BOLS 795.- gefeliciteerd [met je eerste zelfverdiende geld RIJKSPOSTSPAARBANK GEVESTIGD IN ELK POSTKANTOOR TYPISTE r EERSTE MONTEURS HOUTVESTER manchester Mijnheer Waarom??? j Meubelen - Toonzalen BANKSTELLEN - EETHOEKEN - SLAAPKAMERS trouwauto's DE GROOT FLORA MOPJES L.B.F.-DE ZEEUW, Mare, Leiden 19 ct. 'HUIDUITSLAG^ DDD Openbare vrijwillige verkoping I i vakbekwaam verkoopster N.V. NIMAG - Leidschendam heeft in haar afdeling automobiel-werkplaatsen plaats voor die volkomen vertrouwd zyn met reparatie aan Engelse en Duitse automobielen. Goed loon en goede arbeidsvoorwaarden. Schriftelijke of persoonlijke sollicitaties worden inge wacht op het kantoor Veursestraatweg 280 te Leid schendam. Op werkdagen tussen 912 uur v.m. De pool daar gaat 't om En juist de pool is dè grote kracht van Houtvester, manchester. Dicht en glanzend, muurvast, verankerd volgens een nieuwe, speciale methode. Een pantalon waarvan U j-a-r-e-n plezier hebt NIEUW! Thans ook verkrijgbaar in een moderne sport-rib, in diverse sprekende kleuren. Vraag Uw winkelier! 't beste van 't beste! het mooiste geschenk j dat U Uw vrouw kunt geven is een bontmantel Een bontmantel verhoogt de charme en bekoorlijk heid van iedere vrouw en- Een goede bontmantel (gekocht bij BBB) is een waardevol bezit j voor jaren. I Reiskosten worden vergoed voor 2 personen (retour door geheel Nederland) Uit onze enorme collectie volgen hier enkele voorbeelden: YEMEN •/4 vanaf 139 vanaf 295 (extra kwaliteit; lang vanaf 259 KID LEG vanaf 169 lang vanaf 259 WALLABY V. 189 ZOBELFEH */4 vanaf 259 lang vanaf 379 PERSIANER PATTES vanaf 349 vanaf 475 (extra kwaliteit) lang vanaf 393 NERTS Nerts Murmel 3/4 475 Nerts Murmel lang 575 Onze extra voordelige aanbieding QQ SEAL 3/4 510." ZEER BIJZONDERE BONT-AANBIEDING VAN BBB Originele Canadese Bisam Rug lang Bisam Rug 3/4 44 K Russ. kwaliteit OOw." Waddinxveen - Zuidkade 121-123 VAN FABRIEK AAN PUBLIEK GULDENS GOEDKOPER! U BELT k 1828—243. VVü halen U (ook 's avonds) Ingewikkeld ding zo'n loonstrookje. Maar dat laatste bedrag daar gaat 't omdat is voor jou. Daar kun je mee doen wat je wilt. Nou ja... doen wat je wilt... 't Lijkt meer dan het is: geld is gauw uitgegeven! Daarom: wees pienter en ga er óók wat van sparen. Profiteer van het Zilvervloot Ideaalspaarplan. Elke keer dat je je geld krijgt, zet je een vast bedrag op je postspaarbankboekje. Dat geeft alvast een aardige rente. En straks krijg je er dan zomaar volle 10% bij - van het Rijk - over het gespaarde geld en de rente samen! Hoe eerder je begint, hoe voordeligerZorg er in ieder geval voor, dat je vóór 31 decem ber a.s. f30,- gespaard hebt, dat scheeltje een heel jaarLoop morgen even bij het post kantoor binnen. Ze weten er daar alles van en ze vertellen het je graag. Als U NIEUWE MODERNE ziet rijden weet U zeker dat ze van z«n Beestenmarkt 3 - Tel. 23300 4 oktober Dierendag en FLORITA met vlees, groenten enz. „los' 88 ets. per kilo FLORA IS KWALITEIT! Gevraagd voorl 2 maanden of STENOTYPISTE, bekend met Duits. Gehuwd geen bezwaar. Brieven aan het bureau van dit blad onder no. 26538. Op ZATERDAG 3 OKTOBER van 8—12.30 uur in onze winkels verkrijgbaar: SLAGROOMGEBAKJES 30 Ct. SLAGROOMMOORKOPPEN van 30 cent voor 27 ct. Gesorteerde GEBAKJES van 22 ct. per stuk, NU per stuk li li li li li li TONICUM N0URY versterkt Uw zenuwen, verdubbelt Uw energie Geroutineerde STENOTYPISTE. in het bezit van de diploma's m.u.l.o. Machineschrijven, Handelscorr. Nederlands en mod. talen, stenografie Ned. en mod. talen, Bedrijfsarchi- varis N.V.B./N.I.D.E.R., Clas sificatie, met bijna 19 jr. kan toorervaring en voorzien van goede getuigschriften, zoekt door omstandigheden werk zaamheden, die z(j thuis kan verrichten. Het werk kan da gelijks gehaald en gebracht worden. Brieven onder no. 1523a aan bureau van dit blad. Krabben en peuteren maakt de kwaal steeds I erger. De helder vloeiba- re D.D.D. dringt tot diep onder de huid, zuivert de J poriën, ontsmet en ge- neest. f 1.20 per flacon. i geneest uw huid VLOEISTOF BALSEM - ZEEP Nots. S. PASMA te Noord- wtfk zal op donderdagen 8 en 15 oktober a.s. telkens te 2 u. nam. in zaal „VLIETHOF" aan de Vliet te Rijnsburg bij opbod en afslag publiek ver kopen het navolgend perceel: dulpbele woning met erven, tuin en schuren aan de Kat- wijkerweg 11 en 12 (perceel no. 12 is vrij te aanv.) te Rijnsburg. Te bezichtigen dinsdags en donderdags van 2 tot 4 uur. Veilingnotities en nadere inl. bij genoemde notaris Lindenplein 3, Noordwyk, tel. k 1719—2424 (9—12.30 uur en I 13.30—17.00 uur). 1 li li li li li li fi fi ij II ij ij even oud als de Leidse Alma Mater - wenst de Sleutelstad geluk met haar proclamatie tot Universiteitsstad door Willem van Oranje, als beloning voor haar heldhaftig verzet. Evenals de Leidse Universiteit handhaaft LUCAS BOLS sinds 1575 een roemrijke traditie. Wij vragen voor onze VITRAGE-AFDELINQ co Min. leeftijd 18 jaar Persoonlijke sollicitaties dagelijks aan de afdeling Perso neelszaken, 4e etage (ook te bereiken via de personeels ingang Mandemakerssteeg) of brieven met volledige inlichtingen te richten aan genoemde afdeling. LEIDEN.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1959 | | pagina 18