volkomen nieuwe ford anglia KV* Hollandia-schoenen f?' schoenpaleis hollandia-schoenen t sehoenmo9„-4ir±r,?2 (i/eaU FACTURISTE ELAM Van Nelle's koffie en tliee! Feest in LeidenFeest bij Fa. VAN CLEEF Fa. VAN LEEUWEN Fa. ZIRKZEE 6 maanden geen zolenreparatie HOLLANDIA Van nestellen! IM.V. StoVjassen VLASVELD'S textiel- en woninginrichting Heropening donderdag 8 oktober 9 uur PRONONCE AANKOMEND KANTOORBEDIENDE KNEGTEL's Verlofrood Fa. L. A. KNEGTEL NET MEESJE HUWELIJK CEMA PATFNT HOLLANDIA CEMA-PATENT SCHOENEN sterk en toch soepel Haarlemmerstraat 151 AVONDWERK n OTHELLO N.V. Banketfabrlek H. MEISJES Kom, zie en bewonder in onze showrooms de feestelijke verschijning van de Sensationeel is de aparte vormgeving en het ongekende comfort - sensationeel de nieuwe, snelle, zuinige motor 1 op 17) - sensationeel de grote stabiliteit en ver hoogde veiligheid - een complete overwinning in de lichte klasse. Wees welkom bij ELAM N.V. Official Ford-dealer voor Leiden e.o. en de gehele bollenstreek, HAARLEMMERWEG 2—4, LEIDEN, TELEF. 0 1710—33141 'n vlot. goed passend model, prima afwerking en.... oersterke stof, die niet krimpt. Daarom ook voor stofjassen: Eis met klem merk KLM, want. Kan Langer Mee Verkrijgbaar bij: HAARLEMMERSTRAAT 174 TELEF. 20888 B. DE KONING - Haarlemmerstraat GOEMAAT - Rijnsburg Katwijk HERENSTRAAT 83 TELEF. 24502 LAGE RIJNDIJK 36 TELEF. 22293 VAN 'T HOFFSTRAAT 7 - TELEF. 24610 In verband met de modernisering van onze pui, zijn wij ma. 5 - di. 6 en wo. 7 oktober gesloten. met een aantrekkelijke attentie aan onzé vaste klanten. LEIDEN - BREESTRAAT 65 Onze zaak te Oegstgeest is echter geopend GEVRAAGD voor direct plm. 17 jaar, die bereid is magazynwerkzaamheden te verrichten. BARKER'S Automobielbedrijf - Sassenheim Agent: CITROEN, PANHARD. Hoofdstraat 133 Telefoon 0 2532—7427 per liter slechts f2.55 per J,2 liter slechts fl.30 Het Verlofrood van Knegtel is voor U het morgem-ood van een goedkopere tijd Alléén: HAARLEMMERSTRAAT 213 Telefoon 20603 ZATERDAG 3 OKTOBER de gehele dag GEOPEND. BREESTRAAT 155 TELEF. 21823 is een speciale „Pilastro" etalage ingeriaht. Tevens kunt U deelnemen aan een zeer interessante „PILASTRO". PRIJSVRAAG Folders en prijsvraag- formulieren gratis beschikbaar. gevraagd voor dag en nacht. Meerdere hulp aanwezig. Mevr. L. von WinningReep maker, Laan v. Koot 4, Was senaar, tel. 0 1751—8194. Trouwen doet U via Bur. „De Eli Provinciën" Grootste bureau van 't con tinent, onder leiding van het detective-echtpaar De Vries, bekend door radio en pers. De Elf Provinciën Verspronckweg 44, Haarlem 50 bijkantoren. Tel. 51894 Spreekuur: uitsluitend na af spraak. Overal te ontbieden. Vrijblijvend inlichtingen in blanco couvert Caesar v.a. Maten *1 K 90 28-43 IÜi 1909 50" 1959 Schoenspecialisten Hoeveel zolen verslijten uw kinderen Is bet niet om te huilen? Daarom, als er weer nieuwe schoenen wor den gekocht, vraag dan zeer beslist naar U hebt in elk geval 6 maanden lang geen zolen reparaties en uw kind heeft schoenen met soepele, superbuigzaroe Cema-Patent zolen. Oer-sterk buigzaam als de voet zélf - en zo gemaakt dat de zool eenvoudig niet los kan6 maanden garantie. M.V. Bloch Stibbe - Holland* Sctonnfabrtoken Amsterdam - «fcaiwufc - Drvoe» - Den Botch - Gifz* De gehele collectie WASBEKERLAAN 6 SASSENHEIM vraagt voor haar pakafdeling van 17 tot 22 uur A. GEHUWDE VHOUWEN die kunnen aantonen, dat hun gezin verzorgd is. BOVEN 18 JAAR, die slechts huishoudelijk werk verrichten of zonder werk zijn. HOOG LOON. Voor SASSENHEIM: aanmelden aan de fabriek van 8 uur v.m. tot 22 uur n.m. Voor LEIDEN en andere plaatsen aanmelden van 1921 uur bij: Leiden: mevr. M. v. d. Reijden, Anna van Buurenhof 6; Lisse: mej. H. Slottje, Kanaalstraat 97; Noordwijkerhout: mej. Q. v. d. Togt, Emmastraat I; Hillegom: mej. N. van Nierop, Maarten Trompstraat 10. TEXTIELFABRIEK te LEIDEN vraagt voor spoedige indienst treding voor de afdeling VERKOOP. Geboden wordt een aantrekkelijke werkkring, met goede vooruitzichten. Sollicitaties met volledige inlichtingen te richten onder no. 26665 aan het bureau van dit blad. Wat hebben ze 't „rijk" samen, op hun gezellige zolder- woning. Die.hebben ze ingericht met liefde en smaak. Dezelfde goede smaak tonen deze twee-met-idealen door hun keuze van die andere-"deale twee": Van Nelle's koffie en thee. Van Nelle's koffie: Koffie c wekkend Pee 250 gram •*jr GOUDMERK f1."> ROODMERK f1.« PAARSMERK f 1.« Van Nelle's thee: Een fijnproever herkent die direct. Meer geur, -meer .fleur", meer kleurEnaltijd die zeldzaam ver frissende smaak. Telkens valt dat weer op! Neem morgen eens Van Nelle's ASSAM thee in huis. De échte Engelse melange. De ideale tweet Van Helle?» koffie en theet Van Nelle's Assam thee. Een ongekend krachtige thee! 90 Ctper 100 gram. Vraag onze cadeaufolder bij uw winkelier of bij Van Nelle, afd. Cadeaus, postbus 817, Rotterdam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1959 | | pagina 16