedig mogelijk op een ander onderwerp over gaan. Zijn enige opleiding na de mid delbare school was een avondcursus ge weest ter voorbereiding van het staats examen voor Accountant. Zijn enige graad was C.P.A. (Certified Public Ac countant). Accountant worden was door Loren Shaw precies zo nauwkeurig van tevo ren uitgestippeld als elke andere be langrijke daad in zijn leven. Het nauwkeurig lezen van kranten spe ciaal de rechtbankverslagen die betrek king hadden op beroemde mensen en grote geldsommen had hem geleerd dat rijke en vooraanstaande families grote beloningen betaalden en hun deuren openstelden voor knappe jonge lieden, die elke maas in het net van de wetten op de inkomstenbelasting ken den. Binnen enkele jaren ontving Loren Shaw de grote beloningen maar ae deuren gingen niet open. Hij werd niet als gast uitgenodigd tot de huizen van zijn cliënten en langzamerhand kwam hij tot het inzicht, dat hij nooit uitge nodigd zou worden. Hoe succesvoller hij werd, des te meer schenen zij bang te zijn hem ergens anders te ontvangen dan in de beschermde afzondering van hun privékantoren. (Wordt vervolgd) Vervolgverhaal voor de kleintjes Merlijn en de wonderbessen 5960. Merlijn stapte stevig door, op weg naar huis. Om hem heer. zongen de vogels. Maar opeens hoorde hij een minder vrolijk geluid. Daar zat een bedroefd huilend meisje op een boomstam. Merlijn kwa zachtjes naderbij en keek op haar neer. „Wat scheelt eraan?" vroeg hij. Het meisje keek op en snikte. „Mijn vader is zo erg ziek en ik ben zo bang", zei ze huilend. „Ochdat is akelig", zei Merlijn medelijdend. „Is hij al lang ziek Een hele week", snikte Golinde. „Hij kan niet meer opstaan

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1959 | | pagina 19